Az értékek állandóak. Hogy én is értéket tudjak adni, és állandó színvonalon, ezért választottam a Konstant nevet. Bizalomból fakad az elfogadás, elfogadásból a szeretet, szeretetből a hit, hitből fakad Isten dicsősége. Böjtből származik a test feletti uralom, a test feletti uralom a lélek uralma, amely képes csodákat tenni, a csodák pedig morzsák az égből, amivel a lélek táplálkozik. Ez volt Jézusi élete is.

Néhány vallás, egy-egy nagy korszakuk után lezárják, ledobozolják mondanivalójukat, nincs változásra lehetőség azt mondják..., tévednek. Ezek elvesztik az érzékenységüket, elmerevednek, elvesztik a főszerepet, vagy kipusztulnak. Azok a vallások amelyek folyamatosan keresik az igazságot, és nem öntelten azt mondják vége a kinyilatkoztatásoknak, azaz az isteni nevelőszándéknak, azok a jó vallások. Istennek nem lehet azt mondani Te már befejezted...Nekünk már mindent átadtál. Az ember változik nem Isten. Emiatt Isten nevelő szándéka is változik.

Azt mondja az ember modern vagyok. Ezért mondja Isten eltávolodtál tőlem. Emiatt folyamatos nevelés alatt állunk. A vallás elmerevítése nem azonos Isten örök közelségével. Hanem a kinyilatkoztatásokra való figyelés, megértése, elfogadása. Az a vallás amely nem alkalmazkodik Isten szavára, aktuális szándéka és örök törvényei betartására, a szabályok javításával elpusztul, vagy azt hiszi él az a vallás, de halott.....figyelni a kinyilatkoztatásokra.

Ez a szerkesztő római katolikus.
Ez a szerkesztő a keresztény-műhely tagja. Ez a szerkesztő tagja a

Kereszténységműhelynek.


Email címem:

wikonstant@gmail.com

A Kereszténységműhely keretein belül dolgozom. A műhely lehetővé teszi, hogy közösen munkálkodjunk. Célom az, hogy sokan ismerjék meg a kereszténységet - azon belül a katolikusságot -, és mindazok a szemrehányások, előítéletek, amelyet örökségbe kaptunk a XX. századtól, jogos helyükre kerüljenek azáltal, hogy pontos ismereteink vannak a kereszténységről.

