Kiss Gábor (nyelvész)

magyar számítógépes lexikográfus, nyelvész

Kiss Gábor (Budapest, 1955. április 19. –) számítógépes lexikográfus, nyelvész, egyetemi oktató, a Tinta Könyvkiadó igazgatója, a Magyar szókincstár főszerkesztője.

Kiss Gábor
Életrajzi adatok
Született1955április 19. (67 éves)
Budapest
Ismeretes mint számítógépes lexikográfus, nyelvész, főszerkesztő, igazgató
Állampolgárság magyar magyar
Házastárs Temesi Viola
Gyermekek Kiss Márton, Kiss Gyula,
Kiss Zita, Kiss Zsuzsanna
Lakhely Budapest
Iskolái
Felsőoktatási
intézmény
ELTE Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) általános, és alkalmazott nyelvész
Más felsőoktatási
intézmény
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar (ELTE-TFK) magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Egyéb diplomája Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE TTK programozó matematikus
Pályafutása
Szakterület nyelvészet
Munkahelyek
Tinta Könyvkiadó ügyvezető igazgató – főszerkesztő
Kiss Gábor weboldala

IskoláiSzerkesztés

A budapesti Piarista Gimnázium elvégzése után, 1974-től két évet a MÜM Elektronikai Ipari Műszerész Szakiskolában tanult, 1976-ban sikeres szakmunkásvizsgát tett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán programozó matematikus szakán 1979-ben kitűnő minősítésű diplomát szerzett. A szak elvégzésének utolsó évében, 1978-ban elkezdte a ELTE Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) az általános és alkalmazott nyelvész szakot, ahol jelesre diplomázott. Majd 1995-ben elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanítóképző Főiskolai Karán magyar nyelv és irodalom szakos tanár szakot is. 2008-ban a Magyar Művelődési Intézetben Antikváriumi előadói szakvizsgát tett.

MunkahelyeiSzerkesztés

Első munkahelye a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének fonetikai osztályán volt, ahol a magyar és orosz beszélő számítógépek programjának kifejlesztésén, a magyar beszéd akusztikai szerkezetének kutatásán dolgozott 1979–1986-ban. Majd 1999-ig MTA Nyelvtudományi Intézetének lexikográfiai osztályán. Ezt követően 1999–2006 között a korpusznyelvészeti osztályon állt alkalmazásban. Eközben feleségével, Temesi Violával családi vállalkozásba kezdtek, és 1992-ben megalapították a Tinta Könyvkiadót, ahol a mai napig mint tulajdonos, ügyvezető igazgató dolgozik. Szótárak, nyelvészeti szakmunkák kiadásával foglalkozik.

CsaládjaSzerkesztés

Szülei: néhai dr. Kiss Ferenc okleveles könyvvizsgáló, főkönyvelő, Heiszer Márta szövőnő, nyugdíjas. Nős, felesége Temesi Viola tipográfus, olasz–magyar szakos tanár. A Tinta Könyvkiadót együtt alapították. 4 gyermekük van: Kiss Márton (sz.: 1982) informatikus, Kiss Gyula (sz.: 1984) gazdasági menedzser, Kiss Zita (sz.: 1990) informatikus, Kiss Zsuzsanna (sz.: 1995) cukrász.

Oktatói munkájaSzerkesztés

1982-től az ELTE BTK Általános és alkalmazott nyelvészeti szakán, az ELTE TTK Informatikus szakán és a Szegedi Tudományegyetem Könyvtár szakán oktatta többek között a következő kurzusokat:

Társasági tagságaiSzerkesztés

Szakmai szervezetbenSzerkesztés

 • Magyar Nyelvtudományi Társaság, tag (1979-től)
 • Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, tag (1998-tól)
 • MTA Szótári Munkabizottság, tag (2001-től)
 • Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, választmányi tag (2007-től)

Társadalmi tevékenységSzerkesztés

 • Albertfalvi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestület, tag (1986-tól)
 • Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola, alapító tag (1992)
 • Albertfalvi Keresztény Társaskör, alapító tag, tag (1993-tól), elnök (1993-2002),
 • Szarvas Gábor Asztaltársaság, tag (2003-tól), titkár (2005-től)
 • Papp Ferenc Baráti Kör, tag

Díjai, elismeréseiSzerkesztés

 • Akadémiai Ifjúsági Díj (1984)
 • Braille Emlékérem (1996)
 • Fitz József-díj (1999)
 • Pro Cultura Hungarica díj (2000)
 • Albert herceg díj (2011)
 • Albertfalvi Szent Mihály Akadémia örökös tagja (2013)
 • Lőrincze Lajos-díj (2008)

SzabadalomSzerkesztés

Két szabadalom a magyar beszéd mesterséges előállítása körében:

 • Eljárás és berendezés szintetizátor(ok) vezérlésére, szótár nélküli szintetizált beszéd a vezérléssel quasi azonos időben történő előállítására. MTA Nyelvtudományi Intézete, szolgálati szabadalom. 1982. május 5. Társak: Nikléczy Péter, Olaszy Gábor.
 • Eljárás és berendezés hang szintetizálására előnyösen beszéd és/vagy ének szótár nélküli vezérléssel teljes egészében azonos idejű előállítására. MTA Központi Fizikai Kutató Intézete, szolgálati szabadalom, 1985. szeptember 18. Társak: Arató András, Lukács József, Vaspöri Teréz.

Főbb művei, publikációkSzerkesztés

KönyvSzerkesztés

 • Képes Diákszótár, Akadémiai Kiadó, Főszerkesztők: Grétsy László, Kemény Gábor, 1992, a szerkesztésben közreműködött
 • Jókai-szótár, Unikornis Kiadó, 1994. Szerző. Társszerzők: Balázs Géza, P. Eőry Vilma, J. Soltész Katalin, T. Somogyi Magda
 • Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. 1998. Tinta Könyvkiadó, főszerkesztő
 • Új szavak, új jelentések 1997-ből, Tinta Könyvkiadó, 2000., társszerző Pusztai Ferenc
 • Szólások – 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára, Tinta Könyvkiadó, 2005., társszerző Bárdosi Vilmos
 • Közmondások – 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára. Tinta Könyvkiadó, 2005., társszerző Bárdosi Vilmos
 • Szinonimák – 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára, Tinta Könyvkiadó, 2008., társszerző Bárdosi Vilmos
 • Régi szavak szótára – Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata. Tinta Könyvkiadó, 2012., főszerkesztő
 • Tájszavak – A magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai. Tinta Könyvkiadó, 2012., társszerkesztő: Bató Margit
 • Bölcs tanácsok. 4000 közmondás, szólás a Czuczor-Fogarasi szótárból; Tinta Könyvkiadó, 2014, társszerző Kiss Bernadett (Az ékesszólás kiskönyvtára)
 • Kis magyar tájszótár – 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata. Tinta Könyvkiadó, 2014
 • Tulajdonságszótár. 3150 személyleíró szó magyarázata és ellentéte, valamint fogalomköri csoportosítása; Tinta Könyvkiadó, 2015., társszerkesztő: Dormán Júlia (Az ékesszólás kiskönyvtára)
 • Aranyigazságok. 3700 szólás, közmondás Kresznerics Ferenc reformkori szótárából; 2016., társszerkesztő: Kiss Bernadett, Miksné Mátyási Eszter; (Az ékesszólás kiskönyvtára)
 • Erdős Attila–Kiss Gábor: Vallási szavak kisszótára; Tinta, Bp., 2016 (Az ékesszólás kiskönyvtára)
 • A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára, Tinta Könyvkiadó, Bp., 2017
 • Kiss Gábor – Szabó Mihály: Magyar–angol szókincsbővítő szinonimaszótár. 2000 magyar szó 9500 szinonimája angol megfelelőkkel, Tinta Könyvkiadó, Bp., 2017 (Híd Szótárak)
 • Kiss Gábor – Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár, Tinta Könyvkiadó, Bp., 2017 (Az ékesszólás kiskönyvtára)
 • Kiss Gábor – Lukács Lilla: Magyar szókincsteszt munkafüzet. 40 feladatsor 5 szinten. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2017 (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek)
 • Eőry Vilma – Kiss Gábor – Kőhler Klára: Magyar szókincsbővítő diákszótár, 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata, Tinta Könyvkiadó, Bp., 2018 (Az ékesszólás kiskönyvtára)
 • Nagy magyar tájszótár. 55000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata. Tinta Könyvkiadó, 2019, főszerkesztő
 • Eőry Vilma – Kiss Gábor – Kőhler Klára: Magyar értelmező alapszótár diákoknak. A leggyakoribb és legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal, Tinta Könyvkiadó, 2019
 • Balázsi József Attila – Kiss Gábor: Népies szólások, közmondások és életbölcsességek enciklopédiája, Tinta Könyvkiadó, Bp., 2020 (TINTA Szótárak)
 • Magyar szólástár, Európai fogalomtár, Etimológiai szótár, Értelmező szótár+, Angol-magyar informatikai szótár, a szótárak szerkesztésében közreműködött

Tudományos publikációkSzerkesztés

Tudományos cikkek, magyar, angol, orosz, német, eszperantó nyelven a számítógépes nyelvészet, a mesterséges beszéd-előállítás, a lexikográfia, a nyelvtörténet, a korpusznyelvészet, a szójelentés, a szókincsvizsgálat területéről.

