Ős-Dráva Program

Az Ős-Dráva Program egy komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő területfejlesztési koncepció, amely hosszútávon a fenntartható fejlődés feltételeit teremtheti meg hazánk egyik leghátrányosabb térségében, Baranya és Somogy megye déli részén.

Sósvertikei falurészlet

A program területeSzerkesztés

Az Ős-Dráva Program tervezési területén 43 település található,[1] kiválasztásukban a vízrendezési szempontok játszottak szerepet.

Adorjás Drávafok Endrőc Lakócsa Potony Vajszló
Baranyahídvég Drávagárdony Felsőszentmárton Lúzsok Sámod Vejti
Besence Drávaiványi Hirics Markóc Sellye Zaláta
Bogdása Drávakeresztúr Kákics Marócsa Sósvertike
Cún Drávapalkonya Kastélyosdombó Nagycsány Szaporca
Csányoszró Drávapiski Kémes Okorág Szentborbás
Drávacsehi Drávasztára Kemse Páprád Tésenfa
Drávacsepely Drávatamási Kisszentmárton Piskó Tótújfalu

A program egyes kapcsolódó projektjei más ormánsági településeket is érintenek (pl.:Drávaszabolcs, Kovácshida, Kórós).

A program céljaSzerkesztés

 
Idős parasztház Drávakeresztúron

Az Ős-Dráva Program egy komplex vidékfejlesztési stratégia, aminek fő célja, hogy a Dráva folyó különböző hasznosítási lehetőségeit megvizsgálva, az Ormánság vízellátását javító vízkormányzási rendszert alakítson ki, mely lehetőséget teremt a jelenlegi helyzetből való kitörésre.

CélterületekSzerkesztés

 • A térség kulturális hagyományain és természeti adottságain alapuló gazdálkodási mód megteremtésével fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása.
 • Előtérbe kell kerülnie a táji adottságokhoz igazodó víz- és tájgazdálkodásnak, amely a jelenlegihez képest a helyi lakosság szélesebb köre számára biztosíthat megélhetési lehetőséget.
 • E változások következményeként a térségi társadalmi- kulturális élet újjászervezése.
 • Egy sikeres, a helyi adottságok segítségével prosperáló térség turisztikai fejlesztése.[2]

CélokSzerkesztés

 
A Zrínyi utca Drávasztárán

1. Felszíni vízrendszer átalakítása

2. Táji adottságoknak megfelelő gazdaságfejlesztés

3. Turizmus fejlesztése

4. Pénzügyi források szervezése

AlappillérekSzerkesztés

A program hét pillérből áll.[3] Alapja a vízkormányzás átalakítása, ami a táj adottságaihoz igazodó tájgazdálkodás alapja. Az erre épülő gazdaságfejlesztés egyaránt segíti az alapanyag-termelés fellendítését és a helyi feldolgozás megerősítését.[2]

 • Vízrendezés
 • Tájhasználat-váltás és tájtagolás
 • Állattenyésztés
 • Feldolgozás, gazdaságfejlesztés, megújuló energia
 • Turizmus
 • Humánerőforrás-fejlesztés
 • Egységes projektmenedzsment

KronológiaSzerkesztés

 
Talpasház Lúzsokon
 • 2005 - a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából kidolgozásra kerül „Az Ormánság komplex rehabilitációs és területfejlesztési programja”.[2]
 • 2007 - elkészül az Ős-Dráva Program vízellátó rendszerének koncepció–tanulmánya.[2]
 • 2007 - Interreg-pályázat keretein belül elkészül az Ős-Dráva Program Vízügyi műszaki terv, a Tájgazdálkodási terv és a Területfejlesztési programterv.[2]
 • 2010 - A program hivatalos indulása.[4]
 • 2010 - Az Ős-Dráva Program megvalósításával kapcsolatos előkészítő tevékenységek megkezdődtek.[2]
 • 2011 - Az Új Széchenyi Terv Pályázati Kézikönyvének Nemzeti Programjai között szerepltetve van az Ős-Dráva Program.[2]
 • 2012 - Magyarország kormánya határozatot hozott az Ős-Dráva Programról. A kormányzat szándéka szerint az Ős-Dráva Program tervezési területén (ami az Ormánság legnagyobb részét magában foglalja) meg kell teremteni a felszíni vízrendszerre alapozott komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távon is fenntartható fejlődés feltételeit.[5]
 • 2013 - Magyarország kormánya határozatot hozott az Ős–Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről.[6]

EredményekSzerkesztés

 
Drávaiványi református, műemlék templomának fakazettás mennyezete

A program elemeinek kivitelezése 2013-ban indult el.

