Szerkesztő:Laszlovszky András/Könyvek/A hettiták

Ez egy elmentett könyv.

[ Letöltés PDF-ként ] [ Megnyitás a könyvszerkesztőben ] [ Nyomtatott könyv megrendelése (és előnézete) ]

Bevezető
A hettiták
A hettita nyelv
Előzmények
Óasszír kereskedelem
Hattum
Kárum
Kanis
Purushattum
Vahsusana
Kronológia
Hettita Birodalom
Hettita uralkodók listája
Murszilisz-napfogyatkozás
Geográfia
Hettita történeti földrajz
Hattuszasz
Nesza
Kusszara
Calpa
Harahszu
Szalativara
Kathaidvasz
Nenassza
Nerik
Szapinuva
Szarisszasz
Cippalanda
Szanahuitta
Szugzijasz
Tapikka
Tappaszanda
Tarhuntasszasz
Kormányzat
A hettita állam
Tabarnasz
Rabi simmiltim
Tulijasz
Pankusz
Territoriális királyságok
Pambasz
Anumhervasz
Hurmelisz
Harpativasz
Uhnasz
Calpai Huccijasz
Pithanasz
Inar
Varszamasz
0. Huccijasz
(I.) Tudhalijasz
PU-Szarruma
Pijuszti
Anittasz
Peruvasz
Óhettita kor
Papahdilmah
I. Labarnasz
I. Hattuszilisz (II. Labarnasz)
Hakkarpilisz
Happi
Huccijasz tappaszandai herceg
Labarnasz herceg
Pimpirit nenasszai herceg
Ammunasz szugzijaszi herceg
Hasztajarasz
Marattisz
I. Hantilisz
Harapszilisz
I. Murszilisz
I. Cidantasz
Ammunasz
I. Huccijasz
Középhettita kor
Telepinusz
Alluvamnasz
Taharvalijasz
II. Hantilisz
II. Cidantasz
II. Huccijasz
I. Muvatallisz
Kantuccilisz
I. (II.) Tudhalijasz
Tudhalijasz kardja
I. Arnuvandasz
II. (III.) Tudhalijasz
II. Hattuszilisz
Ifjabb Tudhalijasz
Hettita Újbirodalom
I. Szuppiluliumasz
Zannanza
Dahamunzu
Telepinusz
Talmi-Szarruma
Pijaszilisz
II. Arnuvandasz
II. Murszilisz
II. Muvatallisz
Kádesi csata
III. Murszilisz
Későhettita kor
III. Hattuszilisz
Hakpisz és Hakpisz Királyság
Puduhepa
Maathórnofruré
Taszmi-Szarruma
Tavagalavasz
III. (IV.) Tudhalijasz
Nihrijai csata
Kuruntijasz
III. Arnuvandasz
Hartapu
II. Szuppiluliumasz
Tengeri népek
Nílus-deltai csata
Dzsáhi csata
Újhettita királyságok
Újhettita királyságok
Az újhettita Karkemis
Karkemis
Karkemis uralkodóinak listája
(...)-Szarruma
Szarhurunuvasz
I. Ini-Teszub
Lupakki
Talmi-Teszub
Kuzi-Teszub
Unki (Jahan)
Alalah–Ugariti Királyság
Kinalua
Alimus
Az Alalah–Ugariti Királyság uralkodóinak listája
I. Lubarna
Szapalulme
Halparunta
Karkari csata
II. Lubarna
II. Qalparunta
III. Qalparunta
Szangarasz
Gurgum
Gurgum
Gurgum királyainak listája
I. Halparuntijasz
II. Halparuntijasz
III. Halparuntijasz
Danuna
Danuna
Urikki
Azittavadda
Kumaha
Kumaha királyainak listája
Szamal
Szamal Királyság
A főváros
Szamal uralkodóinak listája
Gabbaru
Bamah
Hajja
Tammat
Kilamuva
Karli
I. Panamuva
Barszur
Aszarja
II. Panamuva
Bar-rakib
Tabaal
Tabaal
Tabaal uralkodóinak listája
Aleppó
Halap
Környező területek és uralkodóik
Mukis
Alalah
Jamhad
Halap
Kizzuvatna
Kizzuvatna uralkodóinak listája
Pillijasz
Arzava
Kaska
Tipijasz
Pihhunijasz
Hajasa
Hukkana
Azzi
Hajasa-Azzi
Szeha
Manapa-Tarhuntasz
Maszturi
Vilusza
Művészet, vallás, irodalom
Hettita művészet
Kantuccilisz
Kella
Kikkuli
Arinna
Aszertu és a Viharisten
Égi királyság
Ének Ullikummiról
Gurparanzahu Agadében
Hannahannah
Hettita Gilgames-eposz
Illujankasz
Inara
Kamruszepa
Kaszku lehullik az égből
Kumarbi
Kuruntasz
Nergal
Ninlil
Peruvasz
Piszaisza és Istár
Szarruma
Tarhuntasz
Telepinusz
Telepinusz eltűnése
Yuzgat-tábla
Kesszi, a vadász
Appu és két fia
Mese a tehén szülte gyermekről
Vaszitta terhessége
Átkelés a Tauruszon
Irodalom és történeti források
Hettita dokumentumok katalógusa (CTH)
Studien zu den Bogazkoy-Texten (StBoT)
Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie (RLA)
Anittasz proklamációja
Calpa-szöveg
Hattuszilisz végrendelete
Palotakrónika
Telepinusz proklamációja
Hettita törvények
II. Cidantasz és Pillijasz szerződése
Hettita katonai eskü
Azittavadda feliratai
Kilamuva-sztélé
Kuttamuva-sztélé
Hettita ékírás
Táblázat