Magyarországon működő egyházak, felekezetek listája

Wikimédia-listaszócikk

Magyarországon 2012. január 1-jétől a 2011. évi CCVI. törvény szabályozza a magyarországi egyházak jogállását.[1][2]

A törvényben felsorolt egyházak 2012-tőlSzerkesztés

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Melléklete szerint az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek a következők (27, tételesen):[3]

 1. Magyar Katolikus Egyház
 2. Magyarországi Református Egyház
 3. Magyarországi Evangélikus Egyház
 4. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 5. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)
 6. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
 7. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
 8. Konstantinápolyi Egyetemes PatriarchátusMagyarországi Ortodox Exarchátus
 9. Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
 10. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
 11. Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarkátus)
 12. Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
 13. Magyarországi Baptista Egyház
 14. HIT Gyülekezete
 15. Magyarországi Metodista Egyház
 16. Magyar Pünkösdi Egyház
 17. Skóciai Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház
 18. Erdélyi Gyülekezet
 19. Hetednapi Adventista Egyház
 20. Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
 21. Magyarországi Iszlám Tanács:
  1. Magyar Iszlám Közösség
  2. Magyarországi Muszlimok Egyháza
 22. Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete
 23. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
 24. Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
 25. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza
 26. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
 27. Magyarországi Bahá’i Közösség
 28. Buddhista vallási közösségek:
  1. Tan Kapuja Buddhista Egyház
  2. Buddhista Misszió Magyarországi Arya Maitreya Mandala
  3. Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség
  4. Magyarországi Chanbuddhista Egyház
  5. Gyémánt Út Buddhista Közösség.

Magyarországi működő vallási közösségek 2012 előttSzerkesztés

A címben szereplő „vallási közösségek” kifejezés bonyolult szociológiai, jogi és vallási összefüggéseket vesz figyelembe. Bizonyos szempontból ugyanis minden olyan közösség, amely önmagát vallásinak tartja és mondja, vallási közösségnek tekintendő. Jogi értelemben Magyarországon (is) a vallásszabadságról szóló törvény a közös vallásgyakorlás alapvető emberi jogát is deklarálja. Vagyis a közös vallásgyakorlás által meghatározott közösségek vallási közösségeknek tekintendők. Szűkebben a magyarországi vallásszabadságról és egyházakról szóló törvény alapján bejegyzett közösségeket a törvény „egyházaknak” tekinti, amely ugyanakkor nem fedi minden esetben sem a szociológiai, sem a vallási közösségek öndefinícióját figyelembe vevő elnevezéseket. A vallási közösségeknek létezik egy olyan köre, amely magát vallásinak nevezi, de az említett törvény alapján nem igényelt bejegyzést. Továbbá létezik egy olyan kör is, amelybe azok a vallási közösségek tartoznak, amelyek ugyan az említett törvény alapján jogilag egyháznak tekintendők, valójában azonban valamely egyháznak meghatározott szervezeti egységei.

Az alábbi lista olyan összeállítás, amely számos forrásra alapoz, de nem tekinthető „hivatalosnak”. Magyarországon bárki által hozzáférhető egyházlista nem létezik. Az egyházak nyilvántartását a Fővárosi Bíróság [1] végzi.

