Az apostille francia szó, jelentése hitelesítés. Általában a nemzetközi jognak megfelelően hitelesített dokumentumot szoktak ezzel a szóval illetni (Nemzetközi felülhitelesítés). Az 1961. október 5-én kelt hágai egyezményt[1] aláíró országok[2] fogadják el hivatalos okiratként.[3] Azokat a dokumentumokat látják el nemzetközi felülhitelesítéssel, melyeket közjegyzők, bíróságok, vagy más hatóságok láttak el hivatalos pecsétjükkel.

ApostilleSzerkesztés

Az egyes külföldi államok jogszabályai illetve joggyakorlata eltérő abban a kérdésben, hogy az idegen okiratok milyen esetekben szorulnak felülhitelesítésre, az egyes külföldi államok szabályozása illetve gyakorlata eltérő. Erre figyelemmel ajánlatos előzetesen érdeklődni a felhasználás helye szerinti külföldi állam hatóságainál a tekintetben, hogy megkívánják-e az adott ügyfajtában előttük bemutatni kívánt magyar okirat felülhitelesítését.

PéldákSzerkesztés

Egy magyar állampolgár brazíliai ingatlant örökölt édesapjától. Az édesapa Magyarországon hunyt el, tehát magyar halotti anyakönyvi kivonat került kiállításra. Ahhoz, hogy az örökös öröklési jogát Brazíliában érvényesíteni tudja, a halotti anyakönyvi kivonat hiteles portugál fordítását apostille-jal kell ellátni.

vagy,

Egy az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett vállalat leányvállalatot kíván Magyarországon alapítani. Ehhez minden esetben szükség van az anyavállalat alapító okiratának nemzetközi felülhitelesítésére. A magyar cégbíróság csak e dokumentum bemutatását követően jegyzi be a magyar vállalatot.

OrszágokSzerkesztés

Országok, melyek aláírták az 1961-es hágai egyezményt:

Albánia, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Ecuador, Amerikai Egyesült Államok (USA), Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Görögország, Hongkong, Hollandia, Horvátország, India, Írország, Izrael, Izland, Japán, Kolumbia, Dél-Korea, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Makaó, Macedónia, Málta, Magyarország, Mexikó, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Panama, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Suriname, Svájc, Svédország, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna, Venezuela

Attól függetlenül, hogy jó néhány ország nem írta alá az egyezményt, az apostille-t szinte minden államban hiteles nemzetközi okiratként elfogadják.

Apostille igénylésSzerkesztés

Egy dokumentum hágai egyezménynek megfelelő nemzetközi felülhitelesítését Magyarországon az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara[4] és a Külgazdasági és Külügyminisztérium végzi. Az IM feladata a bíróságok és igazságügyi szakértői intézmények által kiállított okiratok apostille-jal való ellátása. A Közjegyzői Kamara a közjegyzők által hitelesített dokumentumok felülhitelesítését végzi. Más szervek által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások felülhitelesítését a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól lehet igényelni.

KöltségekSzerkesztés

A külföldi okirat felülhitelesítésének költsége változó. Minden esetben abban az országban kell igényelni a dokumentum felülhitelesítést, ahol az irat kiállításra került. Tehát, ha pl. egy wyomingi cég alapító okiratának hitelesített másolatára van szükség, azt a wyomingi külügyminisztériumban (Secretary of State) állítják ki.

JegyzetekSzerkesztés

  •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap