Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsa soros elnökségét a tagállamok látják el a 2020-ig előre meghatározott érvényes sorrendben. A féléves elnöki periódusokat minden év júniusában és decemberében az Európai Tanács rendes ülései zárják le. Féléves periódusokban az Európai Unió Tanácsának megelőző, aktuális és következő soros elnökéből álló Elnöki Trojkák, vagy EU Triók követik egymást.

A 2011-es magyar elnökségSzerkesztés

Magyarországnak a 2010. január 1. és 2011. június 30. közötti spanyol-belga-magyar „eutrió” keretében jutott a soros elnöki szerep. Az elnökséget 2010 első felében Spanyolország, második felében Belgium látta el,[1] majd a magyar elnökség[2] következett 2011. január 1-jétől június 30-ig.

Magyarországtól – a 2011. július 1. és 2012. december 31. közötti lengyel-dán-ciprusi Elnöki Trojka első tagjaként – Lengyelország vette át a soros elnökség „stafétáját”, melyet 2012. január 1-jétől hat hónapra Dánia vitt tovább. A dánok az Európai Unió történetének egyik legnehezebb időszakában töltötték be a soros elnöki tisztet és a problémák különösen súlyos részét a kerek tíz éve épp ugyanezen a napon, 2002. január 1-jén 12 európai ország hivatalos fizetőeszközévé vált euró és eurózóna, átfogóbban az unió pénzügyi gondjai jelentik.

A soros elnökség funkcióiSzerkesztés

A soros elnökségi tisztet betöltő ország több szempontból, elsősorban a politikai napirend meghatározása révén jelentős befolyással bír az Unió tevékenységének alakítására. Ugyanakkor az elnök hagyományos kötelessége, hogy nemzeti érdekeit háttérbe szorítsa a viták során, töltsön be közvetítő szerepet, segítsen a kompromisszum kialakításában. Az elnöki székből nem szabad nemzeti álláspontot képviselni, ezért az üléseken az elnökséget adó ország más képviselője is jelen van, aki – ha erre feltétlenül szükség van – az elnökséget adó ország nemzeti álláspontját a tagállamok soraiból felszólalva fogalmazza meg. Az elnökséget adó ország az adott félévben az uniós ügyeket illetően, de szélesebb értelemben is, az európai figyelem középpontjába kerül. Bár az elnökségi feladatok elsősorban technikai, szervezési jellegűek, és a lisszaboni szerződés[3] elfogadása óta bizonyos mértékben csökkentek is, egy ilyen féléves periódus még mindig komoly lehetőséget jelent az adott tagállam számára saját képességei felmutatására.

A soros elnök feladatai közé tartozik a Tanács és munkacsoportjai ülései napirendjének meghatározása, azok összehívása és levezetése. A lisszaboni szerződés életbe lépése óta a külügyminiszteri összetételben ülésező Tanácsnak állandó elnöke van: az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője („az EU külügyminisztere”),[4] jelenleg Federica Mogherini. A Tanács további ülésein az EU soros elnökségét betöltő ország érintett minisztere elnököl. Például ha Magyarország tölti be a soros elnökséget, akkor a környezetvédelmi témában ülésező Tanács elnöke a magyar környezetvédelmi miniszter lesz.

Az Európai Tanács üléseit, amely nem összetévesztendő az Európai Unió Tanácsával, hiszen két különböző intézményről van szó, pedig az Európai Tanács állandó elnöke („az EU elnöke”), jelenleg Charles Michel vezeti.

