Wikipédia:A magyar Wikipédiában említett könyvek adatai

Tudnivalók

Ebben a szócikkben a magyar Wikipédia könyv- vagy folyóiratcikk formájában fellelhető forrásait gyűjtjük össze. Ha egy cikk alján szerepel egy könyvcím forráshivatkozásként, azt ide is beírhatod. A lista nem teljes, mert nem a források összegyűjtése az elsődleges célja (bár nem is kívánjuk ezt megakadályozni), hanem az, hogy a gyakran használt, de önálló sablonnal nem rendelkező forráshivatkozásokat könnyebb legyen a cikkekbe másolni.

A rendezés egyelőre szerzők betűrendje szerinti (ha nincs vagy túl sok a szerző, akkor a szerkesztő neve szerint, ha nincs szerkesztő sem, akkor a cím szerint).

Felhasználhatóak-e egy az egyben az itt találtak?

 1. lépés: Másold le innen a megtalált sort a cikkbe.
 2. lépés: A könyv kézbevétele, megfigyelése, megvizsgálása alapján ellenőrizd és módosítsd a cikkben hivatkozás szövegét.

A már megjelent nyomtatott példányok sem egyformák!

A gyakran ajánlott forrásmunkák megtalálhatóak lehetnek a Forrássablonok között is, illetve érdemes lehet ott elhelyezni őket.

A cikkben a forrássablonokat csak az ajánlott irodalmi részben használd, a felhasznált források felsorolásában ne! A forrássablonok tartalma ugyanis később módosulhat, és akkor már esetleg nem azt a könyvet írja le pontosan, amire a cikket alapoztad.

ASzerkesztés

BSzerkesztés

 • Bacon, Tony: The Ultimate Guitar book, 1991 ISBN 0375700900
 • Bakos Ferenc: Idegen Szavak Szótára. Munkatársak: Fábián Pál, Zigány Judit. Hatodik (átnézett, függelékkel kiegészített) kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1983. ISBN 963-05-3178-X .
 • Balázs Dénes: Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia - Panoráma útikönyvek (Budapest, 1981) ISBN 963-243-103-0
 • Balázs Géza (szerk.): Érettségi tételek, témakörök - magyar nyelv. Corvina Kiadó, 1993. ISBN 963-13-4274-3. Írók: Balázs Géza, Bodáné Kovács Mária, Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Juhász Nagy Andrea, Schlettné Sebő Ildikó.
 • Behe, Michael J: Darwin fekete doboza - Az evolúcióelmélet biokémiai kihívásai. Terj.: 362 old. Harmat Kiadó, Bp., 2002. ISBN 963 9148 73 3.
 • Bér Andor, Fogarasi Barna, Gazda István, Surányi László. Bélyeglexikon. Budapest: Gondolat Kiadó (1988. szeptember 12.). ISBN 963 282 031 2 
 • Bereznai Gyula: Pitagorasz tétele, Tankönyvkiadó - 1970, Általános iskolai szakköri füzet [1]
 • Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában, Gondolat Könyvkiadó – 1987, ISBN 9632817761
 • {{EWUng}}(?) főszerk. Benkő Loránd. dzsida, Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–III., 1. köt.: 1142 o., 2. köt.: 1109 o., 3. köt.: 1230. o. (1993–1997) „EWUng” 

