Teke (sport)

sport

A teke golyókkal és bábukkal űzött sport, illetve játék. A játék lényege, hogy a tekebábukat a tekegolyók bizonyos mennyiségű gurításával el kell dönteni a pályán.

Kilencbábos teke

A tekejáték különböző változatai közül Magyarországon az aszfaltpályás (klasszikus) tekézést (ezt hívjuk egyszerűen tekesportnak), a kuglit (domború föld- vagy agyagpályán játszották, azonban mára „elhalt”), a lengőtekét (üdülőkben, vidéki játszótereken, kocsmaudvarokon található ma is) és a bowlingot játsszák.

A tekesportban két gurításfajta van: teli gurításnál minden gurítás 9 bábura történik (tehát minden egyes gurítás után mind a 9 bábut felállítják függetlenül attól, hogy mennyit sikerült eldönteni), tarolásnál viszont addig kell gurítani a bábukra, amíg mind a 9 el nem dől, és csak ezután állítják fel a bábukat. A versenyeken meghatározott számú teli gurítás és tarolás van (vegyes gurítás). A verseny mindig teli gurítással kezdődik, melyet ugyanannyi számú tarolás követ.

A tekesportág versenyszámai a világversenyeken: férfi és női csapat (6 × 120 vegyes), napi egyéni (120 vegyes), (2013 óta) sprint (2 × 20 vegyes kieséses rendszerben), összetett egyéni (a napi egyéni és a legjobb sprinteredmény összeadva), illetve vegyes páros (30 vegyes).

A játéktér és alapadatai

szerkesztés

A 28,5 m hosszú, többsávos (sávonként 1,7 m széles) pálya első 6,5 métere a játékostér, a pályatest felőli végén az 5,5 m hosszú és 35 cm széles gurítódeszkával. A következő 19,5 m hosszú – hazánkban általában kék színű – műanyag lemezekből összerakott pályatest a játéktér, melynek szélén helyezkedik el a golyóelvezető csatorna, melybe hibás gurításnál kerül a golyó (az 1950-es években épített pályákon még oldalfal van – ma már elektromos jelzővel a hibás gurítás jelzésére). A bábuállás 1,7 m széles, kb. 1,5 m hosszú, oldalfala 2 cm-es furnérlemez, alsó részén gumírozással. Az általában fehér műanyagból készült kilenc bábu magassága egyenként 40 cm, szélessége 11 cm, tömege 1750-1800 gramm. Ezek 1 m átlóhosszúságú rombusz alakban helyezkednek el középen. Mögöttük van a golyó-visszavezető csatorna a hátsó gumifallal, amelyről nem pattanhat vissza a golyó a bábukhoz. A tekegolyó tetszőleges színű és mintázatú tömör műanyag, átmérője 16 cm, tömege 2,8-2,9 kg.

A kezdetektől a versenysportig

szerkesztés

A tekéhez hasonló játék már az ókori Egyiptomban is létezett. A legkorábbi, kb. 7 000 éves leletet egy piramis maradványai között találták. Az ókori görögök is ismerték a tekejátékot, de előfordult ez az elnevezés a pogány germánok egyik kődobó játékaként is. A játék egyre népszerűbb lett, s már Iulius Caesar korában eljutott a kikapcsolódás ezen formája Itáliába. (Az adriai tenger környéki országokban ebből alakult ki később a bocsa.[1]) A kereskedők, iparosok, céhes legények vándorlásaik során eljuttatták Németalföldre, onnan Észak-Európába, Angliába. Németalföldön különösen kedvelt játék lett.

Az első írásos forrás Hugo von Trimberg (1260–1309) thauerstadti igazgató tollából ered: „Der Renner” című, mintegy 27 000 strófás költeményéből kiderül, hogy a tekét nemcsak ismerték, hanem kedvelték is. A golyót ekkor még dobták, vagy gurították a bábuk felé. A szabályok nem voltak papírra vetve, ezért a játékosok kézzel-lábbal irányítva próbálták a golyó útját befolyásolni, a vereséget pedig nehezen viselték el. A játék kedvelői a nép és a katonák soraiból kerültek ki. Csak szabadban játszották: vásárok, búcsúk, lövészegyleti ünnepségek alkalmával. A pálya lehetett kerek vagy négyszögletes térség attól függően, hogy dobták, vagy gurították a golyót.

A XIV. században a német területeken megjelent a kocsmák mellett a kuglizás (a német kugel szóból ered, ami magyarul golyót jelent). A golyót eleinte domború, kemény földön gurították, később agyagréteggel vonták be a pályát. A pálya egyenetlenségét többféle módon próbálták jobbá tenni: homokkal, zúzott kővel, egyes kocsmákban agyaggal kevert állatvérrel törekedtek a golyó útjának akadálytalan célba érésére. A játékostér közepére tölgyfapalló került, a nyitott helyeket lugasokkal védték. A kezdetben nyitott pályákat idővel lefedték, az időjárás viszontagságai által okozott károkat ezáltal kiküszöbölve.

A német torna-apostol Guths-Muts 1796-ban már a sportszerű játékok közé sorolta a tekejátékot. A tekézés sportbeli fejlődése a modern sportélet kialakulásának korszakában, a XIX. század végén és a XX. század elején indult meg. Európában Németország volt az úttörő. 1885. június 7-én Drezdában alapították meg a német tekeegyesületek központi szövetségét, 227 tagegyesület csatlakozott a szervezethez. A szabályok azonban továbbra sem voltak teljesen egységesek, az asphalt verzió mellett Németországban, Dániában, Hollandiában a bohle, míg Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban, Németországban a schere változatot is játszották.

Észak-Európában, Németországban, Svájcban, valamint Kanadában mára jeges változata, a curling alakult ki.[2]

Amerikába a kereskedők juttatták el ezt a játékot. Itt a XIX. századi szesz- és hazárdjáték tilalom alkalmával a tekézést is betiltották. Azonban az „élelmes” emberek megtalálták a „kiskaput”. A kilenc bábu helyett tízet állítottak és nem rombusz alakban – mint a tekében –, hanem háromszögben. A pálya is rövidebb, a bábuk valamivel kisebbek lettek. A golyó nagyobb lett és három lyukat fúrtak az ujjaknak, valamint a számolást is megváltoztatták. Így alakult ki a bowling, ami a teke kettes tarolásának felel meg.[3]

1926. június 3-án Stockholmban nemzetközi tekemérkőzés volt, s ekkor 5 ország (Finnország, Németország, Hollandia, Svédország és az Amerikai Egyesült Államok) megalakítja az IBA-t, azaz az Internationale Bowling Association-t.[4] Azonban a csapatok létszáma (3, 5, 6, 8, 10 fő) és a versenytáv is (100, 120, 200 teli) állandóan változott. A II. világháború alatt az IBA szétesett. A háború után nem volt semmiféle nemzetközi szövetség, Ausztria mégis meghirdette 1949-ben az Európai Bajnokságot, melyen hazánk is részt vett.

1952. január 27-én Hamburgban Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, az NSZK, Jugoszlávia, Svédország, Svájc és Luxemburg (amelyet Belgium képviselt) küldöttei elhatározták, hogy az IBA-t újra fel kell állítani. Ezen országok először csak európai szervezetre gondoltak. Az erős amerikai bowling hatására végül úgy döntöttek, hogy az új világméretű szervezet 2 részből áll: a tízbábus (Tenpin) bowlingból és a három kilencbábus (Ninepin) szekcióból: Asphalt, Bohle és Schere, melyben minden szekció megtartja a saját önállóságát. Az új szervezet neve a francia René Weiss javaslatára Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ) lett. 1959-ben 17, 1969-ben 41, 1975-ben 52, 1981-ben 64, 1991-ben 79, 1995-ben 89, 2007-ben 134, 2010-ben 141 nemzeti szövetség volt tagja a szervezetnek.

1992-től a nemzetközi szövetség a francia FIQ mellett az angol nevet is használja: WNBA (World Ninepin Bowling Association). A három részes tagozódás megmarad – bohle, schere, de az asphalt szekció új neve Classic (NBC – Ninepin Bowling Classic).

A tekézés kezdetei Magyarországon

szerkesztés

Hazánkban már a középkorban használták a teke szót, így nevezték azt a kőgolyót, amelyet harci eszközként az ostromló vár faláról a támadó ellenségre gurítottak. Mivel a háborúban használták a tekét, szerepelt a harci gyakorlatok között is: lovagok, harcosok népszerű sportja lett a középkorban. Nehéz játék volt, mert rátermettséget, erős testi munkát, nagy figyelmet kívánt. A haditechnika fejlődésével nem igényeltek nagy fizikai kifejtést a harci gyakorlatok, így a harci játékok közül lassan eltűnt. Helyébe nálunk is a kuglizás jött.

A tatárjárás után az elnéptelenedett országba IV. Béla király által Erdélybe telepített szászok építettek először pályákat a parajdi sóbányákban termelt tükörsima sólemezek mozaikszerű összerakásával. Nagyszebenben megépültek az első tekepályák, ahol a város lakói összemérték tudásukat, ügyességüket. Ekkor még a két szélső bábu nélkül 7 fára, 3 × 3 dobásos tarolásból állt a verseny. A XIV. században egyre többen építettek kezdetleges kuglipályát. Mátyás király udvarában szintén kedvelt játék volt, noha csak néhány elemében hasonlított a mai tekéhez.

Egyes helyeken vagy betiltották a tekézést, vagy megszabták a pénzdíjak felső határát. Lipót császár rendelettel tiltotta meg a tekézést országaiban, így Magyarországon is, de, mint általában a népi játékok tilalma, nem bizonyult hatásosnak. Nálunk – a kocsmalátogatási tilalom fenntartásával – a református iskolákban a diákoknak engedélyezték a tekézést. Mátyus István orvos, az első magyar testnevelési szakíró a XVII. században a kedvelt népi játékok között említi a csűrök vagy más néven tekejátékot.

Az 1800 utáni években találkozunk a teke erdélyi bölcsőjében – Nagyszebenben – a „döngölt” pályákkal. Itt Fleischer Michel, a takács cég atyamestere és betűvető a Kigelbaum und Kigelräume című szász nyelvű brossúrájában leírja, hogy 1817-ben a várostáblán aranybetűvel kiírt Kigelmaister (tekebajnok) az évben a legtöbbet ütő Joan Konnert volt a Bayergassai Grosshausse-ból.

A fürdők bérlőinek megengedték, hogy a söntésben a sakkon kívül a tekejátékot is bevezessék. A kocsmárosok is egyre nagyobb érdeklődést tanúsítottak a tekézés iránt, s hogy a törzsvendégeket megtartsák, befedték a tekepályákat, így azok télen is használhatók lettek. Ezek a pályák még mindig házon kívül álltak. Ahol nem volt elég hely tekepálya építésére, ott honosodott meg a lengőteke.

Az aszfaltpályás tekézést, amely nálunk mint versenysport honosult meg, német munkások ismertették meg magyar társaikkal. Míg a népi „kuglizás” inkább a falvakban hódított magának teret, addig a tekesport a városi egyesületekben eresztett gyökeret. 1934. június 17-én a magyar tekézés képviselői (az Előre, a BSZKRT, a Nagytétényi Hungária és a Pesterzsébeti Petőfi) megalakítják a Keleti pályaudvarnál lévő Park szállóban a Magyar Tekézők Szövetségét (MATESZ), egyben megalakul a Budapesti Tekézők Szövetsége is. Az országos szövetség első elnöke Somogyi Béla lett. A szabályokat az osztrákoktól vettük át. Ekkora már kialakul (nagyjából) a bábuk formája, a golyó- és a pálya mérete. Budapesten csak egyetlen szabványos kettes versenypálya volt a Westend kávéház pincéjében. A szövetség megalakulása után rohamosan szaporodni kezdtek a pályák, ezzel együtt a csapatok is. Hamarosan a Park szálló szuterénjében, a MÁVAG, a BSZKRT sporttelepén, továbbá a Kőbányai Kaszinóban épült kettes versenypálya. Vidéken különösen a szegedi tekézőknél nyilvánult meg nagyobb aktivitás, akik a MATESZ megalakulása után két héttel létrehozták a Dél-magyarországi Alszövetséget.

A sportág magyarországi fejlődése

szerkesztés

A magyar szövetség 1935-ben csatlakozott az IBA-hoz. Az 1936-os berlini olimpia előtt, 1934-ben egy nemzetközi tornán a Radócz Mihály, Ray István, Hullám Lőrinc, Podzerka Dezső és Vecsernyés Ferenc összetételű férfi csapatunk – nagy meglepetésre – a 3. helyet szerezte meg. A csapatverseny során a 100 telit négy pályán dobta le valamennyi induló. Az egyéni versenyben 200 telit dobtak 8 pályán. A napi versenyeket 8–10 ezer ember szurkolta végig a Deutschlandhalle stadionjában épített 36 tekepályán, a döntőket 15–18 ezer néző szurkolta végig. A férfiak egyéni-, páros- és csapat-, a hölgyek egyéni- és csapatversenyt vívtak a végső győzelmekért a fa alapra öntött aszfalt pályákon. Az 1940-ben Helsinkibe tervezett olimpiára épített csarnokban a 16 pálya felett már elektromos kijelzők voltak, de a II. világháború miatt ezt az olimpiát már nem rendezték meg.

Az első egyéni bajnokságot (még csak férfiaknak) 1938-ban írták ki. A női egyénit 1940-ben, a férfi és női párost 1973-ban, az összetett egyénit 1990-ben, a sprintet 2013-ban rendezték meg először. A csapatbajnokságokat a férfiak részére 1936, a nők részére 1948 óta rendezik meg. Az igazolt versenyzők száma az 1938-as 400 főről 1942-ben már 800-ra emelkedett, 1943 végén pedig az 1000 főt is meghaladta. A II. világháború alatt is volt csapat- és egyéni bajnokság. Az IBA égisze alatt az utolsó válogatott mérkőzést hazánk játszotta Németországgal Zwickauban 1942. október 25-én, melyen kikaptunk 132 fával.

Versenyzőinket megritkította a II. világháború, pályáink romokban hevertek vagy megsemmisültek. Amikor éppen csak megindult az élet, mozgolódni kezdtek a sportolók is. A dolgozók segítségével társadalmi munkában nekiláttak a pályák rendbehozatalának, újjáépítésének.

1946-ban Budapesten már ki lehetett írni az első csapat- és egyéni bajnokságot a férfiaknak. A 3 éves terv idején egymás után épültek az új pályák és alakultak az új egyesületek. Budapesten több igazolt versenyző volt 1947-ben, mint 1945 előtt az egész országban. Azzal, hogy Apró Antal lett a MATESZ elnöke (1948-1950), az állam belépett a sportágba. A cégeket államosították, s kötelezték arra, hogy dolgozóiknak a munka utáni kikapcsolódási, sportolási lehetőséget megteremtsék. Ehhez az anyagi feltételeket is biztosították. Ezzel hatalmas fejlődésnek indult a sportág. Szinte „gomba módra” megszaporodtak a legnagyobb részt 2 sávos, állítós, fabábus pályák, alakultak az egyesületek. A magasabb osztályú játékosok kalóriapénzt, munkaidő-kedvezményt, az egyesületek utazásaikhoz vasúti kedvezményt, edzőtáborozási lehetőséget kaptak. A legkiválóbbak sportállásokat is kaphattak. Ezután már nem csak az úri középosztály sportja volt a teke, hanem mindenkié.

Magyarország 1953-ban csatlakozott a nemzetközi szervezethez (FIQ). Átvettük a szabályokat, s a pályaméreteket. Bécsben vettünk részt 1957-ben először (a III.) világbajnokságon, ahol a férfi csapat mindjárt 2. lett. Szabó József (Bp. Előre) csapatban elért 894 fás eredménye az első magyar férfi világcsúcs. Az első női világcsúcsot 1959-ben Bautzenben a IV. világbajnokságon Ballagó Gézáné érte el 441 fával. Első egyéni világbajnokunk Szabó József (Bp. Előre) lett 1962-ben Pozsonyban. Az első női egyéni világbajnokunkra – Kristyán Zsuzsanna (Győri Lenfonó) – az 1976-os bécsi világbajnokságig kellett várnunk. Csapatban a nők lettek először (1974-ben Eppelheimben) világbajnokok.

A nőknek és a férfiaknak 100 vegyes volt a versenytáv 1970-ig. Több változtatással ekkorra alakult ki a ma is használatos eredményszámítás: a 12 játékos (hazai és vendég) által elért eredmény közül a legjobb 6 kap 1-1 csapatpontot, s a több elért fáért jár +2 pont. Így a mérkőzések végeredménye lehet 8:0, 7:1, 6:2, 5:3 vagy 4:4. 1970-től a VILATI gyártani kezdi az automata állítóberendezést, így az „állító gyerekek” hiánya megszűnik. 1975-től a férfiaknál 200 vegyesre változtatják a bajnokságot az NB I-ben. Ehhez 4 sávos pályákat kellett építeni. A pályatesteket először csehszlovák, majd hazai műgyantával öntik le, ezzel csökkentve a „hazai pálya” előnyét. A bábuk is műanyagok lettek, először NDK-beli, majd a nyugatnémet Schmidt cég bábuit használták.

1984-ben Vidács Györgynét választották az év magyar női sportolójának. A férfi válogatott világbajnoki aranyára 1986-ig (München) kellett várni, viszont itt született az első duplázás (a nők is világbajnokok lettek). Az 1989-es politikai és gazdasági változások a sportágat sem hagyták érintetlenül. Június 3-án a Szegedi Építők tekeszakosztálya az országban először pénzdíjas egyéni versenyt rendezett nők részére.

1989-ben a MATESZ-en belül létrejött a Bowling Szekció, 1996 júliusában pedig a Magyar Bowling Szövetség (MABOSZ). A MATESZ és a MABOSZ 1996 decemberében Magyar Bábusportok Szövetsége néven egyesült, de ezen belül mindkét szövetség megtartotta önállóságát. E szövetség neve 2003. április 14-e óta hivatalosan Magyar Bowling és Teke Szövetség.

Ekkor újra „szinte” teljesen átalakul a versenysport. A FIQ 2002-es határozatának megfelelően itthon is bevezetik a felnőtteknél és az ifjúságiaknál (mindkét nemnél) a 120 (4 × 30) vegyes gurítást (a serdülőknél marad a 4 fős csapat és a 100 (2 × 50) vegyes). Az eredményszámítás is változik: a 30 vegyesben több fát elért játékos kap 1-1 „szettpontot”. Ha egyenlő fát érnek el, fél-fél pontot kapnak a játékosok. A 120 végén dől el a csapatpont kérdése: az arány lehet 4:0, 3,5:0,5, 3:1, 2,5:1,5, vagy 2:2. (Aki 2,5 szettpontot ér el, már megkapja a csapatpontot – függetlenül a fa-eredménytől). Így a mérkőzés végeredménye is a félpontokkal változik. A pályatest is „lemezes” lett, a bábuk hasonlítanak a bowling bábukhoz. A kijelzőkön mindenki számára látható az óra, mely a 12 perces játékidőt számolja visszafelé. Ezen kívül méri a golyó sebességét, pályánként viszi automatikusan az összfát és a szett-pontokat. Az első belépésnél automatikusan adja a sárga lapot, a továbbiaknál a sárga-pirosat és a leütött bábut nem adja az eredményhez. 2015-től a VILATI a kijelzők helyett a játéktér elején a pálya felett nagyméretű monitoron jeleníti meg mindazt, amit a kijelzők tudnak.

2015. május 23-án a VI. Csapat-világbajnokság (Speichersdorf) döntője előtt jelentette be az NBC elnöke, hogy a Nemzetközi Teke Szövetség „Hírességek Csarnoka” első tagja Csányi Béla, minden idők egyik legeredményesebb versenyzője, edzője.

Világversenyeken elért érmes helyezéseink

szerkesztés

Felnőttek

szerkesztés

1949-ben nem hivatalos Európa-bajnokságot rendeztek, majd 1956-tól 1964-ig már hivatalosakat. Világbajnokságokat 1953-tól, világkupát 1989-től rendeznek. 2005 óta a csapat- és az egyéni világbajnokságot már nem azonos időben és helyszínen, hanem eltérő években rendezik. 1936-ban 100 teli, majd 2002-ig a férfiaknak 200, a nőknek 100 vegyes, 2004-től mindkét nemnek 120 (4 × 30) vegyes a versenytáv.

* az Esemény oszlopban: VB=világbajnokság, EB=Európa-bajnokság, VK=világkupa

Év Esemény Helyszín Érem Név Versenyszám Fa
1949 EB   Bécs arany Habran Júlia női egyéni 368
ezüst Huzián Anna női egyéni 365
ezüst Bertalan Zoltán, Villám Sándor, Escher Alajos, Pásti Vilmos, id. Kiricsi József, Kovács István, Palotai László, Ónozó István férfi csapat 6429
ezüst Poór József férfi egyéni 860
bronz Ónozó István férfi egyéni 846
1956 EB   Erfurt bronz Gyenes Sándorné, Kiss Józsefné, Barnoki Erzsébet, Ballagó Gézáné, Vörös Józsefné, Wanczel Sándorné női csapat 2257
1957 VB   Bécs ezüst Brachmann János, Bubori István, Escher Alajos, Gyebrovszky György, Révész Jenő, Szabó József férfi csapat 5000
bronz Huzián Anna, Kiss Józsefné, Molnár Emma, Oláh Anna, Schrett Gyuláné, Vojna Anna női csapat 2188
1958 EB   München ezüst Ballagó Gézáné, Molnár Emma, Nádas Kálmánné, Oláh Anna, Soós Györgyné, Wanczel Sándorné női csapat 2364
bronz Gyebrovszky György, Révész Jenő, Szabó József, Szalai József, Varga József, Várfalvi Gyula férfi csapat 5099
1959 VB   Bautzen ezüst Ballagó Gézáné, Kuzma Erzsébet, Schrett Gyuláné, Soós Györgyné, Vajda Jenőné, Wanczel Sándorné női csapat 2422
ezüst Balogh Mátyás, Brachmann János, Gyebrovszky György, Rákos József, Szabó József, Várfalvi Gyula férfi csapat 5185
ezüst Ballagó Gézáné női egyéni 846
bronz Soós Györgyné női egyéni 844
1960 EB   Zágráb bronz Vajda Jenőné, Sós Gyuláné, Schrett Gyuláné, Nádas Kálmánné, Wanczel Sándorné, Ballagó Gézáné női csapat 2364
1962 VB   Pozsony arany Szabó József férfi egyéni 1815
ezüst Rákos József, Kratochwill József, Várfalvi Gyula, Varga József, Varga Miklós, Révész Jenő, Szabó József férfi csapat 5248
bronz Nádas Kálmánné női egyéni 849
1964 EB   Budapest arany Hável Ernőné, Schrett Gyuláné, Steckl Teréz, Sallai Mátyásné, dr. Szamosszegi Béláné, Nádas Kálmánné női csapat 2425
ezüst Szabó József férfi egyéni 1886
bronz Varga Miklós–Szabó József férfi páros 1823
1966 VB   Bukarest bronz Hável Ernőné, Kiss Györgyné, Nádas Kálmánné, Sallai Mátyásné, Schrett Gyuláné, Tóth Gyuláné női csapat 2302
1968 VB   Linz bronz Kiss Györgyné–Nádas Kálmánné női páros 858
1970 VB   Bolzano bronz Rákos József, Horváth József, Boros Endre, Csányi Béla, Kiss Imre, Tősi Pál férfi csapat 5197
1972 VB   Split ezüst Hursán Zsófia női egyéni 1303
1974 VB   Eppelheim arany Holczer Lászlóné, Tóth Katalin, Csaba Erzsébet, Vati Ágnes, Hursán Zsófia, Tompa Györgyné női csapat 2449
1976 VB   Bécs arany Holczer Lászlóné, Vad Gyuláné, Kristyán Zsuzsa, Tompa Györgyné, Megyesi Lászlóné, Várnai Éva, Süli Józsefné (Farkas Ilona) női csapat 2438
arany Kristyán Zsuzsa női egyéni 1270
ezüst Vad Gyuláné női egyéni 1268
ezüst Megyesi Lászlóné–Kristyán Zsuzsa női páros 825
bronz Holczer Lászlóné–Vad Gyuláné női páros 819
bronz Csányi Béla, Mészáros József, Varga Miklós, Révész János, Sütő László, Scher József férfi csapat 5143
bronz Csányi Béla férfi egyéni 2690
1978 VB   Luzern arany Kristyán Zsuzsa női egyéni 1347
ezüst Csányi Béla, Sütő László, Tornyosi Lajos, Nagy László, Makkai Miklós, Mészáros József férfi csapat 5385
ezüst Csányi Béla férfi egyéni 2782
1980 VB   Mangalia Nord arany Csányi Béla–Makkai Miklós férfi páros 1864
arany Csányi Béla férfi egyéni 2862
ezüst Holczer Lászlóné, Berinkey Lászlóné, Vad Gyuláné, Ábrahám Mária, Kristyán Zsuzsa, Megyesi Lászlóné női csapat 2517
ezüst Csányi Béla, Makkai Miklós, Nagy László, Németh Lajos, Mészáros József, Tornyosi Lajos férfi csapat 5453
1982 VB   Brno arany Csányi Béla–Mészáros József férfi páros 1824
arany Csányi Béla férfi egyéni 2810
1984 VB   Ljubljana arany Kovácsné Kiss Erika, Vad Gyuláné, Lőrinczné Nashitz Katalin, Vidács Györgyné, Némethné Kristyán Zsuzsa, Kovácsné Grampsch Ágota női csapat 2573
arany Vidács Györgyné női egyéni 1370
ezüst Kovácsné Grampsch Ágota női egyéni 1341
ezüst Csányi Béla férfi egyéni 2842
bronz Vidács Györgyné–Némethné Kristyán Zsuzsa női páros 906
1986 VB   München arany Vidács Györgyné, Németh Istvánné, Kovácsné Kiss Erika, Kovácsné Grampsch Ágota, Lőrinczné Nashitz Katalin, Szenczi Judit női csapat 2568
arany Csányi Béla, Mészáros József, Németh Lajos, Makkai Miklós, Pete László, Mráz László, Nagy László férfi csapat 5578
arany Lőrinczné Nashitz Katalin–Hudomiet Ferencné női páros 887
arany Csányi Béla férfi egyéni 2909
ezüst Vidács Györgyné–Németh Istvánné női páros 877
ezüst Németh Istvánné női egyéni 1330
ezüst Mészáros József–Németh Lajos férfi páros 1898
ezüst Makkai Miklós férfi egyéni 2863
bronz Csányi Béla–Makkai Miklós férfi páros 1892
1988 VB   Budapest arany Csányi Béla, Mészáros József, Németh Lajos, Makkai Miklós, Mráz László, Madák Pál, Nagy László férfi csapat 5453
arany Török Marianna női egyéni 1314
ezüst Hudomiet Ferencné–Kovácsné Grampsch Ágota női páros 875
ezüst Vecseri Erika női egyéni 1302
ezüst Csányi Béla férfi egyéni 2763
bronz Mészáros József férfi egyéni 2743
1989 VK   Steyr arany Csányi Béla férfi egyéni 947
1990 VB   Innsbruck arany Kovácsné Grampsch Ágota női egyéni 461
arany Vidács Györgyné női összetett 1368
arany Csányi Béla férfi egyéni 978
arany Csányi Béla férfi összetett 2912
ezüst Nagy László, Mészáros József, Mráz László, Csányi Béla, Madák Pál, Németh Lajos, Makkai Miklós férfi csapat 5515
ezüst Vidács Györgyné–Török Mariann női páros 927
ezüst Csányi Béla–Németh Lajos férfi páros 1932
bronz Vecseri Erika, Szőke Zsuzsanna, Drajkó Imréné, Vidács Györgyné, Török Marianna, Kovácsné Grampsch Ágota, Fehér Andrea női csapat 2550
bronz Nagy László–Mészáros József férfi páros 1897
1991 VK   Budapest arany Mészáros József férfi egyéni 944
arany Mészáros József férfi összetett 1944
1992 VB   Pozsony ezüst Kovácsné Grampsch Ágota–Bíró Zsuzsa női páros 901
ezüst Szabó Sándor–Mészáros József férfi páros 1933
bronz Csányi Béla–Németh Lajos férfi páros 1925
VK   Tomaszów Mazowiecki bronz Madák Pál férfi egyéni
1993 VK   Zágráb bronz Török Marianna női egyéni
bronz Török Marianna női összetett 1523
1994 VB   Ludwigshafen arany Kovácsné Grampsch Ágota női összetett 1458
ezüst Herczegné Vajda Gabriella, Vecseri Erika, Sebestyén Andrea, Bíró Zsuzsanna, Török Marianna, Kovácsné Grampsch Ágota női csapat 2668
ezüst Török Marianna női egyéni 479
ezüst Csányi Béla férfi összetett 3035
bronz Bíró Zsuzsanna–Török Marianna női páros 944
bronz Kovácsné Grampsch Ágota női egyéni 478
bronz Bíró Zsuzsanna női összetett 1437
1995 VK   Blansko arany Kovácsné Grampsch Ágota női egyéni
bronz Makkai Miklós férfi egyéni
1996 VB   Prága arany Kovácsné Grampsch Ágota–Vecseri Erika női páros 966
arany Kovácsné Grampsch Ágota női egyéni 502
arany Kovácsné Grampsch Ágota női összetett 1478
ezüst Herczegné Vajda Gabriella, Vecseri Erika, Bíró Zsuzsanna, Drajkó Imréné, Török Marianna, Kovácsné Grampsch Ágota, Sebestyén Andrea, Szabó Mónika női csapat 2780
VK   Bécs ezüst Kovácsné Grampsch Ágota női egyéni 357
bronz Mészáros József férfi egyéni 382
1998 VB   Celje arany Vecseri Erika–Kovácsné Grampsch Ágota női páros 977
ezüst Vecseri Erika, Herczegné Vajda Gabriella, Bíró Zsuzsanna, Tóthné Danka Mónika, Török Marianna, Kovácsné Grampsch Ágota, Juhász Gabriella női csapat 2826
ezüst Pintér György férfi egyéni 1046
VK   Pozsony bronz Török Marianna női egyéni 471
2000 VB   Poznań bronz Vecseri Erika női összetett 1479
2001 VK   Budapest arany Szabó Mónika–Mészáros József vegyes páros 1475
ezüst Mészáros József férfi egyéni 1022
bronz Szabó Mónika női egyéni 453
2002 VB   Eszék arany Kakuk Levente–Kovács Gábor férfi páros 2032
bronz Miklós Nóra női egyéni 2826
bronz Kakuk Levente férfi összetett 3094
2004 VB   Brassó arany Kovács Gábor, Kakuk Levente, Kiss Norbert, Fehér László, Karsai László, Farkas Sándor, Botházy Péter férfi csapat 3769
ezüst Kovácsné Grampsch Ágota, Rubinszki Rita, Miklós Nóra, Csongrádi Gyöngyi, Bogoly Andrea, Baracsi Ágnes női csapat 3321
ezüst Kovácsné Grampsch Ágota–Miklós Nóra női páros 1167
2005 VB   Újvidék ezüst Kovács Gábor, Németh Csongor, Kiss Norbert, Kakuk Levente, Hergéth Zoltán, Karsai László, Lampert Péter férfi csapat 3602
VK   Celje bronz Miklós Nóra női egyéni 549
2006 VB   Szkopje arany Miklós Nóra női egyéni 581
ezüst Karsai László férfi egyéni 573
2007 VB   Kassa arany Farkas Sándor, Kakuk Levente, Hergéth Zoltán, Kiss Norbert, Németh Csongor, Kovács Gábor, Karsai László, Zapletan Zsombor férfi csapat 3756
VK   Klagenfurt bronz Karsai László férfi egyéni 610
2008 VB   Banja Luka arany Kovács Gábor férfi sprint
arany Kiss Norbert férfi összetett 898
ezüst Csongrádi Gyöngyi–Karsai László vegyes páros
bronz Kiss Norbert férfi egyéni 657
bronz Kovács Gábor férfi összetett 889
2009 VB   Dettenheim bronz Kakuk Levente, Nemes Attila, Karsai László, Kiss Tamás, Farkas Sándor, Kovács Gábor, Hergéth Zoltán férfi csapat 3802
VK   Fiume bronz Kiss Norbert férfi egyéni 609
2010 VB   Récény arany Nemes Attila férfi sprint
ezüst Nemes Attila férfi összetett 869
bronz Drajkó Gabriella női összetett 800
bronz Boanta Claudiu férfi sprint
bronz Farkas Sándor férfi egyéni 566
2011 VB   Szarajevó arany Csongrádi Gyöngyi, Sajermann Nóra, Tímár Edina, Airizer Emese, Méhész Anita, Zenger Nikolett, Némethné Katona Bea női csapat 3542
ezüst Kiss Tamás, Kakuk Levente, Kiss Norbert, Boanta Claudiu, Karsai László, Farkas Sándor, Zapletan Zsombor, Németh Csongor férfi csapat 3885
VK   Tallinn bronz Drajkó Gabriella női egyéni 555
bronz Drajkó Gabriella–Nemes Attila vegyes páros 1175
2012 VB   Leszno arany Kiss Norbert férfi sprint
ezüst Sajermann Nóra–Kiss Tamás vegyes páros
bronz Kiss Norbert férfi összetett 907
2013 VB   Zalaegerszeg arany Fegyveres Petra, Sajermann Nóra, Tímár Edina, Nemes Irén, Méhész Anita, Sáfrány Anita, Némethné Katona Bea, Nemes-Juhász Gabriella, Airizer Emese, Zenger Nikolett női csapat 3526
arany Boanta Claudiu, Kakuk Levente, Kiss Tamás, Zapletan Zsombor, Karsai László, Nemes Attila, Kiss Norbert, Farkas Sándor, Fehér Zoltán Flavius, Botházy Péter férfi csapat 4012
VK   Zalaegerszeg arany Méhész Anita–Kiss Norbert csapat 1187
ezüst Méhész Anita női egyéni 521
ezüst Kiss Norbert férfi egyéni 572
2014 VB   Brno arany Tímár Edina–Kiss Norbert vegyes páros
arany Kakuk Levente férfi egyéni 725
arany Kiss Tamás férfi összetett 955
ezüst Méhész Anita női sprint 234
ezüst Méhész Anita női összetett 859
ezüst Kiss Tamás férfi egyéni 656
2015 VB   Speichersdorf bronz Kakuk Levente, Zapletan Zsombor, Rudolf Balázs, Kiss Tamás, Nemes Attila, Kiss Norbert, Karsai László, Boanta Claudiu férfi csapat 3848
VK   Hirschau arany Kiss Norbert férfi egyéni 694
arany Méhész Anita, Kiss Norbert csapat 1309
ezüst Méhész Anita női egyéni 592
2016 VB   Novigrad ezüst Tímár Edina női összetett 866
ezüst Kiss Norbert férfi egyéni 657
ezüst Sáfrány Anita–Karsai László vegyes páros
2017 VB   Dettenheim ezüst Kakuk Levente, Boanta Claudiu, Zapletan Zsombor, Fehér Zoltán Flavius, Farkas Sándor, Kiss Norbert, Karsai László, Kovács Gábor, Brancsek János férfi csapat 3861
VK   Straubing bronz Sáfrány Anita női egyéni 574
2018 VB   Kolozsvár ezüst Méhész Anita női egyéni 594
bronz Méhész Anita női sprint
2019 VB   Rokycany ezüst Csongrádi Gyöngyi, Tóth Andrea, Hári Boglárka, Simon Petra, Sass Edit, Méhész Anita, Sáfrány Anita, Tóth Katalin női csapat 3665
bronz Kakuk Levente, Karsai László, Brancsek János, Zapletan Zsombor, Kiss Tamás, Kiss Norbert, Móricz Zoltán férfi csapat 3900
VK   Přerov arany Méhész Anita női egyéni 690

Ifjúságiak (U23)

szerkesztés

1969-től 1981-ig rendeztek Európa-bajnokságot, világbajnokságot 1983 óta, világkupát 1999 óta rendeznek.

Év Esemény Helyszín Érem Név Versenyszám Fa
1971 EB   Galați arany Csányi Béla férfi egyéni 1760
ezüst Bognár Margit női egyéni 804
1973 EB   Přerov arany Tornyosi Lajos, Bencze János, Bertha Sándor, Nagy László, Révész János, Csányi Béla férfi csapat 5110
arany Csányi Béla–Révész János férfi páros 1756
arany Csányi Béla férfi egyéni 2659
ezüst Vati Ágnes női egyéni 1210
bronz Tóth Katalin, Bíró Erzsébet, Csaba Erzsébet, Dunai Ilona, Vati Ágnes, Nagy Gáborné női csapat 2274
bronz Vati Ágnes–Nagy Gáborné női páros 763
1975 EB   Budapest arany Szunyogh László, Bali József, Sági Tibor, Madák Pál, Nagy László, Nyitrai György férfi csapat 5054
ezüst Nagy Gáborné, Dömötör Valéria, Tóth Katalin, Várnai Éva, Kristyán Zsuzsanna, Megyesi Lászlóné női csapat 2412
1977 EB   Zágráb arany Sági Tibor–Nagy László férfi páros 1796
1979 EB   Augsburg bronz Ábrahám Mária női egyéni 1215
bronz Almay Lászlóné–Ábrahám Mária női páros 793
1981 EB   Bécs bronz Grampsch Ágota, Hankó Zsuzsa, Török Mariann, Vargáné H. Angéla, Lakos Erzsébet, Berinkey Lászlóné női csapat 2381
bronz Lakos Erzsébet–Török Mariann női páros 826
1983 VB   Poreč ezüst Grampsch Ágota–Kovácsné Kiss Erika női páros 831
bronz Grampsch Ágota, Hudomiet Ferencné, Kovácsné Kiss Erika, Szőke Zsuzsanna, Beck Gáborné, Garai Gabriella női csapat 2385
bronz Kalmár Csaba, Albert László, Pete László, Molnár Ferenc, Rendes Miklós, Karsai Ferenc férfi csapat 5161
bronz Grampsch Ágota női egyéni 1245
1985 VB   Frankfurt am Main arany Kovácsné Kiss Erika–Hudomiet Ferencné női páros 889
ezüst Kovácsné Kiss Erika női egyéni 1363
1987 VB   Ingelheim am Rhein ezüst Pete Zsolt–Hermán Tibor férfi páros 1782
bronz Gyurgyik Vera, Vörös Gyöngyi, Szabó Lídia, Wittmann Viktória, Pocsainé Molnár Zsuzsa, Csonka Zsuzsanna női csapat 2457
1989 VB   Celje ezüst Hermán Tibor, Nógrádi Gyula, Korpácsi László, Nagy Lajos, Hergéth János, Fehér László, Gollovitzer Dezső férfi csapat 5234
bronz Herczegné Vajda Gabriella, Csonka Zsuzsanna, Fodor Gabriella, Ferenci Éva, Fehér Andrea, Pocsainé Molnár Zsuzsanna, Zacsovics Ágnes női csapat 2463
bronz Fodor Gabriella–Zacsovics Ágnes női páros 852
1991 VB   Linz arany Ferenci Éva, Sebestyén Andrea, Ótott Katalin, Zacsovics Ágnes, Krecsenszki Annamária, Bálintné Fodor Gabriella női csapat 2546
arany Bálintné Fodor Gabriella női egyéni 486
arany Bálintné Fodor Gabriella női összetett 1381
arany Fehér László férfi egyéni 963
ezüst Ferenci Éva–Sebestyén Andrea női páros 863
bronz Hergéth János, Labancz Imre, Varga Imre, Brancsek János, Nagy Lajos, Fehér László, Hergéth Zoltán férfi csapat 5211
bronz Sebestyén Andrea női összetett 1322
1993 VB   Budapest ezüst Sebestyén Andrea, Fogarasi Ildikó, Ótott Katalin, Zacsovics Ágnes női csapat 1714
ezüst Zacsovics Ágnes női összetett 442
ezüst Hergéth Zoltán férfi összetett 868
bronz Kovács Antal, Hergéth Zoltán, Takács Gábor, Nagy Lajos férfi csapat 3498
bronz Sebestyén Andrea női összetett 430
1995 VB   Vajdahunyad arany Juhász Gabriella női egyéni 486
bronz Lovász Krisztina, Fodor Annamária, Farkas Krisztina, Kormányos Edina, Juhász Gabriella, Simonffy Tímea női csapat 2594
1997 VB   Tőketerebes ezüst Fodor Annamária–Miklós Nóra női páros 877
bronz Lovász Krisztina, Monostori Edit, Fodor Annamária, Juhász Gabriella, Miklós Nóra, Farkas Krisztina női csapat 2567
1999 VB   Opava ezüst Bogoly Andrea női összetett 1379
bronz Lovász Krisztina, Bogoly Andrea, Fodor Annamária, Juhász Gabriella, Horváth Valéria, Miklós Nóra női csapat 2663
bronz Hacker Dezső, Kakuk Levente, Németh Csongor, Lapat Krisztián, Botházy Péter, Kovács Gábor férfi csapat 5540
2000 VK   Erstein arany Csongrádi Gyöngyi női egyéni 486
bronz Csongrádi Gyöngyi–Németh Csongor vegyes páros 1474
2001 VB   Koper bronz Kakuk Levente–Németh Csongor férfi páros 1925
2002 VK   Brunn am Gebirge arany Kakuk Levente férfi egyéni 1006
arany Takács Anita–Kakuk Levente vegyes páros 1430
bronz Takács Anita női egyéni 424
2003 VB   Augsburg arany Kakuk Levente–Kiss Norbert férfi páros 1239
ezüst Baracsi Ágnes–Mátyás Szilvia női páros 1125
bronz Drajkó Gabriella, Monostori Edit, Mátyás Szilvia, Takács Anita, Katona Beáta, Baracsi Ágnes, Suhai Éva, Kaszás Krisztina női csapat 3273
bronz Takács Anita női sprint
bronz Baracsi Ágnes női egyéni 552
bronz Kakuk Levente férfi egyéni 590
bronz Kakuk Levente férfi összetett 1787
VK   Bressanone bronz Fodor Szilárd férfi egyéni 562
2005 VB   Náchod ezüst Batki Tamás, Kovács Péter, Bíró Norbert, Bozsonyik Gergő, Kiss Tamás, Zapletan Zsombor férfi csapat 3521
ezüst Zapletan Zsombor–Kovács Péter férfi páros 1237
ezüst Kovács Péter férfi egyéni 633
bronz Kovács Péter férfi összetett 1852
VK   Celje ezüst Baracsi Ágnes–Kiss Tamás vegyes páros 1171
2006 VB   Bolzano arany Baracsi Ágnes–Batki Tamás vegyes páros
VK   Hallein bronz Méhész Anita női egyéni 548
2007 VK   Celje arany Drajkó Gabriella női egyéni 570
bronz Drajkó Gabriella–Kiss Tamás vegyes páros 1194
2008 VB   Zára arany Rudolf Balázs férfi sprint
VK   Gostyń ezüst Fegyveres Petra–Zapletan Zsombor vegyes páros 1189
2010 VB   Fiume ezüst Sass Edit női sprint
bronz Sajermann Nóra–Zenger Nikolett női páros
2011 VK   Tallinn ezüst Sajermann Nóra női egyéni 574
2012 VB   Bautzen arany Ritter Tamás–Vörös Milán férfi páros
ezüst Nemes Irén női egyéni 567
ezüst Kozma Károly férfi sprint
bronz Nemes Irén női összetett 1127
bronz Horváth Katalin–Kozma Károly vegyes páros
2014 VB   Brno ezüst ifj. Horváth Péter, Babos Tamás, Móricz Zoltán, Bíró Patrik, Pintér Károly, Brancsek János, Tóth Áron férfi csapat 3769
ezüst Babos Tamás–Móricz Zoltán férfi páros
bronz Hegedűs Anita–Nagy Beatrix női páros
bronz Brancsek János férfi egyéni 648
bronz Brancsek János férfi összetett 1297
2015 VK   Hirschau bronz Brancsek János férfi egyéni 601
2016 VB   Novigrad arany Tóth Dorottya, Hegedűs Anita, Hári Boglárka, Tóbiás Anett, Nagy Beatrix, Tóth Katalin, Soltész Katalin, Fekete Ágnes női csapat 3460
bronz Nagy Beatrix–Tóth Dorottya női páros
bronz Brancsek János–Molnár Pál férfi páros
2018 VB   Kolozsvár arany Farkas Ádám férfi egyéni 659
bronz Tóth Katalin női egyéni 607
bronz Tóbiás Anett–Tóth Katalin női páros
bronz Farkas Ádám férfi összetett 1274
2023 VK Rijeka bronz Hári Boglárka női egyéni 602

Serdülők (U18)

szerkesztés

1993-tól 1995-ig rendeztek Európa-bajnokságot (egyet már 1981-ben az ifjúsági Eb-vel együtt is), világbajnokságot 1996 óta, világkupát 1997 óta rendeznek.

Év Esemény Helyszín Érem Név Versenyszám Fa
1981 EB   Bécs bronz Kiss Mária női egyéni 1148
bronz Krámli László férfi egyéni 1171
1993 EB   Eppelheim ezüst Juhász Gabriella–Lovász Krisztina női páros 633
ezüst Kovács János–Szőke Gábor férfi páros 687
bronz Lovász Krisztina női egyéni 328
1994 EB   Bolzano bronz Juhász Gabriella, Lovász Krisztina, Végh Jácint, Hacker Dezső vegyes csapat 2588
bronz Végh Jácint–Hacker Dezső férfi páros 893
1995 EB   Klagenfurt bronz Varga Gabriella–Verner Adrienn női páros 869
1996 VB   Pozsony ezüst Fodor Annamária, Verner Adrienn, Bogoly Andrea, Monostori Edit női csapat 1627
ezüst Fodor Annamária – Verner Adrienn női páros 804
ezüst Fodor Annamária női összetett 1239
bronz Kotroczó Zoltán–Botházy Péter férfi páros 820
1997 VK   Hagenwerder ezüst Botházy Péter férfi egyéni
bronz Monostori Edit női egyéni
2001 VK   Pozsony ezüst Bíró Norbert férfi egyéni 452
ezüst Baracsi Ágnes–Bíró Norbert vegyes páros 435
2002 VB   Osterhofen ezüst Takács Anita–Venter Adrienn női páros 911
ezüst Takács Anita női összetett 1362
ezüst Kiss Tamás, Bozsonyik Gergő, Kovács Gábor, Bíró Norbert férfi csapat 1792
bronz Venter Adrienn, Kaszás Krisztina, Drajkó Gabriella, Takács Anita női csapat 1738
2003 VK   Marosvásárhely bronz Venter Adrienn–Járfás Szilárd vegyes páros 431
2004 VB   Bolesławiec arany Hűvös Zsolt férfi sprint
bronz Kovács Gábor férfi egyéni 585
2006 VB   Szarajevó ezüst Kisházi Norbert–Hűvös Zsolt férfi páros 1150
bronz Ragadics Zsuzsanna női egyéni 542
2007 VB   Kassa ezüst Sass Edit női sprint
bronz Sajermann Nóra női egyéni 581
2008 VK   Zára arany Sajermann Nóra–Németh László vegyes páros 1145
2009 VB   Dettenheim arany Dévényi Dániel férfi egyéni 670
ezüst Kuklis Adrienn, Sörös Dóra, Tóth Dorottya, Sajermann Nóra, Nagy Beatrix női csapat 2318
ezüst Nagy Beatrix–Bíró Patrik vegyes páros
2011 VB   Szarajevó arany Tóth Dorottya női egyéni 616
bronz Tóth Dorottya női összetett 1151
2012 VK   Bautzen arany Hegedűs Anita női egyéni 610
bronz Hegedűs Anita–Farkas Ádám vegyes páros 1114
bronz Hegedűs Anita, Farkas Ádám csapat 2303
2013 VB   Zalaegerszeg arany Tóth Katalin női egyéni 622
arany Tóth Katalin női összetett 1216
ezüst Brancsek János, Nagy Gergő, ifj. Horváth Péter, Farkas Ádám, Czeilinger Gábor férfi csapat 2342
bronz Nagy Gergő férfi sprint
bronz Brancsek János férfi összetett 1213
2014 VK   Brno arany Tóth Katalin–Brancsek János vegyes páros 1210
bronz Tóth Katalin, Brancsek János csapat 2384
2015 VB   Speichersdorf bronz Házi Márk–Lendvai András férfi páros
bronz Tóth Katalin–Lendvai András vegyes páros
2017 VB   Dettenheim bronz Ivanyik Richárd–Németh Máté férfi páros
2019 VB   Rokycany arany Jezsoviczki Anna női sprint

Klubcsapatok részére tartott kupákban elért érmes helyezéseink

szerkesztés

Világkupa

szerkesztés

Férfiak részére 1969, nők részére (magyar javaslatra) 1973 óta írják ki (1988-ig Bajnokcsapatok Európa-kupája volt a neve), az országos bajnokok indulhatnak benne.

Év Helyszín Érem Csapat Név Fa
1975   Pozsony ezüst BKV Előre SC Rákos József, Deáky Attila, Kiss István, Scher József, Tősi Pál, Mede Lajos 10 266
1976   Přerov ezüst Ferencvárosi TC Sallai Mátyásné, Németh Rozália, Várnai Éva, Nádas Kálmánné, Szilassy Tiborné, Németh Angéla, Gazdag Judit 4667
1977   Olomouc arany Ferencvárosi TC Csányi Béla, Dénes László, Nagy László, Horváth József, Bencze János, Sütő László 10 923
1978   Maribor bronz Ferencvárosi TC Decsi Jolán, Németh Angéla, Heinz Mária, Darázsi Józsefné, Szilassy Tiborné, Sallai Mátyásné 4652
ezüst Ferencvárosi TC Csányi Béla, Dénes László, Horváth József, Nagy László, Sütő László, Bencze János 10 387
1979   Budapest ezüst Ferencvárosi TC Csányi Béla, Bali József, Horváth József, Nagy László, Sütő László, Bencze János 10 483
1980   Pozsony ezüst Ferencvárosi TC Hankó György, Matiszlovics Tibor, Sütő László, Horváth József, Bencze János, Csányi Béla 10 671
1981   Bruneck ezüst Ferencvárosi TC Németh Angéla, Hankó Zsuzsa, Szilassy Erika, Szilassy Tiborné, Szenczi Judit, Sallai Mátyásné 4895
ezüst BKV Előre SC Rákos József, Mészáros József, Bíró Róbert, Deáky Attila, Scher József, Tornyosi Lajos 10 651
1982   Celje bronz Ferencvárosi TC Csányi Béla, Matiszlovics Tibor, Kiss István, Bencze János, Karsai Ferenc, Sütő László 10 784
1983   Plankstadt bronz Ferencvárosi TC Tóth Lné, Decsi Jolán, Hankó Zsuzsa, Németh Angéla, Sallai Mátyásné, Szenczi Judit, Gerzsai Éva 4904
bronz BKV Előre SC Rákos József, Mészáros József, Bíró Róbert, Deáky Attila, Scher József, Madák Pál, Botházy Ferenc 10 780
1985   Zágráb bronz Szegedi EOL-DÉLÉP SE Kovácsné Kiss Erika, Lőrinczné Nashitz Katalin, Sáfrány Mihályné, Ohátné Szombathelyi Erzsébet, Bödőné Mracskó Annamária, Rendes Miklósné 5062
bronz BKV Előre SC Rákos József, Deáky Attila, Scher József, Madák Pál, Pete László, Mészáros József 10 929
1986   Szeged ezüst Szegedi EOL-DÉLÉP SE Kovácsné Kiss Erika, Sáfrány Mihályné, Lőrinczné Nashitz Katalin, Vidács Györgyné, Bödőné Mracskó Annamária, Szabó Lídia 4978
1987   Eperjes ezüst Szeged SC Lőrinczné Nashitz Katalin, Szabó Lídia, Csonka Zsuzsanna, Cserhalmi Julianna, Vecseriné Kis Erika, Vidács Györgyné 4884
bronz BKV Előre SC Rákos József, Deáky Attila, Pete Zsolt, Madák Pál, Pete László, Mészáros József 10 597
1988   Bolzano arany Szegedi Építők Vecseri Erika, Cserhalmi Julianna, Sáfrány Mihályné, Csonka Zsuzsanna, Vidács Györgyné, Török Marianna, Bödőné Mracskó Annamária 5071
bronz BKV Előre SC Scher József, Deáky Attila, Pete Zsolt, Madák Pál, Pete László, Mészáros József 10 891
1989   Bécs bronz Szegedi Építők Vecseri Erika, Huszkáné Szabó Lídia, Sáfrány Mihályné, Csonka Zsuzsanna, Vidács Györgyné, Török Marianna, Bödőné Mracskó Annamária 4987
ezüst BKV Előre SC Kovács Antal, Deáky Attila, Pete Zsolt, Madák Pál, Molnár Ferenc, Mészáros József, Bíró Béla 10 665
1990   Ludwigshafen arany Szegedi Építők Sáfrány Mihályné, Krecsenszki Annamária, Bödőné Mracskó Annamária, Török Mariann, Vidács Györgyné, Csonka Zsuzsanna 2604
1991   Pozsony ezüst BKV Előre SC Törökné Ferenczi Éva, Drajkó Imréné, Sebestyén Andrea, Bíró Zsuzsanna, Zacsovics Ágnes, Kovácsné Grampsch Ágota 2599
1992   Szeged ezüst Ferencvárosi TC Vecseri Erika, Sallainé Hankó Zsuzsa, Demeter Melinda, Szilassy Erika, Fehér Andrea, Szenczi Judit 2556
bronz BKV Előre SC Deáky Attila, Rákos József, Kovács Antal, Pete László, Mészáros József, Pete Zsolt 5548
1993   Plankstadt arany BKV Előre SC Sebestyén Andrea, Bíró Zsuzsanna, Zacsovics Ágnes, Kovácsné Grampsch Ágota (4 fős csapatokkal) 1792
1994   Celje arany Szegedi ESK Sáfrány Mihályné, Pocsainé Molnár Zsuzsanna, Bödőné Mracskó Annamária, Török Mariann, Vidács Györgyné, Bozó Melinda 2592
1996   Budapest arany Szegedi ESK Sáfrány Mihályné, Pocsainé Molnár Zsuzsanna, Fodor Annamária, Török Mariann, Vidács Györgyné, Bozó Melinda 2540
1997   Augsburg arany Ferencvárosi TC Varga Gabriella, Vecseri Erika, Tóthné Danka Mónika, Szilassy Erika, Fehér Andrea, Kovácsné Grampsch Ágota, Szenczi Judit 2648
ezüst BKV Előre SC Hitter István, Bíró Béla, Klak János, Pete I László, Pete II László, Mészáros József, Deáky Attila 5552
1998   Augsburg ezüst BKV Előre SC Hitter István, Bíró Béla, Bábel Roland, Pete I László, Pete II László, Mészáros József, Deáky Attila 5583
2000   Bolzano ezüst Ferencvárosi TC Csongrádi Gyöngyi, Szabó Mónika, Wittmann Viktória, Bíró Zsuzsanna, Juhász Gabriella, Fehér Andrea, Bozó Melinda 2715
2001   Viernheim arany Ferencvárosi TC Csongrádi Gyöngyi, Szabó Mónika, Wittmann Viktória, Bíró Zsuzsanna, Juhász Gabriella, Fehér Andrea, Bozó Melinda 2866
2002   Vajdahunyad bronz Ferencvárosi TC Csongrádi Gyöngyi, Szabó Mónika, Wittmann Viktória, Bíró Zsuzsanna, Juhász Gabriella, Fehér Andrea, Bozó Melinda 2708
2003   Blansko, Přerov bronz Ferencvárosi TC Csuka Zsanett, Szabó Mónika, Bíró Zsuzsanna, Juhász Gabriella, Fehér Andrea, Bozó Melinda, Wittmann Viktória, Fegyveres Petra 3370
bronz Szegedi TE Kiss Norbert, Mihajlovic Franja, Földesi Zsolt, Karsai László, Fekete László, Bóta Ervin 3582
2004   Eppelheim arany Ferencvárosi TC Csuka Zsanett, Szabó Mónika, Bíró Zsuzsanna, Juhász Gabriella, Fehér Andrea, Bozó Melinda 3383
ezüst Szegedi TE Kiss Norbert, Kakuk Levente, Bódi Tibor, Karsai László, Fekete László, Bóta Ervin 3560
2005   Zólyombrézó ezüst BKV Előre SC Takács Anita, Drajkó Gabriella, Drajkó Imréné, Fodor Annamária, Farkas Sándorné, Farkas Krisztina 3255
  Nagysáros arany Szegedi TE Kiss Norbert, Kakuk Levente, Fekete László, Karsai László, Kovács Gábor, Zapletan Zsombor, Bódi Tibor 3352
2006   Diakovár bronz BKV Előre SC Drajkó Gabriella, Takács Anita, Farkas Krisztina, Fodor Annamária, Drajkó Imréné, Farkas Sándorné, Vonnák Noémi 3206
  Eszék arany Szegedi TE Kiss Norbert, Kakuk Levente, Fekete László, Karsai László, Kovács Gábor, Zapletan Zsombor, Földesi Zsolt 3630
2008   Récény ezüst Szegedi TE Kis Zsolt  , Kakuk Levente, Karsai László, Földesi Zsolt, Kiss Norbert, Fekete László 3639
2009   Budapest ezüst Szegedi TE Kis Zsolt  , Kakuk Levente, Karsai László, Földesi Zsolt, Kiss Norbert, Fekete László 3696
2012   Augsburg arany Szegedi TE Zapletan Zsombor, Ernyesi Róbert  , Szél Tibor, Kiss Norbert, Karsai László, Kakuk Levente 3642
2014   Hard, Koblach ezüst Szegedi TE Zapletan Zsombor, Ernyesi Róbert, Kakuk Levente, Fehér Béla, Kiss Norbert, Karsai László 3810
2015   Topolya ezüst Rákoshegyi VSE Méhész Anita, Sáfrány Anita, Harcos Ágnes, Fegyveres Petra, Fekete Ágnes, Sajermann Nóra, Rózsa Drajkó Gabriella, Tóbiás Anett 3420
2016   Bolzano ezüst Rákoshegyi VSE Fegyveres Petra, Rózsa Drajkó Gabriella, Sáfrány Anita, Méhész Anita, Harcos Ágnes, Tóth Katalin 3349
2017   Blansko arany Zalaegerszegi TK Fehér Zoltán Flavius, Farkas Sándor, Boanta Claudiu, Járfás Szilárd, Nemes Attila, Rudolf Balázs 3755
2019   Ludwigshafen bronz Szegedi TE Brancsek János, Loncsárevity Adrián  , Karsai László, Kiss Norbert, Rácz Róbert, Szél Tibor 3621
2022   München bronz Zalaegerszegi TK Borsos Bence, Farkas Ádám, Fehér Zoltán, Kakuk Levente, Mazzag Dávid, Nemes Attila, Pintér Károly 3811

Európa-kupa

szerkesztés

Férfiak részére 1966, nők részére 1979 óta írják ki (1988-ig Duna-kupa volt a neve), az országos bajnokságok második helyezettjei indulhatnak benne (1969-ig, amíg nem indult el a BEK, a bajnokcsapatok indultak). A kupát magyar kezdeményezésre alapították mind a férfiak, mind a nők részére. 1983-ig csak osztrák, csehszlovák és magyar csapatok vettek részt, utána a német és jugoszláv csapatok is bekapcsolódtak, 1989 óta pedig minden ország indulhat.

Év Helyszín Érem Csapat Név Fa
1966 körmérkőzés ezüst Ferencvárosi TC Garbás Gusztáv, Horváth József, Antal József, Hack Dezső, Harcz Árpád, Várfalvi Gyula 5 pont
1967 körmérkőzés ezüst Ferencvárosi TC Várfalvi Gyula, Horváth József, Antal József, Harcz Árpád, Szota, Hack Dezső 6 pont
1968 körmérkőzés ezüst Ferencvárosi TC Várfalvi Gyula, Horváth József, Harcz Árpád, Antal József, Horváth József, Garbás Gusztáv 6 pont
1970 körmérkőzés ezüst Ferencvárosi TC Várfalvi Gyula, Staffa Károly, Horváth József, Hack Dezső, Harcz Árpád, Csányi Béla 7 pont
1971 körmérkőzés arany Csepel SC Nagy, Antal, Török, Medgyesi, Tusai, Kiss 8 pont
1972 körmérkőzés ezüst MOM SC Ács Ferenc, Nagy L., Németh J., Dénes László, Klenota J., Varga J., Rádai I. 6 pont
1973 körmérkőzés ezüst BKV Előre SC Mede Lajos, Rákos József, Deáky Attila, Tornyosi Lajos, Kiss István, Scher József 7 pont
1974 körmérkőzés arany BKV Előre SC Mede Lajos, Rákos József, Deáky Attila, Tősi Pál, Kiss István, Scher József 8 pont
1975 körmérkőzés arany Ferencvárosi TC Csányi Béla, Bencze János, Horváth József, Dénes László, Ronkay Ede, Sütő László 8 pont
1976 körmérkőzés arany Ferencvárosi TC Csányi Béla, Sütő László, Horváth József, Bencze János, Dénes László, Matiszlovits Tibor, Nagy László 9 pont
1977 körmérkőzés arany Pápai Vasas Makkai Miklós, Horváth József, Varga Miklós, Tekán István, Fodor András, Léránt Ferenc, Szabó Jenő 9 pont
1978 körmérkőzés arany BKV Előre SC Rákos József, Mede Lajos, Kövér László, Deáky Attila, Bíró Róbert, Kiss István, Scher József 8 pont
1979 körmérkőzés arany Szegedi EOL AK Révészné, Ábrahám Mária, Gombos, Szombathelyi, Tompa Györgyné, dr. Szamosszegi Béláné 9 pont
arany DÉLÉP SC Révész, Sötét, Dencsik, Bernáth, Lázár, Deák, Karsai Ferenc 7 pont
1980 körmérkőzés arany Kőbányai Porcelán SK Holczer Lászlóné, Fekete Gyuláné, Kurucziné, Nagy Gézáné, Vad Gyuláné, Orosz Sándorné 7 pont
ezüst Pápai Vasas Makkai Miklós, Horváth József, Fodor András, Váradi, Sági Tibor, Léránt Ferenc, Horváth 6 pont
1981 körmérkőzés arany Kőbányai Porcelán SK Holczer Lászlóné, Fekete Gyuláné, Kurucziné, Gerencsérné, Czéró Ildikó, Gazsó Ferencné, Harangozóné 7 pont
arany Ferencvárosi TC Csányi Béla, Sütő László, Horváth József, Bencze János, Holczer László, Kiss J., Matiszlovits Tibor 9 pont
1982 körmérkőzés arany BKV Előre SC Szőke Zsuzsa, Grampsch Ágota, Szabó Éva, Almay Lászlóné, Pete Lászlóné, Garai Gabriella, Juhász Mihályné 9 pont
arany BKV Előre SC Rákos József, Deáky Attila, Scher József, Botházy Ferenc, Mészáros József, Bíró Róbert 9 pont
1983 körmérkőzés arany BKV Előre SC Drajkó Imréné, Szőke Zsuzsanna, Kovácsné Grampsch Ágota, Boda Istvánné, Kiss Antalné, Pete Lászlóné, Berinkey Lászlóné 9 pont
arany Ferencvárosi TC Csányi Béla, Matiszlovits Tibor, Holczer László, Sütő László, Bencze János, Karsai Ferenc, Dénes László 9 pont
1984   Budapest arany BKV Előre SC Szőke Zsuzsa, Pete Lászlóné, Drajkó Imréné, Fülöpné T. M., Boda Istvánné, Kovácsné Grampsch Ágota 2522
ezüst Ferencvárosi TC Csányi Béla, Matiszlovits Tibor, Holczer László, Sütő László, Bencze János, Dénes László 5153
1985   Regensburg arany Ferencvárosi TC Tóthné Szilassy Erika, Szenczi Judit, Decsi Jolán, Sallainé Hankó Zsuzsa, Sallai Mátyásné, Németh Angéla 2568
1987   Blansko arany BKV Előre SC Boda Istvánné, Maszlay Lajosné, Pete Lászlóné, Szőke Zsuzsa, Török Marianna, Kovácsné Grampsch Ágota 2523
1988   Cirkvenica arany BKV Előre SC Ferenczi Éva, Boda Istvánné, Pete Lászlóné, Zacsovics Ágnes, Szőke Zsuzsanna, Drajkó Imréné 5039
1989   München arany Ferencvárosi TC Tóth Lászlóné, Wittmann Viktória, Danka Mónika, Hankó Zsuzsa, Szenczi Judit, Fehér Andrea, Sallai Mátyásné 2686
1990   Budapest arany Ferencvárosi TC Szilassy Erika, Vecseri Erika, Fehér Andrea, Szenczi Judit, Hankó Zsuzsa, Czéró Ildikó, Wittmann Viktória 2590
1991   Pozsony arany Ferencvárosi TC Szilassy Erika, Wittmann Viktória, Szenczi Judit, Sallainé Hankó Zsuzsa, Demeter Melinda, Fehér Andrea 2630
1992   Marosvásárhely arany BKV Előre SC Törökné Ferenczi Éva, Drajkó Imréné, Sebestyén Andrea, Bíró Zsuzsanna, Kovácsné Grampsch Ágota, Zacsovics Ágnes, Pete Lászlóné 2615
1993   Bécs bronz Szegedi ESK Sáfrány Mihályné, Török Marianna, Bödőné Mracskó Annamária, Vidács Györgyné (4 fős csapatokkal) 1653
1994   Zágráb ezüst BKV Előre SC Maszlay Lajosné, Farkas Krisztina, Drajkó Imréné, Törökné Ferenczi Éva, Perepatics Józsefné, Zacsovics Ágnes 2424
1995   Bamberg arany Ferencvárosi TC Szilassy Erika, Szenczi Judit, Lovász Krisztina, Danka Mónika, Juhász Gabriella, Fehér Andrea, Kovácsné Grampsch Ágota 2590
1996   Celje arany Ferencvárosi TC Szilassy Erika, Szenczi Judit, Tóthné Danka Mónika, Juhász Gabriella, Fehér Andrea, Kovácsné Grampsch Ágota, Lovász Krisztina 2581
1997   Vajdahunyad arany BKV Előre SC Maszlay Lajosné, Pajer Tímea, Bíró Zsuzsanna, Farkas Krisztina, Drajkó Imréné, Perepatics Józsefné, Bogoly Andrea 2607
1998   Klagenfurt bronz BKV Előre SC Maszlay Lajosné, Pajer Tímea, Bíró Zsuzsanna, Farkas Krisztina, Drajkó Imréné, Siklódi Erika, Bogoly Andrea 2613
1999   Salzburg arany BKV Előre SC Maszlay Lajosné, Pajer Tímea, György Melinda, Farkas Krisztina, Drajkó Imréné, Siklódi Erika, Bogoly Andrea, Fodor Annamária 2731
2000   Szkopje ezüst BKV Előre SC Hacker Dezső, Farkas Sándor, Mészáros József, Kovács Gábor, Gergely Ernő, Pete László 5459
2001   Târgoviște ezüst Szegedi TE Bódi Tibor, Korcsmarek István, Fehér László, Kiss Norbert, Karsai László, Fekete László, Zeljko Kristulovic, Földesi Zsolt 5566
2002   Přerov ezüst BKV Előre SC Maszlay Lajosné, Takács Anita, Farkas Krisztina, Drajkó Imréné, Farkas Sándorné, Bogoly Andrea, Fodor Annamária 2744
2003   Eszék, Diakovár bronz BKV Előre SC Hacker Dezső, Farkas Sándor, Mészáros József, Bozsonyik Gergely, Gergely Ernő, Pete László 3430
2004   Budapest ezüst BKV Előre SC Takács Anita, Drajkó Gabriella, Farkas Krisztina, Drajkó Imréné, Bogoly Andrea, Fodor Annamária 3272
arany Zalaegerszegi TK Fehér László, Nemes Attila, Járfás Szilárd, Boanta Claudiu, Kovács Gábor, Kiss Tamás 3464
2005   Hard ezüst Ferencvárosi TC Csongrádi Gyöngyi, Bíró Zsuzsanna, Szabó Mónika, Fegyveres Petra, Wittmann Viktória, Bozó Melinda, Kackstädter Beáta 3183
  Koblach arany Zalaegerszegi TK Fehér László, Nemes Attila, Járfás Szilárd, Boanta Claudiu, Farkas Sándor, Kiss Tamás 3563
2006   Vajdahunyad bronz Zalaegerszegi TK Kiss Tamás, Németh Csongor, Nemes Attila, Fehér László, Boanta Claudiu, Farkas Sándor, Járfás László, Járfás Szilárd 3421
2007   Augsburg ezüst Szegedi TE Kovács Gábor, Kakuk Levente, Fekete László, Kovács Antal, Karsai László, Kiss Norbert, Lampert Péter 3598
2008   Zágráb arany Zalaegerszegi TK Bese Dumitru  , Fehér Zoltán Flavius, Boanta Claudiu, Kiss Tamás, Farkas Sándor, Nemes Attila, Németh Csongor 3559
2009   Szkopje arany Zalaegerszegi TK Boanta Claudiu, Fehér Zoltán Flavius, Németh Csongor, Kiss Tamás, Farkas Sándor, Nemes Attila, Bese Dumitru  , Pintér Gábor 3675
2010   Split ezüst Szegedi TE Kakuk Levente, Szél Tibor  , Pete László, Kis Zsolt  , Karsai László, Kovács Péter, Kiss Norbert 3567
2011   Bolzano arany Ferencvárosi TC Csongrádi Gyöngyi, Fegyveres Petra, Ballók Csilla, Kaszás Krisztina, Sáfrány Anita, Szabó Mónika, Ulelay Emília 3329
arany Szegedi TE Kakuk Levente, Szél Tibor  , Karsai László, Ernyesi Róbert  , Kovács Péter, Kiss Norbert 3709
2012   Apatin ezüst Ferencvárosi TC Szabó Mónika, Majzik Andrea, Csongrádi Gyöngyi, Ballók Csilla, Peténé Bruszt Krisztina, Fegyveres Petra, Sáfrány Anita 3402
arany Zalaegerszegi TK Fehér Zoltán Flavius, Farkas Sándor, Boanta Claudiu, Járfás Szilárd, Fehér László, Kiss Tamás, Nemes Attila 3778
2013   Augsburg arany Rákoshegyi VSE Fodor Annamária, Fegyveres Petra, Rózsa Drajkó Gabriella, Sajermann Nóra, Harcos Ágnes, Méhész Anita, Tímár Edina 3213
arany Szegedi TE Kakuk Levente, Zapletan Zsombor, Szél Tibor  , Karsai László, Fehér Béla, Kiss Norbert 3621
2014   Varasd arany Zalaegerszegi TK Kozma Károly, Fehér Zoltán Flavius, Farkas Sándor, Nemes Attila, Járfás Szilárd, Fehér László, Pintér Károly 3583
2015   Straubing ezüst Zalaegerszegi TE-ZÁÉV Kovács Dóra, Csurgai Anita, Mátyás Szilvia, Airizer Emese, Gál Henrietta, Szabó Márta 3378
2016   Topolya bronz Zalaegerszegi TK Kozma Károly, Farkas Sándor, Fehér Zoltán Flavius, Járfás Szilárd, Pintér Károly, Nemes Attila 3549
2017   Hirschau bronz Zalaegerszegi TE-ZÁÉV Hegedűs Anita, Szabó Márta, Kovács Dóra, Nemes-Juhász Gabriella, Airizer Emese, Mátyás Szilvia 3375
bronz Szegedi TE Fehér Béla, Szél Tibor, Karsai László, Kiss Norbert, Márton János, Jovan Ćalić   3643
2018   Szarajevó ezüst Rákoshegyi VSE Csongrádi Gyöngyi, Fekete Ágnes, Rózsa Drajkó Gabriella, Bogoly Andrea, Tóth Katalin, Harcos Ágnes, Soltész Katalin 3259
bronz Szegedi TE Jovan Ćalić  , Szél Tibor, Brancsek János, Danóczy Richárd, Ernyesi Norbert  , Karsai László 3645
2019   Varasd arany Rákoshegyi VSE Csongrádi Gyöngyi, Sajermann Nóra, Bogoly Andrea, Simon Petra, Soltész Katalin, Mátyás Viola, Rózsa Drajkó Gabriella 3360
2022   München ezüst Zengő Alföld Szegedi TE Jovetic Milan  , Karsai László, Kiss Norbert, Kozma Károly, Szél Tibor  , Zapletán Zsombor 3943

2002 óta írják ki, az országos bajnokságok harmadik, vagy további helyezettjei indulhatnak benne.

Év Helyszín Érem Csapat Név Fa
2002   Schkopau ezüst Köfém SC Hudi Zsófia, Balogh Erika, Lovász Krisztina, Simon Lászlóné, Kummerné Zsóka Henriett, Baracsi Ágnes, Csomai Rita 2501
2003   Szarajevó arany BKV Előre SC Maszlay Lajosné, Drajkó Gabriella, Farkas Krisztina, Drajkó Imréné, Bogoly Andrea, Fodor Annamária 3173
2005   Maglaj ezüst Zalaegerszegi TE-ZÁÉV Simonffy Tímea, Szabó Márta, Airizer Emese, Csurgai Anita, Horváth Katalin, Miklós Nóra 3116
  Teslić arany BKV Előre SC Mészáros József, Kinka Gábor, Bozsonyik Gergő, Gergely Ernő, Pete László, Hacker Dezső, Rendes Ádám, Tóbiás János, Bíró Béla 3508
2006   Zalaegerszeg bronz Ferencvárosi TC Szabó Mónika, Tót Enikő, Venter Adrienn, Kackstädter Beáta, Kiss Melinda, Bíró Zsuzsanna, Szemes Krisztina, Wittmann Viktória 3140
2007   Augsburg arany Köszolg SC Kiskunhalas Bódi Tibor, Zavarkó Vilmos  , Tóth Bagi József, Fodor Szilárd, Fehér Zoltán Flavius, Kállai Zoltán, Kovács Péter 3663
2008   Zágráb arany Ferencvárosi TC Csongrádi Gyöngyi, Fegyveres Petra, Szabó Mónika, Venter Adrienn, Siklódi Erika, Tót Enikő, Ulelay Emília 3342
2009   Apatin ezüst Ferencvárosi TC Batki Tamás, Tóth Zoltán, Hergéth Zoltán, Aranyosi László, Kovács Antal, Botházy Péter, Danóczy Richárd, Rendes Ádám 3648
2010   Split bronz Köfém SC Hegedűs Anita, Németh Kinga, Suhai Éva, Zsíros Andrea, Némethné Katona Beáta, Járfásné Szabó Renáta 3162
2011   Szkopje bronz Szolnoki MÁV SE Fehér Béla, Somodi Károly, Molnár László, Bíró Norbert, Bóta Ervin, Bíró Ervin 3449
2012   Banja Luka bronz Rákoshegyi VSE Rózsa Drajkó Gabriella, Harcos Ágnes, Sajermann Nóra, Fodor Annamária, Méhész Anita, Tímár Edina 3391
2013   Augsburg bronz Ferencvárosi TC Rendes Ádám, Budai Ádám, Batki Tamás, Bíró Patrik, Tóth Zoltán, Danóczy Richárd, Pete II László, Kecskés Miklós 3283
2014   Öhringen ezüst Balatoni Vasas SE Horváthné Steinbacher Krisztina, Bajer Krisztina, Takács Anita, Török Barbara, Sághy Valéria, Kackstädter Beáta, Rubinszki Rita 3333
bronz Répcelaki SE Rudolf Balázs, Pete Sándor, Babos Tamás, Gosztola László, Móricz Zoltán, Fodor Szilárd, Farkas Imre 3601
2015   Récény ezüst Répcelaki SE Rudolf Balázs, Móricz Zoltán, Farkas Imre, Zapletan Zsombor, Gosztola László, Ritter Tamás, Vörös Milán 3517
2016   Straubing arany Répcelaki SE Kakuk Levente, Brancsek János, Móricz Zoltán, Molnár Pál, Zapletan Zsombor, Ritter Tamás 3977
2017   München arany Ipartechnika Győr SE Frank Noémi, Bordács Dorottya, Ballók Csilla, Domján Tímea, Sass Edit, Járfásné Szabó Renáta 3463
2018   Apatin bronz Répcelaki SE Zapletan Zsombor, Horváth Zoltán, Kakuk Levente, Móricz Zoltán, Vörös Milán, Kuslics Gergely, Molnár Pál 3529
2019   Bród ezüst Zalaegerszegi TK Boanta Claudiu, Farkas Ádám, Farkas Sándor, Járfás Szilárd, Rudolf Balázs, Fehér Zoltán Flavius, Nemes Attila 3460

Bajnokok ligája

szerkesztés

2002 óta írják ki, az európai klubkupákban legjobban szereplő együttesek indulhatnak benne (a Világkupa 1-7., az Európa-kupa 1-5. valamint az NBC-kupa 1-3. helyezettjei).

Év Helyszín Érem Csapat Név Fa
2005   Eszék ezüst Szegedi TE Kiss Norbert, Bóta Ervin, Kakuk Levente, Karsai László, Zapletan Zsombor, Fekete László 3432
2006   Vajdahunyad arany Szegedi TE Kiss Norbert, Kovács Gábor, Zapletan Zsombor, Kakuk Levente, Karsai László, Fekete László 3532
bronz Zalaegerszegi TK Fehér László, Kiss Tamás, Járfás Szilárd, Farkas Sándor, Boanta Claudiu, Nemes Attila, Farkas Márton 3485
2008   Zalaegerszeg ezüst Zalaegerszegi TE-ZÁÉV Mátyás Szilvia, Molnár Anikó, Fülöp Erika, Nemes Irén, Csurgai Anita, Horváth Katalin, Kovács Dóra, Szabó Márta 3303
arany Zalaegerszegi TK Farkas Sándor, Kiss Tamás, Boanta Claudiu, Nemes Attila, Bese Dumitru  , Fehér László 3666
2009   Koblach bronz Zalaegerszegi TK Bese Dumitru  , Boanta Claudiu, Farkas Sándor, Fehér László, Fehér Zoltán Flavius, Nemes Attila, Németh Csongor, Kiss Tamás 3797
2010   Apatin ezüst Szegedi TE Szél Tibor  , Kakuk Levente, Karsai László, Kovács Péter, Földesi Zsolt, Kiss Norbert, Kis Zsolt   3591
bronz Zalaegerszegi TK Kiss Tamás, Farkas Sándor, Fehér Zoltán Flavius, Nemes Attila, Boanta Claudiu, Fehér László 3670
2011   Bad Langensalza bronz Szegedi TE Szél Tibor  , Kiss Norbert, Kakuk Levente, Pete László, Karsai László, Kovács Péter 3613
2013   Zólyombrézó arany Szegedi TE Kakuk Levente, Zapletan Zsombor, Karsai László, Szél Tibor  , Ernyesi Róbert  , Kiss Norbert 3904
2014   Straubing arany Szegedi TE Szél Tibor  , Zapletan Zsombor, Karsai László, Fehér Béla, Kiss Norbert, Kakuk Levente 3902
2015   Straubing ezüst Szegedi TE Kakuk Levente, Zapletan Zsombor, Fehér Béla, Kiss Norbert, Karsai László 3682
2016   Bamberg arany Szegedi TE Ernyesi Róbert  , Kovacsics Igor  , Szél Tibor, Kiss Norbert, Karsai László, Fehér Béla 3865
2017   Zólyombrézó ezüst Szegedi TE Kovacsics Igor  , Szél Tibor, Ernyesi Róbert  , Fehér Béla, Kiss Norbert, Karsai László 3771


Magyar bajnokságok

szerkesztés

Csapatbajnokok

szerkesztés
Évad Férfiak Nők
1936 Pestszenterzsébeti Petőfi TE
1937 Szegedi VSE
1938 Előre TE
1939 Előre TE
1940 Előre TE
1941 Előre TE
1942 Előre TE
1943 BSzKRt SE
1944 BSzKRt SE
1946 Kőbányai Barátság
1947 Előre SE
1948 Első Kecskeméti Konzervgyár Előre SE
1949 Ceglédi VSE Első Kecskeméti Konzervgyár
1950 Bp. Előre Első Kecskeméti Konzervgyár
1951 Honvéd SE Előre SE
1952 Bp. Honvéd Bp. Előre
1953 Honvéd SE SZOT I.
1954 Csongrád megye Budapest II.
1955 Bp. Törekvés Vasas MÁVAG
1957–58 Bp. Előre Vasas MÁVAG
1958 Újpesti Dózsa Bp. Előre
1959 Bp. Előre Ganz-MÁVAG VSE
1960 Bp. Előre Ganz-MÁVAG VSE
1961 Bp. Előre Ganz-MÁVAG VSE
1962 Győri Vasas ETO Szegedi Kender
1963 Újpesti Dózsa Ganz-MÁVAG VSE
1964 Ferencvárosi TC Bp. Előre
1965 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC
1966 Ferencvárosi TC Bp. Előre
1967 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC
1968 Csepel SC Ferencvárosi TC
1969 Ózdi Kohász Ferencvárosi TC
1970 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC
1971 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC
1972 Pápai Vasas Szegedi AK
1973 Ferencvárosi TC BKV Előre
1974 BKV Előre Kőbányai Porcelán
1975 Pápai Vasas Ferencvárosi TC
1976 Ferencvárosi TC Szegedi AK
1977 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC
1978 Ferencvárosi TC Kőbányai Porcelán
1979 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC
1980 BKV Előre Ferencvárosi TC
1981 Ferencvárosi TC DÉLÉP SC
1982 BKV Előre BKV Előre
1982–83 BKV Előre Ferencvárosi TC
1983–84 BKV Előre DÉLÉP SC
1984–85 BKV Előre DÉLÉP SC
1985–86 BKV Előre Szegedi EOL-DÉLÉP SE
1986–87 BKV Előre Szeged SC
1987–88 BKV Előre Szeged SC
1988–89 BKV Előre Szegedi Építők
1989–90 BKV Előre Szegedi Építők
1990–91 BKV Előre BKV Előre
1991–92 BKV Előre Ferencvárosi TC
1992–93 BKV Előre BKV Előre
1993–94 BKV Előre Szegedi ESK
1994–95 Ferencvárosi TC BKV Előre
1995–96 Ferencvárosi TC Szegedi ESK
1996–97 BKV Előre Ferencvárosi TC
1997–98 BKV Előre Ferencvárosi TC
1998–99 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC
1999–00 Szegedi TE Ferencvárosi TC
2000–01 BKV Előre Ferencvárosi TC
2001–02 Szegedi TE Ferencvárosi TC
2002–03 Szegedi TE Ferencvárosi TC
2003–04 Szegedi TE Ferencvárosi TC
2004–05 Szegedi TE BKV Előre
2005–06 Szegedi TE BKV Előre
2006–07 Zalaegerszegi TK BKV Előre
2007–08 Szegedi TE BKV Előre
2008–09 Szegedi TE BKV Előre
2009–10 Zalaegerszegi TK Zalaegerszegi TE-ZÁÉV
2010–11 Zalaegerszegi TK BKV Előre
2011–12 Szegedi TE BKV Előre
2012–13 Zalaegerszegi TK Zalaegerszegi TE-ZÁÉV
2013–14 Szegedi TE Rákoshegyi VSE
2014–15 Szegedi TE Rákoshegyi VSE
2015–16 Szegedi TE Rákoshegyi VSE
2016–17 Zalaegerszegi TK Rákoshegyi VSE
2017–18 Zalaegerszegi TK Zalaegerszegi TE-ZÁÉV
2018–19 Szegedi TE Zalaegerszegi TE-ZÁÉV
2019–20 A koronavírus-járvány miatt nem avattak bajnokot.
2020–21 Szegedi TE Ferencvárosi TC
2021–22 Zalaegerszegi TK Ipartechnika Győr SE
2022–23 Szegedi TE Ipartechnika Győr SE

Összetett egyéni bajnokok

szerkesztés
Év Férfiak Nők
1938 Kemerle János (Hungária TE)
1939 Répásy Ágoston (WMTK Csepel)
1940 Víg Vejmola Ferenc (WMTK Csepel) Tóth Józsefné (Köztisztviselők Szövetkezete SE)
1941 Onozó István (BSzKRt SE) Taub Jenőné (Köztisztviselők Szövetkezete SE)
1942 Szűcs László (Ceglédi MOVE) Taub Jenőné (Köztisztviselők Szövetkezete SE)
1943 Hideg Pál (Kecskeméti MÁV) Taub Jenőné (Köztisztviselők Szövetkezete SE)
1944 Staffa Károly (Előre TE) Ozsváth Anna (Köztisztviselők Szövetkezete SE)
1946 Tomann Ádám (Előre SE)
1947 Escher Alajos (Székesfehérvári MÁV) Ksenitz Andrásné (ÉRA SE)
1948 Escher Alajos (Székesfehérvári MÁV) Nagytorma Gyuláné (Szegedi VAOSZ)
1949 Bangó Nándor (Első Kecskeméti Konzervgyár) Habran Júlia (Első Kecskeméti Konzervgyár)
1950 Bertalan Zoltán (Központi Lombik) Árgyélus Józsefné (Bp. Előre)
1951 Boros Ferenc (Szombathelyi Bőrgyár) Ballagó Gézáné (Fáklya Antenna)
1952 Szabó József (Bp. Előre) Árgyélus Józsefné (Bp. Előre)
1953 Vida János (Szegedi Postás) Gyenes Sándorné (Bp. Előre)
1954 Lahos Gyula (Budafoki Szikra) Nagytorma Gyuláné (Szegedi Postás)
1955 Kiricsi József (Bp. Kinizsi) Kecskés Ilona (Csepeli Vasas)
1956 Gyebrovszky György (Kecskeméti Vasas) Magyar Ferencné (Közlekedési Építők)
1957 Nagy László (Ceglédi Építők) Költő Györgyi (Ferencvárosi SZÉL)
1958 Szabó József (Bp. Előre) Molnár Emma (Bp. Előre)
1959 Rácz József (Szegedi Helyiipar) Gottfried Andrásné (Csepel SC)
1960 Szép Gyula (Szombathelyi Cipőgyár) Dulik Ferencné (Bp. Előre)
1961 Nagy Lajos (MOM SK) Hável Ernőné (Ganz-MÁVAG VSE)
1962 Révész Jenő (Újpesti Dózsa) Kustán Jánosné (Csepel SC)
1963 Szabó József (Bp. Előre) Szabó Lászlóné (Zuglói Danuvia)
1964 Szabó József (Bp. Előre) Nádas Kálmánné (Magyar Likőr SK)
1965 Tóth László (Pápai Vasas) Hável Ernőné (Ganz-MÁVAG VSE)
1966 Pilka Jenő (Pápai Textil) Sashalmi Mária (Nagykanizsai Kinizsi)
1967 Tősi Pál (Egri Spartacus) Kustán Jánosné (Csepel SC)
1968 Rákos József (Bp. Előre) Schrett Gyuláné (Ferencvárosi TC)
1969 Szabó Lajos (Zuglói Danuvia) Hursán Zsófia (Békéscsabai Spartacus)
1970 Makkai Miklós (Pápai Vasas) Nádas Kálmánné (Ferencvárosi TC)
1971 Tősi Pál (Egri Spartacus) Tompa Györgyné (Szegedi AK)
1972 Rákos József (BKV Előre) Fekete Antalné (Kőbányai Porcelán)
1973 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Nyikus Mária (Győri Lenszövő)
1974 Mészáros József (MOM SK) Holczer Lászlóné (Kőbányai Porcelán)
1975 Mészáros József (MOM SK) Kristyán Zsuzsa (Győri Lenszövő)
1976 Révész János (Szegedi VSE) Megyesi Lászlóné (Tatabányai Bányász)
1977 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Tóth Katalin (Kecskeméti MÁV)
1978 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Vad Gyuláné (Kőbányai Porcelán)
1979 Sütő László (Ferencvárosi TC) Tompa Györgyné (Szegedi EOL AK)
1980 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Sallai Mátyásné (Ferencvárosi TC)
1981 Nagy László (Győri Richards) Megyesi Lászlóné (Tatabányai Bányász)
1982 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Kristyán Zsuzsa (Győri Lenszövő)
1983 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Némethné Kristyán Zsuzsa (Győri Lenszövő)
1984 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Gazsó Dánielné (Kőbányai Porcelán)
1985 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Vidács Györgyné (Szegedi EOL AK)
1986 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Karalyos Gáborné (Ferencvárosi TC)
1987 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Szenczi Judit (Ferencvárosi TC)
1988 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Lőrinczné Naschitz Katalin (Szegedi Postás)
1989 Csányi Béla (Ferencvárosi TC) Szőke Zsuzsanna (BKV Előre)
1990 Csányi Béla (Victoria Bamberg  ) Kovácsné Grampsch Ágota (BKV Előre)
1991 Mészáros József (BKV Előre) Vidács Györgyné (Szegedi Építők)
1992 Madák Pál (BKV Előre) Bíró Zsuzsanna (BKV Előre)
1993 Mészáros József (BKV Előre) Demeter Melinda (Ferencvárosi TC)
1994 Mészáros József (BKV Előre) Kovácsné Grampsch Ágota (Ferencvárosi TC)
1995 Makkai Miklós (Elmax Vasas) Kovácsné Grampsch Ágota (Ferencvárosi TC)
1996 Mészáros József (BKV Előre) Kovácsné Grampsch Ágota (Ferencvárosi TC)
1997 Mészáros József (BKV Előre) Juhász Gabriella (Ferencvárosi TC)
1998 Klak János (BKV Előre) Török Marianna (Szegedi ESK)
1999 Mészáros József (BKV Előre) Miklós Nóra (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2000 Mészáros József (BKV Előre) Szabó Mónika (Ferencvárosi TC)
2001 Mészáros József (BKV Előre) Maszlay Lajosné (BKV Előre)
2002 Farkas Sándor (BKV Előre) Vecseri Erika
2003 Fehér Béla (Köszolg SC) Bíró Zsuzsanna (Ferencvárosi TC)
2004 Mészáros József (BKV Előre) Bozó Melinda (Ferencvárosi TC)
2005 Pintér György (SKC Ritzing  ) Miklós Nóra (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2006 Farkas Sándor (Zalaegerszegi TK) Bozó Melinda (Ferencvárosi TC)
2007 Németh Csongor (Zalaegerszegi TK) Drajkó Gabriella (BKV Előre)
2008 Farkas Sándor (Zalaegerszegi TK) Farkas Sándorné (BKV Előre)
2009 Kakuk Levente (Szegedi TE) Nemes Irén (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2010 Karsai László (Szegedi TE) Airizer Emese (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2011 Kiss Norbert (Szegedi TE) Sajermann Nóra (Rákoshegyi VSE)
2012 Zapletán Zsombor (KK Neumarkt  ) Méhész Anita (BKV Előre)
2013 Nemes Attila (Zalaegerszegi TK) Csurgai Anita (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2014 Karsai László (Szegedi TE) Voga Ágnes (Tatabányai SC)
2015 Kiss Tamás (KK Neumarkt  ) Dallosné Takács Anita (Balatoni Vasas)
2016 Kakuk Levente (Győr TC) Sáfrány Anita (Rákoshegyi VSE)
2017 Kakuk Levente (Répcelaki SE) Méhész Anita (Rákoshegyi VSE)
2018 Kiss Tamás Tóth Andrea (Ferencvárosi TC)
2019 Kakuk Levente (Répcelaki SE) Sáfrány Anita (Electromureș Târgu Mureș  )
2020 Zapletán Zsombor (Szegedi TE) Sass Edit (Ipartechnika Győr SE)
2021 Zapletán Zsombor (Szegedi TE) Sass Edit (Ipartechnika Győr SE)
2022 Zapletán Zsombor (Szegedi TE) Szabó Renáta (Ipartechnika Győr SE)
2023 Kozma Károly (Szegedi TE) Hári Boglárka (Ferencvárosi TC)

Páros bajnokok

szerkesztés
Év Férfiak Nők
1973 Mohay Gábor–Boros Endre (Győri Richards) Holczer Lászlóné–Fekete Antalné (Kőbányai Porcelán)
1974 Mészáros József (MOM SK)–Sütő László (Ferencvárosi TC) Hursán Zsófia (Békéscsabai Előre Spartacus)–Tompa Györgyné (Szegedi AK)
1975 Csányi Béla–Sütő László (Ferencvárosi TC) Holczer Lászlóné–Fekete Antalné (Kőbányai Porcelán)
1976 Csányi Béla–Sütő László (Ferencvárosi TC) Vad Gyuláné–Holczer Lászlóné (Kőbányai Porcelán)
1977 Csányi Béla–Sütő László (Ferencvárosi TC) Holczer Lászlóné–Fekete Antalné (Kőbányai Porcelán)
1978 Csányi Béla–Sütő László (Ferencvárosi TC) Süli Józsefné–Tompa Györgyné (Szegedi EOL AK)
1979 Németh Lajos (Sabaria SE)–Tősi Pál (Egri Spartacus) Megyesi Lászlóné (Tatabányai Bányász)–Tompa Györgyné (Szegedi EOL AK)
1980 Mészáros József–Tornyosi Lajos (BKV Előre) Tompa Györgyné–Ábrahám Mária (Szegedi EOL AK)
1981 Nagy László–Mráz László (Győri Richards) Megyesi Lászlóné (Tatabányai Bányász)–Kristyán Zsuzsa (Győri Lenszövő)
1982 Csányi Béla–Sütő László (Ferencvárosi TC) Pete Lászlóné–Almay Lászlóné (BKV Előre)
1983 Csányi Béla–Matiszlovics Tibor (Ferencvárosi TC) Némethné Kristyán Zsuzsa–Szalma Józsefné (Győri Lenszövő)
1984 Rákos József–Mészáros József (BKV Előre) Hudomiet Ferencné–Vad Gyuláné (Kőbányai Porcelán)
1985 Csányi Béla (Ferencvárosi TC)–Mráz László (Győri Richards) Gyömörei Zoltánné (Győri Lenszövő)–Horváth Károlyné (Zalaegerszegi TE)
1986 Csányi Béla (Ferencvárosi TC)–Mészáros József (BKV Előre) Vidács Györgyné–Kovácsné Kiss Erika (Szegedi EOL-DÉLÉP SE)
1987 Csányi Béla–Fekete Mátyás (Ferencvárosi TC) Szenczi Judit–Sallai Mátyásné (Ferencvárosi TC)
1988 Csányi Béla (Ferencvárosi TC)–Mészáros József (BKV Előre) Tompa Györgyné–Lőrinczné Naschitz Katalin (Szegedi Postás)
1989 Mészáros József–Madák Pál (BKV Előre) Szőke Zsuzsanna–Drajkó Imréné (BKV Előre)
1990 Csányi Béla (Victoria Bamberg  )–Nagy László (Polizei Wels  ) Szenczi Judit–Tóth Lászlóné (Ferencvárosi TC)
1991 Mészáros József–Pete László (BKV Előre) Szenczi Judit–Szilassy Erika (Ferencvárosi TC)
1992 Mészáros József–Madák Pál (BKV Előre) Vecseri Erika–Fehér Andrea (Ferencvárosi TC)
1993 Mészáros József–Deáky Attila (BKV Előre) Demeter Melinda–Fehér Andrea (Ferencvárosi TC)
1994 Nagy Lajos–Papp Béla (Elmax Vasas) Kovácsné Grampsch Ágota–Szenczi Judit (Ferencvárosi TC)
1995 Makkai Miklós–Papp Béla (Elmax Vasas) Kovácsné Grampsch Ágota–Tóthné Danka Mónika (Ferencvárosi TC)
1996 Mészáros József–Klak János (BKV Előre) Drajkó Imréné–Bíró Zsuzsanna (BKV Előre)
1997 Mészáros József–Klak János (BKV Előre) Naschitz Katalin–Kórász Anna (Szegedi Petrolszerviz SE)
1998 Mészáros József–Klak János (BKV Előre) Tóth Mária–Berki Marianna (Ózdi VTK)
1999 Mészáros József–Pete László (BKV Előre) Herczegné Vajda Gabriella (Köfém SC)–Juhász Gabriella (Ferencvárosi TC)
2000 Mészáros József–Pete László (BKV Előre) Szabó Mónika–Bíró Zsuzsanna (Ferencvárosi TC)
2001 Mészáros József–Kovács Gábor (BKV Előre) Bozó Melinda–Juhász Gabriella (Ferencvárosi TC)
2002 Farkas Sándor–Pete László (BKV Előre) Lovász Krisztina–Kummerné Zsóka Henrietta (Köfém SC)
2003 Kakuk Levente (Szolnoki MÁV)–Kiss Norbert (Szegedi TE) Horváth Károlyné–Csurgai Anita (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2004 Mészáros József–Farkas Sándor (BKV Előre) Maszlay Lajosné–Bogoly Andrea (BKV Előre)
2005 Karsai László (Szegedi TE)–Kovács Gábor (Zalaegerszegi TK) Balogh Erika–Hudi Zsófia (Köfém SC)
2006 Karsai László–Kiss Norbert (Szegedi TE) Csongrádi Gyöngyi–Szabó Mónika (Ferencvárosi TC)
2007 Kakuk Levente–Kiss Norbert (Szegedi TE) Drajkó Gabriella–Takács Anita (BKV Előre)
2008 Farkas Sándor–Németh Csongor (Zalaegerszegi TK) Méhész Anita–Csongrádi Gyöngyi (Ferencvárosi TC)
2009 Kakuk Levente–Karsai László (Szegedi TE) Horváth Katalin–Nemes Irén (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2010 Farkas Sándor–Kiss Tamás (Zalaegerszegi TK) Airizer Emese–Nemes Irén (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2011 Kakuk Levente–Kiss Norbert (Szegedi TE) Szabó Márta–Csurgai Anita (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2012 Fehér Béla–Bíró Ervin (Szolnoki MÁV) Tímár Edina–Méhész Anita (BKV Előre)

