Wikipédia:He.henrik és a 2011. november-decemberi vandáltámadások

2011. november vége óta a Wikipédia példátlanul intenzív, agresszív, technikai módszereiben kifinomult, kommunikációjában viszont kifejezetten primitív vandáltámadások célpontja. A támadások, a károk elhárítása, a további károkozás megelőzése és a tettes azonosítása folyamatosan az adminisztrátorok tevékenységének középpontjában van. Az elmúlt hetek megbeszélései során az adminisztrátori közösségen belül fokozatosan az a vélemény alakult ki, hogy az elkövető a He.henrik néven ismert szerkesztőtársunk. Az alábbiakban az erre mutató információkat összegezzük.

Ez a lap biztonsági okokból védett (csak adminisztrátorok szerkeszthetik). A közösség tagjait arra kérjük, hogy véleményüket a jelen lap vitalapján mondják el.

Dramatis personae

Két IRL személy azonosságát kívánjuk belátni:

 1. Nevezzük Henriknek azt az IRL személyt, aki a huwikin He.henrik (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) illetve He.henrikBot (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) néven szerkesztett. Hogy He.henrik és He.henrikBot ugyanaz az IRL személy, az eléggé kézenfekvő.
 2. Nevezzük Vandálnak azt az IRL személyt, aki az utóbbi néhány hétben kimagasló intenzitással, többnyire nyílt proxyk segítségével, meghamisított user agent fejlécekkel vandalizálja a huwikit. A viselkedésmód enged arra következtetni, hogy itt is egyetlen személyről van szó.

Henrik

Henrik 2009. január 10-én regisztrált; első bejelentkezett szerkesztése („He.Henrik 18 éves, Szerbia–ban bajmok–on él.”) hét nappal később készült, de 2011 május végéig csak szórványosan jelent meg ezen a néven. Ezek után főleg Szerbia magyarlakta településeivel és a számítástechnikával kapcsolatban szerkesztett sokat, majd a nyár közepén elkezdett előbb kézzel, később bottal tömeges javításokat végezni.

He.henrikBot 2011. augusztus 11-én kezdett szerkeszteni. A tömeges szerkesztések közül egyre több bizonyult hibásnak, illetve a konszenzussal szembe menőnek, aminek következtében Henriket egyszer blokkoltuk minimális időtartamra. A botot később több alkalommal kellett blokkolni, ez a fenti linken látható.

Henrik augusztus 22-én, arra hivatkozva, hogy túl sokat wikizik, kérte Alenshát, hogy blokkolja őt és botját egy hétre, de két nappal később arra kérte Alenshát, hogy a blokkot oldja föl.

Október folyamán vita alakult ki a szerkesztők között arról, hogy bizonyos elavult, elárvult vitalapok törlendők-e. Ebben a vitában Henrik a törlés pártján volt, és többszöri kérésünk ellenére tömegesen jelölt azonnali törlésre szerinte felesleges lapokat. Ezzel idővel elszigetelődött a vitában is, és miután elfogadhatatlan hangnemet engedett meg magának, október 25-én egy napra blokkoltuk.

Henrik a blokkolást követő órákban több zoknibábot is létrehozott, amelyek segítségével különböző fórumokon megkérdőjelezte a blokkja indoklását és vandálkodott is, aminek következtében a blokkja több részletben október 28-ig hosszabbodott. Az egyhetes blokkja lejártával Henrik az események mérlegét így vonta meg.

Még aznap újabb egynapos blokkot kapott, miután botjával figyelmetlenségből több száz lapot károsított, és az ezzel kapcsolatos figyelmeztetésekre nem reagált. Eközben a Wikipédiától való visszavonulását is bejelentette, de ettől a szándékától később elállt. Blokkját újabb zoknibábokkal sértette meg.

Henrik botjoga tömeges hibás szerkesztések miatt meg lett vonva 2011. okt. 26-án. Ezután nov. 2-án Henrik e-mailben kérte a botjogának visszaadását. A bürokratákkal abban egyezett meg, hogy egy korlátozott botjogot kaphat 3 hónapig, azzal a feltétellel, hogy minden botfeladatot jelezni fog 1 nappal előtte a botüzenőn. Ezt a megállapodást viszont szinte azonnal felrúgta: a konkrét feladat kiírása és az 1 nap megvárása nélkül nekiállt éjszaka tömeges szerkesztéseket végezni, amelyeknek jelentős része hibás volt.

November 7-én He.henrikBotot ismételt, körültekintés nélkül végzett szerkesztések miatt határozatlan időre blokkoltuk, és miután Henrik a botszerkesztéseket saját neve alatt folytatta, He.Henriket is blokkoltuk két hétre, majd blokksértés és vandalizmus miatt ezt november 8-án egy hónapra emeltük. Ezek után Henrik további zoknibábokat hozott létre, és a további blokksértések miatt blokkját újra és újra meghosszabbítottuk egész addig, amíg november 27-én határozatlan idejűre nem változtattuk azzal, hogy a blokkját majd egy hónappal azután állítjuk le, hogy Henrik a blokksértésekkel felhagy.

Henrik zoknibábjait a He.henrik zoknibábjai kategória gyűjti. (A gyűjtemény nem teljes.) Ezek egyike, Clrf (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth), november 16-án a következő üzenetet hagyta Pagony vitalapján:

„mivel tudom az IP ellenőrzés folyamatát, így azt is tudom, hogyan kell kijátszani, az esetleges ellenőrzés eredményét saját belátásom szerint alakítani (bizonyíték: még maradt néhány felhasználóm, ami nincs blokkolva, és volt néhány szerkesztése ezeknek a felhasználóknak) (megjegyzés: Sysadminkodni is tanultam; és nem vagyok informatikus; hobbim a Unix, GNU/Linux rendszerek). Ha születik konszenzus(pl. szavazást indítasz, ), és ha lesz időm, akkor vandálkodhatok is, amit csak akkor tud bárki is rám bizonyítani, ha és azt beismerem. ha van igény a vandálkodásra, akkor írj a vitalapomra, erről kapok emailt, így előbb utóbb elolvasom, és elkezdem azt a vandálkodást, amire még a huwiki történelmében nem volt példa.”

Henrik azóta néhányunkkal szórványosan levelez. Időnként kéri, hogy blokkját idő előtt oldjuk föl, szerkesztési terveiről beszél, és arról, hogy figyelemmel kíséri a Wikipédiát a közelmúltban ért vandáltámadásokat.

A különböző IP ellenőrzések során 31 olyan IP-címet azonosítottunk, amikről He.henrik illetve He.henrikBot szerkesztett.[1]

Henrik rendszeresen manipulálta a user agenteket, nem egy esetben kifejezetten az IP-ellenőröknek szól üzenetté alakítva azt. Néhány manipulált fejléce:

A fentiektől különálló, de mindenféleképpen érdekes eset a szerkesztővel kapcsolatosan

A Vandál

A Vandálra 2011. november 28-án lettünk figyelmesek, amikor több tucat lapot hozott létre vandál címekkel. A Wikipédiát azóta is naponta érik hasonló, kimagasló intenzitású és durvaságú vandáltámadások. A támadások néhány közös vonása:

 • nyílt proxyk használata a felhasználó valódi IP-címének elrejtésére
 • trágár szavak használata
 • antiszemitizmus, homofóbia
 • elváltoztatott User agent fejlécek
 • durva helyesírási hibák; különösen az igekötőknek az igekötő és az igekötő közé ékelődött szóval való egybeírása (pl. "kifoglak végezni")
 • szerb cirill betűs felhasználói nevek használata
 • törzsszerkesztők, adminok nevére hasonlító szerkesztői azonosítók létrehozása (PagonyBot, фаркашгергељ [Farkasgergely szerb cirill betűs átírása])
 • közösségi oldalak átnevezése trágár szavakat tartalmazó névre

Az alábbiakban néhány példa – a lista messze nem teljes – érzékelteti a Vandál tevékenységének kiterjedtségét illetve kivételes durvaságát. A Vandál által létrehozott lapokat töröltük, így a hivatkozások a mindenki számára látható Törlési naplóra mutatnak. A Vandál által felhasználói nevek az Új szerkesztők naplójában általában mindenki számára láthatók, bár néhány kirívó esetben az adminok ezek láthatóságát is megváltoztatták.

Különösen visszataszító eset volt, amikor a meglévő szerkesztőnevekre hajazó xxxxBot regisztrációk nyitányaként december 10-én ProkiBot (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) néven regisztrált be, nem egész egy nappal Proki soros blokkja után (majd 20-án Proki vagyok, baszátok meg! (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) néven is), hiszen Prokiról köztudott, hogy korábbi blokkjait zoknibábokkal játszotta ki, és ez a regisztráció IP-ellenőrzés híján alkalmas lett volna Proki lejáratására.

Bizonyítékok az azonosságra

Bár a Vandál nyílt proxyk segítségével igyekezett elrejteni az IP-címét, időről időre olyan proxyt választott, amely az XFF-fejléc segítségével értesített bennünket az eredeti IP-címről is.