CSzerkesztés

 • Humphrey Carpenter: J. R. R. Tolkien élete - ember a mű mögött. Ciceró, 2001. ISBN 963-539-353-9 .
 • Rodney Castleden: Konfliktusok, melyek megváltoztatták a világot. Ventus Libro Kiadó, 2010.
 • Graham Chapman, Graham Crackers: Fuzzy Memories, Silly Bits, and Outright Lies, Career Pr Inc., 1997. ISBN 1564143341
 • Pierre Chaunu: A klasszikus Európa. Gondolat Kiadó, Budapest, 1971. (Eredetileg: La civilisation de l'europe classique. Paris, Arthaud, 1966.
 • Agatha Christie: Három vak egér (Three blind mice). Európa Kk., Bp., 2004. HU ISSN 0865-980 X .
 • Marcus Tullius Cicero: Oratio in Catilinam I. Cicero Catilina elleni első beszéde, Auctores latini sorozat, Szerkesztők: Havas László (szerk.-ford.), Szádeczky-Kardos Samu (sorozatszerk.). Tankönyvkiadó, Bp., 1967. R.Sz. 4637.
 • Cormen – Leiserson – Rivest – Stein: Új algoritmusok, Scolar Kiadó, Bp., 2003. ISBN 9639193909
 • Coxeter, H.S.M.: Projektív geometria, Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.
 • Crescenzo, Luciano De: A görög filozófia rendhagyó története. Tericum Kiadó Kft., 2000, ISBN 963 84 5344 3 .
 • C. W. Ceram: A hettiták regénye, Budapest, Gondolat kiadó, 1964
 • Eberhard Czaya: A Föld folyói. Gondolat Kiadó, Budapest, 1988. 212 p. ISBN 963 282 068 1

CsSzerkesztés

 • Csirmaz László: Matematikai logika. Jegyzet, Hajnal András előadásainak felhasználásával, ELTE, Bp., 1994. ELTE 94024.
 • Csaba Ferenc (szerk.): A matematika filozófiája a 21. század küszöbén. Válogatott tanulmányok. Osiris Kiadó, Bp., 2003. Osiris Könyvtár (sorozatszerk.: Máté András). ISBN 963-389-369-0 ;
 • Csányi Vilmos: Bukfenc és Jeromos. Hogyan gondolkodnak a kutyák? Vince Kiadó, Budapest, 2000. ISBN 963 9192 92 9 273 p.
 • Császár Ákos: Valós Analízis I.-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1999. ISBN 963-19-0113-0 (I. kötet); ISBN 963-19-0114-9 (II. kötet); ISBN 963-19-0115-7 (összkiadás).
 • Csonkaréti Károly: Az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészete, 2001, Kossuth ISBN 963-09-4244-5
 • Csonkaréti Károly: Császári és királyi hadihajók. 2002. Hajja és Fiai, Debrecen ISBN 963-9329-46-0
 • Csonkaréti Károly: Gyorsmerülés: az osztrák-magyar haditengerészet tengeralattjáróinak története, 1907-1918. Budapest, 2007, Zrínyi ISBN 978-963-327-421-7
 • Csonkaréti Károly: A Zenta cirkálóval kezdődött. Budapest, 1986, Móra ISBN 963-11-6020-3
 • Csontváry Kosztka Tivadar: Önéletrajz. „Gondolkodó magyarok” -sorozat (szerk. Szigethy Gábor), Magvető Kiadó, Bp., 1982.
 • Csurka István: Vasárnapi jegyzetek. - A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság-jában 1987 és 1991. augusztusa között elhangzott jegyzetek. Püski Kiadó Bt. - Magyar Fórum Kiadó Kft.; Bp., 1991. ISBN 963-7845-60-7 .

DSzerkesztés

ESzerkesztés

FSzerkesztés

 • Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998. ISBN 963-19-2388-6 .
 • Faragó Imre. Nagy képes földrajzi világatlasz, 4. kiadás (magyar nyelven), Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen (2008). ISBN 9789635966776 
 • Fekete Sándor Pál: Nostradamus titokzatos könyve: A Próféciák. Média Kiadó, 1991. ISBN 963-7905-14-6 .
 • Fercsik János: A relativitáselmélet szemlélete, Gyorsuló Idő sorozat (sor. szerk. Csík Csaba), Magvető, Bp., 1977. ISBN 963-270-576-9
 • Ferenczy Endre, Maróti Egon, Hahn István: Az ókori Róma története, Tankönyvkiadó, Bp., 1992 ISBN 9631843130
 • Ferge Gábor: Az idegen (Aristotelés-biográfia). In: EXISTENTIA – ΜΕΛΕΤΑΙ ΣΟΦΙΑΣ (Existentia - bölcseleti tanulmányok; szegedi filozófiai folyóirat, I. évf. 1.-2.; 1991.). 179.-205. old.
 • Fernández-Armesto, Felipe (szerk.), 1993: The Times Atlasz Felfedezések. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9630566109
 • Filep László: A tudományok királynője (A matematika története), Typotex, Bp. - Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza; 1997. ISBN 963-7546-83-9

