A magyar és más nyelvek közötti véletlen szóegyezések listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista olyan szavakat sorol fel, amelyek írott alakja véletlenül egybeesik magyarul és valamely más nyelven. (Az azonos vagy rokon jelentésű nemzetközi szavaknak és a kölcsönszavaknak tehát itt nincs helyük.) – A szavakat betűrendbe sorolt nyelvek szerint, azokon belül is betűrendbe tesszük.

Megjegyzések

szerkesztés

Első helyen áll az a szó, amelynek mindkét nyelven van értelme, majd ezt követi dőlt betűvel a szó magyar jelentése. Szónak tekintünk egy nyelvben minden szótári szót és azok minden lehetséges ragozott alakját, ha az az illető nyelv átlagos műveltségű anyanyelvi beszélője számára megérthető, elsősorban a standard köznyelv szavait, mindegyik nyelvben csak a ma is létező alakokat (a holt nyelvek kivételével). A mesterséges nyelvek szavai a többi nyelvvel egyenrangúan kapnak helyet.

A magyar jelentés megadásakor:

 • Próbáljuk meg tükrözni, illetve jelölni a szavak nyelvtani alakját: például ha tárgyesetben áll az illető nyelven, akkor magyarra is tárgyesettel fordítsuk!
 • A jelentés megadásánál törekedjünk a tömörségre (a magyar jelentés leírása lehetőleg ne legyen hosszabb 20 karakternél), valamint a pontosságra (a megadott jelentés se túl szűk, se túl tág ne legyen az eredeti nyelvhez képest). Ha van kifejező, átfogó jelentésű magyar megfelelő, elég ezt megadni; ha nincs, fel lehet tüntetni szinonimát vagy kurzív, zárójeles egyértelműsítést. A szavak stílusa nem mérvadó a gyűjteménybe kerülésüknél.
 • Ha bármely idegen szó létezése vagy jelentése felől bizonytalan vagy, akkor kérünk, hogy a vitalapon tüntesd fel, ne itt!

Külön listákba gyűjtjük

szerkesztés

Az adott nyelv fejezetén belül:

 • a magyarul keresztnévként létező szavakat (akár teljes, akár becézett alak)
 • a magyarul vezetéknévként létező szavakat (csak a tipikusan magyar nevek)
 • a magyarul földrajzi névként létező szavakat (csak a magyar nyelvterület magyar földrajzi nevei)
 • az ékezet, mellékjel terén nem pontosan egyező szavakat

Külön fejezetekben:

 • az idegen nyelvű személyneveket
 • az idegen nyelvű családneveket (csak ismertebb – akár élő, akár elhunyt – személyek nevét)
 • az idegen nyelvű földrajzi neveket

Ha olyan szóegyezést javasolnál, amely a fentieknek nem felel meg, de szerinted érdekes lehet, akkor kérünk, hogy a vitalapon tüntesd föl, és ha a többség is jónak találja, kitaláljuk az elhelyezését és átvesszük a szócikk lapjára.