Az elnöki tisztet kezdetben az országok saját nyelvükön írt ábécérendjének sorrendjében töltötték be a tagállamok. Ennek hátránya az volt, hogy mindig ugyanazokra az államokra jutott a nyári és karácsonyi szüneteket is magába foglaló, „rövidebb” elnökség. 1993 januárjától, a 10. elnökségi ciklusban felcserélték az éves elnökségpárokat, így Dánia (Danmark) megelőzte Belgiumot (Belgique), Görögország (Ellász) Németországot (Deutschland) stb. A ciklus végén eltérő kört állapítottak meg, oly módon, hogy valamennyi elnökségi trojkában részt vegyen egy nagy állam.[5]

2004 végén, a holland elnökség idején döntés született az elnöki periódusok elosztásáról 2020-ig, a táblázat szerint. A hármas csoportokba sorolt elnöki periódusok országai szorosan együttműködnek feladataik ellátásában, különös tekintettel a féléves periódusokon túlnyúló ügyekre. (E hármas csoportokat szokásosan Trojkának vagy Triónak nevezik.) Az Európai Alkotmány tervezetének[6] sikertelen elfogadtatása után elfogadott lisszaboni szerződés a soros elnökség intézményében alacsonyabb szinten is jelentős változtatásokat hozott, különösen a kül- és biztonságpolitika területén. Itt a munkacsoportok vezetését ezentúl a 2010 folyamán létrejövő Európai Külügyi Szolgálat[7] munkatársai veszik át.

Az elnöki periódusok listája 1958–2020 közöttSzerkesztés

Az elnöki periódusokat 2020 első félévéig a Tanács elnöki tisztsége betöltési sorrendjének meghatározásáról szóló 2007/5/EK, Euratom tanácsi határozat tartalmazza.[8] Ez a jogszabály nem tér ki Horvátországra, tehát elképzelhető, hogy egy leendő horvát elnökség beiktatása érdekében módosulni fog.

Az alábbi táblázat az eddigi (és a tervezett jövőbeli), az Európai Unió Tanácsának elnökségét adó országokat sorolja fel, a külügyminiszterekkel együtt, akik az Általános Ügyek Tanácsának elnökét adták. Az 1974-től formális üléseket tartó Európai Tanács elnöke korábban az Európai Unió Tanácsának elnökségét ellátó ország kormány- vagy államfője volt. 2009. december 1-jén életbe lépett Lisszaboni szerződés létrehozta az Európai Tanács állandó elnöki posztját, így annak már nincs köze az elnökséget aktuálisan ellátó országhoz.