GSzerkesztés

Gaal György: Egyetem a Farkas utcában: A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2012. 428. o.  
 • Gerencsér Ferenc: Bor és Szőlő KISLEXIKON. Anno Kiadó, 2008. 229 p. ISBN 978 963 375 545 7
 • Gernet, Jacques: Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén 1250-1276. Ford. Gyáros Erzsébet. Budapest, Gondolat Kiadó, 1980. ISBN 963-280-730-8
 • Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története. Budapest, Osiris Kiadó 2001. ISBN 963 389 111 6
 • Dr. Gerőcs László: Irány az egyetem! – 1995. Példatár, Nemzeti tankönyvkiadó, Bp., 1995. ISBN 9631861880
 • G. Havas Katalin: Arisztotelésztől napjainkig. (alc.: Logika vagy logikák?). Szent István Társulat, Bp.; terj. 139. old.; ISBN 963-360-873-2 .
 • Glatz Ferenc: Magyarok a Kárpát-medencében História könyvek, Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 1988. ISBN 9632722043
 • Rolf Goetz, 2007: Madeira. The Finest levada and mountain walks. Rother walking guide. Bergverlag Rother GmbH, München. ISBN 978-3-7633-4811-4
 • Gödel, Kurt: Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Fubktionenkalküls. Monatshefte für Mathematik und Physic, 37, (349.-360. o.), 1930.
 • Graphics Gems, II., ed. James Arvo, Academic Press, San Diego, 1991. ISBN 0120644800
 • Brian Greene: Az elegáns univerzum, Szuperhúrok, rejtett dimenziók és a végső elmélet kihívása, Akkord Kiadó Kft, 2003 ISBN 9639429325
 • Gruber László: Ausztrália, Óceánia és az Antarktisz természeti földrajza, Dialóg Campus Kiadó, 2003 ISBN 963-9310-98-0
 • Gulyás Dénes: A térábrázolás (A képzőművészet iskolája), Képzőművészeti Alap, Bp. 1977.
 • Gyarmati Edit: Számelmélet. Turán Pál előadásainak fölhasználásával. Egyetemi jegyzet. Nemzeti tankönyvkiadó, Bp., 1997.
 • Gyarmati János: Peru és a bolíviai határvidék (Dekameron Könyvkiadó, 2003) ISBN 963-9331-37-6
 • Gyemidovics, B. P.: Matematikai analízis feladatgyűjtemény. Tankönyvkiadó, Bp., 1971.

HSzerkesztés

ISzerkesztés

 • Imreh József: Miskolc, Budapest, 1979.
 • Instituto Geografico de Agostini S.p.A., Novara: Fák — kertben, parkban és a szabad természetben. Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.
 • Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Szerk. Mészáros Aranka. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2002. ISBN 963-463-085-5 .

