Wikipédia:Szavazás/A kiemelés új rendje, 2008

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Eredmény:

 • Bevezessük-e az egyszerre munkába vett cikkek számának korlátozását? Eredmény: igen
  • Maximum 10, vagy pedig maximum 15 cikk legyen egyszerre a munkapadon? Eredmény: 10
 • A kiemelési eljárást egészítsük-e ki a kötelezően ellenőrzendő feltételek listájával? Eredmény: igen
 • Bevezessük-e, hogy 2/3-os többséggel egy változtatási igényt „szükséges"-ből „jó lenne" típusúvá lehessen visszaminősíteni?Eredmény: igen

Dami vita 2008. augusztus 21., 21:44 (CEST)[válasz]

A kiemelés új rendje (2008. augusztus 6., 00:17 (CEST)) szerkesztés

Három javaslatról kellene dönteni.
Ezek új keretet kívánnak nyújtani a cikkek kiemeléséhez.
Tömör összefoglalójuk:

A) Várólista
Eddig korlátlan számú cikket lehetett egyszerre jelölni, és ez megnehezítette a minőségi munkát, túl sok cikk között oszlott meg a kiemelő műhelyben aktívan résztvevők figyelme, ideje és energiája.
Annak érdekében, hogy minden cikknek kellő figyelmet tudjunk szentelni, csökkentsük le az egyszerre munkába vett cikkek számát 10-15-re.(Ennek a maximumnak a pontos számáról is a jelenlegi szavazás dönt.)
B) Kötelező ellenőrzések
A körültekintő ellenőrzés és az egységes követelmények érdekében támasszuk alá a kiemelés műhelymunkáját a kötelezően ellenőrzendő feltételek listájával.
C) Kétségbevont változtatási igények szavazásra bocsátása
Egy változtatási igényt kétely esetén szavazásra lehessen bocsátani, és így az igényt szükséges-ből jó lenne típusúvá visszaminősíteni.

A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Előzmények szerkesztés

A főpróba tapasztalait is belegyúrva szavazásra szeretném bocsátani ezt a javaslatot a kiemelés új rendjére.

Remélhetőleg mindent meggondoltunk, mindent megfontoltunk:

A szavazás javasolt szövege szerkesztés

A) Várólista szerkesztés

 • Ha egy cikket írója vagy más pártfogója érdemesnek tart a kiemelőműhelyben való továbbjavításra, akkor a szócikket előbb egy várólista végére tesszük.
 • Valahányszor a kiemelés „munkapadján” munkába vett cikkek száma 10–15-re csökken, áttesszük a legrégebben felvett szócikket a várólistáról a munkapadra. A 10–15-ös értéket a tapasztalatok alapján úgy kell beállítani, hogy minden munkába vett cikkre kellő figyelem jusson.
 • Ha egy cikk hat hétig a munkapadon volt, és mégsem teljesíti a kiemelés minden feltételét, akkor a várólista végére kerül, de megtartja tanúsítványait.
  • Ha másodszor sem sikerül kiemeltté válnia, akkor csak 3 hónap elmúltával vehető fel újra a várólistára, de az elért tanúsítványait továbbra is megőrzi.
  • Egy nagyobb átdolgozás után a cikk értelemszerűen elveszti addigi tanúsítványait, viszont azonnal felvehető a várólistára.

B) Kötelező ellenőrzések szerkesztés

Előszó szerkesztés

A kiemelés során közös műhelymunkával hozzunk fel cikkeket egy jobb színvonalra, sőt lehetőleg a kiemelt szintre. A jó minőség biztosításához a szigorú kritika szükséges dolog, de nem mindegy, hogy tapintattal és mértéktartással fogalmazzuk-e meg javaslatainkat, megjegyzéseinket. A cikkbe annak szerzői kreativitásukat és szabadidejüket fektették be, azonosulnak vele. Jobbító szándékod közben ne rontsd el más örömét az alkotásban!

A cikk minőségét az egyes működő műhelyek bevonásával már előkészületben érdemes emelni, a műhelyek közreműködése a témájukhoz tartozó cikkek kiemelése során is sokat segíthet.

A körültekintő munkát egy lista támogatja, ebben a kötelezően ellenőrzendő feltételek szerepelnek.

