Magyarország földművelésügyi minisztereinek listája

Magyarország földművelésért felelős minisztere

A földművelésügyi tárcát irányító politikusok listája

szerkesztés
Név hivatal kezdete hivatal vége párt megjegyzés
Földmívelés-, ipar-, és kereskedelemügyi miniszter (1848/1849, 1867–1889)
Klauzál Gábor 1848. március 23. 1848. október 2. Ellenzéki Párt
Országos Honvédelmi Bizottmány 1848. október 2. 1849. május 2. OHB Egy Kossuth Lajos vezette, tárcákat el nem osztó testület irányította
Batthyány Kázmér 1849. május 2. 1849. augusztus 11. Ellenzéki Párt külügyminiszterként, ideiglenesen
A bécsi kormány hatáskörében 1849. augusztus 11. 1867. február 20.
Gorove István 1867. február 20. 1870. május 23. Deák Párt
Szlávy József 1870. május 23. 1872. december 5. Deák Párt
Zichy József 1872. december 5. 1874. március 21. Deák Párt részben egyidőben közmunka- és közlekedésügyi miniszter is
Bartal György 1874. március 21. 1875. március 1. Deák Párt
Simonyi Lajos 1875. március 2. 1876. augusztus 21. Szabadelvű Párt
Trefort Ágoston 1876. augusztus 21. 1878. december 4. Szabadelvű Párt vallás- és közoktatásügyi miniszterként, ideiglenesen
Kemény Gábor 1878. december 4. 1882. október 12. Szabadelvű Párt
Széchényi Pál 1882. október 12. 1889. április 8. Szabadelvű Párt
Szapáry Gyula 1889. április 8. 1889. június 15. Szabadelvű Párt
Földmívelésügyi miniszter (1889–1919)
Szapáry Gyula 1889. június 16. 1890. március 15. Szabadelvű Párt
Bethlen András 1890. március 15. 1894. június 10. Szabadelvű Párt
Fejérváry Géza 1894. június 10. 1894. július 16. pártonkívüli honvédelmi miniszterként, ideiglenesen
Festetics Andor 1894. július 16. 1895. november 2. Szabadelvű Párt
Darányi Ignác 1895. november 2. 1903. november 3. Szabadelvű Párt
Tallián Béla 1903. november 3. 1905. június 18. Szabadelvű Párt
György Endre 1905. június 18. 1905. október 18. Szabadelvű Párt (?)
Feilitzsch Artúr 1905. október 18. 1906. április 8. Szabadelvű Párt (?)
Darányi Ignác 1906. április 8. 1910. január 17. Országos Alkotmánypárt
Serényi Béla 1910. január 17. 1913. június 10. Nemzeti Munkapárt
Ghillány Imre 1913. június 10. 1917. június 15. Nemzeti Munkapárt
Mezőssy Béla 1917. június 15. 1918. január 25. Függetlenségi és 48-as (Kossuth) Párt
Wekerle Sándor 1918. január 25. 1918. február 11. 48-as Alkotmánypárt miniszterelnökként, ideiglenesen
Serényi Béla 1918. február 11. 1918. október 31. Nemzeti Munkapárt
Buza Barna 1918. október 31. 1919. március 21. Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt
Földmívelésügyi népbiztosok (1919. március 21. – június 29.)
Csizmadia Sándor 1919. március 21. 1919. április 3. MSZDP
Nyisztor György 1919. március 21. 1919. július 24. KMP
Hamburger Jenő 1919. március 21. 1919. június 29. MSZDP
Vántus Károly 1919. március 21. 1919. június 29. MSZDP
Népgazdasági Tanács, földmívelésügyi főosztály-vezető (1919. június 29. – augusztus 1.)
Nyisztor György 1919. június 29. 1919. június 29. KMP
Hamburger Jenő 1919. június 29. 1919. augusztus 1. MSZDP
Vántus Károly 1919. június 29. 1919. augusztus 1. MSZDP
Földművelésügyi miniszter (1919–1967)
Takács József 1919. augusztus 1. 1919. augusztus 6. MSZDP a központi munkástanács által megbízva
Győry Loránd 1919. augusztus 7. 1919. augusztus 15. pártonkívüli (?) helyettes államtitkár megbízva a minisztérium ideiglenes vezetésével
Nagyatádi Szabó István 1919. augusztus 15. 1919. augusztus 27. Országos Kisgazdapárt
Rubinek Gyula 1919. augusztus 27. 1920. augusztus 15. Országos Kisgazdapárt 1920. július 19. és augusztus 15. között már csak ideiglenesen, kereskedelmi miniszterként
Nagyatádi Szabó István 1920. augusztus 15. 1921. december 3. Országos Kisgazdapárt
Mayer János 1921. december 3. 1922. június 16. Országos Kisgazdapárt
Nagyatádi Szabó István 1922. június 16. 1924. október 14. Egységes Párt
Bethlen István 1924. október 14. 1924. november 15. Egységes Párt
Schandl Károly 1924. október 14. 1924. november 15. Egységes Párt államtitkárként megbízva az adminisztratív teendők miniszteri hatáskörben irányításával
Mayer János 1924. november 15. 1931. augusztus 24. Egységes Párt
Ivády Béla 1931. augusztus 24. 1932. február 4. Egységes Párt
Purgly Emil 1932. február 4. 1932. október 1. Egységes Párt
Kállay Miklós 1932. október 1. 1935. január 9. Nemzeti Egység Pártja
Darányi Kálmán 1935. január 9. 1938. március 9. NEP 1936. október 10-étől, miniszterelnök és földművelésügyi miniszter
Marschall Ferenc 1938. március 9. 1938. május 14. NEP
Sztranyavszky Sándor 1938. május 14. 1938. november 15. NEP
Teleki Mihály 1938. november 15. 1940. december 30. Nemzeti Egység Pártja
Bánffy Dániel 1940. december 30. 1944. március 22. Erdélyi Párt
Jurcsek Béla 1944. március 22. 1944. október 16. Nyilaskeresztes Párt
Pálffy Fidél 1944. október 16. 1945. március 27. Nyilaskeresztes Párt
Nagy Imre 1944. december 21. 1945. november 15. MKP ténylegesen 1945. március 27-étől, lásd Ideiglenes Nemzeti Kormány
Kovács Béla 1945. november 15. 1946. február 23. FKGP
Dobi István 1946. február 23. 1946. november 20. FKGP
Bárányos Károly 1946. november 20. 1947. szeptember 24. FKGP kétszer is rövid ideig ideiglenesen
Szabó Árpád 1947. szeptember 24. 1948. április 16. FKGP
Dobi István 1948. április 16. 1948. december 10. FKGP utolsó napján már csak ideiglenesen
Csala István 1948. december 10. 1949. június 11. FKGP május 20-ától már csak ideiglenesen
Erdei Ferenc 1949. június 11. 1953. július 4. NPP / pártonkívüli 1952. január 5-én több olyan területet is leválasztottak a minisztériumról, amik ma ismét a részét képezik
Hegedüs András 1953. július 4. 1954. október 30. MDP
Erdei Ferenc 1954. október 30. 1955. november 15. pártonkívüli (?)
Matolcsi János 1955. november 15. 1956. október 24. MDP
Kovács Béla 1956. október 24. 1956. október 31. FKGP
betöltetlen 1956. október 31. 1956. november 4.
Dögei Imre 1956. november 4. 1960. január 15. MSZMP 1957. májusáig megbízott, majd tényleges miniszter
Losonczi Pál 1960. január 15. 1967. április 14. MSZMP
Mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter (1967–1990)
Dimény Imre 1967. április 14. 1975. július 4. MSZMP
Romány Pál 1975. július 4. 1980. június 27. MSZMP
Váncsa Jenő 1980. június 27. 1989. május 10. MSZMP
Hütter Csaba 1989. május 10. 1990. május 23. MSZMP
Földművelésügyi miniszter (1990–1998)
Nagy Ferenc József 1990. május 23. 1991. január 16. FKGP
Gergátz Elemér 1991. január 16. 1993. február 22. FKGPEKGP pártja időközben kilépett a kormányból, ő azonban maradni akart, ezért kizárták. A moratórium lejárta után átlépett az újonnan alakult Egyesült Kisgazdapártba
Szabó János 1993. február 22. 1994. július 15. EKGP
Lakos László 1994. július 15. 1996. december 15. MSZP
Nagy Frigyes 1996. december 15. 1998. július 8. MSZP
Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1998–2010)
Torgyán József 1998. július 8. 2001. február 15. FKGP
Boros Imre 2001. február 15. 2001. március 25. MDF ideiglenes megbízással
Vonza András 2001. március 25. 2002. május 27. pártonkívüli 2001. végén lépett ki az FKGP-ből
Németh Imre 2002. május 27. 2005. május 1. MSZP
Gráf József 2005. május 2. 2010. május 29. MSZP
Vidékfejlesztési miniszter (2010–2014)
Fazekas Sándor 2010. május 29. 2014. június 6. Fidesz
Földművelésügyi miniszter (2014–2018)
Fazekas Sándor 2014. június 6. 2018. május 18. Fidesz
Agrárminiszter (2018 óta)
Nagy István 2018. május 18. hivatalban Fidesz

Egyéb irodalom

szerkesztés
  • Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–2004. Az 1987–2004 közötti időszakot feldolgozta és sajtó alá rendezte Hubai László. 5. bővített és javított kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2004. ISBN 963-05-8106-X