Antialkoholizmus

Az antialkoholizmus egy magatartásforma, amely a passzív formában az alkoholos italoktól való tartózkodást (latin szóval absztinencia), aktív változatában az alkoholos italok gyártása és terjesztése elleni tiltakozást jelenti.

Alkoholellenes plakát egy 1911-es hágai gyűlésről

Korai története, vallások állásfoglalásaiSzerkesztés

 
Auguste-Henri Forel svájci elmeorvos, a zürichi elmegyógyintézet igazgatója, az alkoholfogyasztás ellenzője több előadást is tartott a századelő Budapestjén

Az alkoholos italok alapja általában az etil-alkohol, amely orvosi szempontból egy mérgező vegyület.[1] Ennek ellenére a világ számos részén régi időktől kezdve elterjedt az alkoholos italok készítése,[2] és a hétköznapokban vagy különböző eseményekhez kapcsolódóan (lakomák, vallási szertartások) fogyasztása. A nagyipari szeszgyártás a 19. században kezdődött.

Az iszlám vallás elutasítja a tudatmódosító szerek, így az alkohol fogyasztását, élvezetét.[3][4]

A zsidó vallás nem különösebben alkoholellenes, azonban a részegség veszélyeire több helyen felhívja a zsidó Biblia a figyelmet (a részegen maga mutogató Ábrahám,[5] illetve Lót és részeg apjuktól teherbe eső leányainak története).[6][7] Ugyanakkor nazirok Istennek szentelt emberek voltak az ókori zsidó társadalomban, akik tartózkodtak több más dolog mellett a borivástól.[8]

Hasonló mondható el a kereszténységről: az Újszövetség teljesen nem utasítja el az alkoholt, de utal veszélyeire:

 • „Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.” (1Kor 6,10)[9]
 • „Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő.” (Tit 1,7)[10]
 • „Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, a miben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erőtelen.” (Rm 14,21)[11]
 • „És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel.” (Ef 5,18)[12]

Az alkoholfogyasztás ellenzését vagy erős mérséklésére való törekvést később több csoport fontosnak tartotta a kereszténységen belül:

Ugyan egyes szerzetesek maguk is gyakorolták[15] és gyakorolják[16] az alkoholkészítést, egyes egyházi személyek kifejezetten alkoholellenességükről voltak híresek. Utóbbira példa a magyar Siklós József (1920–1983) református lelkész, a Református Iszákosmentő Misszió munkatársa gondolatait Pohárcsere című művében foglalta össze.[17] Hasonló küzdelmeket vívott a szlovák Michal Miloslav Hodža (1811–1870) evangélikus lelkész.[18] Tóth Tihamér (1889–1939) római katolikus magyar pap, későbbi veszprémi püspök a fiatalok számára írt alkoholellenes könyvet Ne igyál! címen.

XIX–XX. századSzerkesztés

Az 1851-ben alapított Good Templar-rend kifejezetten antialkoholista szervezetnek tekinthető.[19]

 
A Patkányfogó egy 1879-es amerikai színházi hirdetésen

Émile Zola (1840–1902) francia író A Patkányfogó (régies nevén: A Pálinka, franciául L'Assommoir) című regénye[20] antialkoholista szépirodalmi alkotásnak minősíthető, mert az író az alkoholfogyasztással összefüggésben lévő szinte valamennyi problémát orvosi részletességgel ábrázolta. A magyar Stein Fülöp (1867–1918), az Angyalföldi Elmegyógyintézetbe orvosa ezzel kapcsolatban kiemeli Az alkohol című művében (Budapest, 1906):

„Borzalmas-szépen írja le ezt Zola »A pálinka«  című regényében, élénk színekkel ecsetelvén azt a jelenetet, amelyben a sörházból visszatérő munkásember, teljes tudatával annak, hogy az alkohol őt már testileg félig elpusztította, munkaképességét aláásta, családját a nyomornak és bűnnek tette ki, amikor magára hagyják, a gonosz barátai által eléje tett pálinkás üvegnek ellentállni nem tud. Az alkohol aláásta lelkierejét, jellemét, legjobb szándékai dacára ellenállhatatlanul vonzza őt a pálinka, félve kóstolja meg az első poharat, amely a másodikra bátorítja. A harmadikra már jogot formál és csakhamar kiürül az egész palack, ami elegendő, hogy az alkohol által már úgy is tönkretett, ellentállásra képtelen szervezetben az iszákosok elmebaját okozza, delirium tremenst hozzon létre. A vége az elmezavarral kapcsolatban, de rendszerint csak ennek többszörös kitörése után jelentkező, vagy néha elmezavar nélkül is lassan kifejlődő végleges és gyógyíthatatlan elbutulás, és munkásunk az őrültek házában fejezi be szomorú pályafutását.”[21]

