Wikipédia:Wikitanácsi indítványok/Világ

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Világ szerkesztő tevékenységeiSzerkesztés

Kezdeményező: Rosszkornyifog vita Időpont: 2018. január 31., 19:26 (CET)

A beadványt benyújtó fél a beadványt 2018. február 4-én véglegesítette, annak szövegét a továbbiakban nem módosítja – Rosszkornyifog vita 2018. február 6., 12:08 (CET)

Érintett felekSzerkesztés

A két szerkesztő egy és ugyanaz, azonban Világ működése jelenleg egyetlen usernévhez köthető, nem használ zoknibábokat.

 • Ezen kívül mindenki érintett, aki a Mátyás király cikkben részt vett a társadalmi mobilitás vitában, hisz Bináris az indítványt kiterjesztette. Tiltakozom az ellen, hogy az érintett felek szavazhatnak ellenem – Világ vita 2018. február 9., 07:29 (CET)

Irányelvek, leírásokSzerkesztés

A probléma leírásaSzerkesztés

Világ szerkesztő magánháborút vív vélt vagy valós ellenfelei ellen: hosszabb ideje visszaél a közösség türelmével. Évek óta itt szerkesztő wikipédistákat zaklat. Az állandó demonstrálásával elvonja a szerkesztők figyelmét a fontosabb feladatoktól. Kilométer hosszúságú kommentekkel floodolja az üzenőfalakat és a vitalapokat – ugyanazt a véleményt több helyre is beszúrja. Képtelen a kompromisszumra. Az általa választott jelentéktelen, partikuláris témákat (blond, ágyas, mobilitás) erőlteti minden áron.

Világ/Kódex szerkesztőnek köszönhető, hogy egy kiemelt cikk nem került a kezdőlapra.

Személyeskedés, zaklatás, megfélemlításSzerkesztés

A teljesség igény nélkül:

Magánvéleményem alapján az utóbbi három (valójában ennél jóval több) kijelentés a külvilág szemében alkalmas a Wikipédia lejáratására. Enciklopédiánkat különböző emberek szerkesztik, különböző szándékokkal, egyéni látásmóddal; fontos, hogy a vitákat szakmai mederben tartsuk, hogy a szerkesztőmunkától ne vagyük el mások kedvét sem.

Természetesen a Wikipédia nem „tabusító hadsereg”, és a jó hírnévhez való jog éppúgy megilleti, mint a szerkesztőit.

Zavarkeltés, zaklatás, a támadott szerkesztő követése: Világ január 31-i megnyilvánulásaiSzerkesztés

Sajnos Világ Wikipédián folytatott tevékenységéhez hozzátartozik, hogy több fórumon is aktívan jelen van, számos vitalapon erőlteti ugyanazt a tematikát. A teljesség igénye nélkül a 2018. január 31-én indított kampányára utalnék:

Le kell szögeznem, hogy Hungarikusz Firkász vitalapján a Világ által felhozott forrásokat kritizáltam, nem foglalkoztam Világ viselkedésével. Tény, hogy Világ szerkesztő HuFi vitalapjára is követett: fenti tevékenysége kimeríti a zaklatás fogalmát. VIlág viselkedésése megfelel a wikistalking kritériumainak:

A „wikistalking” kifejezés arra a cselekményre utal, amikor egy megtámadott szerkesztőt más szócikken vagy szócikkeken is tovább támadnak azzal a céllal, hogy a zavarkeltés folytatódjon. E kifejezéssel azt a folyamatot illetjük, amikor egy adott szerkesztőt valaki mindenhova követ a Wikipédián, állandóan ugyanazokat a szócikkeket szerkeszti, mint a célpont, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy idegesítse, bosszúságot okozzon neki. A zaklatás egyik fontos eleme és egyben a legkárosabb a zavarkeltés. Amennyiben a „más szerkesztő állandó követése” célirányultsággal, személyes támadásokkal vagy más káros viselkedéssel kapcsolódik össze, akkor az komoly problémává fejlődhet.

Tartalmi problémák (forrásolás, zagyvaságok)Szerkesztés

 1. A Külső megjelenése, jellemvonásai (!) alfejezetben helyezi el a bolondra utaló részt, forrás nélkül.
 2. I. Mátyás és IV. Béla összevetése I. Mátyás kiemelt szócikkében.
 3. Forrásként megadott cikkében egy költőre hivatkozik történészként.
 4. Szövegrész és forrás törlése.
 5. A Világ által Mátyásnak tulajdonított, újra és újra bemásolt szöveg nagy valószínűséggel egy kortárs író alkotása (Világ a mai napig nem reagált erre a megfigyelésemre).
 6. Olyan forráskiadványra hivatkozik Mátyás és Edelpeck Borbála kapcsán, amelyben egy szót sem ejtenek Edelpeck Borbáláról. Kérdőjeles, hogy olvasta-e a kiadványt.
 7. Világ olyan kötetre hivatkozik Mátyás király kora kapcsán, mely a 16–17. század történetét tárgyalja. Világ szerint a 16–17. századi társadalmi mobilitás felismerése automatikusan alátámasztja a Mátyás-kori társadalmi mobilitásról alkotott magánvéleményét.

Világ szerkesztő kommunikációja egyoldalú. A forrásütköztetés, véleményütköztetés, eszmecsere rendre elmarad. Világ szerkesztővel akkor, csakis akkor lehetséges a békés egymás mellett élés, ha az összes betoldását, változtatását maradéktalanul elfogadjuk. Mivel a forrásai általában nem megfelelőek, erre kevés esélyt látok.

Netikett semmibe vételeSzerkesztés

Világ szerkesztő gyakran ír egyes szavakat NAGYBETŰVEL, finoman szólva kerüli a tömörséget, vitapartnerei nevét pontatlanul írja le, agresszívan kommunikál. Álljon itt két idézet a társadalmi mobilitás szócikk vitalapjáról, az eredeti helyesírás és központozás megtartásával:

„Nem így van a cikkben! Ne állíts valótlan dolgokat. Összemosás, a foglamak helytelen használata nem vezet sehová. Nincs olyan megosztás, felosztás, hogy a speciális eset a menekülést szolgálja. Akkor a nem speciális mit szolgál? Én nem azért kezdtem a borzasztó cikket javítani, hogy maradjon a katyvasz. A társadalmi mobilitást lehet pszichológiai, szociálpszcihológiai szempontból is vizsgálni, de a menekülés NEM a társadalmi mobilitás SPECIÁLIS ESETE! És nincs szakirodalmad! A cikkben jelölt források is azt állítják, amit én.”

„Nem átbarkácsoltam a cikket, hanem egzakt, mind a szociálogiában, mind a szociálpszichológiában használt fogalmakat definiáltam. A szociális identitást lehet vizsgálni a társadalmi mobilitás kapcsán, de attól még a TÁRSADALOM MOBILITÁS FOGALMA ugyanaz. A stigmatizált csoporttól való eltávolodás nem TÁRSADALMI MOBILITÁS. A szociálpszcihológiai is használja a társadalmi mobilitás fogalmát. A szociális identitást lehet vizsgálni akkor is, ha a társasdalmi mobilitás nem változik, a változás által megélt identitásprobléámákat is lehet vizsgálni, de az NEM A TÁRSADALMI MOBILITÁS meghatározása.”

Igazolás az érintettek értesítésérőlSzerkesztés

VIlág szerkesztő a vitalapján értesítve

Igazolás a vitarendezés más formáinak igénybevételéről (esetleges)Szerkesztés

Sok-sok wikipédista próbálta jobb belátásra téríteni, ezidáig kevés sikerrel. A teljesség igénye nélkül megemlítendő a Mátyás király szócikk archivált vitalapja, a Kocsmafal Ágyasok és fattyak szakasza, akárcsak az Adminisztárorok üzenőfala.

Lásd továbbá a vitalapját (a felsorolás a blokkértesítőket és figyelmeztetéseket nem tartalmazza):

 1. 2017. október 17.
 2. 2017. október 18.
 3. 2017. október 28.
 4. 2017. november 28.
 5. 2017. december 17.
 6. 2018. január 26.

Sokadik alkalommal törölték komment nélkül a munkámat. Próbáltam a problémát először a törlővel tisztázni - annak ellenére, hogy eddig sem sikerült. Ezután került az AÜ-re az ügy. Ezek után a cikk vitalapján megint komment nélkül törölt, miután dobozba zárta a szabálytalankodásának nyomait.

II/1 https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerkeszt%C5%91vita:Rosszkornyifog&diff=19568507&oldid=19539742

II/2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Vita:I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly#Arch%C3%ADvum

Érintett felek álláspontjaSzerkesztés

A beadványt benyújtó fél álláspontjaSzerkesztés

Világ eddigi tevékenysége rosszindulatú és közösségellenes. Az üzenőfalakon, vitalapokon való kommentelése sokszorosa a főnévtérbeli szerkesztéseinek – a Wikipédián való tevékenysége több kárral jár, mint haszonnal. Részemről nem tartom valószínűnek, hogy megjavulva hasznos szerkesztő legyen.

Személyeskedései megelőzték a személyeskedésemet és mások válaszreakcióit. A január 31-i laptörténetekből az is világosan kiderül, hogy Világ azután is floodolta az üzenőfalakat és vitalapokat, hogy több helyen kifejtettem, miért vontam vissza a szerkesztéseit. A 2017 nyara óta tartó szerkesztési háborúkat figyelembe véve csak a Wikipédiából való végleges kitiltását tartom indokoltnak – amennyiben a WT eltiltaná a Mátyás király szócikk szerkesztéstől, könnyen találna magának új célpontokat.

Világ feltűnően jól ismeri a Wikipédia jogi kiskapuit: amennyiben az adminok szabályszerűen akarnak eljárni, nem minden lépésért vonhatják felelősségre. (Az sem zárható ki egyértelműen, hogy Világ esetében egy korábbról kitiltott szerkesztő inkarnációjával van dolgunk.) Tekintettel Világ szerkesztő tájékozottságára és intelligenciájára (amit egyikünk sem vitathat el), tudatosan veszi semmibe a netikettet.

Kérem, hogy a WT fogadja ba az ügyet és belátása szerint járjon el.

Világ álláspontjaSzerkesztés

SzemélyeskedésSzerkesztés

A probléma alapja, hogy hónapok óta azt kérem, hogy a munkámat KOMMENT NÉLKÜL SENKI NE TÖRÖLJE. Legutóbb jeleztem a problémát a cikk vitalapján – kaptam válaszként letrollozást. Kértem kommentet a törléshez – Rosszkornyifog válasz helyett még a kérést is törölte a vitalapjáról. Ha a munkámat komment nélkül senki nem törölné, nem írnék az AÜ-re. Kaptam már blokkot korábban is azért, mert a komment nélküli törlést kifogásoltam.

Személyeskedés, zaklatás, megfélemlítés:

Kezdő szerkesztőként hogy tudnék én bárkit is megfélemlíteni? Az minősül fenyegetésnek, ha az állítom, hogy az utolsó lehelletemig harcolni fogok a Wikipédia szabályainak betartásáért? Tiltakozom az ellen, hogy én bárkit is fenyegetnék! Nem tudtam, mi a vandál definíciója a Wikipédián, azóta sem vagyok vele teljesen tisztában. Kezdetben azt gondoltam, hogy aki a Wikipédia szabályait szándékosan nem tartja be, az vandál. Ezek szerint nem. Legutóbb az AU-n próbáltam megtudni, hogy nevezi a Wikipédia a komment nélkül törlőket, de még nem sikerült.

Kérések a különböző szerkesztőkkel kapcsolatban:

Pagony levandálozása Társadalmi mobilitás a Mátyás cikkben. Nagyon sok forrással támasztottam alá, hogy javult a mobilitás Mátyás idején. Kaptam olyan kifogásokat, hogy nem igaz, hogy javult, mert Mátyás után jobb lett, nem igaz, hogy javult, mert Kinizsi Pál nem is volt jobbágy származású (véletlenül sem állítottam, hogy az volt). Mert a bolond jelenlétéből nem lehet társadalmi mobilitásra következtetni. (Véletlenül sem következtettem a bolond jelenlétérből társadalmi mobilitásra.) Semmi sem bizonyítja, hogy a mobilitás nagyobb lett volna előtte – én közben egy litániát írok arról, hogy történészek állítják, hogy Mátyás idején kicserélődött az arisztokrácia.

„Látjuk, amiket írkálsz, csak túl udvariasak vagyunk ahhoz, hogy válaszoljunk.” – én nagyon tudnám díjazni, ha kevésbé lenne velem udvarias bárki, csak méltasson válaszra.

Szilas levandálozása

Komment nélkül áthelyezte a Pálos rendről írt bejegyzésemet máshová, mert úgy gondolta, Mátyás kapcsán nincs szükség arról beszélni, milyen volt az egyházpolitikája. Ebben az esetben is azért használtam a vandál szót, mert azt hittem, hogy indoklás nélkül nem lehet eltüntetni a cikkből semmit. A varázsszó a komoly történész. Aki nem komoly történésznek ítéltetik, azt nem lehet forrásként használni egy történelmi személy kapcsán. Történelmi személy tevékenységét lehet vizsgálni szociálpszichológiai és egyéb szempontokból is – komoly történészek érdeklődési köre véleményem szerint nem a forrás minőségének ismérve.

A komoly történész írt arról, hogy Mátyásnak ívelt volt a szemöldöke, ezért ez kitörölhetetlen a cikkből. Beláttam, és az ívelt szemöldök törlésemet visszavontam. A komoly történsz azt is állította, hogy a csúf Mátyás üldözte a szerelmével a nőket, akik menekültek előtte. „Mátyást a kortársai nem tartották szépnek.”' Komoly történész ezt állítja, mert a komoly történésznek rendelkezésre állnak a korabeli szépségideállal kapcsolatos adatok. „ Haragos dühkitörései félelmet ébresztettek.” – ha komoly történész ezt állítja, akkor harcokat kell vívni ahhoz, hogy ne legyen a cikkben ez a mondat. "A mondák szerint könnyen megértette magát minden emberrel." – az volt a feltételezésem, ha ilyen mondatok esetén lehet hivatkozni mondákra, akkor a történészekkel alátámasztott bolond is elfogadható.

Elvitatja Rosszkornyifog értelmét, súlyos szemtám.

Nem, nem vitattam el Rosszkornyifog értelmét, azt volt a megjegyzésem, hogy baj lehet vele – ha értelmetlen tartalomnak ítél egy nem értelmetlent, akkor lehetséges, hogy az értelme nem tudja befogadni, hogy miért értelmes a tartalom. Ettől még van neki értelme, csak az adott értelmes tartalom befogadására nem képes.

A Wikipédia, mint közösség abszurd bírálata, miszerint egy „baráti kör” szerkeszti az online enciklopédiát

Nem a Wikiédia egész közösségét bírálom, mert ez totál abszurd lenne, hisz én is a részese vagyok. Azokat bírálom, akik nem érzik magukra kötelező érvényűnek a Wikipédia szabályait.

A tabusítóktól számonkértem az átlásztó ürügyeiket” Kicsit bővebben Rosszkornyifog linkje: A társadalmi mobilitás Mátyás idején javult Magyarországon. Ennek eklatáns példái, a jobbágyszármazású Bakócz Tamás, aki a püspökségig vitte, még a pápai címre is esélyes volt, és Kinizsi Pál, aki szintén nagyon egyszerű sorból származva lett korának legjelentősebb hadvezére. Különösen uralkodása második felében törekedett az alacsonyabb származású, tehetséges embereknek képességeikhez méltó lehetőséget adni.[1] [2]" - ez a tartalom kicsit másként most ott a cikkben.

„A halálhírt Tibrilli, Mátyáshoz közelálló bizalmi embere, a bolondja tudatta az urakkal.” – forrással támasztottam alá! Rosszkornyifog komment nélkül törölte – most ott van a cikkben.

Tartalmi problémákSzerkesztés

"A Külső megjelenése, jellemvonásai (!) alfejezetben helyezi el a bolondra utaló részt, forrás nélkül."

Mátyás bolondjához már egy regényni forrást idézek, de még mindig nem lehet benne a szociálpszichológia szempont a cikkben, mert komoly történszek nem foglalkoznak vele.

"I. Mátyás és IV. Béla összevetése I. Mátyás kiemelt szócikkében."

Egyetlen mondatom volt azzal kapcsolatban, hogy Mátyás nem követte el IV. Béla hibáit a társadalmi mobilitás tudatos megváltoztatása szempontjából. "az uralkodói osztály befolyását diplomatikusabban gyengítette, mint elődje."

"Forrásként megadott cikkében egy költőre hivatkozik történészként." -

nem költőre hivatkozom, hanem Krizsai Mónikára, ő pedig hivatkozik Ábel Jenő Adalékok a humanizmus történetéhez Magyarországon munkájára.

"Szövegrész és forrás törlése."

Egyetlen alkalommal véletlenül töröltem ezt a részt. A hibámat beláttam, sem előtte, sem utána nem fordult elő. Lehetséges, hogy rajtam kívül senki nem szokott így tévedni - az én munkámat soha nem véletlenül törlik, ezt elismerem. Vajon miért nem azt írja Rosszkornyifog, hogy komment nélkül töröltem? Rólam nem feltételez ilyesmit ugyebár.

"A Világ által Mátyásnak tulajdonított, újra és újra bemásolt szöveg nagy valószínűséggel egy kortárs író alkotása (Világ a mai napig nem reagált erre a megfigyelésemre). Olyan forráskiadványra hivatkozik Mátyás és Edelpeck Borbála kapcsán, amelyben egy szót sem ejtenek Edelpeck Borbáláról. Kérdőjeles, hogy olvasta-e a kiadványt."

Folyton formálgatja a vádjait itt is - én most beírom a vád az első megfogalmazást, mert szerintem nem korrekt, hogy a vitának megfelelően írja át a vádjait. "melyet valószínűleg nem vett kézbe" írta korábban. Véleményem szerint tisztességtelen, hogy a hozzászólások után irogatja át a vádjait. – Világ vita 2018. február 4., 14:55 (CET)

Mikor lesz ennek vége? Az utolsó vád elképesztően abszurd! Ott van a Mátyás cikkben a társadalami mobilitás, nagyon sok forrás elelmzi az akkori helyzetet, Rosszkornyifog a vádaskodásában citált egy olyan forrást, amivel arról akartam meggyőzni a társadalmi mobilitás ellenzőit, hogy miért is fontos a társadalmi mobilitás bemutatása. Nem forrás a Mátyás korabeli helyzetre, arra forrás, hogy komoly történészek is elemzik a kérdést. Én nem akarok vitázni, csak azt szerettem volna elérni, hogy komment nélkül ne töröljék a munkámat. A jövőbeni vádaskodásokra én nem akarok reagálni, aki tárgyilagosan akar dönteni, az úgyis látja, mi a helyzet. – Világ vita 2018. február 4., 20:56 (CET)

Többszöri kérésem nem talál meghallgatásra, sok hónap óta kérem a kommenttel ellátott törléstSzerkesztés

„A Pálos rend és Mátyás kapcsolatáról nem csak a mondák tanúskodnak, minden komment nélkül eltünt. Ez szerinted konszenzusos megoldás? Még egyszer kérdezem: a régi szerkeztők itt mindent megtehetnek, az újak meg tűrjék szó nélkül? Ha bárki egy másik ember munkáját törli, mert úgy látja, nem a megfelelő helyen van itt, az a minimum, hogy indokolja a véleményét. Ez az elvárás szerinted helyénvaló vagy sem?” –

kértem ezt több, mint fél éve. A vita most is azért robbant ki, mert a komment nélküli törlés szokása változatlan velem kapcsolatban. – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Világ (vitalap | szerkesztései) 2018. február 4., 08:53 (CET) – Világ vita 2018. február 4., 09:14 (CET)

Egyértelműen hazug állítások a vádbanSzerkesztés

"Tekintettel Világ szerkesztő tájékozottságára és intelligenciájára (amit egyikünk sem vitathat el), tudatosan veszi semmibe a netikettet." Rosszkornyifog engem értelmi fogyatékosnak nevezett. "Az általa választott jelentéktelen, partikuláris témákat (blond, ágyas, mobilitás) erőlteti minden áron." - A társadalmi mobilitás se nem jelentéktelen, se nem partikulásris téma. – Világ vita 2018. február 9., 07:45 (CET)

Bináris jön a vitalapomra, és még onnan is törölSzerkesztés

Ez olyan gusztustalan és minden tisztességet nélkülöző lépés, amire nem a vándálkodás a megfelelő kifejezés. Ha hatalom lehet ilyen jellemtelen emberek kezében, és senkinek nincs ellene egy szava, egy lépése sem, akkor én tényleg nagyon naiv voltam, amikor azt képzeltem, hogy esélyem van azok ellen, akik engem trolloznak. Számomra visszataszító, ha bárki mások vitalapjába beletöröl. A Wikipédián senkinek nincs ellene kifogása? – Világ vita 2018. február 9., 07:16 (CET)

Leírtam ott is, hogy mi történt, és itt is mindjárt le fogom, mert öngólt lőttél vele. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 9., 08:24 (CET)

A fene sem akar veletek focizni. Ti vagytok az egész Wikitanács, minek kellett nektek ez a színjáték, ha nem számítanak semmit a szabályok? A Wikipédiának vannak szabályait, amire ti hivatkozni tudtok, ha valaki útban van, de amit magatokra nézve nem éreztek kötelezőnek. Ha tudtam volna, hogy erről a kérdésről azok döntenek, akik most szavaztak, egy betűt sem írok ide. Minek? Az ítél, akit vádolok? Az ítél, aki ellen én panaszkodom? – Világ vita 2018. február 9., 08:46 (CET)

További álláspontokSzerkesztés

Texaner álláspontjaSzerkesztés

Két kis kakas kakaskodása az egész! Javaslom a Wikitanács határozatban kötelezze a két felet, hogy egy-egy korsó sör társaságában (mint azt már korábban felajánlottam a söröket fizetem) személyes találkozón beszélje meg problémáját. Ha Roszkornyifog nyifogására Világ eltiltásra kerül rossz megoldás, az, hogy mind a kettő valamilyen szankciót kap még rosszabb. A vita, kívülről nézve, meglehetősen pitiáner kérdések körül forog. – Texaner vita 2018. február 4., 09:58 (CET)

Kobeat álláspontjaSzerkesztés

Ezzel a véleménnyel teljesen egyetértek. Beszéljék meg a problémát személyesen valahol! Nem csak a Világ, hanem Rosszkornyifog is személyeskedik, egyik szerkesztő sem különb a másiknál. Az indítványt feleslegesnek tartom. – KoBeAt Let’s discuss it! 2018. február 4., 11:03 (CET)

Vadaro megjegyzéseSzerkesztés

Csak egy apró megjegyzés a "Tartalmi problémák" szakaszhoz: A 6. pontban jelzett Ábel Jenő könyvet nem kell "kézbe venni", mert fenn van a neten. – Vadaro vita 2018. február 4., 12:39 (CET)

Világ szerint Ábel Jenő könyvében megtalálhatók Mátyás Edelpeck Borbálához intézett sorai. Ilyen szavakat a kiadvány nem tartalmaz. Szerintem lényegtelen, hogy Világ olvasta-e a könyvet. – Rosszkornyifog vita 2018. február 4., 13:23 (CET)

A fenti 6. pont szövegét a megjegyzésem óta megváltoztatták. Az eredeti szöveg ez volt: "Olyan forráskiadványra hivatkozik, melyet sohasem vett kézbe." A megjegyzésem erre a szövegre vonatkozott. – Vadaro vita 2018. február 4., 19:09 (CET)

Hkoala álláspontjaSzerkesztés

Szerintem nem Világ és Rosszkornyifog konfliktusáról van szó (mint azt Texaner és Kobeat állítják). A személyeskedésben valóban mindketten sárosak (meg is kapták a blokkot érte), de az odavezető úton Világ állt szemben mindenki mással, aki kifogásolni merte a szerkesztéseit (lásd az I. Mátyás magyar király vitalapjának archívuma), illetve nem osztotta véleményét (az egyéb kocsmafalon az Ágyasok és fattyak szakaszban). Nem képes vagy nem hajlandó elfogadni, hogy ne legyen igaza, nem képes abbahagyni egy vitát, ahol alulmaradt.

Abban nem vagyok biztos, hogy jó ötlet volt rögtön a WT-hez fordulni; először talán egy véleménykérést kellett volna kiírni. Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2018. február 4., 15:22 (CET)

Volt, aki érdemi kritikára méltatott, elmondta a véleményét arról, hogy nem alapos a megfogalmazásom, nem elégséges a forrás, amit idézek - ezt a kritikát azonnal megfogadtam.
„Mátyást a kortársai nem tartották szépnek.” - így van, mert komoly történész ezt állítja, ez egész egyszerűen elképesztett.
Kifogások, amiket nem tudok becsülni:
nem igaz, hogy javult a társadalmi mobilitás
Mátyás egyházpolitikájának nincs helye a cikkben
"Egyébként a Pálos-renddel való kapcsolatairól kizárólag Pálos-rendi forrásokból értesülhetünk, független forrásban nem találkoztam vele, pedig jó néhány könyvet átolvastam." - ez a kritikai sem igaz.
"Természetesen volt gyors felemelkedés ebben a korban, de semmi nem bizonyítja, hogy e mobilitás lényegesen nagyobb lett volna, mint előtte vagy utána." - nagyon sokszor hivatkozom a forrásaimra, komoly történeszek állítják, hogy de, igen. Az, hogy a bárók fele kicserélődött bizonyítva van. Kapom a vádat, indoklom, miért nincs alapja - és mintha nem is reagálnék semmit.
""Az általad említett téma leginkább a Mátyás király (néprajz) vagy az Udvari bolond cikkbe tartozik. Ide semmiképpen sem, mert ez az ország mindennapjairól szól, nem pedig az udvari életről.– Szilas vita 2017. november 29., 13:46 (CET) Navigációs menü" -
Mátyás király életmódja, az az ő jellemzése, nem a mondák és a néprajz kérdése. Kérlek írd meg, hogy ezzel egyetértesz-e vagy sem.
Volt, hogy vitát döntött el a boldond. Ő adta az urak tudtára a király halálát. Bejáratos volt olyan helyekre, ahová számos báró nem. Miért nem lehet erről itt beszélni? Ezt történészek vizsgálják, nem monda-szakértők. – Világ vita 2017. december 1., 12:12 (CET)"
Ezek a témák a bolond kivételével ott vannak a cikkben. A bolonddal kapcsolatban annyit lehetett nagy nehezen elérni, hogy ő tudatta Mátyás halálhírét. Aki ezt a hírt vitte, véleményem szerint jelentő szereplő volt Mátyás életében.
"Mátyást környezete, alattvalói, ahogy azt Philippe de Commynes, Merész Károly majd XI. Lajos francia király minisztere feljegyezte, uralkodása végén már egyértelműen kegyetlennek tartották, mindenki félt tőle." Merész károly miniszterének véleménye olyan fontos információ a cikkben, hogy még a nevét is bele kell citálni a Mátyás cikkbe. Ellenben, mikor én a történészek, szociálpszicholágiában jártas szakemberek véleményét idézem Mátyás bolondjának jelentőségéről, akkor ide ne írjam, mert az a mondákba való. Merész Károlynak olyan fontos szerepe volt Mátyás életében, hogy mindenki helyélvalónak gondolja a jelenlétét a cikkben.
Nem az a baj, hogy a véleményemet nem osztja bárki. Ha tévedtem, és beláttatják velem, az engem csak előrevisz. Alaptalan kritikkal, valótlan állításokkal nem tudok és nem akarok egyetérteni. Ezekről a kritikákról bebizonyosodott, hogy alaptalanok! – Világ vita 2018. február 4., 15:54 (CET)– Világ vita 2018. február 4., 15:54 (CET)
A témák ott vannak a cikkben, de egyáltalán nem az a szöveg, amit eleinte bele akartál erőltetni. Például a társadalmi mobilitást illetően ezzel a forrás nélküli állítással kezdted: "Arról is sok történet szól, hogy a társadalmi mobilitás Mátyás idején Európában a legjobbak közé tartozott" - többen és többször magyaráztuk neked, hogy ez miért nem jó, közben mindenhol jó nagy zajt csaptál a "tabusítók" ellen. Most ez van a cikkben: "A társadalmi mobilitás is egy eszköz volt Mátyás kezében, amit hatalma megszilárdítása érdekében tudatosan javított." Másképp szólva, a kritika nem volt alaptalan. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2018. február 7., 17:12 (CET)
Amint a kritikádat elolvastam, azonnal meg is fogadtam, és a következő verziót már átalakítva írtam. Épp az volt a problémám, hogy nem ilyen kritikát kaptam. Helyesebben: gyakran még csak ürügyet sem kaptam a törlésre. És ha én forrással alátámasztom, hogy a bárók fele kicserélődött, Szilas meg azt állítja, hogy semmi sem bizonyítja, akkor Szilasnak van igaza és punktum, bármennyi forrást is hozok.
Az egész sereg, aki a Mátyás cikkben a társadalmi mobilitás nyomát is el akarta tüntetni, felsoroakozott. De ha most ott lehet a társadalmi mobilitás a cikkben, akkor mégis megfelelő a szerkesztésem? – Világ vita 2018. február 8., 18:12 (CET)
Nem, egyáltalán nem fogadtad meg azonnal: vitatkoztál velem, utána Ogodej és Bináris is megpróbálta elmagyarázni,

hogy miért nem jó, ezért velük is vitatkoztál, tovább vitatkoztál, stb. Az egész laptörténetet nem fogom átnézni, ennyiből is látszik, aminek látszania kell. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2018. február 8., 18:29 (CET)

