Vasút-villamos

kötöttpályás vegyes közlekedési rendszer
(Tram-train szócikkből átirányítva)
Heilbronn belvárosából Karlsruhe felé indul a szerelvény

A vasút-villamos vagy tram-train rendszerek célja a települések belterületét kiszolgáló közúti vasutak (villamosok) és a városhatárokon kívüli tágabb vonzáskörzetben található hagyományos vasutak összekapcsolása oly módon, hogy a hálózaton átszállásmentes utazások váljanak lehetővé a városon kívüli területek és a városközpont között.

ElnevezéseSzerkesztés

Az átjárható nagyvasúti-villamosvasúti rendszerek elnevezése még nem honosodott meg, így a szakirodalom (és az újságírás) legtöbbször az idegen tram-train kifejezést használja elnevezésükre. A kifejezés tükörfordítása villamos-vasút lenne, viszont a nagyon hasonló villamosvasút kifejezés a villamosított nagyvasúti vonalak elnevezéseként már mintegy százéves múltra tekint vissza a szakszókincsben, így nem használható fel újból. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2015-ös módosítása, amely először emelte be a tram-train koncepcióját a magyar jogba, a vasút-villamos kifejezést vezette be magyar elnevezésként a tram-train fogalmára.[1]

TípusaiSzerkesztés

 
Fonódott pályaszakasz egy Kassel közeli megállóhelyen: a nagyvasúti forgalom egyenesen halad át a megállóhelyen, addig a villamosok jobbra illetve balra térnek ki. A különleges megoldás az eltérő űrszelvények miatt jött létre: kitérő nélkül a nagyvasúti űrszelvénybe esett volna a villamosperon.
 • 1) Vasúti pálya átalakítása közúti vasúti üzemre : korábban vasútként használt pályán közlekedő közúti vasút, a nagyvasúti pályát közúti vasúti pályává alakítják.
 • 2) tram-train üzem: közúti vasúti járművek közlekednek nagyvasúti pályán, vegyes üzemben, két- vagy többféle energiaellátási rendszerrel (egyen- és váltóáram; illetve dízel-elektromos üzem);
 • 3) train-tram üzem: vasúti járművek közlekednek a közúti vasút pályáján egy (dízel-elektromos) vagy többféle energiaellátási rendszerrel.[2]

ElőnyeiSzerkesztés

 
Az AVG egyik járműve Karslruhe közelében, nyíltvonali pályán

A tram-train rendszerek a helyi és a regionális vasúti rendszerek előnyeit ötvözik:

 • amennyiben a közúti vasúti és a nagyvasúti vonalak már rendelkezésre állnak kiépítése kevésbé költséges, mint az S-Bahn rendszereké;
 • átszállások számának csökkentése – utazási idő megtakarítás, vonzóbb szolgáltatás;
 • több megálló – jobb területfeltárás;
 • a járművek kisebb tömege miatt kevésbé terheli a nagyvasúti pályát és energiafogyasztása is kisebb, mint a hagyományos vasúti járműveké;
 • a közúti vasúti járművek fékberendezése hatékonyabb fékezésre képes és gyorsulásuk is kedvezőbb a nagyvasúti járművekénél, ami lehetővé teszi a megállók számának növelését a vonal kapacitásának csökkenése nélkül;
 • terület- és településfejlesztő hatás.

TörténeteSzerkesztés

 
Zwickaui dízelüzemű tram-train

Az első tram-train rendszert 1992-ben Karlsruhéban valósították meg, amikor megindult a forgalom a karlsruhei belváros és Bretten között, részben az Albtal Közlekedési Társaság (AVG) közúti vasúti hálózatán 750 voltos egyenáramú, részben pedig a Deutsche Bahn (DB) 15 000 voltos váltóárammal villamosított vasúti hálózatán két áramnemű közúti vasúti járművekkel. Ez a Karlsruhei modell néven vált ismertté. A hálózat hossza azóta megtöbbszöröződött, s ma meghaladja a 400 kilométert. A korai fejlesztés hátránya azonban, hogy a hálózat nem akadálymentesített, a járművekbe csak lépcsőn lehet beszállni.

Az első tram-train rendszert újabbak követték Németországban és később szerte Európában.

1997-ben Saarbrückenben nyílt meg az első teljesen akadálymentesített hálózat.

