Jurenák család

A Jurenak de Sultz család az elzászi Soultz faluból származó francia középnemes család. Magyarországon először az 1553-as portális összeírásnál tűnt fel a Felvidéken, Széleskúton, ahol nagyobb birtokaik voltak. A család az 1700-as évek végén három ágra osztódott, és ezt követően vált ismertté az Alföldön és Pest megyében is.

Jurenák de Sultz
Jurenákok
Nemesi család
Jurenák pecsét 1845 Pest Megyei Levéltár
Jurenák pecsét 1845
Pest Megyei Levéltár
Ország Magyar Királyság, Osztrák–Magyar Monarchia, Szlovákia
Nemzetiség Francia
Alapító Jurenak András
Oldalág  · modori ág
 · pozsonyi ág
 · szentesi ág
A Wikimédia Commons tartalmaz Jurenák de Sultz témájú médiaállományokat.

TörténeteSzerkesztés

A Jurenák család származási helyeként több forrás is az elzászi Soultz falut jelöli meg, erről tanúskodik egy 1885-ben Jurenák Aurél, gödöllői császári és királyi tanácsnok által készített családfa, ami Jurenák család 3 fő ágát foglalja magában, illetve egy addig ismeretlen címert. Ezt a származást pontos oklevelekkel nem lehet bizonyítani. A Szlovák Nemzeti Múzeum több kiállításában is németnek titulálja a Jurenákokat.

 
Jurenák Aurél által használt címer, 1885

A család felmenői feltehetően a hugenották üldöztetése elől menekültek a reformáció első éveiben, de az is elképzelhető, hogy a várost 1525-ben megtámadó parasztfelkelők álltak a távozás hátterében. Magyarországon az első fellelhető említés az 1553-as évből származik a portális összeírásból, ahol a Balassa, Mednyánszky, Kászonyi, Miráz és Hangácsi családokkal említik a Jurenák családot, mint széleskúti porta birtokos. [1]

Nemesi előneveik formájaSzerkesztés

A család több tagját is "von Jurenák" ként említik az 1800-as években. A 20. század első felében a budapesti újságok több nemesi előnévvel illetik a Jurenákokat:

Előnév Viselő Év Forrás
v. Herr Johann v. Jurenak 1825 Merkwürdigkeiten des Königreiches Ungern [2]
Nzetes Uradalmi Tiszt Ùr Nemzetes Jurenák József 1840 Radványi anyakönyvek [3]
v. Herr Andr. v. Jurenák 1855 Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn: Band 5 [4]
von Herr Carl von Jurenák 1867 Budapesti Közlöny [5]
von Carl von Jurenák 1875 Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1875 [6]
sulzi és jurenai Jurenák Erzsébet 1918 Egri Újság [7]
sulczi Jurenák Lajos
kormányfőtanácsos
1928 Nemzeti Ujság [8]
sultzi Jurenák Judith 1935 Pesti Napló [9]
sulzi Jurenák Ilona 1937 Pesti Hírlap [10]
jurenai Jurenák Irén 1940 Magyarság [11]

Története a 18. századtólSzerkesztés

A család befolyása a 18. században kezdett el növekedni. Jurenák András (1738-1820) széleskúti kereskedőnek, aki Siebenfreund Vilmával kelt egybe, házai, fogadói és magtárai voltak Pozsony belvárosában.[12] Jurenák András gyermekei 3 különböző ágat alapítottak:

Àg Név Született Felesége Elhunyt
Modori Jurenák János
politikus, képviselő
1760. augusztus 18. Siebenfreund Vilma
Hercegi tanácsos lánya
1838. szeptember 9.[13]
Pozsonyi Jurenák Ádám
nagykereskedő
1771. június 10. Rupp Ludmilla
Ritter Rupp von Ehrenstrohm
1837. augusztus 16. [14]
Szentesi Jurenák József
nagybirtokos
1773. január 13. Soós Magdolna 1854. február 23.

