Wikipédia:Szavazás/Javaslatok/Adatvédelmi biztosok útmutatója, 2018

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Lezárva. Bár a szövegjavaslat a szükséges jóváhagyó szavazatokat megkapta, lentebb olvasható indokaim alapján nem viszem tovább szavazásra. – Dodi123 vita 2018. szeptember 13., 17:16 (CEST)

A történeti hűség kedvéért: minden ezzel ellentétes állítással szemben a szükséges jóváhagyó szavazatokat nem kapta meg a javaslat. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2018. szeptember 13., 19:41 (CEST)

Adatvédelmi biztosok útmutatója, 2018Szerkesztés

A szövegjóváhagyási eljárás kiírása: Dodi123 vita 2018. szeptember 6., 16:32 (CEST)

A tulajdonképpeni szavazás legkorábban három nappal ez után az időpont után kezdődhet, és csak akkor lehet elindítani, ha a megfogalmazás utolsó változatát legalább 4 szerkesztő jóváhagyta, beleértve a kiírót is.

Az adatvédelmi biztosok tisztsége (amely az angol nyelven oversight jogosultsággal rendelkező tisztségviselő magyar elnevezése) 2007 óta szerepel a Wikipédia munkatársainak felsorolásában. A tisztségre vonatkozó globális irányelv globális közösségi szavazáson lett elfogadva, az minden nyelvi wikire érvényes. Az irányelvhez kapcsolódó útmutató az egyes nyelvi wikikben a szükségleteknek megfelelően kiegészíthető az adott nyelvi közösség számára szükségesnek ítélt információkkal. Az alábbi szövegjavaslat a magyar nyelvű útmutató, amely az angol nyelvű változat kiegészítése. A magyar nyelvű útmutató szövegjavaslata jelentősen kiegészíti az angol útmutatót; nagymértékben pontosítja és részletezi az adatvédelmi biztosokkal összefüggő szükséges ismereteket.

Az oversight jogosultsággal rendelkező tisztségviselő magyar elnevezéséről egy szavazás döntött, amelyben az öt névjavaslatra érkezett szavazatok Condorcet-módszerrel történt kiértékelése alapján megmaradt az eredeti adatvédelmi biztos elnevezés.

Az adatvédelmi biztos tisztsége a magyar wikipédián nincs betöltve. A jelen útmutató szövegjavaslatának elfogadása nem jelenti automatikusan a tisztség betöltésének elfogadását. A szövegjavaslat elfogadása egy bármikor a későbbiekben szükségessé, illetve esedékessé váló adatvédelmi biztosi választás idejére készíti elő, hogy a szavazók előtt ismertek legyenek az adatvédelmi biztosok feladatai és jogosultságai. Az útmutató részletezi továbbá az adatvédelmi biztosok megválasztásának feltételeit és eljárásrendjét, valamint elérhetőségüket.

A magyar útmutató szövegjavaslatának elvetése esetén a magyar Wikipédiára is érvényes globális irányelvhez kapcsolódó globális útmutató marad továbbra is érvényben.

Előzmények:

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!
Idekattintva fejezd ki véleményed:

A szavazás javasolt szövegeSzerkesztés

A változat a 2018. szeptember 10. 23:30 perces állapot.

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

==Ismertető==

Az oversightnak nevezett felügyeleti eszköz használatára jogosult rendkívül megbízható felhasználók (adatvédelmi biztosok) véglegesen eltávolíthatnak bizonyos laptörténeteket és naplóbejegyzéseket, érzékeny személyes adatokat, sértő vagy jogsértő tartalmakat és felhasználóneveket olymódon, hogy a tartalom és annak naplóbejegyzése a továbbiakban már nem érhető el a felhasználók és az adminisztrátorok számára. A jogosultság kiterjed az ilyen módon elrejtett adatok visszaállítására is.

Az eszközt az adatvédelmi biztosok globális irányelve (globális felügyeleti politika) szerint kell használni. Az adatvédelmi biztos jogosultságait ugyancsak a globális irányelv tartalmazza.

Az adatvédelmi biztos funkciói nem keverendők össze az európai adatvédelmi rendelet (GDPR) szabályainak alkalmazásával, amelyek túlmutatnak a Wikipédia adatvédelmi biztosának engedélyezett hatás- és jogkörein. E hatás- és jogköröket a globális irányelv és a jelen útmutató Az eszköz használata című szakasza tartalmazza.

Az adatvédelmi biztos funkciójának bevezetése a szerkesztők személyiségi jogainak védelme érdekében történik. Bevezetése és alkalmazása nem igényel többletmunkát sem az adminisztrátoroktól, sem a szerkesztőktől. Nem vesz el jogosultságokat sem az adminisztrátoroktól, sem a Wikipédia más munkatársaitól.

==Az eszköz használata==

A funkció használata a globális irányelvben meghatározott esetekben engedélyezett.

Az adatvédelmi biztos funkciója elsősorban a szerkesztők védelméről szól, és nem azokról, akikről Wikipédia-szócikk van és amúgy is közszereplők vagy legalábbis nevezetes személyek. Az engedélyezett esetek közül csak a Wikimedia Alapítvány jogi tanácsadójának javaslata alapján és a globális irányelv 2. b) pontban felsorolt esetben („ha az ügy egyértelmű, és nincs szerkesztési indok a változat megtartása érdekében”) fordulhat elő, hogy az érintett személy nem a Wikipédia szerkesztője. A globális irányelv 4. pontja esetében az adatvédelmi biztos beavatkozását az olyan elfogadhatatlan szerkesztői nevek elrejtése igényli, amelyek valamely másik szerkesztőt vagy a szerkesztői közösség egészét becsmérlik, fenyegetik, rágalmazzák, sértegetik vagy zaklatják.

A szócikkek alanyaival kapcsolatos személyiségi jogi, adatvédelmi kérdések, kérések adatvédelmi biztos által történő megoldása csak a globális irányelv 2. és 3. pontja esetében valósulhat meg. Más esetekben ugyanazon eljárásrend alapján kell eljárni, amely az adatvédelmi biztosi tisztség betöltése előtt alakult ki.

A nevezetes személyekről szóló szócikkek tartalmi kérdései esetében az elsődleges szempont, hogy a kifogásolt adat megbízható forrásból származik-e vagy sem. Ha nincs rá forrás (vagy nem megbízható), akkor élő személy esetén bármely szerkesztő törölheti azt, illetve a laptörténetben való láthatatlanná tételt igénylő esetekben az adminisztrátorok hatásköre lehet azok elrejtése (amely elrejtést a többi adminisztrátor is láthatja). Az oversighter (adatvédelmi biztos) egyetlen esetben lép be ebbe a folyamatba, ha a törlés az adminisztrátori láthatatlanná tételnél is mélyebb elrejtést igényel, azaz indokolt, hogy az adminisztrátorok se láthassák az elrejtett tartalmat.

==A kinevezési folyamat==

A kinevezési folyamat alapjait Az adatvédelmi biztosok irányelve írja le. Ez a szakasz a folyamatot ismerteti.

Feltételek

Az adatvédelmi biztos feladatának ellátásához nem kell semmilyen jogi végzettség, adatvédelmi tanfolyam vagy az EU-rendeletek részletes ismerete. A globális irányelv által előírt feltétel azonban, hogy az adatvédelmi biztosoknak legalább 18 évesnek (nagykorúnak) kell lenniük, akik hajlandók betartani a vonatkozó politikákat és irányelveket; és aláírják a nem nyilvános információkhoz kapcsolódó titoktartási megállapodást. Meg kell ismerniük a Wikimedia Alapítvány adatvédelmi politikáját a nem publikus információkhoz való hozzáférés irányelvét, valamint természetesen az adatvédelmi biztosok irányelvét, és vállalniuk kell ezek betartását.

Jelölés, jelentkezés

A funkcióra jelölni vagy jelentkezni lehet: a javaslatokat, kérelmeket ugyanúgy kell beadni, mint az adminisztrátorok esetében. A jelölés, illetve jelentkezés nincs időhöz kötve, és nincs előírt aktivitási szempont. A tisztségre jelentkezhet, illetve jelölhető a Wikipédia bármely más tisztségét egyidejűleg ellátó munkatársa (adminisztrátor, IP-ellenőr, bürokrata stb.) is. A jelentkezés és a szavazás a hu:Wikipédia:Javaslat tisztségviselők megválasztására lapon történik.

A kontroll biztosítása

Annak érdekében, hogy egymás tevékenységét ellenőrizni tudják, a magyar wikipédián legalább két szerkesztőnek kell adatvédelmi biztos (oversight) jogosultsággal rendelkeznie. Ha a magyar Wikipédiának csak egy, a közösség által megválasztott adatvédelmi biztosi jogosultságokkal rendelkező szerkesztője marad, akkor az ő jogosultságai is felfüggesztésre kerülnek.

A jogosultság megszűnése

Az adatvédelmi biztosi jogosultság (oversight) visszavonásig szól. Lehetőség van a hatáskörével visszaélő, valamint az inaktív adatvédelmi biztos jogának megvonására. Az adatvédelmi biztos inaktívnak tekintendő, ha egy év alatt a Wikipédia névtereiben egyetlen szerkesztést sem végzett. Az adatvédelmi biztos visszaadhatja jogosultságát, amit tudomásul kell venni.

==Kérések, bejelentések az adatvédelmi biztosoknak==

Az adatvédelmi biztosokhoz benyújtott kérelmek alapelve a diszkréció. Ezért hozzájuk csakis privát formában (többek között a leendő oversight-hu-wp@wikimedia.org e-mail-címen) lehet fordulni. Erre azért van szükség, hogy a probléma a lehető legkevésbé kaphasson nyilvánosságot (tehát az adminisztrátorok üzenőfala ilyen kéréseknél kerülendő). 

A naplózás szintén privát, így a friss változtatások között sem jelenik meg, hogy valamilyen adat elrejtése történt. A legfontosabb mégis az, hogy a bejelentések, kérések egyszerűen és magyar nyelven történhetnek, olyan személyekkel a fogadó oldalon, akiknek diszkréciója a titokvédelmi nyilatkozat révén biztosított (és elszámolással tartoznak a WMF felé).

