Wikipédia:Wikitanácsi indítványok/Nem cégként szerkesztők azonosítója

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Nem cégként szerkesztők azonosítója szerkesztés

Kezdeményező:  – EniPort eszmecsere eszmecsere 2019. május 14., 06:44 (CEST)Válasz[válasz]

Érintett felek szerkesztés

 • A beadvány nem konkrét szerkesztők ellen irányul, de mivel a kérdés a tavalyi WT-választás során eldurvult vita óta többször is előkerült, így érdemesnek tartom tisztázni.

Igazolás az érintettek értesítéséről szerkesztés

 • -

Igazolás a vitarendezés más formáinak igénybevételéről szerkesztés

A probléma leírása szerkesztés

2010-ig a magyar Wikipédián semmilyen formában nem volt szabályozva illetve korlátozva, hogy a szerkesztők azonosítójában megjelenhet-e cégnév (vagy annak részlete).

2010. májusában felmerült, hogy „Több cég és párt is a saját neve alatt létrehozott azonosítóval szerkeszti/szeretné szerkeszteni a Wikipédiát", ezért „a Wikipédia:Azonosító irányelvet szükséges lenne kiegészíteni egy, a cégek és pártok azonosítóhasználatáról szóló szakasszal". A szavazás során a közösség az alábbi szöveget szavazta meg: „Ne legyenek se cégeknek, se pártoknak saját nevüket tartalmazó vagy arra egyértelműen utaló azonosítói a Wikipédián.".

Mind a szövegjavaslat vitájából, mind a szavazás során egyértelmű volt, hogy az irányelv-módosítás célja az volt, hogy a cégként szerkeszteni kívánók ne közös "céges" azonosítóval szerkesszenek, esetleg marketingcélra is használva az azonosítót.

Egyáltalán nem volt a 2010-es irányelv-módosítás célja azoknak az eseteknek a szabályozása, amikor egy egyéni (nem cég vagy párt képviseletében) szerkesztő azonosítójában jelenik meg egy cég neve, vagy annak részlete. Erre azóta sem történt szabályozás, ennek ellenére sokan értelmezik úgy a kérdést, hogy szabálytalanok azok az egyéni azonosítók, amelyekben szerepel cég neve.

Kérem a testületet, hogy a szabályokat megvizsgálva hozzanak állásfoglalást arról, hogy szabálytalanok-e a nem cég nevében szerkesztők cégnevet is tartalmazó azonosítói, elejét véve ezzel a további vitáknak (esetleg alapot teremtve ezzel egy megfelelő szabályozás elkészítésére).

Vonatkozó irányelvek, útmutatók szerkesztés

Érintett felek álláspontja szerkesztés

A beadványt benyújtó fél álláspontja szerkesztés

Amennyiben a testület úgy határoz, hogy a jelenlegi szabályozás szerint szabálytalanok azok az egyéni (nem cégként szerkesztő) azonosítók, amelyekben cégnév is szerepel, akkor kérném a testület állásfoglalását az alábbi kérdésekben is:

 • befolyásolja-e a kérdést, hogy az azonosítóban szereplő cégben bármilyen módon érintett-e a szerkesztő, és ha igen akkor miként? Elképzelhető, hogy a saját érdekeltség tiltott, de egy szülő, testvér, stb. kapcsolat már elfogadható? Egy névrokonságból lehet (esetleg téves) következtetéseket levonni, de egy anyós, unokatestvér, stb. kapcsolat már csak nehezen ellenőrizhető. (Amúgy azt gondolom, hogy a GDPR kifejezetten tiltja, hogy vizsgáljuk az azonosítók mögött álló szerkesztők IRL személyét, de tavaly felmerült, hogy a tulajdonosokra illetve azok családtagjaira más szabályok vonatkoznak, mint akit semmilyen családi szál nem köt a kérdéses céghez.)
 • amennyiben minden fajta egyezőséget tiltunk, akkor kivételt képeznek-e olyan estek, hogy pl. "privát okokból gyermekkorom egyik meghatározója volt"? (A tavalyi vitában merült fel ilyen indok a (szerintem nem létező szabály alóli) kivétel okaként.)
 • az egyezőségeket csak a magyar cégnevekben kell-e kutatni, vagy a világ összes cégnevében? (Tavaly többen felismerni vélték azonosítójukat különböző külföldi cégnevekben.)
 • mi történik, ha egy jövőben alakuló cég neve megegyezik egy meglévő felhasználó szerkesztőnevével? Blokkoljuk, vagy felszólítjuk névváltoztatásra?
 • miként érvényesítődik az irányelv a globális felhasználói fiókok esetében? Ha a példának okáért egy brazil szerkesztő jóhiszeműen beregisztrálja a CBA felhasználónevet, akkor mi a magyar Wikipédián blokkoljuk?
 • miként kéne történnie a névegyezőségek ellenőrzésének? Egy bot-nak kéne folyamatosan kutatnia ezeket, vagy egyéni feljelentgetések alapján?
 • korábban egyik szerkesztőtársunk felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesek által vitatott azonosítókban többnyire nem is cégnév, hanem csak vezérszó szerepel, ezekre viszont jelenleg végleg semmilyen szabályozás, korlátozás nem létezik: vitán felül áll a használatuk szabályossága.

