A normált tér matematikai objektum, az analízis és azon belül a funkcionálanalízis vizsgálja. Fontos speciális esete a közönséges 3 dimenziós tér. Valójában a normált tér éppen ennek egy természetes általánosítása.

Definíció szerkesztés

A   kettőst normált térnek nevezzük, ha   vektortér a   számtest felett, ahol   a komplex vagy valós számok teste, a   függvény pedig egy norma, amelyre teljesülnek az alábbi tulajdonságok:

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Példák szerkesztés

Legegyszerűbb példák a véges dimenziós komplex és valós vektorterek, rajtuk az úgynevezett euklideszi normával. Ha  , akkor ennek euklideszi normája:

 

Más normák is értelmezhetőek ezen a vektortéren:

 
 

Ha adott két normált tér, akkor egy köztük ható lineáris operátor normáját is lehet értelmezni. Legyen ugyanis   két normált tér,   egy lineáris operátor. Ennek (operátor)normája:

 , feltéve hogy ez a szuprémum véges.

Az olyan lineáris operátorokat, amelyekre ez véges, korlátos lineáris operátoroknak nevezzük. Jegyezzük meg, hogy ezek az operátorok pontosan a folytonos lineáris operátorok!

Függvénytereken is lehet normát értelmezni. Legyen   mértéktér (vigyázat, az   itt már egy σ-algebra), és vegyük a következő függvényteret:

 

Vezessünk be ezen egy ekvivalencia-relációt:

 

Az ekvivalenciaosztályokat egy reprezentánsukkal szokás jelölni, míg a relációval faktorizált  -t szintén  -vel.

Legyen most  , és ekkor

 .

Ennek valójában speciális esete a következő:

  esetén  .

Tulajdonságok szerkesztés

Kapcsolat a metrikus terekkel szerkesztés

Minden   normált tér metrizálható. Ha ugyanis  , akkor ezek távolságát,  -t definiálhatjuk a következőképp:

 

Ezzel egyben azt is látjuk, hogy a norma segítségével topológiát definiálhatunk, így van értelme már fentebb említett folytonosságról beszélni normált terek között. Fontos megjegyezni, hogy egyazon vektortéren két különböző norma nem feltétlen ad homeomorf topologikus struktúrát.

Ekvivalens normák szerkesztés

Legyen adva   és  , azaz egyazon vektortéren két különböző norma. Azt mondjuk, hogy ők ekvivalensek, ha létezik olyan  , hogy minden   esetén:

 

Ekkor   és   homeomorfak, ugyanis az   függvény az inverzével együtt teljesíti a Lipschitz-feltételt.

Bizonyítható, hogy egy (valós vagy komplex) vektortér akkor és csak akkor véges dimenziós, ha tetszőleges két rajta értelmezett norma ekvivalens.

Normált terek szorzata szerkesztés

Legyen   és   két normált tér. A   vektortéren szintén értelmezhető normált tér struktúra:

 
 

Megmutatható, hogy a fenti két norma ekvivalens.