Főmenü megnyitása

Segíts az alábbi lista bővítésében! Ha úgy ítéled meg, hogy a munkásmozgalomhoz tartozó valamely szócikk hiányzik az alábbi listáról, segíts teljesebbé tételében, pótold!

Megírandó / fejlesztendő / »kész«[1] címszavak listái 03Under construction icon-yellow.svg

Tartalomjegyzék

Szervezetek, intézmények, államok.Szerkesztés

Kiemelten fontos nemzetközi szervezetekSzerkesztés

Kommunisták Szövetsége

Első Internacionálé fejlesztése [fontos!] Composer vita 2011. március 26., 19:20 (CET)

Második Internacionálé fejlesztése [fontos!]

Kommunista Internacionálé fejlesztése [fontos!]

Negyedik Internacionálé fejlesztése [fontos!]

ÁllamokSzerkesztés

Szovjet-Oroszország fejlesztése

Szovjetunió fejlesztése

IntézményekSzerkesztés

Marxizmus-Leninizmus Intézet Институт марксизма-ленинизма (1921—)

VCSK (1917—1922)

GPU (1922—1934) fejlesztése

NKVD (1934—1954) fejlesztése

KGB (1954—1991) fejlesztése

ASzerkesztés

Adeverul (Igazság) az MSZDP román szekciójának lapja 1903–1918

The African Communist (periodika)

Afikai Demokratikus Tömörülés

Afrikai Függetlenségi Párt

Afrikai Szakszervezeti Szövetség

AITUC

Akahata (Vörös Zászló, a JKP központi napilapja, 1946–)

AKEL (Ciprus)

Alapkő-, Építőipari Munka- és Termelő Szövetkezet

Albán Munkapárt

Albánia munkásmozgalma

Algéria munkásmozgalma

Algériai Szocialista Élcsapat Párt

Alkalmazott Mérnökök Országos Szövetsége

Alkoholellenes Munkásszövetség

Általános Fogyasztási Szövetkezet

Általános Munkás Betegsegélyező és Rokkantpénztár

Általános Munkásegylet

Általános Munkaszövetség (Confédération Générale du Travail, CGT)

Általános Munkásszövetség (Union General de los Trabajadores, UGT)

Általános Munkás Újság

Általános Német Munkásegylet (Allgemener Deutscher Arbeiterverein)

Általános Német Szakszervezeti Szövetség (Allgemene Deutsche Gewerkschaftsbund)

Amerikai Magyar Szó

Amerikai Munkásszövetség (American Federation of Labour, AFL)

Amerikai Munkásszövetség – Ipari Szervezetek Kongresszusa, (American Federation of Labour – Congress of Industrial Organisations, AFL–CIO)

Amszterdami Internacionálé (Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség)

Arab Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége

Arab Újjászületés Szocialista Pártja (Hizb al-Baath al-Arabijj al-Istrákijj)

Arany Trombita

Arbeiter-Zeitung (Munkásújság)

Arbeiter Wochen-Chronik (Munkás Heti Krónika)

Argentína Kommunista Pártja

Argentína munkásmozgalma

Argentína Szocialista Pártja

Ausztrália Kommunista Pártja (The Communist Party of Australia)

Ausztráliai Munkáspárt (The Australian Labor Party)

Ausztrália munkásmozgalma

Ausztrália Szocialista Pártja

Ausztria Kommunista Pártja (Kommunistische Parterei Österreichs)

Ausztria munkásmozgalma

Ausztria Szocialista Pártja

Avanti!

BSzerkesztés

CSzerkesztés

DSzerkesztés

ESzerkesztés

FSzerkesztés

GSzerkesztés

HSzerkesztés

ISzerkesztés

JSzerkesztés

KSzerkesztés

LSzerkesztés

MSzerkesztés

Ma

Madagaszkár Szociáldemokrata Pártja

Madagaszkár munkásmozgalma

Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ)

Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége (MDNSZ)

Magyar Diákok Szabadságfrontja

Magyar Dolgozók Pártja

Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (MEFESZ)

Magyar Front (MF)

Magyar Függetlenségi Népfront

Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége

Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (MINSZ)

Magyar Ifjúság Országos Tanácsa (MIOT)

Magyar Ifjúság Szabadságfrontja

Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ)

Magyar Kommunista Párt (MKP)

Magyar Munkáskönyvtár

Magyar Munkásmozgalmi Múzeum

Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága

Magyar Nemzeti Függetlenségi Front (MNFF)