Persze, hogy vitatkoztam: "Egyrészt az udvari bolondot nem a társadalmi mobilitással kapcsolatban említen", mert ez volt az állítás: "Másképpen mondva egy udvari bolondból a társadalmi mobilitásra következtetni saját kutatás" - amivel én tökételesen egyetértek. Ezért nem következtettem a társadalmi mobilitásra a bolondból.
" nincs semmi újdonság Mátyásnál, amit ki kell emelni." - az, hogy a bárók fele kicserélődött, hatalmas újdonság, mert I. István óta nem volt ilyen, aztán meg csak Mohács után. De szerintem erre való a vitalap. Megbeszélni, miben nem értünk egyet, és belátni, ha tévedünk. A bárók felének kicserélődése egyértelműen a társadalmi mobilitás jellemzője a szociológusok szerint. Egy történelmi személyiség kapcsán nemcsak a komoly történészek véleménye számít. Egyébként komoly történész is beszél a kicserélődésről. – Világ vita 2018. február 8., 18:56 (CET)

Tegyük egymás után az ebben a szakaszban megfogalmazott állításaidat, zárójelben az én reagálásom: 1. alaptalan kritika (nem volt alaptalan) 2. Amint a kritikádat elolvastam, azonnal meg is fogadtam (nem fogadtad meg, vitatkoztál) 3. persze, hogy vitatkoztam.

Ez tiszta időpocsékolás, csak szaporítod a szót a vita kedvéért. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2018. február 8., 19:54 (CET)

Ez a kritikád nem volt alaptalan, ezért át is írtam a bejegyzést. Elfogadtam, hogy a jövőben legyen a fogalmazásom megfelelőbb. Korábban is utaltam rá, hogy kaptam érdemi kritkát, és azt megfogadtam. De az összes többi alaptalan.
A társadalmi mobilitás javult Mátyás idején, ezt jelzi, hogy a bárók fele kicserélődőtt, amit nem a monda-szakértők állítanak, hanem történészek is. Aki ezt az állítást vitatja, annak a kritikáját soha nem fogadtam el. – Világ vita 2018. február 8., 20:08 (CET)
Vitatkoztam, beláttam, ennek megfelelően módosítottam a bejegyzés szövegén. – Világ vita 2018. február 8., 20:09 (CET)

Bináris álláspontjaSzerkesztés

Habár Rosszkornyifogot és Világot könnyű összekeverni a vitastílusuk és temperamentumuk alapján, súlyos hiba és rövidlátás lenne ezt tenni, és ezt az ügyet kettejük konfliktusának beállítani. Magam is hozzákezdtem egy véleménykéréshez, amit Világ blokkja miatt félbehagytam, de közben láttam, hogy már itt van ez a lap, így ide írom a véleményemet. Talán szerencsésebb lett volna a véleménykéréssel kezdeni, hogy meglegyenek a lépcsőfokok, és hogy kiderüljön, hány embernek van problémája. Világ ugyanis a teljes közösséggel áll szemben, amikor agresszíven ráerőlteti mindenkire a saját témáját, újra és újra előhozza ugyanazt a néhány kérdést, floodolja vele a közösségi oldalakat, és hónapok óta arra akarja kényszeríteni az embereket, hogy vele foglalkozzanak. Ezért ezzel az üggyel Rosszkornyifog megítélésétől teljesen függetlenül foglalkozni kell. Hkoala megelőzött ennek a leírásában, az ő véleményéhez csatlakozom.

Ezen a lapon is látszik, hogy nem érti meg, mi a probléma a viselkedésével, sőt azt is deklarálta, hogy ő itt a meg nem értett lángész, akit tökmagjankók vesznek körül.

A dobozba rejtett táblázatok két statisztikát tartalmaznak. Az elsőben világ összes szerkesztése 2017. április 3. és 2018. január 31. délután között, amikor az anyaggyűjtés befejeződött, a lapok szerkesztésszáma szerint rendezve, hogy látható legyen, mennyire egy témán rugózik mindenhol. A másodikban az utóbbi időszak kiemelve, a január 20. és 31. közötti 12 nap. (Nem sokkal a blokk előtt mentettem el a statisztikát.) Jól látható, hogy január 20. óta csak háborúzik, és a teljes eddigi szerkesztésszámának a 28%-át ebben a 12 napban tette (207/730), és ennek a háromnegyed része is a sorrendben első három lapon van (kocsmafal, AÜ, Mátyás vitalap).

Hosszú táblázatok
Világ teljes tevékenysége 2017 áprilisa óta
Lap Szerkesztés
Vita:I. Mátyás magyar király 138
Wikipédia:Kocsmafal (javaslatok) 107
I. Mátyás magyar király 99
Wikipédia:Adminisztrátorok üzenőfala 87
Szerkesztővita:Világ 51
Társadalmi mobilitás 41
Vita:Társadalmi mobilitás 33
Szerkesztővita:Burumbátor/Archív2017 29
Wikipédia-vita:Kocsmafal 12
Wikipédia:Kocsmafal (kezdőknek) 11
Wikipédia:Kocsmafal (műszaki) 10
Udvari bolond 10
Vita:Mindennapi élet Mátyás király korában 9
Ágyas 8
Szerkesztővita:OrsolyaVirág 8
Szerkesztővita:EniPort 7
Jordánszky-kódex 5
Szerkesztővita:Apród 5
Vita:Ágyas 5
Szerkesztővita:Szilas 5
Szerkesztővita:Puskás Zoli 5
Szerkesztővita:Villanueva 4
Szerkesztővita:Hungarikusz Firkász 4
Szerkesztővita:Ogodej 3
Szerkesztővita:Rosszkornyifog 3
Mindennapi élet Mátyás király korában 3
Wikipédia:IP-ellenőrzési kérések 3
Szerkesztővita:Pagony 3
Szerkesztővita:OsvátA 2
Szerkesztővita:Palotabarát 2
Szerkesztővita:Pallerti 2
Szerkesztővita:Gyurika 2
Szerkesztővita:Peadar 2
Szerkesztővita:Kobeat 2
Szerkesztővita:Mameilon 2
Madame de Pompadour 1
Szerkesztővita:Texaner 1
Szerkesztővita:Malatinszky 1
Wikipédia-vita:Kocsmafal (műszaki) 1
Vita:Udvari bolond 1
Szerkesztővita:Laszlovszky András 1
Szerkesztő:Világ 1
Wikipédia-vita:Kocsmafal (egyéb) 1
Világ tevékenysége január 20. és 31. között
Lap Szerkesztés
Wikipédia:Kocsmafal (javaslatok) 89
Wikipédia:Adminisztrátorok üzenőfala 35
Vita:I. Mátyás magyar király 27
I. Mátyás magyar király 8
Ágyas 7
Udvari bolond 7
Szerkesztővita:Világ 6
Szerkesztővita:Puskás Zoli 5
Szerkesztővita:Hungarikusz Firkász 3
Szerkesztővita:Apród 3
Vita:Ágyas 3
Szerkesztővita:Mameilon 2
Wikipédia:Kocsmafal (kezdőknek) 2
Szerkesztővita:Rosszkornyifog 2
Szerkesztővita:Palotabarát 2
Szerkesztővita:Gyurika 2
Madame de Pompadour 1
Vita:Udvari bolond 1
Szerkesztővita:Texaner 1
Szerkesztővita:Ogodej 1