A benne foglaltak azonban nem csupán a kiemelt cikkeket illetik, azok általánosan igazak a cikkekre, így teljesülésük önmagukban korántsem elegendő ahhoz, hogy egy cikket kitüntessünk. Ezért szerepel a feltételek élén az eddig kiemelt cikkekkel való általános összehasonlítás is, továbbá hogy nem csak a kötelező feltételek kapcsán, hanem kötetlenül is lehet változtatási igényekkel élni.

A pártfogótól, azaz attól, aki a cikket kiemelésre javasolta (legyen az a cikk írója vagy sem), elvárható, hogy figyelemmel kísérje a kiemelés műhelymunkáját, és reagáljon a megjegyzésekre.

A szükségesnek mutatkozó kisebb változtatásokat – pl. elütések, helyesírási hibák, linkek javítása, iw. pótlása – bárki rögtön elvégezheti; egy jelentősebb, esetleg tartalmat is érintő változtatást célszerű inkább változtatási igényként külön megfogalmazni és megbeszélni. A kivitelezést ilyen esetben is bárki elvégezheti, nem csak a cikk pártfogója.

Egy változtatási igényt megfogható módon szükséges alátámasztani, nem elég, ha az csak általánosságban mozog. Példa jól alátámasztott változtatási igényekre:

 •  Szükséges változtatás: A cikket alaposan át kell dolgozni úgy, hogy stílusa enciklopédikus legyen. Példák a cikk nem megfelelő stílusára: Felháborítónak tartom..., gyönyörűséggel állapíthatjuk meg... és Üljünk bele képzeletbeli repülőgépünkbe, és tekintsük le Európára fölülről. ~~~~
 •  Jó lenne a következő változtatás: Ha lehet olyan fényképet találni, amin a XY fiatal korában látható, akkor inkább azt kéne belevenni a cikkbe. Az jobban érzékelhetővé tenné, hogy miért volt Adonisz a beceneve. ~~~~
A kiemelés menete szerkesztés
 • A kiemelés műhelymunkájára szánt idő minimálisan három, maximálisan hat hét (korábban is így volt, lásd: [1]), a cikk csak ennek letelte után kaphat kiemelt minősítést. Ez az idő azért szükséges, hogy minél több szerkesztő lehetőséget kapjon arra, hogy megnézze a cikket kitüntetése előtt.
 • Kivétel a háromhetes minimumidő alól, ha nyilvánvaló, hogy a cikk még csak félkész. Ha a résztvevők egyetértenek ebben, akkor a cikket hamarabb is vissza lehet utasítani. (ez a korábbi gyakorlatot követi)
 • A sikeres lezárás további feltételei:
  • Legalább öten tanúsították, hogy a cikk eléri a kiemelt cikkek általános színvonalát, (korábban is így volt) és
  • legalább hárman tanúsítottak minden egyes előre formalizált feltételt (eddig nem voltak formalizált feltételek), és
  • mind a formalizált feltételeknél, mind pedig a kötetlen részben igényelt #szükséges változtatások megtörténtek.(ez utóbbi korábban is így volt)

A változtatást igénylő szerkesztő maga döntheti el, hogy szükséges vagy csak jó lenne természetű-e egy-egy igényelt változtatás, és azt is, hogy végrehajtása kielégítően megtörtént-e.

A kötelező feltételek ellenőrzöttségét csak az tanúsíthatja és a szükséges minősítésű változtatásokat is csak az igényelheti, aki egy törlési szavazáson is szavazóképes lenne.

(Megjegyzés: A C) részre vonatkozó szavazás dönt arról az irányelvet érintő kérdésről, hogy 2/3-os szavazással vissza lehessen-e minősíteni egy szükséges típusú változtatási igényt jó lenne típusúvá.)
A hozzászólások formája szerkesztés
{{tanú}}(?)  A feltételt ellenőriztem, teljesülését tanúsítom
{{megjegyzés}}(?)  megjegyzés
{{kérdés}}(?)  kérdés
{{szükséges}}(?)  Szükséges változtatás:
{{jó lenne}}(?)  Jó lenne a következő változtatás:
{{szükséges|~~~~}}  A változtatás megtörtént ~~~~  Szükséges változtatás: 
{{jó lenne|~~~~}}  A változtatás megtörtént ~~~~  Jó lenne a következő változtatás: 

A teljesülést csak az a szerkesztő igazolhatja, aki az igényt jelezte, mégpedig úgy, hogy a sablon második paramétereként elhelyezi az aláírását.

