Turán (régió)

mitikus közép-ázsiai sztyeppe elnevezése

Turán (perzsául: توران) a letelepedett iráni népektől északra, az Oxus (mai nevén az Amu-darja) folyón túl elterülő közép-ázsiai sztyeppék vidékének neve az iráni mitikus és epikus hagyományban. Ebben az alakban a középperzsa nyelvben fordul elő először. Területét nevük alapján iráni nyelvű, lovasnomád népek lakták. Az arab történetírók a Transzoxánia névvel azonos értelemben használták. A terület a 16. században mint Turkesztán vált ismertté Európában.[1]

Turán területe a 16. században mint Turkesztán vált ismertté Európában

A név eredete

szerkesztés

A kifejezés a perzsa nyelvből származik. A Sáhnáme (Királyok könyve), a perzsa irodalom leghíresebb és számos ázsiai országban máig népszerű műve, amely a 10. században született, a következőképpen írja le, hogy Feridún király, a perzsák első sahja hogyan osztotta fel birodalmát három fia között:

"Elsőbben is Szelmet hívta elő s neki
Rúmnak birodalmát s Khavert szemelte ki…
Másod szeren Turánt adta vala Túrnak,
Turk nép és Csin felett őt tevé meg úrnak…
Ireds került sorra legvégül; az atyja
Néki az Irán föld urodalmát adja."

(Radó Antal fordítása)

Irán Iradzsnak jutott, akit ezért testvérei megöltek, Túr országa pedig a Turán nevet kapta. Irán és Turán örökös harcáról szól az elbeszélő költemény.

Turáni-alföld

szerkesztés

A Turáni-alföld a mai Közép-Ázsia nagy részére kiterjedő, sztyeppékkel borított síkság.[megj 1]

A párthus és a számánida korban Turán az Aral-tóba ömlő Szír-Darja (Oxus) vidékét, Kangkü (Kangha) országát jelentette, melynek székhelye Kang városa volt.[2]

Turáni embertípus

szerkesztés

Az embertan (fizikai antropológia) megkülönbözteti a turáni vagy turanid embertípust. Ez az emberi rasszok („emberfajták”) egyike, amely az europid és mongoloid nagyrasszok közötti átmeneti formának tekinthető. Tiszta formájában Belső-Ázsia egyes területeinek lakóira jellemző, de más típusokkal keveredve számos ázsiai és európai embercsoportnál kimutatható.

Turáni népek és nyelvek

szerkesztés
 
Turáni nemzetek zászlói - Kurultáj, 2014

A turáni népek az eurázsiai sztyeppék területén, illetve hatókörében élő egykori népek, illetve mai utódaik összefoglaló elnevezése. A fogalom főleg a 20. század első felében volt elterjedt, de néha még ma is előfordul. A csoportosítás alapja az a megfigyelés volt, hogy ezek a népek mindmáig számos közös kulturális, antropológiai és részben nyelvi vonást őriznek.

A turáni népek közé eredetileg a következőket sorolták: török- vagy helytelenül türk népek (ujgurok, kazakok, oszmán-törökök, kipcsakok stb.), szkíták (szittyák), hunok, magyarok,[3] avarok, mongolok, mandzsuk. Később a turanizmus eszméjében a japánokat is idesorolták, a japán nép eredetére vonatkozó felismerések alapján.[3][4]

A turáni nyelvek fogalmát a mai összehasonlító nyelvészet már nem használja, azonban hasonló értelmű az urál-altaji nyelvcsalád fogalma, amely a 19. században, Rasmus Christian Rask, Wilhelm Schott (1802-1889) és Matthias Alexander Castrén nyelvészeti munkája nyomán jelent meg. Ez nagyrészt ugyanazokat a nyelveket foglalja magába, azzal a különbséggel, hogy az urál-altaji nyelvcsaládba sorolt nyelvek rokonságát a rendszeres hangmegfelelések elemzésével és más tudományos nyelvészeti módszerekkel vizsgálják.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés

Megjegyzések

szerkesztés
  1. A tulipán őshazája ez a vidék, amely a magyar népművészet leggyakrabban használt motívumainak egyike.[forrás?]
  1. szerk.: Kristó Gyula (főszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest (1994). ISBN 963-05-6722-9 
  2. Bakay Kornél: Turán 28 (1998) 3. szám 7. old.
  3. a b [http://www.hunmagyar.org/turan/m-turan.html HUNMAGYAR.ORG - TUR�NI F�LDEK TUR�NI N�PEK]. www.hunmagyar.org. (Hozzáférés: 2021. december 29.)
  4. Japánok: a legkeletibb rokonaink? | Kagylókürt (magyar nyelven), 2019. december 26. (Hozzáférés: 2021. december 29.)

További információk

szerkesztés