Szerkesztő:Szilas/Fontos források


ÓkorEdit

Magyar történelemEdit

KoronaEdit

 • Glant: Glant Tibor: A Szent Korona a tengerentúlon és utolsó hazatérés (1944-1978). In Pálffy Géza (szerk): A Szent Korona hazatér: A magyar korona tizenegy külföldi útja (1205–1978). Budapest: Történettudományi Intézet. 2018. = Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISBN 978-963-416-139-4  

BilatEdit

 • Bárány: Bárány Attila (szerk) – Fazekas Gergely Tamás (szerk) – Pusztai Gábor (szerk): Németalföld emlékei Magyarországon - magyar-holland kapcsolatok. Takács Miklós (szerk). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 2017. = Loc Memoriae Hungaricae, 5. ISBN 978 963 318 636 7  
 • Borhi: Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában: Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; Budapest: Osiris. 2018. ISBN 978-963-276-258-6  
 • Sivirsky: Sivirsky Antal: A holland-magyar kulturális kapcsolatok öt évszázada. Budapest: (kiadó nélkül). 1986. ISBN 963 205 160 2  

'56Edit

Mo 1945 utánEdit

Rendszerváltás utánEdit

FöldrajzEdit

 • Ázsiaföldr: Horváth Gergely, Probáld Ferenc, Szabó Pál (szerk): Ázsia regionális földrajza. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 1998. ISBN 9789632840215  
 • Balázs-Sivatag: Balázs Dénes: A sivatagok világa. Budapest: Móra. 1982. ISBN 963 11 3014 2  
 • Bergman-Kamcsatka: Sten Bergman: Kamcsatka ősnépei, vadállatai és tűzhányói között. Cholnoky Béla (ford.). Budapest: Franklin. 1932. = A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára,  
 • Bergman-Kuril: Sten Bergman: A viharok hazájában: Természettudományos kutatóutazás a Kurili-szigeteken. Cholnoky Béla (ford.). Budapest: Franklin. 1934. = A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára,  
 • Eurföldr: Gábris Gyula – Horváth Erzsébet – Horváth Gergely – Kéri András – Móga János – Nagy Balázs – Nemerkényi Antal – Pavlics Károlyné – Simon Dénes, Telbisz Tamás: Európa regionális földrajza - természetföldrajz. ELTE Eötvös Kiadó (2014) (Hozzáférés: 2016. ápr. 1.) (pdf)
 • Probáld-Eurföldr: Probáld Ferenc (szerk): Európa regionális földrajza: Egyetemi és főiskolai tankönyv. Budapest: ELTE Eörvös Kiadó. 2000. ISBN 963 463 319 6  
 • Hajdú - földrajztörténet: Az európai politikai földrajz fejlődésének jellegzetes szakaszai. In Pap Norbert – Tóth József – Hajdú Zoltán: Európa politikai földrajza: Egyetemi tankönyv. Pécs: JPTE TK Kiadói Iroda. 1997. ISBN 9636415943  
 • Hajdú - Észak-Európa: Hajdú Zoltán: Észak-Európa politikai földrajza. In Pap Norbert – Tóth József – Hajdú Zoltán: Európa politikai földrajza: Egyetemi tankönyv. Pécs: JPTE TK Kiadói Iroda. 1997. ISBN 9636415943  

PanorámaEdit

 • Szabó R. Jenő: Nagy-Britannia és Észak-Írország. Budapest: Panoráma. 1976. = Panoráma útikönyvek, ISBN 963-243-089-1  
 • Kis Csaba: Európai miniállamok. Debrecen: Panoráma. 1985. = Panoráma útikönyvek, ISBN 963-243-114-6  


Más útikönyvekEdit

Had+Edit

 • Botár: Botár Árpád: A láthatatlan hadsereg: Kémek, árulók, merénylők. mtdaportal.extra.hu. Tapolca: A TAPOLCAI LAPOK NYOMDAVÁLLALATA (Hozzáférés: 2019. ápr. 18.) (pdf)
 • Kahn: David Kahn: Hitler's Spies. New York: MacMillan. 1978. ISBN 0-02-560610-7  
 • Clark: Lloyd Clark: Kurszk: A legnagyobb csata. Keleti front, 1943. Budapest: Gabo. 2014. ISBN 978-963-689-885-4  
 • Mhad: Liptai Ervin (főszerk): Magyarország hadtörténete: Két kötetben. 2. javított kiadás. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó. 1985. ISBN 963-326-337-9  
  • Rázsó: Rázsó Gyula: Kísérlet az állandó zsoldoshadsereg megteremtésére (1458-1490). In Liptai Ervin (főszerk): Magyarország hadtörténete: Két kötetben. 2. javított kiadás. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó. 1985. ISBN 963-326-337-9  
 • Keegan: John Keegan: A háborús felderítés: Az ellenség megismerése Napóleontól az Al-Kaidáig. Budapest: Európa. 2005. ISBN 963 07 7897 1  
 • Ránki: Ránki György: A második világháború története. Budapest: Gondolat. 1976. ISBN 963 280 275 6  
 • Révay: Révay Zoltán alezredes: II. Rákóczi Ferenc és korának rejtjelzése: (XVIII. század). Budapest: Magyar Néphadsereg Híradó Főnökség. 1874.  

Dipl-hsz-ábEdit

 • Andreides: Andreides Gábor: Fordulópontok Száll József életútjában. In Andreides Gábor (szerk) – M. Madarász Anita (szerk) – Soós Viktor Attila (szerk): Diplomácia-hírszerzés-állambiztonság. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2018. ISBN 978-615-5656-23-1  
 • Baráth: Baráth Magdolna: Hírszerzők diplomáciai fedésben. In Andreides Gábor (szerk) – M. Madarász Anita (szerk) – Soós Viktor Attila (szerk): Diplomácia-hírszerzés-állambiztonság. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2018. ISBN 978-615-5656-23-1  
 • Kávássy: Kávássy János Előd: Tükrök és trükkök. Adalékok Kádár János magyar modelljének amerikai megítéléséhez. In Andreides Gábor (szerk) – M. Madarász Anita (szerk) – Soós Viktor Attila (szerk): Diplomácia-hírszerzés-állambiztonság. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2018. ISBN 978-615-5656-23-1  
 • Sáringer: Sáringer János: A magyar Külügyminisztérium működése 1950 és 1956 között. In Andreides Gábor (szerk) – M. Madarász Anita (szerk) – Soós Viktor Attila (szerk): Diplomácia-hírszerzés-állambiztonság. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága. 2018. ISBN 978-615-5656-23-1  

ÚZEdit

LexikonokEdit

IzmusokEdit

 • A tőke: Marx: A tőke I: A politikai gazdaságtan bírálata. Budapest: Kossuth. 1978. ISBN 963 09 0962 6  
 • Balogh: Balogh András: A gyarmatosítás és a nemzeti felszabadító mozgalom története Ázsiában és Afrikában. 1914-1939: Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó. 1991.  
 • Bihari: Bihari Ottó: Államjog. Budapest: Tankönyvkiadó. 1977.  
 • Gecse 1970: Gecse Gusztáv: Bevezetés a vallástörténetbe. Budapest: Kossuth. 1970–71.  
 • Gecse 1980: Gecse Gusztáv: Vallástörténet. Budapest: Kossuth. 1980. ISBN 963 09 1544 8  
 • Gecse 1985: Gecse Gusztáv – Horváth Pál: A marxista valláskritika és egyházpolitika. Budapest: Kossuth. 1985–86.  
 • Hahn: Hahn István: Istenek és népek. Budapest: Minerva. 1968.  
 • Közig: Dr. Back András (szerk): Közigazgatási szakvizsga: Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet. 2002.  
 • Lenin-ÁF: Vlagyimir Iljics Lenin: Állam és forradalom: A marxizmus tanítása az államról és a proletariátus feladatai a forradalomban. Budapest: Magyar Helikon. 1967.  
 • Lenin-Imp: Vlagyimir Iljics Lenin: Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka: Népszerű tanulmány. Budapest: Kossuth. 1977. ISBN 963 09 1151 5  
 • Marx-Engels: Karl Marx – Friedrich Engels: Marx és Engels válogatott művei: Három kötetben. Budapest: Kossuth. 1975. ISBN 963 09 0320 2  
 • Salgó: Salgó László: A gyarmatosítás és a nemzeti felszabadító mozgalmak 1870–1918 között: Egységes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó. 1992.  

KínaEdit

 • Balázs: Balázs Dénes: A dél-kínai karsztvidék természeti földrajza. Budapest: MTA földrajztudományi kutatócsoport. 1961. Különlenyomat a Földrajzi Közlemények 1961. évi 4. számából  
 • Gimeno: Daniel Gimeno (szerk): Nagy civilizációk – Ókori Kína. Ford. Bánki Dezső. Budapest: Kossuth. 2010. = Nagy civilizációk, 5. ISBN 978-963-09-6095-3  
 • HKína: Gilles Baud-Berthier – Jerome Kerlouégan – Francoise Wang: Hétköznapi élet a kínai császárok korában: 1368-1644. Ford:Aczél Ferenc. Budapest: Corvina. 2007. ISBN 978-963-13-5663-2  
 • Jordán: Jordán, Gyula. Kína története. Budapest: Aula (1999). ISBN 9639215198 
 • Man-Terrakotta: John Man: A terrakotta hadsereg. Budapest: General Press. 2007. ISBN 978 963 643001 6  
 • Polonyi: Polonyi Péter: Kína története. Kozmosz könyvek. Budapest: Kossuth. 1988. ISBN 963 11 5620 6  

Magyar-kínaiEdit

 • Matura: Matura Tamás: A magyar–kínai kapcsolatok elmúlt két éve. Külügyi Szemle, MMXII. évf. 2. sz. (2012) 9–23. o. ISSN 1587-9089
 • Tálas 2012: Tálas Barna: A kínai civilizáció újabb reneszánsza a XXI. század első évtizedeiben. Külügyi Szemle, MMXII. évf. 2. sz. (2012) 24–53. o. ISSN 1587-9089
 • Szobolevszki: Szobolevszki Sándor: Magyar–kínai kapcsolatok 1956–1959: Dokumentumok. Budapest: MTA Jelenkor-kutató Bizottság. 2001. = Iratok a magyar diplomácia történetéhez 1956-1989, ISBN 963 8312 72 6  

MindennapokEdit

 • HKína: Gilles Baud-Berthier – Jerome Kerlouégan – Francoise Wang: Hétköznapi élet a kínai császárok korában: 1368-1644. Ford: Aczél Ferenc. Budapest: Corvina. 2007. ISBN 978-963-13-5663-2  
  • La vie des chinois au temps des Ming; Larousse 2003
 • HGörög: Sophie Royer – Catherine Salles – Francois Trassard: Hétköznapi élet a görög aranykorban. Ford: Aczél Ferenc. Budapest: Corvina. 2010. ISBN 978-963-13-5944-2  
  • La vie des grecs au temps de Périclés; Larousse 2003
 • HRóma: Catherine Salles: Hétköznapi élet a római császárok korában. Ford: Aczél Ferenc. Budapest: Corvina. 2008. ISBN 978-963-13-5766-0  
  • La vie des romains au temps de césars; Larousse 2004
 • Montet: Pierre Montet: La vie quotidienne en Égypte au temps des Ramses. (hely nélkül): Hachette. 1989. ISBN 2010016084  

ÁTMEdit

 • Tőkei Ferenc: Az „ázsiai termelési mód” kérdéséhez. Budapest: Kossuth. 1965.  
 • Tőkei Ferenc: Az társadalmi formák elméletéhez. Budapest: Kossuth. 1968.  
 • Tőkei Ferenc: Antikvitás és feudalizmus. Budapest: Kossuth. 1969.  
 • Tőkei Ferenc (szerk) – Ecsedy Ildikó – Vékony Gábor: Nomád társadalmak és államalakulatok. Budapest: Akadémiai. 1983. = Kőrösi Csoma Kiskönyvtár, 18. ISBN 963 05 3187 9  

SkandináviaEdit

 • Andersson: Ingvar Andersson: A History of Sweden. 2. kiadás. Stockholm: Natur och Kultur. 1970.  
 • Nordenfalk: Carl Nordenfalk (szerk): Stockholm múzeumai. Budapest: Corvina. 1970.  
  • Isaksson: Olov Isaksson: Az Állami Történeti Múzeum és az Éremtár. In Carl Nordenfalk (szerk): Stockholm múzeumai. Budapest: Corvina. 1970. 21–24. o.  
 • Pósán: Pósán László: Skandinávia a középkorban. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 2012. ISBN 978 963 318 213 0  
 • Szűcs: Szűcs R. Gábor: Dánia. Debrecen: Press Publica. 2000. ISBN 963 9001 52 X  

IzlandEdit

 • Alda: Alda Sigmundsdóttir: The little book of the Icelanders in the old days. Reykjavík: Enska Textasmiþjan. 2014. ISBN 978-9935-9177-6-8  
 • Bernáth: Három izlandi történet (Hrafnkells saga, Gísla saga, Bandamanna saga), ford., bevezető, jegyzetek: Bernáth István, Szépirodalmi (1973) 
 • Gylfi: Gylfi Þ. Gíslason: The problem of Being and Icelander - past. present and future. Reykjavík: Almenna bókafélagið. 1973. ISBN 978-9979-53-513-3  
 • Izland '86: Nordal (szerk), Jóhannes, Valdimar Kristinsson. Iceland 1986. Reykjavík: Central Bank of Iceland (1987) (angolul)
 • Jón: Jón R. Hjálmarsson: History of Iceland. Reykjavík: Forlagið Publishing. 2014. ISBN 978-9979-53-513-3  
 • Kiss G: Kiss, Gabriella. Izland - leglátogatottabb régiói. Budapest: Dekameron. ISBN 9789639331518 (2008) 
 • N. Balogh Anikó: N. Balogh, Anikó (szerk., utószó). Edda. Budapest: Európa. ISBN 963 07 3653 5 (1985) 
 • Regék: Szőrös pisztráng. Budapest: Napkút. 978 963 263 053 3 (2008) 
 • S. László Katalin: S. László, Katalin. Izland. Tóni Túra. ISBN 963 502 621 8 (1996) 

EgyebekEdit

 • Eötvös sport: Sentényi, Barna. A 150 éves Eötvös József gimnázium története - Az iskola sportéletének története. Budapest: Reáltanoda Alapítvány (2007). ISBN 978-963-87396-1-2 
 • Bojtár: Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába. Osiris (1997) (Hozzáférés: 2016. dec. 14.) (pdf)
 • SLO: Marjan Krušič (szerk): Slovenija: Turistični vodnik. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.  

aktuaEdit