Ciklus Időszak Trió Ország Az Európai Tanács elnöke (a soros miniszterelnök, 2010-től az állandó elnök) Az Általános Ügyek Tanácsának elnöke (a soros külügyminiszter) Weboldal Fő szócikk
1 1958 Jan-Jún     Belgium Victor Larock    
Júl-Dec   NSZK Heinrich von Brentano
1959 Jan-Jún   Franciaország Maurice Couve de Murville
Júl-Dec   Olaszország Giuseppe Pella
1960 Jan-Jún   Luxemburg Eugène Schaus
Júl-Dec   Hollandia Joseph Luns
2 1961 Jan-Jún   Belgium Paul-Henri Spaak
Júl-Dec   NSZK Gerhard Schröder
1962 Jan-Jún   Franciaország Maurice Couve de Murville
Júl-Dec   Olaszország Emilio Colombo
1963 Jan-Jún   Luxemburg Eugène Schaus
Júl-Dec   Hollandia Joseph Luns
3 1964 Jan-Jún   Belgium Hendrik Fayat
Júl-Dec   NSZK Gerhard Schröder
1965 Jan-Jún   Franciaország Maurice Couve de Murville
Júl-Dec   Olaszország Amintore Fanfani
1966 Jan-Jún   Luxemburg Pierre Werner
Júl-Dec   Hollandia Barend Biesheuvel
4 1967 Jan-Jún   Belgium Renaat Van Elslande
Júl-Dec   NSZK Willy Brandt
1968 Jan-Jún   Franciaország Maurice Couve de Murville
Júl-Dec   Olaszország Giuseppe Medici
1969 Jan-Jún   Luxemburg Pierre Grégoire
Júl-Dec   Hollandia Joseph Luns
5 1970 Jan-Jún   Belgium Pierre Harmel
Júl-Dec   NSZK Walter Scheel
1971 Jan-Jún   Franciaország Maurice Schumann
Júl-Dec   Olaszország Aldo Moro
1972 Jan-Jún   Luxemburg Gaston Thorn
Júl-Dec   Hollandia Norbert Schmelzer
6 1973 Jan-Jún   Belgium Pierre Harmel
Júl-Dec   Dánia Ivar Nørgaard
1974 Jan-Jún   NSZK Walter Scheel
Júl-Dec   Franciaország Jean Sauvagnargues
1975 Jan-Jún   Írország Liam Cosgrave Garret FitzGerald
Júl-Dec   Olaszország Aldo Moro Mariano Rumor
1976 Jan-Jún   Luxemburg Gaston Thorn Gaston Thorn
Júl-Dec   Hollandia Joop den Uyl Max van der Stoel
1977 Jan-Jún   Egyesült Királyság James Callaghan Anthony Crosland, majd David Owen
7 Júl-Dec   Belgium Leo Tindemans Henri Simonet
1978 Jan-Jún   Dánia Anker Jørgensen Knud Børge Andersen
Júl-Dec   NSZK Helmut Schmidt Hans-Dietrich Genscher
1979 Jan-Jún   Franciaország Valéry Giscard d’Estaing Jean François-Poncet
Júl-Dec   Írország Jack Lynch, december 11-től Charles Haughey Michael O'Kennedy
1980 Jan-Jún   Olaszország Francesco Cossiga Attilio Ruffini
Júl-Dec   Luxemburg Pierre Werner Colette Flesch
1981 Jan-Jún   Hollandia Dries van Agt Chris van der Klaauw
Júl-Dec   Egyesült Királyság Margaret Thatcher Peter Carington
8 1982 Jan-Jún   Belgium Wilfried Martens Leo Tindemans
Júl-Dec   Dánia Anker Jørgensen, szeptember 10-től Poul Schlüter Uffe Ellemann-Jensen
1983 Jan-Jún   NSZK Helmut Kohl Hans-Dietrich Genscher
Júl-Dec   Görögország Andreasz Papandréu Grigórisz Várfisz
1984 Jan-Jún   Franciaország François Mitterrand Roland Dumas
Júl-Dec   Írország Garret FitzGerald Peter Barry
1985 Jan-Jún   Olaszország Bettino Craxi Giulio Andreotti
Júl-Dec   Luxemburg Jacques Santer Jacques Poos
1986 Jan-Jún   Hollandia Ruud Lubbers Hans van den Broek
Júl-Dec   Egyesült Királyság Margaret Thatcher Geoffrey Howe
9 1987 Jan-Jún   Belgium Wilfried Martens Leo Tindemans
Júl-Dec   Dánia Poul Schlüter Uffe Ellemann-Jensen
1988 Jan-Jún   NSZK Helmut Kohl Hans-Dietrich Genscher
Júl-Dec   Görögország Andreas Papandreou Theodoros Pangalos
1989 Jan-Jún   Spanyolország Felipe González Francisco Fernández Ordóñez
Júl-Dec   Franciaország François Mitterrand Roland Dumas
1990 Jan-Jún   Írország Charles Haughey Gerard Collins
Júl-Dec   Olaszország Giulio Andreotti Gianni De Michelis
1991 Jan-Jún   Luxemburg Jacques Santer Jacques Poos
Júl-Dec   Hollandia Ruud Lubbers Hans van den Broek
1992 Jan-Jún   Portugália Aníbal Cavaco Silva João de Deus Pinheiro
Júl-Dec   Egyesült Királyság John Major Douglas Hurd
10 1993 Jan-Jún   Dánia Poul Schlüter, január 25-től Poul Nyrup Rasmussen Uffe Ellemann-Jensen, január 25-től Niels Helveg Petersen
Júl-Dec   Belgium Jean-Luc Dehaene Willy Claes
1994 Jan-Jún   Görögország Andreas Papandreou Karolos Papoulias
Júl-Dec   Németország Helmut Kohl Klaus Kinkel
1995 Jan-Jún   Franciaország François Mitterrand, május 17-től Jacques Chirac Alain Juppé, május 17-től Hervé de Charette
Júl-Dec   Spanyolország Felipe González Javier Solana
1996 Jan-Jún   Olaszország Lamberto Dini, május 18-tól Romano Prodi Susanna Agnelli, május 18-tól Lamberto Dini ?
Júl-Dec   Írország John Bruton Dick Spring ?
1997 Jan-Jún   Hollandia Wim Kok Hans van Mierlo ?
Júl-Dec   Luxemburg Jean-Claude Juncker Jacques Poos ?
1998 Jan-Jún   Egyesült Királyság Tony Blair Robin Cook presid.fco.gov.uk
11 Júl-Dec   Ausztria Viktor Klima Wolfgang Schüssel ?
1999 Jan-Jún   Németország Gerhard Schröder Joschka Fischer ?
Júl-Dec   Finnország Paavo Lipponen Tarja Halonen presidency.Finnország.fi
2000 Jan-Jún   Portugália António Guterres Jaime Gama ?
Júl-Dec   Franciaország Lionel Jospin Hubert Védrine ?
2001 Jan-Jún   Svédország Göran Persson Anna Lindh eu2001.se
Júl-Dec   Belgium Guy Verhofstadt Louis Michel eu2001.be
2002 Jan-Jún   Spanyolország José María Aznar Josep Piqué i Camps ue2002.es
Júl-Dec   Dánia Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller eu2002.dk
2003 Jan-Jún   Görögország Kostas Simitis Georgios Andrea Papandreou eu2003.gr
Júl-Dec   Olaszország Silvio Berlusconi Franco Frattini eu2003.it
2004 Jan-Jún   Írország Bertie Ahern Brian Cowen eu2004.ie
Júl-Dec   Hollandia Jan Peter Balkenende Bernard Bot eu2004.nl
2005 Jan-Jún   Luxemburg Jean-Claude Juncker Jean Asselborn eu2005.lu
Júl-Dec   Egyesült Királyság Tony Blair Jack Straw eu2005.gov.uk
12 2006 Jan-Jún   Ausztria Wolfgang Schüssel Ursula Plassnik eu2006.at
Júl-Dec   Finnország1 Matti Vanhanen Erkki Tuomioja eu2006.fi
2007 Jan-Jún T1   Németország Angela Merkel Frank-Walter Steinmeier eu2007.de
Júl-Dec   Portugália José Sócrates Luís Amado eu2007.pt
2008 Jan-Jún   Szlovénia Janez Janša Dimitrij Rupel eu2008.si
Júl-Dec T2   Franciaország Nicolas Sarkozy Bernard Kouchner ue2008.fr
2009 Jan-Jún   Csehország Mirek Topolánek, május 9-től Jan Fischer Karl zu Schwarzenberg, május 9-től Jan Kohout eu2009.cz
Júl-Dec   Svédország Fredrik Reinfeldt Carl Bildt se2009.eu
2010 Jan-Jún T3   Spanyolország Herman Van Rompuy Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé eu2010.es[9]
eutrio.es
Spanyol EU-elnökség (2010)
Júl-Dec   Belgium Steven Vanackere eutrio.be[9] Belga EU-elnökség (2010)
2011 Jan-Jún   Magyarország Martonyi János eu2011.hu
eutrio.hu[9]
Magyar EU-elnökség (2011)
Júl-Dec T4   Lengyelország Radosław Sikorski pl2011.eu[10] Lengyel EU-elnökség (2011)
2012 Jan-Jún   Dánia Villy Søvndal eu2012.dk Dán EU-elnökség (2012)
Júl-Dec   Ciprus Erato Kozaku-Markullisz www.cy2012.eu Ciprusi EU-elnökség (2012)
2013 Jan-Jún T5   Írország Eamon Gilmore eu2013.ie Ír EU-elnökség (2013)
Júl-Dec   Litvánia Linas Antanas Linkevičius eu2013.lt Litván EU-elnökség (2013)
2014 Jan-Jún   Görögország gr2014.eu Görög EU-elnökség (2014)
Júl-Dec T6   Olaszország italia2014.eu  
2015 Jan-Jún   Lettország Donald Tusk eu2015.lv
Júl-Dec   Luxemburg eu2015lu.eu
2016 Jan-Jún T7   Hollandia eu2016.nl
Júl-Dec   Szlovákia sk16.eu
2017 Jan-Jún   Málta eu2017.mt
Júl-Dec T8   Észtország eu2017.ee
2018 Jan-Jún   Bulgária eu2018bg.bg
13 Júl-Dec   Ausztria eu2018.at
2019 Jan-Jún T9   Románia romania2019.eu
Júl-Dec   Finnország eu2019.fi
2020 Jan-Jún   Horvátország eu2020.hr
14 Júl–Dec T10   Németország eu2020.de

1Eredetileg Németország váltotta volna Ausztriát 2006-ban, de a választási év miatt félreállt, és helyette a soron következő Finnország vitte az elnökséget. Végül egy elbukott bizalmatlansági indítvány miatt 2005-ben voltak a német választások, de a változtatás mégis megmaradt.

Az elnöki periódusok listája 2021-tőlSzerkesztés

Időszak Trió Ország az EU Tanács elnöke Az Általános Ügyek Tanácsának elnöke (a soros külügyminiszter) Weboldal Fő szócikk
2021 Jan–Jún T10   Portugália TBD TBD
Júl–Dec   Szlovénia TBD TBD
2022 Jan–Jún T11   Franciaország TBD TBD
Júl–Dec   Csehország eu2022.cz TBD
2023 Jan–Jún   Svédország TBD TBD
Júl–Dec T12   Spanyolország eu2023.es TBD
2024 Jan–Jún   Belgium TBD TBD
Júl–Dec   Magyarország TBD TBD
2025 Jan–Jún T13   Lengyelország TBD TBD
Júl–Dec   Dánia TBD TBD
2026 Jan–Jún   Ciprus TBD TBD
Júl–Dec T14   Írország TBD TBD
2027 Jan–Jún   Litvánia TBD TBD
Júl–Dec   Görögország TBD TBD
2028 Jan–Jún T15   Olaszország TBD TBD
Júl–Dec   Lettország TBD TBD
2029 Jan–Jún   Luxemburg TBD TBD
Júl–Dec T16   Hollandia TBD TBD
2030 Jan–Jún   Szlovákia TBD TBD
Júl–Dec   Málta TBD TBD

JegyzetekSzerkesztés

  1. A belga elnökség programja és kiemelt témái. [2011. augusztus 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 20.)
  2. A magyar EU-elnökség programja és kiemelt témái. [2011. augusztus 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 14.)
  3. A Lisszaboni Szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege (magyarul)
  4. A külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hivatalos oldala (magyarul)
  5. Timothy Bainbridge: EU mindentudó, Budapest: HVG kiadó, ISBN 963-7525-52-1 130. oldal
  6. Az Európai Alkotmány. [2010. november 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 20.)
  7. Az Európai Külügyi Szolgálat hivatalos honlapja (angolul)
  8. A Tanács 2007/5/EK, Euratom határozata (2007. január 1.) a Tanács elnöki tisztsége betöltési sorrendjének meghatározásáról
  9. a b c The Trio of Presidencies of the Council of the European Union. [2010. december 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. december 24.)
  10. The official website for the Polish Presidency of the EU Council Archiválva 2011. június 25-i dátummal a Wayback Machine-ben Polish Presidency of the EU Council; 22 October 2009; Hozzáférés ideje: 29 November 2009.