Külön szócikkben gyűjtjük

szerkesztés

Latin betűs írású nyelvek

szerkesztés
 • baba apa
 • vaj olaj
 • a egy
 • ad apróhirdetés
 • add hozzátesz
 • akin rokon
 • amid között
 • arc körív
 • barmaid pincérlány, csaposlány
 • be lenni
 • bead gyöngyszem
 • befog ködösít
 • being létezés, lény
 • bent hajlított
 • bog mocsár
 • bolt csavar; villámcsapás
 • bong vízipipa
 • boron bór <vegyi elem>
 • buggy homokfutó
 • coca kokacserje
 • comb fésű
 • colossal elképesztő
 • dug ásott
 • eke szintén
 • elegy elégia
 • eleven tizenegy
 • elves manók
 • ember parázs
 • ere egykor
 • faltered akadozott, hebegett
 • far messze
 • fed etetett
 • fen mocsár
 • fend hárít
 • foci fókuszok
 • fog köd
 • fogy maradi
 • fond szerető, gyöngéd
 • fuss zsivaj, fontoskodás
 • gallon <egyfajta űrmérték>
 • gang csapat, banda
 • had ~ birtokolt
 • hang lóg, akaszt
 • hat kalap
 • he ő
 • here itt
 • hint célzás
 • hinted célzott, javasolt
 • hints célzások
 • hit ütés
 • hold fogás
 • hull hüvely; hajótest
 • hunt vadászat
 • indult különleges egyházi engedély
 • is van
 • jog meglök, kocog, üget
 • jut kiszögell(és)
 • ken látótávolság, szemhatár
 • kid kölyök
 • kin rokon, atyafi
 • kink hóbort, szeszély, bogár
 • kit készlet
 • lap kör (sport)
 • lead vezet
 • lent kölcsönzött
 • less kevésbé
 • lessen kisebbít
 • lest nehogy
 • leveled kiegyenlített
 • lever emelő
 • link kapocs
 • linked összekapcsolt
 • lump rög, göröngy, darab
 • maid szobalány
 • maim megcsonkít
 • main
 • major jelentős, őrnagy, számottevő
 • mart piactér
 • mess zűrzavar, felfordulás
 • messed összekavart
 • mid középső
 • mind ész, elme, tudat
 • minded vmilyen gondolkodású
 • mink menyét
 • mint 1. pénzverde 2. menta
 • mire kátyú
 • moss moha
 • most a legtöbb
 • mucus nyálka
 • muff melléfog, eltéveszt
 • must kell, muszáj
 • nap szundít(ás), szendergés
 • netted hálóval fedett
 • no nem <tagadás>
 • old régi, öreg
 • pad párna
 • pang nyilallás, gyötrelem
 • part rész
 • patent szabadalom
 • pecked megcsípett
 • per keresztül
 • pert szemtelen, pökhendi
 • petty kisszerű, elenyésző
 • port kikötő
 • puff lehelet, fuvallat
 • pun szójáték
 • punt <egyfajta csónak>
 • rabbit nyúl
 • rag rongy
 • rang csörgött, csengett
 • rend tép, szaggat
 • rest pihen(és)
 • rested pihent
 • ring csörög, cseng
 • sing énekel
 • sort -fajta, -féle
 • tag cédula
 • tan cserzett
 • taps (víz)csapok
 • tar kátrány
 • tart 1. gyümölcslepény 2. utcalány
 • tender 1. lágy, gyengéd 2. pályázat
 • termed megnevezett
 • test ellenőrzés, felmérés
 • tested ellenőrzött
 • tied odakötött
 • tilt billenés
 • tilts billenések
 • tipped csúccsal ellátott
 • told elmondott
 • toll autópályadíj
 • van kisbusz
 • vassal hűbéres
 • versed jártas, tapasztalt
 • vet veterán
 • volt körfordulat, kanyarodás

A magyarban nem használatos, de képezhető szóösszetételek:

 • boring unalmas
 • facet kristálylap, oldal
 • faceted fazettás, csiszolt
 • farina keményítő
 • halvers felek
 • romper kezeslábas
 • rostrum hajóorr
 • vastest legszélesebb, legnagyobb

A magyarban nagybetűvel keresztnevek:

 • edit kiad, szerkeszt

A magyarban nagybetűvel földrajzi nevek:

 • pest dögvész
 • ez nem
 • hamar tíz
 • ni én
 • had kígyó
 • lom törés, fejtés, (kő)fejtő
 • nádor daganat
 • nej leg-
 • noha láb
 • zápor tagadás
 • el elektromosság
 • fest parti, fesztivál
 • firkant négyszög
 • haj cápa
 • hat kalap
 • hitte találni
 • hold csapat
 • igen ismét, újra
 • is jég
 • kant oldal, határ
 • kap fok
 • kender felismer
 • kor kórus
 • mellem között
 • most gyümölcslé
 • nem könnyű
 • nyer (görög) nű betűk
 • nyest legújabb
 • pest pestis
 • telt sátor
 • told vám
 • vej út

Eszperantó

szerkesztés
 • aga cselekvő
 • ama szerető
 • ami szeret
 • apud mellett
 • ara tömeges
 • baka sütő-
 • baki sütni
 • bari elzárni
 • bele szépen
 • boka bak
 • bora fúró (mn.)
 • boros fúr (jövő idő)
 • busa autóbusz-
 • cica mellbimbói (mn.)
 • de -tól/től
 • deci illeni, illőnek lenni
 • dia isteni
 • diri mondani
 • ege nagyon, rendkívül
 • eke kezdetétől, kezdve
 • el közül, -ból/ből
 • esti lenni
 • fala leeső
 • fali esni, elesni, leesni
 • far vki által
 • festi megünnepelni
 • fia hitvány, gonosz, alantas
 • fika baszó
 • fini befejezni
 • fontos eredni, fakadni fog
 • hala csarnoki
 • havas van nekem, neked…
 • havi birtokolni
 • honti szégyenkezni
 • ina női
 • inda méltó
 • inga hüvelyes (jellegű)
 • inge hüvelyként
 • ingen hüvelybe
 • ja <nyomatékosító szó>
 • kapa fej-
 • kara kedves
 • karaj kedves [többes szám]
 • kies kinek a (vmi)je?, akié
 • kolera dühös
 • koma vesszős
 • kombi fésülködni
 • kora szívből jövő
 • korpa testi
 • kova (tojást) költő
 • kuka süteményes
 • kun -val/vel
 • likas folyik
 • mama mell-, emlő-
 • mi én
 • min engem
 • mini bányászni
 • mire bámulva
 • mise hibásan, tévesen
 • muki váladékozni
 • ni mi (személyes névmás)
 • nuna mostani, jelenlegi
 • ok nyolc
 • oka nyolcadik
 • paca békés
 • pala halvány
 • pata serpenyős
 • para páros
 • paraj párosak
 • pasas elhalad, elmúlik
 • pasi elhaladni, elmúlni
 • peca darabos
 • per -val/-vel
 • pina fenyős
 • por -ért, számára
 • rajta jogos
 • randa sarkos
 • rege uralkodva
 • resti maradni
 • ronda kerek
 • rostos sütni fog (rostélyon)
 • sablon homokot
 • sali megsózni
 • sarki gyomlálni
 • satu lakj jól
 • se ha
 • terme kifejezésként
 • tinta csörgő, csörömpölő
 • torna esztergályos (jellegű)
 • tuja azonnali
 • tusa köhögési
 • verda zöld
 • verde zölden
 • verme féregként
 • veti fogadni, tétet tenni meg
 • vive élve

Magyarul keresztnevek:

 • bori fúrni
 • elvira férfiból lett
 • eta kicsi
 • era rész
 • ili ők, eszköznek lenni
 • kata macskás
 • laca fáradt
 • mara tengeri
 • pali elhalványulni
 • peti kérni
 • pesta pestises
 • roli szerepet játszani
 • samu legyen ugyanaz
 • timi félni
 • vera valódi
 • vica soros, következő
 • aga de
 • esik előszoba, előtér, folyosó
 • hall fagy (fn.)
 • iga minden
 • ige fogíny
 • ja és
 • kell óra
 • korral esetén
 • kurva szomorú
 • ma én
 • meri tenger
 • sokk zokni
 • bók könyv
 • hús épület, ház

Filippínó (tagalog)

szerkesztés
 • bili vásárolni
 • puki <női nemi szerv>

Személynevek:

 • gabi taró (a trópusi zöldség helyi neve)
 • alku kezdet
 • apu segítség
 • ellen ha én nem
 • ellet ha te nem
 • ellette ha ti nem
 • este akadály
 • heti azonnal
 • hinta ár
 • ja és
 • kamara héj, kéreg
 • karja marha
 • kivi
 • kova kemény
 • kuka kicsoda
 • kukin mindenki
 • lanka fonál
 • lika piszok
 • meri tenger
 • napa pólus
 • ovi ajtó
 • pala darab, falat
 • pata fazék
 • sara sás
 • sarja sor(ozat)
 • se ez/az
 • sorsa vadkacsa
 • te ti
 • teli orsó
 • telki retesz
 • turha haszontalan, felesleges
 • ura karrier/barázda
 • villa gyapjú
 • villan gyapjúnak a ...

A magyarban nem használatos, de képezhető szóösszetételek:

 • vastata válaszolni

A magyarban nagybetűvel keresztnevek:

 • eri különféle
 • kitti gitt
 • panna tenni
 • a van neki
 • aura neki lesz
 • baba 1.mazsolás kuglóf 2.hippi 3.elképedt 4.női nemi szerv
 • centre központ
 • cet ez a(z)
 • de -nak/nek a vmije; -ból/ből, -tól/től
 • dédié visszavont, visszalépett <hímnem>
 • dédire visszavon, visszalép
 • dédit visszalépés
 • délire őrület, téboly
 • est 1. kelet 2. van
 • fesse fenék, farpofa
 • franc 1. egyenes, becsületes, világos, igazi 2. szabad 3. teljes (nap)
 • fini vége, befejezett
 • font csinálnak
 • fut volt
 • le a(z) <hímnem, egyes szám>
 • lent lassú
 • les a(z) <többes szám>
 • lettre betű, levél
 • mai május
 • mars március
 • mer tenger
 • mise tett <nőnem>
 • ne nem
 • nos a mi …jeink <tsz.>
 • ont nekik van
 • part elmegy
 • parti 1. állásfoglalás, megoldás 2. elment 3. részeg
 • partira el fog menni
 • partis elmész
 • partit elment
 • patron 1. pártfogó, védőszent 2. főnök 3. házigazda
 • permet engedélyez
 • pont híd
 • porc sertés
 • port kikötő
 • régit kormányoz
 • rend visszaad, vmilyenné tesz/lesz
 • rendez adjátok vissza, váljatok vmilyenné
 • rendre visszaadni, vmilyenné tenni/lenni
 • se magát
 • sort sors; elmegy
 • tente sátor
 • terme kifejezés
 • un egy <hímnem>
 • vendre árul, elad
 • van lószállító kocsi
 • vers felé
 • vert zöld
 • vitesse sebesség

Keresztnevek magyarul (ragozatlanul vagy ragozva):

 • mari férj
 • péter szellent
 • petit kicsi
 • bent vagy (ige)
 • bot csont
 • de a, az (névelő)
 • had nekem/neked/neki volt
 • haver zab
 • heten hívni, nevezni
 • hun övék (birtokos névmás)
 • is van
 • kan képes vagyok/képes (módbeli segédige)
 • karig fukar
 • ken ismerek
 • kering tartófal, támfal
 • kop fej (főnév)
 • lepel kanál
 • mag nekem/neked/neki szabad (módbeli segédige)
 • pest pestis
 • sok zokni
 • van (birtokot, származást, eredetet jelző szó, mint az angol "of")
 • vers friss
 • bog isten
 • bor fenyő
 • budi legyél
 • deo rész
 • jak gyors, nehéz, masszív, erős
 • jelen őz, szarvas
 • paci te gácsér! (a pátak származéka)
 • raj mennyország, Paradicsom
 • sok
 • tok folyamat
 • adat hagyomány
 • ajak meghívni
 • akar gyökér
 • amit engedély; elnézést
 • apa mi?
 • bak kád
 • berak kaka, kakál
 • borok fekély
 • borong nagykereskedelem
 • budi elme, ész, tudat, figyelem
 • cincin gyűrű
 • cuki <női nemi szerv>
 • cumi-cumi tintahal
 • dada mellkas
 • dara szűz
 • dorong tol, nyom
 • ember vödör
 • harap remél
 • hari nap
 • ingat emlékszik
 • kaki láb, alj
 • kamu te
 • kamus szótár
 • kering száraz
 • kotor piszkos
 • kukira azt hiszem, gondolom
 • lombok csili
 • luka vágás, hasadék
 • minta kér
 • nasi rizs
 • pipi arc
 • putri lánya vkinek
 • sapi tehén
 • satu egy <szám>
 • sunyi csendes
 • tali kötél
 • tapi de
 • topi kalap
 • tolong segít

A magyarban személynevek:

 • bea vám, illeték
 • gizi tápanyag
 • kata szó
 • laci fiók
 • pesta fesztivál, ünnepély, parti
 • peti 1. mellkas 2. bőrönd
 • áll angolna
 • ásta szereteteké
 • bak hát
 • bál tűz
 • bolti labda
 • bók könyv
 • bringa mell
 • dagi napnak
 • ég én
 • éta eszik
 • foss vízesés
 • fura fenyő
 • hamar kalapács
 • hinni annak (névmás és névelő nőnemű, részes alakja)
 • hús ház
 • is jég
 • karfa kosár
 • kerti gyertya
 • kinn orca
 • koma érkezés
 • mér nekem
 • mór láp
 • óra találgat
 • rúg rozst
 • sár fájdalmas
 • smár kis
 • (az angol to megfelelője)
 • út ki
 • útkoma megoldás
 • de -ról/-ről, -tól/-től
 • est lenni
 • manus kéz
 • ovis juh
 • simul egyszerre
 • sin ha pedig, de ha
 • te téged
 • ubi hol, ahol, mihelyt
 • vas edény
 • ver tavasz

Magyarul keresztnevek:

 • annus ér (fn.)
 • maris tengeré
 • tibi téged
 • okno ablak
 • most híd
 • pisze ír
 • szop mosómedve
 • tutaj itt
 • adata
 • alga jutalom, fizetés
 • balta fehér
 • birka címke
 • bors bór
 • burka korsó
 • daru csinálok
 • darva kátrány
 • degu égek
 • guba halom, kazal; verem
 • guru elfáradtam
 • kas ki, mi
 • kaja láb
 • koki fák
 • kop ápolsz
 • kopt ápolni, gondozni
 • koris kórus
 • ja ha
 • java habarcs
 • jel hát, mégis
 • manus enyémeket
 • mini említed
 • un és
 • pata maga a, saját maga
 • patika tetszett
 • sava saját
 • savas sajátjuk
 • siet összekötni
 • tagad most
 • taps válni fog (valamivé)
 • tapsi válni fogsz (valamivé)
 • te itt
 • tik csak, csupán
 • tilts híd
 • tinis rozsomák
 • tulkot fordítani, tolmácsolni
 • vakar este (hsz.)
 • var tud, képes

Magyarul keresztnevek:

 • doma gondolat
 • soma zacskó
 • pasas útlevél

Magyarul keresztnevek:

 • boris bór (kémiai elem)
 • jel élet
 • kard illat
 • mer tenger
 • adat szokás, hagyomány
 • aduk kever
 • ajak meghív
 • akad megállapodás, ígéret
 • akar gyökér
 • apa mi?
 • ara füge
 • arca kép
 • ari has
 • bab fejezet
 • baja trágya
 • bak hasonló
 • baka öröklés
 • baki egyensúly
 • bor fúró
 • boros különc
 • budi jóság, kedvesség
 • busa hab
 • buta vak
 • cicit dédunoka
 • dada mellkas
 • dia ő(t), az(t)
 • didik oktat, nevel, képez
 • diri maga('t), áll
 • dorong ösztönöz, serkent
 • duda özvegyember
 • falak világ(egyetem), csillagászat
 • gondok köpcös; golyva
 • gondol csupasz, kopár; győz
 • had határ
 • hajat szándék, terv, vágy
 • hal ügy, helyzet
 • hala irány
 • hamis bűzlik
 • harap remény
 • hari nap (időszak)
 • hasad irigy
 • hiba bánat
 • ingat emlékszik
 • ipar sógor(nő)
 • isi tartalom
 • jaja házal
 • kaki láb
 • kamu te, a te …d
 • kamus szótár
 • kapar elszórt, szétterült
 • kapuk <egyfajta gyapot/pamut>
 • kerek csörlő, felvonó
 • keretek <egyfajta cigaretta dohánnyal és szegfűszeggel>
 • korok odú
 • kotor piszkos
 • lap megtöröl, feltöröl
 • lesi elnyúzott, elcsigázott
 • likat sűrű
 • luka seb, sérülés
 • lukis rajzolni
 • maki rosszul bánik vmivel/vkivel
 • makin egyre jobban
 • mancis gyufa
 • mi metélt
 • minta kér(em), legyen szíves
 • mukim kerület
 • nasi főtt rizs
 • pacal én (előkelőséghez szólva)
 • pala szerecsendió
 • palit bepiszkít
 • papa nagyon szegény
 • pari rája
 • parit csatorna
 • perli kötekedik, ingerel
 • picit nyom, szorít, csíp
 • pipi arc
 • pipit veréb
 • pita szalag
 • puding <egyfajta díszcserje>
 • puki <női nemi szerv>
 • pulik helyreállít
 • raja király
 • rang vázlat; ugar
 • roma szőr
 • ronda járőröz
 • sah hiteles, valódi, törvényes
 • sapi tehén, bika
 • sarat megrakott, megterhelt
 • satu egy
 • se egy; ugyanaz
 • sirat háló(zat)
 • sulit titkos; nehéz
 • sunyi csendes, magányos
 • takar korsó, kancsó
 • tali kötél
 • tanya kérdez
 • tolong segítség, segíteni
 • topi kalap
 • tubi folyton
 • unta teve
 • van furgon (az angolból)
 • wap gőz

Magyarul keresztnevek:

 • benci utál
 • kata szó
 • laci fiók
 • lali védett
 • mari jön
 • pesta ünnep, fesztivál
 • peti doboz
 • robek szakít, tép
 • beste legjobb (ragozva)
 • betont hangsúlyos, hangsúlyoz
 • bog hajlított (ige)
 • Ebbe apály
 • ebben apadni, csökkenni
 • essen enni
 • dörren aszal
 • Fest ünnep
 • fing megfogott (ige)
 • Griff fogás
 • hat van neki, <múlt idejű segédige>
 • innen bent
 • Ketten láncok
 • Kiesel kavics
 • Kinn áll (főnév)
 • Lecke nyalató (vadászatban)
 • lesen olvasni
 • lest olvastok
 • mag szeret, kedvel
 • mit ‑val/vel
 • Pest pestis
 • porig lyukacsos
 • Szene jelenet
 • Tag nap (időegység)
 • toll eszeveszett, remek
 • und és
 • Untat rossz cselekedet
 • vermeiden elkerülni
 • von -tól/től
 • Zug vonat

Német szavak, amelyek csak a svájci helyesírásban esnek egybe magyar szóval (Németországban és Ausztriában ß van bennük):