Összesítő táblázat szerkesztés

Az alábbi táblázat segítségével (vagy egy ennek megfelelő sablonnal) lehet a műhelymunka állását követni – feltéve, hogy a kiemelés résztvevői közül vállalkozik valaki a táblázat karbantartására.

A cél az, hogy minden számérték nullára álljon be a végén.

Feltétel A még hiányzó tanúsítványok száma

[m 1]

A még teljesítetlen szükséges változtatások száma

[m 2] [m 3]

#Összehasonlítás 5 -
#Források 3 0
#Teljeskörű 3 0
#Pártatlan 3 0
#Fejezetek, témák 3 0
#Megszövegezés 3 0
#Nevek és idegen szavak 3 0
#Kategória, infobox, illusztráció 3 0
#Linkek 3 0
#Kötetlen rész - 0
Megjegyzések:
 1. Az első számértéket csökkenteni kell eggyel, amikor valaki a megfelelő feltétel ellenőrzöttségét aláírásával tanúsítja.
 2. Ha valaki szükséges változtatási igénnyel lép fel, akkor a megfelelő feltételnél a második számértéket meg kell növelni eggyel.
 3. Ha egy szükséges változtatást az igénylője aláírásával kielégítően teljesítettnek igazolta, akkor a megfelelő feltételnél a második számértéket csökkenteni kell eggyel.
Összehasonlítás az eddig kiemelt cikkekkel szerkesztés
 • A cikk minden szempontból eléri az eddig kiemelt cikkek általános színvonalát

Ennek a pontnak a tanúsításához legalább 5 aláírás szükséges!

Aláírások:

Források szerkesztés
 • Az állítások és a források egymáshoz rendelése világos.
 • A forrásmegadások elég részletesek ahhoz, hogy egy ellenőrzést lehetővé tegyenek.
 • A források megbízhatónak tekinthetőek.
 • A szúrópróba jellegű ellenőrzések azt mutatják, hogy a cikk tartalma levezethető a forrásokból.

Tanúsítványok, megjegyzések, igényelt változtatások és ezek megvitatása:

Teljeskörű szerkesztés
 • A cikk teljeskörű információt szolgáltat (a téma iránt érdeklődő, érettségizett laikusok szintjén)

Tanúsítványok (min.3), megjegyzések, igényelt változtatások és ezek megvitatása:

Pártatlan szerkesztés
 • A cikk pártatlanul és súlyuknak megfelelően mutatja be a különböző nézeteket a témáról (vagy nincsenek ilyenek)

Tanúsítványok (min.3), megjegyzések, igényelt változtatások és ezek megvitatása:

Fejezetek, témák szerkesztés
 • A cikk a témára jellemző fejezeteket a Wikipédia konvencióinak megfelelően tartalmazza.
 • A résztémák aránya kiegyensúlyozott.
 • A cikk bevezetője a cikk címében foglaltak tömör, érthető és szabatos meghatározása.

Tanúsítványok (min.3), megjegyzések, igényelt változtatások és ezek megvitatása:

Megszövegezés szerkesztés
 • A cikk áttekinthető és jól tagolt, szövegezése világos és tömör, stílusa enciklopédikus, helyesírása korrekt.

Tanúsítványok (min.3), megjegyzések, igényelt változtatások és ezek megvitatása:


Nevek és idegen szavak szerkesztés
 • A cikk a Wikipédia konvencióinak megfelelően írja a neveket és az idegen szavakat.

Tanúsítványok (min.3), megjegyzések, igényelt változtatások és ezek megvitatása:

Kategória, infobox, illusztráció szerkesztés
 • A cikk be van sorolva a megfelelő kategóriákba.
 • A szokásos infoboxokat tartalmazza (illetve nem kell hozzá infobox).
 • A szükséges illusztrációkat tartalmazza (illetve nem szükséges illusztrálni).