Határon átnyúló együttműködésekSzerkesztés

A projektek keretében a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, az Ormánság Alapítvány és horvát partnereik az Ős-Dráva Program előkészítésében és megalapozásában vettek részt. Többek között a tájhasználat-váltás és vízkormányzás konkrét tervei két mintaterületen (DRABALU projekt: Korcsina, Okorág), a holtágrendszer revitalizációjának terve Cún-Szaporcán (Sigma for Water projekt) és a Dráva mellékágainak rehabilitációja (Boroš Drava and Dravakeresztúr’s projekt, Water and life for Vuka and Drava projekt) valósult meg.[7]

Tervezés, projekt-előkészítésSzerkesztés

A stratégiai tervezés és projekt-előkészítés során a beavatkozási területek pontos felmérése és lehatárolása, a vízkormányzás tervezése folyik.[3]

Tájhasználat-váltás, tájgazdálkodás, vízkormányzásSzerkesztés

A Sigma for Water IPA projekt keretében előkészített Cún-Szaporca holtág vízpótlása 2014-ben a DDOP 5. prioritásából készül el, ezzel az első olyan mintaterület lesz, ahol az Ős-Dráva Program legfontosabb elemei egy helyszínen, együtt valósulnak meg.[8]

FoglalkoztatásSzerkesztés

A súlyos munkanélküliséggel küzdő Ormánságban az Ős-Dráva Program előkészítő munkálataiba a Baranya Megyei Önkormányzat 420 közmunkást vont be a Startmunka Program keretében 2013-ban és 2014-ben.[9] A térség 20 településén indult el TÁMOP forrásból 2013-ban a Szövétnek I. közösségi foglalkoztatási kezdeményezés, aminek keretében képzési, átképzési és foglalkoztatási, valamint kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatási lehetőségeket vehetnek igénybe a projektbe bevonásra kerülő célcsoport tagjai.[10]

Helyi kezdeményezésekSzerkesztés

A programhoz illeszkedően több helyi, civil szervezet is nyújtott be pályázatokat.[11]

Kultúra és idegenforgalomSzerkesztés

A Cún-Szaporcán megvalósuló vízkormányzási mintaterülethez kapcsolódóan a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az ökológiai gazdálkodást és szemléletet ismertető ökoturisztikai látogatóközpontot, őshonos növény- és állatbemutató telepet, illetve tanösvényeket nyit meg 2014-ben.[12] Az Ormánság legfontosabb műemlékei és a helyi identitás fontos szimbólumai a fakazettás református templomok. Közülük a nyolc legértékesebb újul meg a 2013 decemberében, a Baranya Megyei Önkormányzat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Dunamelléki Református Egyházkerület által megkötött megállapodás alapján a Nemzeti Kulturális Alap forrásából.[13] A környezettudatos kirándulókat segíti a folyamatosan kiépülő kerékpárút-hálózat, az utakhoz kapcsolódó pihenőhelyekkel, információs táblákkal és szolgáltatásokkal. A térség így az EuroVelo 13 nemzetközi kerékpárút mellett a már korábban kiépült Harkány és Siklós vidékének kerékpárútjaihoz is csatlakozik.[2]

SzervezetekSzerkesztés

Kémesen Ős-Dráva Programiroda működik a Baranya Megyei Önkormányzat és a Széchenyi Programiroda között létrejött megállapodás eredményeként.[1] A program megvalósítására konzorcium alakult, tagjai:[14]

 • Baranya Megyei Önkormányzat (konzorcium vezetője)
 • Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 • Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 • Baranya Megyei Kormányhivatal
 • Dél-Baranyáért Alapítvány

Az Ős-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos munkáját titkárság segíti a Miniszterelnökségen.[6]

JegyzetekSzerkesztés

 1. a b Ős-Dráva Program honlapja. [2016. május 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. január 20.)
 2. a b c d e f g h Salamon Balázs (szerk.) Ős-Dráva Program, összefogással az Ormánság fellendítéséért Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Kémes, 2013.
 3. a b Az agrárgazdaság értékelése és fejlesztési lehetőségei az Ős-Dráva Program területén Készítette: Aquaprofit Zrt. Megbízó: Baranya Megyei Önkormányzat, Budapest, 2012.
 4. A vízellátás javítása az Ormánság felemelkedésének kulcsa HVG, 2010.
 5. 1242/2012. (VII. 17.) Kormányhatározat
 6. a b 1094/2013. (III. 4.) Kormányhatározat
 7. Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program
 8. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. [2014. február 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. január 20.)
 9. Több száz embernek jut munka az Ormánságban
 10. Folytatódik a közfoglalkoztatás az Ős-Dráva Programban. [2014. február 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. január 20.)
 11. Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete
 12. Duna-Dráva Nemzeti Park. [2014. február 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. január 20.)
 13. Nyolc ormánsági templom felújítását kezdik meg jövőre HVG 2013.
 14. Interjú Salamon Balázzsal[halott link], Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pécs, 2013.