 • Kiss, Gábor 1980. EDU Analyse der morphologischen Struktur ungarischer Substantive. In: Proceedings of the Symposium on Speech Acoustics. Budapest, Sep. 30–Oct. 2 1980. Speech Recognition by Human and by Machine. Edited: Tamás, Tarnóczy – Klára, Vicsi. Kiadó: –. Budapest. 1980. 71–76. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor – Olaszy Gábor 1980. A beszédszintetizálás fejlődése és a számítógép szerepe. Mesterséges beszéd számítógéppel. I. Fir.: Számítástechnika. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 1980. október hó 5. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor – Olaszy Gábor 1980. A gépi beszéd alkalmazási területei. Mesterséges beszéd számítógéppel. II. Fir.: Számítástechnika. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 1980. november hó. 5. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor – Olaszy Gábor 1980. Magyarul szól. Mesterséges beszéd számítógéppel. III. Fir.: Számítástechnika. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 1980. december hó. 4–5. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1981. A dinamikus röntgenográfiai vizsgálat számítógépes programja. Fir.: Magyar Fonetikai Füzetek [MFF] 7. A beszédhang minősége. Szerk.: –. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 1981. 56–58. oldal. ISBN –, ISSN 0134-1545.
 • Kiss Gábor – Olaszy Gábor 1981. Magyar nyelvű szintetizált, hangosított kimenet. In: A magyarországi PDP-felhasználók első HLUG ’81 tanfolyama. Előadások. Decus–HLUG ’81. Budapest, 1981. január 27. Szerk.: –. Neumann János Számítógéptudományi Társaság. Budapest. 1981. 4. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor – Olaszy Gábor 1982. A magyar beszéd automatikus szintézisének első lépcsője. Fir.: Magyar Fonetikai Füzetek [MFF] 10. A beszéd akusztikai és fonetikai szerkezete. Szerk.: Bolla Kálmán. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 1982. 110–116. oldal. ISBN –, ISSN 0134-1545.
 • Kiss Gábor – Olaszy Gábor 1982. A magyar beszéd előállítása számítógéppel. Fir.: Információ és Elektronika. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 1982. 4. szám. 344–354. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor – Olaszy Gábor 1982. Interaktív beszédszintetizáló rendszer számítógéppel és OVE III. beszédszintetizátorral. Fir.: Magyar Fonetikai Füzetek [MFF] 10. A beszéd akusztikai és fonetikai szerkezete. Szerk.: Bolla Kálmán. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 1982. 21–45. oldal. ISBN –, ISSN 0134-1545.
 • Kiss Gábor – Olaszy Gábor 1983. A számítógép magyar nyelvű szöveget hangosít meg. Gépi beszéd az iparnak. Fir.: Technika. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 1983. IV. szám. – oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1984. Komputilo Kaj Homo. La Hungarlingva teksto-parolo-transforma sistemo HUNGAROVOX. In: Teksto–Prolboro. Szerk.: Koutny Ilona. Scienca Eldona Centro. Budapest. 1984., 2. 8–10. oldal. ISBN 963 571 147 6.
 • Kiss Gábor – Olaszy Gábor 1984. A HUNGAROVOX magyar nyelvű, szótár nélküli valós idejű, párbeszédes beszédszintetizáló rendszer. Fir.: Információ és Elektronika. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 1984. 2. szám. 98–111. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1985. A magyar magánhangzók első két formánsának meghatározása szintetizált hangmintákat felhasználó percepciós kísérlet segítségével. Fir.: Nyelvtudomány Közlemények [NyK]. Szerk.: –. Kiadó: –. Budapest. 1985. 87. kötet, 1. szám. 160–172. oldal. ISBN –, ISSN 0029-6791.
 • Kiss Gábor 1985. Parol-sintezo kun nelimigita vortaro en la spegulo de la hungara lingvo. In: Perkomputila tekstoprilaboro. Szerk.: Koutny Ilona. Scienca Eldona Centro. Budapest. 1985. 33–47. oldal. ISBN 963 571 147 6.
 • Arató András – Kiss Gábor – Tajthy Tamás 1986. A MEA 8000 beszédszintetizátor Commodore 64 számítógépen működő fejlesztőrendszere. Fir.: Magyar Fonetikai Füzetek [MFF] 15. Hangtani értekezések. Szerk.: Bolla Kálmán. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 1986. 143–154. oldal. ISBN –, ISSN 0134-1545.
 • Bolla Kálmán – Kiss Gábor 1986. A hangszabvány magánhangzóinak számítógépes bemutatása. Fir.: Magyar Fonetikai Füzetek [MFF] 15. Hangtani értekezések. Szerk.: Bolla Kálmán. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 1986. 143–174. oldal. ISBN –, ISSN 0134-1545.
 • Bolla, Kálmán – Kiss, Gábor 1987. The phonetic basis of artificial Russian speech, its generation by computer and its application. Fir.: Studies in phonetics: Papers by Hungarian phoneticians submitted for the 11th International Congress of Phonetic Sciences; Hungarian Papers in Phonetics; Magyar Fonetikai Füzetek [MFF] 17. Edited: Kálmán Bolla. Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences [Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete]. Budapest. 1987. Pages 5–43. ISBN 963 8461 25 X, ISSN 0134-1545.
 • Bolla, Kálmán – Kiss, Gábor 1987. The phonetic basis of artificial Russian speech, its generation by computer and its application. In: 11th International Congress of Phonetic Sciences. Edited: Kiadó: –. Tallin, Szovjetunió. 1987. Volume 3, Pages 105–108. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1987. Magyar nyelvű szöveg-beszéd átalakítása az Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében. In: A magyarországi PDP-felhasználók hatodik HLUG ’87 tanfolyama. Decus-HLUG ’87. Előadások. 1897. február 27–30. Szerk.: –. Neumann János Számítógéptudományi Társaság. Keszthely. 1987. 54–56. oldal. ISBN –.
 • Kiss, Gábor – Arató, András – Lukács, József – Sulyán, János – Vaspöri, Teréz 1987. Braille-lab, a full Hungarian text-to-speech microcomputer for the blind. Fir.: Studies in phonetics: Papers by Hungarian phoneticians submitted for the 11th International Congress of Phonetic Sciences; Hungarian Papers in Phonetics; Magyar Fonetikai Füzetek [MFF] 17. Edited: Kálmán Bolla. Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences [Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete]. Budapest. 1987. Pages 116–131. ISBN 963 8461 25 X, ISSN 0134-1545.
 • Kiss Gábor – Arató András – Lukács József – Sulyán János – Vaspöri Teréz 1987. Braille-lab, szöveg-beszéd átalakítóval ellátott mikroszámítógép vakok részére. Fir.: Információ és Elektronika. Szerk: –. Kiadó: –. Hely: –. 1987. 3. szám. 137–142 oldal. ISBN –.
 • Kiss, Gábor – Arató, András – Lukács, József – Sulyán, János – Vaspöri, Teréz 1987. Braille-lab, a full Hungarian text-to-speech microcomputer for the blind. In: Tallin 11th International Congress of Phonetic Sciences. Edited: –. Kiadó: –. Tallin, Szovjetunió. 1987. Volume 2, Pages 176–179. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1989. Az Univoice-hoz vezető út. A magyar beszéd előállítása formánsszintetizátorral. 1. rész. Fir.: Computerworld, Számítástechnika. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 1989. július 8. IV. évfolyam, 28. szám. 16. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1990. Magyar helyesírás-ellenőrző programok ellenőrzése és összeállítása. In: Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára Szerk.: Hunyadi László – Klaudy Kinga – Lengyel Zsolt – Székely Gábor. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Debrecen. 1991. 325–334. oldal. ISBN 963 471 811 6.
 • Kiss Gábor 1990. A 400 éves Vizsolyi Biblia vizsgálata számítógéppel. Fir.: Computerworld, Számítástechnika. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 1990. július 19. V. évfolyam, 29. szám. 16–17. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1990. A Vizsolyi Biblia Lukács evangéliumában található ősi, irányt jelölő igekötők konkordanciája. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor 60. születésnapjára Szerk.: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Ladányi Mária. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke. Budapest. 1990. 146–152. oldal. ISBN 963 462 551 7.
 • Kiss Gábor 1990. ’tanituanyoc, tanituánjoc, tanituánjokat, tanituan’. A Vizsolyi Biblia számítógépes vizsgálata különös tekintettel a ny hang ingadozó jelölésére. Fir.: Egyetemi Fonetikai Füzetek [EFF] 3. Szerk.: –. ELTE Bölcsészettudományi Kar. Budapest. 1990. 87–101. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1991. Az u/ú és v hangok jelölése a Vizsolyi Biblia evangéliumaiban. Fir.: Magyar Fonetikai Füzetek [MFF] 23. Studia in honorem Andreae O. Vértes oblata a collegis et discipulis. Szerk.: Szende Tamás. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 1991. 96–107. oldal. ISBN 963 8461 50 0, ISSN 0134-1545.
 • Kiss Gábor 1991. A WordPerfect szövegszerkesztő programozási lehetőségeinek felhasználása a szövegek szótárszerű feldolgozásának előkészítésében – Bemutatva a Vizsolyi Biblia négy evangéliumán. In: Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia I–II. [A Nyíregyházán 1991. május 3–4-én megrendezett konferencia előadásai.] Szerk.: –. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete [MANYE] – Bessenyei György Tanárképző Főiskola. Nyíregyháza. 1991. I. kötet, 303–308. oldal. ISBN 963 7170 24 3 Ö; 963 7170 25 1.
 • Balogh Lajos – Kiss Gábor 1992. A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépes feldolgozása. Fir.: Linguistica Series A, Studia et dissertationes 9. Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. [Budapesten 1990. szeptember 27–28-án rendezett „élőnyelvi konferencia” előadásai.] Szerk.: Kontra Miklós. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 1992. 5–18. oldal. ISBN 963 8461 66 7.
 • Kiss Gábor 1992. Mikor jó egy helyesírás-ellenőrző? Fir.: Alaplap, Mikroszámítógép Magazin. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 1992. május. 7–8. oldal. ISSN 0865-9788.
 • Kiss Gábor 1992. Computational Work on the Students Illustrated Dictionary of Hungarian and the Computational Study of its Vocabulary. In: Complex ’92, Papers in Computational Lexicography. [A Budapesten 1992. október 4–8. között megtartott konferencia előadásai.] Edited: Ferenc Kiefer – Gábor Kiss – Júlia Pajzs. Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences [Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete]. Budapest. October 4–8, 1992. Pages 191–198. ISBN 963 8461 67 5.
 • Büky Béla – Kiss Gábor 1993. Data-Base of the Hungarian Literary Language as the Service of the Lexicography and Stylistics. – On the Data Base of the Hungarian Literary Language as a Device in the Research Work on Lexicography and Stylistics. Morphological variants in the standard Hungarian. In: 10th World Congress of the International Association of Applied Linguistics. AILA ’93. Abstracts. Edited: –. Association of Applied Linguistics [AILA]. Amsterdam. 1993. Page 278. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1993. Sátort vagy sátrat? A nyelvi változás dinamizmusáról. In: Állapot és történet – szinkrónia és diakrónia – viszonya a nyelvben. [Az 1992. október 5–7. között tartott konferencia előadásai.] Szerk.: Horváth Katalin – Ladányi Mária. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Budapest. 1993. 105–114. oldal. ISBN 963 462 823 0.
 • Kiss Gábor 1994. A magyar bibliafordítás története. [Albertfalván az Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeumban 1994. szeptember 29. és október 7. között megrendezésre kerülő „Bibliakiállítás” kísérőfüzete.] Összeállította: Kiss Gábor. Albertfalvi Keresztény Társas Kör. Budapest–Albertfalva. 1994. 1–8. oldal. ISBN –.
 • Büky Béla – Kiss Gábor 1995. Morphological Variants in Standard Hungarian : A Computational Outline. Fir.: Eurasian Studies Yearbook. Ural-Altaische Jahrbücher – Ural-Altaic Yearbook. Edited: Gyula Décsy – András J. E. Bodrogliget. Eurolingva 67. Berlin–Bloomindton–London–Paris–Toronto. 1995. Pages 119–125. ISBN 0 931922 54 2, ISSN 0042-0787.
 • Büky Béla – Kiss Gábor 1996. The preferential use of verbal prefixes in Hungarian from diachronic and synchronic points of view. In: Societas Linguistica Europeae. Universals versus Preferences. 29th Annual Meeting. University of Klagenfurt Programme & Abstracts. Edited: –. Societas Linguistica Europeae. Klagenfurt. September 4–8, 1996. Page 17. ISBN –.
 • Villó Ildikó – Kiss Gábor 1996/1997. Mozgást jelentő igék szinonimitásának vizsgálata. In: Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva 70. születésnapjára. Tanítványai, munkatársai és barátai. Linguistica series A, Studia et dissertationes, 21. Szerk.: Bánki Judit. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 1996/1997. 123–126. oldal. ISBN 963 9074 02 0.
 • Büky Béla – Kiss Gábor 1997. The main statements of theories as determined by semiotic method. In: Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Semiotics around the World: Synthesis in Diversity. Berkeley, 1994. [A szerzők előadása 1994. június 14-én hangzott el a berkeley-i kongresszuson.] Edited: Irmengard Rauch – Gerald F. Carr. Mouton de Gruyter. Berlin–New York. 1997. Pages 187–190. ISBN 3 11 012223 5.
 • Kiss Gábor 1997. Kísérlet a Földrajzi nevek etimológiai szótárának számítógépes feldolgozására. In: Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára Szerk.: Kiss Gábor – Zaicz Gábor. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 1997. 204–220. oldal. ISBN 963 9074 06 3.
 • Kiss Gábor – Büky Béla: 1997. Deux étapes de l’emploi des préfixes verbaux en hongrois: ancien hongrois – hongrois moderne du 20e siècle. – The use of the verbal prefixes in the late old Hungarian and in the 20th century Hungarian. In: XVIe Congres International des Linguistes, Résumés, – XVIth International Congress of Linguists, Abstracts. Edited: –. Kiadó: –. Paris 1997, 20–25 juillet, July 20–25, 1997. Page 46. ISBN –.
 • Kiss Gábor 1998. A magyar nyelv értelmező szótára címszavainak komplexitása. In: Elemszerkezet és linearitás. A jelentés és szerkezet összefüggése. [Az 1995. szeptember 18–19-én az ELTE BTK-n megrendezett konferencia előadásai.] Szerk.: Horváth Katalin – Ladányi Mária. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Budapest. 1998. 141–148. oldal. ISBN 963 463 251 3.
 • Kiss Gábor 1998. Egy- és kétnyelvű szótárak mint szinonimasorok forrásai. In: A szinonimitásról. [AZ ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti tanszéke által 1997 októberében rendezett tudományos konferencia előadásainak tanulmánykötete]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához I. Szerk.: Gecső Tamás – Spannraft Marcellina. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 1998. 89–96. oldal. ISBN 963 85622 3 4, ISSN 1419-6603.
 • Isabell Forbes – Kiss Gábor 1999. Colour Categorization and Naming in French and Hungarian. In: Language and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective. Edited: –. Kiadó: –. Amsterdam–Lausanne–New York–Oxford–Shannon–Singapore–Tokyo. 1999. Pages 181–188. ISBN 0 08 043581 5.
 • Kiss Gábor 1999. Homonimák a magyar szótárakban. In: Poliszémia, homonímia. [AZ ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 1998 októberében rendezett tudományos konferencia előadásainak tanulmánykötete.] Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II. Szerk.: Gecső Tamás. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 1999. 117–123. oldal. ISBN 963 86013 1 0, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor 2000. A give és az ad ige előfordulása George Orwell „1984” című regényének angol és magyar nyelvű párhuzamos korpuszában – összevetve kétnyelvű szótáraink adataival. In: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. [Az ELTE BTK Általános és alkalmazott nyelvészeti tanszéke által 1999. októberében rendezett konferencia előadásai.] Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Szerk.: Gecső Tamás. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2000. 153–167. oldal. ISBN 963 86090 1 X, ISSN 1419-6603.
 • Büky Béla – Kiss Gábor 2001. Equivalence and Non-equivalence in Parallel Corpora. Fir.: International Journal of Corpus Linguistics. (Special Issue.) Edited: Wolfgang Teubert. John Benjamins Publishing Co. Amsterdam. 2001. Vol. 6. Pages 167–177. ISBN –, ISSN 1384-6655.
 • Kiss Gábor 2001. Az „átvitt” minősítésű frazeológiai egységek A magyar nyelv értelmező szótárában. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. [Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által 1999. október 11–12-én rendezett konferencia előadásaiból.] Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X. Szerk.: Kemény Gábor. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2001. 158–169. oldal. ISBN 963 9372 06 4, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor – Forbes, Isabel 2001. Piros, vörös, – red, rot, rouge. In: Kontrasztív szemantikai kutatások. [Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 2000 októberében tartott tudományos konferencia előadásai.] Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XI. Szerk.: Gecső Tamás. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2001. 190–199. oldal. ISBN 963 9372 15 3, ISSN 1419-6603.
 • Balogh Lajos – Kiss Gábor 2002. Analitikus elemzési lehetőségek A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépre vitt anyagán. In: IV. Dialektológiai Szimpozion. [A Szombathelyen 2011. augusztus 23–25. között megrendezett tudományos konferencia előadásai.] Szerk: Szabó Géza – Molnár Zoltán – Guttman Miklós. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke. Szombathely. 2002. 41–54. oldal. ISBN 963 92 90 52 1.
 • Kiss Gábor 2002. Egy meglepő irányú nyelvi változás: sátort helyett ma már sátrat. Gondolatok ingadozva használt szótöveinkről. In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza – A. Jászó Anna – Koltói Ádám. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2002. 287–291. oldal. ISBN 963 9372 23 4.
 • Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor – Kiss Márton – Rapcsák Tamás 2004. Kísérlet magyar szavak jelentéshasonlóságának meghatározására a Magyar szókincstár segítségével. In: II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. [A Szegeden 2004. december 9–10-én rendezett konferencia előadásai.] Szerk.: –. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport. Szeged. 2004. 27–37. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor 2004. A Nagyszótár címszójegyzékéről és az archivális cédulagyűjtemény nagyságáról, gazdagságáról. In: A lexikográfia Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXV. Szerk.: Fóris Ágota – Pálfy Miklós. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2004. 39–52. oldal. helytelen ISBN kód: 963 7194 14 8, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor 2004. A piros, vörös és más színnevek használata a Magyar Nemzeti Szövegtár alapján. In: Variabilitás és nyelvhasználat. [Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 2002 októberében rendezett konferencia előadásai.] Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIV. Szerk.: Gecső Tamás. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2004. 160–165. oldal. ISBN 963 7094 05 9, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor 2004. Életmódváltás – szókincseltolódás. Szókészletvizsgálat a Magyar Néprajzi Lexikon anyagán. In: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. [A Nyíregyházán 2002. augusztus 26–28-án megrendezett konferencia előadásai.] Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII. Szerk.: P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2004. 237–247. oldal. ISBN 963 7094 00 8, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor – Kiss Márton 2004. Kísérlet egy szócsoport elemei jelentéshasonlóságának meghatározására. In: „…Még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIII. Szerk.: Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2004. 159–165. oldal. ISBN 963 7094 03 2, ISSN 1419-6603.
 • Fedoszov Oleg – Kiss Gábor 2005. Vengerszkaja lekszikográfija opit i perszpektivi (poszbjásaetcjá akad. Lajosa Kisa, 1922–2003). In: Verba et historia. Igoru Nemcovki k 80. naozeninám. [A Prágában 2004. június 28–30-án tartott Slova a dejny 2004 konferencia előadásai.] Editori: Petr Nejedly, Miloslava Vajdlvá, Borise Lehecky. Ústav pro jazyk cesky Akademie ved Ceské republiky. Praha. 2005. 67–76. oldal. ISBN 80 86067 17 3, ISBN 80 86496 20 1.
 • Kiss Gábor 2006. Bevezető Papp Ferenc A debreceni Thészaurusz c. írásához. In: Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott nyelvészeti tanulmányai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 53. Szerk.: Klaudy Kinga. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2006. 254–255 oldal. ISBN 963 7094 49 0, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor 2006. Az ideális szinonimaszótár. In: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia. [Az ELTE BTK és a Kodolányi János Főiskola által 2005 októberében Budapesten megrendezett konferencia előadásai.] Szerk.: Gecső Tamás TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2006. 192–201. oldal. ISBN 963 7094 58 X, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor 2007. Megfigyelések az új Etimológiai szótárból kiindulva. In: Szarvas Gábor nyelvművelő napok, Ada, 2006. október 12., 13., 14. Szerk.: Hódi Éva. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület. Ada [Szerbia]. 2007. 13–26. oldal. ISBN 978 86 84819 15 6.
 • Kiss Gábor – Kiss Márton 2008. Az Idegen szavak magyarul internetes szótár használatának nyelvi elemzése. In: A magyar mint európai és világnyelv. A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. I–II. MANYE 5. kötet [A XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson a Balassi Intézetben 2008. április 3–5. között elhangzott előadások.] Szerk.: Nádor Orsolya. | Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete – Balassi Intézet. Budapest. 2008. Kiss Gábor – Kiss Márton előadása a 2. kötetben található, ez a kötet CD formában látott napvilágot. 737–743 ISSN 1786-545X, ISBN 978 963 87866 4 7, ISBN 978 963 87866 5 4 Vol. 5/2.
 • Kiss Gábor 2008. A szó az élet tükre. Kiadói előszó. In: Burget Lajos: Retró szótár. Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. Szerk.: –. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2008. [Második kiadás: 2015.] 7–12. oldal. ISBN 978 963 7094 84 2.
 • Kiss Gábor – Kiss Márton 2008. Az Idegen szavak magyarul internetes szótár használatának elemzése. In: Szarvas Gábor nyelvművelő napok, Ada, 2007. október 11., 12., 13. Szerk.: Hódi Éva. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület. Ada [Szerbia]. 2008. 69–82. oldal. ISBN –.
 • Kiss Gábor – Mandl Orsolya – Temesi Viola 2008. Névmutató; Szómutató; Betűszavak, mozaikszavak és rövidítések jegyzéke; Fogalomköri csoportosítás [összeállítása]. In: Burget Lajos: Retró szótár. Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig. Szerk.: –. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2008. [Második kiadás: 2015.] 273–279; 281–321; 323–326; 327–345. oldal. ISBN 978 963 7094 84 2.
 • Kiss Gábor 2009. Utószó Pesti Mizsér Gábor 1536-ból való Új Testamentum fordításának mai nyelvhez igazított kiadásához. In: Pesti Mizsér Gábor: Új Testamentum magyar nyelven. Az 1536-os kiadás szövege a mai magyar nyelvhez igazítva. [Kvázi reprint kiadás.] TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2011. A kötet végén oldalszámozás nélkül 5 oldal terjedelemben. ISBN 978 963 7094 99 6.
 • Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor 2010. A magyar frazeológiai adatbázis létrehozása és az ebből generált szinonim frazémaszótár munkálatai. In: MSZNY 2010. VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2010. december 2–3. Szerk.: Tanács Attila – Vincze Veronika. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport. Szeged. 2010. 292–299. oldal. ISBN 978 963 306 075 9.
 • Kiss Gábor 2010. A magyar lexikográfia eredményei, hiányosságai és teendői. In: Jelentés a magyar nyelvről (2006–2010). Új szavak szótára (1998–2010). Szerk.: Balázs Géza. Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. – Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 2010. 212–228. oldal. ISBN 978 963 88749 1 7.
 • Kiss Gábor 2010. Az értelmező szótár mint a nyelv extrapolációja. In: Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 111. Szerk.: Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2010. 113–120. oldal. ISBN 978 963 9902 51 0, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor 2010. Szótár a szótárban : a szótár szó előfordulásai A Magyar Nyelv Értelmező Szótárában. In: Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 111. Szerk.: Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2010. 223–230. oldal. ISBN 978 963 9902 51 0, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor 2011. A Czuczor–Fogarasi-szótár helye a magyar szótárirodalomban. Fir.: Életünk. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. [A 2010. december 6-án Budapesten tartott konferencián elhangzott előadás írásos változata.] Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 2011. XLIX. évfolyam. 84–90. oldal. ISSN 0133-4751.
 • Kiss Gábor 2011. Pesti Gábor és hatnyelvű szótára. In: Nomenclatura sex lingvarum. Pesti Gábor hatnyelvű szótára latin, olasz, francia, cseh magyar és német nyelven. Reprint kiadás. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2011. A kötet végén oldalszámozás nélkül 5 oldal terjedelemben. ISBN 978 615 5219 01 6.
 • Kiss Gábor – Kiss Márton – Sáfrány-Kovalik Balázs – Tóth Dorottya 2011. A Magyar szóelemtár megalkotása és a Magyar gyökszótár előkészítő munkálatai. In: MSZNY 2011. VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2011. december 1–2. Szerk.: Tanács Attila – Vincze Veronika. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport. Szeged. 2011. 102–109. oldal. ISBN 978 963 306 121 3.
 • Kiss Gábor 2012. A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai. Fir.: Magyar Nyelvőr [NyR]. Szerk.: –. Kiadó: –. Hely: –. 2012. október–december, 136. évfolyam, 4. szám. 407–412. oldal. Nyomtatott: ISSN 0025-0236, elektronikus: ISSN 1585-4515.
 • Kiss Gábor 2012. A szó az élet tükre. Az új szavak, és az új szavak magyar és külföldi szótárai. In: A 46. Magyar nyelv hete előadásai Vas megyében. „A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum.” [A Szombathelyen 2012. április 23-án tartott megnyitón elhangzott előadás írásos változata.] Szerk.: –. Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület. Szombathely. 2012. 17–42. oldal. ISBN 978 615 5288 00 5.
 • Kiss Gábor 2012. Deskripció vagy preskripció? A magyar nyelv értelmező szótárának nyelvszemlélete. In: Szavak pásztora. Írások Magay Tamás tiszteletére. Szerk.: Pintér Tibor – Pődör Dóra – P. Márkus Katalin. Grimm Kiadó. Szeged. 2012. 201–206. oldal. ISBN 978 963 9954 67 0.
 • Kiss Gábor 2012. Szókincsbővítés. Kompetencia- és szókincsfejlesztés a TINTA Könyvkiadó egynyelvű szótáraival. Őrszavak. 2012. december. Elektronikus publikáció. https://web.archive.org/web/20160305052152/http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/05_kiss_gabor.pdf.
 • Kiss Gábor – Kiss Márton 2012. A Magyar történeti Korpusz és a Magyar Nemzeti Szövegtár szókincsének összehasonlítása az Értelmező szótár+ címszójegyzéke felhasználásával. In: Szavak, frazémák, szótárak. Írások Bárdosi Vilmos 60. születésnapjára. Mots, phrasemes, dictionnaires. Mélanges offers a Vilmos Bárdosi pour ses 60 ans. Szerk.: Szabó Dávid. ELTE BTK Francia Tanszék, Egyetemközi Francia Központ. Budapest. 2012. 175–184. oldal. ISBN 978 963 284 282 0.
 • Kiss Gábor 2012. Hungarian Dictionaries of Synonyms. In: Monolingual and Special Dictionaries, Hungarian Lexicography II. Lexikográfiai Füzetek 6. Edited: Fábián, Zsuzsanna. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2012. Pages 175–202. ISBN 978 963 05 9286 4.
 • Kiss Gábor – Kiss Márton 2013. A szövegkorpuszok szókincsének összehasonlítása szótári címszójegyzék felhasználásával – neologizmusok és archaizmusok detektálása. In: MSZNY 2013. IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2013. január 7–8. Szerk.: Tanács Attila – Vincze Veronika. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport. Szeged. 2013. 324–330. oldal. ISBN 978 963 306 189 3.
 • Kiss Gábor 2014. A szóösszetételekről mint napjaink divatos szóalkotásáról és az összetételeket alkotó tőszavakról a Magyar értelmező kéziszótár új címszavai alapján. In: Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 160. Szerk.: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2014. 289–296. oldal. ISBN 978 615 5219 64 1, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor |2014. Utószó. In: Szabó Dénes: A magyar nyelvemlékek. [Hasonmás kiadás.] TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2014. 79–82. oldal. ISBN 978 615 5219 68 9.
 • Kiss Gábor 2014. Túl a szavakon. A szavaknál nagyobb lexikai egységek – szókapcsolatok, szólások és közmondások – a Czuczor–Fogarasi-szótárban. E-nyelv Magazin 2014. november 25. Elektronikus publikáció. http://e-nyelvmagazin.hu/2014/11/25/tul-a-szavakon/.
 • Kiss Gábor 2015. Előszó. In: Shakespeare-idézetek. 350 bölcsesség angolul és magyarul. Az ékesszólás kiskönyvtára 35. Összeállította: Cseszkó Renáta. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2015. 8–9. oldal. ISBN 978 615 5219 98 6.
 • Kiss Gábor 2015. A magyar nyelv értelmező szótárá-ban és lexikonokban, enciklopédiákban is megtalálható szókapcsolatok definícióinak összevetése. In.: Szótár, lexikon, enciklopédia. Kérdések és feladatok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 172. Szerk.: Fábián Zsuzsanna – Szőllősy Éva. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2015. 48–58. oldal. ISBN 978 963 409 009 0, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor 2015. Ragok és névutók szinonimitása A magyar nyelv értelmező szótára alapján In.: Világ és nyelv szenvedéllyel. Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 174. Szerk.: Folmeg Márta – Jóri Anita. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2015. 151–166. oldal. ISBN 978 963 990 213 8, ISSN 1419-6603.
 • E. Bártfai László – Kiss Gábor 2017. Szóbeszéd, búbánat, csicseriborsó. A rokon értelmű főnevekből összetett szavak. In.: Magyar Nyelv, 2017. 113. évf. ősz 3. szám, 342–351 oldal
 • Kicsi Sándor András – Kiss Gábor 2018. Univerzáliák az alapszínnevek lexikalizálásában. In.: A színek és a színnevek világa. Fizikai, kultúr- és művészettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről. 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv színneveivel. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 206. Szerk.: Székely Gábor. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2018. 58–77. oldal. ISBN 978 963 409 184 4, ISSN 1419-6603.
 • Dabóczy Zsófia – Kiss Gábor 2020. Színnevek az angol egynyelvű szótárakban és a definícióik. In.: Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 212. Szerk.: Gecső Tamás – Szabó Mihály. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2020. 59–87. oldal. ISBN 978 963 409 220 9, ISSN 1419-6603.
 • Kiss Gábor 2020. Az akadémiai kétnyelvű nagyszótárak magyar címszójegyzékének összevetése. In.: Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 214. Szerk.: M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin. TINTA Könyvkiadó. Budapest. 2020. 73–98. oldal. ISBN 978 963 409 2582, ISSN 1419-6603.

KönyvszerkesztésSzerkesztés

 • Computatinal lexicography Complex '90; Complex '92; Complex '94; Complex '96; Complex '99; Complex 2003; Comlpex 2005; Kiefer Ferenccel, *Pajzs Júliával közösen 7 kötet
 • Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. MTA Nyelvtudományi Intézete, 1997. Társszerkesztő: Zaicz Gábor
 • Szófejtés – szótárírás – nyelvtudomány-történet. Kiss Lajos válogatott írásai. Tinta Könyvkiadó, 2002. Társszerkesztő: Gerstner Károly
 • Szemeid szép ragyogása. Régi magyar szerelmes versek. Macskássy Izolda grafikái. Válogatta és szerkesztette: Kiss Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2002
 • Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, 2010., társszerkesztő: Bárdosi Vilmos
 • A magyar nyelvről. Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről. Válogatta, szerkesztette: Grétsy László és Kiss Gábor; Tinta Könyvkiadó, Bp., 2016 (Az ékesszólás kiskönyvtára)

SorozatszerkesztésSzerkesztés

EgyébSzerkesztés

 • Albertfalvi Egyházközségi Levél szerkesztője (évente 4 szám, 1986–2017)
 • 2011. Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör első tíz évének története (1993–2003). In: Emlékkönyv (1944–2011). [Megjelent az Albertfalvi Szent Mihály templom felszentelésének 70. évfordulója alkalmából.] Szerk.: Erdős Attila. Albertfalvi Szent Mihály Katolikus Plébánia. Budapest–Albertfalva. 2011. 73–91. oldal. ISBN 978 963 08 2345 6.

Riportok, interjúk Kiss Gáborral, a TINTA Könyvkiadó igazgató-főszerkesztőjévelSzerkesztés

 • Századunk tükre szavakban. Képes Extra
 • A beszélő olyan, mint a gyöngyfűző asszony. Beszélgetés Kiss Gáborral, a TINTA Könyvkiadó igazgatójával. Képmás Magazin. 60-61. o.
 • Szótárt lapozgatok ... Halápy Ferenc interjúja Kiss Gáborral, a Magyar szókincstár – Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára főszerkesztőjével. KönyvHét 1999. március 25. 4-5. o.[1]
 • A szókiválasztás a nyelvhasználókra vár. Kiss Gábor nyelvész szerint a szótárkultúra sok hiányosságot mutat. Debreceni Nyári Egyetem, 1999 2. szám 2. o.
 • Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Közönségsiker s szakmai elismerés. PrintInfo, 1999. július 15. 17. o.
 • Kiss Gáborral beszélget Nádor Tamás. A szavak embere a szó szoros értelmében. KönyvHét, 2002. április 18. 15. o.[2]
 • Kilencedik lesz a magyar. Májustól megnőnek az Európai Unió nyelv gondjai. Népszabadság, 2004. január 22. 13. o.
 • Tizenegy színű szivárvány. [A magyar piros és vörös színnévről.] Népszabadság 2004. január 6. 12. o.
 • A nyelvészet és az EU-csatlakozás. Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó igazgatója a magyar nyelv szépségéről. Újbuda, 2004. május 26. 11. o.[3]
 • A TINTA Nyomot hagy. Egy kiadó, amelynek küldetése van. Print & Publishing 2005. 89. szám, 34-35. o.
 • Tömörebb, találóbb, színesebb. Közmondással jobban értjük egymást. [Interjú Bárdosi Vilmossal és Kiss Gáborral.] Népszabadság, 2005. április 16. 16. o.
 • Tudni kell, hogy az adott könyv melyik nyomdához passzol. A TINTA Könyvkiadó és a nyomdák kapcsolata. [Interjú Temesi Violával és Kiss Gáborral.] PrintInfo 2005. május 6. 151. szám, 20-21. o.
 • Szót értő szótárosok. ÚjKönyvpiac, 2005. szeptember
 • Építőkockák. Kiss Gábor a sikerlistát vezető szótárakról és a piros almáról. Magyar Nemzet 2005. november 5. 36. o.[4]
 • Könyvkiadás magas szinten. A TINTA a nyelvért. Ukrajnai Magyar Krónika, 2006. január 18. 6. o.
 • A magyar szótárak hungarikumok. Interjú Kiss Gáborral, a TINTA Könyvkiadó igazgatójával a nyelvészeti szakkönyvkiadás pályázati támogatásáról és a csirkemellsonka szóról. Pályázatvadász, 2006. 5-6. szám, 72-73. o.
 • Kommunikációs túlélő set. A szó veszélyes fegyver – s van, aki fegyvertelen. LUPE, 2006. október, 12-13. o.
 • Halló… Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó igazgatója. Metro, 2007. február 14. 2. o.
 • Kiadói beszélgetések, TINTA Kiadó. PrintInfo, 2007. március 30. 185. sz. 12-13. o.
 • Megjelent az Értelmező szótár+. PrintInfo, 2007. június 18. 189. sz. 18. o.
 • Megjelent az Értelmezőszótár+. Közéleti Krónika, 2007. június 10. o.
 • Hogyan választ egy kiadó nyomdát? A nyomdaválasztás szempontjai a magyar könyvkiadókban. Magyar Grafika, 2008. 3. sz. 120-121. o.
 • Hivatásuk: nyelvőr. Kiadói műhelyek. Könyves Extra, 2008. július 10. o.
 • A szavakból kiszabadított múlt, avagy a Retró szótár titka. LUPE 2008. augusztus 18-20. o.
 • TINTA, a szótárműhely. Akik a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv kincseit leltározzák. Print & Publishing 2008. 107. sz.
 • Ugrány, békeharc, fíling. Szómúzeum, Retró szótár, Szlengszótár. ÚjKönyvpiac 2008. október 29. o.
 • Ugrány, békeharc, fíling. Szómúzeum, Retró szótár, Szlengszótár. LUPE
 • Egy szakkönyvkiadó válságtaktikája: irány az előre. TINTA Könyvkiadó. PrintInfo, 2009. március 5. 16-17. o.
 • A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum. Édes Anyanyelvünk, 2009. április
 • Keresztnevek enciklopédiája. Kiss Gábor sorozatszerkesztőt kérdezi Cserháthalápy Ferenc. ÚjKönyvpiac, 2009. április, 28-29. o.
 • Családnevek enciklopédiája a Tintától – Bakos, Kaszab, Soltész, a nevekben konzerválódott múlt. infovilag.hu, 2010. február 22.[5]
 • Nem csökkent tavaly a forgalmunk, ami nyilván annak köszönhető hogy..., TINTA Könyvkiadó. PrintInfo 2010. február 12-13. o.
 • A szavak eredetére feleletet adó Biblia, vagy délibábos etimológiák gyűjteménye? Megjelent a Czuczor–Fogarasi-szótárból készült válogatás. papiruszportal.hu, 2010. május 29.[6]
 • A nyelv nemzeti kultúránk legfőbb hordozója. Havi Parabola Magazin, 2010. augusztus, 40. o.
 • Egy szótárcsere-akció váratlan vége. Segédeszközök kommunikációhoz. Magyar Narancs, 2010. november 11.[7]
 • A kódexektől Elvis fényképén át az e-könyvig. Frankfurt – a könyvesek Mekkája. Könyv7, 2010. november[8]
 • A szó az élet tükre. A H1N1 után itt a vörösiszap. papiruszportal.hu, 2011. január 19.[9]
 • A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem csapdái. Print & Publishing, 2011. 125. sz. 84-85. o.[10]
 • Egy nyelvész a vándorcirkusz élén. Magyar Nemzet, 2012. május 21.[11]
 • Egy jó ötlet – kérdőjellel: Lehet-e először eladni, és csak utána legyártani a könyvet? PrintInfo, 2012. június 6. 26-27. o.
 • Sznobok szótára. Első magyar sznobszótár. metropol.hu 2012. november 29.[12]
 • Tudatosan, szépen magyarul! – Kiss Gábor a sznobszótárról. konyv7.hu, 2012. december[13]
 • Kiadói szárnyalás: több technológia, saját terjesztés. PrintInfo, 2013. XX. 16-17. o.
 • A dőre az, ki nem védi és nem ismeri meg azt a kincset, ami születésétől fogva az övé. royalmagazin.hu, 2013. június 30.[14]
 • Szótárakkal a nyelvromlás ellen. Diákoknak készített szótárcsomagot a Tinta Könyvkiadó. olvassbele.hu, 2013. július 6.[15]
 • A legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv kiadói. A tartalomfejlesztő szótárműhely. Print and Publishing 144. szám.[16]