===Mit kell megadni a bejelentésben===

Bárki bármikor kérheti valamely adat vagy információ elrejtését, azonban ahhoz, hogy ennek indokoltságáról meggyőződjünk, az alábbi információk megadása szükséges:

 • Az oldal teljes URL-címe, vagy a szerkesztés difflinkje, vagy a naplózás, vagy naplóbejegyzés címe. Ezek közül azokat kell megadni, amelyek olyan információkat tartalmaznak, amelyekről azt gondolja, hogy el kell rejteni. Ha a tények nem nyilvánvalóak, kérjük, adjon rövid leírást arról, hogy mit és milyen indokok alapján kell elrejteni.
 • Ha a megoldásával tisztában van, akkor kérjük, adja meg azt a difflinket, amelyre vonatkozóan az elrejtést el kell végezni. Ez nagyban gyorsítja és segíti a munkánkat.
 • Soha ne használjon a szerkesztési vagy naplóösszefoglalóban arra való utalást, hogy elrejtésre vár, vagy az elrejtési eljárás folyamatban.

Kéréseit soha ne küldje nyilvánosan. Az adatvédelmi biztosoknak szóló kérései, ha nincsenek magyar adatvédelmi biztosok, akkor angolul, finnül, franciául, indonézül, japánul, kínaiul, lengyelül, németül, oroszul, perzsául, portugálul, spanyolul vagy törökül az alábbi címre küldhetők el:

 • meta-oversight@lists.wikimedia.org

Ha vannak magyar adatvédelmi biztosok, akkor magyarul az alábbi címre küldhetők:

 • oversight-hu-wp@wikimedia.org

Kérjük, az e-mailben tüntesse fel az érintett változatokat, valamint azt, hogy miért kell az elrejtést használni. Alternatív megoldásként az információk angol nyelven elküldhetők a következő felhasználók egyikének (lassabb lehet, mint a levelezési lista használata):

Vészhelyzetben, wikiközi adatvédelmi biztosi felügyelet esetén, valamint más esetekben a Wikimédia-intézők a Meta-Wiki helyi adatvédelmi biztosi felügyeletét is elláthatják az irányelvek szerint.

==Egyéb információk==

===Miben tér el az oversight jogosultság az adminisztrátor jogosultságától?===

 • Az adatvédelmi biztosoknak szóló bejelentések külön erre a célra dedikált csatornán történhetnek. Ezt a csatornát minden adatvédelmi biztos látja, ezzel biztosítva a kontrollt egymás fölött. Az adminok esetében is lehetséges valamely admin számára a saját e-mail címére küldeni a kérést, ezt azonban más admin nem látja, és az erre való hivatkozás, a bejelentésre adott nemleges válasz, vagy a bejelentés figyelmen kívül hagyása visszaélésre adhat okot, illetve nemkívánatos következményeket eredményezhet.
 • Túl azon, hogy még az adminisztrátorok sem látják az elrejtett tartalmat, a titoktartási kötelezettség miatt az adatvédelmi biztosok magáról az elrejtett tartalomról sem adhatnak senkinek tájékoztatást (szemben az adminisztrátorokkal, akiket ilyen titoktartás nem köt).

===Együttműködés az adminisztrátorokkal===

Ha az adatvédelmi biztosokhoz érkezett bejelentés a körülmények megvizsgálása után nem teszi indokolttá az adatvédelmi biztos által történő adatelrejtést, de maga a bejelentett tény valamilyen adminisztrátori beavatkozást igényel, − ha az adatvédelmi biztosok között nincs adminisztrátori jogosultsággal is rendelkező személy −, az adatvédelmi biztos az Adminisztrátorok üzenőfalán kérheti az adminisztrátorokat a szükséges intézkedés megtételére. Az ilyen kérést az adminisztrátorok saját hatáskörükben eljárva megvizsgálják, és az alapján teszik meg a szükséges intézkedéseket.

Bármely adminisztrátor kérheti az adatvédelmi biztosoktól a bejelentések benyújtására szolgáló zárt csatornán az adminisztrátorok bármelyike által törölt, illetve elrejtett bejegyzésnek az adatvédelmi biztos által történő mélyebb elrejtését.

Az adatvédelmi biztosok kérhetik az adminisztrátoroktól szankciók kiszabását azon szerkesztőkkel szemben, akik a kérvények, bejelentések benyújtására szolgáló zárt csatornán az adatvédelmi biztosokat rágalmazzák vagy más módon zaklatják. Ilyen esetekben a rágalmazó, zaklató levelek tekintetében az adatvédelmi biztosokat nem köti a titoktartás intézménye.

===Együttműködés a Wikitanáccsal===

Ha a Wikitanács valamely egyedi döntésében bizonyos adatok adatvédelmi biztos által történő elrejtését tartja szükségesnek, azt az adatvédelmi biztosoknak szóló bejelentésekre szolgáló zárt csatornán teszi meg az előírt módon, és a szükséges adatok, információk megadásával. A Wikitanács a nyílt döntésében csak azt hozhatja nyilvánosságra, hogy bizonyos adatok elrejtése tekintetében az adatvédelmi biztosokhoz fordult.