Azt gondolom, hogy Világ képtelen leszállni a döglött lóról, képtelen mások véleményét elfogadni, és tovább harcol az összes létező fronton a vélt igazáért, mint egy ottfelejtett japán alakulat. Ezzel pedig terrorizálja a közösséget, és folyamatosan arra kényszeríti a szerkesztőket, hogy vele foglalkozzanak. Tartalmilag is probléma, hogy rosszul értelmezett forrásokból von le saját következtetéseket, és ezeket erőlteti. Ezért javaslom az egész Mátyás király – udvari bolond – társadalmi mobilitás – ágyas témakörtől való eltiltását, valamint a közösségi lapokon való jelenlétének az erős mennyiségi korlátozását.

És persze szurkolok a Wikitanácsnak, hogy ezt a beadványt is mihamarabb észlelje. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 5., 11:01 (CET)

Tiltakozom az ellen, hogy az én stílusomat össze lehet keverni Rosszkornyifogéval! Én a magánéletben sem nevezem az engem kritizálókat értelmi fogyatékosnak, és senkinek a munkáját nem törölném komment nélkül. Ha pedig a vitalapomon valaki arra kér, hogy indokoljam a viselkedésemet, tuti válaszolnék neki. Meg egyébként sem jutna eszembe sem, hogy eltüntessek ilyesmit a vitalapomról. Szerintem ez beismerése annak, hogy egy lépésem nem helyes. Én meg ilyesmit nyíltan is beismerek, ha beláttam.
Kellemetlen kérdések elől nem elbújok, nem kikerülöm, hanem képességeim szerint megválaszolom. Az én vitastílusom az, hogy amíg nem kapok érdemi választ, addig kérdezek. Rosszkornyifogé meg az, hogy ami neki kellemetlen, arra nemhogy nem válaszol, hanem még a kérdést is eltünteti. A mi stílusunk nemhogy nem hasonló, hanem totál ellentétes! – Világ vita 2018. február 7., 17:36 (CET)
@Bináris: Azt ki tudnád gyűjteni hogy Világ karrierje során hányszor nevezte a közösséget tabusítónak? Én ~50-re tippelek. Köszi! –  OrsolyaVirágExtracted pink rose.pngHardCandy 2018. február 6., 21:42 (CET)
Elég nagy munka, de ha a WT olyan jelzést ad, hogy befolyásolja a döntést ez az adat, akkor megpróbálom. Csak úgy nem. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 7., 21:02 (CET)

Kedves OrsolyaVirág! Szerencsére nem az egész közösség tüntette el szisztematikusan a társadalmi mobilitást a Mátyás cikkből, és nem az egész Wikipédia irtotta a bolond nyomát is. Ebből kifolyólag én véletlenül sem az egész közösségről beszéltem, hanem azokról, akik tabusították ott ezt a témát. Pl. te voltál kedves a bejegyzésem után, hogy a bolond tudatta a király halálhírét, oda nem illő tartalom okán blokkot tenni a cikre. Veled is próbálkoztam tisztázni a problémádat, de úgy látszik, Rosszkornyifog nincs egyedül azzal, hogy a ciki kérdésket törli a lapjáról- Te is válasz nélkül eltüntted még a kérdésemet is. Aztán kérdeztelek a cikk vitalapján is: hogy ugyan miért nem találod Mátyás halálhírét a cikkhez nem illő tartalomnak: ott sem kaptam választ. Véletelenül sem gondolom, hogy az egész Wikipédia tabusította a társadalmi mobilitást. Azok tabusították, akik ürüggyel és ürügy nélkül törölték a cikkből. De ma már ott van. Tehát én nem nevezek tabusítónak manapság senkit. A Wikipédiát, mint közösséget soha nem neveztem annak. Tiltakozom az alaptalan rágalom ellen! És kérek eljárást a rágalmazókkal szemben! – Világ vita 2018. február 7., 16:26 (CET)


Számtanpélda: ha 10 WT-tag egy indítványt majdnem 50 óra alatt észlel, akkor egy WT-tag 10 észlelést hány óra alatt indítványoz? Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 6., 11:11 (CET)

Egy dolog, hogy ki mikor észleli, és egy másik, hogy ezt mikor publikáljuk (nincs tájékoztatási kötelezettségünk).
A beadványok befogadása vagy elutasítása nincs határidőhöz kötve, és mivel a beadványt a keltezése óta a benyújtó és a bepanaszolt is számtalanszor módosította, kiegészítette, így úgy érezzük nem vagyunk késésben.
Egy kis türelmet kérünk még. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. február 6., 11:53 (CET)
Kötelezettségetek nincs, de saját magatok kialakítottatok egy olyan gyakorlatot, hogy jelzitek az észlelést. Ha el se kezdtétek volna, nem lenne mit szóvá tenni. Így viszont furcsa volt, hogy még az utólagos felkerüléstől számítva is több mint kétszerannyi idő kellett a jelzéshez egy sok ember számára problémát okozó ügyben, mint az előzőben, ahol csak egy embernek volt gondja. Nem a döntéshozatalt sürgettem ezzel. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 6., 12:00 (CET)
Azt is összeadtad, hogy egy bejegyzésben hányszor ismétlem ugyanazokat az érveket, míg egyvalaki érdemben reagál rá?
Azt is összedtad, hogy hányszor, hány fórumon kértem azt, hogy komment nélkül ne törlöjenek, hogy pont azért nem hagytam abba a vitát az AÜ-n, mert te alternatív módon értelmezed a Wikiédia szabályait?

:"Ezt írta Bináris: "Tessék, a komment, és a cikk vitalapján ki is van fejtve. Általában valóban helyes kommentálni a törlést, habár az is megérthető, ha a sokadik esetnél már elfogy valakinek a türelme (a szabályokat ugyanis mindig az észszerűség keretei között alkalmazzuk – olyanok, mint Murphy törvényei, hogy megjósolhatatlan lesz az eredmény, ha direkt tesztelni akarod a működésüket)." :Az én problémám a komment nélküli törlés. Jöttek a spammelők, olyanok szóltak hozzá a bejegyzéshez, akik a saját bevallásuk szerint el sem olvasták. Én válaszolok a spamre - mi ezen a floodolás?