Magyar Nemzeti Tanács

Magyar Nők Demokratikus Szövetsége

Magyar Nők Országos Tanácsa

Magyarországi Általános Munkáspárt

Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége

Magyarországi Független Szocialista Parasztpárt

Magyarországi Kommunisták Antináci Komitéja (MOKAN Komité)

Magyarországi Munkásdalegyletek Szövetsége

Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete

Magyarországi Munkáspárt

Magyarországi Nemzetközi Szocialista (Kommunista) Föderáció

Magyarországi Senefelder Egyesület

Magyarországi Szociáldemokrata Munkáspárt

Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)

Magyarországi Szociáldemokrata Párt budapesti törvényhatósági frakciója

Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi szekciói

Magyarországi Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciója

Magyarországi Szociáldemokrata Párt Rendező Gárdája (RG)

Magyarországi Szocialista Munkáspárt (MSZMP, 1925—1928)

Magyarországi Szocialista Munkáspárt Fiatalmunkás Alosztálya

Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt

Magyarországi Vörös Segély

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP, 1956—1989)

Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete

Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Politikai Főiskolája

Magyar Szocialista Munkáspárt Társadalomtudományi Intézete

Magyar—Szovjet Baráti Társaság

Magyar Történelmi Emlékbizottság

Magyar Úttörők Szövetsége

Magyar Vasutas

Magyar Vörös Hadsereg

Malájföld Kommunista Pártja

Malaysia Államszövetség munkásmozgalma

Malgas Köztársaság munkás- és demokratikus mozgalma

Máltai Munkáspárt

Márciusi Front

Marokkó munkásmozgalma

Martinique-i Kommunista Párt

Martinique munkásmozgalma

Marxista Egyesülés Munkáspártja (Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM)

Mexikói Kommunista Párt

Mexikói Szocialista Néppárt

Mexikó munkásmozgalma

Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete (MEDOSZ)

Mongólia munkásmozgalma

Mongol Népi Forradalmi Párt

Mozgás Kórus

Munka (1. Kassák folyóirata, 2. hetilap, 3. SZOT folyóirata)

Munka Felszabadítása (Oszvobozsgyenyije Truda)

Munka Kör

Munka Lovagjainak Nemes Rendje

Munkapárt (Hollandia)

Munkás (szocdem lap, Pécs, 1898—1922)

A Munkás (szocdem lap)

Munkáserő (Force Ouvrière)

Munkás- és Szocialista Internacionálé (Berni Internacionálé)

Munkásifjúság (szocdem lap, 1931—1939)

Munkás Heti Krónika (Arbeiter Wochen Chronik, 1873—1880)

Munkásképző Egylet (1. London, 1840, 2. Németország 1850-es évek egyesületei)

Munkás-Kultúrszövetség (1928—1930)

Munkások Irodalmi és Művészeti Országos Szövetsége (MIMOSZ, 1916—1921)

Munkáspárt (Labour Party, Nagy-Britannia, 1906—)

Munkásügyi Szemle (1910—1919)

Munka Világszövetsége (World Confederation of Labour)

Művészek, Írók, Kutatók Szövetkezete (MIKSZ)

Művészeti Szakszervezetek Szövetsége

N NySzerkesztés

Nagy-Britannia Kommunista Pártja

Nagy-Britannia munkásmozgalma

Nagyváradi Munkás-Újság

Narodnaja Volja

Német Demokratikus Köztársaság munkásmozgalma

Német Kommunista Párt

Német Munkásegyletek

Német Munkásegyletek Szövetsége

Németország Egyesült Kommunista Pártja

Németország Független Szociáldemokrata Pártja

Németország Kommunista Pártja

Németország munkásmozgalma

Németország Szociáldemokrata Pártja

Németország Szocialista Egységpártja

Német Szociáldemokrata Munkáspárt

Német Szövetségi Köztársaság munkásmozgalma

Nemválasztók Pártja

Nemzeti Demokrata Munkáspárt

Nemzeti Ellenállás Diákmozgalma

Nemzeti Felszabadító Bizottság (Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, Olaszország, 1943—1946)

Nemzeti Felszabadító Front (EAM, Görögország, 1941—1947)

Nemzeti Munkavédelem (Magyarország, 1921—1939)

Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség (Fédèration Démocratique Internationale des Femme)

Nemzetközi Diákszövetség

Nemzetközi Munkássegély (Internationale Arbeiterhilfe, 1921—1935)

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organisation, ILO)

Nemzetközi Nőtitkárság

Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség

Nemzetközi Szocialista (oroszországi hadifoglyok lapja)

Nemzetközi Szocialista Bizottság (Internationale Sozialistische Komission, 1915—1917)

Nemzetközi Szocialista Iroda (Bureau Socialiste International)

Nemzetközi Szocialista Konferencia Bizottság (COMISCO)

Nemzetközi Szocialista Munkáskongresszus (Hamburg, 1923)

Nemzetközi Társadalomtörténeti Intézet (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amszterdam, 1935—)

Nemzetközi Vörös Segély

Népakarat (Narodnaja Volja)

Nepál demokratikus és munkásmozgalma

Nepál Kommunista Pártja

Népgazdasági Tanács (1. 2.)