A korábbi viták alapján jól tudom, hogy a kérdésben a WT-tagok véleménye is megoszlik, ennek ellenére kérem a testületet indítványom befogadására. A beadványom egyben precedenst kíván teremteni azokban a kérdésekben is, hogy

 • hivatalban lévő WT-tag nyújthat-e be indítványt a testület felé
 • a WT csak személyek közötti ellenségeskedések megoldásában vállal szerepet, vagy többeket érintő szabályértelmezési eseteket is felvállal-e?

Természetesen az ügyben én érintettként nem vehetek részt, ezért kérem @Slemi: az első póttagot, hogy az ügybe kapcsolódjon be.

Egyben szeretnék ismételten bocsánatot kérni az admin-kartól, hogy tavaly abban bízva, hogy ők mint "közszereplők" nem veszik személyes támadásnak, ha ismert szerkesztőkként az ő nevükkel példálóztam: rájöttem ez hiba volt, nem jól tettem. Bár már a tévedésemet felismerve is próbáltam elnézést kérni az érintettektől, de sajnos az akkori utolsó bocsánatkérésemet törölték, így itt kérem ismételten elnézésüket: nem a bántó szándék vezetett, hanem hogy érzékeltessem milyen sokunkat érint a kérdés.

Malatinszky álláspontja szerkesztés

EniPort az Igazolás a vitarendezés más formáinak igénybevételéről szakaszban két konkrét vitát idéz be, amelyek a beadvány tárgyával -- konkrétan az ő névhasználatával -- kapcsolatosak. Mindkét vitában részt vettem (a vele szembenálló oldalon); de részt vett mindkettőben @Csigabi és @Pallerti, valamint az egyikben részt vett @Hungarikusz Firkász és @Grin is. Ezek után nem tudom, miért nem számítok érintettnek és miért nem kaptam értesítést. Külön sajnálom, hogy a WT a befogadásról azelőtt döntött, hogy esélyt kaptam volna a hozzászólásra, ugyanis arra biztattam volna a Wikitanácsot, hogy ne foglalkozzon az üggyel.

De hogy valami, tárgyszerűt is mondjak: A cégneves-pártneves szabály megfogalmazása valóban egy kicsit slendrián és átgondolatlan, de ennek ellenére a megalkotása óta eltelt kilenc évben problémamentesen alkalmaztuk. Ennek az a titka, hogy használjuk a józan eszünket. Amikor a közkedvelt tévécsatorna munkatársa Rtlklub.hu néven hoz létre szerkesztői fiókot, akkor megkérjük, hogy válasszon másik nevet, de közben engem például nem piszkál senki azzal, hogy a nevem túlságosan hasonlít a Malatinszky pincészetére, mert világos, hogy csak véletlen névegyezésről van szó.