ElőadásaiSzerkesztés

Tudományos előadásokSzerkesztés

 • EDU Analyse der morphologischen Struktur ungarischer Substabtive. 1980. 9. 30. Budapest, Symposium on Speech Acoustics. Speech Recognition by Human and by Machine.
 • Magyar nyelvű szintetizált hangosított kimenet. 1981. 7. 27. Budapest, Budapesti Műszaki Egyetem, Magyarországi PDP felhasználók I. szimpóziuma. Társelőadó: Olaszy Gábor
 • A magyar beszéd szöveg-beszéd szintézise. 1985. 8. 12. Budapest, Neumann János Számítógéptudományi Társaság.
 • Magyar nyelvű szöveg-beszéd átalakítás az MTA Nyelvtudományi Intézetében. 1987. 2. 27. Keszthely, Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Magyarországi PDP elhasználók VI. szimpóziuma.
 • Braille-lab, a full Hungarian text-to-speech microcomputer for the blind. 1987. 8. 01-07. Tallinn, Szovjetunió, 11th International Congress of Phonetic Sciences. Társelőadók: Arató András, Lukács József, Sulyán János, Vaspöri Teréz
 • The Phonetic bais of artifical Russian speech, its generation by computer and its application. 1987. 8. 01-07. Tallinn, Szovjetunió, 11th International Congress of Phonetic Sciences. Társelőadó: Bolla Kálmán
 • A magyar magánhangzók első két formánsának értékei szintetizált hangminták alapján. 1988. 8. 27-30. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Magyar nyelvészek V. kongresszusa.
 • A magyar magánhangzók akusztikai szerkezete. 1989. 6. 10. Pozsony, Csehszlovákia, Komenszky Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék.
 • Szövegfeldolgozó programok I. XVI. és XIX. századi magyar szövegek KAYE programmal készített konkordanciája és szógyakorisági. 1989. 9. 29. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Lexikográfiai és lexikológiai osztály.
 • Lautstatistik bei sprech- bzw. Schriftsprachlichen Texten. 1990. 4. 02-04. Halle, NDK, Martin-Luther Universität, Sprechwissenschaftliche Fachtagunk. Társelőadó: Büky Béla
 • A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépes feldolgozása. 1990. 9. 27-28. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Társadalmi és területi változatok a magyarban, III. Élőnyelvi konferencia. Társelőadó: Balogh Lajos
 • A magyar beszéd előállítása számítógéppel. 1991. 4. 16. Eger, Egri Tanárképző Főiskola, A Magyar Nyelvtudományi Társaság egri tagozatának megalakulása.
 • A WordPerfect szövegszerkesztő programozási lehetőségeinek felhasználása szövegek szótárszerű feldolgozásának előkészítésében – Bemutatva a Vizsolyi Biblia négy evangéliumán. 1991. 5. 03-04. Nyíregyháza, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, I. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia.
 • A Képes diákszótár számítógépes nyomdai előkészítése. 1992. 4. 02-03. Miskolc, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete, III. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia.
 • Computational Work on the Students Illustrated Dictionary of Hungarian and the Computational Study of its Vocabulary. 1992. 10. 04-08. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Complex ’92, Papers in Computational Lexicography.
 • Sátort vagy sátrat? A nyelvi változás dinamizmusáról. 1992. 10. 05-07. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Állapot és történet – szinkrónia és diakrónia – viszonya a nyelvben.
 • A Nagyszótár (NSz.) címszójegyzékének összeállításáról. 1993. 4. 8. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály.
 • The Hungarian Dialects in the Light of Computer Science. 1993. 4. 26-29. Budapest, The First International Congress of Dialectologist and Geolinguists.
 • Data-Base of the Hungarian Literary Language at the Service of the Lexicography and Stylistics. 1993. 8. 08-14. Amsterdam, Hollandia, International Association of Applied Linguistics – 10th AILA World Congress. Társelőadó: Büky Béla
 • A Nagyszótár (NSz.) címszójegyzékéről, az archivális cédulaanyag számítógépes felhasználása. 1993. 9. 8. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály.
 • A Nagyszótár (NSz.) címszójegyzékéről. 1993. 11. 10. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály.
 • A Nagyszótár tervezett tipográfiája. 1994. 4. 21. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály, A Nagyszótár próbaszócikkeiről tartandó tanácskozás.
 • University of California: The Main Statements of Theories as Determines by a semiotic Method. 1994. 6. 12-18. Berkeley, USA, Nemzetközi Szemiotikai Társaság V. Kongresszusa. Társelőadó: Büky Béla
 • Lexikai és fonetika elemzés A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépre vitt anyagán. 1994. 8. 23-26. Eger, Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusa. A lexikológia és a lexikográfia elmélete és módszertana. Társelőadó: Balogh Lajos
 • Számítógépes szótárkészítés és szótárfeldolgozás tapasztalatai. 1994. 8. 23-26. Eger, Magyar Nyelvészek VI. Nemzetközi Kongresszusa. A lexikológia és a lexikográfia elmélete és módszertana.
 • A XVI. századi NSz.-i szövegek számítógépes vizsgálata. Előkészület a morfológiai elemzéshez. 1994. 12. 16. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Lexikográfiai és lexikológiai Osztály. Társelőadó: Tihanyi László
 • A kétnyelvű közgazdasági szótárak "megfordítása". 1995. 4. 12. Budapest, Közgazdaságtudományi Egyetem, Nyelvi Napok.
 • A magyar nyelv értelmező szótára (ÉRTSz.) címszavainak komplexitása. 1995. 9. 18-19. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott nyelvészeti Tanszék, Elemszerkezet és linearitás (A jelentés és a szerkezet összefüggése).
 • A magyar alapszókincs 10000 szava négy szótár címszavai alapján. 1996. 3. 29. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály.
 • Szótár és számítógép. 1996. 5. 3. Budapest, Corvinus Egyetem, Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont.
 • Beszámoló a Magyar szókincstár munkálatairól. 1996. 7. 8-11. Eger, XII. Anyanyelv-oktatási napok. Anyanyelv és iskola az ezredfordulón.
 • The preferential use of verbal prefixes in Hungarian from diachronic and synchronic points of view. 1996. 9. 04-08. Klagenfurt, Ausztria, Societas Linguistica Europaea, 29th Annual Meeting. Társelőadó: Büky Béla
 • A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépes feldolgozásának tapasztalatai. 1997. 5. 22-23. Kolozsvár, Románia, A nyelvész Brassai Sámuel élő öröksége. Társelőadó: Balogh Lajos
 • Deux étapes de l’emploi des prefixes verbaux en hongrois: ancien hongrois – hongrois moderne de 20e siecle. 1997. 7. 20-25. Párizs, Franciaország, XVIth International Congress of Linguists, International Committee of Linguists. Társelőadó: Büky Béla
 • A Comparison of French and Hungarian Colour Terms. 1997. 10. 13. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály. Társelőadó: Isabel Forbes
 • Egy- és kétnyelvű szótárak mint szinonimasorok forrásai. 1997. 10. 29. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, A szinonimitásról.
 • Beszámoló a Magyar szókincstár – rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára munkálatairól. 1998. 3. 24. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság.
 • A Magyar szókincstár – rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára SGML alapú feldolgozása. 1998. 4. 16-18. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia.
 • A Képes diákszótárban található minősítések. 1998. 7. 07-10. Eger, XIII. Anyanyelvi-oktatási napok – Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában.
 • Homonimák a magyar szótárakban. 1998. 10. 26. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, A homonimitásról.
 • A mai magyar lexikográfia. 1999. 2. 18. Budapest, Cseh Kulturális Intézet.
 • Egy- és kétnyelvű szótárak címszójegyzéke összeállításának elméleti és gyakorlati kérdései. 1999. 4. 8-10. Veszprém, Veszprémi Egyetem, XI. MANYE Konferencia, Nyelvi kihívások a harmadik évezredben.
 • Metaforikus szójelentések a Magyar szókincstár – rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótárában. 1999. 10. 11-12. Miskolc, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, A metafora grammatikája és stilisztikája.
 • A give és az ad ige előfordulása George Orwell 1984 című regényének angol és magyar nyelvű párhuzamos korpuszában – összevetve kétnyelvű szótáraink adataival. 1999. 10. 25-26. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Lexikális jelentés – aktuális jelentés.
 • DTP és szótárszerkesztés. 2000. 2. 4-6. Eger, FairPrint 2000. Országos DTP konferencia.
 • Piros, vörös – red, rot, rouge. 2000. 10. 30-31. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Kontrasztív szemantikai kutatások.
 • Gondolatok egy magyar, korpusz alapú, számítógéppel generált gyakorisági szótár készítéséről. 2001. 4. 17-19. Pécs, XI. MANYE konferencia, A nyelv nevelő szerepe.
 • Analitikus elemzési lehetőségek A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépre vitt anyagán. 2001. 8. 21-23. Szombathely, IV. Dialektológiai szimpózium. Társelőadó: Balogh Lajos
 • Beszámoló a magyar ellentétszótár munkálatairól. 2001. 10. 28-29. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Ellentét és ekvivalencia a nyelvben.
 • Életmódváltás, szókincseltolódás. Szókészletvizsgálat a Magyar Néprajzi Lexikon anyagán. 2002. 8. 26-27. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, XII. Élőnyelvi Konferencia.
 • A piros, vörös és más színnevek használata a Magyar Nemzeti Szövegtár alapján. 2002. 10. 8. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Variabilitás és nyelvhasználat.
 • Szótár és nyelv (A szótárakba foglalt nyelv). 2002. 11. 14-16. Párkány, Szlovákia, Gramma Nyelvészeti Napok.
 • Hány szó hangzik el a Magyar Rádióban egy nap? Három rádióadó szókincsének összehasonlító vizsgálata. 2004. 10. 24. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Korpusznyelvészeti Osztály. Társelőadó: Nagy Viktor
 • Making Frequency Dictionary Today. 2004. 10. 29. Prága, Cseh Nyelvtudományi Intézet.
 • Vengerszkaja lekszikografija, opit i perszpektivi – posbjasaetszja namjati akad. Lajosa Kiss (1922-2003). 2004. 10. 28-30. Prága, Prágai Nyelvtudományi Intézet, Verba et historia, Igoru Nemcovi k 80. narozeninám. Társelőadó: Oleg Fedoszov
 • Szótár, számítógép és frazeológia. 2004. 11. 21. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, Határsávok.
 • Hány szó hangzik el egy nap a Magyar Rádióban? 2004. 11. 25. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Társelőadó: Nagy Viktor
 • Nyelvjárási szótárak, nyelvatlaszok számítógépes feldolgozása. 2004. 11. 27. Párkány, Szlovákia, III. Gramma Nyelvészeti Napok.
 • Kísérlet magyar szavak jelentéshasonlóságának meghatározására a Magyar szókincstár segítségével. 2004. 12. 09-10. Szeged, SZTE, Informatikai Tanszékcsoport, II. Magyar Számítógépes Konferencia. Társelőadók: Bárdosi Vilmos, Kiss Márton, Rapcsák Tamás
 • A legismertebb magyar közmondások gyakorisága a Magyar Nemzeti Szövegtárban és a magyar világhálón. 2005. 4. 7. Miskolc, XV. MANYE konferencia, A Világ Nyelvei és a Nyelvek Világa.
 • A magyar lexikográfia eredményei és feladatai. 2005. 7. 11. Illyefalva, Románia, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége.
 • A Magyar Nemzeti Szövegtár, az intelligens korpusz. 2005. 8. 21. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete. Társelőadó: Váradi Tamás
 • A Magyar Nemzeti Szövegtár felhasználása a nyelvoktatásban. 2005. 8. 22. Budapest, Balassi Intézet, Magyar lektori konferencia.
 • Az ideális szinonimaszótár. 2005. 10. 24-25. Budapest, ELTE Általános Nyelvészeti tanszék – Kodolányi János Főiskola, Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia.
 • A gender nyelvészet csírái értelmező szótárainkban. A "férfias" lexikográfiai egységek. 2006. 10. 30-31. Budapest, ELTE BTK Általános nyelvész szak – Kodolányi János Főiskola, Nyelvelmélet és nyelvhasználat Konferencia.
 • okuláré, pápaszem, szemüveg – Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár mint szinonimasorok forrása. Nyelvi gazdagság vagy nyelvi redundancia? 2006. 11. 23. Kolozsvár, Románia, Erdélyi Magyar Egyesület.
 • A magyar és a japán magánhangzók akusztikai szerkezetének összehasonlítása szintetizált hangminták alapján. 2007. 11. 16. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Beszédkutatás 2007. konferencia. Társelőadó: Mika Waseda
 • Az "Idegen szavak magyarul" internetes szótár használatának elemzése. 2008. 4. 4. Budapest, Balassi Intézet, XVIII. MANYE konferencia, A magyar mint európai és mint világnyelv. Társelőadó: Kiss Márton
 • A magyar lexikográfia eredményei, hiányosságai és teendői. 2008. 5. 23-24. Kolozsvár, Románia, A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei I. konferencia.
 • A magyar lexikográfia eredményei, hiányosságai és feladatai. 2009. 9. 26. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem.
 • A magyar szókincs leltározásának új útjai. 2009. 11. 25. Budapest, MTA Szótári Munkabizottsága, VI. szótárnap.
 • Az értelmező szótár mint a nyelv extrapolációja. 2010. 4. 16-17. Kolozsvár, Románia, A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei II. konferencia.
 • A magyar frazeológiai adatbázis létrehozása és az ebből generált szinonim frazémaszótár munkálatai. 2010. 11. 30. Szeged, SZTE, Informatikai Tanszékcsoport, VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Társelőadó: Bárdosi Vilmos
 • A Czuczor-Fogarasi-szótár helye a magyar szótárirodalomban. Feladataink. 2010. 12. 6. Budapest, Magyar Művészeti Akadémia – Diófa Kör, Czuczor-Fogarasi konferencia.
 • A magyar szakszótárkiadás múltja, jelene és teendői. 2011. 4. 29. Budapest, Corvinus Egyetem, Szaknyelvoktatás és multikulturalitás.
 • A szótár mint a nyelvi tudás tára. A könyvtáros felelőssége a szótárak kiválasztásában. 2011. 7. 13. Pécs, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 43. vándorgyűlés.
 • A Magyar szóelemtár megalkotása és a Magyar gyökszótár előkészítő munkálatai. 2011. 12. 1. Szeged, SZTE, Informatikai Tanszékcsoport, VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Társelőadók: Kiss Márton, Sáfrány-Kovalik Balázs, Tóth Dorottya
 • A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai. 2012. 1. 21. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, Anyanyelvápolók Szövetsége, MTA Nyelvtudományi Intézet, Egynyelvű szótáraink és a nyelvhasználat.
 • Ismeretlen szavak helyes kezelése kötegelt helyesírás-ellenőrző programmal. 2013. 1. 07-08. Szeged, SZTE, Informatikai Tanszékcsoport, IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Társelőadó: Kiss Márton
 • Magyar szóasszociációs teszt válaszainak típusai. 2013. 5. 26-30. Balatonalmádi, Pannon Egyetem, XV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem.
 • Az ÉrtSz.-ban és a lexikonokban, enciklopédiákban is megtalálható szókapcsolatok definícióinak összevetése. Azaz miben más a szótár és a lexikon? 2013. 10. 16. Budapest, MTA Szótári Munkabizottsága, IX. Szótárnap.
 • Túl a szavakon. A szavaknál nagyobb lexikai egységek: szókapcsolatok, szólások és közmondások a Czuczor-Fogarasi-szótárban. 2014. 1. 6. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, III. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia. A Czuczor-Fogarasi az idő mérlegén.
 • A kultúrafüggő szófelidézés. Asszociációs teszt válaszainak kategóriái. 2014. 11. 3. Budapest, ELTE BTK, Kodolányi János Főiskola, Nyelv, kultúra, társadalom, Alkalmazott nyelvészeti konferencia.
 • Egy magyar rímszótár készítésének elméleti kérdései és gyakorlati feladatai. 2015. 4. 21. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE BTK.
 • A testbeszéd. A nonverbális jelek lenyomata a nyelvben. 2015. 11. 9. Budapest, Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Kodolányi János Főiskola, ELTE BTK Alkalamazott Nyelvészet szak.
 • Kresznerics Ferenc szótárnak helye a magyar szótárirodalomban. 2016. 2. 24. Celldömölk, Kresznerics Ferenc születésnek 250. évfordulóján tartott emlékkonferencia, Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár.
 • A magyar nyelv új szótárai az olvasóvá nevelésben. A nyelvi kompetencia fejlesztése. 2016. 6. 29. Békés, III. Olvasáskonferencia, Békési Püski Sándor Városi Könyvtár.
 • Szókincsfejlesztés és anyanyelvi kompetenciafejlesztés a magyar nyelv új szótárai segítségével. 2016. 10. 27. Győr, Apáczai-napok, Apáczai János Főiskola.
 • A Magyar ellentétszótár szerkesztésének tapasztalatai . Az ellentétek körülvesznek bennünket. 2016. 11. 7. Budapest, Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Kodolányi János Főiskola, ELTE BTK Alkalamazott Nyelvészet szak. Temesi Violával közös előadás.
 • A magyar szótárak története. 2016.11. 21. Budapest, ELTE BTK Kiadói szerkesztő szak, ELTE.
 • A magyar szótárak története. 2017. 3. 27. Pozsony, Magyar Tanszék, Comenius Egyetem.
 • A Tulajdonságszótár szerkesztésének tapasztalatai. Az emberi tulajdonságok megnevezése a magyar nyelvben. 2017. 8. 28. Balatonalmádi, XIX. Phichológiai Nyári Egyetem, Pannon Egyetem. Dormán Júliával közös előadás
 • Hasonlóságok és különbözőségek (szimmetria és aszimmetria) az angol egynyelvű szótárakban a színnevek definíciójában. 5 angol (Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan, Merriam-Webster) és egy magyar szótárban a színnevek összehasonlítása a definíciók alapján. 2017. 8. 30. Pécs, XXVI. MANYE Kongresszus, Pécsi Tudomány Egyetem. Dabóczy Zsófiával közös előadás.
 • Hasonlóságok és különbözőségek az angol egynyelvű szótárakban a színnevek definíciójában. 2017. 10. 17. Nyíregyháza, Műhelykonferencia a színnevekről, Színnév Kutatócsoport. Dabóczy Zsófiával közös előadás.
 • Szavak jelentésszámának és gyakoriságának összefüggése. 2017. 11. 6. Budapest, Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Kodolányi János Főiskola, ELTE BTK Alkalamazott Nyelvészet szak.
 • Hány színnév van az angol szótárakban? Gondolatok a magyar színnév projekt kapcsán. Öt angol (Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan, Merriam-Webster) és egy magyar szótárban a színnevek összehasonlítása a definíciók alapján. 2017. 12. 12. Budapest, Papp Ferenc Baráti Kör, Papp Ferenc emlékülés, ELTE.
 • Minden szótár váza a címszójegyzék. Gondolatok a szótári címszójegyzék összeállításáról. 2018. 6. 7. Budapest, Magay Tamás 90. születésnapján megtartott konferencia, MTA Szótári Munkabizottsága, Károli Gáspár Egyetem, MTA Nyelvtudományi Intézet.
 • A „HUNGAROVOX” szöveg–beszéd átalakító PDP–11/34 számítógépen az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1980. 2018. 9. 28. Budapest, Nagy Számítástechnikai Műhelyek. A beszéd számítógépes feldolgozása Magyarországon, Neuman János Számítógéptudományi Társaság, Óbudai Egyetem. Olaszy Gáborral és Nikléczy Péterrel közös előadás.
 • A SzóTudásTár, a TINTA Könyvkiadó online egynyelvű magyar szótárrendszere. Felhasználása a közoktatásban az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez. 2019. 11. 12. Budapest, Szótárnap, MTA Szótári Munkabizottsága. A SzóTudásTár alkotóival közös előadás.
 • Meghatározható-e a TOP 2000 szó? A Magyar alapszótár címszójegyzékéről. 2019. 12. 16. Budapest, Papp Ferenc Baráti Kör, Papp Ferenc emlékülés, ELTE.
 • A 2000 szavas magyar alapszókincs kiválasztásának nehézségei. 2020. 2. 29. Budapest, A magyar mint idegen nyelv nap, MID NAP, MANYE, Károli Gáspár Egyetem.

