Monoszló Péter

(Monoszló nembeli Péter szócikkből átirányítva)

Monoszló Péter (? – Gyulafehérvár, 1307. november 27.) erdélyi püspök a Monoszló nemzetségből.

Monoszló Péter
Erdély püspöke
Seal of Bishop Peter Monoszló of Transylvania.PNG

Született születési ideje nem ismert
Elhunyt 1307. november 27.
Gyulafehérvár
Sírhely Gyulafehérvári érseki székesegyház
Felekezet római katolikus egyház
Püspökségi ideje
1270 eleje – 1307. november 27.
Előző püspök
Következő püspök
Gál
Benedek

ÉleteSzerkesztés

Apja, Gergely, krassói ispán és a kunok bírája volt.[1]

Egyetemet végzett magiszter, 1266-tól István ifjabb király alkancellárja. Az erdélyi káptalan 1270 elején választotta püspökké. Testvérei, Egyed és Gergely lázadása miatt V. István halála után – 1272 és 1276 között – kegyvesztett volt. A káptalan birtokán 1276-tól hozzákezd Szentmihálykő várának felépítéséhez. 1277-ben a vízaknai Szász János őt vádolta atyja, Alárd megölésével, ezért február 21-én embereivel rátört Gyulafehérvárra és közel 2 000 embert megöltek, a templomokat fölgyújtották, a székesegyházat kirabolták. Május 30-án Báncsa István kalocsai érsek Jánost és embereit kiközösítették, IV. László büntető hadjáratot rendelt el. Júliusban részt vett a budai országgyűlésen és nemzeti zsinaton, melyet a király feloszlatott, de a résztvevők Pozsonyban tovább üléseztek, a királyt kiközösítették, az országot interdiktum alá vetették. Egyházmegyéjét 1285-ben újra tatárok pusztították. 1287 novembere és 1295 között saját erejéből újjáépíttette a székesegyházat. Bicskei Gergely esztergomi érsekkel szemben hű maradt III. Andráshoz. Sikertelenül próbálkozott Máramaros egyházmegyéjéhez csatolásával, mely az egri püspök hatósága alá került. 1301-ben Vencel, majd VIII. Bonifác pápa ösztönzésére 1303-ban I. Károly Róbert oldalán állt. Ottó bajor herceg hiába akarta eljegyezni a püspök rokonát – László erdélyi vajda leányát –, nem sikerült ügyének megnyernie, valószínű, hogy a főpap és káptalaja is közreműködött Ottó elfogatásában. Ennek megbosszulása címén törtek be 1308. február 19-én a szászok a gyulafehérvári székesegyházba, s verték meg az ott lévő híveket és a kanonokokat.

Monoszló Péter az első erdélyi püspök akiről tudjuk, hogy a székesegyházban nyugszik. Pecsétje 1299-ből fennmaradt.[2]

JegyzetekSzerkesztés

  1. Borovszky Samu. A nagylaki uradalom története, Székfoglaló értekezés, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (1900) 
  2. Diós István, dr.: Magyar katolikus lexikon. 10. köt., Szent István Kiadó, Budapest, 2005. 894-895. p.


előző püspök
Gál
1246. május 6.1269

erdélyi püspök
12701307. november 27.

következő püspök
Benedek
1309. július 24.1319. szeptember