EniPort esete valahol a fenti két véglet között van. Egy rövid internetes kereséssel kiderül, hogy EniPort az EniPort Kft. nevű cég alapítója, de közben az is világos, hogy szerkesztőtársunk a wikipédiás aktivitását nem használja a cég reklámozására. Hiszem, hogy ha EniPort kiállna a közösség elé, és azt mondaná, „Megszoktam már ezt a nevet, hadd használjam tovább, ígérem, ezután sem fogom a cégemet reklámozni”, akkor néhány óra leforgása alatt megszavaznánk, hogy kivételt tegyünk vele. Még azt is el tudnám képzelni, hogy megváltoztassuk, esetleg eltöröljük az irányelvet.

Sajnos azonban ehelyett a tények elmaszatolása és wikijogászkodás folyik. EniPort állítólag már kilépett a hasonnevű cégből; ennek az állításnak a valóságtartalmát firtatni állítólag GDPR-sértés lenne; most pedig egyenesen a Wikitanácsnak kéne kimondania: nem sérti a céges név tilalmát, ha nem a cég nevében szerkeszt a céges néven regisztrált szerkesztő.

Ennek nem így kéne mennie. A szabályok csűrése-csavarása, a jogászkodás és a beadványozás helyett őszintén meg kellene beszélni a kérdést, és észszerű, emberi megoldást kéne találni. Nem hiszem, hogy ez olyan nehéz lenne. Malatinszky vita 2019. május 14., 21:19 (CEST)Válasz[válasz]

@Malatinszky: úgy gondolom, hogy itt nem te, vagy az általad felsorolt személyek érintettek, hanem az egész közösség, aki a jövőben céges/pártazonosítókra hajazó neveket választ. Azaz a beadvány nem EniPort és vitapartnerei közötti vitarendezésre kéri a WT-t, hanem általánosabb állásfoglalásra. Egyelőre még nem tudhatod, hogy a WT valójában milyen irányban fog döntésre jutni és abban szerepet kap-e bármiféle wikijogászkodás vagy csűrés-csavarás, így azt sem tudhatod, miről is beszélnéd le a WT-t. Az is lehet, hogy a WT éppen azt mondja amit te, hogy használja a közösség vagy az adminok a józan eszüket egy ilyen irányelv alkalmazásánál (ami valójában életszerűen meg is történik, lévén, hogy például ez esetben az elég vehemens viták után nem blokkolta senki EniPortot). Lehet továbbá szabályértelmezés, kiegészítésre javaslat, nem tudható. Ogodej vitalap 2019. május 14., 21:42 (CEST)Válasz[válasz]

@Malatinszky: A beadvány célja nem egy konkrét esetet elemezése: ha újraolvasod nem az én azonosítómról és korábbi vitapartnerekről szól (remélem nem is megy el személyes irányba, és nem egy konkrét kérdésről születik döntés), hanem jövőbe tekintve teljesen általánosan kértem
 • egy irányelv értelmezését: "szabálytalanok-e a nem cég nevében szerkesztők cégnevet is tartalmazó azonosítói"
 • ha a WT úgy értelmezi az irányelvet, hogy igen, akkor milyen módon kell a szabályt alkalmazni.
A szabályok csűrése-csavarása, a jogászkodás akkor kezdődött, amikor egy (szerintem) nem létező szabályt elkezdtünk nem létező kivételek (tulajdonos, családtag, véletlen névegyezés, köznév) alapján különbözőképpen értelmezni: ha tilos akkor legyen tilos, és ha vannak kivételek akkor azok legyenek világosak.
Azt remélem, hogy a WT állásfoglalásából egyértelműen kiderül majd, hogy akár a Te, akár az én, és még sok száz szerkesztőtársunk azonosítója szabálytalan-e: ha igen, akkor van okunk gondolkodni, hogy megpróbáljuk-e kivételként megszavaztatni az azonosítónkat, bár én akkor is inkább a vonatkozó szabály módosítását tartanám előremutatónak. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2019. május 15., 00:50 (CEST)Válasz[válasz]

További hozzászólók álláspontja szerkesztés

Ogodej észrevétele szerkesztés

 megjegyzés A WT-tag ugyanúgy a szerkesztői közösség tagja, mint bármelyik más aktív szerkesztő a Wikipédián, ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint bárkit, de mint WT-tag, nem vesz részt az általa benyújtott, vagy róla szóló döntési folyamatban. Véleményét, hozzászólásait ezen az oldalon teheti meg nyilvánosan. Ogodej vitalap 2019. május 14., 08:26 (CEST)Válasz[válasz]

