A síkgörbék egydimenziós síkbeli ponthalmazok [forrás?]. Vannak összefüggőek és több ágra osztottak, korlátosak és végtelenbe nyúlók. Némelyek alig, mások jobban eltérnek az egyenestől. Az egyszerű görbéken nincsenek hurkok, más görbék önmagukat metszik. A síkgörbéket többféle gyakorlati és elméleti vizsgálatnál használjuk. Megadásuk, definíciójuk nagyon változatos. Sok nevezetes görbe többféleképpen értelmezhező, ennek következtében a görbék osztályozására nem kerülhet sor, csupán jellemző típusokat tudunk kiemelni.(A matematikai elemzés során az egyenest is közéjük soroljuk.)

Fontosabb görbetípusok szerkesztés

Elemi függvények grafikonjai szerkesztés

Racionális egészfüggvények,
Racionális törtfüggvények,
Irracionális függvények,
Exponenciális és logaritmusfüggvények,
Trigonometrikus és arcus függvények,
Hiperbolikus és Area-függvények.

Más fontos görbék szerkesztés

Kúpszeletek: kör, ellipszis, parabola, hiperbola;
Harmadrendű görbék: Neil-parabola, Agnesi-féle görbe, Descartes-féle levél, cisszoid, sztrofoid;
Negyedrendű görbék: Nikomédész-féle konhoisz, Pascal-féle csiga, kardioid, lemniszkáta, Cassini-görbe;
Cikloisok: közönséges-, hurkolt-, nyújtott-ciklois, epi-/hipociklois, asztroid;
Spirálisok: Arkhimédész-f., Galilei-f., parabolikus -, hiperbolikus -, logaritmikus spirál, klotoid (= cornu spirál), lituus (pásztorbot), körevolvens;
valamint a láncgörbe, a traktrix, evolvensek.

Differenciálgeometriai leírás szerkesztés

A síkgörbét a térgörbék speciális eseteként kezeljük. A térbeli derékszögű koordináta-rendszer (X;Y) síkjában fekvő görbe leírható

(a) --   vektor-skalár függvénnyel,
(b) --   paraméteres egyenletrendszerrel,
(c) --   implicit egyenlettel,
(d) --   explicit egyenlettel,

valamint ez utóbbi három alakban polárkoordinátákkal:

(e) --  
(f) --  ,
(g) --  .

Hasonló formulák használhatók más koordináta-rendszerekben.

A görbe lokális jellemzői szerkesztés

Ívhossz szerkesztés

A görbeszakasz s ívhossza a ds ívelem integrálja a [t..t+dt] intervallumban:

 
 
 

Érintő szerkesztés

Az görbe adott pontjában az érintő irányú   vektor a vektor-skalár függvény t szerinti első deriváltja:

 

Normális szerkesztés

A görbe adott pontjában az érintőre merőleges   vektor a vektor-skalár függvény t szerinti második deriváltja:

 
 

Görbület szerkesztés

Az érintő irányváltozásának a pályamenti sebessége, az irányszög ívhossz szerinti első deriváltja:

 .

A görbületi sugár (a simulókör sugara) a görbület reciproka:

 .

Különleges pontok szerkesztés

Inflexiós pont szerkesztés

Az inflexiós pontban a görbület  , a két csatlakozó görbeíven ellentétes előjelű. Az inflexiós pontban az érintő metszi a görbét.

 

Csúcspont szerkesztés

Olyan pont, ahol a görbületnek (lokális) maximuma/minimuma van.

Szinguláris pontok szerkesztés

Kettős (többszörös) pont, ahol a görbe önmagát metszi.
Izolált pont: a többi résztől különálló, de a leképezés kép-pontja.
Töréspont: az érintő ugrásszerűen megváltozik ( ).
Hegy: a pontban az érintő ellentétes irányúra változik.
Simulópont: ahol a görbe önmagát érinti, közös a két ív érintője.
Végpontok: a nem csatlakozó ívdaraboké és a korlátos görbéké.
Aszimptotikus pont: az egy pontra zsugorodó spirális határértéke.

 

Források szerkesztés

  • Pattantyús Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve 1. kötet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961.
  • J. N. Bronstein – K. A. Szemengyajev: Matematikai zsebkönyv, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987. ISBN 963 1053091
  • Courant – Robbins: Mi a matematika? Gondolat, 1966.
  • Reiman István: Matematika, Műszaki Könyvkiadó, 1992.
  • Reinhardt, F. – Soeder, H.: SH Atlasz-Matematika, Springer-Verlag, 1993.