==Lásd még==

Még ne szavazz, a szöveg még nincs jóváhagyva!

Jóváhagyom, hogy ez a szöveg szavazásra kerüljönSzerkesztés

Ha a más megfogalmazást szeretnél, vagy ha a szavazásra bocsátásnak irányelvi akadályát látod, akkor azt a Szövegmódosítási javaslatok című részbe írd!
 • Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihető Slemi vita 2018. szeptember 6., 18:05 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihetőbalint36 🚌 buszmegálló 2018. szeptember 7., 00:13 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihető – Jávori István Itt a vita 2018. szeptember 7., 16:21 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg jóváhagyom: szavazásra vihető – Dodi123 vita 2018. szeptember 13., 17:16 (CEST)


Szövegmódosítási javaslatok és kifogások a szavazás megtartása ellenSzerkesztés

Symbol oppose vote.svg ellenzem 11 év alatt bizonyította szükségtelenségét. Figyelembe véve a magyar Wikipédia méreteit és az adminisztrátorok számát a feladatot úgy mint eddig az adminisztrátorok tökéletesen el tudják látni. Texaner vita 2018. szeptember 6., 17:36 (CEST)

Azt ugye tudod, hogy ez az ellenzésed csak a fenti szövegjavaslatot érinti, amely a globális irányelv érvényességét nem befolyásolja. Magyar útmutató hiányában az angol útmutatót (annak magyar fordítását) lehet majd csak figyelembe venni, amely csak kevés információval egészíti ki a számunkra is érvényes globális irányelvet. Az eddigi vitákban több olyan tisztázandó kérdés is felmerült, amely helyet kapott ebben a szövegjavaslatban. Kérlek, olvasd el a javaslatot, és az alapján dönts arról, hogy ez a szövegjavaslat vagy az angolból fordított az elfogadhatóbb-e számodra. – Dodi123 vita 2018. szeptember 6., 18:07 (CEST)
Igen! Pontosan ezért tartom teljesen feleslegesnek és értelmetlennek! Texaner vita 2018. szeptember 6., 19:11 (CEST)

Az angol nyelvű globális irányelv ezt a kitételt tartalmazza: On wikis with an Arbitration Committee elected with 25–30 editors' approval, users may also be appointed by the Arbitration Committee, unless the local community prefers independent elections. Ez mennyiben felel meg az itteni szövegrésznek: Amennyiben a szerkesztői közösség az adatvédelmi biztosi funkció bevezetését szükségesnek tartja, de a funkcióra jelentkezők, illetve jelöltek szavazása során a szavazók száma nem éri el a szavazási irányelv szerint szükséges számot (legalább 25 szavazót), azt úgy kell tekinteni, hogy a szerkesztői közösség nem részesítette előnyben a szavazás útján történő választást, és a globális irányelv alapján a Wikitanács dönthet az adatvédelmi biztosok felkéréséről.? – Pagony foxhole 2018. szeptember 7., 00:36 (CEST)

@Pagony: Az általad idézett szöveg a globális irányelvben található, és a magyar fordításában így hangzik: Azoknál a nyelvi wikiknél, ahol legalább 25-30 szerkesztő támogatásával megválasztott Wikitanács működik, az adatvédelmi biztosokat a Wikitanács is kinevezheti, hacsak a helyi közösség nem részesíti előnyben inkább a független, nyilvános választásokat. Az irányelv az elsődleges, az abban foglaltak érvényesek. Az útmutató az irányelv értelmező, magyarázó, kiegészítő része. Mivel a magyar Wikipédiában nincs arra vonatkozó megállapodás, hogy mit részesít a szerkesztői közösség előnyben, ezért azt csak a szavazási részvételen lehet leszűrni. Mi a helyzet akkor, ha csak 24-en szavaznak? (Mindegy milyen irányban.) Az útmutatóban található szövegjavaslat arra az esetre tér ki, ha a szavazók száma nem éri el a minimálisan a megválasztáshoz szükséges 25-öt. Ez nem ellentétes az irányelvvel, hanem kiegészíti azt. Természetesen, ha úgy érzed, hogy az irányelv idézett mondatát is tartalmaznia kell az útmutatónak, semmi akadálya az általad hiányolt mondat beillesztésének. – Dodi123 vita 2018. szeptember 7., 09:23 (CEST)
Én úgy értelmezem, hogy az útmutató kihagy egy előírt lépcsőfokot. Először is arról kell szavaznia a közösségnek, hogy akar-e közvetlen választást, vagy a WT-re bízza, hogy kinevezzen oversightereket. (Ezt persze meg kellene előznie egy szavazásnak, hogy akarunk-e egyáltalán oversightereket.) Ha közvetlen választást akar a közösség, azzal egyben kizárta a WT közreműködési lehetőségét az ügyben. Aztán ha netán sikertelen vagy eredménytelen lesz a közvetlen választás, akkor ott véget is ér a processzus. – Pagony foxhole 2018. szeptember 7., 09:39 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés Módosítottam a szöveget amely a következő menetet teszi lehetővé. Alaphelyzetben közvetlen választásra kerül sor. Ha ezen a szavazók száma több, mint 25, és a jelölt nem kapja meg a szükséges számú vagy arányú szavazatot, akkor vége az eljárásnak. (Pont) Ha a szavazás azért lenne eredménytelen, mert kevesen szavaznak (25-nél kevesebben), akkor kapná meg a lehetőséget a közösség (amely egyébként korábban már arra szavazott, hogy szükségesnek tartja az adatvédelmi biztosi funkció betöltését), hogy egy újabb szavazáson dönthessen arról, hogy a Wikitanácsra bízza-e a kinevezést. (De ez már csak végszükség esetén.) Ennél figyelembe kell a WT-nek vennie a korábbi szavazás eredményét. Ha teszem azt, egy jelölt 24 szavazatból csak 5-öt kap és 19-en ellene szavaznak azt a WT sem választhatja meg. Ha csak 24 szavazat érkezett, de 23 mellette és 1 ellene, akkor a WT még dönthet úgy, hogy az illetőt kinevezi. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 21:31 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés @Pagony: Módosítottam a szövegjavaslatot, mostmár nincs benne semmilyen utalás a Wikitanács kijelölési lehetőségére. – Dodi123 vita 2018. szeptember 9., 11:21 (CEST)