Tram-train rendszerek külföldönSzerkesztés

Tram-train MagyarországonSzerkesztés

Történeti előzményekSzerkesztés

Magyarországon már a 19. században, illetve a 20. század elején is épültek olyan helyiérdekű vasutak, amelyeket mai fogalmaink szerint tram-trainnek lehetne nevezni. Ezek olyan HÉV vonalak voltak, amelyek városi szakaszán a helyi forgalom jelentős volt, több, gyakran központi megállóval rendelkeztek, összeköttetésben álltak a helyi villamoshálózattal vagy esetleg maguk alkották azt. Idővel ezek a vonalak elvesztették közös üzemüket, vagy megszűntek, vagy villamossá alakultak.

 • Debrecen–Hajdúsámsoni (majd Nyírbátori) HÉV: Az 1906-ban megépült vasútvonal forgalma 1910-ig a városi vasúthálózaton keresztül bonyolódott le az egykori kisállomástól (Debrecen-Vásártér, ma Segner tér) a mai Böszörményi és Füredi úton át Pallagra és Hajdúsámsonba. A mai Bem tértől északra a HÉV és a közúti vasút közös nyomvonalon haladt, azonban a növekvő forgalom miatt 1910-ben új elkerülő nyomvonal épült a mai Botanikus kert és Klinikák területén. 1950-ben épült meg a vasútvonal kapcsolata a MÁV hálózatához Apafánál, így a városi szakasz egyes részei villamosként üzemeltek tovább, majd a 70-es években megszűntek.
 • Nyíregyházán illetve Szatmárnémetiben a helyi kisvasúti hálózat városi szakasza villamosként üzemelt.
 • Békéscsabán, Orosházán, Gyulán kisvasúti vonalak helyi szakaszain folyt helyi személyszállítás kisvasúti motorkocsikkal. Ezeket a vasútvonalakat nem villamosították.
 • 1914-ben Pozsony városa kapott villamosvasúti kapcsolatot Béccsel.
 • A második világháború után a Budapesti HÉV egyes szakaszait villamossá alakították át, így a Fehérvári úton közös HÉV és villamosüzem is folyt 1963-ig.

NapjainkbanSzerkesztés

Az utóbbi években a külföldi, főleg németországi sikereket látva hazai szakmai körökben is felmerült a tram-train rendszerek bevezetése. Közúti vasúti hálózattal jelenleg is rendelkező nagyvárosainkban (Szeged, Debrecen,[3] Miskolc) rendre felmerült ötletként a villamos- és vasúthálózat összekapcsolása. Szeged városa Hódmezővásárhely és Makó, Miskolc városa Kazincbarcika irányában kiépítendő tram-train vonalról készített megvalósíthatósági tanulmányt. Szintén felmerült ötletként a Diósgyőrbe vezető, csak teherszállításra használt vasútvonal városi közlekedési célú hasznosítása.[4][5] Debrecen esetében a Debrecen–Hajdúböszörmény vasútvonal esetében merült fel a Tram-train ötlete, de a várható magas költségek miatt a város elvetette a tervet.[6]

Az első lépést Hódmezővásárhely városa tette meg 2011-ben, amikor Szegeddel együttműködve elkezdték a két várost összekötő villamosüzem terveinek kidolgozását. Problémát jelentett, hogy a magyar jogi-szabályozási környezet nem ismerte a tram-train fogalmát, így mind az üzemeltetésnek nem csak a műszaki, hanem a jogi kereteit is ki kellett dolgozni. Az első lépés ez ügyben 2015 júniusában történt meg, amikor a vasúti törvény átfogó módosításával bekerült a tram-train fogalma a jogszabályba vasút-villamos néven.