Ismeretterjesztő előadásokSzerkesztés

 • A számítógép felhasználása a nyelvészeti, dialektológiai kutatásokban. 1990. 6. 3. Ungvár, Szovjetunió, Szovjet Hungarológiai Központ.
 • Számítógép a nyelvjáráskutatásban. 1991. 7. 27. Rozsnyó, Szlovákia, Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága, Dialektológiai szimpózium.
 • Szöveges, szótárszerű adatok feldolgozása számítógéppel. 1997. 12. 17. Nyíregyháza, Nyíregyházi Tanárképző Főiskola.
 • Érdekességek az új magyar szinonimaszótárban, a Magyar szókincstárban. 1999. 7. 23. Debrecen, Debreceni Nyári Egyetem.
 • Szókincsfejlesztés a Magyar szókincstár – rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára segítségével. 1999. 10. 26. Pécs, Baranya Megyei Pedagógiai Intézet.
 • Tanulók szókincsfejlesztése és ehhez szótárhasználati ismeretek oktatása. 2000. 4. 14. Budapest, Zugló, Zuglói Pedagógiai Napok, Ma a holnapért.
 • A magyar nyelv régi és legújabb szavai. 2000. 8. 31. Debrecen, Debreceni Nyári Egyetem.
 • A szó minta az élet tükre. A magyar nyelv régi és legújabb szavai. 2001. 5. 26. Nádasdladány, Nádasdy Akadémia, A nyelv, a gondolat, a tudás. A magyar nyelv jövője.
 • A szó mint az élet tükre a magyar nyelv régi és legújabb szavai. 2002. 5. 6. Erdőbénye, EPMSZ – az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Anyanyelvünk. Nyelvében él a nemzet?
 • A magyar nyelv új szavai. 2002. 7. 24. Debrecen, Debreceni Nyári Egyetem.
 • Szótáraink, szavaink, szólásaink régen és ma. A Magyar szólástár, a szóláskutatás új eredményei. 2003. 9. 23. Pozsony, Szlovákia, Magyar Köztársaság Kulturális Intézete. Társelőadó: Bárdosi Vilmos
 • Tetten ért szavak a Magyar Nemzeti Szövegtárban. 2003. 11. 4. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, A Magyar Tudomány Napja.
 • Építjük, vagy bontjuk Bábel tornyát? A magyar nyelvre leselkedő veszélyek és anyanyelvünk új lehetőségei az Európai Unióban. 2003. 11. 25. Máriabesnyő, SZIE-AKTK-Karolina, Szellemi-lelki hétvége, Magyar hagyomány és uniós jövő – Élet az Európai Unióban.
 • Hogyan segítik a szótárak a hatékony titkári munkát? 2004. 3. 6. Budapest, Magyar Titkárnők Országos Egyesülete.
 • Fekvőrendőr a zöldhullámban. A magyar nyelv legújabb szavai. 2004. 8. 2. Debrecen, Debreceni Nyári Egyetem.
 • Szótárkészítés számítógéppel. 2005. 11. 4. Budapest, ELTE TTK, Informatikai Kar, Neumann János nap.
 • Szép magyar beszéd. 2006. 1. 9. Békés, Békés-Tarhosi Zenei és Anyanyelvi Napok, Tanári továbbképző tanfolyam.
 • Családneveink, keresztneveink kialakulása és jelentése. 2006. 1. 26. Budapest-Albertfalva, Szent Mihály Akadémia.
 • A Magyar Nemzeti Szövegtár, MNSZ. 2006. 2. 20. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, Korpusznyelvészeti Osztály, MANYE vitaülés. Társelőadó: Sass Bálint
 • Etimológiai szótár – Magyar szavak és toldalékok eredete. 2006. 6. 15. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Szarvas Gábor Asztaltársaság, Szarvas Gábor konferencia.
 • Hány szó van a magyar nyelvben? 2006. 10. 11. Budapest, MTA Szótári Munkabizottsága, III. Magyar szótárnap.
 • Megfigyelések az új Etimológiai szótárból kiindulva. 2006. 10. 12. Ada, Szerbia, Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok.
 • Hány szó van a magyar nyelvben? 2006. 12. 6. Szeged, SZTE, Magyar Intézet.
 • Hány szó van a magyar nyelvben? 2007. 1. 19. Budapest-Albertfalva, Szent Mihály Akadémia.
 • Nyelvében él a nemzet. A magyar nyelv új szótárai. 2007. 3. 5. Budapest, Budapest XVI. Kerületi 12. Pedagógiai Napok.
 • Pesti Gábor Új Testamentum. Az 1536-os kiadás szövege a mai magyar íráshoz igazítva. 2007. 6. 21. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Szarvas Gábor Asztaltársaság, Szarvas Gábor konferencia. Társelőadó: Jenei Béla
 • Mit jelent a + az Értelmező szótár+ címében? 2007. 6. 21. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Szarvas Gábor Asztaltársaság, Szarvas Gábor konferencia.
 • Az új Értelmező szótár+. 2007. 8. 2. Debrecen, Debreceni Nyári Egyetem.
 • Az Idegen szavak magyarul internetes szótár használatának elemzése. 2007. 10. 13. Ada, Szerbia, Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Társelőadó: Kiss Márton
 • Új lexikográfiai megoldások. Az új Értelmező szótár+. 2007. 11. 19. Bécs, Ausztria, Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Bécsi Egyetem Magyar-Finnugor Tanszék.
 • A szó az élet tükre. A magyar nyelv régi és új szavai. 2007. 11. 22. Budapest-Albertfalva, Szent Mihály Akadémia.
 • Az új Értelmező szótár+. 2007. 12. 7. Debrecen, Debreceni Nyári Egyetem.
 • Hogyan választ egy könyvkiadó nyomdát? 2008. 1. 8. Budapest, Fair-Print konferencia, Magyar Nyomdászok Országos Szövetsége.
 • A számítógépes szótárkészítés. 2008. 1. 12. Szabadka, Szerbia, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete.
 • A számítógépes szótárkészítés. 2008. 5. 31. Budapest, Balassi Intézet, Magyar lektori konferencia.
 • Burget Lajos: Retró szótár. 2008. 6. 19. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Szarvas Gábor Asztaltársaság, Szarvas Gábor konferencia. Társelőadó: Mandl Orsolya
 • Szókincsfejlesztés a magyar nyelv szótárai segítségével. 2008. 8. 4. Szabadka, Szerbia, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, nyári konferencia.
 • A nyelv a diktatúra szolgálatában: a kommunizmus szavai a Retró szótárban. 2008. 8. 7. Debrecen, Debreceni Nyári Egyetem.
 • A szó az élet tükre. Szókincsfejlesztés a magyar nyelv új szótárai segítségével. 2009. 4. 23. Győr, Kovács Pál Megyei Könyvtár.
 • Pesti Gábor mintaszerűen megvalósult kiadói programja: magyar nyelvű biblia, hatnyelvű szótár és klasszikus mesegyűjtemény. 2009. 6. 3. Budapest, Egyetemi könyvtár.
 • A magyar bibliafordítások története. 2009. 6. 8. Salgótarján, Városi Könyvtár, Az Ünnepi könyvhét megnyitása.
 • Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek. A keresztnevek eredete. 2009. 6. 18. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, Szarvas Gábor Asztaltársaság, Szarvas Gábor konferencia.
 • Régi és új szavaink. A család szerepe az anyanyelvi nevelésben. 2009. 6. 23. Telkibánya, Szent József Családi Tábor.
 • Családneveink, keresztneveink kialakulása és jelentése. 2010. 1. 26. Budapest-Albertfalva, Szent Mihály Akadémia.
 • Fekvőrendőr a zöldhullámban. Miért van lemaradva a magyar szótárkiadás a nyelv fejlődése mögött? 2010. 3. 27. Pécs, Ifjú Közgazdászok Országos Találkozója.
 • A magyar nyelv régi és új szavai a TINTA Könyvkiadó szótáriban. Fekvőrendőr a zöldhullámban. 2010. 6. 1. Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár, Az ünnepi Könyvhét megnyitása.
 • A magyar nyelv legszebb szavai. 2010. 9. 24. Budapest-Albertfalva, Szent Mihály Akadémia.
 • A TINTA Könyvkiadó magyar szótárai az anyanyelvi nevelés szolgálatában. 2010. 10. 20. Budapest, VII. Szótárnap, MTA Szótári Munkabizottság.
 • A Magyar szókincstár bemutatása. 2010. 11. 15. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szerkesztői szak.
 • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztés a TINTA Könyvkiadó új szótáraival. 2011. 6. 4. Szeged, Anyanyelvápolók Szövetsége, Beszélni nehéz! körök találkozója.
 • Vita a magyar nyelv eredetéről. A magyar szókincs története. 2011. 9. 23. Budapest-Albertfalva, Szent Mihály Akadémia.
 • A Magyar szókincstár előkészítésének munkálatai. 2011. 11. 14. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szerkesztői szak.
 • A magyar szaknyelv jelentősége. 2011. 11. 16. Budapest, MTESZ, SZVT, EOQ A minőség szaknyelve, a szaknyelv minősége.
 • Régi korok üzenete – családneveink, keresztneveink eredete. 2011. 12. 14. Fajsz, Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét.
 • A szó az élet tükre. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a magyar nyelv új szótáraival. 2012. 1. 14. Újvidék, Szerbia, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete.
 • A TINTA Könyvkiadó. Hogyan lett a nyelvészeti kiadványok piacvezetője a Tinta Könyvkiadó? Szótárszerkesztés a kiadóban. 2012. 2. 23. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szerkesztő szak, Kiadói műhelyek bemutatkozása.
 • A magyar valóság és a szavak kapcsolata. A szó az élet tükre. 2012. 3. 31. Budapest, Balassi Intézet.
 • Az új szavak szótárai idehaza és külföldön. A szó az élet tükre. 2012. 4. 23. Szombathely, Vas megyei TIT, A magyar nyelv hete rendezvény megnyitója.
 • A szó az élet tükre. A magyar valóság tükröződése szavainkban. 2012. 7. 17. Újvidék, Szerbia, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Apáczai Nyári Akadémia.
 • A magyar nyelv tanítása az új szótárakkal. 2012. 8. 13. Székesfehérvár, Nyugati szórványban magyar nyelvet tanító pedagógusok módszertani továbbképzése.
 • A Magyar szókincstár elkészítésének lépései. 2012. 9. 24. Budapest, ELTE BTK Kiadói szerkesztői szak.
 • Szókincsfejlesztés a TINTA Könyvkiadó új szótáraival. A nyelvi kompetencia fejlesztése. 2012. 12. 28. Szentes, Szentesi Pedagógiai Napok.
 • Nyelvünk virágai: a szólások és közmondások. Eredetük, jelentésük, üzenetük és szótáraik. 2013. 2. 25. Budapest-Albertfalva, Szent Mihály Akadémia.
 • Hogyan működik a nyelvészeti kiadványok piacvezetője a Tinta Könyvkiadó? Szótárszerkesztés a kiadóban. 2013. 2. 28. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szerkesztői szak, Kiadói műhelyek bemutatkozása. Több személlyel közösen
 • Régi magyar szótárak. 2013. 4. 16. Budapest, Írók Boltja.
 • Nyelvünk virágai: a szólások és a közmondások. Eredetük, jelentésük, üzenetük és szótáraik. 2013. 8. 13. Miskolc, Anyanyelvápolók Szövetsége, Anyanyelvi Tábor.
 • Hogyan tanítottuk meg a számítógépet beszélni? 2013. 8. 18. Budapest, Albertfalvi csillagtábor.
 • A "Magyar szókincstár" elkészítésének lépései. 2013. 9. 30. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szerkesztői szak.
 • Tájnyelv, magyar tájszótárak. 2014. 5. 31. Budapest, Baár–Madas Református Gimnázium, Beszélni nehéz körök találkozója.
 • Nyelvünk virágai a szólások, közmondások. 2014. 7. 10. Kecskemét, Katona József Megyei Könyvtár, Kincskereső Anyanyelvi Tábor.
 • Magyar nyelvjárások, magyar tájszótárak. 2014. 8. 13. Széphalom, Anyanyelvápolók Szövetsége, Anyanyelvi Tábor.
 • A magyar nyelv új szótárainak a magyar nyelv oktatásában. 2014. 8. 27. Veszprém, Szórványban tanító magyartanárok továbbképzése
 • Régi szavak a közmondásokban. 2014. 8. 28. Budapest-Albertfalva, Szalézi Animátorok, Albertfalvi Csillagtábor.
 • Káldi György bibliafordításához vezető út. 2014. 9. 28. Budapest-Albertfalva, Albertfalvi Napok 2014. Társelőadó: Kelemen Eörs
 • A szótárkészítés, a szótárkiadás 13 lépése. 2014. 10. 6. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szerkesztői szak. Társelőadó: Szabó Mihály
 • A retró szavak – a Retró szótár. A szó az élet tükre. 2014. 11. 14. Szeged, SZTE JGYPK, Alkalmazott nyelvészeti munkásnapok.
 • Szaknyelvi, terminológiai ismeretek. 2014. 12. 1. Budapest, ELTE BTK Kiadói szerkesztői szak.
 • A magyar szólások, közmondások titkos világa. 2014. 12. 10. Akasztó, Csengőd, Katona József Megyei Könyvtár, Gyermekek Hónapja Programsorozat.
 • Miért tűnnek el a magyar nyelvjárások? 2015. 2. 26. Budapest-Albertfalva, AKTK, Szent Mihály Akadémia
 • Kiadói műhelyek bemutatkozása. A TINTA Könyvkiadó a nyelvészeti szakkönyvek és ismeretterjesztő munkák kiadója. 2015. 3. 5. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szakirány
 • Egy magyar rímszótár készítésének elméleti kérdései és gyakorlati feladatai. 2015. 8. 11. Széphalom, Anyanyelvápolók Szövetsége, Anyanyelvi tábor
 • A szótárkészítés, a szótárkiadás 14 lépése. Társelőadó: Kiss Zita 2015. 9. 14. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szakirány
 • A szótárkészítés és a szótárkiadás 14 lépése. Társelőadó: Szabó Mihály 2015. 10. 21. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem
 • Kiadói műhelyek bemutatkozása. A nyelvészeti szakkönyvek, szótárak és ismeretterjesztő munkák kiadása. Társelőadók: Szabó Mihály, Kiss Bernadett, Zsák Éva Indira 2016. 3. 3. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szakirány
 • Ilyen az ember! Az emberi tulajdonságok megnevezése a magyar nyelvben. Társelőadó: Dormán Júlia 2016. 4. 28. Budapest-Albertfalva, AKTK, Szent Mihály Akadémia
 • Ilyen az ember! Az emberi tulajdonságok megnevezése a magyar nyelvben. A Tulajdonságszótár készítése. 2016. 8. 10. Széphalom, Anyanyelvápolók Szövetsége, Anyanyelvi tábor
 • A Tulajdonságszótár készítésének menete. Egy szótár története. 2016. 10. 3. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szakirány
 • Nyelvünk virágai: a szólások és közmondások. Eredetük, jelentésük, üzenetük és szótáraik. 2016. 10. 18. Budapest-Albertfalva, AKTK, Szent Mihály Akadémia
 • A magyar szótárak története 2016. 11. 21. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szakirány
 • Régi és szavak nyelvünkben. 2016. 12. 5. Jászszentlászló, Szank, Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét
 • A könyv mint áru, a könyvkiadás mint gazdasági vállalkozás. Társelőadók: Gáspár Nikolett Anna, Kiss Zita 2017. 3. 9. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szakirány
 • Új és régi szavak a szótárainkban. 2017. 3. 30. Budapest, Nyelvőrző Szalon, Józsa Judit Galéria
 • Ilyen az ember! Az emberi tulajdonságok megnevezése a magyar nyelvben. 2017. 5. 20. Budapest, Anyanyelvápolók Szövetsége
 • Vita a magyar nyelv eredetéről. A magyar szókincs története. 2017. 8. 8. Széphalom, Anyanyelvápolók Szövetsége, Anyanyelvi tábor
 • A szótárkészítés és a szótárkiadás 14 lépése a gyakorlatban. Társelőadók: Kiss Bernadett, Szabó Mihály 2017. 10. 9. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szakirány
 • A magyar lexikográfia (szótárkiadás) rövid története, újabb eredményei, hiányosságai és feladatai. 2017. 11. 27. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szakirány
 • Ilyen az ember! Az emberi tulajdonságok megnevezése a magyar nyelvben. A Tulajdonságszótár készítése. 2018. 2. 12. Budapest, Baár-Madas Gimnázium, A tudomány napja rendezvény
 • Szavak a térképen. A magyar szókincs története. 2018. 2. 12. Budapest, Baár-Madas Gimnázium, A tudomány napja rendezvény
 • Magyar nyelvjárások, magyar tájszótárak. 2018. 2. 22. Budapest, Nyelvőrző Szalon, Józsa Judit Galéria
 • A könyv- és szótárkiadás a TINTA Könyvkiadóban. 2018. 3. 7. Budapest, ELTE BTK, Kiadói szakirány
 • Világ – kép – nyelv – lélek. Társelőadó: Kiss István Didák. 2018. 3. 12. Budapest-Albertfalva, AKTK, Szent Mihály Akadémia
 • TINTA Könyvkiadó. SzóTudásTár. Társelőadó: Kiss Gyula 2018. 3. 22. Budapest, MTA Székház, EISZ információs nap
 • TINTA Könyvkiadó. SzóTudásTár. Társelőadó: Kiss Gyula 2018. 4. 21. Budapest, Nemzetközi Könyvfesztivál, Könyvtáros Klub
 • Nyelvünk virágai: a szólások és közmondások. Eredetük, jelentésük, üzenetük és szótáraik. 2018. 5. 30. Budapest, Szent Margit Gimnázium Irodalmi Kávéház
 • Nyelvünk virágai: a szólások és közmondások. Eredetük, jelentésük, üzenetük és szótáraik. 2018. 8. 14. Széphalom, Anyanyelvápolók Szövetsége, Anyanyelvi tábor
 • TINTA Könyvkiadó – SzóTudásTár. EISZ tájékoztató. 2018. 9., 10. Budapest, EISZ Iroda, MTA székház
 • Magyar e-könyv kiadók az EISZ portfóliójában, TINTA Könyvkiadó. Társelőadó: Kiss Gyula 2018. 9. 25. Eger, Eszterházy Károly Egyetem, EISZ iroda
 • Magyar e-könyv kiadók az EISZ portfóliójában, TINTA Könyvkiadó. Társelőadó: Kiss Gyula 2018. 9. 26. Miskolc, Miskolci Egyetem Könyvtár, EISZ iroda
 • A nyelv lélekhordozó. A TINTA Könyvkiadó könyvbemutatója. 2018. 9. 28. Budapest, Józsa Judit Galéria
 • Magyar e-könyv kiadók az EISZ portfóliójában, TINTA Könyvkiadó. Társelőadó: Kiss Gyula 2018. 10. 2. Kaposvár, Kaposvári Egyetem, EISZ iroda
 • TINTA Könyvkiadó SzóTudásTár felhasználása a középiskolai oktatásban. 2018. 11. 20. Budapest, Szent Margit Gimnázium, magyar tanári munkaközösség
 • Anyanyelvünk kincsei – rendhagyó magyaróra. 2018. 12. 12. Orgovány, Szakmár, Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét
 • Anyanyelvünk rejtélyes és végtelen. A TINTA Könyvkiadó könyvbemutatója. 2018. 12. 14. Budapest, Józsa Judit Galéria
 • A magyar orvosi nyelv és a nyelvújítás 2019. 1. 23. Budapest, Nyelvőrző Szalon, Józsa Judit Galéria
 • Szótárak minősítései, tréfás nyelvi elemek. 2019. 2. 28. Budapest, Nyelvőrző Szalon, Józsa Judit Galéria
 • A Nagy magyar tájszótár előzményei és készítésének menete. Könyvbemutató. 2019. 3. 19. Budapest, Józsa Judit Galéria, könyvbemutató
 • A magyar szótárkiadás története a kézírásos szójegyzékektől a nyomtatott szótárakon át az internetes szótárakig. 2019. 3. 26. Budapest-Albertfalva, AKTK, Szent Mihály Akadémia
 • A szó az élet tükre. Tudásunk tükröződése a nyelvben. 2019. 3. 31. Kecskemét
 • Nem érik a nyelv, ha nem használjuk. A TINTA Könyvkiadó könyvbemutatója. 2019. 6. 5. Budapest, Józsa Judit Galéria
 • A magyar bibliafordítás történetének 8 fő állomása [2 kézírásos és 6 nyomtatott Biblia]. 2019. 6. 7. Balatonboglár, Anyanyelvápolók Szövetsége Körvezetők anyanyelvi tábora
 • A SzóTudásTár, a legnagyobb magyar szótár online Társelőadó: Kiss Gyula 2019. 6. 14. Budapest, EISZ Iroda, MTA Székház
 • A SzóTudásTár, a legnagyobb magyar szótár online. Társelőadó: Kiss Gyula 2019. 6. 14. Budapest, EISZ Iroda, MTA székház
 • A magyar bibliafordítás története. 2019. 8. 15. Széphalom, Anyanyelvápolók Szövetsége, Anyanyelvi tábor
 • A Szó-Tudás-Tár, a TINTA Könyvkiadó online egynyelvű magyar szótárrendszere. Felhasználása a közoktatásban az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez. Társelőadók: Kiss Gyula, Kiss Márton 2019. 11. 12. Budapest ELTE BTK, MTA Szótári Munkabizottsága, Szótárnap
 • A magyar bibliafordítás történetének fő állomásai. 2019. 12. 3. Budapest-Albertfalva, AKTK, Szent Mihály Akadémia
 • Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik. A TINTA Könyvkiadó könyvbemutatója. 2019. 12. 11. Budapest, TINTA Könyvkiadó, Józsa Judit Galéria
 • Játékos anyanyelvünk. 2019. 12. 12. Borota, Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét
 • A kultúra őrzője az írás. 2020. 1. 23. Budapest, Nyelvőrző Szalon, Józsa Judit Galéria
 • A szó az élet tükre. A magyar valóság tükröződése szavainkban. Elhangzott Minya Károly Új szavak III. c. szótárának bemutatóján. 2020. 2. 19. Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem, Városi Könyvtár
 • A szó az élet tükre. A magyar valóság tükröződése szavainkban. 2020. február 27. Budapest, Nyelvőrző Szalon, Józsa Judit Galéria
 • A magyar bibliafordítás történetének 8 fő állomása. 2 kézírásos és 6 nyomtatott Biblia. 2020. 3. 3. Budapest, Tomori Pál Akadémia