Szalakóta kérdése szerkesztés

Ha alakul egy Szalakóta Rt, akkor nevet kell-e változtatnom? Szalakóta vita 2019. május 14., 08:35 (CEST)Válasz[válasz]

Hungarikusz Firkász észrevétele szerkesztés

Én csak a „...próbáltam elnézést kérni] az érintettektől, de sajnos az akkori utolsó bocsánatkérésemet törölték...” mondatrészhez tennék annyit hozzá, hogy az említett törlés azért történt, mert a már lezárt lapra lett írva (ahol elég jól olvasható a figyelmeztetés: Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd! A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!). Ez (mármint a visszavonás indoklása) a szerkesztési összefoglalóban szerepel is, viszont a benyújtó fél, ezt itt, hogy-hogy nem, de elfelejtette megemlíteni, aminek okán olybá tűnhet, mintha meg lett volna akadályozva egy illegitim visszavonással („törléssel”) a hozzászólása, aminek a lezárást követően a vitalapon lett volna a helye, de – úgy tűnik – annyira nem volt ez fontos, hogy ott megjelenjen: [3]. Mindezt csak azoknak, akik nem klikkelnek, nehogy azt higgyék, hogy ebben az esetben indokolatlan hozzászólás-eltávolítás történt (ezt pontosítani mondjuk a benyújtó félnek lett volna dolga megtenni, mert így nem tűnik pontosnak az események rekonstruálása, és ez ennek egy apró, de jelentős része). Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2019. május 14., 11:55 (CEST)Válasz[válasz]

Pagony észrevétele szerkesztés

A tavalyi vitában merült fel ilyen indok a (szerintem nem létező szabály alóli) kivétel okaként. Nem indok volt, és nem okaként, és nem merült fel. Közöltem, hogy fel vagyok háborodva, amiért EniPort cégnévnek titulálta a felhasználói nevemet, az ui. nem az, hanem egy köznév, ami gyerekkoromból különösen fontos nekem. Nem szeretném, ha ezt a közlésemet bármi mással összemosnák. – Pagony foxhole 2019. május 14., 20:39 (CEST)Válasz[válasz]

Linkoman észrevétele szerkesztés

EniPort belinkelte egy állásfoglalásomat, ez bátorít arra, hogy hozzászóljak.

Amint azt Pagony fenti hozzászólása is mutatja, a Wikipédia minden egyes irányelve gondolkodást, mérlegelést igényel a végrehajtás során.

A felhasználók ugyanis nem cégneveket (cégnév = vezérszó + tevékenységi kör + cégforma, rövid cégnévnél vezérszó + cégforma) adnak meg felhasználónévként, hanem olyan szavakat, amelyek azonosak vagy hasonlóak lehetnek a vezérszavakkal.

Cégként senki sem szerkeszt. Anonként vagy választott felhasználói néven igen. A kérdés az, hogy megtévesztő-e a választott felhasználói név. Ez pedig mérlegelést igényel.

Valójában nem elég az egyezés önmagában. Az egyezés lehet véletlen is. Nem az egyezés tilos, hanem a megtévesztő szándék. Egy azonosító akkor is tilos, ha megtévesztő, bár nem azonos cégnévvel (pl. "Szerkesztő:CSOK ügyintéző" vagy Szerkesztő:Kontrolladmin). Ha a felhasználói név alapján úgy tűnhet az olvasónak, hogy valamilyen hivatalos megnyilatkozást kap a felhasználótól, aki képviseli ezt a céget/intézményt/egyesületet/testületet stb., holott ilyen képviselet a Wikipédia szócikkeinek írásánál nem lehetséges, hiszen a Wikipédiát csak magánszemélyek szerkeszthetik, akkor a felhasználói név megtéveszti az olvasót. (A cégek stb. jogi képviselete - természetesen - lehetséges, akár szervezeti képviselet (pl. főigazgató) vagy jogi képviselő (ügyvéd stb.) útján --- a vitákban. De a szócikkekben soha.