Szeged–Hódmezővásárhely tram-trainSzerkesztés

Szeged–Makó tram-trainSzerkesztés

 
Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Újszeged-vasútvonal

Szeged a vásárhelyi vonallal párhuzamosan pályázott és nyert támogatást a Szegedet Makóval összekötő tram-train rendszer tervezésére. Ez a fejlesztési terv azonban műszakilag jelentősebb kihívást jelent, mivel elsődlegesen szükséges hozzá a déli Tisza-híd megépítésével a vasúti kapcsolat helyreállítása Szeged és Makó között. A szegedi vasúti Tisza-híd nem épült újjá a II. világháború után, és mivel az egykori vasúti nyomvonalat azóta beépítették, a helyreállítása sem lehetséges. A jelenlegi tervek ezért új nyomvonalon tervezik a vasút átvezetését, a szegedi nagykörút vonalában összekötve az 1946 óta elvágott Újszegeden végződő Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Újszeged-vasútvonalat Szeged Nagyállomásával. Az előzetes tanulmányterv[7] közös pilléreken nyugvó, de különálló felszerkezetű közúti és vasúti hidat javasolt, melyet a nagyvasúti és tram-train vonatok is használhatnak majd. A körút kiépítése miatt a mai Újszeged állomás megszűnik, de a közelében új megállóhely létesül a pótlására. A tervek számolnak az esetleges aradi, temesvári vasúti kapcsolatok visszaépítésével, így a nemzetközi vasúti forgalom is áthaladhatna a hídon.

Tram-train építésére több tervváltozat is készült, a szegedi oldalon új, önálló szőregi és/vagy deszki nyomvonal kiépítésével, Makón a vágányok végződhetnek az autóbusz-állomásnál, vagy körjáratként továbbhaladhatnak Makó-Újváros vagy Makó-Újvásártér vasúti megállóhelyek felé, ahol a vasúti nyomvonalon térnének vissza Szegedre. Szintén készültek tervváltozatok a hódmezővásárhelyi tram-trainnel való összekapcsolására.

Az összetettebb infrastruktúra-igények és magasabb költségek miatt a projekt megvalósítása kérdéses. A részletes tanulmányterv megállapította, hogy Szeged–Makó tram-train beruházás megtérülési mutatóit jelentősen rontja a híd és a vasúti összeköttetés kiépítési költsége, amennyiben a teljes költség a tram-train beruházást terheli. Amennyiben azonban a vasúti kapcsolat függetlenül kiépül, a tram-train megtérülővé válhat. A tanulmány a beruházás költségeinek csökkentését és megosztását javasolja, az alábbi módon:

 • A projekt célja a Szeged–Makó elővárosi vasúti kapcsolat fejlesztése, első ütemben a tram-train kiépítése nélkül
  • A terveknek összhangban kell lenniük a tram-train későbbi kiépítésének lehetőségével, amely külön beruházásként 2020 után valósulhat meg.
 • A hídon 4 helyett 2 közúti sáv és 2 helyett 1 vasúti vágány épül.
 • A híd közúti le- és felhajtóinak kiépítését, valamint a Nagykörút befejezését Szeged városa egyéb forrásokból, saját beruházásban építi meg.
 • A Szeged–Makó vonalszakasz felújítása csak a vasúti forgalom számára szükséges mértékben történik meg, a tram-train számára szükséges kétvágányú szakaszok nélkül.
 • Szeged állomás vágányhálózata, illetve biztosítóberendezése teljes átépítésére nem kerül sor, csak a legszükségesebb mértékben történik beavatkozás a hídra vezető nyomvonal kiágaztatásával.

JegyzetekSzerkesztés

 1. 4.16. vasút-villamos (Tram-train): az országos jelentőségű vasútvonalon és városi, helyi vagy elővárosi vasúti pályahálózaton egyaránt közlekedésre alkalmas vasúti járművek és e vasúti járművekkel a több pályahálózaton nyújtott személyszállítási szolgáltatás.
 2. Axel Kühn, Rob van der Bij, és Zsolt Barna. TramTrain the second generation. New Criteria for the ideal TramTrain City. Lightrail.nl. [Online]. http://www.lightrail.nl/TramTrain/tramtrainHU.htm. Megtekintve: 2009. 04. 06.
 3. Villamospótló kerékpártúra Hajdúböszörménytől Debrecenig, 2014. április 26. (Hozzáférés: 2015. július 5.)
 4. Archivált másolat. [2014. szeptember 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. szeptember 25.)
 5. Archivált másolat. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. szeptember 25.)
 6. https://www.kozlekedesvilag.hu/cikk/kv/2017/08/28/lehetseges-megoldasok-debrecen-elovarosi-kozlekedesenek-fejlesztesere/
 7. Szeged-Makó elővárosi közösségi közlekedés vizsgálata - Döntéselőkészítő Tanulmány (Közlekedés - Pro-Urbe - V-Plan - Uvaterv - Unitef). [2016. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. december 22.)