Már megint az a fránya fordítás! Ez a záró bürokrata felsorolhatja a sikeres pályázónak a sikeres pályázathoz kapcsolódó Steward kérelmek/engedélyek listáját mi a csuda? Ennel meg a Ģoogle translate is jobb. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2018. szeptember 7., 08:21 (CEST)

@Csigabi: Ez tényleg nem egy szerencsés mondat. Van rá javaslatod? – Dodi123 vita 2018. szeptember 7., 09:24 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés Átfogalmaztam értelmesre a mondatot. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 21:32 (CEST)
Symbol oppose vote.svg ellenzem, a javaslat átgondolatlan, elkapkodott, pont az a célja, hogy a végiggondoláshoz szükséges időt elvegye a szerkesztőktől, és minél gyorsabban szavazásra vigyen valamit, a konszenzuskeresés helyett. Szembemegy a Wikipédia:Szavazás (irányelv)#Mielőtt új szavazást írsz ki első mondatával (habár az nincs nevesítve ott, hogy a szavazás arra sem való, hogy a kisebbség nyomja le az akaratát a többség torkán, de ez a szelleme). Vegyük ezt a dicstelen mondatot:

„Az adatvédelmi biztos végrehajtja a Wikitanács azon döntéseit, amelyekhez az adatvédelmi biztos jogosultságai szükségesek.”

Ez a mondat szembemegy a Wikipédia alapvetésével, hogy minden tevékenység önkéntes, szembemegy a tisztségviselők felelősségének elvével. Ebben a formában ez a mondat
 • megtagadja az oversightnak azt a jogát, hogy ne legyen jelen a Wikipédián, amikor a WT dönt, vagy ne ezzel foglalkozzék, hanem a saját cikkét írja, mert hiszen ő kijelentő módban végrehajtja a döntést,
 • megtagadja az oversightnak azt a jogát, hogy a saját tevékenységi körébe eső döntés előtt mérlegeljen,
 • rákényszeríti az oversightot, hogy olyasmit tegyen akarata ellenére, amiért a jogi felelősséget az Alapítvánnyal szemben neki kell vállalnia saját nevével, azaz esetenként feloldhatatlan dilemmába sodorja,
 • ellentétes a korábbi irányelveink szellemével és a hagyományainkkal (lásd Wikipédia:Wikitanács#A Wikitanács és az adminisztrátorok viszonya: „A Wikitanács döntéseinek betartandónak és betartathatónak kell lenniük, ezért már az elbírálás során el kell kerülni azokat a helyzeteket, amelyekben az adminisztrátorok közül egy sem értene egyet a technikai beállítással.”

Ez így nem más, mint az idén már levitézlett WT jogkörének fű alatti, suttyomban történő bővítése. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 7., 09:20 (CEST)

@Bináris: Ennek a pontnak a kérdésében nyitott vagyok a vitára. A kérdéses pontot annak a mintájára írtam be, amely az adminisztrátorok tevékenységei között szerepel. Ha a Wikitanács egy ügyben olyan döntést hoz, amely valamely adatoknak a mély elrejtését írja elő, akkor miért ne lehetne ugyanúgy a feladata az adatvédelmi biztosnak a WT döntésének végrehajtása, mint az adminisztrátoroknak? Természetesen lehetséges olyan megoldás is, hogy a Wikitanács csak javasolja az adatvédelmi biztosoknak az elrejtésről szóló döntése megvizsgálását, akik saját hatáskörben döntenek. Nekem nincs kifogásom ez ellen a megoldás ellen sem. – Dodi123 vita 2018. szeptember 7., 09:31 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés A kérdéses szövegrészt módosítottam. Ha a módosított változat sem felel meg az elvárásaidnak, akkor szövegszerű módosítási javaslatot szívesen veszek. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 21:39 (CEST)

Egyetértve Binárissal, átgondolatlan, elkapkodott ez a javaslat, és tényleg arra megy ki a dolog, hogy a kisebbség akarata teljesüljön a többségi akarattal szemben. Én is hoztam dicstelen (by Bináris) mondatokat:

„Amennyiben a szerkesztői közösség az adatvédelmi biztosi funkció bevezetését szükségesnek tartja, de a funkcióra jelentkezők...”