Modori Jurenák családSzerkesztés

Jurenák János 1760-ban született Holicson, később Modorra költözött, ahol német gimnázium igazgatója lett, majd a közösség ellenőre. Ezt követően az akkor még német többséggel bíró város polgárai először városi bíróvá ezután polgármesterré választották.[15] Jurenákot kétségkívül a nagyvonalúsága juttatta a város élére. Erre egy tökéletes példa, hogy 1823-ban új berendezést adományozott a helyi iskolának egy tűzvész pusztítása után. Ez után az 1825–27-es pozsonyi országgyűlés követté választották.[16]

Felesége Schnell Mária Zsuzsannával, a modori Schnell Sámuel és Richter Rebecca, aki egy előkelő pozsonyi családból származott, lánya volt. Modoron 10 gyermekük született.

Név Született Elhunyt Házastárs Megjegyzés
Jurenák Eleonora Walburga 1788 1870 Kellner Sámuel
modori gyógyszerész
Lányuk Kellner Vilma nemzetes és vitézlő Schnell Endre, országgyűlési képviselővel házasodott, akit az 1840-es években emeltek nemesi rangra.
Jurenák Zsuzsanna 1790 1879 Weisz Károly
Grötschl Pál
Jurenák Katalin 1791 1881 Waltersdorfer Pál
budapesti kereskedő
Jurenák János 1793
Jurenák Sándor 1794 1850 Sandtner Zsuzanna Dédunokája Pfitzner Sándor
Jurenák Pál 1796 1876 Weisz Borbála Vaskereskedés tulajdonos
1827-ben költözött Budapestre [17] Domanovszky Endre dédnagyapja.
Jurenák Anna Mária 1798 1870 Borovszky János
adamóczi és vittenczi
Egy lánya született, Anna
Jurenák Sámuel 1802 1886 Ritter Mária
Jurenák Rozália 1804 1854
Jurenák András 1806 1889 Modori professor, magyar királyi kincstári gondnok, úrvölgyi bányanagy.

Lima JurenákiSzerkesztés

Professor Jurenák András, úrvölgyi ásatásai során 3-4 láb mélységben egy mészkőre bukkant amint több megkövesedet lenyomat volt található. Az addig ismert kagyló fajták között egy addig ismeretlen is felbukkant, amit Dionýz Štúr szlovák geológus és a földtani intézeti igazgatója elemzése után Jurenákról nevezte el. [18][19]

A modori-ág végnapjaiSzerkesztés

A család legidősebb ága, a modori Jurenák-ág, János fiainak és unokáinak halálával férfiágon az 1800-as évek második felében kihalt Modoron. Fia Jurenák Pál leszármazottai az Alföldre és Budapestre távoztak. A politikai befolyást a Schnell család örökölte meg Modoron, akik az 1920-as évekig, a királyság létezéséig, fontos szerepet töltöttek be a város életében.

Pozsonyi Jurenák család (Jurenák - Rupp von Ehrenstrohm - ág)Szerkesztés

 
Jurenák Ádám
 
A Jurenák palota a pozsonyi belvárosban

Jurenák Ádám 1772-ben született Széleskúton, Pozsonyban alapította meg cégét és házasodott Rupp Ludmillával, aki a bohémiai lovag ehrenstrohmi Rupp Ignác János (németül: Ritter Ignaz Johann von Ehrenstrohm[20]) leánya, aki 1793-ban kapott birtokot a mai Csehország területén, ezt követően 1799-ben emelték lovagi rangra. 1813-ban a birtokát gyermekeire: Ferencre, Vilmosra, Anna Mariára (báró Boemelburgné[21]) és Karolínára hagyta. Ludmilla erről az örökségéről testvérei javára lemondott.[22]

Pozsonyban a Jurenák név több generáción keresztül egybeégett a kereskedelemmel, az üzleteléssel és a gazdagsággal.

Ádám fiai különböző területeken érvényesültek. Frigyes építészeti pályára lépett, és Feszl Frigyessel került jó kapcsolatba, akivel a ferihegyi Jurenák villát építette. Eduárd hajóskapitány lett, Károly pedig ügyvéd, aki apja halála után a pozsonyi Jurenák kastélyt örökölte. József gyógyszerész lett, és Frölich Frigyes lányát Vilmát vette el. Az üzletet Jurenák Anton vette át, aki később Európa minden táján megfordult, de végül máshol telepedett le feleségével, Siebenfreund Jeanetteal, aki a Pálffy család főerdészének a lánya és távoli unokatestvére volt.[23][24]

Jurenák Ádám leszármazottai a 20. század elejéig jelen voltak a pozsonyi közéletben. Leszármazottai fontos állami pozíciókat töltöttek be:

Név Hivatása Született Elhunyt
Dr. Jurenák István Magyar királyi vallás és közoktatásügyi miniszteri titkár 1854 1897 [25]
Jurenák Aurél Magyar királyi tanácsos 1837 1889 [26]
Jurenák Viktor Magyar királyi és állami gazdasási intéző 1840 1899 [27]
Jurenák Jenő MÀV főmérnök és tartalékos főhadnagy 1881 1930 [28]
Jurenák Aladár A Magyar Nemzeti Bank főellenőre 1882 1940

Unokája Jurenák Stefánia Heckenast Gusztáv neje volt.

Lányai közül Karolina a tiroli származású Hofer Károllyal kelt egybe. Lányuk Hofer Karolina, aki 1838-ban született Pozsonyban, Michael Haberlandt anyósa és Arthur Haberlandt a bécsi Osztrák Néprajzi Múzeum igazgatójának nagyanyja.[29] Jurenák Karolína testvér Vilma a stuttgarti Kempter Henrikkel házasodott. Lányuk Mária Friderika, Spring Alexanderrel házasodott. Anyósa lett a württenbergi tábornoknak Hermann von Rampachernek[30] és az amerikai vállalkozónak Jacob Frederick Schoellkopf, Jr.-nak.[31]

Szentesi Jurenák családSzerkesztés

 
A Jurenák család sírja az evangélikus temetőben

Jurenák József, András legkisebb fia, bazini születésű. Gimnáziumot Pozsonyban végzett és az 1800-as évek elején költözött Szentesre. Furcsa módon Kugler János mészáros szolgálatába állt,[32] aki a helyi mészárszéket bérelte. Itt takarékossága és iparkodása által nagy vagyoni állapotra, jámbor, tisztességes viselete által pedig közkedvességre s tiszteletre emelkedett. Gyermekeit tisztességesen s uri módon nevelvén, azokat tisztességes hivatalokra és boldog sorsra segítette. Szóval, mind az uradalom, mind a vármegye előtt nagy tekintetben és tiszteletben állt.

Az 1820-as években már őt is haszonbérlőként említik és birtokai is gyors ütemben növekedtek. 1836-ban először árvagyámmá, majd tanácsnokká választották. Ebben az évben birtoka 5 szolgája, 48 szarvasmarhája, 22 lova, 10 sertése, 200 juha, 2 5/8 telek szántója, 1 kapás szőleje és 6 malma volt. Házai tégláin saját monogramja olvasható, amiknek égetésére 1838-ban kapott engedélyt.[33]


Felesége Soós Magdolna, akitől 10 gyereke született. Fiai, József, Antal, Eduárd, Miklós, Henrik, mind birtokosok voltak. Lányai, Katalin, Anna, Jusztina, Franciska, pedig előkelő családok fiaival házasodtak.

Jurenák EduárdSzerkesztés

Gyerekei közül a legismertebb Jurenák Eduárd volt, aki nemcsak Szentes polgármestere, de az alföld egyik leggazdagabb birtokosa is volt. Herczeg Mihály szerint,"híres, sőt hírhedt alak és a grófok hű embere." [34]

Jurenák Ede, lányain keresztül került rokonságba Hóman Bálinttal, Pokomándy Gáborral, Werner Gyulával vagy éppen Darányi Ignác családjával.

Jurenák Eduárd gyermekeiSzerkesztés
Név Született Elhunyt Megjegyzés
Jurenák Paula 1838 1932
Jurenák Sándor
nagybirtokos
1839 1912 Szentetornya legnagyobb birtokosa. Földjeit báró Eötvös József özvegyével birtoklta [35]
Jurenák Imre
nagybirtokos
1843 1914 Eperjesi birtokos.
Jurenák Mária 1846
Jurenák Kálmán 1848 1848 Nem teljesen 6 hónaposan elhunyt.
Jurenák László 1854 1878
Jurenák Ilona 1856 1931 Anyósa Cicatricis Lajos, magyar politikus, felsőházi tagnak. Leszármazottai a Habsburg-család tagjaival is házasodtak.
Jurenák Béla 1859 1936
Jurenák Mária 1861 Férje Fekete Márton országgyűlési képviselő
Jurenák Berta
nagybirtokos
1863 Eperjesi birtokos. Hóman Bálint anyósa.
Jurenák Izabella 1866 1868
Jurenák László
főhadnagy
1864 1915 Hősi halált halt a Keleti Fronton.
Jurenák Erzsébet 1868 1936
Jurenák Vilma 1870 1891