Kiemelt lapom

szerkesztés
Új lap Új lap Bővítés
műhely: Wikipédia:Kereszténységműhely Kereszténység: Kereszténység Kínában, Kereszténység Németországban, Kereszténység Egyiptomban, Római katolicizmus Mexikóban, Kereszténység Indiában,Kereszténység Szíriában, Római katolikus mariológia, Mária megkoronázása , A judaizmus és kereszténység szétválása, Jezsuita misszió Kínában, Jezsuita misszió Japánban, Kereszténység védőbástyája, Háromnapos sötétség, Fülöp-szigeteki kereszténység‎, Mária örök szüzessége Feltámadás,
portál: Portál:Vatikán Egyházatyák: Charles Henry Mackintosh, Vermes Géza, Szent Iréneusz, Sebastian Kneipp, Kaiszareiai Euszebiosz, Hermann Cohen, Pietro Armando Lavini, Boldog Avianói Márk, II. Tavadrosz alexandriai pápa, X. János antiókiai pátriárka, III. Emmanuel Delly káld pátriárka Marcello Mastrilli, Carlo Spinola, Nicolò Longobardo, Johann Adam Schall von Bell, Johann Schreck, Martino Martini, Louis Raphael Sako Molnár Gyula (jogász) Jézus
politikai elképzelés: A zöld könyv Bibliából: Jézus tanítása és beszédei, Jézus csodáinak listája, Rézkígyó , Menekülés Egyiptomba Szentlélek
iratok: Jordániai kódexek, Kallixtusz-kódex, Muratori-töredék, Tizenkét anatéma, 7Q5 papirusz Biblia könyvei:A bölcsesség könyve, Sirák fia könyve, Énekek éneke, Izajás könyve, Jóel könyve, Ámós könyve, Szofoniás könyve, János első levele, János második levele, János harmadik levele, Pál első levele Timótheoszhoz, Pál második levele Timótheoszhoz, Pál levele Titushoz, A zsidókhoz írt levél, Aggeus könyve, Náhum könyve, Mikeás könyve, Habakkuk könyve, Hóseás könyve, Nehémiás könyve, Jeremiás könyve, Esdrás könyve, Ezékiel könyve, Zakariás könyve, Malakiás könyve, Mózes negyedik könyve, Mózes harmadik könyve, A krónikák első és második könyve Mózes ötödik könyve, Bírák könyve, Józsué könyve, A királyok első és második könyve, Judit könyve, Tóbiás könyve, Báruk könyve, Makkabeusok első könyve, Makkabeusok második könyve, Dániel könyvének kiegészítései, Eszter könyvének kiegészítései Szentháromság
Személyek Kiss Mária Hortenzia, Jeanne d’Arc kulturális hatása (fordítás), Alois Irlmaier Egyházak: Szír-malabár katolikus egyház, Orosz bizánci katolikus egyház, Italo-albán bizánci katolikus egyház, Grúz bizánci katolikus egyház, Belarusz görög katolikus egyház, Macedón bizánci katolikus egyház, Szlavóniai görög katolikus egyház, Szír-malankár katolikus egyház, Sínai ortodox egyház Dániel próféta, Magyar Katolikus Egyház
Ikhthüsz (egyértelműsítő lap) zsinatok: Negyedik konstantinápolyi zsinat, Harmadik konstantinápolyi zsinat, Második lateráni zsinat, Első lyoni zsinat, Vienne-i zsinat , Második nikaiai zsinat, Negyedik lateráni zsinat, Harmadik Szeged-Csanádi egyházmegyei zsinat, Jeruzsálemi zsinat Mária-kegyhelyek
jelképek: Ikhthüsz (jelkép) enciklikák: Luctuosissimi eventus, Redemptoris Mater, Laudato si', Ad Caeli Reginam, Pascendi Dominici gregis, Fratelli tutti
ereklyék: Lukács evangélista ereklyéje, Szent lépcső, Szent Kereszt bullák: III. Kallixtusz pápa imabullája, 100. lap, mely igazán közös erőfeszítés eredménye volt Pápai bullák listája Szűz Mária-jelenések
csodák: Nagy Csoda (egyértelműsítő lap), Oltáriszentség csodák, Máriaradnai csodák apostoli levelek és buzdítások: XII. Piusz pápa apostoli levele (1956), Gaudete in Domino, Porta fidei Mária-kultusz Magyarországon
szentség: Betegek kenete kegyhelyek: Máriapócs Nemzeti Kegyhely, Lourdes, Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely, Szűz Mária háza, Szent kutak Magyarországon, Sümegi Mária-kegyhely, Franciaország Nagyasszonyának szobra, Altöttingi Mária-kegytemplom Máriás lelkület
Santa Maria (egyértelműsítő lap) ünnepek: Gyümölcsoltó Boldogasszony, Mária mennybevétele, Gyertyaszentelő Boldogasszony Portál:Katolicizmus
Bűnbánat, Milvius-hídi csata templomok:Kisboldogasszony-templom (egyértelműsítő lap), Szeplőtelen fogantatás templom (egyértelműsítő lap), Szentkúti Nagyboldogasszony-templom, Szűz Mária neve templom (egyértelműsítő lap), Magyarok Nagyasszonya templom (egyértelműsítő lap), Kármelhegyi Boldogasszony-templom (egyértelműsítő lap), Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom (egyértelműsítő lap), Havas Boldogasszony-templom (egyértelműsítő lap), Szent Mihály-templom (Budapest V. kerület) Jézus szíve templom (Szentes), Szeplőtelen fogantatás kápolna (Budaörs), Angyali üdvözlet bazilika (Názáret), Miasszonyunk, a béke királynője bazilika, A Veszprémi főegyházmegye templomai és kápolnái, A Szeged-Csanádi egyházmegye templomai és kápolnái, Santa Croce in Gerusalemme bazilika (Róma) Szentháromság-székesegyház (Szentpétervár)
rendek: Szervita rend| Trinitárius rend| keresztény társaságok: Gedeon Társaság, Mária kongregáció, Katolikus Karitász (Magyarország) Keresztség
Isteni irgalmasság, Társmegváltó Szűz Mária-jelenések: Szűz Mária-jelenések tudományos háttere, Garabandáli jelenés, Banneux-i Miasszonyunk, Beauraing-i Miasszonyunk‎, La Salette-i Mária-jelenés, Akitai Miasszonyunk, Kazáni Miasszonyunk, Zeitouni Szűz Mária-jelenés, Siracusai Könnyező Madonna, Kibehói Miasszonyunk, La Rábida-i Szűzanya, Pontmain-i Miasszonyunk, Hársádi Szűz Mária-jelenés, Alsósáradi legszentebb Szűz, Minden Népek Asszonya, Warraqi Miasszonyunk, Knocki jelenés, Betániai Szűz Mária-jelenés, Kolozsvári könnyező Szűz, Mária szeme, Loretói litánia, 174 Buda visszafoglalása