Wikipédia:Szavazás/Koreai átírási irányelv módosítása, 2013

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


10 támogató és egy ellenző szavazat van, így a javaslatnak megfelelően módosul a koreai átírási irányelv és a sablonhasználat a koreai szavaknál. --Karmela posta 2013. november 18., 16:53 (CET)

Koreai átírási irányelv módosítása, 2013Szerkesztés

Jelen pillanatban a WP:KOREAI hiányos, körvonalakban a Keleti nevek magyar helyesírása kiadványra támaszkodik, de az abban foglaltak sok kérdésre nem adnak választ. A koreaiban elterjedt a hasonulás, különféle pozíciókban, ami miatt a magyaros átírás kurtán-furcsán hat a nyelvet ismerők számára. A Dél-Korea által hivatalosan elfogadott angolos átírás is követi a legszignifikánsabb hasonulásokat az átírás során.

Az átíráshoz javasoljuk a {{hangugeo}}(?) sablon használatát a bevezetőben, és a {{kínai}}(?) mintájára {{koreai}} sablon bevezetését az elterjedtebb angol átírás, valamint a hangul eredeti feltüntetéséhez, a további, idegen nyelvű forrásanyagok keresésének könnyítéséhez, mivel az átírásból gyakran nehéz visszafejteni az eredeti hangult vagy az angolos átírást, lásd példának a 글 (cikk) és a 굴 (kagyló) szavakat, melynek magyaros átírása mindkét esetben kul, míg az átdolgozott angolos átírása geul és gul.

Wikipédia:Szavazás/Javaslatok/Koreai átírási irányelv kiegészítése

Kiíró: Xiaolong Dragon.svg Üzenő 2013. november 2., 20:51 (CET)

FormalitásokSzerkesztés

 • Ki szavazhat: a szavazás szövegének jóváhagyásra való kiírása előtt legalább három hónappal regisztrált, és a kiírást megelőző három hónapban legalább 100 számbavehető szerkesztése volt
 • Irányelv módosítása miatt ⅔-os támogatottság és min. 10 támogató szavazat kell.
 • Szavazni a {{támogatom}} vagy {{ellenzem}} sablonnal lehet.


Kezdete: 2013. november 2.,
vége: 2013. november 16. 20:45

A szavazás témájaSzerkesztés

1. ÁTÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSESzerkesztés

Hasonulási szabályokSzerkesztés

Az alábbi szabályokkal egészítenénk ki az irányelvet:

 • szóvégi ㄷ (d), ㅅ (sz), ㅈ (cs), ㅊ (csh), ㅌ (th), ㅎ (h) → t, kivéve, ha magánhangzó követi, olyankor az eredeti hangértéke számít: 꽃 kkot, de: 꽃을 (kocshul)
 • szó végén 이 (i) előtt a ㅌ(th) és ㄷ (d/t) hangból ㅊ (csh) illetve ㅈ (dzs) lesz: 같이 kathi helyett kacshi[* 1], 굳이 kuti helyett kudzsi[* 2]
 • szóvégi ㅍ → p, magánhangzó előtt rendesen ph
 • szóvégi ㅋ → k, magánhangzó előtt rendesen kh
 • ㄺ (lg), ㅄ (bsz), ㄵ (ncs), ㄶ (nh), ㄳ (ksz), ㄽ (lsz), ㄾ (lth), ㄼ (lb), ㅀ (lh) → az első betűt írjuk szó végén, kivéve, ha magánghangzó követi: 읽다 ilda, de 읽으세요 ilguszejo
 • ㄻ (lm), ㄿ (lph) → a második betűt írjuk, kivéve, ha magánhangzó követi.
 • ㄴ (n) és ㅁ (m):
  • ㄱ (k), ㅋ (kh) + ㄴ/ㅁ: ㅇ (ng) → 막내 makne helyett mangne
  • ㄷ (d), ㅅ (sz), ㅈ (cs), ㅊ (csh), ㅎ (h), ㅌ (th) + ㄴ/ㅁ: ㄴ (n) → 있는 issznun helyett innun
  • ㅂ (b), ㅍ (ph) + ㄴ/ㅁ: ㅁ (m) → 갑니다 kapnida helyett kamnida
 • ㄹ(l) + ㄴ(n) = hosszú ㄹ (l): 신라 Sinla helyett Silla
 • ㅅ (sz), ㅆ (ssz) + 이 (i), illetve félhangzós magánhangzók (ㅛ (jo), ㅠ (ju), ㅑ (ja), stb), valamint ㅟ (ü) = s/ss → 시간 szigan helyett sigan
PontosításSzerkesztés