A magyar Wikipédiában az ilyen kifogásolható néven szerkesztőket rendre felszólítják , hogy változtassák meg az azonosítójukat - és ezt általában zokszó nélkül meg is teszik.

EniPort esetében csak meglehetős késéssel merült fel ez a kérdés. EniPort - szerintem nagyon helyesen - a Wikitanácsi beadványában is olyan kérdéseket tesz fel, amelyek arra mutatnak, hogy nem elég egy tiltó szabályt úgy-ahogy megfogalmazni, azt értelmezni is kell.

Véleményem szerint nem helyes a tiltó szabály olyan alkalmazása, amely nincs tekintettel arra, vajon a választott felhasználói név valóban alkalmas-e a megtévesztésre?--Linkoman vita 2019. május 14., 21:52 (CEST)Válasz[válasz]

Palotabarát észrevétele szerkesztés

Szigorúan általános észrevételként, nem csatlakozva az ügyet személyes üggyé változtatókhoz: az azonosítókkal kapcsolatos irányelv tekintetében annyit megjegyeznék/kérnék, hogy a Nem megfelelő azonosítók 1. 2. pontjában szereplő mondatot, mely így szól:

Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek neve, ha a szerkesztő nem ezek hivatalos képviselője.

mindenképpen érdemes lenne kijavítani, hiszen a 2010-es megállapodás szellemiségével épp szembemenve azt sugallja, hogy ha valaki egy szervezet hivatalos képviselője, akkor mégis regisztrálhat a szervezet nevén. Ez akkor szúrt szemet, amikor a Szerkesztő:Üdvösség Hirdetői Egyház felhasználót megkértem, hogy változtassa meg a nevét, de mint utóbb kiderült, ő az egyház vezetője, és amikor beidéztem volna neki az irányelvet, láttam, hogy az magyarázható úgy is, hogy neki kifejezetten megengedjük, hogy regisztráljon a szervezet nevén.

Én hiszem, hogy ez véletlenül maradt benne az irányelvben, tudom, hogy túl lehet rajta lépni, de azt is látni kell, hogy ha magyarázatként kínáljuk egy felhasználónak, hogy miért is kell megváltoztatni az azonosítóját, akkor kiolvasható belőle más is, mint amit a 2010-es megállapodás tartalmaz. Palotabarát vita 2019. május 16., 19:53 (CEST)Válasz[válasz]

Szerintem teljesen igazad van. Malatinszky vita 2019. május 16., 19:58 (CEST)Válasz[válasz]

A fentiekkel egyetértek, jól kiegészítik az általam írtakat.--Linkoman vita 2019. május 16., 20:34 (CEST)Válasz[válasz]

A testület állásfoglalása az ügy befogadásáról szerkesztés

A beadványt a WT észlelte (nehéz is lett volna nem észlelni, mivel a beadványt egy WT-tag nyújtotta be) Ogodej vitalap 2019. május 14., 08:20 (CEST)Válasz[válasz]

A beadványt a WT befogadta. Az eljárótanács tagjai: Dodi123, Gg. Any, Gerry89, Jávori István, Ogodej. Gerry89 vita 2019. május 14., 19:49 (CEST)Válasz[válasz]

A testület határozata szerkesztés

A Wikitanács Eljáró Tanácsa részletes vita során megtárgyalta EniPort beadványát és egyhangú döntéssel az alábbi állásfoglalást alakította ki:

1) A WT a tárgyalt beadvánnyal kapcsolatos állásfoglalását a Wikipédia:Azonosító irányelvben megfogalmazottak alapján alakította ki. A beadványban megfogalmazott kérdések az irányelv módosítása nélkül megválaszolhatók voltak, az irányelvben foglaltak értelmezésével. A további viták és konfliktusok megelőzése érdekében a WT szükségesnek tartotta, hogy a mostani állásfoglalásában nyilvánossá tegye az irányelvnek a Wikipédia szellemiségével összefüggő, általa nyújtott értelmezést.

2) A WT a mostani döntése során az irányelvben foglaltak szövege mellett elsősorban annak célját vette figyelembe.

