Wikipédia:Szavazás/Az inaktivitási irányelv kiegészítése, 2018

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Eredmény: a javaslat nem kapta meg az irányelvek módosításához szükséges 2/3-os közösségi támogatottságot. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. február 10., 23:12 (CET)[]

Az inaktivitási irányelv kiegészítése, 2018Szerkesztés

Az inaktivitási irányelv javaslati vitájában az egyik jelentős kifogás azzal kapcsolatban érkezett, hogy a javaslat csak a jogmegvonást (szüneteltetést/felfüggesztést) szabályozza, de azt nem, hogy az újra aktívvá váló szerkesztő miként kapja vissza az inaktivitás miatt szüneteltetett jogosultságát. A vita során több bürokrata kifejezte szándékát, hogy az ilyen esetekben a szerkesztő mindenféle bürokrácia és szavazás nélkül visszakaphatná a jogosultságát, azonban ezt a javaslat szövegszerűen nem tartalmazza; valamint a bürokratákra és adminisztrátorokra nem is teljesülhet, hiszen az érvényes irányelvek alapján nekik új szavazáson kell átesniük ehhez.

Ez a javaslat ezt módosítaná úgy, hogy teljesüljön az a szándék, hogy az inaktív szerkesztők újra aktívvá válásuk esetén könnyen visszakaphatják a korábbi jogosultságukat. A javaslat nem vonatkozik azokra, akiktől a közösség vonta meg a jogosultságot (bizalmat), csak azokra, akik önmaguk döntöttek a jogról való lemondásról vagy azt inaktivitásuk miatt vesztették el (szünetel).

A javaslat a következő szerkesztői csoportokra vonatkozik:

 • adminisztrátorok,
 • bürokraták,
 • felületszerkesztők,
 • sablonszerkesztők,
 • botok,
 • járőrök.

A javaslat valójában csak az adminisztrátorok és a bürokraták esetén jelent módosítást, a többi szerkesztői csoport esetén nagyjából az eddigi gyakorlat írásba foglalása.

A szavazási javaslat vitája:

Samat üzenetrögzítő 2018. január 25., 23:10 (CET)[]

FormalitásokSzerkesztés

Az alábbiakban két kérdést kell eldöntenünk.

 • Az első kérdés, hogy bevezessük-e a javasolt módosítást vagy ne. Ez a módosítás több jelenlegi irányelvet is érintene, így legalább ⅔-os támogatottság és 10 támogató szavazó kell az életbe lépéséhez. Szavazni a Támogatom vagy az Ellenzem szakasz alatti aláírással (pl. # – ~~~~) lehetséges.
 • A második kérdés, hogy kire vonatkozzon. Itt a) és b) lehetőségek közül lehet választani Az a) változatot támogatja vagy A b) változatot támogatja szakaszban (pl. # – ~~~~). Csak az egyik opciót lehet érvényesen választani, de az is véleményt nyilváníthat a kérdésben, aki az első kérdést nem támogatta vagy annak szavazásában nem vett részt. A kérdés eldöntéséről szavazattöbbség dönt, és értelemszerűen csak akkor van értelme, ha az első kérdés támogatásáról egyúttal eredményesen döntött a közösség.

A szavazáshoz fűzött rövid, pár szavas indoklás lehetséges, de nem kötelező; a szavazathoz fűzött hosszabb érvelést, vitát a szavazás alatti megjegyzés szakaszba írd.

1) Támogatod-e az alábbi szabály (irányelv) bevezetését?Szerkesztés

Egy adminisztrátor, bürokrata, felületszerkesztő, sablonszerkesztő, bot vagy járőr szerkesztői csoportba tartozó szerkesztő automatikusan visszakaphatja korábbi jogosultságát, amennyiben azt úgy veszítette el, hogy

 • arról önként lemondott vagy
 • az tartós inaktivitása miatt került megvonásra;

és egyszerre teljesülnek a következő feltételek:

 • szándék: kéri joga visszaadását a bürokraták üzenőfalának megfelelő szakaszában,
 • visszatérés: a kérelmet megelőző 1 hónapban legalább 5 különböző napon végzett szerkesztést a magyar Wikipédián belül,
 • biztonság: valószínűsíthetően megállapítható, hogy a szerkesztői fiók tulajdonosa használja a fiókot (kétség esetén a bürokraták jogosultak erről előzetesen meggyőződni),
 • alkalmasság: a jogról való lemondás vagy megvonás óta nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a jog megadása közösségi döntést igényel, és
 • reakciók bevárása: választáshoz kötött tisztség esetén a kérés és a jogosultság visszaállítása között legalább öt nap telt el.


Kezdete: 2018. január 25.,
vége: 2018. február 8. 23:10 (CET)

A szavazás eredménye: 11 Symbol support vote.svg támogatom | 7 Symbol oppose vote.svg ellenzem | arány: 61,1%

TámogatomSzerkesztés

 1. Samat üzenetrögzítő 2018. január 25., 23:13 (CET)[]
 2. – Malatinszky vita 2018. január 26., 01:31 (CET)[]
 3. Zerind üzenőlap 2018. január 26., 07:43 (CET)[]
 4. – Burumbátor Súgd ide! 2018. január 26., 08:10 (CET)[]
 5. – Kobeat vita 2018. január 26., 12:05 (CET)[]
 6. – misibacsi*üzenet 2018. január 26., 16:03 (CET)[]
 7. – Szilas vita 2018. január 26., 17:09 (CET)[]
 8. – Fekist vita 2018. január 26., 17:32 (CET)[]
 9. Alensha 2018. január 26., 17:46 (CET)[]
 10. Ogodej Mal 0.png vitalap 2018. január 27., 14:43 (CET)[]
 11. Bencemac A Holtak Szószólója 2018. február 4., 09:40 (CET)[]