Kastélyok, kúriákSzerkesztés

 
A ferihegyi Jurenák kastély, 1906
 • A pozsonyi Jurenák Palota a 19. században épült eklektikus stílusban. Jurenák Ádám, majd fia, Jurenák Anton lakta, akik innen irányították családi üzleteiket. Ma Staré Mesto közigazgatási székhelye.[36]
 • A nagyrévi Jurenák–Kontsek-kúriát Jurenák Dezső építtette, akinek 1911-ben 413 holdas birtoka volt a környéken. A nagyrévi kúriát halála után özvegye, a német származású Eigner Charlotte örökölte, aki később újabb házasságot kötött a szintén megözvegyült dr. Kontsek Károly helyi evangélikus lelkipásztorral. Ekkor vált az épület egy szép műgyűjtemény otthonává is. Mára lebontották.[38]

Jelentősebb leszármazottakSzerkesztés

 • Jurenák Ádám (1772 - 1837) nagykereskedő, a pozsonyi városi tanács tagja
 • Jurenák András (1806 - 1889) tanár, magyar királyi kincstári gondnok, úrvölgyi bányanagy
 • Jurenák Pál (1795-1876) budapesti városi képviselő (1848), a McCormick Tractors International főbizományosa [41]
 • Jurenák Anton (1813 - 1896) pozsonyi nagykereskedő
 • Jurenák Aurél (1837 - 1889) pénzügyi császári és királyi tanácsos
 • Jurenák Eduárd (1813 – 1884) városi tanácsnok, polgármester, községi választmányi tag, megyei és városi képviselő, Szentes legvagyonosabb polgára
 • Jurenák János (1760 - 1838) városi bíró és modori polgármester, országgyűlési képviselő
 • Jurenák Kálmán (1924 – 2017) huszártiszt, zsoké, olimpiai edző, a budapesti ügyvéd, a Gróf Széchenyi István Emlékérem birtokosa
 • Jurenák Károly (1822 - 1911) budapesti ügyvéd, a Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. választmányi tagja, a pesi nagykereskedői testület tollnoka
 • Jurenák Lajos (1875-1943) földbirtokos, magyar királyi gazdasági főtanácsos [42]
 • Jurenák Sándor (1820-1901) földbirtokos, a Ferenc József-rend lovagja, megyebizottsági tag, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Gazdasági Egyletének elnöke [43]
 • Mondok István (1909 – 1979) magyar királyi csendôr százados, a Signum Laudis tulajdonosa
 • Pfitzner Sándor (1880 – 1910) magyar / amerikai gépészmérnök, feltaláló és a repülés úttörője
 • dr. Haberlandt Arthur (1889 - 1964) ethnológus, egyetemi tanár
 • Heckenast Mária (1870 - 1936) művész, Heckenast Gusztáv lánya [44]
 • Hermann von Rampacher (1884 - 1954) Wehrmacht ezredes
 • Ybl Ida (1889) Ybl Miklós unokája
 • vitéz immenburgi Peinlich Béla (1897 - 1978) a Waffen-SS budapesti ezredese
 • Lehner Eugen (1906 - 1997) elismert amerikai hegedűművész
 • Zsitvay Szilárd (1934 - 2007) geofizikus [45]
 • Nerfeld Ferenc (1885 - 1945) bank alapító [46]
 • Fügedi Erik (1916 – 1992) Széchenyi-díjas magyar történész, könyvtáros
 • Domanovszky Sándor (1877 - 1955) magyar történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • Domanovszky Endre (1907 - 1974) kétszeres Kossuth- és Munkácsy-díjas magyar festő, érdemes és kiváló művész
 • dr. bobói Dobay Andor (1886 - 1972) Csongrád vármegyei alispán [47]
 • dr. Burg Jenő (1882 - 1944) gyógyszerész, ezredes
 • vitéz Jurenák Gyula (1873 - 1940), késöbb Illés Gyula ezredes [48]
 • Jurenák Kálmán (1890 - 1965) bankigazgató
 • Fülöp Imre (1900 - 1944) alezredes
 • dr. Hómann Bálint (1919 - 2006) szobrász, máltai lovag, Hóman Bálint politikus fia

JegyzetekSzerkesztés

 1. POZSONY VÁRMEGYE KÖZSÉGEI
 2. Merkwürdigkeiten des Königreiches Ungern 1825
 3. Radányi születési anyakönyvek 1840
 4. Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn: Band 5
 5. Budapesti közlöny 1867.július 20. / 107.szám
 6. Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1875
 7. Egri Újság - napilap 1918-01-24 / 20. szám
 8. Pesti Napló, 1928-02-26 / 47. szám
 9. Nemzeti Ujság, 1935-07-07 / 152. szám
 10. Pesti Hírlap, 183. szám
 11. Magyarság, 1940-11-05 / 245. szám
 12. Presburg und seine Umgebung 96. oldal
 13. Monument revue 1 / 2016 62-63. oldal
 14. Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy BA-XI-B.33
 15. Hof- und Staatsschematismus des österreichischen Kaiserthums
 16. Országgyűlési jegyzőkönyv
 17. Buda és Pest polgárai 1686-1848
 18. II. Bericht über die geologische Aufnahme im oberen Waag- und Gran-Thale. von Dionýz Štúr
 19. Das Rhät und der unterste Lias der subtatrischen Zone in der Tatra Von Walery Goetel
 20. Erster Schematismus der K.K. Märh. Schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde
 21. MAGYAR FŐNEMESSÉGI ADATTÁR
 22. Der mährische Adel
 23. A polgárok józanabb része..." Pozsony evangélikus választott polgárai, 1800-1848
 24. Feszl Frigyes és megbízói
 25. Gyászjelentés Dr. Jurenák István
 26. Gyászjelentés Jurenák Aurél
 27. Gyászjelentés Jurenák Viktor
 28. Gyászjelentés Jurenák Jenő
 29. Wiener Zeitschrift für Volkskunde
 30. Deutschland Heiraten, 1558-1929
 31. Families of Western New York
 32. Szentesi Lap 1887. 10. 01. 41. szám
 33. Barta László - Szentes a Reformkorban (1832-1848)
 34. - Herczeg Mihály: Adalékok a nagy és középbirtok területi változásaihoz a századfordulótól a felszabadulásig Orosházán és környékén
 35. Herczeg Mihály: Adalékok a nagy és középbirtok területi változásaihoz a századfordulótól a felszabadulásig Orosházán és környékén
 36. staremesto.sk
 37. A Ferihegyi repülőtér története
 38. Csak néhány fénykép és emlék maradt az egykori nagyrévi kúriáról
 39. kastélyok.hu
 40. Kastélylexikon
 41. Fehér György: Az aratás gépesítésének elterjedése, különös tekintettel a Mc Cormick cég magyarországi üzleti tevékenységére, 1850-1900
 42. Jurenák Lajos gyászjelentése
 43. Jurenák Sándor gyászjelentése
 44. Der „österreichisch-ungarische Buchhändler-Cavalier“ Gustav Heckenast
 45. In Memoriam: ZSITVAY SZILÁRD 1934-2007
 46. Compass: Finanzielles Jahrbuch 1924, Band VI: Jugoslawien, Ungarn. - Seite 798
 47. CSONGRÁD VÁRMEGYE ALISPÁNJÁNAK IRATAI 1.oldal[halott link]
 48. Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára 1925-08-15 / 22. szám

ForrásokSzerkesztés

 • A Zepetneki Tötösy család adattára 7.9 Jurenák család
 • Az országgyűlés képviselőházának jegyzőkönyvei 1825 és 1826
 • Barta László: Szentes a reformkorban (1832-1848)
 • Komárik Dénes: Feszl Frigyes és megbízói, 'Budapesti Negyed 9. (1995/3)
 • Szentesi Élet, 2005. május 27. A Gólyás-ház múltja (II.)
 • Wagner, Karl, Max Kaiser, & Michler Werner, szerk. Peter Rosegger-Gustav Heckenast. Briefwechsel 1869-1878. Wien: Böhlau, 2003.
 • Csak néhány fénykép és emlék maradt az egykori nagyrévi kúriáról, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hírportál