 • a) Az azonosítókkal kapcsolatos irányelv alapvető célja az, hogy minden azonosító mögött egyetlen személy legyen, ne pedig egy cég (szervezet stb.) nem definiált számú és változó személyű tagja, ezért írja elő azt, hogy a cég nevében ne hozzon senki létre azonosítót.
 • b) A másik cél, hogy az azonosítók használatával senki ne tudjon visszaélni egy cég (szervezet stb.) nevével, védjegyével, márkájával, és ne használja a Wikipédiát reklámfelületnek.

3) A WT a beadvány vitája során – a beadvány lapján kapott jelzés és tagjainak észrevételei alapján – az irányelvben több olyan hiányosságot és ellentmondást észlelt, amelynek javítását szükségesnek tartja. Ennek érdekében a beadványra adott választól függetlenül, állásfoglalásának ismertetését követően, javaslatot tesz az irányelv bizonyos pontjainak módosítására, illetve kiegészítésére, amelyeknek az elfogadása közösségi szavazást igényel.

Az irányelv kapcsolódó rendelkezései szerkesztés

1) A Wikipédia:Azonosító irányelvnek a beadvány tartalmát, a cégnevekhez kapcsolódó azonosítókat érintő rendelkezései a nem megfelelő azonosító nevekről az alábbiak: „Nem megfelelő azonosító:”

 • „Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek neve, ha a szerkesztő nem ezek hivatalos képviselője”;
 • „Az azonosító nem használható más emberek, csoportok vagy cégek lejáratására, függetlenül attól, hogy azok szerkesztik-e a Wikipédiát”.

A Wikipédia:Szavazás/Céges azonosítók, 2010 alapján az irányelv az alábbi ponttal egészült ki, amely szűkíti a fenti idézet első pontban meghatározott feltételt, kimondva, hogy cégeknek és pártoknak semmiképpen nem lehet saját nevüket tartalmazó azonosítója, függetlenül attól, hogy a szerkesztő azok hivatalos képviselője vagy sem:

 • „Ne legyenek se cégeknek, se pártoknak saját nevüket tartalmazó vagy arra egyértelműen utaló azonosítói a Wikipédián.”

Értelmezések a cégek és pártok nevei esetében szerkesztés

A cégnév lehet teljes vagy rövidített név. A teljes név három részből áll: egy (vagy több) vezérszóból, a cég tevékenységi körére utaló részből, valamint a cégforma megnevezéséből. A rövidített név a vezérszóból és a cégforma megnevezéséből áll. A fenti meghatározás figyelembevételével a cégek elnevezése, valamint azok vezérszava esetében az irányelv alkalmazásához az alábbi értelmezéseket adjuk, amelyekre a későbbiekben az „Értelmezés” szóval, és a megfelelő ponttal hivatkozunk:

1. Az irányelv megszövegezése alapján nem megengedett egy cég teljes vagy rövidített nevének szerkesztői azonosítóként való használata. Például a „Valami Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság”, valamint a „Valami Kft” név és ezek bármilyen arra egyértelműen utaló változata, például „valamikft”, egyaránt tiltott azonosító a Wikipédián. A pártok esetében a pártok neve vagy azok bármilyen rövidítése vagy arra való egyértelmű utalás (például szadesz, fideSS) nem megengedett szerkesztői azonosító.

2. A vezérszó állhat személynévből, köznyelvi szóból, mozaikszóból, rövidítésből vagy fantázianévből. Ezek más-más megközelítést igényelnek:

 • a. Egyértelműen megengedett egy szerkesztői azonosító, akkor is, ha az megegyezik egy cég vezérszavával, ha az
  • i. személynév, és egyben a regisztrált szerkesztő saját neve, akkor is, ha ilyen nevű cég akár az ő, akár más tulajdonában létezik, mert senkit nem lehet eltiltani saját személyneve használatától (például Kovács (Kovács Kft.)). Azonban nem megengedett még az ilyen saját szerkesztői névvel sem az Értelmezés b. iii. pontja szerinti gazdasági előnyszerzésre törekvés.
  • ii. köznyelvi szó (például Szalakóta (Szalakóta Bt.), Mandula (Mandula Supersum Kft.), Zafir (Zafir Kft.) stb.).
 • b. Mozaikszó, rövidítés és fantázianév esetén a szerkesztői azonosító megengedett akkor is, ha az egy cég vezérszavával egyezik (például Samat (SAMAT-Fuvar Kft., Slemi (Slemi–Hami Bt.), Gerry89 (Gerry-Tech Kft.), Dodi123 (Dodi Kft.)
  kivéve
  • i. ha a szerkesztői azonosítónak választott vezérszó védett terméknevet tartalmaz (például Coca Cola bármilyen alakban: cocacola stb.);
  • ii. ha a szerkesztői azonosítónak választott vezérszó közismert márkanév (például adidas);
  • iii. ha a vezérszót választó szerkesztő a nevet gazdasági előnyszerzésre használja, függetlenül attól, hogy az adott cégben bármilyen minőségben tulajdonos, ügyvezető vagy alkalmazott, vagy az előbbiek rokona, ismerőse, vagy tőlük független személy.

Az i. és ii. pont azért nem megengedett, mert félrevezetésre alkalmas, olyan érzetet kelthet az olvasóban, mintha a szerkesztő annak a márkának a hivatalos képviselője lenne. A iii. pont azért nem megengedett, mert ellenkezik a Wikipédia alapelvével.

Válaszok a beadványban megfogalmazott kérdésekre szerkesztés

A beadvány szerinti kérdésekre adott válaszok a fentiek alapján:

1. „Befolyásolja-e a kérdést, hogy az azonosítóban szereplő cégben bármilyen módon érintett-e a szerkesztő, és ha igen akkor miként?Elképzelhető, hogy a saját érdekeltség tiltott, de egy szülő, testvér, stb. kapcsolat már elfogadható? Egy névrokonságból lehet (esetleg téves) következtetéseket levonni, de egy anyós, unokatestvér, stb. kapcsolat már csak nehezen ellenőrizhető. (Amúgy azt gondolom, hogy a GDPR kifejezetten tiltja, hogy vizsgáljuk az azonosítók mögött álló szerkesztők IRL személyét, de tavaly felmerült, hogy a tulajdonosokra illetve azok családtagjaira más szabályok vonatkoznak, mint akit semmilyen családi szál nem köt a kérdéses céghez.)”

 • Ha az azonosító egy cég nevének teljes vagy rövidített alakja, az az „Értelmezés” 1. pontja alapján nem megengedett azonosítónak számít, függetlenül attól, hogy az ilyen néven regisztrált szerkesztő bármilyen kapcsolatban áll-e a céggel vagy sem.
 • Ha az azonosító egy létező cég vezérszava, akkor az „Értelmezés” 2. pontja alapján

megengedett vagy nem elfogadható az azonosító, függetlenül attól, hogy a regisztrált szerkesztő az adott cégben bármilyen minőségben tulajdonos, ügyvezető vagy alkalmazott, vagy az előbbiek rokona, ismerőse, vagy tőlük független személy.

2. „Amennyiben mindenfajta egyezőséget tiltunk, akkor kivételt képeznek-e olyan esetek, hogy pl. "privát okokból gyermekkorom egyik meghatározója volt"? (A tavalyi vitában merült fel ilyen indok a (szerintem nem létező szabály alóli) kivétel okaként.)”

 • Az azonosító és egy cégnév egyezősége csak a teljes vagy rövidített cégnevek, valamint a pártok nevei és azok bármilyen arra egyértelműen utaló változata esetében nem megfelelőek. A cégnévben szereplő vezérszó egyezősége esetén az „Értelmezés” 2. b. pontja szerinti esetekben nem megfelelő.

3. „Az egyezőségeket csak a magyar cégnevekben kell-e kutatni, vagy a világ összes cégnevében? (Tavaly többen felismerni vélték azonosítójukat különböző külföldi cégnevekben.)”

 • Az egyezőséget nem kell kutatni. Amennyiben bármely szerkesztőtől egy azonosító névvel kapcsolatban kifogás érkezik, vagy az azonosítónak választott márkanév közismert, abban az esetben, és kizárólag csak akkor kell az adminisztrátoroknak megvizsgálni azt, hogy az azonosító és az abban szereplő cégnév, vagy annak vezérszava az „Értelmezés” 1. vagy 2. pontjában foglaltak valamelyikébe ütközik-e, függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi cégről van szó.