JSzerkesztés

KSzerkesztés

LSzerkesztés

MSzerkesztés

 • Dr. Mackay, James. Bélyegek és bélyeggyűjtés. Budapest: Kossuth Kiadó (2008. szeptember 12.). ISBN 978-963-09-5768-7 
 • Giovanna Magi: Izrael (Bonechi & Steimatzky, 1993) ISBN 88-8029-017-7
 • Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. Második, átdolgozott kiadás, 2003. 1507 p. ISBN 963 05 7874 3
 • Magyar nagylexikon I–XIX. Főszerk. Bárány Lászlóné et al. Budapest: Akadémiai; (hely nélkül): Magyar Nagylexikon. 1993–2004. ISBN 963-05-6611-7  
 • Magyar néprajzi lexikon I–V. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1977–1982. ISBN 963-05-1285-8  
 • Magyarország a XX. században I–V. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 1996–2000.
 • Magyarország állatvilága — Fauna Hungariae. XVIII. kötet, Arachnoideae. 15. füzet. Farkas Henrik, 1966: Gubacsatkák. Fauna Hung. 81. Akadémiai Kiadó, Budapest. 164 p.
 • Magyarország története főszerk. Molnár Erik, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1971.
 • Magyar színházművészeti lexikon. Főszerk. Székely György. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6635-4  
 • Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára, szerk. Kiss Gábor, Tinta, Bp., 1998. ISBN 9639372714
 • Magyar történelmi fogalomtár, szerk. Bán Péter, Bp., Gondolat, 1989. ISBN 9632822021
 • A Magyar Tudományos Akadémia III. Oszt. (Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának) közleményei (XV./3.). Akadémiai Kiadó, Bp., 1965.
 • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 I–III. Főszerk. Glatz Ferenc. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ. 2003.
 • Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. Budapest: Panoráma. 1993. ISBN 963-243-344-0
 • Marosi Sándor, Sárfalvi Béla (szerk.): Európa I. Gondolat Kiadó, Budapest, 1968. 575 p.
 • Marosi Sándor, Sárfalvi Béla (szerk.): Európa II. Gondolat Kiadó, Budapest, 1968. 564 p.
 • Marschall József: A szélparipa. Aréna Kiadó, Bp., 2004. ISBN 963-704620-8 .
 • Merényi József: Szülőföldünk, Észak-Magyarország I. Budapest, Tankönyvkiadó, 1980. ISBN 9631746917
 • Makk Ferenc: Magyarország a 12. században, Gondolat Könyvkiadó, 1986, ISBN 9632816609
 • Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon 1387–1437, Gondolat Könyvkiadó, 1984, ISBN 9632814142
 • Maspero, Henri: Az ókori Kína. Fordította: Csongor Barnabás. Budapest: Gondolat Kiadó, 1978. ISBN 963 280 595 X
 • Mészáros Zoltán: Virágzó kaktuszok. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1969. 311 p.
 • Modern építészeti lexikon. Szerk. Kubinszky Mihály. Budapest: Műszaki. 1978. ISBN 963-10-1780-X  
 • Miklós Pál. A sárkány szeme. Bevezetés a kínai piktúra ikonográfiájába. Budapest, Corvina Kiadó, 1973.
 • Molnár Béla: A Föld és az élet fejlődése. Harmadik, átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 360 old. ISBN 963 18 2877 8
 • MTI Ki Kicsoda 2006, Magyar Távirati Iroda Zrt., Budapest, 2008, ISSN 1787-288X
 • MTI Ki Kicsoda 2009, Magyar Távirati Iroda Zrt., Budapest, 2008, ISSN 1787-288X
 • Sternberg, Ben-Zeev: A matematikai gondolkodás természete.. Vince Kiadó, 1998. 175.-200. o. ISBN 963 9069 78 7.
 • David More, Alastair Fitter, 1986: Fák. Gondolat Kiadó, Budapest.

NSzerkesztés

PSzerkesztés

 • Paludan, Ann: Kínai császárok krónikája. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2009. ISBN 978 963 11 8551 5
 • Papadimitriou, Christos H.: Számítási bonyolultság (Computational complexity). Egyetemi tankönyv. Novadat Bt., 1999. ISBN 963-9056-20-0
 • Pappné Dr. Tarányi Zita, 2001: Kaktuszok és pozsgások ápolása. Kheirón'97 Kiadó, Debrecen. ISBN 963 9246 34 4
 • Papp-Váry Árpád et al. (szerk.): Földrajzi Világatlasz. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1992. ISBN 963 352 516 0 CM
 • Pásztorné Varga Katalin – Várterész Magda: A matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása, Panem, Bp., 2003. ISBN 963-545-364-7
 • Patandzsali: A jóga vezérfonala (Pâtañjalayogasûtram) szanszkrit eredetiből fordította Fórizs László Gaia, Bp., 2002 ISBN 963-202-2742 (1)
 • Pecz Vilmos szerk., Ókori lexikon, I–IV, Budapest, Franklin Társulat, 1904.
 • Pecz Vilmos szerk., Ókori lexikon, I–IV, Budapest, Könyvért, 1984/1985 (Tudománytár, ISSN 0231-4851) – előszó Ritoók Zsigmond; a Franklin Társulat által kiadott mű reprintje.
 • Polonyi Péter: Kína története. Budapest, Kozmosz könyvek, 1988. ISBN 963-11-5620-6
 • Polonyi Péter: Kína. Panoráma Országkalauzok. Panoráma, Budapest 2002. ISBN 963 243 799 3
 • Polyglott útikalauz - Spanyolország (Pegazus Rt., 1990) ISBN 963-02-7867-7.
 • Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban, Magvető Könyvkiadó – 1984, ISBN 9631401944.

