Wikipédia:Szavazás/Az év szócikke verseny kiírásának módosítása, 2018

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Az eredmény: A közösség 13:0 arányban megszavazta Az év szócikke verseny kiírásának módosítását. – Dodi123 vita 2018. március 23., 23:59 (CET)[válasz]

Az év szócikke verseny kiírásának módosítása, 2018Szerkesztés

A verseny értékelésének tapasztalatai alapján Az év szócikke verseny kiírása kiegészítésre és módosításra kerül.

A kiegészítéseket az indokolja, hogy

 • a) a verseny ismertetője (Wikipédia:Az év szócikke) nem tartalmaz egy helyen minden, a versennyel kapcsolatos információt. Több információ az évenkénti versenyek kiírásában található csak meg. Ilyen például az, hogy milyen mértékű változtatás tekinthető jelentős bővülésnek az adott évben.
 • b) A verseny színvonalának emelése és a versenyen résztvevő szócikkek bizonyos fokú minőségellenőrzésének szándékával került be a feltételek közé a hiány-, illetve csonk-sablonokra vonatkozó két további feltétel, amelyek egyben biztosítják azt, hogy a kategóriák első helyezettjei a Wikipédia:Jószócikk-státusz elnyerésének folyamata Szócikkíró verseny szakaszában foglalt kitételnek megfelelően megkaphassák a Jó szócikk státuszt (azaz, hogy ezt a feltételt Az év szócikke verseny első helyezettjei esetében aktiválni lehessen).
 • c) A szavazás 4-6 hetes időtartamát figyelembe véve az azonos elbírálás érdekében szükséges az, hogy a szavazók a szócikkek ugyanazon állapotát értékeljék. A szavazás ideje alatt (amely már nem a tárgyévben történik) a szócikkek jelentősen bővülhetnek, kiegészülhetnek, így azok, akik a szavazás első napjaiban leadják szavazataikat esetlegesen más tartalmú szócikkeket olvasnak és rangsorolnak, mint azok, akik az utolsó napokban. Figyelembe véve, hogy a verseny már a nevében is az egy bizonyos évben keletkezett vagy jelentősen bővült szócikkek versenye, ezért a rangsorolásra kerülő szócikkek a tárgyév utolsó szerkesztése szerinti állapotban vesznek részt a versenyen. (Ez nem zárja ki a versenyen résztvevő szócikkeknek a verseny ideje alatti szerkeszthetőségét, csak a szavazás történik a tárgyév utolsó szerkesztési állapota alapján.)
 • d) A kiírásban nem szerepelt, hogy a kategóriák mi alapján kerülhetnek módosításra, szétválasztásra vagy összevonásra. Ez eddig a szokásjog alapján zajlott.
 • e) Nem volt egyértelműen meghatározva, hogy az egyes helyezéseknél előállt holtverseny esetén mi a követendő eljárás (a következő helyezés ne legyen kiadva, vagy függetlenül a holtversenyben levők számától az is ki legyen adva).
 • f) A jelentős mértékű bővülésnél az új kiírás figyelembe veszi azt a lehetőséget, amikor a szócikk jelentős átíráson esett át oly módon, hogy a korábbi szövegek nagy része lecserélésre került. Ez a módosítási mérték a laptörténet szerinti méretkülönbségből nem állapítható meg. Ebben az esetben a verseny vitalapján a javaslattevő szerkesztőnek lehetősége van a jelölés indokoltságának bemutatására.

Módosításra került az elbírálás időtartama 3-4 napról egy hétre. Ezt az indokolja, hogy a Condorcet-módszer szerinti számítások elvégzése, valamint a verseny eredményhirdetésére szolgáló táblázatok elkészítése a benevezett szócikkek számának gyarapodása miatt hosszabb időt igényel.

A javaslat előzményei:

– Dodi123 vita 2018. március 10., 18:11 (CET)[válasz]

FormalitásokSzerkesztés

Ki szavazhat?

A szavazáson való részvétel szabályait a WP:SZI szabályozza.

