Puccs

A puccs egy erőszakos hatalomátvétel, a szélesebb néptömegek által nem támogatott, a hatalom megragadására irányuló tevékenység, többnyire fizikai erőszak, nem ritkán katonai erő alkalmazásával. Az irányító hatalmat egy szűk és szervezett elit ragadja magához a törvényes formák és a politikai többség akaratának mellőzésével.

A fogalom szinonimájaként a magyar nyelvben gyakran használatos az államcsíny kifejezés. A két fogalom közt azonban több aspektusban eltérés van, emiatt nem összekeverendőek. Az államcsíny (franciául coup d'état) során a hatalomátvételt a politikai elit egy része hajtja végre, a rendelkezésére álló politikai eszközökkel, vagyis alkotmányos eszközökkel felszámolja magát az alkotmányosságot és magához ragadja a hatalmat. Az államcsíny végrehajtása szintén antidemokratikus hatalomátvétel, mégis előfordulhat, hogy szélesebb néptömeg támogatását élvezi, és a hatalom megszerzése után népszavazással legitimálják a hatalmat. A puccs ettől eltérően a nép által rendszerint nem támogatott és nem legitim semmilyen formában.

A puccs azokban az országokban, térségekben gyakori, ahol a társadalmi erők megosztottsága instabil: napjainkban Dél-Amerikára, afrikai és óceániai régiókra jellemző.

Ha egy puccs félresikerül, vagy csak félig kivitelezett és a szemben álló felek meg tudják szervezni erőiket, akkor a konfliktus eszkalálódik és polgárháborúvá fajul.

Puccsok a történelembenSzerkesztés

Jelenleg hatalmon lévő vezetők, akik puccsal ragadták magukhoz a hatalmat (-2006)Szerkesztés

Több diktatúrát puccs segítségével sikerült megdönteni. Az alább felsorolt vezetők közül többen az Egyesült Államok támogatásával jutottak hatalomra.

További információkSzerkesztés

Nézd meg a puccs címszót a Wikiszótárban!