Bár a túlzott alkoholfogyasztás veszélyei már a kezdetektől fogva ismertek (lerészegedés, erőszakosságra való hajlam, elbutulás), az alkohol orvosi vizsgálata a 19. században mutatta ki az alkohol önmagában való veszélyességét többek közt Gustav von Bunge (1844–1920),[22] Emil Kraepelin (1856–1926),[23] és Auguste-Henri Forel (1848–1931) kutatásai alapján. Forel több ízben járt Magyarországon,[24] és egy kisebb írása magyar nyelven is megjelent (Az orvosok és az alkohol, Budapest, 1906).[25]

Ennek hatására a 20. század elején különböző alkoholellenes mozgalmak indultak meg, és az első világháború után az önmérséklő csoportok mellett egyes országokban részleges vagy teljes szesztilalmat vezettek be. Ilyenek voltak:

 • Amerikai Egyesült Államok – az alkoholellenes mozgalom Amerikában érte el a legnagyobb eredményeket. Egyes szövetségi államok már az első világháború előtt és alatt bevezették az alkoholtilalmat. 1919-ben a kongresszus a szövetségi alkotmány pontjai közé iktatta be az alkoholtilalmat.[26] A rendelkezés megítélése vitatott. Egyesek szerint (és inkább ez tekinthető elterjedtebb véleménynek) a szesztilalom illegális szeszkimérések elszaporodásához, a bűnözés növekedéséhez vezetett.[27] Ugyanakkor korabeli könyvek mást állítanak. Ezek közé tartozik a Madzsar József orvos (1878–1944) által szerkesztett Társadalmi lexikon (1928) is: „A munkásosztály a drágán csempészett alkoholt nem tudta megfizetni, így a tilalom alatt életmódja megváltozott, kulturális érdeklődése fokozódott.” A viszonyok alakulására ugyanebből a könyvből a következő adatok vetnek fény:[26]
73%-al csökkent 1922-ben 1917-re viszonyítva az iszákosság következtében segélyre szorulók száma
A fogházak 20%-át be kellett csukni rabok hiánya miatt.
A gümőkóros halálozások 1919 és 1922 között 41,2%-al csökkentek.
New York városban 1917 óta:
 • 20%-al csökkent a halva születettek száma
 • 51%-al csökkent az öt éven aluli gyermekek halandósága
 • 59%-al csökkent a tuberkolózishalandóság
 • 55%-al csökkent a májzsugorhalandóság
 • 28%-al csökkent a veselobhalandóság

Az Egyesült Államokban 1933-ban törölték el az alkoholtilalmat.[28]

Egyéb országok:

 • OroszországSzovjetunió – Oroszország első világháborúba való belépésekor II. Miklós cár alkoholtilalmat rendelt el. Ezt később, az októberi forradalom után Leninék is átvették, annyiban enyhítve, hogy csak a vodkát érintette a rendelkezés. A szesztilalom 1925-ig volt érvényben.[29][30]
 • Feröer – 1908 és 1992 között a 2%-nál nagyobb alkoholtartalmú italokra vonatkozó tilalmi rendelet volt érvényben[30]
 • Izland – 1915 és 1922 között általános szesztilalom volt érvényben. 1922-től bort, 1935-től más szeszes italt is lehetett fogyasztani. A 2,25 %-nál nagyobb alkoholtartalmú sörök azonban 1989-ig tilalom alatt álltak.[30]
 • Norvégia – 1916 és 1927 között rendelet tiltotta a tömény italokra fogyasztását.[30]
 • Kanada – 1918 és 1920 között általános szesztilalom.[30]
 • Finnország – 1919 és 1932 között általános szesztilalom.[30]
 • Magyarország – a rövid életű 1919-es Tanácsköztársaság alatt teljes szesztilalmat vezettek be, amelyet később megszüntettek.[31]

Idővel mindezek az országok ismét legálissá tették a szeszfogyasztást.

