Gutkeled nemzetség

11. századi német eredetű magyar nemzetség

A Gutkeled (Guthkeled, Gút-Keled, Gut-Keled, Cletgud, Gledguth, Gwthkeleth) nemzetség[1] leszármazottai közül az elmúlt 900 évben egy lengyel király mellett számtalan erdélyi fejedelem, herceg, nádor, erdélyi vajda, országbíró, bán, esztergomi érsek, tárnokmester, ajtónállómester, lovászmester, ispán került ki.

A Gutkeled nemzetség címere
Képes krónika
Az Admonti illetve Gutkeled biblia egy lapja

A hatalmas Gutkeled nemzetségből összesen 18 család vált ki Jósa András régész szerint: a várkonyi és bősi Amadé, Anarcsi, Atyai, Balkányi, ecsedi és somlyói Báthori, butkai Butkay, Chatáry, Daróczy, Doby, kis- és nagygúti és a gúti Országh, Málczay, Marczaltőy, márki Márky, Maróthi, ráskai Ráskay, szakolyi és kisvárdai Szakoli és a Zeleméri (Kamarás) család.

Történetük szerkesztés

Kézai Simon szerint a Gutkeled nemzetség ősei Orseoló Péter király idejében (1038 – 1041) jöttek Magyarországra[2] a Sváb Hercegségből, a Stof, azaz Stauf-házból származtak.[3] Stauf vára vagy a badeni Freiburg vidéki Burg Staufen, vagy a württenbergi Hohenstaufen vagy a göppingeni Hohenstauf lehetett. Gut és Keled ispánok 1093-ban és 1111-ben szerepelnek az oklevelekben.

A nemzetség legrégebbi ismert tagja Gutkeled nembeli Vid ispán, a Ráskaiak őse, Salamon király idejéből.[2]

Birtokaik szerkesztés

Legrégibb ismert birtokuk a Székesfehérvár melletti Gút falu, de legjelentősebb birtokaik a Nyírségben voltak. A Zala vármegyei csatári monostor alapítólevele szerint ott a nemzetségnek legalább öt tagja volt birtokos. Emellett ők alapították a sárvári, a nyíradonyi és az Egyedi monostort is.[2]

1326-ból ismert a nemzetség egyik ágának folyamodványa, és az ennek alapján kiállított adománylevél, mely a Somogy megyei Koppányt leverő Weissenburgi Vencellint a Gutkeled nemzetség ősének nevezi, és az oklevél szerint még ő kapta Szent Istvántól Rakamaz, Nyír-Bátor (Nyírbátor), Pócs (Máriapócs), Ábrány (Nyírábrány), és Nyíregyház (Nyíregyháza) nevű falvakat.[4]

A nemzetség tagjai 1307-ben osztoztak meg Bihar vármegyei ősi birtokaikon, ekkor Kozma fia Ivánka mester Negyvenszilt nyerte. Ivánka és egyik rokona (talán öccse?), János mester 1312-ben részt vett Károly Róbert Kassa felmentésére Aba Amadé fiai ellen indított, győztes hadjáratában.[5]

Az 1312. évi osztozkodáskor a nemzetség birtokában volt Pérecs és Diószeg is. Ezenkívül bírták még: 1321-ben Kágyát, Szebent, Orbánost és Botkutátis megszerezték, az utóbbiakat 1335-ben Nagy-Károly-ért cserélték el. 1352-ben pedig Bánkot a Kállayaktól nyerték cserébe. 1338-ban Nagyér, 1347-ben Adonymonostora, 1397-ben pedig Egyed, Csokaly, Tiszapáliháza és Vidékháza is a birtokukba került. Az e nemzetségből leszármazott Maróti család, melynek őse az 1272-1298 közt élt Csépán unokája István volt, csak a 15. század elején nyert nagyobb birtokokat a vármegye területén Zsigmond királytól. 1418-ban Szekcsőd, és Bökény is a birtokaik közé tartozott.

