Gyermekvasút (Budapest)

gyermekek által üzemeltetett vasútvonal a budai hegyekben

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, azaz a 7-es számú vasútvonal keskeny nyomtávú vasút, Budapest egyik közlekedési látványossága a város II. és XII. kerületében. Érdekessége, hogy a szolgálatot gyermekek látják el felnőttek felügyelete mellett. A vonal két végállomása Széchenyihegy és a 235 méterrel alacsonyabban elhelyezkedő Hűvösvölgy. A pálya 11,2 km hosszú, egyvágányú, nem villamosított. Ezt a távot a szerelvények 20 km/h engedélyezett sebességgel átlagosan 40-45 (nyáron kb. 50) perc alatt teszik meg. Neve a tervezéskor Gyermekvasút, építésétől a rendszerváltásig Úttörővasút volt, ma pedig hivatalosan: MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút.

Széchenyihegy–Hűvösvölgy-vasútvonal
Budapest Children's Railway 001 (Gyermekvasút).jpg
A Gyermekvasút útvonala
Vonal:7
Hossz:11,2 km
Nyomtávolság:760 mm
Feszültség:nincs ~
Üzemeltető:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Maximális sebesség:20 km/h
A Wikimédia Commons tartalmaz Gyermekvasút témájú médiaállományokat.
BSicon KBHFa.svg 0 Széchenyihegy
BSicon GIPl.svg 0,4 468 m
BSicon HST.svg 0,8 Normafa mh.
BSicon eHST.svg 1,2 a régi Normafa mh.
BSicon SKRZ-YBUE.svg 1,6 Konkoly-Thege Miklós út
BSicon BHF.svg 1,7 Csillebérc régen Úttörőváros
BSicon BHF.svg 3,0 Virágvölgy régen Előre (a terveken Szent Anna kápolna)
BSicon BHF.svg 4,5 Jánoshegy
BSicon eHST.svg 5,7 Vadaspark mh. megállás csak csoportos kérésre
BSicon SKRZ-Yo.svg 6,5 Budakeszi úti viadukt
BSicon BHF.svg 6,7 Szépjuhászné régen Ságváriliget
BSicon eHST.svg 7,7 Kis-Hárs-hegy mh. megszűnt
BSicon BHF.svg 8,7 Hárshegy
BSicon TUNNEL1.svg 9,5-9,7 Hárs-hegyi alagút
BSicon eHST.svg 10,0 építéskor elvetett Nagyrét mh.
BSicon SKRZ-Yo.svg 10,8 Nagykovácsi úti viadukt
BSicon KBHFe.svg 11,2 Hűvösvölgy

A Kárpát-medencei Kisvasutak Napjának évadnyitó rendezvénye, a Kisvasúti napja: április második szombatja.

Személyvonat a Gyermekvasúton 1988-ban

2015-ben bekerült a Guinness-rekordok közé, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el.[1]

A gyermekek vasúti szolgálatának pedagógiai vonatkozásaSzerkesztés

A vasút valószínűleg részben propagandacéllal épült. A gyakorlatban azonban semmivel sem volt átpolitizáltabb intézmény, mint az 1950-es és 1960-as években bármely másik gyermekintézmény.

A gyerekek ingyenes, játékos foglalkoztatása az Úttörővasút megnyitása előtt vitát váltott ki. A gyakorlati tapasztalatok cáfolták az ellenvetéseket. Az elmúlt több mint hat évtized bebizonyította, hogy a gyermekvasutas közösség és a játékos formában teljesített szolgálatok hasznosak, és szinte összehasonlíthatatlanok bármilyen fiatal- és felnőttkori tapasztalatszerzéssel.

MűködéseSzerkesztés

Azok a gyerekek, akik a 4. osztályt elkezdték, és tanulmányi átlaga megfelelő (jelenleg legalább 4,0), szülei és iskolája beleegyeznek a szolgálatok miatti iskolai hiányzásokba is, orvosi alkalmassági vizsgálaton megfelelnek, jelentkezhetnek a gyermekvasutas tanfolyamra. Itt forgalmi ismeretek, jelzési ismeretek, helyismeret, távközlő- és biztosítóberendezések, valamint kereskedelem tantárgyakat tanulnak. A tanfolyam pénteki és szombati alkalmakból áll: péntek délutánonként négy-négy elméleti órán vesznek részt, szombatonként pedig a nap egyik felében öt elméleti órán, a másikban gyakorlaton. Ez az egyik állomás biztosítóberendezésének, helyiségeinek bemutatásából áll, ilyet Jánoshegy kivételével minden állomáson tartanak a tanfolyam ideje alatt. A tanfolyam helyismeret próbával (ahol Szépjuhászné állomástól Hűvösvölgy állomásig kell turistaútvonalakon eljutni a gyerekeknek) és tantárgyankénti tételhúzásos, szóbeli vizsgával zárul.

A sikeresen vizsgázott gyerekek legalább öt alkalommal tanulószolgálatot látnak el, itt egy idősebb gyermekvasutast osztanak be melléjük, és a felnőtt dolgozók is az átlagosnál többször ellenőrzik őket, de már itt is értékelik a szolgálat ellátását, és a magatartást is.

A további szolgálatokban a gyerekek szinte teljesen önállóan, a szokásos iskolai kötöttségek nélkül tevékenykednek. Felelősségérzetüket növeli, hogy munkájuknak tétje van: gyakorlati – és nem csupán elméleti – feladatokat kell megoldaniuk, továbbá az a tény, hogy gyermekvasutasnak lenni saját korosztályuk és a felnőttek szemében egyaránt presztízzsel bír.

A gyerekek jegyvizsgálóként, értékcikkárusként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak az idegen utasokkal szemben viselkedni, feladatukat magabiztosan végezni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. Ezen felül megtanulnak pénzzel bánni, számolni, a vagyont felelősséggel kezelni.

 
Vonat érkezik Normafára

A rendelkezők, naplózók és váltókezelők a vonatok közlekedése és tolatási mozgások lebonyolítása kapcsán végzendő cselekvéssorokat, egymás munkájának irányítását (jelzők, váltók kezelését), a szomszéd állomással való kapcsolattartást, utastájékoztató berendezések működtetését, az események naplózását stb. sajátítják el. Munkájukat felnőtt (felelős) vasutas dolgozók felügyelik, segítik. Rendkívüli helyzetekben a felnőtt dolgozók végzik a rendszerint gyermekvasutasok által végzett teendőket.

Abból a megfontolásból, hogy a gyermekvasutasok a lehető legkülönfélébb feladatokat is megtanulják ellátni, minden szolgálatban más szolgálati helyre (állomás, vonat) osztják be őket, más-más beosztásban. Rendelkező beosztásba csak a 25. szolgálattól kerülhetnek a gyerekek.

 
Vonat indulása Jánoshegy állomásról

A szolgálatokat az úttörőrajoknak megfelelően, I-XV.-ig számozott csoportokban 15-18 naponta látják el a gyerekek. A csoportok vezetése általában három-négy ifi (ifjúsági vezető) feladata, akik a gyerekek szakmai és pedagógiai irányítását is végzik karitatív keretek között, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az ifik általában középiskolás és egyetemista korúak, munkájukat mindig felnőttek ellenőrzik (szolgálatokban a nevelőtanárok, táborozáskor pedig a táborvezető, egyéb alkalmakkor az adott csoport vagy esemény patrónusa).

A nyári időszakban a gyermekek öt kéthetes turnusban nyaralnak úgy, hogy a tábor ideje alatt ők látják el a szolgálatot, de jut idő pihenésre, szabadtéri, illetve játékos esti programokra, és még a tábor „ügyeletére” is.