 1. A Keresztény Közösség Mozgalom a Vallási Megújulásért
 2. Agapé Gyülekezet
 3. Akia Egyház
 4. Ámen Gyülekezet
 5. Ananda Marga (Tantra Yoga)
 6. ANKH Az Örök Élet Egyháza
 7. Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza
 8. Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház
 9. Átama-Árja Tantra Mandala
 10. Babalon Páholy
 11. Békesség Egyháza
 12. Békevár Baptista Gyülekezet
 13. Biblia Baptista Gyülekezet
 14. Bibliai Szeretet Szövetség
 15. Boldog Isten Gyülekezete
 16. Boldog Özséb Szeretet Egyháza
 17. Brahma Kumaris (Raja Yoga)
 18. Budai Görögkeleti Szerb Egyházmegye
 19. Budapesti Autonóm Gyülekezet
 20. Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet
 21. Budapesti Kínai Keresztyén Gyülekezet
 22. Budapesti Nemzetközi Egyház
 23. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet
 24. Buddhista Misszió Magyarországi Arya Maitreya Mandala
 25. Buddhista Vipasszaná Társaság
 26. Ceglédi Gyülekezet
 27. CCC Magyarország
 28. Ching Hai (A Legfőbb Mester) Közössége
 29. Család
 30. Csend Hangja Egyház
 31. Danube Nemzetközi Egyház
 32. Derű Egyháza
 33. Dharmaling Buddhista Közösség
 34. Ében-Haézer Gyülekezet
 35. Eckankar
 36. Egyesítő Egyház
 37. Egyesült Protestáns Egyház
 38. Egyetemes Szeretet Egyháza
 39. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
 40. Élet Gyülekezete
 41. Életenergia Közössége Független Szellemi Rend
 42. Élő Ige Gyülekezete Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
 43. Élő Isten Gyülekezete
 44. Élő Szó Gyülekezete
 45. Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend
 46. Emberiség Egysége
 47. EPK Agapé Pünkösdi Gyülekezet
 48. Erdélyi Gyülekezet
 49. Esztergomi Autonóm Gyülekezet
 50. Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség, Újszövetségi Gyülekezet
 51. Evangéliumi Barátság Egyház
 52. Evangéliumi Keresztények Gyülekezete
 53. Evangéliumi Pünkösdi Közösség Sion Gyülekezete
 54. Evangéliumi Szabad Eklézsia
 55. Ezoterikus Tanok Egyháza
 56. Fehér Sas Páholy
 57. Fehérlótusz Közösség
 58. Felebarát Evangéliumi Közösség
 59. Feléledési Közösség
 60. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház
 61. Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza
 62. Forrás Egyháza
 63. Forrás Keresztény Gyülekezet
 64. Fraternitas Mercurii Hermeti
 65. Független Történelmi Protestáns Egyház
 66. Golgota Keresztény Gyülekezet
 67. Grál-Üzenet Mozgalom
 68. Gyémánt Út Buddhista Közösség
 69. Hajnalhasadás Páholy
 70. Helyi Gyülekezet
 71. Hetednap Adventista Reformmozgalom
 72. Hetednapi Adventista Egyház
 73. Hindu Vaisnava Egyház
 74. Hit Gyülekezete
 75. Idegen, Fejlettebb Intelligenciában Hívők Közössége Egyház
 76. Jehova Tanúi
 77. Igazság Oszlopa Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
 78. Imádság Háza Teljes Evangéliumi Gyülekezet
 79. Immánuel Gyülekezet
 80. Issihia Misztikus Központ
 81. Isten a Szeretet Egyház
 82. Isten Egyháza
 83. Isten Egyházának Keresztény Gyülekezetei
 84. Isten Gyülekezete – Vallási Közösség
 85. Isten Gyülekezete, Egyesült Pünkösdi Egyház
 86. Isten Gyülekezetei Szövetségi Missziója
 87. Iszlám Egyház
 88. Izrael Szentjének Szentlélek Gyülekezete
 89. Jászsági Gyülekezet
 90. Jövő Hídja Szabadegyház
 91. Karma Decsen Özel Ling Budapest, Tibeti Buddhista Közösség
 92. Katolikus Apostoli Egyház
 93. Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza
 94. Keresztény Advent Közösség
 95. Keresztény Család Gyülekezet
 96. Keresztény Élet Központ
 97. Keresztény Testvéri Közösség
 98. Keresztények gyülekezete "dunaföldváriak"
 99. Keresztyén Testvérgyülekezet
 100. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus
 101. Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete
 102. Kozmo Jóga Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház
 103. Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház
 104. Kőszikla Teljes Evangéliumi Gyülekezet
 105. Közép- és kelet-európai (Református) Presbiteriánus Egyház
 106. Közösség a Születés Méltóságáért
 107. Krisztadelfián Gyülekezet
 108. Krisztus Kegyelme Gyülekezet
 109. Krisztus Követői
 110. Krisztus Magyarországi Egyháza
 111. Krisztus Minden Nemzeté Magyarországi Cigány Karizmatikus Keresztény Gyülekezet
 112. Krisztus Szeretete Egyház
 113. Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete
 114. Krisztusközösség
 115. Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége
 116. Lángoló Szív Női Rend
 117. Lélek Egyház
 118. Magyar Boszorkányszövetség
 119. Magyar Brahmana Misszió
 120. Magyar Evangéliumi Egyház
 121. Magyar Iszlám Közösség
 122. Magyar Katolikus Egyház
 123. Magyar Pünkösdi Egyház
 124. Magyar Taoista Egyház
 125. Magyar Vaisnava Hindu Misszió
 126. Magyar Vallás Közösség
 127. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
 128. Magyarországi Bahá’i Közösség
 129. Magyarországi Baptista Egyház