EllenzemSzerkesztés

 1. Csurla vita 2018. január 26., 07:42 (CET)[]
 2. Bár az inaktív szerkesztők visszatérését maximálisan támogatnám, de nem értek egyet azzal, hogy az inaktivitási irányelv kiegészítésébe belekevertük az "önként lemondott" tisztségviselőket (mivel nincs is semmi közük a kiegészítendő irányelvhez, így technikailag nem is beleilleszthető az inaktivitási irányelvbe, ennek egy külön javaslatnak kéne lennie). Vannak szerkesztőtársaink, akik alapos okkal mondanak le tisztségükről, és ehhez tartják is magukat. Viszont jónéhány szerkesztőnél láttunk már színpadias (volt, hogy többszörös) kivonulásokat, ez a szabályozás az ilyen drámázásokat támogatja, amivel nem értek egyet: a kimondott szónak súlya van (vagy ha tetszik, ne csináljunk ****** a szánkból), sokkal inkább a felelős gondolkodást kéne erősítenünk, mint a szabályok elgyengítésével az odamondogatásoknak, a kulturálatlan vitamorálnak még tágabb teret adni. (Kérdések ld. alább.) – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 27., 01:06 (CET)[]
 3. Eddig távol tartottam magam a vitától, mert kíváncsi voltam arra, hogy hogyan érti a társaság a "lemondás" kifejezés értelmét. (Az "önkéntes lemondás" felesleges szóismétlés, mert csak önkéntesen tett nyilatkozat elmondás - ebben különbözik pl. az eltiltástól, tisztségtől való megfosztástól, leváltástól stb, ahogy akarjátok.) Úgy látom, hogy az eredetileg az inaktivitás következményeiről szóló irányelvbe belekeveredett a lemondás és tulajdonképpen most már nem egyszerűen az inaktivitás következményeiről van szó, hanem a tisztség megszűnésének más módjáról is. Vagyis most már nem inaktivitási, hanem tágabb témáról, valójában megszűnési irányelvről folyik a vita.
  A lemondás egyoldalú nyilatkozat. Éppen ezért nem kezelhető az inaktivitással együtt. A lemondásnál az eldöntendő kérdés az, hogy vajon visszavonható-e a lemondó nyilatkozata vagy sem. Elvileg lehet úgy is szabályozni, hogy a lemondás visszavonható, esetleg bizonyos időtartamon belül. Ha így szabályozunk, akkor tkp. ideiglenesen szűnik meg a megbízatás a lemondással és csak akkor válik véglegessé, ha a lemondás visszavonására már nincs lehetőség.
  Elvileg van lehetőség "szüneteletetés" lehetővé tételére is - az illető nyilatkozik, hogy bizonyos időtartamon belül más elfoglaltsága miatt nem képes ellátni a feladatát. (Ez lényegében a "wikiszabi" jellegű megoldás lenne, legfeljebb a szabály meghatározná a szüneteltetés maximális időtartamát, ismételhetőségét korlátozhatná stb.)
  A visszavonható lemondás és/vagy szüneteltetés lehetővé tételével teljesen feleslegessé válik bármiféle "kedvezményes" folytatás. Aki véglegesen lemondott, annak megszűnt a megbízatása és ezért 0-ról kell kezdenie. Akinek viszont csak átmeneti nehézségei vannak, annál az általam felvetett rugalmasabb szabályozás mellett meg sem szűnne a megbízás.
  Ajánlom, gondolkodjatok el ezen és ne keverjétek össze az inaktivitást a lemondással.
  És ha már megszűnési irányelv lesz a túl szűk inaktivitási helyett, abban célszerű elhelyezni a tisztségtől való megfosztás szabályait is.--Linkoman vita 2018. január 27., 12:34 (CET)[]
 4. Linkoman+1, a lemondást kár volt belekeverni, a wikidrámák szaporításán kívül másra nem jó. --Tgrvita 2018. január 28., 10:05 (CET)[]
 5. maximálisan, a csak közösségi szavazással (széleskörű támogatás mellett) elnyerhető tisztségek esetén egyszemélyi (bürokrata) döntés semmilyen esetben sem lehet releváns! – Joey Olympic rings.svg üzenj nekem 2018. január 28., 20:09 (CET)[]
 6. A lemondás miatt nem támogatom. – balint36 🚌 buszmegálló 2018. január 29., 23:57 (CET)[]
 7. Csatlakozva az előttem szólókhoz. A lemondásnak súlya van. Gyakran előfordul, hogy teátrális gesztusnak szánja az érintett. Ezt a mentalitást erősítjük meg, ha utána automatikusan visszakaphatja a jogot. A lemondásra vonatkozó kitétel nélkül számomra a javaslat szimpatikus lenne és támogatnám. Piraeus vita 2018. január 30., 11:05 (CET)[]

2) Visszamenőlegesség, egységességSzerkesztés

Kérlek, válassz az alábbi két lehetőség közül:

a) A fenti szabály egységesen vonatkozik minden szerkesztőre, függetlenül attól, hogy mikor mondanak le a jogosultságukról vagy vesztik el azt inaktivitás miatt.
b) A fenti szabály csak azokra vonatkozik, akik az elfogadását követően mondanak le a jogosultságukról vagy vesztik el inaktivitás miatt.


Kezdete: 2018. január 25.,
vége: 2018. február 8. 23:10 (CET)

A szavazás eredménye: a) változat: 8 | b) változat: 3


Az a) változatot támogatjaSzerkesztés

 1. Samat üzenetrögzítő 2018. január 25., 23:13 (CET)[]
 2. – Malatinszky vita 2018. január 26., 01:30 (CET)[]
 3. – Burumbátor Súgd ide! 2018. január 26., 08:11 (CET)[]
 4. misibacsi*üzenet 2018. január 26., 16:03 (CET)[]
 5. – Szilas vita 2018. január 26., 17:10 (CET)[]
 6. – Fekist vita 2018. január 26., 17:32 (CET)[]
 7. Alensha 2018. január 26., 17:47 (CET)[]
 8. Ogodej Mal 0.png vitalap 2018. január 27., 14:45 (CET)[]

A b) változatot támogatjaSzerkesztés

 1. Semmi indoka visszamenő hatályú szabályoznak, ha elolvassátok a megszűnési irányelvről írott mai észrevételemet.--Linkoman vita 2018. január 27., 12:36 (CET)[]
 2. balint36 🚌 buszmegálló 2018. január 30., 00:00 (CET)[]
 3. Bencemac A Holtak Szószólója 2018. február 4., 09:40 (CET)[]

Kérdések, megjegyzésekSzerkesztés

Javaslom, hogy az admin-jogot az adminisztrátorok gyerekei is örökölhessék! - Csurla vita 2018. január 26., 07:47 (CET)[]

Symbol oppose vote.svg ellenzem Míg egy visszatérő adminról (ellenkező bizonyíték híján)) feltételezhető, hogy továbbra is bír azokkal a kvalitásokkal, amelyek miatt megválasztották, addig a gyermekekről semmi ilyesmit sem tudunk. Az én gyerekeim például alkalmatlanok lennének. Malatinszky vita 2018. január 26., 14:52 (CET)[]

Irónia volt. Egy visszatérő lehet, hogy bír megfelelő kvalitásokkal (ez se biztos), de egy biztos a közösség bizalmát nem egyértelmű, hogy élvezi. Pedig anélkül nem jó adminnak lenni. - Csurla vita 2018. január 26., 17:04 (CET)[]

LemondásSzerkesztés

@Samat: Egy inaktivitási irányelvvel kapcsolatos szavazásba, hogy kerül bele a kérdésbe az önként lemondás? Csurla vita 2018. január 26., 10:08 (CET)[]

Egy tisztségviselő, aki tudja, hogy a következő időszakban hosszabb ideig nem tud részt venni a projektben, tervezett inaktivitása (munka, család vagy bármi más) miatt visszavonulhat, önként lemondhat. (Hogy ez miért hasznos, azt itt fejtettem ki.) Volt már ilyenre több példa is a múltban, még ha nem is ez a gyakoribb eset. Elfogadása esetén ezt segíti ez a tervezet is, hiszen a visszatérés gyorsabb és egyszerűbb lehet. De a lényeg, hogy az önkéntes lemondás és az inaktivitás miatti jogmegvonás valójában ugyanaz az eset abból a szempontból, hogy a tisztségviselő alkalmasságával kapcsolatban nem merül fel kétely, nem azért szűnik meg a megbízatása, mert alkalmatlan vagy vele kapcsolatban megrendül a közösség bizalma, hanem azért mert átmenetileg nem tudja vagy nem akarja ellátni a feladatot. Samat üzenetrögzítő 2018. január 26., 15:24 (CET)[]
Akkor ezek szerint ebben a javaslatban az "önként lemondott" kizárólag az önként lemondott és utána minimum 12 hónapig inaktív (ld. inaktivitási irányelv) szerkesztőkre vonatkozik, de a viták közben megsértődő, lemondó de másnap azt visszavonó, szerkesztői lapján visszavonult de valójában folyamatosan jelen lévő szerkesztőkre nem? Így érthető a cím, de akkor ezt a szövegben egyértelműbben ki kéne fejteni. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 27., 01:38 (CET)[]

Csak a kérdésben bevezetsz egy új fogalmat: önkéntes lemondás, amit csak itteni kérdésre fejtesz ki és nem világos, hogy ez, hogyan kerül be az útmutató illetve, hogyan kell lemondani "örökre"a jogokról. Ez így nagyon nem tiszta. - Csurla vita 2018. január 26., 17:06 (CET)[]

Szerintem a lemondás szó elég egyértelmű, nem kell külön definiálni[1]. Nem lemondás az, amikor valakitől a közösség veszi el a jogosultságát (szavazás vagy közösségi megbeszélés útján), és az sem, amikor az inaktivitási irányelv alapján szűnik meg. Az örökre lemondás értelmét nem értem: szerintem minden lemondás „örökre” történik (hiszen magától nem kapja vissza soha, hacsak nem kéri; ebben az esetben pedig a szabályok szerint kell megvizsgálni/szavazni róla, hogy megkaphatja-e). Samat üzenetrögzítő 2018. január 26., 22:52 (CET)[]
Szerintem semmi akadálya nem lett volna, hogy a szabály úgy szóljon, hogy a lemondás és a jog visszaadása között legalább 6 hónapnak el kell telnie, de a folyamatban lévő szavazás szövegét már nem lehet (a szavazás alatt) megváltoztatni. Erre a szöveges javaslat lapján lett volna lehetőség, ahova külön meghívtalak, és vártam is elég sokat. Ahogy fent is írtam, ez a szabály valójában csak az adminok és bürokraták számára jelent módosítást, valamennyi másik szerkesztői csoport esetén ennek leszavazása esetén is fennáll a drámázás jelenlegi lehetősége. Ha emiatt szavazol ellene, azzal a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntöd, ahogy szokták mondani. Egy későbbi, minden szerkesztői csoportra vonatkozó ilyen értelmű módosítást azonban teljesen elképzelhetőnek tartok, sőt, ennél kiterjesztőbben is lehetne értelmezni (lemondás esetén a következő 6 hónapban ne csak közösségi döntés nélkül ne kaphassa vissza, hanem erről közösségi döntést (a WP:JA vagy WP:BÜRÜ lapon) se kezdeményezhessen), ha támogatja majd a közösség. Ez általánosságban oldhatná meg az általad felvetett problémát (míg a fenti szövegbe való belefogalmazása csak részben; ennek hiánya amiatt való ellenzése pedig semmit nem old meg). Samat üzenetrögzítő 2018. január 27., 09:11 (CET)[]
Korábban kifejezetten kértem, hogy ne párhuzamosan futtassunk egy javaslatot és egyből annak módósítását/kiegészítését, hanem átlátható módon, egységes szövegben szavaztassuk. Mivel hónapok óta állt az ügy, azt hittem visszavonjuk, és nem hogy áttoljuk. A mostani javaslat a túlszabályozás irányába megy: a járőröknél, botoknál a bürokraták eddig is tudtak dönteni a kérésekről, admin jog visszakérésére évek óta nem volt példa. A javaslat zavaros, hogy olyan szerkesztői jogokra is vonatkozik amelyekre az inaktivitási irányelv nem, hogy látszatfeltételeket támaszt, illetve hogy félreérthetően lett belekeverve a lemondások kérdése.
Ezzel együtt természetesen alkalmazni fogom az új szabályokat, de értetlenséggel fogadom, hogy miért ezt és így csináltuk. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 27., 10:45 (CET)[]

Symbol opinion vote.svg megjegyzés - Azért "kevertem bele" a lemondást a bit megszűnésének szabályozási témái közé, mert ehhez tartozik. És azért, mert a tervezet ezt a kérdést is érintette. Ha ugyanis már felvetjük azt a "puha" megoldást, hogy aki nem dolgozik, az "ingyen és bérmentve" visszakaphatja a megtisztelő megbízatását, akkor nem közömbös, miért szűnik meg a megbízás.

Mivel semmiféle kötelező jogszabályi előírás nincs a témában, a Wikipédia közössége saját belátása szerint dönthet erről is. Bárhogyan.

Én csupán azért szóltam, mert úgy vélem, hogy a szavazásra kiírt javaslat nem teljes körű és kiragadja az inaktivitást a szabályozandó kérdések közül és tudomást sem vesz arról, hogy a lemondás alanyi joga a szerkesztőnek - de a következményeit már a közösségnek kell egy szabályban megfogalmaznia. Márpedig nem kell nagy ész ahhoz, hogy rájöjjön valaki: ha XY szerkesztőt az elfogadásra kerülő irányelv szerint megfosztják bitjétől, ezt megelőzendő, egy mozdulattal lemondhat a bitről. Márpedig erre a helyzetre nem lenne egyértelmű szabály. Véleménye mindenkinek lehet róla, de a helyzet csak akkor egyértelmű. ha világossá tesszük: lemondás esetén létezhet-e automatikus folytatás. Ha ugyanis a lemondás nincs szabályozva, akkor sajátos megoldás az, hogy inaktivitás miatt lényegében csak technikai intézkedés történik, és az "inaktívkodó" akkor folytatja, amikor csak akarja.

Sajnos, a kérdés általános vitájánál nem vetette fel más senki ezt a kérdést. A mostani szavazást azonban nyugodtan félbe lehet szakítani és van idő megvizsgálni az általam említett, szabályozandó kérdéseket. Mivel ennek az irányelvnek már a felvetése sem mutatott semmiféle határidőt, nehéz belátni, mitől lett ez egyeseknek egyszerre ennyire sürgős.

A Wikipédia szabályalkotásában nincs helye érzékenykedésnek. Azt kell eldönteni: vajon a jelenlegi vita menjen-e végig,a téma részleges szabályozása érdekében, vagy sikerül belátni azt, hogy "egységes"nek csak a bitmegszűnés egészére vonatkozó szabályozás nevezhető.

Javasolom tehát, hogy függesszük fel a szavazást és folytassuk az általános vitát a lemondásról.-Linkoman vita 2018. január 30., 14:00 (CET)[]

@Linkoman: Nem Rád utaltam, amikor azt írtam bele lett keverve, hanem a módosító javaslat előkészítőire.
Nem érzem, hogy az inaktivitási irányelv kiegészítése alatt kéne szabályozni az általános lemondások kérdését. A cím meghatározza, hogy miről szavazunk: itt a Samat által vázolt inaktivitás előtti lemondások részleteire lehet kitérni. Ha általánosan is akarjuk a bármikori lemondásokat szabályozni, akkor azt nem egy speciális irányelv módosításaként, hanem egy általános javaslatként kell beterjeszteni.
Bár én is a mostani javaslat ellen szavaztam (és nem mondom, hogy nem gondolkodtam már el azon én is, hogy jobb volna újra nekifutni ennek), de úgy érzem nagyon antidemokratikus volna, ha ez a szavazás most pár reklamáló miatt megszakadna (nem is hiszem, hogy van erre mód). Látnunk kell, hogy többen dolgoztak az előkészítésen, megvolt a kellő számú támogató a szavazásra vitelhez, a többség támogatja, tehát az ellenzők vagyunk kisebbségben. Tanultunk az esetből: legközelebb jobban odafigyelünk, és aktívabban veszünk részt az előkészítésben. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 30., 19:48 (CET)[]

Symbol question.svg kérdés@Linkoman: Nem értem mit hiányolsz a lemondás szabályozásában. Ha a jelenlegi állapot maradna, akkor a lemondás végleges, újrakezdeni csak nulláról lehet, ez teljesen egyértelműen következik a jelenlegi szabályainkból. Ha elfogadásra kerül a mostani tervezet, akkor meg – az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén – egyszerűsített eljárásban kaphatná vissza. Ugyanez igaz az inaktivitásra, minden más bitelvesztés pedig eddig is, ezután is végleges, függetlenül a mostani szavazás eredményétől. – Puskás Zoli vita 2018. január 30., 20:03 (CET)[]

Reakciók bevárásaSzerkesztés

Nem világos számomra a tervezetből, hogy ha az öt nap alatt érkeznek ellenző megjegyzések, akkor az megakadályozza-e a jogosultság visszaadását. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2018. január 26., 15:45 (CET)[]

A szövegjavaslat azt mondja, hogy amennyiben teljesül: „a jogról való lemondás vagy megvonás óta nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a jog megadása közösségi döntést igényel”, akkor a bürokraták külön (tisztségviselő-választás a WP:JA szerinti) szavazás nélkül visszaadhatják a korábbi jogosultságot. Én úgy képzelem, hogy amennyiben ebben a legalább ötnapos időtartamban van olyan szerkesztő, aki olyan közösségi megbeszélésre hivatkozik, ahol a korábbi tisztségviselő alkalmasságával kapcsolatban új információ derült ki (tehát nem az aktív időszakából származó megbeszélések, amikor lett volna lehetőség az alkalmatlanságáról vagy a közösségi bizalom megrendüléséről való döntésre), akkor a bürokrata a kérést nem teljesíti, és megkéri a kérelmezőt a (WP:JA szerinti) szavazási eljárás lefolytatására. Valójában a bürokraták mérlegelésére bízza a szabály ennek megítélését, de nem gondolom, hogy ez gyakran előforduló vagy tipikus eset lenne. Samat üzenetrögzítő 2018. január 26., 22:38 (CET)[]

Néhány értelmező kérdés:Szerkesztés

 • Az "automatikusan visszakaphatja" valóban azt jelenti, hogy visszakaphatja (az eljáró bürokratán múlik, hogy visszakapja-e vagy nem), és nem hogy kötelezően visszakapja (ekkor nyilván "automatikusan visszakapja"-t írtunk volna), ugye? Tehát a változtatás lényege annyi, hogy admin vagy büro esetén ilyenkor az eljáró bürokrata szabadon dönthet, és a jelentkezőnek nem kell újból elérnie a tisztségviselők megválasztása során elvárt 25 támogatót?
 • Mire utal a "nem merült fel olyan körülmény"? Ha inaktív volt, akkor szabálytalanságot biztos nem csinált. A "több mint 8 éve mondott le", vagy "az évek során sok új irányelv született" pl. olyan körülmény? Ez így kicsit gumiszabálynak tűnik.
 • A "megelőző 1 hónapban legalább 5 különböző napon végzett szerkesztést" gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak öt nappal a visszatérése után kérheti jogai visszakapását (az öt nap alatt pedig elég, ha a saját szerkesztői lapját minden nap módosítja)? Ez nem egy nagyon könnyen kijátszható, teljesen felesleges szabály?

 – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 27., 01:16 (CET)[]

„Ha inaktív volt, akkor szabálytalanságot biztos nem csinált.” erre reagálnék: olyan volt már, hogy valakinek egy évig nem volt adminszerkesztése, de szerkesztőként annyira jelen volt, hogy minket is meglepett a bit elvesztése, ő például simábban visszakapta volna, ha ez az irányelvkiegészítés meglett volna akkor. Nyilván ha az ellenkezője fordul elő, és a szerkesztőként jelenlévő ex-admin balhékba keveredik sima szerkesztőként, akkor nem kapná vissza. Alensha 2018. január 27., 02:20 (CET)[]

A most kiegészítendő irányelvben az inaktivitás fogalmaként azt szavaztuk meg, hogy "Az adott szerkesztőnek a vizsgált időszakban a magyar Wikipédia semelyik névtérében sincs egyetlen szerkesztése vagy naplózott tevékenysége.", ahol a vizsgált időszakot végül 12 hónapban határoztuk meg. Tehát ha inaktív, akkor elvileg nem hibázhat (kivéve pl. zokni, amire nem tért ki a szabályzás). – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 27., 03:04 (CET)[]
Én úgy látom, az a szavazás az adminok, IP-ellenőrök és megerősített szerkesztők inaktivitását nem érinti, így aki adminjogot veszít el, az még mindig lehet aktív szerkesztő. De lehet, hogy én értem félre, egész éjjel egy határidős melón dolgoztam, nem is kéne itt lógnom. Alensha 2018. január 27., 07:10 (CET)[]

Szerintem a zoknit nem kell külön szabályozni: ha publikus, hogy valaki két néven szerkeszt, akkor nyilván tudni fogjuk, hogy itt van és aktív, ha meg nem publikus, akkor nyilván nem lesz hivatkozási alap. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. január 27., 09:11 (CET)[]

EniPort+1, az öt napnyi szerkesztés értelmetlennek tűnik (mondjuk ártani se árt). --Tgrvita 2018. február 3., 04:24 (CET)[]

És mennyi idő után?Szerkesztés

Mindenképpen limitált inaktivitási időhöz kötném. Azért az nagyon nem mindegy, hogy egy admin mondjuk három év pihi után kérné vissza a bitjét, amikor 1) az azóta lett aktív szerkesztők azt sem tudják, ki fia-borja (bizalmi poszt esetén ez nem olyan szerencsés), 2) és ő sem feltétlenül van képben közéletileg, technikailag, akárhogy. Azt sem tartom feltétlenül szerencsésnek, hogy egy kalap alatt van admin és megerősített szerkesztő. Utóbbi esetében akár öt év után is rögtön visszaadnám, adminnak meg három év után is csak szavazással. Pasztilla 2018. január 27., 02:19 (CET)[]

Hogy egyesek még hajnali kettőkor is le tudnak ütközni :D Szerintem az az öt napos várakozási idő azért van, hogy ezalatt megint képbe kerüljön technikailag (bár én is kevésnek tartom). Azt nem tudom, ekkora közösségnél lehet-e még elvárás, hogy mindenki tudja, ki kinek a fia-borja; van már akkora a wiki, hogy a friss változtatásokban tök ismeretlen neveket látok tömegével, ezek nagy része ha indulna adminszavazáson, nem tudnék szavazni, de ha tudnám róla, hogy a közösség egyszer már megbízott benne, akkor nem látnám értelmét, miért ne bízhatna meg megint. Alensha 2018. január 27., 02:27 (CET)[]

Nem azért van. :-) Onnan tudom, hogy én tettem bele. Azért van, hogy ha mégis felmerült olyan körülmény, ami miatt nem szerencsés visszaadni a bitet, de az eljáró bürokrata erről nem tud, akkor legyen ideje meghallani. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. január 27., 09:14 (CET)[]
Bocsi, nem arra az öt napra gondoltam, hanem az öt különböző napon végzett szerkesztésre a jog visszaadása előtt. Mondom én, hogy egész napos meló utáni aggyal írtam. :D De ami a kifogásokra hagyott öt napot illeti, öt nap erre elég lesz? Szerintem a legtöbben ennél ritkábban nézzük a BÜRÜ-t. Kinn lesz ugye a FV fölötti sávban is? Alensha 2018. január 30., 18:32 (CET)[]

@Pasztilla: megerősített szerkesztőről nem szól a javaslat. A felvetett kérdés bennem is felmerült. Gondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy szerintem ez nem szükséges. Ugyanis

 • A jogosultságokat nem elsősorban az alapján adjuk, hogy az illető technikailag (vagy akárhogy) képben van-e, hanem az alapján, hogy a feladat ellátására alkalmasnak találjuk-e: megfontoltan, az irányelvek és a szokások alapján, tárgyilagosan, racionálisan hoz-e majd döntéseket, megbízunk-e a döntéseiben stb. Mielőtt valaki megkap egy jogosultságot, a legtöbb esetben fogalma sincsen, milyen eszközöket kell majd használnia, mégis megbízzuk a használatával (itt vagy a Wikipédiában tizenvalahány éve, de valószínűleg nem csak arról tudsz keveset, hogy az IP-ellenőrök milyen eszköztárral rendelkeznek, hanem azt sem ismered pontosan, hogy a sokkal nyilvánosabb admineszközök hogyan működnek). Ehhez képest az, aki korábban már éveken keresztül használta őket, nagyon nem fog meglepődni, ha kisebb-nagyobb változások történtek közben.
 • Ha egy tisztségviselő éveken keresztül jól és megbízhatóan ellátta a tisztségét, bizonyított a területen, akkor várható, hogy kihagyás után is a korábbiak szerint fog tovább dolgozni. A Wikipédia nyitottsága és visszakövethetősége miatt minden egyes lépése visszanézhető, elemezhető, utólag is megítélhető azok számára is, akik esetleg már nem ismerték az aktív időszakában. Ezzel valójában előnyben kell lennie egy kicserélődött közösségben is, ahol egy új, de aktív jelentkezőről csak remélik a szerkesztőtársak, hogy alkalmas lesz majd.
 • Valójában a Wikipédia nem sokat változott az elmúlt 10 évben sem technikai, sem szabályozási szempontból, így aki most 10 év kihagyás után kapcsolódna be, nem sok újdonságot látna. Ami változást látok, hogy korábban a technikai eszközök (pl. blokkolás) használata sokkal kevésbé volt tipikus, sokkal inkább a szerkesztő tanítása és integrálása volt előtérben, a járőrök is türelmesebbek voltak a kezdő próbálkozókkal. Nyilván, kisebb közösség és kisebb tartalom esetén ez könnyebb volt, de igazából nem bánnám, ha egy kicsit visszafelé haladnák az időben ebből a szempontból.
 • Ha egy szerkesztő inaktív volt 10 évig, de megtartotta a jogosultságát (a legtöbb inaktivitási szabály az elmúlt években-hetekben született), akkor senki nem akadt ki, ha visszatért és újra aktívan közreműködött. Sőt! Ez az inaktivitási szabályokkal sem változik, csak addig, hogy amíg nincs jelen, addig nem rendelkezik a (felesleges) jogosultsággal. Az visszatérő szerkesztő az első napokban nézelődik, ismerkedik a változásokkal, aztán egy darabig óvatosan nyúl a dolgokhoz, illetve nem nyúl hozzá, ha nem biztos a dolgában. Aztán hamarosan beleszokik, mintha a kihagyott időt is itt töltötte volna.

Samat üzenetrögzítő 2018. január 27., 10:03 (CET)[]

Értem, köszönöm. Valószínűleg arra gondolok, talán, és az teheti bennem féloldalassá az egészet, hogy amennyiben van eljárásrendje a járőrré, adminná válásnak, a közösség ilyen-olyan támogatása szükséges hozzá, akkor ez a támogatás relatíve hosszabb inaktivitás után ne legyen megkerülhető. Járőr és admin úgy lesz valaki, hogy van egy a közösség előtt ismert szerkesztői múltja, amely alapján bizalmat szavaznak neki (vagy nem). Inaktivitás után kvázi nincs a közösség egésze előtt ismert szerkesztői múltja (ötöt szerkesztett), számomra visszzaüthet, hogy még sincs a visszakerülésének ugyanolyan erős kontrollja. A másik az, hogy amennyiben ez így van, ahogy mondod, akkor az öt darab közelmúltbeli szerkesztés megléte mint feltétel, elég ellentmondásos. Vagy nem számít az aktuális közösség előtti láthatóság, csak a régmúlt tevékenység, ahogy írod, és akkor nulla közelmúltbeli szerkesztéssel is visszakerülhet a poziba, vagy mégis számít a jelenkori tevékenység láthatósága, de akkor az öt szerkesztés vicc. Vagy nem látom, mi értelme van ennek az ötös álomhatárnak. Pasztilla 2018. január 27., 10:50 (CET)[]

Az 5 napon szerkesztett kitétel nem azt szolgálja, hogy megállapítsuk, még mindig alkalmas-e a tisztségre (erre ez nyilvánvalóan nem megfelelő, elegendő), hanem
 • azt próbálja elkerülni, hogy valaki csak újra kéri a jogosultságot, de valójában nem lesz aktív: legalább egy minimális elvárást támaszt arra, hogy az illető visszatért;
 • abban próbál segíteni, hogy megítélhető legyen, nem-e egy feltört fiókról van szó.
Samat üzenetrögzítő 2018. január 27., 11:09 (CET)[]

Köszönöm, Tudomásul vettem. Pasztilla 2018. január 27., 12:10 (CET)[]

A feltört fiókok beazonosításában valóban jó kitétel lehet ez, de akkor a Biztonság pont alatt kéne szerepelnie. Az aktivitás mérésére nevetséges a bármely névtérben tett öt szerkesztés elvárása: felesleges korlátozás, csak a kijátszásra jó. A legelső (megerősített) szinten 200 körüli szócikknévtérben tett szerkesztést szoktunk elvárni, hogy érdemben foglalkozzunk egy kéréssel. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 30., 13:22 (CET)[]