O, ÖSzerkesztés

PSzerkesztés

QSzerkesztés

 • Quine, W.V.O.: A tapasztalattól a tudományig. Tanulmányok. Osiris Kiadó, Bp., 2002. Osiris Könyvtár. Szerk.: Forrai Gábor (sorozatszerk. Máté András). ISBN 963-389-285-6 .
 • Quintal, Raimundo 2002: Levadas and Footpaths of Madeira. Francisco Ribeiro & Filhos, Lda. 3rd English Edition. 286 p. ISBN 972 9177 34 1

RSzerkesztés

SSzerkesztés

SzSzerkesztés

TSzerkesztés

USzerkesztés

VSzerkesztés

 • Vajna György: A rejtélyes Bátori-barlang. Bp.; 1974.
 • Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Javított és átdolgozott kiadás, V.N.; 1972. Magvető, Bp., 1972. Ksz. 1588. Terj. 600 old.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, Népszámlálási adatok 1850–2002 között
 • Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete; Magyar Helikon, 1978) ISBN 963-207-412-2
 • Vasziljev, L. Sz.: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Budapest, Gondolat Kiadó, 1977. ISBN 963 280 475 9
 • Vekerdi László: Kalandozás a tudományok történetében (Művelődéstörténeti tanulmányok), Magvető, Bp., 1969. (Kiadványszám: 1122).
 • Vekerdi László: Tudás és tudomány. Typotex, Bp., 1994.
 • Veress István: Bichonok. Saxum Kiadó Bt., Budapest, 2002. ISBN 963 9308 51 X
 • Verzár István: Madrid - Panoráma Városkalauzok (Panoráma, 1983) ISBN 963-243-034-4
 • Dr. Végvári József: „És mégsem mozog ...” - tanulmányok anyanyelvről, hitről, tudománytörténetről és nevelésről, világképről, szerves műveltség és hivatalos tudomány viszonyáról. Főnix Könyvműhely, 2005. ISBN 963-7051-05-8
 • John Palmer (szerk.): Világjárók lexikona. Reader's Digest válogatás. Reader's Digest Kiadó Kft., Budapest, 1998. ISBN 963 8475 28 5
 • Renate Volk, Fridhelm Volk: Gombakalauz ínyenceknek. Magyar Könyvklub, Budapest, 2004. ISBN 963 549 087 9 192. old.

WSzerkesztés

 • Karig Sára (szerk)., Mika Waltari: A finn irodalom könyvtára. Mika Waltari: Virágzik a föld * Ne legyen többé holnap * Ez meg sem történhet * Aranyhajú . Gombár Endre utószavával. Európa Kiadó, Bp., 1982. Terj. 350 old. ISBN 963-07-2631-9 .
 • Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. ISBN 9631508870
 • Wilkinson, Richard H.: Az ókori Egyiptom templomai (Pécs, Alexandra, 2006) ISBN 963-369-556-2
 • John Wilkinson, Stefan Buczacki: Gombák. Fürkész Könyvek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1989. p.
 • Martin Walters: Vadvirágok. Fürkész Könyvek. Trivium Kiadó, Budapest, 2005. ISSN 0237 4935 ISBN 963 9367 66 4

Z, ZsSzerkesztés

 • Zákonyi Ferenc: Balatonfüred. Adalékok Balatonfüred történetéhez a kezdetektől 1945-ig, Veszprém, 1988. ISBN 9637199055
 • Alfred Znamierowski: Zászlóenciklopédia. Budapest: Athenaeum 2000. 2002. ISBN 963 9261 87 4  
 • ifj. Zsiga György: Portugália. Dekameron Útikönyvek. Dekameron Könyvkiadó, Budapest, 2005. p. 264. ISBN 963-933-15-9-7 (Vigyázat! Nagyon megbízhatatlan; állításait gondosan ellenőrizni kell.)