 • Az érvényes szavazat leadásához a következő négy feltételnek egyszerre kell teljesülnie:
 • a szavazatot regisztrált és bejelentkezett, nem bot[1] felhasználó adja le, aki
 • a szavazás szövegének jóváhagyásra való kiírásakor[2] a magyar Wikipédia szócikknévterében legalább 200 (nem törölt) szerkesztéssel rendelkezett, és
 • 2017. december 5. – 2018. március 5. között legalább 5 különböző napon szerkesztett a magyar Wikipédián belül, és
 • a magyar Wikipédián belüli első szerkesztését már 2018. márciu 5-e előtt legalább három hónappal[3] megtette.
 • Amennyiben bebizonyosodik, hogy egy szavazatot leadó szerkesztő nem teljesíti a fenti feltételeket, szavazatát „érvénytelennek” jelöljük meg és az összeszámoláskor nem vesszük figyelembe.
 • Azon szerkesztők, akik több szerkesztői fiókkal is rendelkeznek és ezen fiókjaik közül több is teljesíti a szavazásra való jogosultság feltételét, szabadon választhatnak, melyik fiókkal vesznek részt a szavazásban, azonban minden személy csak egyetlen fiókkal szavazhat. Amennyiben bebizonyosodik, hogy egy személy több fiókkal is szavazott, minden szavazatát „érvénytelennek” jelöljük meg, és az összeszámoláskor nem vesszük figyelembe.
 • A szavazásokon a Wikipédia szabályait betartva, a fenti feltételek szerint szavazásra nem jogosultak is részt vehetnek úgy, hogy megjegyzéseiket, észrevételeiket a Megjegyzések, vita szakaszban helyezik el.
Hogyan kell szavazni?
 • A szavazás eldöntendő, tehát igen/nem típusú.
 • A szavazat mellé illik pár szóban indoklást, esetleg néhány soros véleményt írni, mert a szavazás elsősorban a vita és a konszenzuskeresés segédeszköze, és csak másodsorban döntési eszköz.
 • A szavazásnál csak indokolni szabad, a vitákat a szavazásról eltávolítjuk. A vita helye a Megjegyzések, vita szakaszban van.
 • Az indoklás(ok)ban, illetve a szavazáshoz kapcsoló vitákban, ahogy bármely más vitában, eszmecserében stb. a Wikipédián, a személyeskedés, a bántó vagy csípős megjegyzések fokozottan kerülendők!
 • A szavazatodat a szavazás lezártáig szabadon változtathatod (de utána már nem).
 • A szavazatot, hozzászólást mindig alá kell írni.
 • A szavazásra rendelkezés álló idő: 2 hét.
A kiértékelés
 • Csak a(z egyértelmű) szavazatok számítanak (pl. Symbol support vote.svg támogatom, Symbol oppose vote.svg ellenzem, igen, nem, mellette stb.)
 • Az „érvénytelen” szavazatok, illetve a Symbol opinion vote.svg megjegyzés-ek figyelmen kívül maradnak az eredmény megállapításakor.
 • Az elfogadáshoz minimum 10 támogató szavazat szükséges.
 • Az útmutatók módosításánál egyszerű többség elegendő.

A szavazás témájaSzerkesztés

A szavazásra kerülő, előzetesen jóváhagyott szöveg:

==Tudnivalók==

Az év szócikke verseny egy olyan közösségi verseny, amely során az adott év legjobb szócikkei mérettetnek meg. A verseny a szavazásban résztvevő szerkesztők saját minőségértékelése alapján, de pontos kritériumrendszer nélkül, szubjektív értékítélet alapján zajlik. A verseny eltér a kiemelt és a jó szócikkeknél alkalmazott minőségellenőrzési eljárástól, mivel a szócikkek esetleges hiányosságaival, pontatlanságaival kapcsolatos észrevételek nem kerülnek ismertetésre. A hiány- vagy csonk-sablonnal ellátott szócikkek kizárása a versenyből ugyanakkor biztosít egy olyan minőségellenőrzést, amely biztosítja a verseny színvonalát. Figyelembe véve azt, hogy a wikipédia szerkesztői közössége az adott kategóriában, az adott évben a legjobbnak ítélte a szócikket, a kategóriák első helyezettjei megérdemlik, hogy automatikusan megkapják a "Jó szócikk" címet (ha még nem rendelkezett azzal, vagy a kiemelt szócikk státusszal.) A dokumentálhatóság érdekében a kategóriák – jó, vagy kiemelt státusszal még nem rendelkező – első helyezettjeit a Wikipédia:Javaslatok jó szócikkekre oldalon javaslatként kell feltüntetni, hivatkozva a versenyre, de szavazni nem kell rájuk.

A szócikkek a versenyen a tárgyév utolsó szerkesztése szerinti állapotában vesznek részt, biztosítva ezzel, hogy mindenki a szócikk azonos állapotára szavazhasson. A hiányosságok menet közbeni módosítására (kiegészítésére, javítására) nincs lehetőség a verseny ideje alatt. Ez azonban nem zárja ki a versenyen résztvevő szócikkeknek a verseny ideje alatti szerkeszthetőségét, de a szavazás a tárgyév utolsó szerkesztési állapota alapján történik.