Tanúsítványok (min.3), megjegyzések, igényelt változtatások és ezek megvitatása:

Linkek szerkesztés
 • A cikk elegendő számú belső hivatkozást tartalmaz, és ezek vagy pirosak, vagy rájuk kattintva valóban a megfelelő helyre vezetnek.
 • Az angol és a német (ezek híján másik nyelv is jó) interwiki hivatkozások a megfelelő cikkre mutatnak, ha ilyen cikkek egyáltalán vannak.

Tanúsítványok (min.3), megjegyzések, igényelt változtatások és ezek megvitatása:

Kötetlen rész szerkesztés

További megjegyzések és kérdések, valamint a változtatási igények és ezek megvitatása, ha az igény egyik kötött feltételhez sem besorolható:

C) A változtatási igények megszavazása szerkesztés

Ha kétely merül fel egy szükséges típusú változtatással kapcsolatban (megalapozott-e? szükséges-e? kivitelezése kielégítően megtörtént-e?), akkor legalább egyhetes vita után bárki szavazásra bocsáthatja a változtatási igény visszaminősítését jó lenne típusúvá. Ha ugyanis így visszaminősült, akkor nem kell kivitelezni ahhoz, hogy a cikk megkapja a kiemelt kitüntetést.

 • Egy ilyen szavazást legkorábban akkor lehet meghirdetni, ha a cikk legalább három hete a munkapadon van.
 • Azok szavazhatnak, akik a tanúsítványokat is aláírhatják.
 • A szavazás érvényességéhez legalább tíz résztvevő kell, és két hétig tart.
 • 2/3-os többség kell az igény visszaminősítéséhez jó lenne típusúvá.
 • A szavazatok összeszámlálásába a tartózkodások nem számítanak bele.

Ha a szavazáson nincs elég résztvevő, vagy nincs meg a 2/3-os többség, akkor az igény megtartja szükséges jellegét.

GYIK szerkesztés

Mi a teendő, ha egy feltételcsoportnak csak egy részét tudom/akarom ellenőrizni? szerkesztés

A feltételcsoportot szükség esetén kétfelé lehet osztani. Ez az összesítőtáblázaton is módosítással jár: meg kell duplázni egy sort.

Nem lehetne-e inkább egy áttekinthető táblázatban/sablonban aláírni? szerkesztés

Miért ne. A tartalom a lényeg, ha valaki egy ügyes sablonnal előáll, annál jobb. Fontos azonban, hogy annak számára se legyen az új megoldás nehézkes, aki „csak” a témához ért, de a wiki jelölőnyelvben nem túl járatos.

Miért beszélünk munkapadról és műhelymunkáról, miért nem szavazásról? szerkesztés

A cikk kiemelése során a cikk sokat alakulhat, és a kiemelés komoly munkát jelent. Már maga az ellenőrzés nem csekélység. Ráadásul aki a cikket elolvassa, az rögtön javítja és kiegészíti azt. Ha észrevesz további megváltoztatandót is, akkor megfogalmazza ezt az igényt. A műhelymunka résztvevői megvitatják és végrehajtják az észrevételeket.

Addig marad a cikk a munkapadon, amíg már senki sem talál komoly kifogásolni valót rajta. Tehát távolról sem puszta szavazásról van szó, hanem derekas munkáról.

Lehet-e olyan cikkeket is beadni feljavításra, amiről a pártfogója eleve tudja, hogy nem lesz kiemelt? szerkesztés

Igen. korábban referálásnak neveztünk az ilyet. Ha azonban nyilvánvaló, hogy a cikk csak félkész, akkor a résztvevők visszautasíthatják a cikket. Lásd: #A kiemelés menete

Mit tegyünk, ha valamelyik cikk kiemelése egy napi esemény miatt sürgős lenne, de a cikk még nincs soron? szerkesztés

Ilyenkor a Wikipédia:Ne törődj a szabályokkal irányelv lép érvénybe.

Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ha valaki valamit tanúsít, az tényleg azt tanúsítsa, amire vállalkozott? szerkesztés

Becsület és dicsőség dolga.
Aki a feltétel „kipipálásával” nem ért egyet, az a hiányosság kijavítására igényt jelenthet be.
A kételyeket meg lehet vitatni.