Népi Akció Frontja (Chile)

Népi Haladó Párt (Guayana)

Népi Egység (Chile)

Népi Forradalmi Párt (Kambodzsa)

Néplap (MKP napilapja, 1944—1948)

Népolvasótár (szocialista lap majd folyóirat, 1897—1902)

Népszabadság

Népszava

Népszava Könyvesbolt

Neue Rheinische Zeitung (1. 2.)

Neues Deutschland

Die Neue Zeit

Nicaraguai Szocialista Párt

Nicaragua munkásmozgalma

Nigéria munkásmozgalma

The Nothern Star (chartista lap, 1837—1852)

Norvégia Kommunista Pártja

Norvégia munkásmozgalma

Norvég Munkáspárt

Nőmunkás (szocdem lap, 1905—1949)

Nyolcadik Hadsereg (Kína, 1937)

Nyomda-, Papíripar és a Sajtó Dolgozóinak Szakszervezete (az első magyarországi szakszerv.)

Nyomdász Szavalókórus

Nyugat-Berlin Szocialista Egységpártja

O ÖSzerkesztés

PSzerkesztés

RSzerkesztés

SSzerkesztés

SZSzerkesztés

Szabad Föld

Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesülete

Szabad Németország Nemzeti Bizottsága (1943—1945)

Szabad Nép

Szabadság Munkásképző Egylet

Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Confederation Free Trade Unions, 1949—?)

Szabad Szó (1. agrárszocialista lap, 1899—1952, 2. franciaországi emigráns lap, 1936—1939)

Szabó Ervin Kör

Szakszervezetek Országos Tanácsa

Szakszervezeti Baloldal

Szakszervezeti Értesítő

Szakszervezeti Ifjúsági Ellenzék

Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom

Szakszervezeti Kongresszus (Nagy-Britannia, TUC)

Szakszervezeti Közlöny

Szakszervezeti Tanács

Szakszervezeti Világszövetség (Fédèration Syndicale Mondiale, 1945—?)

100 %

100 % Szavalókórus

Szenegál munkásmozgalma

Szingapur munkásmozgalma

Szíriai Kommunista Párt

Szíria munkásmozgalma

Szlovákia Kommunista Pártja

Szlovák Szociáldemokrata Párt

Szlovák Tanácsköztársaság

A Szociáldemokrata (1911)

Szociáldemokrata Föderáció (The Social Demorat Federation, brit párt, 1884)

Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom (SZIM)

Szociáldemokrata Munkáspárt (Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Eisenach, 1869

Szociáldemokrata Párt (Dánia, 1871—?)

Szociáldemokrata Röpiratok (1919)

Szociális Forradalom (OK(b)P Magyar Csoportjának lapja, 1918—1919)

Szocialista Demokrácia Egyesülése (Alliance de la Démokratie Socialiste, 1868—?)

Szocialista Egységpárt (Új-Zéland, 1966—?)

Szocialista Ifjúmunkások Országos Szövetsége

Szocialista Ifjúsági Internacionálé

Szocialista Internacionálé (Socialist International, 1951—)

Szocialista Képzőművészek Csoportja

Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártja (1919)

Szocialista Liga (The Socialist League, 1. 1884, 2. 1932)

Szocialista Munkásblokk (1931)

Szocialista Munkásinternacionálé (1923—1940)

Szocialista Munkáspárt (Socialist Labor Party, USA, 1876—?)

Szocialista Néppárt (Dánia, 1959—?)

Szocialista Néppárt (Norvégia, 1961—?)

