Szerkesztő:Pallor/Segédletek/Diplomácia/Vezető állású diplomaták (1918–1945)


Az 1918 és 1945 közötti időszakban követként misszióvezetői feladatot ellátó diplomatáink listája - magyarul: követek (nagykövetek majd csak az 1950-es évektől vannak). A listában a konzulátusvezetők nem szerepelnek.[1]

A "sorrend" oszlopban annak a jelzése szerepel, hogy egy 1939-ben készült összesítés szerint az állás (beosztás), rang és rangidősség alapján ki hányadik helyen szerepelt (tehát ez a jelzés csak azoknál látható, akik 1939-ben aktív külügyi állományban voltak). A lista megnevezése "A fogalmazási szak összesített rangsora" volt. A listában valamennyi akkori külügyi dolgozó szerepelt, aki diplomáciai misszióban teljesített szolgálatot, azok is, akik egyébként követség misszióvezetői állást nem töltöttek be (pl. a sorrendben ötödik Nickl Alfréd 1918 után már nem volt misszióvezető, de követi rangban dolgozott a külügyben, így ebben a listában nem szerepel, az 5-ös sorszám hiányzik - stb).[2]

A misszió oszlopban található zászlócskák azokat az országokat mutatják, ahol az illető követként misszióvezetői pozíciót töltött be. Vagyis nem jelöljük a más beosztásban követségen dolgozók állomáshelyeit, ahogy az ideiglenes ügyvivőként követségvezetők szolgálati helyeit sem. Szintén nem jelöltem az akkkreditációkat, tehát a zászló azt mutatja, ahol az állomáshelye volt. (Ha nem ismered fel a zászlócskát, kattints rá, megmutatja melyik országról van szó.)

név szül. hal. sorrend misszió
Alth Valdemár 1879 ? Jugoszláv Királyság
Ambró Ferenc 1890 ? 49 Spanyolország
Ambrózy Lajos 1868 1945 Ausztria
Andorka Rudolf (diplomata) (Rezső) 1891 1961 Spanyolország
Apor Gábor 1889 1969 4 Ausztria Vatikán
Bakách-Bessenyey György 1892 1959 28 Jugoszláv Királyság Svájc
Baranyai Zoltán 1888 1948 50
Barcza György 1888 1961 7 Vatikán Egyesült Királyság
Bárdossy László 1890 1961 20 Románia
Belitska Sándor 1872 1939 Lengyelország
Bobrik Arnó 1891 1976 48 Argentína
Böhm Vilmos 1880 1949 Ausztria Svédország
Bolgár Elek 1883 1955 Csehszlovákia Egyesült Királyság
Bornemisza Gyula 1873 1925 Svájc Svédország Olaszország
Bothmer Károly 1893 1971 90 Svájc
Charmant Oszkár 1860 1925 Ausztria
Csáky István (politikus) 1894 1941 1
Csekonics Iván 1876 1951 Lengyelország
Czóbel Ernő 1886 1953 Ausztria
Emich Gusztáv (politikus) 1866 1927 weimari köztársaság
Forster Pál 1876 ? Hollandia Jugoszláv Királyság
Förstner Pál 1900 ? 116 Egyiptom
Ghika György 1882 ? 19 Japán Amerikai Egyesült Államok
Gratz Gusztáv 1875 1946 Ausztria
Harrer Ferenc 1874 1969 Ausztria
Haydin Albert 1884 ? 31 Brazília Argentína
Hedry István 1885 ? Belgium
Hertelendy Andor 1894 ? 73 Románia
Hevesy Pál 1883 1988 13 Spanyolország
Hoffmann Sándor (diplomata) 1893 ? 76 Harmadik Birodalom
Horthy Miklós (diplomata) 1907 1993 Brazília
Hory András 1883 1971 3 Jugoszláv Királyság Olaszország Lengyelország
Jungerth-Arnóthy Mihály 1883 1957 17 Törökország Szovjetunió Bulgária
Kánya Kálmán 1869 1945 Brazília weimari köztársaság
Khuen-Héderváry Sándor 1881 1947 2 Franciaország
Kolossa Ferenc 1869 1934 Jugoszláv Királyság
Korányi Frigyes (politikus) 1869 1935 Franciaország
Kristóffy József 1890 1969 42 Szovjetunió Dánia
Kuhl Lajos 1891 ? 58 Finnország
Magyary Antal 1881 ? 9 Spanyolország Románia Hollandia
Máriássy Zoltán 1891 ? 22 Törökország Olaszország
Marosi Ferenc (Mengele) 1893 1986 67 Független Horvát Állam Finnország
Masirevich Szilárd 1879 ? Ausztria Csehszlovákia Harmadik Birodalom Egyesült Királyság
Matuska Péter (diplomata)(wd) 1885 1956 8 Spanyolország Lengyelország Bulgária Svédország
Mecsér András 1883 1946? Harmadik Birodalom
Moldoványi Sándor 1878 ? Görögország
Nagy Elek 1884 ? Vatikán
Nagy László (diplomata) 1888 ? 64 Románia
Nelky Jenő 1884 ? Argentína Ausztria
Nemes Albert 1866 1940 Olaszország
Nemeskéri-Kiss Sándor 1884 1958 25 Bulgária Svédország Finnország
Parcher Félix (diplomata, 1876–1933)[3] 1876 1933 Svájc Egyiptom
Pelényi János 1885 1974 14 Amerikai Egyesült Államok
Perlaky-Kassa Endre ? ? 126 Bulgária
Práznovszky Iván 1883 1971 Franciaország
Procopius Béla 1868 1945 Görögország
Rubidó-Zichy Iván 1874 1964 RomániaEgyesült Királyság
Rudnay Lajos(wd) 1883 1944 11 Hollandia Bulgária Ausztria Görögország
Semsey Andor (diplomata) 1897 1977 102 Egyiptom Argentína
Somssich József (miniszter) 1867 1941 Vatikán
Szabó László (katonatiszt)(wd) 1895 1947? Olasz Szociális Köztársaság
Szabó György (diplomata) 1891 1978 51 Finnország
Szapáry László (politikus) 1864 1939 Egyesült Királyság
Szent-Istvány Béla 1890 1941 39 Hollandia Irán
Széchenyi László 1879 1938 Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság
Szentmiklóssy Andor 1893 1945 87 Brazília
Szilassy Gyula 1870 1935 Svájc
Sztójay Döme 1883 1946 23 Harmadik Birodalom
Tahy László 1881 1940 Csehszlovákia Törökország
Török Béla (diplomata) 1880 ? 10 Svédország Hollandia Görögország
Ullein-Reviczky Antal 1894 1955 81 Svédország
Van der Venne Arnold[4] ? ? 70
Velics László 1890 1953 21 Svájc Görögország
Végh Miklós 1892 ? 61 Japán
Villani Frigyes 1882 1964 6 Csehszlovákia Románia Franciaország Olaszország
Villani Lajos 1891 ? 52 Finnország
Vörnle János 1890 ?[5] 29 Törökország
Wettstein János (diplomata) 1887 1972 16 Csehszlovákia Svájc
Winter Károly 1880 ? 18 Brazília
Wodianer Andor 1890 1964 34 Argentína Spanyolország Portugália
Wodianer Rezső (Rudolf) 1859 ? Jugoszlávia
Woraczicziky Olivér 1885 ? 32 Belgium Bulgária
  1. Pritz Pál (szerk.): Iratok a magyar külügyi szolgálatok történetéhez: 1918-1945. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1994. 443. o.  
  2. Pritz Pál (szerk.): Iratok a magyar külügyi szolgálatok történetéhez: 1918-1945. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1994. 132. o.  
  3. Fiát is Parcher Félixnek hívták, úgyszintén diplomata volt (1907–1956)
  4. Apja az 1851?–1937 között élt Van der Venne Arnold volt
  5. Bár szinte minden forrás Vörnle népbíróság általi elítéléséről és kivégzéséről számol be, valójában Brazíliába távozott, ahol ismeretlen időpontban hunyt el.