===A nevezés feltételei===

A javasolt szócikknek az alábbi pontoknak kell megfelelnie:

 • a kiírásnak megfelelő évben született;
 • nem a kiírásnak megfelelő évben született, de abban az évben gyakorlatilag teljesen átírták vagy igen jelentős mértékben, legalább 30%-kal bővítették;
 • nem tartalmazhat hiányosságra figyelmet felhívó sablont;
 • nem tartalmazhat valamely szakaszra, vagy a szócikk egészére vonatkozó csonk-sablont.

Előfordulhat, hogy a szócikk méretének legalább 30%-os változását a laptörténet szerinti méretkülönbségből nem lehet megállapítani, de az átírások miatt a változtatás mértéke a javaslatot tevő szerkesztő szerint meghaladja az előírt minimum változást abban az évben. Ebben az esetben a verseny vitalapján a javaslattevő szerkesztőnek lehetősége van a jelölés indokoltságának bemutatására.

Hiányosságot jelző sablon a jelölés után is felkerülhet egy-egy szócikkre, a jelölést ebben az esetben az év során nem kell visszavonni. A hiányosság pótlása a tárgyévben, az év utolsó napja 23:59-ig, történhet meg. A hiányosságot jelző sablonok meglétének ellenőrzését a verseny koordinátora végzi a szavazás megkezdése előtt. Az ilyen sablonnal rendelkező szócikkek a szavazáson már nem vesznek részt.

=== Javaslattétel ===

Az éppen aktuális kiírásra javaslatot tenni az egész év folyamán, valamint a következő év harmadik vasárnapjáig, éjfélig lehet. A szócikket lehetőség szerint a feltüntetett kategóriák egyikébe be kell sorolni. A javasolt szócikkek a tárgyév utolsó szerkesztésének linkje szerint vesznek részt a versenyen. Ennek beállítása a szavazás megkezdéséig történik meg.

A kategóriákban minimum hat szócikknek kell szerepelnie, de az egyes kategóriákba javasolt szócikkek számától függően kategóriák összevonhatók, vagy ha egy kategórián belül túl sok a jelölt, akkor szétbonthatók. A kategóriák összevonása és szétbontása vitalapi megbeszélés után, a többségi vélemény figyelembe vételével, a verseny koordinátorának feladata.

Egy szócikk áthelyezésének indokoltsága esetén a szócikket jelölő szerkesztő a szavazás megkezdéséig az általa jelölt szócikket szabadon áthelyezheti egy másik kategóriába. A szavazás megkezdéséig a vitalapon bármely szerkesztő kezdeményezheti valamely szócikk másik kategóriába áthelyezését, amelyet a szócikket jelölő, vagy annak hozzájárulásával az áthelyezést kezdeményező, vitatott esetben – a jelölő hozzájárulásának hiányában – egyedi mérlegelés, vagy a vita során kialakult többségi vélemény figyelembe vételével a verseny koordinátora végez el.

A kategóriák évente változhatnak a szerkesztői közösség javaslatai alapján.

Opcionális: Az adott év folyamán kiemeltté és jó szócikké váló szócikkek, ha teljesítik az indulás egyéb feltételeit (az év folyamán készültek vagy lettek jelentősen kibővítve), automatikusan legyenek jelölve a versenyen való részvételre.

=== Ki vehet részt a jelölésben? ===

Bármely regisztrált szerkesztő.

=== Figyelem! ===

A kiemelési eljárással szemben itt nem folyik műhelymunka! Ha az általad jelölt szócikk nem felel meg a fent felsorolt feltételeknek, a lap koordinátora eltávolítja a jelöltek közül.

=== Szavazás ===

A szavazás a cikkek mennyiségétől függően a javaslattételi időszak lezárását követően 4-6 hétig tart. Egy kategóriában minimum hat jelöltnek kell szerepelnie. A javasolt szócikkeknek a versenyben résztvevő szerkesztési állapota a tárgyév utolsó szerkesztésére mutató difflinkkel az egyes kategóriák szavazótáblázata fölött érhető el.

=== Ki vehet részt a szavazásban? ===

Minden olyan szerkesztő szavazhat, aki egy hónapnál régebben regisztrált és a szócikknévtérben minimum ötven komoly szerkesztése van. Egy kategórián belül egy szerkesztő legfeljebb három szócikkre kell hogy szavazzon. A szavazatok kiértékelése a Condorcet-módszer szerint történik.

Olyan cikkre etikai okokból senki ne szavazzon, melyet részben vagy egészben maga írt.

=== Eredményhirdetés ===

A kiértékelésre és az eredményhirdetésre a szavazás lezárását követő 1 héten belül kerül sor az éppen aktuális lapon, illetve a Kocsmafal (hírek) oldalon. Eredményt azokban a kategóriákban hirdetünk, amelyekben legalább 10 szerkesztő érvényesen szavazott.

Egy kategóriában az első három szócikk kapja meg az elismerő címeket. Valamely helyezésnél előállt holtverseny esetén az adott helyezést elérő szócikkek mindegyike megkapja az elismerő címet, és az utánuk következő helyezett is kihirdetésre kerül.

== A verseny koordinátora ==

A tárgyévi verseny koordinátora az adott évi versenyt kiíró szerkesztő. A kiírást követően más szerkesztő is jelentkezhet a verseny koordinátora szerepére. Több koordinátor esetén a feladatokat egymás között osztják el.

A verseny koordinátorának feladata:

 • a kategóriák szétbontása vagy összevonása, ha ennek szükségessége felmerül, vagy erre javaslat érkezik;
 • szócikkek kategóriák közötti áthelyezése vitatott esetekben a többségi vélemény figyelembe vételével;
 • a tárgyévben jelentősen bővített cikkek esetében a 30%-os módosulás ellenőrzése;
 • a szavazás megkezdése előtt a hiánysablonok meglétének ellenőrzése, és az ilyen sablonnal rendelkező szócikkek kizárása a versenyből;
 • a kiírásnak nem megfelelő szócikkek jelölésének törlése;
 • a tárgyév utolsó napjának megfelelő difflink meglétének ellenőrzése, illetve pótlása azoknál a jelölt szócikkeknél, amelyeknél az nem szerepel a jelöléshez megadott linkben;
 • a szavazatok lezárása után az eredmény kiszámítása a Condorcet-módszer alapján;
 • az egyes szócikkek főbb közreműködői személyének megállapítása;
 • az eredmény kihirdetése és a díjazott főbb közreműködők értesítése, számukra az eredményt jelző banner megküldése;
 • a szócikkek vitalapján az eredmény feltüntetése, illetőleg az erre szolgáló banner elhelyezése';
 • a kategóriákon belül első helyezést elért szócikkek számára a jó szócikk státusz adminisztrálása (amelyek még nem rendelkeznek kiemelt vagy jó szócikk státusszal).

A főbb közreműködők személyének megállapításában, a bannerek megküldésében és felhelyezésében, valamint a kategóriagyőztesek jó szócikk státuszának adminisztrálásában a koordinátor munkájának segítése céljából más szerkesztők is részt vehetnek.

SzavazásSzerkesztés

Kezdete: 2018. március 10.,
vége: 2018. március 24. 00.00 (CEST)

A szavazás eredménye: 13 Symbol support vote.svg támogatom | 0 Symbol oppose vote.svg ellenzem | arány: 100,0%

 1. Symbol support vote.svg támogatom – Dodi123 vita 2018. március 10., 18:41 (CET)[válasz]
 2. Symbol support vote.svg támogatom– Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2018. március 10., 18:50 (CET)[válasz]
 3. Symbol support vote.svg támogatomOgodej Mal 0.png vitalap 2018. március 10., 19:09 (CET)[válasz]
 4. Symbol support vote.svg támogatom Gerry89 vita 2018. március 10., 21:02 (CET)[válasz]
 5. Symbol support vote.svg támogatom Cvbncv Vince(érveljünk) 2018. március 11., 22:14 (CET)[válasz]
 6. Symbol support vote.svg támogatom Alensha 2018. március 11., 22:16 (CET)[válasz]
 7. Symbol support vote.svg támogatombalint36 🚌 buszmegálló 2018. március 11., 23:39 (CET)[válasz]
 8. Symbol support vote.svg támogatom – Elkágyé vita 2018. március 12., 07:52 (CET)[válasz]
 9. Symbol support vote.svg támogatom  … szalax üzenő 2018. március 12., 11:31 (CET)[válasz]
 10. Symbol support vote.svg támogatom DenesFeri vita 2018. március 12., 11:34 (CET)[válasz]
 11. Symbol support vote.svg támogatom + jó lenne a 2018-as verseny meghirdetésekor valami figyelmeztetést is kitenni, hogy az előző évekhez képest változnak a szabályok. ;) – LaSza 🚍🚊🚎🚇 miben segíthetek? 2018. március 12., 16:18 (CET)[válasz]
 12. Symbol support vote.svg támogatom Wikizoli vita 2018. március 13., 21:00 (CET)[válasz]
 13. Symbol support vote.svg támogatom – Sasuke88 Anime eye.svg vita 2018. március 13., 23:57 (CET)[válasz]

Megjegyzések, vitaSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Botnak számítanak a helyi és globális botjoggal rendelkező botok, valamint a nem bejegyzett botok is
 2. Amennyiben ez nem értelmezhető, a szavazás kiírásának időpontját kell alkalmazni helyette
 3. Naptári napra nézve, ennek hiányában az első szavazást megelőző naptól értelmezve

A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!