 • December 8-án keletkezett ez a bejegyzés a tudakozóban egy nyílt proxyról. Az IP-ellenőrők megállapították, hogy az XFF információ alapján a proxyt a Henrik által használt 31 cím egyikéről vették igénybe. A pofonláda emlegetése kapcsolatot teremt az előző szakaszban említett Vandállal.
 • December 18-án a Vandál létrehozta a PagonyBot, KarmelaBot és Pataki MártaBot azonosítókat. Az IP-ellenőrzés során itt is kiderült, hogy a nyílt proxyt a Henrik által használt 31 cím egyikéről vették igénybe.[3]
 • A szerkesztések részben azonos címekről történtek, érdekes módon a megadott tartományban az amúgy gyér (a Henrik által a NAT-ra való hivatkozással prognosztizáltnál lényegesen gyérebb) forgalom mellett két olyan felhasználó is akadt, akik bottal szerkesztenek, manipulálják a user agenteket (ezt még a vandálok többsége sem teszi meg!), és a blokkolás kijátszásán mesterkednek. (Sőt, ezen a két felhasználón kívül elvétve csúszott be egy-egy szerkesztés.) A vandálunk magyarul és szerbül is beszél. Persze mindez lehet véletlen egybeesés is.

Konklúzió

Henrik korábbi magatartása, a Pagony vitalapján hagyott fenyegetés („mivel tudom az IP ellenőrzés folyamatát, így azt is tudom, hogyan kell kijátszani, az esetleges ellenőrzés eredményét saját belátásom szerint alakítani […] ha lesz időm, akkor vandálkodhatok is, amit csak akkor tud bárki is rám bizonyítani, ha és azt beismerem. […] elkezdem azt a vandálkodást, amire még a huwiki történelmében nem volt példa”), a user agentek („Nem hamisítom, csak saját igényeim szerint módosítom.”), továbbá a motiváció (blokkok) és a vandálkodás idejének összefüggései alapján igen nagy bizonyossággal kimondható, hogy Henrik és a Vandál azonosak.

További tennivalók

A fentiekben nagyon komoly vádat fogalmazunk meg egy szerkesztőtársunkkal szemben, és ezzel számos kérdést vetünk fel:

 • Értelemszerűen az igazságos eljárás első követelménye, hogy az érintett véleményét kikérjük.
 • Ugyanilyen fontos kérdés az, hogy osztja-e a közösség a konklúziókat? A fent felsorolt bizonyítékok – és esetleg más, birtokotokban lévő információk – alapján ti is úgy látjátok-e, hogy Henrik áll az elmúlt hetek vandáltámadásai mögött?
 • Amennyiben a közösségi konszenzus az, hogy Henrik és a Vandál ugyanaz a személy, milyen további lépéseket láttok indokoltnak?
 • Levonhatók-e az esetből tanulságok?

A véleményeteket a vitalap megfelelő szakaszaiban fejtsétek ki!

Tanúsítványok

A fentiekben foglalt bizonyos információk csak az IP-ellenőrök számára láthatóak. Ezeknek valódiságát az alábbiakban tanúsítjuk:

 1. Az állítás valódiságáról meggyőződtem. -- Malatinszky (1-2 eltérés lehet, de nem befolyásol semmit. Bináris)
 2. Az állítás valódiságáról meggyőződtem. -- Malatinszky, Bináris
 3. Az állítás valódiságáról meggyőződtem. -- Malatinszky, Bináris

Adminisztrátorok, akik egyetértenek a fentiekkel

  megjegyzés A fent leírt adatok egy részébe csak adminisztrátoroknak van betekintésük.

 1. --Pagonyfoxhole 2012. január 1., 18:48 (CET)
 2. Bennó fogadó 2012. január 1., 18:54 (CET)
 3. --Farkasgergely Üzenet 2012. január 1., 18:56 (CET)
 4. Csigabi itt a házam 2012. január 1., 18:57 (CET)
 5. Malatinszky vita 2012. január 1., 18:59 (CET)
 6. --Tgrvita 2012. január 1., 19:41 (CET)
 7. Cassandro   Ħelyi vita 2012. január 1., 19:45 (CET)
 8. --Karmela posta 2012. január 1., 20:01 (CET)
 9. --eLVe kedvesS(z)avak 2012. január 1., 20:07 (CET)
 10. Hunyadym  Vita 2012. január 2., 01:08 (CET)
 11. --Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2012. január 2., 07:30 (CET)
 12. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2012. január 2., 10:09 (CET)
 13. Samat üzenetrögzítő 2012. január 2., 11:33 (CET)
 14. CsGábor[±]  2012. január 2., 11:36 (CET)
 15. Alensha 2012. január 2., 11:45 (CET)
 16. -- Joey   üzenj nekem 2012. január 3., 19:46 (CET)
 17. --Burumbátor Speakers’ Corner 2012. január 4., 18:48 (CET)