 • Fuss láb
 • süss édes
 • endre szerkesztés, változtatás
 • adatta alkalmaz
 • ama szeret
 • altra másik
 • ara szánt
 • avara fukar (nő)
 • basa alapul
 • bestia állat
 • bili epék
 • brutto csúnya
 • cetre citerák
 • cifra szám
 • combina összefűz
 • dara adni fog
 • dal -hoz, -hez, -nál, -nél, -tól, -től
 • decise elhatároz
 • dia adjon
 • fa csinál
 • far csinálni
 • fara csinálni fog
 • farina liszt
 • favilla szikra
 • fedele hűséges
 • fedi hitek
 • fesse repedtek (nn)
 • foci gyújtópontok
 • fogna szennycsatorna
 • fossa árok, gödör
 • fusi orsók
 • ha van neki
 • inni himnuszok
 • le (többes számú nőnemű határozott névelő)
 • lenti lassúak
 • lesi sértések
 • lesse főttek (nn)
 • leste fürgék (nn)
 • leve emelők
 • ma de
 • magra sovány (nőnem)
 • mai soha
 • matassa (tapogassa) gombolyag
 • mente elme
 • mese hónap
 • messe (vágja) misék
 • mesterei összeráznám
 • mestereste összeráznátok
 • mi nekem
 • mire célok
 • mise helyez
 • mondana világias, evilági
 • mondani ua., tsz-ban
 • mossa mozdulat
 • mulatta mulatt nő
 • muri falak
 • muta vált, -oztat
 • nana törpenő
 • ne abból, belőle
 • neve
 • orma nyom
 • ormai most már
 • paci békék
 • pali karók
 • parola (kézfogás) szó
 • parti Távozzon!
 • per -nak, -nek
 • pere körték
 • pesti kártevők
 • pia kegyes (nő)
 • piaci tetszel
 • pompa pumpa
 • porgerle elhelyezni, nőneműeket
 • porosa porózus
 • portata tartott (igenév)
 • portava tartott (ige)
 • rendi megadod
 • resti maradsz
 • rima rés
 • romba dübörög
 • ronda kerek
 • sarai leszel
 • simulo tettetem
 • surrogo átrakom
 • talpa vakond
 • tana odu
 • te téged
 • tele vásznak
 • teli kiszabott vászondarabok
 • tenne tartott
 • tenni
 • terme hévizes fürdők
 • tette
 • ti neked
 • tini szőlőprések
 • tolta elvett (igenév)
 • torba tőzeg
 • torna visszatér
 • ultim' utolsó
 • veder nézni
 • venni jött
 • verde zöld
 • veri igazak
 • verme férgek
 • veti vétók
 • vette csúcsok
 • vili gyávák
 • vita élet
 • volta fordulat, alkalom

Magyarul keresztnevek:

 • anti- ellen
 • panna krém
 • pista pálya
 • alma lélek
 • após után
 • bunda fenék
 • forró <egy tánc neve>
 • te téged

Roma nyelv (cigány)

szerkesztés
 • rom cigány
 • apă víz
 • este van
 • fura lop
 • geci dzsekik
 • alma lélek
 • ama szeret
 • amarra megkötöz
 • baba habzó nyál
 • baja alacsony (nő)
 • bajos alacsonyak
 • basa alapoz (valamire)
 • boj kaptafa
 • borra töröl
 • cifra szám, összeg
 • dada adott, adva lévén (nőnemben)
 • de -ból/-ből
 • dió adott (ige)
 • duda kétség
 • dudás kételkedsz (Argentínában)
 • el a, az (határozott névelő)
 • él ő (hímnemben)
 • elles ll betűk
 • eme az m betű
 • erre az r betű
 • esperes ha várod / hogy várjad
 • este ez
 • estén legyenek
 • falaz csalfa, csalóka
 • falta hiány(zás)
 • ha kb. neki van/kell (segédige)
 • hada tündér
 • has kb. neked van/kell (segédige)
 • honra tisztesség
 • hoz sarló
 • le neki
 • les nekik
 • leve enyhe
 • leves enyhék
 • lista szorgalmas (nőnemben)
 • mama emlő
 • mar tenger
 • más több, inkább
 • mentes ész, szellem (többes számban)
 • mi az én …-m (birtokos determináns)
 • mire nézze
 • ni sem
 • nos minket, nekünk
 • papa pápa
 • pasa átmegy, átad, múlik, telik
 • pasas átmész, átadsz, (időt) töltesz
 • pata állat lába
 • por -ért, miatt stb. (elöljárószó)
 • poros pórusok
 • porra dorong
 • ronda kör
 • se saját magát/magukat, ők egymást (visszaható, kölcsönös, és passzív általános névmás)
 • igen vagy saját maga/maguk (határozói eset)
 • sor nővér (megszólításként)
 • te téged, neked
 • tejen szövik
 • tejes szövöd
 • tele tévé
 • ti te (határozói eset)
 • tus a te …-id (birtokos determináns)
 • un egy
 • van mennek
 • vas mégy
 • ver látni
 • verdes zöldek
 • verme látni engem
 • verse látszani vagy látni egymást
 • verte látni téged
 • villa kisváros, falu
 • vive él (ige)