Lemondási statisztikaSzerkesztés

Csináltam egy gyors összegzést arról, hogy az elmúlt négy évben kik, és milyen indokkal mondtak le (illetve, hogy mi lett a szerkesztővel később):

szerkesztő tisztség lemondás oka mi történt
Livvyfan megerősített sértődés nem fogadták el a lemondást
Gyurika megerősített sértődés nem fogadták el a lemondást
Apród járőr sértődés később visszakérte
Ronastudor járőr sértődés nem fogadták el a lemondást
Ronastudor járőr sértődés később visszakérte
Ivanhoe járőr nincs ideje nem kérte vissza
Apród járőr sértődés nem kérte vissza
Apród megerősített sértődés lezárás előtt visszavonta
Burumbátor admin csak átmeneti időre, konkrét célra kapta utóbb a közösség megszavazta
Gaja járőr sértődés lezárás előtt visszavonta
Gaja járőr sértődés nem kérte vissza
Gerry89 járőr sértődés lezárás előtt visszavonta
RepliCarter admin, büro nincs ideje nem kérte vissza
Attila1486 megerősített sértődés később visszakérte

Mint látszik, az elmúlt négy évben nem volt példa arra, hogy inaktivitás miatt lemondott szerkesztő visszatért volna a tisztségébe. Ugyanakkor a 11 sértődésből lemondás során mindössze kettő esetben vesztette el végleg a szerkesztő a kérdéses jogosultságát. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 27., 03:20 (CET)[]

Pagony kimaradt. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2018. január 27., 14:35 (CET)[]
Valóban látszik a saját adatlapján, hogy lehetett valami, de ott sem világos a történet, és sem az [[1]], sem a laptörténetben nincs semmi nyoma :o Nem tudom mi történhetett akkor, illetve hogy miért nem látszik sehol, így sajnos nem tudom visszanézni. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 30., 12:44 (CET)[]
Annyiban pontosítanék, hogy nem megsértődtem, hanem mélységesen felháborodtam és csalódott voltam amiatt, hogy Marsos tevékenységét sokáig sokan nem szankcionálták (nem tartották szankcionálandónak). Inkább hirtelen harag volt, hála istennek azóta az ügy megoldódott, úgy vélem a Wikipédia javára. – Gerry89 vita 2018. január 29., 19:37 (CET)[]
Ez a legkevesebb, most egyáltalán nem ez a lényeg. – KoBeAt Let’s discuss it! 2018. január 29., 19:46 (CET)[]
@Gerry89: Elnézést minden érintettől, hogy primitív módon leegyszerűsítettem a dolgot, természetesen nem fekete-fehér semmi, arra akartam csak utalni a kicsit szerencsétlen összegzéssel, hogy ezekben az esetekben egy munka során keletkezett negatív hangulat volt a kiváltó ok. Nem vizsgáltam részleteiben az eseteket, de ezeket az érzéseket szerettem volna egybe csoportosítani: szerkesztők közötti vita után, megértése hiányában, elege van az egészből, nem látja értelmét, elment a kedve, megsértődött, megsértették, stb. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 30., 13:00 (CET)[]

Köszi az összegzést. Szerintem ebből azért látszik, hogy a tényleg hosszadalmas, nagyobb szavazást igénylő jogokról (admin, ill. bürokrata) nem szoktak minden hülyeség miatt lemondani; amivel könnyebben dobálóznak, az a járőrjog (aminek a visszakapása tudtommal jelenleg sem bonyolultabb procedúra, mint ami Samat javaslatában szerepel), illetve a megerősített szerkesztői jog (amit Samat javaslata nem is említ). Ez elméletben nem zárja ki, hogy az adminjogról való lemondást wikidrámázásra használja valaki, amennyiben könnyebb lesz a visszaszerzése, de ha valaki megtenné, a „reakciók bevárása” pontnál 100%, hogy valaki fel fogja hozni a témát és akkor már nem megy automatikusan a jog visszakapása.

Azt egyébként támogatnám, hogy a megerősített szerkesztői jogról ne is lehessen lemondani, mert az illetőnek semmi plusz feladatot nem jelent, hogy ő megerősített szerkesztő (a többieknek viszont igen...) Alensha 2018. január 27., 07:24 (CET)[]

A fenti táblázatban megerősített szerkesztők és a járőrök vannak többségben. A megerősített szerkesztői jogról nem lehet lemondani, a járőrjogra vonatkozóan pedig nem tartalmaz módosítást a fenti szöveges javaslat (hiánya esetén nagyjából most így működik a gyakorlat). Lásd a kérdés bővebb kifejtését itt. Samat üzenetrögzítő 2018. január 27., 09:18 (CET)[]

Nem tudom honnan jön az a tévhit, hogy megerősített szerkesztői jogról nem lehet lemondani, de ilyen szabály nincs. A státusz visszavonható, és sehol nincs korlátozva, hogy azt (a többi jogtól eltérően) pont az érintett ne kezdeményezhetné. Itt van egy korábbi (2013-as) példa, és volt egy ilyen eset 2017-ben is (bár azt én zártam le, így nem igazi példa). – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 27., 10:33 (CET)[]
Szerintem a 2013-as esetben hiba volt kérésre elvenni a státuszt. A szerkesztő ott az összes szerkesztése törlését is kérte; ahogy arra megmondta a büró, hogy nem lehet, úgy megmondhatta volna erre is, hogy nem teszi. A másiknál, amit te zártál le, nem azért értek egyet veled a visszavonásban, mert maga a szerkesztő kérte, hanem mert a leírtak alapján eleve nem volt alkalmas megerősített szerkesztőnek. Én nem értek egyet azzal, hogy megerősített szerkesztő státuszt vissza lehessen vonni, mert nem az illető feladatait könnyíti meg a státusz, hanem mindenki másét. Alensha 2018. január 28., 19:46 (CET)[]

Olvasatomban a megerősített szerkesztői jogosultság egy technikai lehetőség, ami A PROJEKT ÉRDEKÉBEN van. Tehát ha szerkesztőről azt látja a projekt, hogy jó amit csinál, akkor megadja neki ezt a jogosultságot, aminek birtokában ő semmivel sem tud többet csinálni, mint előtte, csak szerkesztései automatikusan megtekintettekké válnak, nem szaporítja azt az ominózus hátraléklistát. A járőrjog birtokában a szerkesztő már többet tehet, nagyobb lehetőségei vannak. – Burumbátor Súgd ide! 2018. január 27., 09:21 (CET)[]

A megerszerk egy státusz. Szerintem így célszerű tekinteni rá. Technikailag ugyanaz a megoldás biztosítja a megadását és elvételét, mint a jogosultságokét, ezért szokták így nevezni, de félrevezetheti a gondolkodásunkat, ha jognak vesszük. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. január 27., 09:34 (CET)[]

Pontosan ezt mondom én is. Nem jog, hanem lehetőség. – Burumbátor Súgd ide! 2018. január 27., 09:36 (CET)[]