Egyéni bajnokok

szerkesztés
Év Férfiak Nők
1990 Madák Pál (BKV Előre) Kovácsné Grampsch Ágota (BKV Előre)
1991 Mészáros József (BKV Előre) Czéró Ildikó (Ferencvárosi TC)
1992 Madák Pál (BKV Előre) Bíró Zsuzsanna (BKV Előre)
1993 Pete Zsolt (ASKÖ Deutschkreutz  ) Demeter Melinda (Ferencvárosi TC)
1994 Mészáros József (BKV Előre) Bödőné Mracskó Annamária (Szegedi ESK)
1995 Hergéth Zoltán (Ferencvárosi TC) Bíró Zsuzsanna (BKV Előre)
1996 Mészáros József (BKV Előre) Kovácsné Grampsch Ágota (Ferencvárosi TC)
1997 Fehér László (Szegedi TE) Juhász Gabriella (Ferencvárosi TC)
1998 Klak János (BKV Előre) Török Marianna (Szegedi ESK)
1999 Fehér László (Szegedi TE) Miklós Nóra (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2000 Szabó Sándor (BBSV Wien  ) Szabó Mónika (Ferencvárosi TC)
2001 Derdák Tibor (Soproni Ászok SE) Rubinszki Rita (Pécsi NTSE)
2002 Pete László (BKV Előre) Vecseri Erika
2003 Gergácz Csaba (Mosonmagyaróvári TE) Rubinszki Rita (Pécsi TSE)
2004 Farkas Sándor (BKV Előre) Bozó Melinda (Ferencvárosi TC)
2005 Pintér György (SKC Ritzing  ) Balogh Erika (Köfém SC)
2006 Farkas Sándor (Zalaegerszegi TK) Csurgai Anita (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2007 Fodor Szilárd (Köszolg SC) Drajkó Gabriella (BKV Előre)
2008 Farkas Sándor (Zalaegerszegi TK) Csurgai Anita (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2009 Kakuk Levente (Szegedi TE) Drajkó Gabriella (BKV Előre)
2010 Karsai László (Szegedi TE) Airizer Emese (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2011 Kiss Norbert (Szegedi TE) Drajkó Gabriella (BKV Előre)
2012 Zapletán Zsombor (KK Neumarkt  ) Csurgai Anita (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2013 Nemes Attila (Zalaegerszegi TK) Csurgai Anita (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2014 Karsai László (Szegedi TE) Airizer Emese (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2015 Pintér Károly (Zalaegerszegi TK) Dallosné Takács Anita (Balatoni Vasas)
2016 Kakuk Levente (Győr TC) Airizer Emese (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2017 Kakuk Levente (Répcelaki SE) Méhész Anita (Rákoshegyi VSE)
2018 Kiss Tamás Csongrádi Gyöngyi (Rákoshegyi VSE)
2019 Kakuk Levente (Répcelaki SE) Sáfrány Anita (Electromureș Târgu Mureș  )
2020 Zapletán Zsombor (Szegedi TE) Domján Tímea (Ipartechnika Győr SE)
2021 Zapletán Zsombor (Szegedi TE) Sass Edit (Ipartechnika Győr SE)
2022 Kakuk Levente (Zalaegerszegi TK) Szabó Renáta (Ipartechnika Győr SE)
2023 Móricz Zoltán (Répcelaki SE) Hári Boglárka (Ferencvárosi TC)

Sprint bajnokok

szerkesztés
Év Férfiak Nők
2013 Zapletán Zsombor (Szegedi TE) Tímár Edina (Rákoshegyi VSE)
2014 Zapletán Zsombor (Szegedi TE) Peténé Bruszt Krisztina (Ferencvárosi TC)
2015 Farkas Sándor (Zalaegerszegi TK) Ballók Csilla (Ferencvárosi TC)
2016 Karsai László (Szegedi TE) Bordács Dorottya (Ferencvárosi TC)
2017 Kakuk Levente (Répcelaki SE) Mátyás Szilvia (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2018 Horváth Zoltán (Répcelaki SE) Méhész Anita
2019 Brancsek János (Szegedi TE) Simon Petra (Rákoshegyi VSE)
2020 Zapletán Zsombor (Szegedi TE) Pásztor Enikő (Rákoshegyi VSE)
2021 Kiss Norbert (Szegedi TE) Gál Henrietta (Zalaegerszegi TE-ZÁÉV)
2022 Brancsek János (Szegedi TE) Szalai-Bordács Dorottya (Rákoshegyi VSE)
2023 Horváth Zoltán (Répcelaki SE) Hári Boglárka (Ferencvárosi TC)

Magyar világcsúcsok

szerkesztés
Év Helyszín Esemény Név Csapat Versenyszám Gurítás Fa
1957   Bécs felnőtt VB Szabó József Bp. Előre férfi egyéni 200 vegyes 894
1959   Bautzen felnőtt VB Ballagó Gézáné Bp. Előre női egyéni 100 vegyes 441
1962   Pozsony felnőtt VB Szabó József Bp. Előre férfi egyéni 2 × 200 vegyes 1815
1964   Budapest felnőtt EB Schrett Gyuláné Ganz-MÁVAG VSE női egyéni 100 vegyes 451
Szabó József Bp. Előre férfi egyéni 200 vegyes 955
Szabó József Bp. Előre férfi egyéni 200 vegyes 981
1989   München csapat EK Danka Mónika Ferencvárosi TC női egyéni 100 vegyes 482
1990   Budapest csapat EK Szilassy Erika, Vecseri Erika, Fehér Andrea, Szenczi Judit, Hankó Zsuzsa, Wittmann Viktória Ferencvárosi TC női csapat 6 × 100 vegyes 2628
1991   Linz ifjúsági VB Bálintné Fodor Gabriella Szegedi Postás női egyéni 100 vegyes 486
1992   Marosvásárhely csapat EK Zacsovics Ágnes BKV Előre SC női egyéni 100 vegyes 492
1994   Ludwigshafen felnőtt VB Kovácsné Grampsch Ágota Ferencvárosi TC női összetett 3 × 100 vegyes 1458
1996   Prága felnőtt VB Kovácsné Grampsch Ágota Ferencvárosi TC női összetett 3 × 100 vegyes 1478
1998   Celje felnőtt VB Vecseri Erika–Kovácsné Grampsch Ágota Ferencvárosi TC női páros 2 × 100 vegyes 977
2003   Augsburg ifjúsági VB Mátyás Szilvia Zalaegerszegi TE-ZÁÉV női egyéni 120 vegyes 591
Kakuk Levente–Kiss Norbert Szegedi TE férfi páros 2 × 120 vegyes 1239
2004   Brassó felnőtt VB Kovács Gábor, Kakuk Levente, Kiss Norbert, Fehér László, Karsai László, Farkas Sándor férfi csapat 6 × 120 vegyes 3769
Kovácsné Grampsch Ágota Ferencvárosi TC női egyéni 120 vegyes 599
2007   Kassa felnőtt VB Kiss Norbert Szegedi TE férfi egyéni 120 vegyes 694
2008   Banja Luka felnőtt VB Kiss Norbert Szegedi TE férfi összetett 30+120 vegyes 898
2009   Dettenheim serdülő VB Dévényi Dániel Péti MTE férfi egyéni 120 vegyes 670
2013   Zalaegerszeg serdülő VB Brancsek János–Horváth Péter férfi páros 30 vegyes 173
Tóth Katalin BKV Előre SC női összetett 2 × 120 vegyes 1216
felnőtt VB Boanta Claudiu, Kakuk Levente, Kiss Tamás, Zapletan Zsombor, Karsai László, Nemes Attila, Kiss Norbert, Farkas Sándor, Fehér Zoltán Flavius, Botházy Péter férfi csapat 6 × 120 vegyes 4012
2014   Brno ifjúsági VB Brancsek János Győr TC férfi összetett 2 × 120 vegyes 1297
felnőtt VB Méhész Anita Rákoshegyi VSE női sprint 2 × 20 vegyes 234
Kiss Tamás KK Neumarkt   férfi egyéni 120 vegyes 734
Kiss Tamás KK Neumarkt   férfi összetett 40+120 vegyes 955

* az Esemény oszlopban: VB=világbajnokság, EB=Európa-bajnokság, EK=Európa-kupa

Összesített éremtáblázat

szerkesztés
Esemény      
Felnőttek Világbajnokság 40 48 31
Európa-bajnokság 2 5 5
Világkupa (egyéni) 9 5 13
Világkupa (csapat) 13 22 15
Európa-kupa 36 13 8
NBC-kupa 6 6 7
Bajnokok ligája 5 4 4
Ifjúságiak Világbajnokság 12 19 32
Európa-bajnokság 6 3 6
Világkupa 4 3 6
Serdülők Világbajnokság 6 11 11
Európa-bajnokság - 2 6
Világkupa 3 3 5

A Magyar Teke Szövetség eddigi elnökei, főtitkárai

szerkesztés
 • 1934–1948 Somogyi Béla
 • 1948–1950 Apró Antal
 • 1950–1963 Kelemen Béla
 • 1963–1967 Besztercán János
 • 1967–1971 Becz Imre
 • 1971–1980 Hermann József
 • 1980–1989 Bíró Lajos
 • 1989–1996 Gál János
 • 1996–1997 Fekete Mihály
 • 1997–1999 Horányi Ervin
 • 1999–2001 Makk Ferenc
 • 2001–2001 Budai Géza
 • 2001–2009 Makk Ferenc
 • 2009–2013 Lengyel József
 • 2013–2013 dr. Simon Zoltán
 • 2013– Pintyőke Marcell

Főtitkárok

szerkesztés
 • 1947–1948 Varga József
 • 1948–1971 Hermann József
 • 1971–1989 Bihari Tibor
 • 1989–1992 Janovszki László
 • 1992–1994 Bihari Tibor
 • 1994–1996 Torma Gábor
 • 1996–2000 Kustán Jánosné
 • 2000–2002 Bogoly István
 • 2002–2003 Kovács István
 • 2003–2004 Hárshegyi János
 • 2004–2008 Rózsa Balázs
 • 2008–2014 Dávid Veronika
 • 2014–2017 Szántha István
 • 2017–2019 Tóth László
 • 2019– Bátor Gábor László

Magyar sportdiplomaták

szerkesztés

Hermann József: 1948-ban kormánybiztosként került a szövetségbe, majd főtitkára lett 1971-ig. 1980-ig a Szövetség elnökeként – és a FIQ alelnökeként – sokat tett a magyar teke felemelkedéséért, elismeréséért. Nagyon jó kapcsolatot ápolt Ausztriával, hiszen az első válogatott mérkőzéstől kezdve velük próbáltunk ki mindent.

 • 1949-ben az első férfi válogatott mérkőzés.
 • 1954-ben az első női válogatott mérkőzés.
 • 1959-ben javaslatára vezette be a FIQ a mai napig érvényes időhatárt (50 vegyes gurítás 20 perc alatt).
 • 1964-ben elsőként rendeztünk a felnőtt válogatott mérkőzés előtt ifjúsági mérkőzést is.
 • 1966-ban javaslatára elindult a Duna-kupa sorozat (1979-től – szintén az Ő javaslatára – a nők is bekapcsolódtak).
 • 1968-ban Európa-bajnokságot rendezhettünk.
 • 1974-ben elsőnek rendeztünk nemzetközi ifjúsági egyéni (nyílt) bajnokságot.
 • 1979-ben az Ikarusz pályán 4 × 30 vegyes, azaz 120 gurításos versenyt rendeztek.

Haide János: A Budapesti Tekézők Szövetsége elnöke 1962-ben a FIQ Számviteli és Ellenőrző Bizottságának tagja volt.

Szilágyi Péter: 1992-ben a FIQ Sportbizottságába választották azzal a feladattal, hogy dolgozzák ki a megnövekedett létszámnak megfelelő lebonyolítási formát a világbajnokságokra, világkupákra. Azóta is azt a szisztémát használják.

Bogoly István: Nemzetközi játékvezetőnket 1997-ben a FIQ Versenybizottsága vezetőjének választják Tőketerebesen.

Dávid Veronika: Volt főtitkárunk a 2009-es budapesti csapat-világkupán lett a FIQ-WNBA alelnöke. 2011 őszétől a WTBA dopping-ellenőrző bizottság vezetője.

 1. Magyar Bocsa Szövetség. [2018. november 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. április 16.)
 2. Magyar Curling Szövetség
 3. bowling.hu
 4. History – World Bowling. [2016. április 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. április 16.)