Az ókor nagyjai

Az ókor nagyjai Castiglione László több kiadást megélt, először 1971-ben kiadott könyve.

Az ókori történelem, művészet és irodalom ma már minden művelt ember szellemi életének szerves része, de ezzel kapcsolatos ismereteik mégis gyakran hiányosak. Ez a könyv könnyen kezelhető, olvasmányos összeállítást ad minden ókor iránt érdeklődő kezébe. 160 nagy egyéniség, uralkodó, politikus, hadvezér, filozófus, író, költő, tudós portréját tartalmazza az ókori Kelet kultúráitól a Római Birodalom végéig.

A könyvbe csak olyan személyiségek kerültek, akikről hitelesnek tekinthető ábrázolás maradt fenn.

Az ókor nagyjai szerkesztés

 1. Dzsószer (Neterikhet), Egyiptom királya, i. e. 2750 körül
 2. Imhotep egyiptomi főpap, a király tanácsosa és építésze, i. e. 2750 körül
 3. Khafré, Egyiptom királya, i. e. 2600 körül
 4. Narám-Szín, Akkád királya, i. e. 2260-2223
 5. Gudea, Lagas fejedelme, i. e. 2100 körül
 6. Szeszosztrisz, Egyiptom királya, uralkodott i. e. 1887-1850
 7. Hammurapi, Babilon királya, i. e. 1792-1750
 8. Hatsepszut, Egyiptom királynője, uralkodott i. e. 1490-1468
 9. III. Thotmesz, Egyiptom királya, i. e. 1490(1468)-1436
 10. III. Amenhotep, Egyiptom királya, i. e. 1408-1372
 11. Amenhotep, Hapu fia, III. Amenhotep tanácsosa, i. e. XIV. sz. eleje
 12. IV. Amenhotep / Ekhnaton, Egyiptom királya, uralkodott i. e. 1367-1350
 13. Horemheb, Egyiptom királya, uralkodott i. e. 1335-1308
 14. II. Ramszesz, Egyiptom királya, i. e. 1301-1235
 15. III. (IV.) Tudhalijasz, hettita király, i. e. 1250-1220
 16. Hirám, Türosz királya, i. e. X. sz.
 17. Dávid, Izrael királya, uralkodott kb. i. e. 1000-960
 18. Salamon, Izrael királya, uralkodott kb. i. e. 960-920
 19. II. Assur-nászir-apli, uralkodott i. e. 883-859
 20. Homérosz görög epikus költő, i. e. VIII. sz.
 21. II. Szargon / II. Sarrukín, i. e. 721-705
 22. Montuemhat az egyiptomi Théba kormányzója, i. e. VII. sz. 2. negyede
 23. Hésziodosz görög epikus költő, i. e. VII. sz. első fele
 24. Arkhilokhosz görög költő, i. e. VII. sz. első fele
 25. Assur-bán-apli, uralkodott i. e. 668-629
 26. Thalész görög filozófus és asztronómus, i. e. VII. sz. vége-VI. sz. eleje
 27. Lükurgosz spártai törvényhozó, i. e. VII. sz.
 28. Periandrosz, Korinthosz türannosza kb. i. e. 625-585
 29. Alkaiosz és Szapphó görög költők, virágkoruk az i. e. VI. sz. eleje
 30. Szolón athéni törvényhozó kb. i. e. 640-560
 31. Aiszóposz görög meseíró, i. e. VI. sz. első fele
 32. Khilón görög államférfi, i. e. VI. sz. első fele
 33. Kroiszosz, Lüdia királya, uralkodott i. e. kb. 560-546
 34. Anaximandrosz görög filozófus, i. e. 610-547/6
 35. Amaszisz, Egyiptom királya, uralkodott 569-526
 36. Peiszisztratosz és fiai, athéni türannoszok i. e. 560-510
 37. Harmodiosz és Arisztogeitón, athéni zsarnokgyilkosok i. e. 514-ben
 38. Lucius Iunius Brutus, a római köztársaság legendás alapítója
 39. Püthagorasz görög bölcselő, kb. i. e. 576-497
 40. Miltiadész athéni államférfi és hadvezér, i. e. 550 felé-488
 41. Anakreón görög költő, i. e. kb. 570-487
 42. I. Dareiosz perzsa nagykirály, uralkodott i. e. 522-486
 43. Hérakleitosz görög filozófus, működött i. e. 500 körül
 44. Pauszaniasz spártai hadvezér, i. e. kb. 510-468
 45. Themisztoklész athéni államférfi és hadvezér kb. i. e. 528-462
