Magyar kormányfők házastársainak listája

Wikimédia-listaszócikk
Kormányfő házastársa Kormányfő Megjegyzés
Zichy Antónia Batthyány Lajos
Meszlényi Terézia Kossuth Lajos
Jurkovich Leopoldina Szemere Bertalan
Kendeffy Katalin Andrássy Gyula
Kappel Emília Lónyay Menyhért
Nincs Szlávy József Szlávy nem nősült meg
Bittó Irma Bittó István Egy másik Bittó család sarja
Nincs Wenckheim Béla Wenckheim nem nősült meg
Degenfeld-Schonburg Ilona Tisza Kálmán
Festetics Karolina Szapáry Gyula
Molnár Gizella Wekerle Sándor
Máthé Ilona[1][2] Bánffy Dezső Első felesége: Kemény Mária
Vörösmarty Ilona Széll Kálmán
Teleki Margit Khuen-Héderváry Károly
Tisza Ilona[3] Tisza István Elsőfokú unokatestvérek
Biedermann Sarolta Fejérváry Géza
Molnár Gizella Wekerle Sándor
Teleki Margit Khuen-Héderváry Károly
Freyenfeld Róza Lukács László
Tisza Ilona Tisza István
Károlyi Margit Esterházy Móric
Molnár Gizella Wekerle Sándor
Zichy Alexandra Hadik János
Andrássy Katinka Károlyi Mihály
kisjókai Takács Mária Berinkey Dénes
Pötördi Zsófia Garbai Sándor
Peidl Gyula
Asbóth Margit Friedrich István
Mezviczky Ilona Huszár Károly
Nincs Simonyi-Semadam Sándor Simonyi-Semadam felesége, Kovács Szidónia 1911-ben meghalt[4]
Bissingen-Nippenburg Johanna Teleki Pál
Bethlen Margit Bethlen István Unokatestvére
Károlyi Ermelinde Károlyi Gyula
Szilágyi Erzsébet, horogszeghi[5] Gömbös Gyula Második felesége, elhunyt 1934-ben
Greta Reichert Gömbös Gyula Harmadik felesége. Egyben első felesége is, akitől korábban elvált, majd második felesége halála után ismét elvette.
Szemere Márta Darányi Kálmán 1923-tól
Nelky Irén Imrédy Béla
Bissingen-Nippenburg Johanna Teleki Pál
Belatini Braun Marietta Bárdossy László Szilágyi Erzsébet, Gömbös Gyula második feleségének féltestvére.
Kállay Helén[6] Kállay Miklós Kállay Tibor húga
Landgráf Jozefa Sztójay Döme
Szomjas Lujza Lakatos Géza
Lutz Gizella Szálasi Ferenc
Csákány Éva Miklós Béla
Gyenis Erzsébet Tildy Zoltán
Balogh Júlia Nagy Ferenc
Hegedűs Katalin Dinnyés Lajos
Száller Erzsébet Dobi István
Feodora Fjodorovna Kornyilova Rákosi Mátyás
Égető Mária Nagy Imre
Hölzel Zsuzsanna Hegedüs András
Égető Mária Nagy Imre
Tamáska Mária Kádár János
Berényi Etelka Münnich Ferenc
Tamáska Mária Kádár János
? (1957-től) Kállai Gyula Második felesége. Forrás lehet: K. Gy.: Megkésett börtönnapló. Kossuth, Budapest, 1987.
Sztankó Judit Fock Jenő
Lázár Györgyné Lázár György Hivatalos útjaira mindig elkísérte férjét.
Grósz Károlyné Grósz Károly 1989. július 16-án hunyt el[7]
Szilágyi Erzsébet Németh Miklós
Fülepp Klára Antall József
Papp Ilona Boross Péter
Király Anna Horn Gyula
Lévai Anikó Orbán Viktor
Csaplár Katalin Medgyessy Péter
Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc
Izsák Andrea Bajnai Gordon Különéltek, de nem váltak el
Lévai Anikó Orbán Viktor

Jegyzetek szerkesztés

  1. Egyszerű nemesi családból származott, nagyenyedi Máthé Ilona (1862-1941) tanítónő volt, aki a helybéli magyar gyerekek színjátszó körét vezette. A házasság a konzervatívabb arisztokraták számára élcelődésekre adhatott okot. Máthé Ilona, akit az ország egyik legszebb asszonyának tartottak, jóban-rosszban kitartó hűséges társa volt a politikusnak. A halálos beteg Bánffy Dezsőt Máthé Ilona odaadóan ápolta. A „quasi mesalliance”-ból egy gyermek is született, Dóra (1898-1958) Ifj. Bertényi disszertációja
  2. ellenérzésekkel kellett szembesülnie két évtizeddel később br. Bánffy Dezső miniszterelnök fiatal, okleveles tanítónő feleségének, Máthé Ilonának is. Minden bizonnyal hiába bájolta el kedvességével a férjéhez érkezőket, hiába készíttetett magának a millenniumi ünnepségek szigorú előírásainak mindenben megfelelő magyar díszruhát,[24] az őt körülvevő távolságtartás nem szűnt meg. Jól mutatja ezt a férj azon kezdeményezése, hogy a nagy ezredéves ünnepségsorozat kezdete előtt olyan estélyt adott, mely kerülte a fényűzést és amelyre a politikai eliten kívül számos hölgy, méghozzá polgári származású hölgy is hivatalos volt, a miniszterelnökné elszigeteltségét oldandó. Mikszáth szerint Bánffy ezzel a tettével "példát kívánt adni a magyar társadalomnak, ennek a szerencsétlen magyar vendégszeretetnek..."[25]. Ennek ellenére ismereteink szerint Bánffyné ugyan előző nap még részt vett Dániel miniszter estebédjén, de az udvari fogadásról végül meghűlésére hivatkozva kimentette magát.[26] Cieger András Archiválva 2013. június 27-i dátummal a Wayback Machine-ben
  3. http://mult-kor.hu/20120610_ferje_kultuszanak_mellekszereplojeve_avattak
  4. Kovács Szidónia gyászjelentése. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. október 9.)
  5. Gömbös Gyula második felesége a nemesi származású horogszeghi Szilágyi Erzsébet 1889. október 7-én született Sopronban, római katolikus apja horogszeghi Szilágyi Imre Sopron megyei árvaszéki elnök, anyja pedig a Vas megyei nemesi Szentgyörgyi Horváth családból származott. Második felesége elvált asszony volt, előző férje Unger Tibor huszárszázados, akit bizonyára Gömbös is ismert. Gömbös és Szilágyi Erzsébet a MOVE-ban kerültek közelebbi kapcsolatba, ugyanis a hölgy a MOVE női szakosztályának elnökeként tevékenykedett. Erzsébet asszony intelligens, agilis, politikában jártas nő volt, aki valóban jól illett Gömböshöz. 1926. július 8-án házasodtak össze és lakásukat a VI. kerületi Munkácsy utca 25. szám alatt rendezték be. A második házasságból nem született gyermek. Szilágyi Erzsébet volt férje 1935-ben Ungerről Ugodyra magyarosította nevét és ezredesként ment nyugdíjba. Szilágyi Erzsébet szülei is elváltak és édesanyja második házasságából származó féltestvére, Balatini-Braun Marietta Bárdossy László felesége lett. [1] Archiválva 2010. július 28-i dátummal a Wayback Machine-ben
  6. [2]
  7. Medgyesi Konstantin: Apagyilkosság. Kádár János és Grósz Károly küzdelme; Open Books, Bp., 2022, 9. o.

Források szerkesztés