Magyarán a kiírás is azt tartja szükségesnek, hogy a közösség először arról döntsön, hogy szükségesnek tartja a funkció bevezetését, és nem arról, hogy mi szerepeljen a még be sem vezetett funkció leírásában.

„Amennyiben [...] a funkcióra jelentkezők, illetve jelöltek szavazása során a szavazók száma nem éri el a szavazási irányelv szerint szükséges számot (legalább 25 szavazót), azt úgy kell tekinteni, hogy a szerkesztői közösség nem részesítette előnyben a szavazás útján történő választást, és a globális irányelv alapján a Wikitanács dönthet az adatvédelmi biztosok felkéréséről.”

Ez nonszensz. Nem azt jelenti, hogy „a szerkesztői közösség nem részesítette előnyben a szavazás útján történő választást”, hanem azt jelenti, hogy a közösség nem bízik a jelöltek alkalmasságában. Ez a megfogalmazás összeférhetetlenséget generál. A közösség nem támogatja sem Gipsz Jakabot, sem Karton Károlyt, de a WT a saját hatáskörében mégis kinevezi majd őket. A WT nem azért lett létrehozva, hogy a közösség akaratával szembemenve nevezzen ki tisztségviselőket.

Most szólok előre Dodi123, hogy amennyiben bedobozolod a hozzászólásomat, vagy annak bármelyik részét, zavarkeltésére hivatkozva kérni fogom a blokkolásodat, ez itt ugyanis a Szövegmódosítási javaslatok és kifogások a szavazás megtartása ellen elnevezésű szakasz, ahol is ez egy kifogás a szavazás megtartása ellen, ezt pedig nincs jogod cenzúrázni még a belebegtetett fenyegetőzés ellenére sem. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2018. szeptember 7., 11:51 (CEST)

@Bináris, Hungarikusz Firkász: Ismételten emlékeztetlek titeket, hogy már volt egy szavazás arról, hogy 1) Legyenek-e magyar adatvédelmi biztosok? 2A) ha igen, akkor őket a Wikitanács 2B) vagy a közösség válassza-e meg. A szavazáson 12 szerkesztő szavazott az 1) és a 2B) pontokra, és csak 1 ellenszavazat érkezett. A szavazási irányelv alapján ilyen kérdésben 10 szerkesztő támogató szavazata esetén ezt kell elfogadni a közösség véleményének. Másmilyen akár formális, akár nemformális szavazásról nincs tudomásom, amely ezzel ellentétes lenne. Tehát nem megyek szembe a közösség véleményével, hanem éppen az ő véleményük alapján viszem tovább az ügyet. Azt csak formai kifogásnak tartom, hogy nem az egyik, hanem egy másik oldalon történt ez a szavazás, de annak érdekében, hogy később ez ne lehessen vitatéma, elfogadom ezt a kifogást, és az eredményt csak olyan előzetes véleménykérésnek tekintem, amely támogatta az ügy továbbvitelét.

A szavazás közbeni vitában kifogásolva volt, hogy előbb legyen meg pontosan, hogy mire is szavazunk. Ezért fordítottam le az irányelv után az útmutatót is. A viták során elhangzott vélemények és javaslatok, valamint tisztázandó kérdések figyelembe vételével azt kiegészítettem, hogy mindenki előtt egyértelmű és világos legyen, hogy mire szavaz. Ezt most „hivatalosan” is szavazásra bocsátottam. Ha elfogadásra kerül ez az Útmutató, akkor ismételten fel fogom tenni szavazásra azt a kérdést, – mostmár a „hivatalos” szavazási lapon –, hogy legyen-e magyar nyelven is elérhető adatvédelmi biztos, mivel a globális irányelv és a helyi útmutató ismeretében már mindenki pontosan tudhatja, hogy mire szavaz. Itt most éppen az történik, amit te kifogásolsz: most lehet szavazni arról, hogy mi szerepeljen a funkció leírásában.

Egyáltalán nem érzem átgondolatlannak és elkapkodottnak ezt a javaslatomat, amely több vita tapasztalatai alapján lett megfogalmazva, és amelyet három vita előzött meg.