Mi történjen az ellenőrizetlen interwikikkel? szerkesztés

Elég az ellenőrzött interwikiket benne hagyni, ha legalább egy ilyen van, akkor a többit már odarakosgatják a robotok.

Hol vannak a szakértők? szerkesztés

A szakértők a Citizendiumban vannak.

Mire való a szükséges és a jó lenne típusú változtatási igények megkülönböztetése? szerkesztés

Elfordulhat, hogy a javasolt megváltoztatandót már az igény megfogalmazója sem tekinti a kiemelés akadályának. Akkor a {{jó lenne}}(?) sablont használja, és a változtatást nem muszáj végrehajtani. (Ez eddig is így volt, csak nem volt külön sablon hozzá.)
Ha egy {{szükséges}}(?) változtatás kivitelezése nem történt meg, akkor a cikk nem lehet kiemeltté, akárhány tanúsítvány van aláírva. (Ez eddig is így volt, csak nem volt külön sablon hozzá.)

Hogyan néz ki az összesítőtáblázat egy kettébontott kérdéscsoport esetén? szerkesztés

Ha a Megszövegezés-t bontottuk ketté, akkor így néz ki az összesítőtáblázat két megfelelő sora:

Feltétel A még hiányzó tanúsítványok száma A még teljesítetlen szükséges változtatások száma
#Megszövegezés-1 3 0
#Megszövegezés-2 3 0

Ennek a táblázatnak a vezetése nem kötelező, de jól áttekinthetővé teheti, hogy hogyan áll a kiemelés.

Szükséges és jó lenne ügyben csak az szavazhat, aki már tanúsított valamit? szerkesztés

Mindenki szavazhat, akinek joga lenne tanúsítványt aláírni, még akkor is, ha csak ezen a ponton száll be először az adott cikk feldolgozásába.

Meghiúsíthatja-e egyetlen ellenző a kiemelést, ha nem lehet szavazni az igényekről? szerkesztés

Igen, akkor továbbra is úgy lesz, mint eddig: egyetlen ellenző meghiusíthatja a kiemelést.

Ebből az lett azonban időnként, hogy a „pusherek” igyekeztek nyomást gyakorolni arra, aki ugyan egy teljesen megalapozott változtatási igénnyel próbálta meg a szinvonalat megkövetelni, de az eljárásban résztvevő 5-6 szerkesztő között egyedül állt a véleményével.

A szavazás lehetősége egyrészt az önkényeskedés és esetleges rosszindulat ellen védene, másrészt alkalmat adna arra, hogy aki jogos ellenvetéssel él, támogatást kapjon a szerkesztők egy nagyobb körétől.

A szavazás menete szerkesztés

A megválaszolandó kérdések:

A)
Bevezessük-e az egyszerre munkába vett cikkek számának korlátozását?
Maximum 10, vagy pedig maximum 15 cikk legyen egyszerre a munkapadon?
B)
A kiemelési eljárást egészítsük-e ki a kötelezően ellenőrzendő feltételek listájával?
C)
Bevezessük-e, hogy 2/3-os többséggel egy változtatási igényt „szükséges”-ből „jó lenne” típusúvá lehessen visszaminősíteni?

A C) kérdés irányelvet változtat meg, ezért erre a kérdésre az irányelvek szavazási szabályai vonatkoznak.

Lásd még: Wikipédia:Szavazási irányelvek

A szavazás módja példákkal illusztrálva:

# A:igen,10; B:igen; C:igen; ~~~~ 
# A:nem,15; B:nem; C:nem; ~~~~ 
# A:nem,-; B:igen; C:-; ~~~~ 

Szavazás szerkesztés

 1. A:igen, 10; B:igen; C:nem; Viktor vita 2008. augusztus 6., 13:08 (CEST)[válasz]
 2. A:igen, 15 10; B:igen, C:igen – Xnull vita 2008. augusztus 6., 13:47 (CEST)[válasz]
 3. A:igen, 10; B:igen; C:Igen – Timish levélboksz 2008. augusztus 6., 14:10 (CEST)[válasz]
 4. A:igen, 10; B:igen, C:igen Vadaro vita 2008. augusztus 6., 18:08 (CEST)[válasz]
 5. A:igen, 10; B:igen; C:nem; misibacsi*üzenet 2008. augusztus 6., 18:22 (CEST)[válasz]
 6. A:igen, 10; B:nem; C:igen - Matthew (hagyj üzenetet) 2008. augusztus 6., 21:59 (CEST)[válasz]
 7. A:igen, 10; B:igen, C:igen – M. Vincecella disputandis 2008. augusztus 7., 20:16 (CEST)[válasz]
 8. A:igen, 10; B:igen, C:igen – Samat üzenetrögzítő 2008. augusztus 8., 15:00 (CEST)[válasz]
 9. A:Igen, 10; B:igen, C:nem ~ Boro » vita 2008. augusztus 9., 12:52 (CEST)[válasz]
 10. A:nem (már jó ideje nem probléma a szavazáson lévő cikkek száma); B: igen (csak nem ilyen formában); C: igen – dani 2008. augusztus 9., 14:03 (CEST)[válasz]
 11. A:igen, 10; B:igen – Beyond silence Üz 2008. augusztus 9., 15:08 (CEST)[válasz]
 12. A:igen,10; B:igen; C:nem; – Fekist vita 2008. augusztus 9., 17:40 (CEST)[válasz]
 13. A:igen, 10 20, de egy-egy témából legfeljebb 2; B:igen, C:igen — P/c vita 2008. augusztus 11., 23:46 (CEST)[válasz]
 14. B:igen C:nem– Dami vita 2008. augusztus 11., 23:59 (CEST)[válasz]
 15. A:igen, 15; B:igen, C:igen – Susulyka hm? 2008. augusztus 12., 10:50 (CEST)[válasz]
 16. A:igen, 10 B:igen C:igen – Zimmy mondj el mindent 2008. augusztus 15., 18:32 (CEST)[válasz]
 17. A OK 15, B OK, C OK Bennófogadó 2008. augusztus 16., 14:04 (CEST)[válasz]
 18. A:igen, 10; B:igen; C:igen; Karmelaposta 2008. augusztus 18., 23:27 (CEST)[válasz]
 19. A:igen, 15; B:igen; C:igen – Tomeczek Słucham! 2008. augusztus 19., 09:45 (CEST)[válasz]

Megjegyzések, vita szerkesztés

Szajci: Legyen húsz szerkesztés

A wikipédia fejlődik. Egyre több a szerkesztő, remélhetőleg ezért egyre több ember fog kiemelt cikket írni és többen is fogják ellenőrizni, ezért azt mondom, hogy akár 20 cikk is szerepelhetne a kiemeltszavazáson, de semmi esetre sem több. Másfél hónap alatt akár kétszer is át lehet nézni egy cikket. Szajci reci 2008. augusztus 7., 23:01 (CEST)[válasz]

A munka már három hét után is lezárható. Ha minden megvan a kiemeléshez, nem kell kivárni a másfél hónapot. Ha pedig gyorsan elkészülnek az egyes cikkek, akkor nem szükséges magas cikkszám a munkapadon.
Ha majd valóban sok szerkesztő serénykedik a kiemelésen, akkor valószínűleg érdemes lesz témánkénti munkapadokat is üzembehelyeznünk. Ezt azonban ne döntsük még el, gyűjtsünk előbb tapasztalatokat.
Lehet, hogy a várólista arra fogja ösztönözni a várakozó cikkgazdákat, hogy beszálljanak a munkapadon lévő cikkek feldolgozásába?
Karmelaposta 2008. augusztus 7., 23:29 (CEST)[válasz]
„Lehet, hogy a várólista arra fogja ösztönözni…” – Szerintem nem. Inkább – ha van kedve – javítgatja a saját cikk(jeit), minthogy hozzászóljon egy teljesen idegen témához. És mióta nem jelölnek egy témában egyszerre öt cikket, nem is volt tizenöt felett a cikkek száma. Szerintem ez a kérdés az aktualitását veszítette, azt korlátozni, hogy mennyi cikk legyen szavazáson, pedig egyszerűen értelmetlen. (Most 12 van. Ez világvége?) – dani 2008. augusztus 9., 14:06 (CEST)[válasz]
reDani: „mióta nem jelölnek egy témában egyszerre öt cikket”:
Nyár van.
Karmelaposta 2008. augusztus 9., 17:03 (CEST)[válasz]

Szubjektív, érzelmi alapú hsz:

Piszkosul frusztrál, amikor egyszerre 4-5 olyan cikk van fönt, amikről úgy érzem, jobbá tudnám tenni őket pusztán a sallangok lenyesegetésével, de nincs rá időm (vagy rámtör a késztetés, hogy szócikket írjak inkább). Egy-kettő még O.K.; olyankor úgy érzem, hogy el tudok boldogulni velük.

