Wikipédia:Szavazás/Javaslatok/Az év szócikke verseny kiírásának módosítása, 2018

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!

Eredmény: a módosított szövegváltozat szavazásra jóváhagyva, szavazás a Wikipédia:Szavazás/Az év szócikke verseny kiírásának módosítása, 2018 lapon


Az év szócikke verseny kiírásának módosításaSzerkesztés

A szövegjóváhagyási eljárás kiírása: Dodi123 vita 2018. március 5., 23:55 (CET)

A tulajdonképpeni szavazás legkorábban három nappal ez után az időpont után kezdődhet, és csak akkor lehet elindítani, ha a megfogalmazás utolsó változatát legalább 4 szerkesztő jóváhagyta, beleértve a kiírót is.

A verseny és az értékelés tapasztalatai alapján javaslom, hogy Az év szócikke verseny kiírása kiegészítésre és módosításra kerüljön.

A kiegészítéseket az indokolja, hogy

 • a) a verseny ismertetője (Wikipédia:Az év szócikke) nem tartalmaz egy helyen minden, a versennyel kapcsolatos információt. Több információ az évenkénti versenyek kiírásában található csak meg. Ilyen például az, hogy milyen mértékű változtatás tekinthető jelentős bővülésnek az adott évben.
 • b) A verseny színvonalának emelése és a versenyen résztvevő szócikkek bizonyos fokú minőségellenőrzésének szándékával került be a feltételek közé a hiány-, illetve csonk-sablonokra vonatkozó két további feltétel, amelyek egyben biztosítják azt, hogy a kategóriák első helyezettjei a Wikipédia:Jószócikk-státusz elnyerésének folyamata Szócikkíró verseny szakaszában foglalt kitételnek megfelelően megkaphassák a Jó szócikk státuszt (azaz, hogy ezt a feltételt Az év szócikke verseny első helyezettjei esetében aktiválni lehessen).
 • c) A szavazás 4-6 hetes időtartamát figyelembe véve az azonos elbírálás érdekében szükséges az, hogy a szavazók a szócikkek ugyanazon állapotát értékeljék. A szavazás ideje alatt (amely már nem a tárgyévben történik) a szócikkek jelentősen bővülhetnek, kiegészülhetnek, így azok, akik a szavazás első napjaiban leadják szavazataikat esetlegesen más tartalmú szócikkeket olvasnak és rangsorolnak, mint azok, akik az utolsó napokban. Figyelembe véve, hogy a verseny már a nevében is az egy bizonyos évben keletkezett vagy jelentősen bővült szócikkek versenye, ezért a rangsorolásra kerülő szócikkek a tárgyév utolsó szerkesztése szerinti állapotban vesznek részt a versenyen. (Ez nem zárja ki a versenyen résztvevő szócikkeknek a verseny ideje alatti szerkeszthetőségét, csak a szavazás történik a tárgyév utolsó szerkesztési állapota alapján.)
 • d) A kiírásban nem szerepelt, hogy a kategóriák mi alapján kerülhetnek módosításra, szétválasztásra vagy összevonásra. Ez eddig a szokásjog alapján zajlott.
 • e) Nem volt egyértelműen meghatározva, hogy az egyes helyezéseknél előállt holtverseny esetén mi a követendő eljárás (a következő helyezés ne legyen kiadva, vagy függetlenül a holtversenyben levők számától az is ki legyen adva).
 • f) A jelentős mértékű bővülésnél az új kiírás figyelembe veszi azt a lehetőséget, amikor a szócikk jelentős átíráson esett át oly módon, hogy a korábbi szövegek nagy része lecserélésre került. Ez a módosítási mérték a laptörténet szerinti méretkülönbségből nem állapítható meg. Ebben az esetben a verseny vitalapján a javaslattevő szerkesztőnek lehetősége van a jelölés indokoltságának bemutatására.

Módosításra került az elbírálás időtartama 3-4 napról egy hétre. Ezt az indokolja, hogy a Condorcet-módszer szerinti számítások elvégzése, valamint a verseny eredményhirdetésére szolgáló táblázatok elkészítése a benevezett szócikkek számának gyarapodása miatt hosszabb időt igényel.

A javaslat előzményei:

A vita során a szövegbe újonnan bekerült módosítások dőlt betűvel vannak jelezve.