1287-től az 1400-as évek elejéig Küngös (ekkoriban Kyngus, és Kingus) is az ő birtokuk volt. Királynéi lovászok, hercegi népek lakják.

A Gutkeled nemzetség ágai és családjai szerkesztés

A nemzetség 2, a sárvármonostori és a majádi főágra oszlik, amelyekből 4 és 3 ágon keresztül legalább 55 nemesi család származik.[2] A két főág és a hét ág:[6]

Sárvármonostori főág szerkesztés

Apaj - István bán ága[7]

 • Málczay család
 • Bacskai család
 • butkai Butkay család
  • butkai Sándor család
  • buthkai és izbugyai Viczmándy család
 • Chatáry család
  • chatári Zalay család
 • ráskai Ráskay család
  • Ráskay-Soós család
 • Raszinjakeresztúri család
 • márki Márky család
 • Anárcsi család(*)
  • anárcsi Tegzes
  • anárcsi Nyíri

Várdai ág[8] Ez az ág a sárvármonostori főág egyik leggazdagabb és legelőkelőbb hajtása volt. Ehhez az ághoz tartozott I. Pelbált fia Pelbárt, aki 1250-ben Sárvármonostor kegyurai között foglalt helyet. 1264-ben Gacsályon lakott. I. Pelbárt unokatestvére volt Mihály, a Várday család őse. Fiai Aladár és László voltak, akik 1250-ben Sárvármonostor helyreállításán fáradoztak. Aladár unokája János, 1330-ban Szamosbecset nyerte Druget Vilmos szepesi és abaújvári főispántól, de ezt 1334-ben vissza kellett adnia. 1333-ban megvette Pete helység negyedét a Balkányiaktól, ettől kezdve a Várdai család mindegyre több birtokot szerzett Szatmár vármegyében is.

Farkas ága[9]

Tiba ága[8]

Majádi főág szerkesztés

Bátori ág[10]

Egyedmonostori ág[11]

 • Adonyi család
 • Perbárthidi család
 • Diószegi család
 • Doby család

Lotárd ága[12]

Egyéb tagok szerkesztés

Ismert Gutkeled nembeliek szerkesztés

A régi krónikák a Gutkeled nemzetségről szerkesztés

Hanem az után Péter király idejében jőnek bé Kelad és Gúth testvérek a svábok nemzetségéből; Stof várából erednek.
Kézai Simon: Gesta Hungarorum
Gutkeled nemzetségéről sokat beszélnek, bizonyos azonban, hogy Péter király hozta be őket segítségül, amikor Henrik császárhoz menekült. A svábországi Stauf várából eredtek, ahonnan Frigyes császár is származik. Ez a nemzetség Svábország főembereiből való, örökségükre ugyan szegények, de említett hazájukban derék, hatalmas emberek. Gutkeled nemzetsége Salamon király, László és Géza hercegek idejében emelkedett fel. E nemzetség ugyanis akkor két részre szakadt, egyik a hercegekkel tartott, másik Salamonnal; kiváltképpen Videt emlegetik ebből a nemzetségből, akit - mint mondják - Salamon magasztalt fel
Kálti Márk:Képes krónika

Jegyzetek szerkesztés

 1. Gutkeled családok törzse Archiválva 2014. december 26-i dátummal a Wayback Machine-ben, gutkeled.hu
 2. a b c d szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon, cikkszerző: Sebők Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest. 963 05 6722 9 
 3. Hist.Hung. Fontes Dom. II. 94.
 4. (F.VIII.15.160.)
 5. Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. A Csák Máté, illetve az Amadé-fiak elleni 1312. évi hadjárat
 6. Anárcs honlapjának fóruma[halott link]
 7. Gutkeled family (VII), genealogy.euweb.cz
 8. a b Gutkeled family (VI), genealogy.euweb.cz
 9. Szemesi and Guthi families, genealogy.euweb.cz
 10. Báthori family, genealogy.euweb.cz
 11. Pelbárthidi, Adonyi, Diószegi, Dobi families
 12. Amade family, genealogy.euweb.cz

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

Kapcsolódód cikkek szerkesztés