@Alensha: Ahogy írod, minden helyzet más, éppen ezért nem kéne ezt túlszabályozni: ha egy büro lezárhatja egy járőr visszahívását, akkor dönthessen el egy megerősített lemondása ügyet is. Az elméleti vita az, hogy egy munka alapján kiérdemelt, külön kérésre (tehát nem automatikusan) kapott státuszról le lehet-e mondani: szerintem ami nem kötelezően jár együtt a regisztrálással, azt akarata ellenére nem lehet rákényszeríteni a szerkesztőre (akár még állami kitüntetéseket is vissza lehet adni).
Amúgy éves átlagban egy-egy szerkesztőről beszélünk, szóval az egész inkább egy a szabad önrendelkezés jogát feszegető elméleti kérdés, mint komoly gyakorlati probléma. És ne felejtsük el, hogy ha valaki nagyon menekülne a státusztól, akkor feltölt két jogsértő képet, és máris elveszítheti a jogát, tehát aki akar az úgyis "megmenekül": kár volna pont a megerősítetteknél korlátozni a szabad lemondás jogát. – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 30., 12:33 (CET)[]
@EniPort: Nagyon máshogy fogjuk fel, szerintem ez nem kitüntetés, hanem egy korlátozás feloldása. Ne felejtsük el, hogy amíg nem voltak ellenőrzött meg ellenőrizetlen szerkesztések a wikipédián, addig gyakorlatilag olyan volt, mintha mindenki megerősített lenne (=minden szerkesztés megjelent azonnal). Ebből kifolyólag a megerősített az alapállapot, a megerősítetlen csak egy ideiglenes állapot, mint a karantén vagy a kezdő jogosítvány vagy a gyakornoki státusz. Azért nem automatikusan jár, mert ahhoz valakinek folyton szemmel kellene tartania minden frissen regisztráltnak minden szerkesztését, hogy eldöntse, mikor lesz alkalmas. Akkor már egyszerűbb, ha ő jelzi, hogy szerinte megérett rá. De ha megérett rá, akkor jár neki a státusz, a jelzése csak azért ölt kérés formát, mert elismeri, hogy munkád van az utánanézéssel és a bit beállításával, és ezért udvarias megszólítás illet.
Az igaz, hogy el tudják érni, hogy megfosszák őket a jogtól, de szerintem a fentiek egyike sem tette volna meg (és aki megteszi, az eleve nem lesz alkalmas később se megerősített szerkesztőnek, tehát ez visszatarthatja attól, hogy hisztiből mondjon le). Alensha 2018. január 30., 18:25 (CET)[]
Én könnyen meggyőzhető vagyok, csak akkor szabályozzuk valahogy. Mert most a megerősített nem több és nem kevesebb, mint az egyik szerkesztői csoport, minden mást (korlátozás feloldása, státusz, érdem, megtisztelés, kitüntetés, stb.) mi magyarázunk bele.
Jelenleg a megerősítettekről egyetlen mondatunk van: "A megerősített szerkesztő jogot a régebb óta szerkesztő, megbízhatónak megismert szerkesztők kaphatják meg kérés alapján.", teljesen párhuzamosan vannak szabályozva a járőrökkel, mint "jogosultság" van mindkettő definiálva. Az sehol nem szerepel, hogy az egyikről le lehet mondani, a másikról pedig nem. Tehát írjuk bele feketén-fehéren, hogy a járőr egy jogosultság, amiről le lehet mondani, a megerősített pedig nem jog, hanem egy elérhető státusz, amit csak elveszteni lehet, és akkor tiszta a kép, nincs további félreértés. (Amúgy én sem látom miért kéne lemondania valakinek, de mint korábban írtam az évi egy eset miatt szinte mindegy is. A lényeg, hogy tiszta legyen.) – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 30., 20:31 (CET)[]

Miről szavazunk?Szerkesztés

Tényleg jól értem, hogy bár a közösség a pár hete lezárult szavazásakor nem fogadta el, hogy a járőrökre illetve a sablonszerkesztőkre inaktivitási szabály vonatkozzon, de most mégis arról döntünk, hogy ha inaktivitás miatt vesztik el a jogaikat, akkor azt visszakaphatják? Az előző szavazás eredményét megismerve nem kéne ezt a két szerkesztői csoportot kivenni a javaslatból? – EniPort eszmecsere eszmecsere 2018. január 27., 11:03 (CET)[]

Arról szavazunk, hogy aki a jogáról önként lemondott vagy inaktivitás miatt elveszítette azt, az kaphassa vissza könnyebben. Az olyan jogoknál, ahol nem lehet inaktivitás miatt elveszíteni, értelemszerűen csak az önként lemondott kitétel játszik. – Puskás Zoli vita 2018. január 27., 12:24 (CET)[]

Symbol opinion vote.svg megjegyzés - A lemondás nem vonható az inaktivitás fogalma alá. Csak erről szóltam. Ha a lemondás következményeit is szabályozzátok, akkor az irányelv címét is módosítani kellene egy olyan címre, amely a lemondás következményeit is magában foglalja. Csak azért javasoltam a jelenlegi szavazás felfüggesztését, hogy a javaslatot ki lehessen bővíteni a kibővített című irányelv alatt. Ennyi.--Linkoman vita 2018. január 31., 10:13 (CET)[]

Van-e megoldás a lemondással kapcsolatos kifogásokra?Szerkesztés

@EniPort, Linkoman, Tgr, Balint36, Piraeus: én úgy látom, hogy a tervezet ellen szavazó 7 szerkesztőből 4 fő csak azért ellenzi azt, mert segítheti a színpadias lemondásokat.

 • Én úgy gondolom, hogy ha egy tisztségviselő tudja, hogy évekig nem tud részt venni a projektben, sokkal egészségesebb és jobb megoldás az, ha ő maga adja vissza a jogosultságot, mint az, ha csak úgy elmegy, majd évekkel később az inaktivitása miatt veszti azt el. Erre vonatkozóan lenne ösztönző az, ha tudná, hogy (esetleges) visszatérése esetén könnyen ugyanott folytathatná, ahol most abbahagyta.
 • Szerintem az inaktivitás miatti jogmegvonás és a jogról való lemondás abban az értelemben ugyanaz a kategória, hogy a jogosultság nem azért szűnik meg, mert nem alkalmas a feladatra, ne használhatná aktivitása esetén továbbra is vagy ne kapná meg egy közösségi szavazás során, csupán arról van szó, hogy éppen nem akarja vagy tudja használni azt. Ezért szerintem nyugodtan kezelhető a két cselekmény közösen.
 • EniPort és Linkoman azzal kapcsolatos kifogására, hogy a lemondást nem az inaktivitási irányelvbe kellene beilleszteni: nekem nincs ezzel problémám, de lehet, hogy valóban nem; sőt, lehet, hogy ezt a szavazást sem úgy kellene hívni, hogy az „inaktivitási irányelv kiegészítése”, hanem egyszerűen úgy, hogy „a jogosultságok visszaszerzésének szabályairól”, vagy valami ilyesmi, egyébként is több irányelvet érint kisebb mértékben. (Eredetileg azért neveztem el így, mert az inaktivitási irányelv vitájában merült fel erre vonatkozó kérés.) Ha ettől a formai módosítástól támogathatóvá válik a javaslat, akkor nem muszáj beilleszteni az inaktivitási irányelvbe, hanem kaphat egy külön lapot is, megfelelő címmel.
 • A legfontosabb kifogás az volt, hogy a javaslat a színpadias lemondásokat ösztönzi azzal, ha utána könnyen vissza lehet kérni a jogosultságot. Erre vonatkozóan volt egy javaslatom, mely általánosságban oldaná ezt a problémát (ami jelenleg, ezen módosítás megszavazása nélkül is fennáll): aki lemond egy jogosultságról, az a következő 6 hónapban ne kaphassa azt vissza (nem csak a javaslat szerinti könnyített módon, hanem a WP:BÜRÜ vagy a WP:JA lapok szerinti eljárások keretében sem). Ez a fenti javaslattal együtt egyszerre biztosítana visszatartó erőt az érzelmi alapú lemondásokkal szemben, és biztosítaná, hogy a legalább fél évig távollévő tisztségviselőket ne érje hátrány visszatérésükkor.
 • Valójában tervezem, hogy a jogmegvonás kérdéskörét is tisztázom hamarosan, de ez nem tartozik ennek a szavazásnak a közvetlen témájába.
 • Linkoman javaslatára reagálva: nincsen arra lehetőség, hogy a szavazást felfüggesztjük a kérdés megbeszélésének idejére, majd folytatjuk később. A javaslat előkészítésére, a kifogások megfogalmazására másfél hónap állt rendelkezésre, ott volt lehetőség ilyesmire. Itt erre sajnos már nincsen lehetőség, és a szavazás sikertelensége esetén részemről nem is tervezem a következő évben az újraszavazását, mert szeretném elkerülni azt, hogy addig szavazunk egy javaslatról, amíg át nem megy a közösségen. A jövő héten kialakuló közösségi döntést elfogadom.