Így hát minden objektív érv ellenében is korlátoznám a lista hosszát:

P/c vita 2008. augusztus 11., 23:51 (CEST)[válasz]

Igazad van, de akkor nem magának a listának a hosszát kellene korlátozni, hanem hogy ne legyen fenn egyszerre 5 focis vagy 5 román nyelvről szóló cikk. Különböző téma nem 10 van. És nem is 15. A várólista elveheti azon emberek kedvét, akik amúgy is félve rakják fel a cikküket kiemeltszavazásra. Dani (vita) 2008. augusztus 12., 01:30 (CEST)[válasz]
Egy témából lehetne legfeljebb 2-3 cikk egyszerre a munkapadon. Szalakóta vita 2008. augusztus 13., 20:37 (CEST)[válasz]

Samat: Stabil szerkesztés

FONTOS! Elnézést, hogy csak most szólok, de hiába tesztelem már hetek óta a stabil lapváltozatok működését, csak most jutott eszembe.

A pár hét múlva (nagyjából ezzel az új rendszerrel együtt) bevezetésre kerülő stabil lapváltozatoknál kiemelt minősítést fog kapni az a lapváltozat, aminél a cikk elérte a kiemelt minősítést. Minden ez utáni módosítás csak megtekintett lehet, hiszen egy szerkesztés annak ellenére sértheti a kiemeltség szempontjait (kiegyensúlyozottság, nyelvhelyesség, ellenőrzött adatok, stb.), hogy nem vandalizmus. Ebből az következik, hogy egy másfél éve kiemeltté vált cikknek esetleg egészen különböző lesz a mostani és a kiemeltté minősített változata. Ez után az a kérdésem, hogy milyen gyakran érdemes ismételt vizsgálat alá venni azokat a cikkeket, amiknek egy korábbi lapváltozatuk egyszer már megkapta a kiemelt státust? Ha lehetséges, érdemes lenne még ezt is bevonni ebbe a javaslatba, hogy ne külön kelljen vele foglalkoni.

Samat üzenetrögzítő 2008. augusztus 8., 12:32 (CEST)[válasz]

A kérdés a jelenlegi szavazás témáitól elkülönítve jól tárgyalható. Kérlek indítsál el egy eszmecserét a témáról a kocsmafalon, és amikor kirajzolódik egy értelmes megoldás, akkor indítsál külön szavazást a témáról. Ha ugyan egyáltalán kell, azt gyanítom ugyanis, hogy nem kell.
Nézd, ez a javaslatcsomag június eleje óta folyamatosan terítéken van. Lassacskán még az én cérnám is, pedig közismerten hosszú, fogyóban van. Ne húzzuk már az időt tovább, bitte, bitte!
Karmelaposta 2008. augusztus 8., 12:47 (CEST)[válasz]
OK, értettem :) Samat üzenetrögzítő 2008. augusztus 8., 13:44 (CEST)[válasz]
Kösz! Hol indítod el a témát? Karmelaposta 2008. augusztus 12., 10:19 (CEST)[válasz]
Megy az folyamatosan a háttérben :-) Csak pl. kell 1-2 nap, mire a fordítások megjelennek a szoftverben (a mai napon valószínűleg). Ha ez megvan, akkor kipróbálgatom, finomítom őket, aztán mehet a „téma” ;) Samat üzenetrögzítő 2008. augusztus 12., 10:32 (CEST)[válasz]
Egyébként félreértettem a kérdésed. Először arra gondoltam, hogy a jelölt lapváltozatok után fogok ezzel előjönni, de most mégis felteszem a kocsmafalra. Samat üzenetrögzítő 2008. augusztus 12., 12:47 (CEST)[válasz]

Samat: Kérdések a C-hez szerkesztés

 • Ha a C-re igennel szavazok: legalább 10 résztvevő azok közül, akik a tanúsítványt aláírták, 2 hét, 2/3-ad. Lesz ennyi tanúsító összesen? Lehet-e ennyi összesen? Kell ezt ennyire bonyolítani?
 • Ha a C-re nemmel szavazok, akkor egyetlen rosszakaró egy szükségtelen, de ő általa szükségesnek minősített változtatási javaslattal megakadályozhatja a kiemelést. Jól értem?