Szocialista Párt (USA, 1901—1972)

Szocialista Pártok Nemzetközi Munkaközössége (Két és feles Internacionálé)

Szocializmus (az MSZDP majd SZDP elméleti folyóirata, 1906—1938, 1945—1948)

Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP)

SZKP KB mellett működő Marxizmus-Leninizmus Intézet

Szovjetunió munkásmozgalma

Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja

Szovjetunió szakszervezetei

Szudáni Kommunista Párt

Szudán munkásmozgalma

TSzerkesztés

Tanácsok Országos Gyűlése

Tandíjreform Bizottság (1934)

Tanonc és Ifjúmunkás Otthonok Országos Szövetsége (TIOSZ, 1946—1949)

Társadalmi Forradalom (anarchista hetilap, 1907—1919)

Társadalmi Forradalom (tarfor.hu, anarcho-kommunista internetes lap, 2007—)

Társadalmi Lexikon (az első magyar munkásmozgalmi lexikon, 1928, szerk. Madzsar József)

Társadalmi Szemle (A KMP elméleti folyóirata, 1931—1933)

Társadalmi Szemle (az MKP, MDP, MSZMP elméleti folyóirata, 1946—?)

Társadalomtudományi Társaság

Társadalomtudományok Szabad Iskolája (1906—1917)

Tartós békéért, népi demokráciáért! (A Tájékoztató Iroda lapja, 1947—1956)

Tattersall (munkásgyűlések helyszíne a Kerepesi úton, 1912. nov. 17-én, K. Liebknecht itt beszélt)

Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE, 1910—?)

Testvéri Demokraták Szövetsége (Society of Fraternal Democrats, London, 1845—1853)

Testvériség (1. az Ált. Munkásegylet hetilapja, 2. Vas megyei szocdem lap, Batthyány E.)

Tett (Kassák folyóirata)

Textilipari Dolgozók Szakszervezete

Thaiföld Kommunista Pártja

Thaiföld munkásmozgalma

Thália Színpad (1904—1908)

Toccsiszkij-kör (az egyik első orosz marxista kör, 1885)

Török Kommunista Párt

Török Munkáspárt

Törökország munkásmozgalma

De Tribune (holland szocialista lap, 1907—1940)

Trybuna Ludu (a LEMP KB napilapja, 1948—?)

Tunézia Kommunista Pártja

Tunézia munkásmozgalma

Typographia (1869--?, a legrégibb folyamatosan megjelenő munkás sajtótermék)

USzerkesztés

V W X YSzerkesztés

Választójog Országos Szövetsége (1. pold. dem. szervezet az ált. választójogért, 1905—1907)

Választójog Országos Szövetsége (2. pold. dem. szervezet az ált. választójogért, 1910—1918)

Vándor-kórus

Vas- és Fémmunkások Lapja

Vas-, Fém- és Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezete

Vasutasok Szakszervezete

Vegyipari Dolgozók Szakszervezete

Venezuela Kommunista Pártja

Venezuela munkásmozgalma

Vietnámi Demokratikus Függetlenségi Liga

Vietnám munkásmozgalma

Vietnámi Dolgozók Pártja

Világ Ipari Munkásai (Industrial Workers of the World, IWW, 1905—?)

Világosság (lap, Bécs, 1920—1933)

Világosság csoport (1920—1934)

Világszabadság (MSZDP lapja, 1898—1919)

Der Volkstaat (Németország, 1869—1876)

Volkstimme (Népszava, az AKP lapja, 1945—?)

Vorbote (Előfutár, 1866—1871)

Vorbote – Internationale marxistische Rundschau (a zimmerwaldi baloldal lapja, 1919. jan. és ápr., Lenin, Zinovjev, Radek, Pannekoek, Roland-Holst, Gorter)

Vorwärts (Előre, német emigránsok lapja, Párizs, 1844—1845)

Vorwärts (1876—1933)

Vorwärts (a Svájci Munkapárt lapja 1944—)

Vörös Frontharcos Szövetség (1924—1929)

Vörös Gárda (Oroszország, 1905—1907, 1917)

Vörös Katona (a KMP lapja, 1919)

Vörös Könyv

Vörös Őrség (a TK karhatalmi szervezete)

Vörös Őrség (a karhatalmi szervezet hivatalos lapja, szerk.: Csernyi István)

Vörös Szakszervezeti Internacionálé (1921—1937)

Vörös Újság (az első komm. lap Magyarországon, 1918—1922)

Vörös Újság (az Ukrán K(b)P Magyar Csoportjának lapja, 1919)

Vörös Újság (Szovjet-Oroszország, 1919—1921)

Vperjod (Előre, 1. illeg. bolsevik hetilap, 1904—1905, 2. leg. bols. Lap, 1906)

Z ZSSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. Egy szócikk a végtelenségig tökéletesíthető, csak a rendelkezésre álló erőforrások szabnak határt. A kész jelző tehát mindig kifejezi az erőforrások szűkösségéhez viszonyított, általunk elfogadhatónak ítélt pillanatnyi állapotot. Ezt természetesen bárki felülbírálhatja, aki munkát tud befektetni a szócikk további fejlesztésébe.