A gyermekvasutasoknak a nyolcadik osztály elvégzése után a vasúti szolgálataikat is be kell fejezniük. Számukra augusztus végén ballagást szerveznek. Ezen a napon még egyszer, utoljára egyenruhában utaznak végig a vonalon, csoporttársaik, családtagjaik kíséretében. Az iskolai ballagáshoz hasonlóan minden szolgálati helyet körbejárnak, játékokban vesznek részt, majd az intézmény vezetői elbúcsúznak tőlük.

A gyerekek számára a közös éneklések, a rendszeres foglalkozások egész életükre meghatározóak. Nagyon sok úttörő- vagy gyermekvasutas az általános iskola befejezése után is fellátogat a volt csoportjához, többeknél a pályaválasztásban is jelentős szerepe van ezeknek az éveknek. A mai MÁV kötelékében nagyon sok korábbi úttörő(gyermek)vasutas van. Éppen ezért a Gyermekvasúton évente megrendezik az ún. nosztalgianapot, amikor a tíz évnél régebben elballagottak állnak szolgálatba.

TörténeteSzerkesztés

Az Úttörővasút építéseSzerkesztés

1947-ben az állam akkori vezetősége a MÁV üzemeltetésével egy olyan vasút létrehozása mellett döntött, amelyen a szolgálatot gyermekek látják el.[2] Ekkor még nem tartották szükségszerűnek, hogy a Gyermekvasút a cserkészszövetség vagy az akkoriban alakuló úttörőmozgalom irányítása alatt működjön. A vonal építésekor a Gyermekvasút és Úttörővasút elnevezéseket vegyesen használták, de ekkorra már eldőlt: a vasutat úttörők fogják működtetni. A Gyermekvasút építésére több egyéb helyszín (például a gödöllői kastély környezete, Margit-sziget, Népliget) is szóba került. A Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága végül a budai hegyek mellett döntött 1948 februárjában.

 
Hűvösvölgy állomás (1950)

A kisvasút építése 1948. április 11-én kezdődött. Költségtakarékosság céljából három részletben készült el. A munkálatokat a Széchenyi-hegyen, az 1912-ben megnyílt golfpálya helyén kezdték. (Erről kapta nevét a Fogaskerekű vasút felső végállomásától a Gyermekvasúthoz átvezető utca, aminek két oldalán később kisebb erdei játszótereket alakítottak ki.) A rohammunkában épülő, keskeny nyomközű, azaz 760 mm-es nyomtávú vasútvonalat önkéntesek, egyetemisták készítették el. Az ifjúsági brigádok vágták ki az erdőt, fektették le a pályát. Az építés hőstetteiről a Népszava kiadó 1948-ban még egy ifjúsági regényt is megjelentetett.

 
Úttörővasút, zászlófelvonás 1988-ban

A vasútépítéssel párhuzamosan a MÁV szakoktatói az első pajtásokat felkészítették a vasútüzem, forgalom szabályaira. Így a vasútvonal megnyitásának napján már vasutas egyenruhába öltözött úttörők fogadhatták a vendégeket. Az első, 3 km-es szakaszt 1948. július 31-én nyitották meg. Ekkor a vonal az akkori Előre állomásig tartott (mai név: Virágvölgy). A pályát 1949. június 24-én Ságváriliget (mai neve: Szépjuhászné), 1950. augusztus 20-án pedig a 198 méter hosszú Hárs-hegyi alagúttal[3] együtt Hűvösvölgy állomásig adták át. A hűvösvölgyi vontatási telep 1951-ben készült el. A hivatalos ideológia szerint az Úttörővasút a szocialista nevelés egyik eszköze volt, az alkotó és termelő munkára való nevelést biztosította. Az Úttörővasútra ún. problémás gyerekek nem kerülhettek. Csak jeles vagy jórendű tanulókat vettek fel, bármely tantárgyból a hármas osztályzat kizáró ok volt. Fennállásának teljes idején többszörös (az 1970-es években akár tízszeres) volt a túljelentkezés. A pártkáderek gyermekeinek romantika iránti igényét kielégítő Úttörővasútra bekerülni felért egy sikeres egyetemi felvételi dicsőségével.

A Gyermekvasút történeteSzerkesztés

 
Gőzvontatású nosztalgiavonat Szépjuhászné állomáson

1990-ben a rendszerváltozás évében az intézmény nevét Gyermekvasútra változtatták. Az Úttörőszövetség helyett a kisvasút a MÁV hatáskörébe került. A Gyermekvasút mai népszerűségét jelzi, hogy 2012. június 23-án több mint kétszáz új iskolást avattak gyermekvasutassá a Hűvösvölgyben. Ilyen magas létszámot a vasút történetében nem avattak, valamikor az 1970-es években volt csupán arra példa, hogy ennyi gyermek végezte el a tanfolyamot egy év alatt.[4]

1989-1991 között a MÁV Keleti Pályafenntartási Főnökség kivitelezésében a 23,60 kg/fm "i" rendszerű sínek helyére [5] a Budapest–Esztergom-vasútvonal átépítése során kinyert, használt, 48 kg/folyóméter súlyú sínszálak beépítésével történt meg a vonali pálya felújítása. 1993-ban szabályoztak be. A keskeny nyomközű vasúti pálya felépítményeként a zúzottkő ágyazatra fektetett faaljakra hevederekkel egymáshoz illesztett sínszálak a korábbi nyíltlemezes, síncsavaros rögzítés helyett a MÁV-nál szabványos GEO-s alátétlemezekkel kerültek lerögzítésre. (Az illesztések adják a járművek futóműveinek jellegzetes zakatoló hangját.) A hűvösvölgyi vontatási telep felépítményeként maradtak a zúzottkő ágyazatra fektetett faaljakra, nyíltlemezes síncsavaros rögzítéssel leerősített, hevederekkel egymáshoz csatlakozó, a Diósgyőri Acélművekben 1950-ben és 1966-ban gyártott 34,50 kg/fm tömegű „c” jelű sínszálak. Újabban kiegészülve a korszerű, LW jelű vasbetonaljakra fektetett 48-as sínekkel, SKL-14-es leszorítással.[6] A kisvasúti üzemhez képest a rajta közlekedő szerelvények nagy önsúlyából adódó rendszeres tengelyterhelés és a hegyi vonalvezetés kis sugarú íveinek ellenére a 20 km/h pályasebesség miatt alacsony az igénybevétele. Bő fél évszázados koruk ellenére jó állapotban vannak a rendszeresen karbantartott és felújított járművek mellett az 50-es évek jellegzetesen szocreál hangulatát őrző állomások is. A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút 2018-ban lett 70 éves.

Állomásai és megállóhelyeiSzerkesztés

Hét állomása és két táblás megállóhelye van:

Megállóhely Átszállási kapcsolatok
Széchenyihegy   60 (fogaskerekű)
Normafa megállóhely   21, 21A, 212
Csillebérc   21
Virágvölgy
Jánoshegy   Libegő
Vadaspark megállóhely
Szépjuhászné   22, 22A, 222
  781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 791, 793, 794, 795
Hárshegy
Hűvösvölgy   29, 57, 63, 64, 64A, 157, 157A, 164, 257, 264
  56, 56A, 59B, 61

A megnyitáskor Hárshegy és Ságváriliget (ma Szépjuhászné) állomások között egy további táblás megállóhely (Kishárshegy) üzemelt. A megállóhelyet vontatási nehézségek és az alacsony utasforgalom miatt rövidesen megszüntették.

 
A Hárs-hegyi alagút (1973)

Vadaspark megállóhelyet 2004-ben építették, 2006 és 2017 között időszakos megállóhelyként működött. A menetrend szerinti személyvonatok csak a nyári időszakban, hétvégenként álltak meg. 2018-tól a vonatok csak csoportok előzetes bejelentése alapján állnak meg.

A jelenlegi Normafa megállóhely 1973 óta üzemel. 1948 és 1973 között egy másik megállóhely üzemelt Normafa néven, mely 400 méterrel volt közelebb Csillebérchez. Az áthelyezés egyik oka az volt, hogy a régi megálló peronja az ív külső oldalán helyezkedett el, így azt a mozdonyról vagy a vonat végéről nézve nem lehetett belátni. A másik ok pedig az volt, hogy 1972-ben az új megállóhely mellett megnyílt a Hotel Olimpia, amit 2018-ban bontottak le.

MegközelítéseSzerkesztés

A gyermekvasút állomásainak megközelítési lehetőségei:[7]

Látványosságok a Gyermekvasút környékénSzerkesztés

JárművekSzerkesztés

Járművek
Pályaszám Kép Gyártási év

(Átépítés éve)

Jelleg   Névleges sebesség Darabszám Megjegyzés
Mk45 2001-2006 Gyártás - 1973

Felújítás - 201x

Dízelmozdony 40 km/h 6
ABamot 2 Gyártás - 1929

Felújítás - 2020

Dízel motorkocsi 30 km/h 1 Lillafüredről vásárolva
490,039 és 490,056 Gyártás - 1942, 1950

Felújitás - 2002, 2019

Gőzmozdony 35 km/h 2 490,056 üzemképtelen
C50 303 és 3788 Gyártás - 1952

Felújítás - 2011

Dízelmozdony 30 km/h 2 3788 üzemképtelen

C50

üzemképes

Mk49 2006 Gyártás - 1961

Felújítás - Folyamatban

Dízelmozdony 50 km/h 1 üzemképes
M4 ? Dízel-villamos mozdony ? 1 üzemképtelen
Mk48 2030 Gyártás - 1961

Felújítás - Folyamatban

Dízelmozdony 40km/h 1

VontatójárművekSzerkesztés

SzemélykocsikSzerkesztés

 • 8 db Baw-n sorozatú személykocsi („téli kocsi˝)
 • 8 db Baw-nn sorozatú személykocsi („nagy kilátókocsi˝)
 • 1 db Ba sorozatú személykocsi („ex-kerékpárszállító kocsi˝)
 • 2 db Baw-gg sorozatú kerékpár- és babakocsiszállító személykocsi
 • 3 db Baw-g típusú személykocsi („nosztalgiakocsi˝)
 • BDax 41 pályaszámú poggyászteres személykocsi („postakocsi˝)
 • Aax 12 pályaszámú különleges rendeltetésű személykocsi („kis szalonkocsi˝)
 • 3 db Ba sorozatú különleges rendeltetésű személykocsi („nagy szalonkocsi˝, „tárgyalókocsi˝, „erdőismereti kocsi˝)
 • Bk 357 pályaszámú személykocsi („nyitott peronos kocsi˝)

Egyéb járművekSzerkesztés

 • pályafenntartási célú teherkocsik: 2 db Fak sorozatú pőrekocsi, 1 db Fa-w sorozatú magas oldalfalú teherkocsi, 1 db Xg, 1 db Hak és 1 db Ha-w sorozatú zárt teherkocsi, 1 db Hak sorozatú fedett teherkocsi, 4 db Uba sorozatú zúzottkőszállító-kocsi, 1 db Ja sorozatú pőrekocsi (tűzvédelmi célú víztartály és homok van rajta elhelyezve), 2 db UBN sorozatú csille
 • 1 db motoros pályakocsi (Pft.P.-203)
 • 1 db Škoda személy-vágánygépkocsi („sínautó”)
 • 1 db kézihajtány
 • 2 db R sorozatú személyszállításra berendezett cukorrépa-szállító lóré

Egykori járművekSzerkesztés

 • Camot 001 "Kis piri" motorkocsi
 • M295, 5002 psz-ú zöld színű diesel-villamos mozdony[9]
 • Mk48 sorozatú dízelmzdonyok (2005, 2036, 2038)
 • Camot 285,502 és 503 psz-ú motorkocsik
 • Bamot 801 psz-ú motorkocsi
 • 490-es sorozatú gőzmozdonyok (044, 049, 053)
 • C50, 3703 dízelmzdony
 • Kv-01 pályaszámú aláverőgép

BalesetekSzerkesztés

A Gyermekvasúton csak ritkán történt kisebb baleset, komolyabb személyi sérülés nélkül: 2010 februárjában a szerelvény egy autóval ütközött össze, az autó egyik utasa könnyebben megsérült,[10] 2015. április 7-én pedig kisiklott a 30233. számú vonat mozdonya (Mk45 2002) a Jánoshegy és Szépjuhászné között, személyi sérülés nem történt.[11] Nagyjából egy hónappal később, május 12-én a 30118. számú vonat utolsó kocsija siklott ki ugyanott, ezért itt pályafelújítást is végeztek. A kocsiban a zárfékező, a jegyvizsgáló, és három utas utazott, személyi sérülés ekkor sem történt. Egy személyvonat siklott ki 2015. november 28-án Hárshegy és Hűvösvölgy között. A 30234 sz. vonat mozdonya és első kocsija hagyta el a pályát, a négy utas (egy felnőtt és három gyermek) és a háromtagú vonatszemélyzet közül senki sem sérült meg. A baleset idején talpfacserét végeztek.[12] 2018 májusában is történt egy koccanásos baleset egy autóval, személyi sérülés nélkül, és a forgalom is hamarosan helyre állt.[13]

BiztosítóberendezésSzerkesztés

A vasútvonalon állomástávolságú közlekedés van érvényben. A kapcsolatot egymással telefonon tartó kezelőszemélyzet tagjai a forgalmát hatféle technológiájú berendezés alkalmazásával irányítják. A változatosság fő oka a gyakorlati képzés segítése a tanfolyamok során.

KépgalériaSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Hivatalosan is világrekorder a magyar Gyermekvasút
 2. Hetvenéves úttörőmozgalom Az egyedüli gyermekszervezet kikényszerítése Archiválva 2016. szeptember 16-i dátummal a Wayback Machine-ben, archivnet.hu
 3. http://ballal.gofree.hu/G/Fali/MAV2011V1S.jpg
 4. Felavattuk az új gyermekvasutasokat. [2012. július 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. június 23.)
 5. Archivált másolat. [2020. április 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. április 12.)
 6. https://hamster.blog.hu/2020/07/13/adasunkat_cukisag_miatt_megszakitjuk
 7. Friss közlekedési információk a Gyermekvasút weboldalán
 8. Erdőben állították fel a főváros első Kossuth-szobrát Archiválva 2018. augusztus 7-i dátummal a Wayback Machine-ben (PestBuda.hu, 2016. november 18.)
 9. A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány. mkka.hu. [2016. szeptember 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. április 12.)
 10. Ütközés a Gyermekvasúton Archiválva 2015. április 12-i dátummal a Wayback Machine-ben iho.hu, 2010. február 12.
 11. Kisiklott, oldalára dőlt egy mozdony: ma már nem jár a Gyermekvasút Archiválva 2015. április 12-i dátummal a Wayback Machine-ben iho.hu, 2015. április 7.
 12. Már megint kisiklott a gyermekvasút Index, 2015. május 12.
 13. Ez katasztrófa egy ilyen hétvégén: baleset történt az úttörővasút vonalán HVG, 2018. május 12.

ForrásokSzerkesztés

 • A Gyermekvasút honlapja
 • Nagy Lajos, Csonka Zsolt, Füstös István, Vinis Gyula: Gyermekvasút a Budai hegyekben, MÁV Jegynyomda, 2000.

Külső hivatkozásokSzerkesztés