Az irányelv pontatlansága miatt egyéb hibák is felmerültek. Jelen pillanatban az átíró a következő hibákat véti:

 • ㄱ /k/ illetve /g/ + {j} félhangzós magánhangzók (ㅕ /jo/, ㅖ /je/, stb.) esetében {kj} betűkapcsolatot feltételez. Csakhogy a {j} itt nem mássalhangzó, és a kiejtésben magánhangzót, illetve zöngés mássalhangzót követően a zöngés párt, a {gj}-t alkalmazzák. Lásd például: 가경전, a mi átírónk szerint kakjongdzson, kiejtésben azonban [kagjondzson][* 3], és az átdolgozott koreai átírás is ezt tükrözi.
 • a ㄱ /k/ illetve /g/ + {w} félhangzós magánhangzók (ㅘ /va/, ㅙ /ve/, stb.) esetében {kv} betűkapcsolatot feltételez. A fentiekhez hasonlóan a {v} itt nem mássalhangzó értéket tölt be, tehát magánhangzó és zöngés mássalhangzó után {gv}-t kellene írnia. Lásd például: 불광 [* 4], aminek kiejtése [pulgvang] lenne helyesen.

Mássalhangzó-átírási táblázatSzerkesztés

Hangul
Átírás Szókezdő g kk n t tt r m p pp sz ssz - cs ccs csh kh th ph h
Szóvégi k k n t - l m p - t t ng t - t k t p t


következő kezdőgyök →
előző véggyök ↓ k n t r m p sz cs csh kh th ph h
k g kk ngn kt ngn ngm kp ksz kcs kcsh kk kth kph kh
n n ng nn nd ll nm nb nsz ndzs ncsh nkh nth nph nh
t d tk nn tt nn nm tp tsz tcs tcsh tkh tth tph th
l r lg ll ld ll lm lb lsz ldzs lcsh lkh lth lph lh
m m mg mn md mn mm mb msz mdzs mcsh mkh mth mph mh
p b pg mn pd mn mm pb psz pcs pcsh pkh pth pp ph
t sz tk nn tt nn nm tp tsz tcs tcsh tkh tth tph th
ng ng ngg ngn ngd ngn ngm ngb ngsz ngdzs ngcsh ngkh ngth ngph ngh
t cs tk nn tt nn nm tp tsz tcs tcsh tkh tth tph th
th th, csh tk nn tt nn nm tp tsz tcs tcsh tkh tth tph thh
h h kh nn th nn nm ph hsz csh tcsh tkh tth tph th

KivételekSzerkesztés

Az átírási szabályok alól akadnak egyedi kivételek, például a 첫 cshot („első”) szóval kezdődő kifejezések: 첫사랑 cshotszarang[* 5] és nem csosszarang, 첫애인 cshodein és nem cshoszein. Ugyanilyen kivétel még például a 맛없다 madobtta[* 6], masobtta helyett, vagy amikor az ㅅ (sz/s) birtokos kapcsolatban jelenik meg: 나뭇잎 namunip[* 7] („falevél”) és nem namusip.

2. SABLON BEVEZETÉSESzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

HivatkozásokSzerkesztés

SzavazásSzerkesztés

 1. Symbol support vote.svg támogatom Ogodej Mal 0.png vitalap 2013. november 2., 22:10 (CET)
 2. Symbol support vote.svg támogatom-Történelem pWas gibt's Neues? 2013. november 2., 22:24 (CET)
 3. Symbol support vote.svg támogatom Ádám 2013. november 2., 23:15 (CET)
 4. Symbol support vote.svg támogatom --Pagonyfoxhole 2013. november 2., 23:38 (CET)
 5. Symbol support vote.svg támogatom --Sasuke88 Anime eye.svg vita 2013. november 2., 23:48 (CET)
 6. Symbol support vote.svg támogatom Tothasze vita 2013. november 2., 23:58 (CET)
 7. Symbol support vote.svg támogatom Oppashi Posta a frontról 2013. november 3., 10:33 (CET)
 8. Symbol oppose vote.svg ellenzem - Gaja   2013. november 3., 13:15 (CET)
 9. Symbol support vote.svg támogatom ✮ Einstein2 vitalap 2013. november 11., 15:53 (CET)
 10. Symbol support vote.svg támogatom - RepliCarter Nuvola weather sunny.svg Hagyj üzenetet 2013. november 11., 20:43 (CET)
 11. Symbol support vote.svg támogatomLaci.d National Emblem of the Republic of China.svg vita 2013. november 12., 19:24 (CET)

Megjegyzések, vitaSzerkesztés


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!