Érdekesség, hogy Adolf Hitler (1889–1945), Németország nemzetiszocialista diktátora is kerülte az alkoholos italok fogyasztását.[32] A hosszú életet (94 év) megélő George Bernard Shaw (1856–1950) ír származású angol író hasonlóan cselekedett.[33] A mexikói forradalom ismert vezére, Pancho Villa elszánt antialkoholista volt. Sok esetben, ha elfoglalt egy-egy várost, bezáratta a kocsmákat, megtiltotta az alkoholos italok árusítását, összetörette az alkoholos italok üvegeit, sőt, esetenként azt is elrendelte, hogy aki alkoholt iszik, arra halálbüntetést szabjanak ki. 1914 májusában Torreónban erre hivatkozva meg is történt, hogy agyonlőtt egy bort ivó embert.[34]

A XX. század végén Mihail Szergejevics Gorbacsov (1931–), a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára 1985-ben ismét megkísérelte bevezetni a Szovjetúnióban a (részleges) szesztilalmat, amely szerint „egy fő egy alkalommal csupán két üveg vodkát vásárolhatott a boltokban, részegségért pedig a pártból való kizárás járt.” A rendelkezést 1990-ben eltörölték, nem sokkal később pedig a Szovjetúnió maga is felbomlott.[35]

NapjainkSzerkesztés

Napjainkban a nyugati országokban nem tekinthető számottevő irányzatnak az antialkoholizmus, ennek ellenére egyes orvosok továbbra is komoly aggodalmaikat fejezik ki az alkoholgyártás/terjesztés/fogyasztás legális formája ellen:

 • „Nincs olyan alkoholmennyiség, amely biztonsággal fogyasztható lenne” – fogalmaz egy tanulmány.[36]
 • Több tanulmány, így a Scientific Reports online tudományos folyóirat 2015-ös,[37] és a Scientific Research Society 2017-es,[38] a legveszélyesebb kábítószernek minősítette az alkoholt.
 • Ugyanezt állítja David Nutt, a bristoli egyetem pszichofarmakológiai tanszékének vezetője által vezetett 2010-es kutatás közlése.[39]
 • Manfred Singer professzor, német alkoholkutató az Apotheken Umschau című szaklapnak nyilatkozva már 2009-ben kiegészítette ezt azzal az állításával, hogy „valamilyen módszertani hiba áll az elmúlt években megjelent csaknem minden olyan tanulmány hátterében, amely az egészségre hasznosnak minősíti a mérsékelt szeszesital-fogyasztást.”[40]

Emellett az élet több területén, különféle foglalkozási ágakban (országonként kisebb-nagyobb eltéréssel) nem javasolt, vagy egyenesen törvényileg tiltott az alkoholfogyasztás. Ilyen például:

 • mozdonyvezetés esetén[41]
 • repülővezetés esetén,[41] újabban repülőn utazás alatt[42]
 • autóbuszvezetés esetén,[41] autóbuszon utazás alatt
 • személygépkocsi vezetés esetén[43][44]
 • olajfúrótornyokon dolgozás esetén
 • oktatási tevékenység esetén
 • katonai szolgálat esetén[45]
 • versenysport tevékenység esetén[46]
 • alkalmanként közterületeken való tartózkodás esetén[47]

A börtönben is általában szesztilalom uralkodik.[48]

Ugyanígy bizonyos életkor alatt általában tilalmas szokott lenni az alkoholfogyasztás, illetve ilyen életkorú részére az alkoholeladás.[49][50]

Fontos kiemelni: ez a részleges tilalom semmiképpen sem zárja ki az alkoholos italok hirdetését óriásreklámok, nyomtatott sajtó, televízió vagy internet útján. (Bár a modern, világi alkoholfogyasztás engedélyező Törökországban az alkoholreklámozás tiltására nézve intézkedések történtek.)[51] Mindezek ellenére akad néhány a hírességek között, aki elutasítja az alkoholos italok fogyasztását.[52]

A 2010-es években érdekes módon, hosszú idő után ismét felmerült az alkoholtilalom kérdése Oroszországban, bár állítólag ezt „csak a közvélemény elenyésző kisebbsége támogatná”.[53] A skandináv országok az alkoholos italok árának magasan tartásával próbáltak küzdeni az alkoholizmus ellen.[54] Bár gyakran elfeledkeznek az utazók róla, érdemes tudni, hogy az Európán kívüli világ egyes részein (Líbia, Szaúd-Arábia, Afganisztán, Szudán, Brunei, részlegesen Banglades, Pakisztán, Jemen, Kuvait, Egyesült Arab Emirátusok, Irán, India bizonyos tartományai) a XXI. században is van alkoholtilalom. Meglepő, hogy az Amerikai Egyesült Államok több államában is vannak olyan megyék, ahol tiltott az alkoholfogyasztás.[55]