 130. Magyarországi Biblia Szól Egyház
 131. Magyarországi bolgár ortodox egyház
 132. Magyarországi Chanbuddhista Egyház
 133. Magyarországi Church Of God Egyház
 134. Magyarországi Csan Buddhista Közösség
 135. Magyarországi Dzogcsen Közösség
 136. Magyarországi Evangélikus Egyház
 137. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
 138. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
 139. Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség
 140. Magyarországi Késői Eső Gyülekezet
 141. Magyarországi kopt ortodox egyház
 142. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
 143. Magyarországi Metodista Egyház
 144. Magyarországi Muszlimok Egyháza
 145. Magyarországi Nyingmapa Közösség
 146. Magyarországi Orthodox Exarchátus
 147. Magyarországi Ókatolikus Egyház
 148. Magyarországi Örmény Egyház
 149. Magyarországi Pantholokatholikus Tradicionális Egyház
 150. Magyarországi Református Egyház
 151. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
 152. Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
 153. Magyarországi Szcientológia Egyház
 154. Magyarországi Új Apostoli Egyház
 155. Magyarországi Unitárius Egyház
 156. Magyarországi XuYun Buddhista Cha Központi Egyház
 157. Magyarországi Zen (Fehérlótusz) Közösség
 158. Magyarországi Zen Közösség
 159. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 160. Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
 161. Mahá Maitrí Buddhista Közösség
 162. Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség
 163. Megújulás Imacsoport Missziós Gyülekezet
 164. Megyeri Keresztény Vallási Közösség
 165. Menóra Messiási Közösség
 166. Mesterek Ösvénye
 167. Metafizikai Hagyomány Egyháza
 168. Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztyén Gyülekezet
 169. Mokusho Zen Közösség
 170. Moszkvai Patriarhátus Magyar Ortodox Egyházmegye
 171. Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház
 172. Nap Szíve Lovagrend
 173. Natio Illyríca Keresztény Egyház
 174. Názáreti Egyház
 175. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház
 176. Németajkú Evangélikus Gyülekezet
 177. Németajkú Katolikus Gyülekezet
 178. Németajkú Református Gyülekezet
 179. Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet
 180. Olajfák Gyülekezet
 181. Onedropzendo Zen Közösség
 182. Om Vishwa Guru Deep Hindu Mandir Mahaprabhuji A Világmindenség Guruja Hindu Vallási Közösség és Szellemi Iskola
 183. Omega Gyülekezet
 184. Osho / Shree Rajneesh Közössége
 185. Ökumenikus Egyház
 186. örmény apostoli ortodox egyház
 187. Őskeresztyén Apostoli Egyház
 188. Ősmagyar Egyház
 189. Ősmagyar Táltos Egyház
 190. Paksi Gyülekezet
 191. Paulus Evangéliumi Közösség
 192. Presbiteriánus egyház
 193. Rime Buddhista Központ
 194. Resztoránus Egyesület
 195. Reformált Evangéliumi Egyház - CREC
 196. Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség – Lectorium Rosicrucianum
 197. Saints RIME Tenzin Sedrup Ling Rime Buddhista Centrum
 198. Sekina Gyülekezet
 199. Shalom Biblia Gyülekezetek
 200. Skót Presbiteriánus Egyház Misszója
 201. Sodalitas Mithraica Hitvalló Egyház
 202. Sophia Perennis Egyháza
 203. Sri Chinmoy Center (Integral Yoga)
 204. Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza
 205. Szabad Evangéliumi Egyház
 206. Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség
 207. Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége
 208. Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház
 209. Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház
 210. Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség
 211. Szív Szeme Kontemplatív Rend
 212. Szolnoki Gyülekezet
 213. Szőlőskert Keresztyén Közösség
 214. Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet
 215. Születés Egyháza
 216. Tan Kapuja Buddhista Egyház
 217. Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezet
 218. Teljesség Forrásának Egyháza
 219. Természetellenes Kilátástalanság Karmikus Gyülekezete
 220. Tiszta Lelkű Emberek Egyháza
 221. Trollhättani Svéd Pünkösdi Missió Forrás Gyülekezet
 222. Az Univerzum Egyháza
 223. Új Egyház
 224. Új Jeruzsálem Gyülekezet
 225. Újjászületett Keresztények Teljes Evangéliumi Gyülekezete
 226. Újszövetség Egyháza
 227. Újszövetség Gyülekezet
 228. Univerzális Élet
 229. Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
 230. Üdvösség Hirdetői Egyház
 231. Üzenet-közösségek
 232. Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége

HivatkozásokSzerkesztés

 1. 2011. évi CCVI. törvény: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
 2. 2012. évi VII. törvény: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról
 3. Egyházügyi Nyilvántartás. egyhaz.emmi.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. január 8.)

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

Hazai egyházak listáiSzerkesztés