4. „Mi történik, ha egy jövőben alakuló cég neve megegyezik egy meglévő felhasználó szerkesztőnevével? Blokkoljuk, vagy felszólítjuk névváltoztatásra?”

 • Egy jövőben alakuló cég esetében, ha egy szerkesztő korábban választott azonosítójával kapcsolatban kifogás érkezik, ugyanúgy kell eljárni, mint a már korábban is létező cégek esetében, azaz az „Értelmezés” 1. és 2. pontjai szerinti megfelelőséget kell vizsgálni. A szerkesztői név ilyen esetben általában csak akkor nem megfelelő, ha a név védett terméknév.

5. „Miként érvényesítődik az irányelv a globális felhasználói fiókok esetében? Ha a példának okáért egy brazil szerkesztő jóhiszeműen beregisztrálja a CBA felhasználónevet, akkor mi a magyar Wikipédián blokkoljuk?”

 • A globális felhasználói fiókok esetében ugyanaz az eljárás, mint a magyar fiókok esetében, azaz a kizáró okok megegyeznek.

6. „Miként kéne történnie a névegyezőségek ellenőrzésének? Egy bot-nak kéne folyamatosan kutatnia ezeket, vagy egyéni feljelentgetések alapján?”

 • A névegyezőséget külön nem kell ellenőrizni. Az „Értelmezés” 1. és 2. pontjai szerinti megfelelőségét vizsgáló ellenőrzés csak bejelentés esetén történjen.

7. „Korábban egyik szerkesztőtársunk felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesek által vitatott azonosítókban többnyire nem is cégnév, hanem csak vezérszó szerepel, ezekre viszont jelenleg végleg semmilyen szabályozás, korlátozás nem létezik: vitán felül áll a használatuk szabályossága.”

 • A vezérszóra vonatkozóan az „Értelmezés” 2. pontja szerinti megállapítások érvényesek.

A WT javaslatai a beadvány vitája alapján szerkesztés

A WT a beadvánnyal kapcsolatos tájékozódás során több hiányosságot észlelt az irányelv jelenlegi szövegében, ezért a beadvánnyal kapcsolatos állásfoglalásától függetlenül az irányelv céljaival összhangban javasolja annak közösségi szavazás útján történő kiegészítését az alábbiakkal:

1. Módosításra javasoljuk, hogy a híres emberek, közszereplők, intézmények neve is a nem megengedett azonosítónevek közé kerüljön. Az így már egységes kezelést jelentő módosítás következtében javasoljuk a híres emberekre, közszereplőkre, intézményekre, szervezetekre, valamint a cégekre és pártokra vonatkozó megfogalmazások egy pontba szerkesztését, mivel különbség a módosítás után már nincs köztük.

A „Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek neve, ha a szerkesztő nem ezek hivatalos képviselője” mondatot az alábbira:

(Nem megengedett azonosító)

Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek, cégek, pártok neve, valamint ezek bármilyen arra egyértelműen utaló változata, kivéve, ha az érintett közszereplő vagy híres ember saját maga szerkeszt. A személyazonosságot az OTRS- en keresztül igazolni kell.

2. Kiegészítésként javasoljuk:

Nem megengedett az olyan azonosító, amely a magyar névtér szerkesztőközösségében megosztó, indulatkeltő, jogkorlátozó, jogkiterjesztő vagy gazdasági-politikai érdekek érvényesítését szolgálja.

Az Eljáró Tanács nevében: – Gerry89 vita 2019. május 20., 08:50 (CEST)Válasz[válasz]

Köszönöm szépen a WT munkáját. A részletes állásfoglalás a konkrét példákkal úgy gondolom segít megérteni a jelenlegi irányelv szándékát: pontot tesz a korábbi vitákra, és megelőzi a további félreértéseket is.
Nagy kérdés, hogy ki vállalja majd fel az irányelv WT által feltárt hibáival kapcsolatos módosító javaslat megszövegezését, és annak a közösséggel történő elfogadtatását, de a határozat addig is világos útmutatást nyújt az irányelv helyes alkalmazásához. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2019. május 20., 21:09 (CEST)Válasz[válasz]

A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!