Magyar Királyi Honvédség (1867–1918)

A Magyar Királyi Honvédség 1867 és 1918 között

A Magyar Királyi Honvédség (németül k.u. Landwehr) a Császári és Királyi Fegyveres Erők, azon belül is a Császári és Királyi Hadsereg egyik ága volt. Az Osztrák–Magyar Monarchia egyik országának, a Magyar Királyságnak (más néven Transzlajtánia vagy Magyar Szent Korona Országai) a katonai hadereje volt a kiegyezéstől (1867) egészen a Monarchia felbomlásáig, 1918-ig. A Magyar Kir. Honvédségen kívül még két ága volt a hadseregnek: az Osztrák Császári-Királyi Honvédség (k.k. Landwehr), mely az Osztrák Birodalom védelmét látta el, és a Közös Hadsereg (Gemeinsame Armee), mely a Monarchia fő hadserege volt és az egyetlen ága, mely nehéztüzérséget tartalmazott.[1]

Magyar Királyi Honvédség

DátumLétrehozva: 1867. július 28.
Feloszlatva: 1919. október 31.
OrszágOsztrák–Magyar Monarchia Magyar Királyság,
Osztrák–Magyar Monarchia
Típusszárazföldi fegyveres erő
FeladatA Magyar Szent Korona Országainak védelme
Méret 7 800 000 fő (1917)
: ~3 000 000 fő (1917)
Parancsnoki struktúraAlá-fölé rendeltségi viszonyon alapuló vezetés
DiszlokációKözpont: Budapest
Parancsnokok
Főparancsnok Magyarország apostoli királya

A Cs. és K. Fegyveres Erők főparancsnoka:
I. Ferenc József császár
(1867-1914)
Habsburg–Tescheni Frigyes
(1914-16)
IV. Károlycsászár
(1916-18)
Kövess Hermann
(1918)


A Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka:
Habsburg–Lotaringiai József Károly
(1867-1905)
Wilhelm Klobučar
(1905-11)
Rohr Ferenc
(1911-14)
Híres parancsnokokKövess Hermann tábornagy
dentai Rohr Ferenc tábornagy
Arz Artúr vezérezredes
Hazai Samu vezérezredes
Puhallo Pál vezérezredes
Tersztyánszky Károly vezérezredes
Metz Rezső altábornagy
Riedl Lajos altábornagy
Nagy Pál altábornagy
Berzeviczy Béla vezérőrnagy
Csanády Frigyes tábornok
Hegedűs Pál vezérőrnagy
Szurmay Sándor tábornok
Tamásy Árpád altábornagy
Kultúra és történelem
Mottó"A Királyért és Hazáért"
Háborús részvételBosznia-Hercegovina megszállása
Első világháború
Őszirózsás forradalom

Történelem, előzmények szerkesztés

A honvéd kifejezést először az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején használták. A Magyar Királyi Honvédség elődjének is az 1848-as Honvédséget lehet tekinteni, mely sikeresen vette fel a harcot a szabadságharc alatt az osztrák Birodalmi Hadsereggel. A honvédséget végül az osztrákok csak orosz segítséggel tudták legyőzni. A 48-as honvédsereg végét az 1849-es Világosi fegyverletétel jelentette. A magyar katonák 1849 és 1867 között a Birodalmi Hadseregben szolgáltak.

A Kiegyezést követően I. Ferenc József osztrák császár és magyar király megbízta Habsburg–Lotaringiai József Károly főherceget, hogy hozzon létre egy erős hadsereget, melynek a feladata a Magyar Szent Korona Földjeinek, vagyis a Magyar Királyság, a Horvát Királyság, a Bánság, az Erdélyi Fejedelemség és Fiume város védelme. A főherceg ez az 1848-as honvédsereg megreformálásával próbálta elérni. A terve sikerült és 1868-ra létrejött a Magyar Királyi Honvédség, melynek ő maga lett a főparancsnoka egészen az 1905-ös haláláig.[1]

Toborzás szerkesztés

1867-ben elindult a magyar katonák toborzása is. Békeidőben a Magyar Honvédség tisztjei vagy a Közös Hadsereg magyar ezredeiből kerültek át, vagy a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémiát (1872-ben nyílt kadétiskola kifejezetten a Honvéd tisztek képzésére) végezték el Budapesten. 1869-től kezdődően a honvédeket a Közös Hadsereg általános hadkötelezettség keretében toborozták úgy, hogy az egyes magyar hadköteleseket a szükséges létszám szerint meghatározott KuK vagy Honvéd ezredekhez osztották be. A Honvéd kötelékbe, illetve a Közhadseregbe való bekerülést sorsolással, véletlenszerűen döntötték el.[1] A 21 évesen besorozott Honvéd katona általában 24 hónap aktív szolgálatot vállalt, mielőtt tartalékba került. A kötelező szolgálati idő 36 éves korában szűnt meg.[1][2]

Parancsnokság szerkesztés

Mivel a Magyar Kir. Honvédség a Monarchia Fegyveres Erőinek a része volt, így a legfelső parancsnoka a teljes hadsereg parancsnoka volt:[3]

A Császári és Királyi Fegyveres Erők főparancsnokainak listája szerkesztés

A Magyar Királyi Honvédségnek azonban volt saját főparancsnoksága is, mely a Honvédelmi Misztérium (vagy Hadügyminisztérium) irányítása alá tartozott.

A Magyar Királyi Honvédség főparancsnokainak listája szerkesztés

Portré Főparancsnok Hivatalba lépés Hivatal elhagyása Szolgálati idő
1.  
főherceg
Habsburg–Lotaringiai József Károly lovassági tábornok
1867. július 28. 1905. június 13. 37 év
2.  
báró
Wilhelm von Klobučar lovassági tábornok
1905. június 13. 1911. 5 év
3.  
báró
Dentai Rohr Ferenc tábornagy
1911 1914. július 28. 3 év
Üres (az első világháború miatt)
1914. július 28.-1919. október 31.

Az első világháború kitörésekor megszűnik a három ág önálló főparancsnoksága. Egy közös főparancsnokság jön létre, melynek vezetője a mindenkori császár és király.[3]

Honvédelmi miniszterek listája szerkesztés

Struktúra szerkesztés

A magyar lovasság (Landwehr) a Birodalom magyar feléért volt felelős. E területek közé tartozik a mai Magyarország, Szlovákia (Felvidék), a mai Románia részei: Erdély, Partium és Bánság, Szerbia északi része, a Délvidék (vagy Vajdaság), a történelmi Horvátország, Észak-Dalmácia, Szlavónia, Északkelet-Szlovénia és Kelet-Ausztria (Burgenland).

A Magyar Királyi Honvédség a Magyar Honvédségre és a Horvát Királyi Honvédségre (Horvát-Szlavón Landwehr) oszlott. Az 1868-as horvát–magyar kiegyezés feljogosította a horvátokat, hogy egységeiken belül bevezessék a horvát munka- és parancsnoki nyelvet. Ráadásul a horvát-szlavón Honvéd alakulat a horvát bán alárendeltségébe került, nem pedig a budapesti honvédelmi miniszter alá. A bán és a honvédelmi miniszter azonban Magyarország miniszterelnökének feleltek, így a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Honvédség mégsem volt teljesen önálló.

Katonai körzetek szerkesztés

Landwehr körzetek

Magyar királyi I budapesti honvéd kerületi parancsnokság

 • II. Landwehr KerületSzeged

Magyar királyi II szegedi honvéd kerületi parancsnokság

 • III. Landwehr körzetKassa

Magyar királyi II kassai honvéd kerületi parancsnokság

Magyar királyi IV pozsonyi honvéd kerületi parancsnokság

Magyar királyi V kolozsvári honvéd kerületi parancsnokság

Magyar királyi VI zágrábi horvát-szlavon kerületi parancsnokság

Egységek, alakulatok szerkesztés

A Magyar Királyi Honvéd a Magyar Királyság állandó hadserege volt. A Honvédség része volt a Horvát Királyi Honvédség (Kraljevsko hrvatsko domobranstvo), amely 1 gyaloghadosztályból (a M. Honvédség 7-ből) és 1 lovasezredből (a M. Honvédség 10-ből) állt. Harcrendje az első világháború kitörésekor, 1914-ben a következő volt:

 • 6 Honvéd katonai kerület
 • 2 Honvéd gyalogos hadosztály
 • 2 Honvéd lovassági hadosztály
 • 4 Honvéd gyalogosdandár
 • 12 Honvéd önálló gyalogdandár
 • 4 Honvéd lovasdandár
 • 32 Honvéd gyalogezred
 • 10 Honvéd huszárezred
 • 8 Honvéd tábori ágyús ezred
 • 1 Honvéd lóvontatású tüzérosztály

Az egész hadsereg becenevekkel vagy kitüntető címekkel rendelkező egységeinek a hadügyminisztérium utasítására le kellett cserélni neveiket a hivatalosra 1915-ben. Ezt követően az egységeket már csak számszerű megjelöléssel jelölték ki, de a kitüntető címek gyakorlata a Honvédségben maradt.

Minden részlet az 1914-es évre vonatkozik:

Gyalogos hadosztályok szerkesztés

Parancsnok: Csanády Frigyes hadnagy

Parancsnok: Patzák Kálmán vezérőrnagy

Parancsnok: Tarnáky Béla ezredes

 • 41. Honvéd GyaloghadosztályBudapest

Parancsnok: Johann Nikić altábornagy

Parancsnok: Perneczky Jenő vezérőrnagy

Parancsnok: Rudolf Schamschula vezérőrnagy

Gyalogdandárok szerkesztés

 • 45. Honvéd GyalogdandárSzeged

Parancsnok: Rudolf Seide vezérőrnagy

 • 46. Honvéd GyalogdandárLugos

Parancsnok: Festl Lehel vezérőrnagy

 • 73. Honvéd GyalogdandárPozsony

Parancsnok: Nagy Pál ezredes

 • 74. Honvéd GyalogdandárNyitra

Parancsnok: Franz Cvrček vezérőrnagy

Parancsnok: Karl Lippner von Nagyszentmiklós vezérőrnagy

Parancsnok: tardoskeddi Benke Albert ezredes

 • 77. Honvéd GyalogdandárKassa

Parancsnokság: péterfalvi Molnár Dezsóvon ezredes

 • 78. Honvéd GyalogdandárMiskolc

Parancsnok: Foglár József vezérőrnagy

Parancsnok: Tabajdi Károly vezérőrnagy

 • 80. Honvéd GyalogdandárPécs

Parancsnok: Háber János ezredes

 • 83. Honvéd GyalogdandárAgram

Parancsnok: Nikolaus Ištvanović von Ivanska vezérőrnagy

 • 84. Honvéd GyalogdandárEszék

Parancsnok: Kolak Dániel ezredes

Lovassági hadosztályok szerkesztés

 • 5. Honvéd Lovas HadosztályBudapest

Parancsnok: Froreich-Szabó Ernő altábornagy

Parancsnok: Ferdinand Graf von Bissingen und Nippenburg vezérőrnagy

Parancsnok: Colbert Zech báró ezredes

 • 11. Honvéd lovashadosztályDebrecen

Parancsnok: Töbör-Éthe Júliusz vezérőrnagy

 • 22. Landwehr LovasdandárSzeged

Parancsnok: Czitó Károly ezredes

 • 24. Landwehr lovasdandárKassa

Parancsnok: jamniki Jóny László ezredes

Gyalogezredek szerkesztés

Parancsnokság: Bartha Ludwig ezredes – Bartha Lajos ezredes

Parancsnok: Alexander Vinzenz von Vinczfalva ezredes – Vincfalvi Vincz Sándor ezredes

Parancsnok: Stephan Stadler – Stadler István ezredes

Parancsnok: Ránffy Sigmund ezredes – Ránffy Zsigmond ezredes

Parancsnokság: Desiderius Nónay ezredes – Nónay Dezső ezredes

Parancsnokság: Kamenszky Rudolf ezredes – Kamenszky Rezső ezredes

Parancsnokság: Bernatsky Kornél ezredes – Bernatsky Kornél ezredes

Parancsnok: Julius Létay von Nyirjes ezredes – Nyirjesi Létay Gyula ezredes

Parancsnok: Julius Preinreich ezredes – Preinreich Gyula ezredes

Parancsnok: Daubner Sámuel ezredes – Daubner Samu ezredes

Parancsnok: Rudolf Pillepić ezredes; von Lippahora – Lippahorai Pillepić Rezső ezredes

Parancsnokság: Martin Tahy von Tahvár ezredes – Tahváry Tahy Márton ezredes

Parancsnok: Anton Pogány ezredes – Pogány Antal ezredes

Parancsnokság: Formanek Lazarus ezredes – Formanek Lázár ezredes

Parancsnok: Heinrich Dormándy von Dormánd ezredes – Dormándi Dormándy Henrik ezredes

Parancsnok: Franz Hill ezredes – Hill Ferenc ezredes

Parancsnokság: Gombos Mihály ezredes – Gombos Mihály ezredes

Parancsnok: Ludwig Brunswik von Korompa ezredes – Korompai Brunswick Lajos ezredes

 • 19. Pécsi Honvéd Gyalogezred

Parancsnokság: Kleszky Ottó ezredes – Kleszky Ottó ezredes

Parancsnok: Georg Ritter von Szypniewski ezredes – Lovag Szypniewski György ezredes

Parancsnok: Raimund Latzin ezredes – Latzin Rajmond ezredes

Parancsnokság: Schön Árpád ezredes – Schön Árpád ezredes

Parancsnok: Desiderius Szoták ezredes – Szoták Dezső alezredes

Parancsnokság: Philipp Karleusa ezredes – Karleusa Fülöp ezredes

 • 25. Agrami Honvéd Gyalogezred

Parancsnok: Anton Matašić ezredes – Matašić Antal ezredes

Parancsnokság: Georg Petrović ezredes – Petrović György ezredes

Parancsnok: Alois Petković ezredes – Petković Alajos ezredes

Parancsnokság: Julius Simonović ezredes – Simonović Gyula ezredes

Parancsnokság: Josef Ehmann ezredes – Ehmann József ezredes

Parancsnok: Polgár Rudolf ezredes – Polgár Rezső ezredes

Parancsnok: Weeber Eduard ezredes – Weeber Ede ezredes

 • 32. Dési Honvéd Gyalogezred

Parancsnok: Karl Parupka ezredes – Parupka Károly ezredes

Lovasezredek szerkesztés

 
Huszár tizedes
 • 1. Budapesti Honvéd Huszár Lovasezred
  • 19. Honvéd Lovasdandár – 5. Honvéd Lovashadosztály

Parancsnok: Colbert Zech von Deybach ezredes
Freiherr von Hart und Sulz

 • 2. Debreceni Honvéd Huszár Lovasezred
  • 22. Honvéd Lovasdandár – 11. Honvéd Lovashadosztály

Parancsnok: Flór János alezredes

 • 3. Szegedi Honvéd Huszár Lovasezred
  • 22. Honvéd Lovasdandár – 11. Honvéd Lovashadosztály

Parancsnok: kisruszki Cserépy Árpád alezredes

 • 4. Szabadkai Honvéd Huszár Lovasezred
  • I. és II. Lovasosztag, 23. Honvéd Gyaloghadosztály
  • III és IV Lovasosztag, 20. Honvéd Gyaloghadosztály
  • V. és VI. Lovasosztag, 41. Honvéd Gyaloghadosztály

Parancsnok: jeszeniczai Jankovich Miklós alezredes

 • 5. Kassai Honvéd Huszár Lovasezred
  • 24. Honvéd Lovasdandár – 11. Honvéd Lovashadosztály

Parancsnokság: Hegedüs Pál ezredes

 • 6. Zalaegerszeg Honvéd Huszár Lovasezred
  • 23. Honvéd Lovasdandár – 5. Honvéd Lovashadosztály

Parancsnok: szenterzsébeti Forster László alezredes

 • 7. Pápai Honvéd Huszár Lovasezred
  • 23. Honvéd Lovasdandár – 5. Honvéd Lovashadosztály

Parancsnok: gróf Lubienski János ezredes

 • 8. Pécsi Honvéd Huszár Lovasezred
  • 19. Honvéd Lovasdandár – 5. Honvéd Lovashadosztály

Parancsnok: Konkoly Elek alezredes

 • 9. Marosvásárhelyi Honvéd Huszár Lovasezred
  • 24. Honvéd Lovasdandár – 1. Honvéd Lovashadosztály

Parancsnok: Koloman Géczy von Garamszeg ezredes – Garamszegi Géczy Kálmán ezredes

 • 10. Varasdi Honvéd Huszár Lovasezred
  • I. és II. Lovasosztag, 36. Honvéd Gyaloghadosztály
  • III és IV Lovasosztag, 42. Honvéd Gyaloghadosztály
  • V. és VI. Lovasosztag, 13. Honvéd Gyalogdandár

Parancsnok: Hauer Alajos alezredes

Tábori ágyús ezredek szerkesztés

 • 1. Honvéd Tábori Ágyús ezred

Helyőrség: Budapest
4. Honvéd Gyaloghadosztály – I. Landwehr körzet
alakult: 1913
Parancsnok: tiszabecsi Hellebronth Antal ezredes

 • 2. Honvéd Tábori Ágyús ezred

Helyőrség: Nagyszeben
23. Honvéd Gyaloghadosztály – V. Landwehr körzet
alakult: 1914
Parancsnok: Thaisz Lázló alezredes

 • 3. Honvéd Tábori Ágyús ezred

Helyőrség: Kassa
39. Honvéd Gyaloghadosztály – III Landwehr Kerület
alakult: 1914
Parancsnok: Loidin Henrik alezredes

 • 4. Honvéd Tábori Ágyús ezred

Helyőrség: Nyitra
37. Honvéd Gyaloghadosztály – IV Landwehr Kerület
alakult: 1914
Parancsnok: Mattanovich Sándor alezredes

 • 5. Honvéd Tábori Ágyús ezred

Helyőrség: Marosvásárhely
38. Honvéd Gyaloghadosztály – V. Landwehr körzet
alakult: 1914
Parancsnok: Sztráner Jenő alezredes

 • 6. Honvéd Tábori Ágyús ezred

Helyőrség: Agram
42. Honvéd Gyaloghadosztály – VI. Landwehr körzet
alakult: 1914
Parancsnok: Sekulić Rezső alezredes

 • 7. Honvéd Tábori Ágyús ezred

Helyőrség: Hajmáskér
41. Honvéd Gyaloghadosztály – VII Landwehr Kerület
alakult: 1914
Parancsnok: Kapp Gusztáv alezredes

 • 8. Honvéd Tábori Ágyús ezred

Helyőrség: Hajmaskér
20. Honvéd Gyaloghadosztály – II. Landwehr körzet
alakult: 1914
Parancsnok: Pohl Albert ezredes

 • 1. Honvéd Lovastüzér Osztály

Helyőrség: Szeged
11. Honvéd Lovas Hadosztály – II Landwehr Kerület
alakult: 1914

Fordítás szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Royal Hungarian Honvéd című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b c d Lucas, James. Az Osztrák-Magyar Hadsereg harcoló csapatai 1868-1914 (magyar nyelven). Spellmount Ltd., Tunbridge Wells (1987). ISBN 0-946771-04-9 
 2. Dr. Ságvári, György. A Magyar Királyi Honvédség, 1868–1918 (magyar nyelven). Verlag Militaria (1987). ISBN 978-3-902526-32-8 
 3. a b Tucker, Spencer C.. Az első világháború, 1. kötet (angol nyelven) (2005) 

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés