Csáky család (körösszeghi)

a Csáky család körösszeghi és adorjáni ága

A körösszeghi és adorjáni gróf Csáky család egy ősrégi eredetű magyar nemesi család.

Története szerkesztés

A család származását illetően több találgatás után bebizonyosodott, hogy egy Árpád-kori nemzetségből, a Zsidó nemzetségből származnak. Őse Adas László fia, Zsidói István volt. Birtokaik Pest és Nógrád megyékben, a mai Vácegres környékén terültek el. A család a gazdagságát Zsigmond királynak köszönhette, aki a István fiait Miklóst és Györgyöt a bárók közé emelte. Miklós az első birtokadományát - 1393-ban - kapta Zsigmond királytól, aki a következő évben kinevezte temesvári várnaggyá. A Magyar Királyságban a temesi ispán főfeladata volt déli védelem biztosítása. Ezekben az években a déli végeken egyfolytában háborúzott. Részt vett az 1395-ös moldvai és a Prokop morva őrgróf elleni hadjáratban is. Miklós temesi főispán és testvére, István, 1401-ben kapták Csákvárt adományba, ahonnan a nevüket is vették. Említették őket Zsiday és Mácsay neveken is. A Csákyak ezután hirtelen a leggazdagabb magyarok közé kerültek.[mj 1] A család előneveit adó várakat egy bizonyos István kapta. Négy fia közül csak György terjesztette tovább a családot, egyik fia Hunyadi János oldalán esett el 1448-ban a rigómezei csatában. A grófi rang adományozásáról sem maradt fenn hiteles oklevél, állítólag 1560-ban, majd 1655-ben kapták. II. Ferdinánd 1638-as oklevele szerint a Csáky családot megilleti Szepes vármegye örökös főispáni tisztsége. A család még ma is él és virágzik.

Csáky Zsigmond gróf két fiát, Zsigmondot és Hyppolitot édesanyjuk (Vay Eulália) második férje, Pallavicini Roger fogadta örökbe, és felvették a Csáky-Pallavicini nevet.

Csáky Imrét felesége özvegyen hagyta, így másodszor is nősülni készült. Ez alkalommal aggteleki Bujánovics Stefániát vette feleségül, akitől egyetlen fia született, Viktor. Ez a fiú édesanyja családjának tiszteletére felvette a Csáky-Bujánovics kettős nevet. Ez a családnév azonban egyetlen leányával, Ernesztinával ki is halt.

Jelentősebb Csákyak szerkesztés

Megjegyzések szerkesztés

  1. Ennek a gazdagságnak a pontos forrása máig ismeretlen.

Források szerkesztés

  • Révai nagy lexikona (IV. kötet, BRUTUS-CSÁT)
  • A Csáky családfa
  • Magyar Nagylexikon. Budapest: (kiadó nélkül). 1997.  
  • Rácz György: A Csákyak Egy főúri család "pályakezdése". Budapest: (kiadó nélkül). 1994.  
  • Mária Novotná 2022: Vybrané zberateľské aktivity Csákyovcov. Múzeum 3/2022