Nekem más a véleményem arról, hogy mit takar az, ha 25 szerkesztőnél kevesebb vesz részt egy szavazásban. Ez nem a jelöltek alkalmatlanságát bizonyítja, hanem a szavazással kapcsolatos érdektelenséget, tehát azt, hogy ebben a kérdésben a szerkesztői közösség nagy része nem kívánt véleményt nyilvánítani. A jelöltek alkalmatlanságával kapcsolatos szavazói véleményt az ellenszavazatok számán lehet lemérni. Természetesen ha 25-nél kevesebben szavaznak, és a beérkezett szavazatok többsége a jelöltekkel kapcsolatos ellenszavazat, akkor már valóban mérlegelni kell, hogy kinevezésre kerüljenek-e. Ha azonban korábban a „hivatalos” szavazáson a többség amellett szavazott, hogy legyenek magyar nyelven is elérhető adatvédelmi biztosok, azt a Wikitanácsnak tiszteletben kell tartania, és a globális irányelv értelmében ki kell neveznie a tisztséget vállaló, és arra alkalmas személyeket. – Dodi123 vita 2018. szeptember 7., 14:18 (CEST) – Dodi123 vita 2018. szeptember 7., 14:19 (CEST)

Nem jelentheti a te értelmezésedet. Egyrészt, mert DE, ha valaki(ke)t nem támogat a közösség, akkor az a valaki(k) személye ellen szól nem a tisztség ellen. Érdekesnek vélem, hogy ezt ennyire kifacsarva igyekszel értelmezni. Másrészt azért sem jelentheti a te értelmezésedet, mert ebben az esetben visszaélésekre adna lehetőséget: szándékosan jelentkezik/jelölnek valaki(t) a posztra, akirő tudvalevő, hogy nem alkalmas, a közösség nem támogatja, a WT pedig rögtön odaadja az általa preferált személynek a tisztséget, mondván, a közösség nem támogatta, így mi jelölünk ki. Nekem nagyon gyanús, hogy vajon miért ragaszkodsz ehhez a módszerhez? (Egyébként ha ez egy jól átgondolt, akkor miért is van ennyi ellenzője, ennyi kifogás a szöveg ellen? Talán ezen is el kellene kicsit gondolkozni. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2018. szeptember 8., 15:28 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés Elgondolkodtam, és a kifogásolt szövegrészeket módosítottam. Többek között a szavazással kapcsolatos részt is. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 15:34 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés @Hungarikusz Firkász: Tovább módosítottam a szövegen, és kivettem belőle minden olyan utalást, amely a Wikitanács kijelölési lehetőségéről szól. – Dodi123 vita 2018. szeptember 9., 11:23 (CEST)

Két részletben, két témában fogok hozzászólni, némi pihenővel, ugyanis érzem, hogy már megy fel a vérnyomásom ettől a kutyakomédiától, ami itt zajlik. Elsőbben a Wikitanácsról. Erre a kérdésre van precedensünk, az IP-ellenőri irányelv. Az általános szabályok szerint az arbitrációs bizottság nevezheti ki az IP-ellenőröket, és az enwikiben ez így is megy. Annak idején tisztáztuk, hogy a magyar WT nem pontos megfelelője az enwiki AC-jének, ahogy azt is, hogy a magyar közösség egyáltalán nem akarja, hogy a WT nevezzen ki tisztségviselőket. Ez egy teljesen analóg helyzet. A szövegjavaslat arra irányul, hogy fű alatt növelje a WT hatalmát.

Itt jön a dolog másik fele: megítélésem szerint az év eleji történések arra figyelmeztetnek, hogy jelenleg nem a WT hatalmát kell növelni, hanem a működésének az alapjait tisztázni, és arról beszélni, hogy a meglévő feladatait képes-e ellátni. Amíg a WT halál komolyan arra hivatkozik, hogy azért alázott meg egy kiváló, szorgalmasan dolgozó szerkesztőt, mert nem tud egyszerre két eljáró tanácsot kiállítani, meg mert lassú és nehézkes a kommunikációja, néha napokat kell várni egy válaszra, de ezt a közösségnek el kéne fogadnia, addig miért akarnánk újabb feladatokkal felruházni? Komolyan azt próbálod elhitetni emberekkel, hogy majd 5-6-7 WT-tag fog ezzel a nehézkes kommunikációval, a fő feladatai mellett lebonyolítani egy oversight-választást? Azt akarod elhitetni velünk, hogy ennek az 5-6-7 embernek a véleménye jobban kifejezi a közösség akaratát és nagyobb súllyal esik latba, mint mondjuk 24 szavazóé, akik nem adták meg a 80%-ot a jelöltnek? És ha megint jön egy troll, és bemószerolja Bencemacot, akkor neki kell kétségek között várnia, mert a WT azzal van elfoglalva, hogy átpréselje azt a jelöltet, akit 24 szavazó már nem tartott alkalmasnak? Mondjuk van a jelölt mellett 10 szavazat, ellene 14, az kevesebb mint 25, na de majd a WT saját hatáskörben 6 szavazattal megválasztja, és senkinek nem lesz beleszólása? Megint kérdem: doki, ez komoly? Jó lenne, ha mindenki észrevenné, hogy itt most épp egy puccskísérlet zajlik. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 7., 15:36 (CEST)

Symbol oppose vote.svg ellenzem Texanerrel, Binárissal, Hungarikusz Firkásszal egyetértve. --PallertiLapin.svgthe cave of Caerbannog 2018. szeptember 7., 16:32 (CEST)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Bináris és Hungarikusz Firkász kifogásait orvosoltam, Texaner véleménye nem érinti a szövegjavaslatot. Ha a szövegjavaslattal kapcsolatban újabb észrevételed van, amely módosítást igényel, kérem jelezd. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 21:46 (CEST)

@Bináris: Elsőként szeretném tisztázni, hogy az általad említett Wikitanács összetétele az általad hivatkozott döntés óta megváltozott. Ha nem vagy elégedett a Wikitanács munkájával, a döntések meghozatalának gyorsaságával, akkor lehetőséged van arra, hogy a Wikipédia:Wikitanács irányelvének módosítását kezdeményezd, és javasold a döntéshozatalig rendelkezésre álló idők csökkentését. Időnként én sem vagyok elégedett az adminisztrátorok tevékenységével, de mégsem állítom azt egy vagy két eset után, hogy beszélni kellene arról, hogy az adminisztrátorok a meglévő feladataikat képesek-e ellátni.