HobbijaiSzerkesztés

A magyar nyelv régi és új szótárainak gyűjtése, kiállítások rendezése a magyar szótárak története, valamint a magyar bibliafordítások története témakörben. Szótárgyűjteménye megtalálható az interneten is.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. http://www.konyv7.hu/download/38/file/konyvhet1999_06.pdf
 2. http://www.konyv7.hu/download/109/file/konyvhet2002_08.pdf
 3. http://www.ujbuda.hu/ujsag/200411ujbuda.pdf
 4. Archivált másolat. [2018. május 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. június 30.)
 5. Archivált másolat. [2016. március 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. június 30.)
 6. http://www.papiruszportal.hu/site/?f=6&p=28&n=5482[halott link]
 7. http://magyarnarancs.hu/kepzomuveszet/egy_szotarcsere-akcio_varatlan_vege_-_segedeszkozok_kommunikaciohoz-74952
 8. http://www.konyv7.hu/index.php?menuId=11388
 9. http://www.papiruszportal.hu/site/?lang=1&f=&p=28&n=7652[halott link]
 10. Archivált másolat. [2016. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. június 30.)
 11. Archivált másolat. [2013. június 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. június 30.)
 12. Archivált másolat. [2016. március 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. június 30.)
 13. http://www.konyv7.hu/magyar/menupontok/felso-menusor/folyoirat/tudatosan-szepen-magyarul--kiss-gabor-a-sznobszotarrol
 14. http://www.royalmagazin.hu/kozelet/interju/19293-a-dore-az-ki-nem-vedi-es-nem-ismeri-meg-azt-a-kincset-ami-szuletesetol-fogva-az-ove
 15. http://olvassbele.com/2013/07/06/szotarakkal-a-nyelvromlas-ellen-diakoknak-keszitett-szotarcsomagot-a-tinta-kiado/
 16. Archivált másolat. [2014. május 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. június 30.)