Kérdésem, hogy ezzel együtt elfogadhatónak találjátok-e a fenti tervezetet? Samat üzenetrögzítő 2018. február 2., 22:10 (CET)[]

Egy évvel az adminná választásom után lemondtam, és egy órán belül újra jelöltem magam, hogy megtudjam, elégedett-e a közösség a munkámmal. Ezt akkor a javaslatod szerint nem lehetne többé megtenni? Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 2., 23:03 (CET)[]

Lemondás nélkül nem tudod megkérdezni a közösséget, hogy elégedett-e a munkáddal? :) Samat üzenetrögzítő 2018. február 2., 23:14 (CET)[]
Látom a smiley-t, de tudod, hogy nem ez volt a kérdés... Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. február 2., 23:26 (CET)[]
 • Komolyan gondolom, hogy semmi szükség arra, hogy lemondjál, ahhoz, hogy megkérdezd a közösséget, elégedett-e a munkáddal (akár egy szavazás keretében). Ha nem érzed megfelelőnek a támogatást, még mindig lemondhatsz utólag.
 • Mind fent is említettem halkan, szeretném tisztázni, hogy milyen feltételekkel lehet lemondatni a tisztségviselőket, mert ez a kérdés korábban felmerült, és most semmilyen aktuális ügy nincs, ami akadályozná az ügy nyugodt megbeszélését. Amint ez tiszta lesz, ezen szabály szerint és az erre való igény/szándék esetén minden tisztségviselőnek lehetősége van bizalmatlansági szavazást indítani saját maga ellen. Ez teljesen kiváltja azt az igényedet, hogy lemondanál azért, hogy öt perccel később megválasztasd magad.
Samat üzenetrögzítő 2018. február 2., 23:59 (CET)[]

Szerintem erre az a kézenfekvő megoldás, hogy aki akarja, jelölhesse magát inaktívnak, és akkor a bürokraták technikai óvintézkedésként megvonják a jogait, és ha újra aktívvá válik, visszaadják. (Az inaktívnak jelölés eddig is bevett gyakorlat volt.) --Tgrvita 2018. február 3., 04:28 (CET)[]

Kedves Samat!

Nem akarom szépíteni a dolgot: számomra nem elfogadható, amit írsz.

 1. Alapvetően van az egész irányelv-javaslatban egy olyan csavar, ami eddig nem igazán kapott hagsúlyt, bár azért EniPort már leírta: noha hatféle tisztviselőről szól (adminisztrátor, bürokrata, felületszerkesztő, sablonszerkesztő, bot vagy járőr) ezek közül csak kettő (adminisztrátor, bürokrata) választott, azaz „Adminisztratív jogosultságú” tisztség, a négy másiknak, akik csak egyszerű szerkesztők egyéb jogokkal a bürokraták adhatják a jogot és ők is vehetik el azt. Ennél a négynél teljesen felesleges bonyolítás ez az új szabály: a jogot eddig is a bürokrata adta belátása szerint, a szabály esetleges elfogadása után is ő adja immár „automatikusan”. A változás tehát csak annyi lenne, hogy mostantól elvileg nem mérlegelhet a bürokrata, ha egy kedves, tisztességes szerkesztő, felületszerkesztő, sablonszerkesztő, botgazda vagy járőr szeretne lenni. Mivel a bürokratáink nem robotok, a szabály nélkül, most is visszaállítják egy kedves, tisztességes szerkesztőnek ezt a négy jogát, ha ismét dolgozni akar.
 2. A kérdés tehát itt a két adminisztartív jogú szerkesztőre szűkül: a bürokratákra és az adminisztrátorokra.
 3. Egyfelől az ő lemondásuk majd visszatérésük (pláne amit fentebb az első pontban leírsz „ha egy tisztségviselő tudja, hogy évekig nem tud részt venni a projektben”...) olyan ritka, hogy arra inkább ne csináljunk külön szabályt. Gyakorlatban ez nem valós probléma.
 4. Másfelől, ha elvi síkon nézem, az adminisztrátorok és bürokraták választott tisztviselők. Választott tisztségekhez pedig csak választás útján lehet jutni (már az ortodox/demokratikus világkép szerint, de nem akarok megint dobozolni, úgyhogy ezt hagyjuk is...), mert ebben kifejeződik a közösséh tagjainak bizalma, ami a tisztség alapját adja. Ezért a lemondásnak – teljesen mindegy, hogy milyen oka van – mindig az kell, hogy legyen a következménye, hogy a jog és a felelősség is megszakad és a tisztség csak új választás után nyerhető vissza.

Mindebből eredően az új szabály számomra akkor lenne elfogadható, ha abból kikerülne az „arról önként lemondott” kitétel és mindaz, ami lemondásra utal. Nem szeretném, ha lemondott adminok és bürokraták szavazás nélkül kapnának vissza jogosultságot. És nem fogok minderről mást gondolni akkor sem ha ezt az irányelvet esetleg máshogy nevezzük el. A probléma nem formai, hanem tartalmi.

(U.i.: A negyedik pontban megfogalmazott javaslatodat („aki lemond egy jogosultságról, az a következő 6 hónapban ne kaphassa azt vissza”) pedig nem értem. Elvileg a javasolt inaktivitási irányelv célja, hogy könnyítse a jogok visszaadását, ezzel a kiegészítéssel meg épp nehezítenéd azt. Lehet egy ilyen hat hónapos szabályról vitázni, nem ördögtől való ezt fölvetni. De egyrészt tökre nincs összhangban azzal, amit amúgy javasoltál, másrészt meg minek bonyolítsuk az életünket.)

Üdv: Piraeus vita 2018. február 5., 00:04 (CET)[]

Kedves Piraeus! A fentiek szerint nem mindenben értünk egyet, de elfogadom és megtisztelőnek érzem a részletes, kifejtő indoklásodat. Samat üzenetrögzítő 2018. február 5., 20:02 (CET)[]

JegyzetekSzerkesztés

 1. A Magyar értelmező kéziszótár szerint lemond: Kijelenti, hogy állását, tisztségét nem kívánja tovább betölteni; lemondás: Az a cselekvés, hogy valaki lemond valamiről.

A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!