Samat üzenetrögzítő 2008. augusztus 8., 15:05 (CEST)[válasz]

Samat, szerintem te félreértettél valamit. A javaslat azt írja, hogy „azok szavazhatnak, akik a tanúsítványokat is aláírhatják”, tehát nem feltétlenül azok, akik alá is írtak tanúsítványt. Így már szerintem nagyobb az esélye annak, hogy meglegyen a szükséges számú szavazat például egy olyan változtatási javaslat visszaminősítéséhez, amilyet te a második pontban írtál. A plusz szavazás szerintem is túlbonyolítás, de (egyelőre) nincs jobb ötlet arra, hogy hogyan lahessen egy rosszakaró változtatási javaslatát „jó lenne” típusúvá visszaminősíteni. Én is főként ezért szavaztam igennel. – Xnull vita 2008. augusztus 8., 16:43 (CEST)[válasz]
Ezt valóban félreolvastam. Samat üzenetrögzítő 2008. augusztus 8., 16:49 (CEST)[válasz]

(Szerkesztési ütközés után)

Az első kérdésre: Nem, nem csak azok szavazhatnak, akik tanúsítványt írtak alá. Mindenki szavazhat, akinek csak joga lenne tanúsítványt aláírni, akkor is, ha a cikk feldolgozásába ezen a ponton száll be először.

A második kérdésre: Igen, jól érted, ha nem fogadjuk el a C pontot, akkor továbbra is úgy lesz, mint eddig: egyetlen ellenző meghiusíthatja a kiemelést. Ebből az lett azonban időnként, hogy ha valakinek ellenvetése volt, akkor a „pusherek” igyekeztek nyomást gyakorolni erre az egyre.
A szavazás lehetősége egyrészt az önkényeskedés ellen védene, másrészt alkalmat adna arra, hogy aki jogos ellenvetéssel él, támogatást kapjon a szerkesztők egy nagyobb körétől. Karmelaposta 2008. augusztus 8., 16:51 (CEST)[válasz]

Eltévedt téma Megerősített szerkesztő szerkesztés

Ha már angolból fordítjátok, legalább el kéne gondolkozni, hogy nem feltétlen mindenhol a betű szerinti fordítás az üdvözítő. Ez a „megerősített szerkesztő” dolog pl. értelmetlen, pontosabban érthetetlen. Kap szteroidbiteket? Vagy súlyzózhat algoritmusokkal? Esetleg néhány júzer mostantól védelmezni fogja? :) P/c névjavaslata is jobb ennél („tapasztalt szerkesztő”) de még az sem igazán pontos/jó. Én a megbízható szerkesztő formulát választanám. Remélem nem igényel kifejtést, hogy miért. – Vince blabla :-) 2008. augusztus 16., 14:52 (CEST)[válasz]

De, igényel. – Zimmy mondj el mindent 2008. augusztus 16., 15:08 (CEST)[válasz]

Vince feltehetően eltévesztette, hogy melyik lapra írja a hozzászólását, ami szerintem ide tartozna: Wikipédia:Szavazás/Jelölt lapváltozatok bevezetése Karmelaposta 2008. augusztus 17., 15:20 (CEST)[válasz]

A tartalmával minek is foglalkozni. Sokkal fontosabb kideríteni, hogy hova kellene írni. Merthogy a fentihez semmi köze ezek szerint :) – Vince blabla :-) 2008. augusztus 19., 22:17 (CEST)[válasz]

Itt a kiemelés műhelymunkájáról beszélünk, nem pedig a jelölt lapváltozatok fordítási nehézségeiről. Ha mást idekeversz, legyen az a maga helyén bármilyen helyes hozzászólás, itt zavaró. Karmelaposta 2008. augusztus 19., 22:45 (CEST)[válasz]


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!