Az antialkoholizmus fajtáiSzerkesztés

Néhány szempont Részleges („mértékletesek”) Teljes („szárazok”)
italtípus szerint égetett szeszes italok elutasítása bármilyen szeszes ital elutasítása
diagnosztizált betegség léte szerint alkoholisták alkoholtól való tartózkodásának követelése valamennyi (akár egészséges) ember alkoholtól való tartózkodásának követelése
életkor szerint fiatalok alkoholtól való tiltása minden korosztály alkoholtól való tiltása
élethelyzet szerint várandóság alatt alkoholfogyasztás ellenzése általánosan alkoholfogyasztás ellenzése
munkakör szerint nagy odafigyelést, felelősséget igénylő munkakörök esetén alkoholfogyasztás ellenzése összes munkakör esetén alkoholfogyasztás ellenzése
időpont szerint este, éjjel, hétvégén, munka előtt alkoholfogyasztás ellenzése teljes körű alkoholfogyasztás ellenzése

JegyzetekSzerkesztés

 1. https://www.mondjnemetadrogokra.hu/drugfacts/alcohol.html
 2. https://wellcomecollection.org/articles/W-VZHREAAJKKgYe0
 3. https://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/testi-lelki-egeszsegunk/item/166-megengedett-es-tiltott-etelek-az-iszlam-vallasban
 4. https://www.civilhetes.net/alkohol-es-mas-tudatmodosito-szerek-az-iszlam-szerint
 5. http://www.biblia.hu/biblia_k/k_1_9.htm
 6. http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=1&c=19&v=36#v30
 7. https://24.hu/elet-stilus/2014/12/03/vallasok-az-alkoholrol-es-az-alkoholizmusrol/
 8. Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.   [1]
 9. http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=46&c=6&v=10#v8
 10. http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=56&c=1&v=7#v5
 11. http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=45&c=14&v=21#v19
 12. http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=49&c=5&v=18#v16
 13. https://metodista.hu/kik-a-metodistak/szocialis-alapelvek/
 14. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/a-magyarsag-kezikonyve-2/vallas-es-filozofia-1027/szektak-kisegyhazak-uj-vallasok-10C5/hagyomanyos-kisegyhazaink-10CD/
 15. https://www.origo.hu/tudomany/20190516-a-hazai-ferences-baratok-eros-paprikas-palinkaval-gyogyitottak-a-malariat.html
 16. https://forbes.hu/uzlet/bejelentkezett-a-foapat-a-belgak-megmutattak-hogyan-keszul-a-szerzetesi-sor/
 17. https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/aki-nem-kimelte-eletet/
 18. http://real.mtak.hu/107503/1/RagyanszkiGyorgy.pdf
 19. Révai nagy lexikona, i. m., 635–636. o.
 20. Haraszti Gyula: A naturalista regényről (Budapest, 1886), 246–247. o.
 21. https://mtda.hu/books/stein_fulop_az_alkohol.pdf
 22. https://www.encyclopedia.com/science/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/bunge-gustav-von
 23. https://www.encyclopedia.com/people/medicine/psychology-and-psychiatry-biographies/emil-kraepelin
 24. Kárpáti Endreː A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1979, ISBN 963-240-930-2
 25. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/19011910i-1E5C9/forel-agost-dr-az-orvosok-es-az-alkohol-k-8-r-17-l-bpest-1906-az-alkoholizmus-szerkesztosege-kilian-fr-utoda-50-20BE3/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfUGV0cmlrXzIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJmb3JlbCJ9
 26. a b Társadalmi lexikon, 18. o.
 27. https://mult-kor.hu/viz-alatti-csempeszettel-es-hazilag-pancsolt-italokkal-jatszottak-ki-az-amerikaiak-a-szesztilalmat-20210106?pIdx=2
 28. https://mult-kor.hu/viz-alatti-csempeszettel-es-hazilag-pancsolt-italokkal-jatszottak-ki-az-amerikaiak-a-szesztilalmat-20210106?pIdx=5