 46. Aiszkhülosz görög tragédiaköltő, i. e. 526-456
 47. Pindarosz görög költő, i. e. 518-438
 48. Periklész görög államférfi, i. e. 495-429
 49. Aszpaszia, Periklész élettársa, i. e. V. sz. 2. fele
 50. Pheidiasz görög szobrász, i. e. kb. 500-430
 51. Klazomenai Anaxagorasz görög filozófus, i. e. kb. 500-428
 52. Hérodotosz görög történetíró, kb. i. e. 484-424
 53. Szophoklész görög tragédiaköltő, i. e. 496-406
 54. Euripidész grörög tragédiaköltő, i. e. 485-406
 55. Thuküdidész görög történetíró, i. e. kb. 460-400
 56. Szókratész athéni filozófus, i. e. 469-399
 57. Tisszaphernész perzsa satrapa, i. e. V. sz. vége-IV. sz. eleje
 58. Arisztophanész görög komédiaköltő, i. e. kb. 450-385
 59. Lüsziasz görög szónok, i. e. kb. 458-380
 60. Hippokratész görög orvos, i. e. kb. 460-370
 61. Nahtnebef (I. Nektanebósz), Egyiptom királya, i. e. 380-363
 62. Antiszthenész görög filozófus, i. e. 455-360
 63. Xenophón görög hadvezér és író, i. e. 430-354
 64. Platón görög filozófus, i. e. 427 körül-347
 65. Mausszólosz, Karia satrapája, i. e. 377-353 között
 66. III. Arkhidamosz, Spárta királya, uralk. 360-338
 67. Iszokratész athéni szónok, i. e. 436-338
 68. II. Philipposz makedón király, uralk. i. e. 359-336
 69. Démoszthenész athéni szónok és politikus, i. e. 384-322
 70. Nagy Sándor/III. Alexandrosz makedón király, i. e. 356-323
 71. Diogenész görög filozófus, kb. i. e. 414-323
 72. Arisztotelész görög filozófus, i. e. 384-322
 73. Aiszkhinész görög államférfi, kb. i. e. 389-314
 74. Menandrosz görög komédiaköltő, i. e. 342-291
 75. Theophrasztosz görög filozófus, i. e. 370-286
 76. Kratész görög filozófus, i. e. kb. 365-285
 77. I. Ptolemaiosz Szótér, Egyiptom királya, uralk. 323-284
 78. I. Démétriosz Poliorkétész makedón király, i. e. 336-283
 79. I. Szeleukosz Nikatór, Szíria királya, uralk. 312-280
 80. Epikurosz görög filozófus, i. e. 342-270
 81. Hermerkhosz görög filozófus, i. e. IV. sz. vége-III. sz. eleje
 82. Philetairosz, Pergamon fejedelme, i. e. 343-263
 83. Zénon görög filozófus, i. e. 335-263
 84. I. Antiokhosz Szótér, Szíria királya, uralk. i. e. 280-261
 85. Menipposz görög filozófus, i. e. III. sz. első fele
 86. II. Ptolemaiosz Philadelphosz, Egyiptom királya, uralk. i. e. 285-246 és II. Arszinoé Philadelphosz, Egyiptom királynője, i. e. 316-270
 87. Aratosz görög költő, i. e. kb. 310-240
 88. III. Kleomenész spártai király, uralk. i. e. 235-222
 89. II. Hierón Szürakuszai királya, uralk. i. e. 265-215
 90. Marcus Claudius Marcellus római államférfi és hadvezér, i. e. III. sz. második fele
 91. Khrüszipposz görög filozófus, kb. i. e. 280-207
 92. I. Attalosz Szótér, Pergamon királya, uralk. i. e. 241-197
 93. III. (Nagy) Antiokhosz, Szíria királya, uralk. i. e. 223-187
 94. Publius Cornelius Scipio Africanus római államférfi és hadvezér, i. e. 236-184
 95. Hannibál karthágói hadvezér, i. e. 247-183
 96. Titus Quinctius Flamininus római államférfi és hadvezér, i. e. 228-174
 97. Quintus Ennius római költő, i. e. 239-169
 98. Perszeusz, Makedónia királya, i. e. 179-169
 99. Masinissa numidiai király, i. e. 240 körül-149
 100. Karneadész görög filozófus, i. e. 214-129
 101. Polübiosz görög történetíró, kb. i. e. 200-120
 102. Menandrosz Szótér indiai görög király, uralkodott i. e. II. sz. második felében
 103. II. Mithridatész parthus nagykirály, uralkodott i. e. 123-88
 104. Lucius Cornelius Sulla római államférfi és hadvezér, i. e. 138-78
 105. Mithridatész Eupatór, Pontosz királya, uralkodott i. e. 121-63
 106. II. Tigranész, Armenia királya, uralkodott i. e. 95-56
 107. Vercingetorix, a gallok vezére, i. e. 52 körül
 108. Rodoszi Poszeidóniosz görög filozófus, i. e. 135-50
 109. Cnaeus Pompeius Magnus római hadvezér és államférfi, i. e. 106-48
 110. Marcus Porcius Cato Maior római államférfi, i. e. 95-46
 111. I. Juba, Numidia királya, uralkodott i. e. 60-46
 112. Caius Julius Caesar római államférfi, i. e. 100-44
 113. Marcus Tullius Cicero római államférfi és író, i. e. 106-43
 114. Marcus Iunius Brutus római államférfi, i. e. 85-42
 115. VII. Kleopatra Philopatór, Egyiptom királynője, uralkodott i. e. 51-30
 116. Marcus Antonius római államférfi, i. e. 82-30
 117. Publius Vergilius Maro római költő, i. e. 70-19
 118. Marcus Vipsanius Agrippa római államférfi és hadvezér, i. e. 63-12
 119. Quintus Horatius Flaccus római költő, i. e. 65-8
 120. Augustus római császár, uralkodott i. e. 31-i. sz. 14
 121. Livia római császárné, i. e. 58-i. sz. 29
 122. II. Juba, Mauretania királya, uralkodott i. e. 25-i. sz. 23
 123. Tiberius római császár, uralkodott 14-37
 124. Claudius római császár, uralkodott 41-54
 125. Dioszkoridész római kori görög orvos, I. sz. közepe körül
 126. L. Annaeus Seneca római államférfi és író, i. e. 4-i. sz. 65
 127. Nero római császár, uralkodott 54-68
 128. Tüanai Apollóniosz görög filozófus, 1. sz. 2. fele
 129. Vespasianus római császár, uralkodott 69-79
 130. Pál apostol, 1. sz.
 131. Decebalus, a dákok királya, 1. sz. második fele
 132. Traianus római császár, uralkodott 98-117
 133. Apollodórosz római építész, működése: 2. sz. első fele
 134. Hadrianus római császár, uralkodott 117-138
 135. Lucius Apuleius római szónok és író, II. sz. közepe körül
 136. Antoninus Pius római császár, uralkodott 138-161
 137. Herodes Atticus görög mágnás és szónok, 101-177
 138. Marcus Aurelius római császár, uralkodott 161-180
 139. Galénosz római kori görög orvos, 129-199
 140. Septimius Severus római császár, 193-211
 141. Caracalla római császár, uralkodott 211-217
 142. Alexander Severus római császár, uralkodott 222-235
 143. Julia Mamaea római császárnő, uralkodott 222-235
 144. Traianus Decius római császár, uralkodott 249-251
 145. Gallienus római császár, uralkodott 253-268
 146. Plótinosz filozófus, kb. 203-270
 147. I. Sápúr szászánida király, uralkodott 241-272
 148. Szeptimia Zénobia, Palmüra királynője, uralkodott 267-272
 149. Aurelianus római császár, uralkodott 270-275
 150. Probus római császár, uralkodott 276-282
 151. Diocletianus római császár, uralkodott 284-305
 152. I. Constantinus római császár, uralkodott 306-337
 153. Flavius Iulianus római császár, uralkodott 360-363
 154. I. Theodosius római császár, uralkodott 379-395
 155. Ambrosius milánói püspök, 340 vagy 333-397
 156. Quintus Aurelius Symmachus római államférfi, kb. 340-402
 157. Flavius Stilicho római hadvezér és kormányzó régens, 395-408 és Honorius nyugatrómai császár, uralkodott 393-423
 158. Augustinus keresztény gondolkodó, 354-430
 159. Theuderich keleti gót király, 455-526
 160. Justinianus bizánci császár, uralkodott 527-565

Források szerkesztés