Hogy járjak el a jövőben, ha komment nélkül törlik a munkámat? – Világ vita 2018. február 2., 17:56 (CET)"
Ez a kérdésem fél éve, ezért a kérdésért kaptam többször blokkot, és te képes voltál a saját vitalapomra írt bejegyzésem után megtiltani, hogy a vitalapomat szerkesszem, anélkül, hogy válaszra méltattál volna. A vitalapomon is ezt kérdezem, ott sem válaszol senki.
Itt egyik hozzászólónak sem jutott eszébe eddig, hogy kijelentse, igen, a törlést mindig indokolni kell, zárjuk le. Lesz indokás, nem lesz probléma.
Hiába írja Puskás Zoli, hogy jóhiszeműen kell várni, hogy ha ismétlődik a probléma, akkor kell reklamálni, mert amióta Rosszkornyifog még a cikk vitalapján is törölte a szabálytalankodása nyomát, semmi következménye. Még senkitől sem láttam leírva, hogy az ismételt szabálytalankodás szankciókat vonhat maga után. Miért is ne folytatná, ha ez régi jó szokása?
A társadalmi mobilitás az olyan döglött ló, ami ma már él, mert ott van a cikkben. Jelentem, az újjáélesztéshez nagyon jól értek, mert már a bolond is szerepel. Az ágyas lehet, hogy örökre döglött marad, mert még a két villámszavazás közül egyiknek sem dönthettem el én a kérdéseit. És mert kapom a vádat, hogy 5X másoltam be egy kérdést, és hogy túl hosszú a cikk - de senki nem kritizálja azokat a hozzászólókat, akik csak arra a kérdésre nem válaszolnak, amit én meg szeretnék beszélni. Az a floodolás, ha mások spammelik a bejegyzésemet, és én arra válaszolok? Az én hibám, hogy olyan szól hozzá, aki el sem olvassa a bejegyzést? Az én hibám, hogy mindig van új hozzászóló, aki arról beszél, amiről én sokszor elmondtam már, hogy egyáltalán nem vitatom?
Ha olyan nagyon szeretsz statisztikát készíteni, akkor azt is nézd már meg légyszíves, hogy az ágyas kapcsán hány hozzászóló szólt hozzá érdemben ahhoz, ami a bejegyzés témája! – Világ vita 2018. február 5., 18:17 (CET)


Akinek nem inge, nem veszi magára - csak ezt tudom neked válaszolni az Ady vers kapcsán. – Világ vita 2018. február 7., 17:39 (CET) (Más hozzászólás közepére volt betéve, ott nincs helye, átraktam ide. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 7., 20:52 (CET))

További problémákSzerkesztés

Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 9., 08:33 (CET)

Az indoklás nélküli törlések legendájaSzerkesztés

Világ hetek óta minden fórumot telesír azzal, hogy neki csak az indoklás nélküli törlésekkel van baja. Nos, az este az örökre kitiltott Dencey blokksértés alatt tett szerkesztését több mint 60 másik szerkesztésével együtt pontos indoklással visszavontam. Mivel volt indoklás, ezért az 1. számú lemezt itt nem lehetett feltenni, ennek ellenére Világ azóta is tombol, vádaskodik, rágalmaz, személyeskedik több lapon is. Nagyon nehéz elhinni, hogy igazat mond, amikor a törlések indoklását hiányolja, hiszen ha van indoklás, akkor is ugyanúgy reagál. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 9., 08:39 (CET)

Azt írtam, hogy a vitalapomról törölni merészeltél, nem azt, hogy komment nélkül. – Világ vita 2018. február 9., 12:34 (CET)
A becsületsértés a régi szerkesztő megengedheti magának? Hazugnak nevezhet bárkit?
Bináris szerint nem kell a Wikipédia szabályait nem kell mindig alkalmazni, ezzel nyíltan vallott a Wikipédiával kapcsolatos nézeteiről. És még mindig szerkesztő itt, nagy hatalommal. – Világ vita 2018. február 9., 12:39 (CET)

Nem legenda, hanem Bináris alapelve: "Ezt írta Bináris: "Tessék, a komment, és a cikk vitalapján ki is van fejtve. Általában valóban helyes kommentálni a törlést, habár az is megérthető, ha a sokadik esetnél már elfogy valakinek a türelme (a szabályokat ugyanis mindig az észszerűség keretei között alkalmazzuk – olyanok, mint Murphy törvényei, hogy megjósolhatatlan lesz az eredmény, ha direkt tesztelni akarod a működésüket)." – Világ vita 2018. február 9., 12:40 (CET)

Lassan megpróbálhatnád elolvasni, hogy minek alapján írtam ezt (elsőre még odaírtam). Megint valami, amit ezerszer bemásolhatsz nagybetűkkel mindenhová, ahova nem illik, anélkül, hogy megpróbálnád megérteni. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 9., 12:57 (CET)

Kitiltási javaslatSzerkesztés

Módosítom az álláspontomat. Ezen az oldalon bizonyosságot nyert, hogy Világ célja, hogy mindenhez hozzászóljon, mindenbe beleírjon, akár a másik szerkesztő aláírt hozzászólásának a közepébe is, teljesen követhetetlenné téve, hogy ellepje az egész lapot és teljesen követhetetlenné tegye a megbeszélést, hogy senki senkihez ne szólhasson anélkül, hogy ő véleményezné mindegyik megszólalást, és mindenhova leírná ugyanazokat a szövegeket. A viselkedése a trollkodás klasszikus esete, és ezen már nem lehet változtatni a Mátyás-témától való eltiltással. Ezért a végleges kitiltását kérem, hogy végre dolgozni is lehessen a Wikipédiában. Nem gondolom, hogy újat akarna mutatni, nem gondolom, hogy konstruktívan akarna szerkeszteni, és nem gondolom, hogy hasznos tagja akarna lenni a közösségnek – semmi ilyenre nem tett ráutaló magatartást. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 7., 21:02 (CET)

 • Symbol support vote.svg támogatom –  OrsolyaVirágExtracted pink rose.pngHardCandy 2018. február 7., 22:16 (CET)
 • Symbol support vote.svg támogatom Messzemenően támogatom Bináris álláspontját. Világ, csakúgy mint korábban Kódex néven, nem képes konstruktív vitát folytatni, megfontolni mások véleményét. Folyamatosan keresi a konfliktusokat, mániákusan ragaszkodik minden elgondolásához, a vele egyet nem értőket durván személyeskedve támadja. Fölösleges vitáival számos szerkesztőt vont el a hasznos munkától. A fenti bejegyzései ezen az oldalon jól illusztrálják az elfogadhatatlan stílusát. – Szilas vita 2018. február 8., 17:26 (CET)
 • Symbol support vote.svg támogatom Klasszikus troll, ahogy a nagykönyvben le van írva. – Pagony foxhole 2018. február 8., 18:01 (CET)
 • Symbol support vote.svg támogatom Az obstrukció archetípusa amit művel. --PallertiLapin.svgthe cave of Caerbannog 2018. február 8., 19:35 (CET)
 • Symbol support vote.svg támogatom Lásd az egy szakasszal fentebbi "beszélgetésünk" összefoglalását. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2018. február 8., 19:56 (CET)
 • Határozottan Symbol support vote.svg támogatom, súlyos trollkodás az aktivitása. – KoBeAt Let’s discuss it! 2018. február 8., 21:37 (CET)
 • Symbol opinion vote.svg megjegyzés: „Ezen az oldalon bizonyosságot nyert, hogy Világ célja, hogy mindenhez hozzászóljon, mindenbe beleírjon, akár a másik szerkesztő aláírt hozzászólásának a közepébe is, teljesen követhetetlenné téve, hogy ellepje az egész lapot és teljesen követhetetlenné tegye a megbeszélést, hogy senki senkihez ne szólhasson anélkül, hogy ő véleményezné mindegyik megszólalást, és mindenhova leírná ugyanazokat a szövegeket.” – Bízom benne, hogy ez jól indokolja azt, hogy miért javasoltam Rosszkornyifognak, hogy hagyja ki a véleménykérést, és közvetlenül a WT-hez forduljon. Ezt most csak azért írom, mert fentebb ketten is szót emeltek amiatt, hogy talán nem a WT-vel, hanem a véleménykéréssel kellett volna folytatni, így viszont látszódik az, hogy az csak plusz egy felületet jelentett volna Világnak a zavarkeltésre. Részemről ezért örülök, hogy Rosszkornyifog megfogadta a tanácsomat, annak ellenére, hogy valóban megtehette volna, hogy véleménykérést is kiír előtte. Úgy vélem, felesleges lett volna, valamint csak duzzasztotta volna a problémát. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2018. február 9., 08:01 (CET)
 • Symbol support vote.svg támogatom konfliktuskeresés tevékenység miatt. Wikizoli vita 2018. február 9., 10:00 (CET)
 • 5:2 az adminisztrátoroknak (Érdekes konfliktuskezelés.) Csak mint kibic jegyeztem ezt meg állásfoglalás nélkül. – Texaner vita 2018. február 9., 11:13 (CET)
 • Symbol support vote.svg Támogatom, bár nagy ívben elkerülöm, sokkal jobb lenne, ha egyáltalán nem kéne kerülgetni. @Texaner: Számold át még egyszer, szerintem velem együtt 4:4. – Tacsipacsi vita 2018. február 9., 11:31 (CET)
  Szerintem meg 5:5 engem és Rosszkornyifogot beszámolva. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 9., 11:47 (CET)
 • Symbol support vote.svg támogatom Örökblokkot neki. Rég rászolgált. – Gerry89 vita 2018. február 9., 14:27 (CET)
 • Symbol support vote.svg támogatom Klasszikus "mindenki szembejön az autópályán" szerkesztő. Az ilyen emberek folyamatosan vitákat generálnak és képtelenek azokat konstruktív módon kezelni, ezzel állandó terhet rónak a közösségre, pazarolják mások idejét, elriasztják a kezdő szerkesztőket és hozzájárulnak a többi szerkesztő kiégéséhez. Kivételes esetben el lehet az ilyet tűrni, ha úgy érezzük, hogy koordinációs problémáitól eltekintve az illető kiemelkedően értékes munkát végez, szakértő a maga területén satöbbi. Világ nem kivételes eset. --Tgrvita 2018. február 10., 06:59 (CET)
 • Symbol support vote.svg támogatom Értetlen és önfejű, semmit sem fogad el a saját álláspontján kívül. Vagy pedig egyszerűen csak troll. – Lálálá9999 vita 2018. február 10., 11:31 (CET)

Szeretném felhívni a figyelmet Világ vitalapjára, az ott lévő nevetséges mártír-kampánynak. Gondolom saját magával beszélget, vagy zokniakció indult, vagy csak megint szökés volt az elmegyógyból. Mindenesetre virág néne is beszállt az orgiába szerköfér kérném, hogy az anont is blokkolják innen ki. Sőt, mindkettőt bannolják innen ki az idők végezetéig. – Gerry89 vita 2018. február 10., 08:58 (CET)

Leginkább azért blokkoljuk az anont, mert ő nem más, mint a kitiltott Dencey. Mióta Denceyt blokkolták, azóta vandálkodik és súlyosan személyeskedik. – KoBeAt Let’s discuss it! 2018. február 10., 09:09 (CET)

Symbol support vote.svg támogatom Az elején még próbáltam én is valami belátás irányába terelni, de hamar rájöttem, hogy lehetetlen. Azóta inkább elkerülöm azokat a lapokat, ahol feltűnik. De ettől még látom azt a betűözönt, amit tök fölöslegesen és mindenki terhére hord össze. – LADis LA ék.jpgpankuš 2018. február 10., 20:18 (CET)

Világ szerkesztőtársunkat a fentiek és a javaslatok KF jelzései alapján véglegesen kitiltottam. Cassandro OCR bow tie.svg Ħelyi vita 2018. február 11., 00:21 (CET)

Szerintem ez egy elkapkodott eset volt. Várjuk meg a WT-határozatot. – KoBeAt Let’s discuss it! 2018. február 11., 12:37 (CET)


Szegény Wikitanács. – Texaner vita 2018. február 11., 10:25 (CET)
Mitől lenne szegény? Az ügy nem a Wikitanácsról szól. Különben is már csak kilenc órát, egy szombat éjjelt hagytak maguknak az egy hétből, amikor a blokkolás megtörtént. Nem valószínű, hogy pont ezalatt akartak dönteni a befogadásról. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 11., 10:32 (CET)

Lehet, hogy nem ide kellene, de @Bináris:, most akkor tényleg blokkolva lett örökre Világ? És nem tudjuk elérni, hogy Dencey semmilyen módon ne gyalázhassa az egyik köztiszteletben álló szerkesztőtársunkat? Az ilyen agyhalottaktól nem lehet véglegesen megszabadulni? – Gerry89 vita 2018. február 11., 12:31 (CET)

A testület állásfoglalása az ügy befogadásárólSzerkesztés

A beadványt a WT észlelte. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. február 6., 10:58 (CET)

A WT álláspontja szerint Világ örökblokkjával a beadvány okafogyottá vált. Ogodej Mal 0.png vitalap 2018. február 11., 12:43 (CET)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Az eljárásrend szerint: "Az eljáró tanácsot a kérés beérkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérés beérkezése után egy héttel létre kell hozni, ennek felelőssége a teljes Wikitanácson nyugszik." „...a testület tagjai döntenek arról, hogy tárgyalják-e az ügyet, vagy visszautalják a vitarendezés egy másik lépcsőjéhez. Az elfogadáshoz az aktív testületi tagok egyszerű többsége szükséges, illetve, hogy legyen döntésképes létszám. Azokat a indítványokat, amikhez 7 napnál hosszabb ideig nem gyűlt össze a támogatás, csak archiváljuk.” Ha nem születik döntés a befogadásról, az ET megalakulása sem aktuális. Csak megjegyezném még, hogy – ezt belső levelezés dátumával tudom igazolni –, az utolsó döntés 02.10-én 22:42-kor született a kérdésben, már csak egy végső megerősítés volt hátra a WT-tagoktól, hogy ennek fényében a befogadásról szóló WT állásfoglalást az ügyben közzé lehessen tenni. Cassandro 0:23-kor blokkolta Világ szerkesztőt, és – bármilyen hihetetlen – 0:25-kor, amikor kihirdetésre került volna a döntés, máris okafogyottá vált. Ogodej Mal 0.png vitalap 2018. február 11., 12:43 (CET)

JegyzetekSzerkesztés

 1. http://nol.hu/archivum/archiv-479214-280648
 2. eduline.hu/segedanyagtalalatok/letolt/2347

A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!