 29. https://index.hu/tudomany/til/2017/03/10/az_oroszok_egyszer_betiltottak_a_vodkat/
 30. a b c d e f https://mult-kor.hu/viz-alatti-csempeszettel-es-hazilag-pancsolt-italokkal-jatszottak-ki-az-amerikaiak-a-szesztilalmat-20210106
 31. https://mult-kor.hu/az-amerikainal-is-szigorubb-volt-az-1919-es-magyar-szesztilalom-20160321?print=1
 32. http://tortenelemcikkek.hu/node/484
 33. https://lovemylife.reblog.hu/george-bernard-shaw-a-szellemes-es-kulonc-zseni
 34. Taibo II, Paco Ignacio. Pancho Villa. Una biografía narrativa, 10., 127., 189., 227., 332., 354. és 387. oldal (spanyol nyelven). Editorial Planeta [2006] (2007). ISBN 9788408073147 
 35. https://karpataljalap.net/2008/05/16/lenin-soretol-gorbacsov-asvanyvizeig
 36. https://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek/kiderult_a_keves_alkohol_is_veszelyes/20180827154217
 37. https://www.origo.hu/egeszseg/20150224-az-alkohol-a-legveszelyesebb-elvezeti-cikk.html
 38. https://mystique.cafeblog.hu/2017/08/17/5-ok-amiert-az-alkohol-a-legveszelyesebb-legalis-kabitoszer/
 39. https://www.nyugat.hu/cikk/alkohol_hivatalosan_is_a_legveszelyesebb_drog
 40. https://www.blikk.hu/aktualis/az-alkohol-szintiszta-mereg/3s899bv
 41. a b c https://hun.ponsmedicaldiagnostics.com/kardiomiopatija-alkogolnaja-lechenie.php
 42. https://airportal.hu/tobb-legitarsasag-is-korlatozza-az-alkoholos-italok-felszolgalasat-a-jaratokon/
 43. https://kreszvaltozas.hu/baleset_megelozes/ismered-az-europai-alkohol-limiteket/
 44. https://mabisz.hu/szemle/?p=29672
 45. https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a13u0032.hm&targetdate=&printTitle=32/2013.+(V.+17.)+HM+utas%C3%ADt%C3%A1s&getdoc=1
 46. https://www.boraszportal.hu/hirszuret/tilos-a-vodka-a-londoni-olimpian-3015
 47. https://tenyek.hu/video/matol-tilos-alkoholt-inni-az-utcan
 48. https://promotions.hu/orszagos/szines/2020/03/19/koronavirus-alkoholmentes-fertotlenito-borton-irorszag/
 49. http://italmertek.hu/tevekenysegunk/hirek/felelos-felszolgalas-az-eletkor-hatarok
 50. https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/lecsukjak-aki-szeszt-ad-el-egy-tininek-4634359/
 51. https://magyarnemzet.hu/archivum/kulfold-archivum/torokorszagban-tilos-alkoholt-reklamozni-4087250/
 52. https://femina.hu/egeszseg/antialkoholista-sztarok/
 53. https://nepszava.hu/3010877_ujra-a-szesztilalom-reme-fenyegeti-oroszorszagot
 54. https://ng.24.hu/kultura/2003/10/27/a_skandinav_orszagok_alkoholproblemai/
 55. https://utazom.com/cikk/kozerdeku-alkoholmentes-vilagterkep

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

 • Országok listája alkoholfogyasztás alapján
 • Kafka Károly: A szeszes italoktól való tartózkodás és annak jelentősége a vasúti szolgálatban; Müller Ny., Bp., 1905 (Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület)
 • Büchler Lipót: Egy ősrégi babonának az alkoholkérdésben való alapvető szerepéről; May Ny., Bp., 1912 (Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület)
 • Donáth Gyula: Az alkohol és a világháború; Wodianer Ny., Bp., 1916 (Az Alkoholellenes Egyesületek Országos Ligájának kiadványai)
 • Körösy György: Az alkoholizmus veszedelmei; 2. átdolg. kiad.; Állami Ny., Bp., 1919 (Az Alkoholellenes Tanács kiadványai)
 • Benedek László: Az alkoholkérdés mai állásáról, főkép az amerikai alkoholellenes küzdelem fejlődése kapcsán; Méliusz, Debrecen, 1924
 • Részeg halál a volán mögött. A kiadvány Pálos Miklósnak az Ország-világ című hetilapban megjelent alkoholellenes cikksorozata válogatása alapján készült; Országos Közlekedésbiztonsági Tanács, Bp., 1986