Nyelvi interferencia

Nyelvi interferenciának egy nyelvváltozat vagy nyelv valamely szavának, szerkezetének, hangalakjának stb. egy másik nyelvváltozatban vagy nyelvben megnyilvánuló hatását nevezzük. Az interferenciajelenségek alkalmiak, egyfajta botlásnak tekinthetők.[1] Amennyiben egy interferenciajelenség többszörivé, megszokottá, majd normatívvá válik, kölcsönzésről beszélünk. A nyelvi interferencia pszichológiai jelenség, amikor egy beszélő olyan nyelvi formát használ, amely nem része az általa használt nyelvváltozatnak. Létezik nyelven belüli és nyelvközi interferencia, amelyeket az különböztet meg, hogy a bekerülő alak az adott nyelv más regiszteréből vagy nyelvjárásából származik-e, vagy egy másik nyelvből. Az interferencia legfőbb tulajdonsága, hogy alkalmi, tehát egy beszélő egy konkrét pillanatban olyan nyelvi formát használ, ami nem része az általa éppen akkor használt nyelvváltozatnak.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Lanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában, 192. oldal, 2000, Osiris–Kalligram Kiadó, Budapest–Pozsony.

IrodalomSzerkesztés

  • Lanstyák István – A magyar nyelv szlovákiai változásainak sajátosságai, 1998, Lilium Aurum, Dunaszerdahely