Magyarul keresztnév:

 • ella ő (nőnemben)
 • linda szép, rendes
 • pista lábnyom
 • apa majom
 • baka sütni
 • be kérni
 • befogad hiteles
 • beton hangsúly
 • boka lefoglalni
 • bor lakik
 • bort el
 • bot engesztelés/gyógymód
 • dal völgy
 • de ők, azok
 • duga megteszi, megfelel, "elmegy"
 • dörren az ajtó
 • el áram
 • eleven a tanuló
 • far apa
 • fel hiba
 • fest ünnep(ség)
 • fika kávézás, kávészünet
 • fodra etetni
 • fog ok, alap (vmire); csatlakozás
 • foga csatlakozik
 • fura erdeifenyő
 • föl csikó
 • ha (birtokviszonyt kifejező segédige)
 • haj cápa
 • hal síkos
 • has hátsó láb
 • hat gyűlölet
 • haver birtokol (régies)
 • idén az ötlet
 • igen ismét
 • inga senki/semmi (többes szám)
 • ingen senki/nincs
 • inget semmi/nincs (semleges nem)
 • is jég
 • kaka sütemény
 • kan képes (segédige), tud
 • klubba nyalóka; golfütő
 • köp vétel, vásárlás
 • köpet a vétel, a vásárlás
 • köpte vásárolt
 • kör (autót) vezet
 • leken a játék
 • len enyhe
 • lever máj; él (ige)
 • lök hagyma
 • meny menü
 • mer több
 • min enyém
 • mint menta
 • modern az anya
 • nej ne, nem
 • ni ti/ön/önök
 • ont rossz(indulatú); fájdalom
 • pest pestis
 • pina kín
 • rakat borotválva
 • rest elutazva
 • se látni
 • ser lát
 • som ami; mint
 • tar tart, fog
 • te tea
 • teve tévé
 • tolva tizenkettes
 • torka szárítani
 • vad mi (kérdőszó)
 • vall gát
 • var hol
 • vet tud
 • vetet a búza
 • vita fehérek
 • vitt fehér; széles (semleges nem)
 • öl sör
 • ön a sziget

Magyarul keresztnevek:

 • lilla a kicsi
 • panna serpenyő
 • puki <női nemi szerv>
 • unom hat (számnév)
 • barom bárral
 • búrka vihar
 • had kígyó
 • hoci ámbár
 • ide megy
 • inak másképpen
 • juh dél (mint égtáj)
 • kapor ponty
 • len csak
 • most híd
 • mozog agy
 • noha láb
 • raj Paradicsom
 • zamat bársony
 • román regény

Magyarul keresztnevek

 • huba gomba
 • dob tölgy
 • kit bálna
 • luk hagyma
 • neki néhány
 • akar folyik
 • bal méz
 • el kéz
 • gebe várandós
 • mese tölgyfa
 • öl meghalni
 • süt tej
 • teker egyesével
 • tekerlek kerék
 • hab nyárfa
 • hala fagy
 • hang vasvilla
 • harag szarka
 • here trágya
 • ma föld

Magyarul keresztnevek:

 • huba rossz

Nem latin betűs írású nyelvek

szerkesztés
 • ВОТ [ejtsd: vot] íme
 • КАРТА [ejtsd: karta] térkép, kártya
 • baba (爸爸) édesapa

Idegen földrajzi nevek

szerkesztés

Nem latin írású nyelveket használó országok földrajzi nevei (átírás szerint)

szerkesztés

Idegen családnevek

szerkesztés

Idegen személynevek

szerkesztés
 • Alva (finn női név)
 • Aula (finn női név)
 • Aura (finn női név)
 • Apa (török férfinév)
 • Apu (inka istenség)
 • Elvi (finn, Elvira)
 • Lenni (finn, Lénárd)
 • Pasi (finn férfinév)
 • Pina (olasz női név)
 • Robban (svéd, Robi)
 • Tarja (finn női név)

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés

További információk

szerkesztés