Főmenü megnyitása
A Gutkeled nemzetség címere
Az Admonti illetve Gutkeled biblia egy lapja

A Gutkeled (Guthkeled, Gút-Keled, Gut-Keled, Cletgud, Gledguth, Gwthkeleth) nemzetség[1] leszármazottai közül az elmúlt 900 évben egy lengyel király mellett számtalan erdélyi fejedelem, herceg, nádor, erdélyi vajda, országbíró, bán, esztergomi érsek, tárnokmester, ajtónállómester, lovászmester, ispán került ki.

A hatalmas Gutkeled nemzetségből összesen 18 család vált ki Jósa András régész szerint: a várkonyi és bősi Amadé, Anarcsi, Atyai, Balkányi, ecsedi és somlyói Báthori, butkai Butkay, Chatáry, Daróczy, Doby, kis- és nagygúti és a gúti Országh, Málczay, Marczaltőy, márki Márky, Maróthi, ráskai Ráskay, szakolyi és kisvárdai Szakoli és a Zeleméri (Kamarás) család.

TörténetükSzerkesztés

Kézai Simon szerint a Gutkeled nemzetség ősei Orseoló Péter király idejében (1038 – 1041) jöttek Magyarországra[2] a Sváb Hercegségből, a Stof, azaz Stauf-házból származtak.[3] Stauf vára vagy a badeni Freiburg vidéki Burg Staufen, vagy a württenbergi Hohenstaufen vagy a göppingeni Hohenstauf lehetett. Gut és Keled ispánok 1093-ban és 1111-ben szerepelnek az oklevelekben.

A nemzetség legrégebbi ismert tagja Gutkeled nembeli Vid ispán Salamon király idejéből.[2]

BirtokaikSzerkesztés

Legrégebbi ismert birtokuk a Székesfehérvár melletti Gút falu, de legjelentősebb birtokaik a Nyírségben voltak. A Zala vármegyei csatári monostor alapítólevele szerint ott a nemzetségnek legalább öt tagja volt birtokos. Emellett ők alapították a sárvári, a nyíradonyi és az Egyedi monostort is.[2]

1326-ból ismert a nemzetség egyik ágának folyamodványa, és az ennek alapján kiállított adománylevél, mely a Somogy megyei Koppányt leverő Weissenburgi Vencellint a Gutkeled nemzetség ősének nevezi, és az oklevél szerint még ő kapta Szent Istvántól Rakamaz, Nyír-Bátor (Nyírbátor), Pócs (Máriapócs), Ábrány (Nyírábrány), és Nyíregyház (Nyíregyháza) nevű falvakat.[4]

A nemzetség tagjai 1307-ben osztoztak meg Bihar vármegyei ősi birtokaikon, ekkor Kozma fia Ivánka Negyvenszilt nyerte. Az 1312 évi osztozkodáskor Pérecs és Diószeg birtokosai is. Ezenkívül bírták még: 1321-ben Kágyát, Szebent, Orbánost és Botkutátis megszerezték, az utóbbiakat 1335-ben Nagy-Károly-ért cserélték el. 1352-ben pedig Bánkot a Kállayaktól nyerték cserébe. 1338-ban Nagyér, 1347-ben Adonymonostora, 1397-ben pedig Egyed, Csokaly, Tiszapáliháza és Vidékháza is a birtokukba került. Az e nemzetségből leszármazott Maróti család, melynek őse az 1272-1298 közt élt Csépán unokája István volt, csak a 15. század elején nyert nagyobb birtokokat a vármegye területén Zsigmond királytól. 1418-ban Szekcsőd, és Bökény is a birtokaik közé tartozott.

1287-től az 1400-as évek elejéig Küngös (ekkoriban Kyngus, és Kingus) is az ő birtokuk volt. Királynéi lovászok, hercegi népek lakják.

A Gutkeled nemzetség ágai és családjaiSzerkesztés

A nemzetség 2, a sárvármonostori és a majádi főágra oszlik, amelyekből 4 és 3 ágon keresztül legalább 55 nemesi család származik.[2] A két főág és a hét ág:[5]

Sárvármonostori főágSzerkesztés

Apaj - István bán ága[6]

 • Málczay család
 • Bacskai család
 • butkai Butkay család
  • butkai Sándor család
  • buthkai és izbugyai Viczmándy család
 • Chatáry család
  • chatári Zalay család
 • ráskai Ráskay család
  • Ráskay-Soós család
 • Raszinjakeresztúri család
 • márki Márky család
 • Anárcsi család(*)
  • anárcsi Tegzes
  • anárcsi Nyíri

Várdai ág[7] Ez az ág a sárvármonostori főág egyik leggazdagabb és legelőkelőbb hajtása volt. Ehhez az ághoz tartozott I. Pelbált fia Pelbárt, aki 1250-ben Sárvármonostor kegyurai között foglalt helyet. 1264-ben Gacsályon lakott. I. Pelbárt unokatestvére volt Mihály, a Várday család őse. Fiai Aladár és László voltak, akik 1250-ben Sárvármonostor helyreállításán fáradoztak. Aladár unokája János, 1330-ban Szamosbecset nyerte Druget Vilmos szepesi és abaújvári főispántól, de ezt 1334-ben vissza kellett adnia. 1333-ban megvette Pete helység negyedét a Balkányiaktól, ettől kezdve a Várdai család mindegyre több birtokot szerzett Szatmár vármegyében is.

Farkas ága[8]

Tiba ága[7]

Majádi főágSzerkesztés

Bátori ág[9]

Egyedmonostori ág[10]

 • Adonyi család
 • Perbárthidi család
 • Diószegi család
 • Doby család

Lotárd ága[11]

Egyéb tagokSzerkesztés

Ismert Gutkeled nembeliekSzerkesztés

A régi krónikák a Gutkeled nemzetségrőlSzerkesztés

Hanem az után Péter király idejében jőnek bé Kelad és Gúth testvérek a svábok nemzetségéből; Stof várából erednek.
Kézai Simon: Gesta Hungarorum
Gutkeled nemzetségéről sokat beszélnek, bizonyos azonban, hogy Péter király hozta be őket segítségül, amikor Henrik császárhoz menekült. A svábországi Stauf várából eredtek, ahonnan Frigyes császár is származik. Ez a nemzetség Svábország főembereiből való, örökségükre ugyan szegények, de említett hazájukban derék, hatalmas emberek. Gutkeled nemzetsége Salamon király, László és Géza hercegek idejében emelkedett fel. E nemzetség ugyanis akkor két részre szakadt, egyik a hercegekkel tartott, másik Salamonnal; kiváltképpen Videt emlegetik ebből a nemzetségből, akit - mint mondják - Salamon magasztalt fel
Kálti Márk:Képes krónika

JegyzetekSzerkesztés

 1. Gutkeled családok törzse Archiválva 2014. december 26-i dátummal a Wayback Machine-ben, gutkeled.hu
 2. a b c d szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon, cikkszerző: Sebők Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest. 963 05 6722 9 
 3. Hist.Hung. Fontes Dom. II. 94.
 4. (F.VIII.15.160.)
 5. Anárcs honlapjának fóruma[halott link]
 6. Gutkeled family (VII), genealogy.euweb.cz
 7. a b Gutkeled family (VI), genealogy.euweb.cz
 8. Szemesi and Guthi families, genealogy.euweb.cz
 9. Báthori family, genealogy.euweb.cz
 10. Pelbárthidi, Adonyi, Diószegi, Dobi families
 11. Amade family, genealogy.euweb.cz

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódód szócikkekSzerkesztés