A szavazás javasolt szövegeSzerkesztés

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

==Tudnivalók==

Az év szócikke verseny egy olyan közösségi verseny, amely során az adott év legjobb szócikkei mérettetnek meg. A verseny a szavazásban résztvevő szerkesztők saját minőségértékelése alapján, de pontos kritériumrendszer nélkül, szubjektív értékítélet alapján zajlik. A verseny eltér a kiemelt és a jó szócikkeknél alkalmazott minőségellenőrzési eljárástól, mivel a szócikkek esetleges hiányosságaival, pontatlanságaival kapcsolatos észrevételek nem kerülnek ismertetésre. A hiány- vagy csonk-sablonnal ellátott szócikkek kizárása a versenyből ugyanakkor biztosít egy olyan minőségellenőrzést, amely biztosítja a verseny színvonalát. Figyelembe véve azt, hogy a wikipédia szerkesztői közössége az adott kategóriában, az adott évben a legjobbnak ítélte a szócikket, a kategóriák első helyezettjei megérdemlik, hogy automatikusan megkapják a "Jó szócikk" címet (ha még nem rendelkezett azzal, vagy a kiemelt szócikk státusszal.) A dokumentálhatóság érdekében a kategóriák – jó, vagy kiemelt státusszal még nem rendelkező – első helyezettjeit a Wikipédia:Javaslatok jó szócikkekre oldalon javaslatként kell feltüntetni, hivatkozva a versenyre, de szavazni nem kell rájuk.

A szócikkek a versenyen a tárgyév utolsó szerkesztése szerinti állapotában vesznek részt, biztosítva ezzel, hogy mindenki a szócikk azonos állapotára szavazhasson. A hiányosságok menet közbeni módosítására (kiegészítésére, javítására) nincs lehetőség a verseny ideje alatt. Ez azonban nem zárja ki a versenyen résztvevő szócikkeknek a verseny ideje alatti szerkeszthetőségét, de a szavazás a tárgyév utolsó szerkesztési állapota alapján történik.

===A nevezés feltételei===

A javasolt szócikknek az alábbi pontoknak kell megfelelnie:

 • a kiírásnak megfelelő évben született;
 • nem a kiírásnak megfelelő évben született, de abban az évben gyakorlatilag teljesen átírták vagy igen jelentős mértékben, legalább 30%-kal bővítették;
 • nem tartalmazhat hiányosságra figyelmet felhívó sablont;
 • nem tartalmazhat valamely szakaszra, vagy a szócikk egészére vonatkozó csonk-sablont.

Előfordulhat, hogy a szócikk méretének legalább 30%-os változását a laptörténet szerinti méretkülönbségből nem lehet megállapítani, de az átírások miatt a változtatás mértéke a javaslatot tevő szerkesztő szerint meghaladja az előírt minimum változást abban az évben. Ebben az esetben a verseny vitalapján a javaslattevő szerkesztőnek lehetősége van a jelölés indokoltságának bemutatására.

Hiányosságot jelző sablon a jelölés után is felkerülhet egy-egy szócikkre, a jelölést ebben az esetben az év során nem kell visszavonni. A hiányosság pótlása a tárgyévben, az év utolsó napja 23:59-ig, történhet meg. A hiányosságot jelző sablonok meglétének ellenőrzését a verseny koordinátora végzi a szavazás megkezdése előtt. Az ilyen sablonnal rendelkező szócikkek a szavazáson már nem vesznek részt.

=== Javaslattétel ===

Az éppen aktuális kiírásra javaslatot tenni az egész év folyamán, valamint a következő év harmadik vasárnapjáig, éjfélig lehet. A szócikket lehetőség szerint a feltüntetett kategóriák egyikébe be kell sorolni. A javasolt szócikkek a tárgyév utolsó szerkesztésének difflinkje szerint vesznek részt a versenyen. Ennek beállítása a szavazás megkezdéséig történik meg.

A kategóriákban minimum hat szócikknek kell szerepelnie, de az egyes kategóriákba javasolt szócikkek számától függően kategóriák összevonhatók, vagy ha egy kategórián belül túl sok a jelölt, akkor szétbonthatók. A kategóriák összevonása és szétbontása vitalapi megbeszélés után, a többségi vélemény figyelembe vételével, a verseny koordinátorának feladata.

Egy szócikk áthelyezésének indokoltsága esetén a szócikket jelölő szerkesztő a szavazás megkezdéséig az általa jelölt szócikket szabadon áthelyezheti egy másik kategóriába. A szavazás megkezdéséig a vitalapon bármely szerkesztő kezdeményezheti valamely szócikk másik kategóriába áthelyezését, amelyet a szócikket jelölő, vagy annak hozzájárulásával az áthelyezést kezdeményező, vitatott esetben – a jelölő hozzájárulásának hiányában – egyedi mérlegelés, vagy a vita során kialakult többségi vélemény figyelembe vételével a verseny koordinátora végez el.

A kategóriák évente változhatnak a szerkesztői közösség javaslatai alapján.

Opcionális: Az adott év folyamán kiemeltté és jó szócikké váló szócikkek, ha teljesítik az indulás egyéb feltételeit (az év folyamán készültek vagy lettek jelentősen kibővítve), automatikusan legyenek jelölve a versenyen való részvételre.

=== Ki vehet részt a jelölésben? ===

Bármely regisztrált szerkesztő.

=== Figyelem! ===

A kiemelési eljárással szemben itt nem folyik műhelymunka! Ha az általad jelölt szócikk nem felel meg a fent felsorolt feltételeknek, a lap koordinátora eltávolítja a jelöltek közül.

=== Szavazás ===

A szavazás a cikkek mennyiségétől függően a javaslattételi időszak lezárását követően 4-6 hétig tart. Egy kategóriában minimum hat jelöltnek kell szerepelnie. A javasolt szócikkeknek a versenyben résztvevő szerkesztési állapota a tárgyév utolsó szerkesztésére mutató difflinkkel az egyes kategóriák szavazótáblázata fölött érhető el.

=== Ki vehet részt a szavazásban? ===

Minden olyan szerkesztő szavazhat, aki egy hónapnál régebben regisztrált és a szócikknévtérben minimum ötven komoly szerkesztése van. Egy kategórián belül egy szerkesztő legfeljebb három szócikkre kell hogy szavazzon. A szavazatok kiértékelése a Condorcet-módszer szerint történik.

Olyan cikkre etikai okokból senki ne szavazzon, melyet részben vagy egészben maga írt.

=== Eredményhirdetés ===

A kiértékelésre és az eredményhirdetésre a szavazás lezárását követő 1 héten belül kerül sor az éppen aktuális lapon, illetve a Kocsmafal (hírek) oldalon. Eredményt azokban a kategóriákban hirdetünk, amelyekben legalább 10 szerkesztő érvényesen szavazott.

Egy kategóriában az első három szócikk kapja meg az elismerő címeket. Valamely helyezésnél előállt holtverseny esetén az adott helyezést elérő szócikkek mindegyike megkapja az elismerő címet, és az utánuk következő helyezett is kihirdetésre kerül.

== A verseny koordinátora ==

A tárgyévi verseny koordinátora az adott évi versenyt kiíró szerkesztő. A kiírást követően más szerkesztő is jelentkezhet a verseny koordinátora szerepére. Több koordinátor esetén a feladatokat egymás között osztják el.

A verseny koordinátorának feladata:

 • a kategóriák szétbontása vagy összevonása, ha ennek szükségessége felmerül, vagy erre javaslat érkezik;
 • szócikkek kategóriák közötti áthelyezése vitatott esetekben a többségi vélemény figyelembe vételével;
 • a tárgyévben jelentősen bővített cikkek esetében a 30%-os módosulás ellenőrzése;
 • a szavazás megkezdése előtt a hiánysablonok meglétének ellenőrzése, és az ilyen sablonnal rendelkező szócikkek kizárása a versenyből;
 • a kiírásnak nem megfelelő szócikkek jelölésének törlése;
 • a tárgyév utolsó napjának megfelelő difflink meglétének ellenőrzése, illetve pótlása azoknál a jelölt szócikkeknél, amelyeknél az nem szerepel a jelöléshez megadott linkben;
 • a szavazatok lezárása után az eredmény kiszámítása a Condorcet-módszer alapján;
 • az egyes szócikkek főbb közreműködői személyének megállapítása;
 • az eredmény kihirdetése és a díjazott főbb közreműködők értesítése, számukra az eredményt jelző banner megküldése;
 • a szócikkek vitalapján az eredmény feltüntetése, illetőleg az erre szolgáló banner elhelyezése;
 • a kategóriákon belül első helyezést elért szócikkek számára a jó szócikk státusz adminisztrálása (amelyek még nem rendelkeznek kiemelt vagy jó szócikk státusszal).

A főbb közreműködők személyének megállapításában, a bannerek megküldésében és felhelyezésében, valamint a kategóriagyőztesek jó szócikk státuszának adminisztrálásában a koordinátor munkájának segítése céljából más szerkesztők is részt vehetnek.

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!
Idekattintva fejezd ki véleményed:

Jóváhagyom, hogy ez a szöveg szavazásra kerüljönSzerkesztés

Ha a más megfogalmazást szeretnél, vagy ha a szavazásra bocsátásnak irányelvi akadályát látod, akkor azt a Szövegmódosítási javaslatok című részbe írd!

Szövegmódosítási javaslatok és kifogások a szavazás megtartása ellenSzerkesztés

Kategória módosítás jogosultságSzerkesztés

 • Symbol question.svg kérdés elnézést a kései szólásért, utóbbi napokban nehezen tudok itt dolgozni. „az egyes kategóriákba javasolt szócikkek számától függően kategóriák összevonhatók, vagy ha egy kategórián belül túl sok a jelölt, akkor szétbonthatók:” Ki jogosult kategóriákat összevonni, szétbontani, ki szólhat bele, vonhat vissza ilyen intézkedést? Akela vita 2018. március 6., 10:59 (CET)
Jogos felvetés. Javaslatom szerint, amit be is írok a javasolt szövegbe, a kategóriák összevonása, szétbontása a vitalapon bárki által megtett javaslat alapján a verseny koordinátorának feladata lehet, amelybe bárki beleszólhat. Vita esetén a koordinátor a többség véleménye alapján dönt. A visszavonás is a vitalapi vita figyelembe vételével a koordinátor jogosultsága. – Dodi123 vita 2018. március 6., 12:10 (CET)
Ide tartozik még, hogy egy-egy szócikk kategóriák közötti áthelyezését a szócikket jelölő a szavazás megkezdéséig bármikor megteheti, illetve vitalapon bárki javasolhatja, és a szócikket jelölő, vagy annak hozzájárulásával a vitalapi javaslattevő és a verseny koordinátora is megteheti. – Dodi123 vita 2018. március 6., 12:34 (CET)

Minimális szavazatszám kategóriánkéntSzerkesztés

 • Symbol question.svg kérdés Van-e (ha nincs, akarunk-e) minimális szavazatszámot az értékelés feltételeként. Pl. ha 1 kateg-ben kevés (3-5 jelölt) van, és jön rájuk 3-5 szavazat, az is legyen-e érvényesen értékelhető? Akela vita 2018. március 6., 11:03 (CET)
Ez is fontos kérdés, amelynek rögzítésére a szavazatok magas száma miatt az eddigi versenyek során nem volt szükség. Egy kategóriában minimum hat jelöltnek kell lennie (ezt a kiírás tartalmazza), és szerintem tíz szavazat már elegendő lehet a korrekt sorrend meghatározásához. Tíznél kevesebb szavazat esetén az adott kategóriában nem lenne győztes kihirdetve. Ezt is beírom majd a tudnivalók közé. A 10 szavazaton lehet vitatkozni, hogy ez nem sok-e minimális szavazatként elvártnak... – Dodi123 vita 2018. március 6., 12:21 (CET)

Kiegészítések az eredetieg javasolt szövegbenSzerkesztés

A felvetődött kérdések alapján, valamint a kiírás teljessége érdekében (például a koordinátor személyére vonatkozó szakasz) a javasolt szövegben több kiegészítést tettem, amelyek dőlt betűvel olvashatók. – Dodi123 vita 2018. március 6., 14:10 (CET)

KoordinátorSzerkesztés

Ha már bevezettük a koordinátor fogalmát, javaslom a „Ha az általad jelölt szócikk nem felel meg a fent felsorolt feltételeknek, a lap karbantartói azonnal eltávolítják a jelöltek közül.” mondat apró módosítását így: „Ha az általad jelölt szócikk nem felel meg a fent felsorolt feltételeknek, a verseny koordinátora azonnal eltávolítja a jelöltek közül.” – Rlevente Műemlék piktogram2.png üzenet 2018. március 6., 19:39 (CET)

Igen. Ott a pont. Javítom. – Dodi123 vita 2018. március 6., 21:13 (CET)
Az azonnal szót kivettem a szövegből, mert nem biztos, hogy a koordinátor minden pillanatban figyel, és azonnal észreveszi. A lényeg az eltávolításon van. – Dodi123 vita 2018. március 6., 21:16 (CET)
Talán kéne koordinátor-helyettes, vagy két-három koordinátor... Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2018. március 8., 13:18 (CET)
A javasolt szöveg nem zárja ki azt, hogy több koordinátor legyen. Sőt, hasznos is lenne, ha többen lennének. – Dodi123 vita 2018. március 8., 14:16 (CET)

A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!