Másodszor: Eszembe sem jutott, és a Wikitanácsban sem merült fel az, hogy a globális irányelvben szereplő megfogalmazás alkalmazása a WT „hatalmát” növelné. Ha belinkeled ide, ahol az olvasható, hogy „a magyar közösség egyáltalán nem akarja, hogy a WT nevezzen ki tisztségviselőket”, akkor az egy olyan érv, amelyet figyelembe kell venni, és a szövegjavaslatból az erre vonatkozó részt kiveszem. Mindenesetre én hiába kerestem, sem az IP-ellenőrzési irányelvben, sem a Wikitanáccsal összefüggő irányelvszavazások során ilyen kitételt nem találtam. Attól még lehet, hogy van, ezért kérlek, mutasd meg, hol található. Arra meg korábban válaszoltam, hogy ha egy jelöltre több ellenszavazat érkezik, akkor az esetleges WT általi kiválasztásnál (ha mégis ilyenre kerülne sor) annak a jelöltnek az alkalmasságát nagyon komolyan meg kell vizsgálni.

Harmadszor: kérlek, óvatosabban bánj az olyan fogalmakkal, hogy puccskisérlet zajlik. Én sem minősítem annak az 5-6 adminisztrátornak a ténykedését, akik a véleményüket a közösség véleményének kikiáltva valamilyen vélt vagy valós indok miatt eleve zsigerből támadják az adatvédelmi biztos tisztségét. 5-6 ember nem jelenti a Wikipédia szerkesztői közösségét, akármilyen nagy a hangjuk, és akármilyen aktívan vesznek részt a vitákban. A szavazások a teljes közösség részvételével történnek. Nem értem, mi az oka ennek a nagy ellenkezésnek? Hiszen az adatvédelmi biztosok elsősorban a szerkesztők érdekében járnak el, és többek között az adminisztrátorok személyiségi jogait is védik majd, ha megválasztásra kerülnek. Az adminisztrátorok jogai semmiben nem csorbulnak, és egy adminisztrátor is jelentkezhet adatvédelmi biztosnak. – Dodi123 vita 2018. szeptember 7., 16:39 (CEST)

 • A WT-nek, ahogy mondod, az összetétele változott meg, nem a működésmódja, tehát nem változott semmi releváns az év eleji botrányos eset óta. Nem személyi, hanem strukturális probléma van vele, ennek az összetételhez nincs köze.
 • A WT-irányelv vitatásán el is gondolkodtam az év elején, de nem tudtam a szükséges időt, energiát és lelkierőt beletenni, azonban itt most nem is erről van szó, hanem arról, hogy ne növeljük tovább a hatalmát és a feladatkörét. Ehhez nem a meglévő irányelvet kell vitatni, hanem a mostani javaslatot.
 • Elmondtam, hol merült fel a precedens: az IP-ellenőri irányelv vitájában. Bocs, hogy most nem szánok rá egy órát, hogy ezt kiássam neked, nem látom be, hogy ebből a munkából egy percnyi is hasznosulna.
 • Én a saját nevemben beszélek, eddig is azt tettem.
 • Ha nem érted az ellenkezés okát, vagy zsigerinek gondolod, akkor nem olvastad el figyelmesen, amit írtunk (pl. amire éppen válaszoltál).
 • 12 év alatt, mióta itt vagyok, soha nem használtam ezt a kifejezést, hogy puccskísérlet. Hogy most mégis erre kényszerültem, az elég nagy baj, és hidd el, hogy átgondoltam. Te itt azt állítod, hogy ha nincs meg egy szavazáson a 25 résztvevő, akkor a közösség érdektelen, tehát a WT-ben kell 5-6 embernek eldöntenie valamit (amiben, mit tesz isten, te is benne vagy). Azt akarod keresztülverni, hogy 5-6-7 ember hozhasson meg egy fontos személyi döntést, amihez 24 ember kevés volt. Ez bizony puccs. Sajnálom, de valakinek a nevén kell neveznie és ki kell mondania. Ha rózsabimbónak neveznénk, az se változtatna a lényegén. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 7., 16:53 (CEST)

És vegyük észre, hogy egyelőre annyi ellenzés van, mint támogatás. Texaner pedig minden, csak nem adminisztrátor, de ismerve a munkásságát elég vicces, hogy az adminisztrátorok közé sorolod. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 7., 17:14 (CEST)

Symbol oppose vote.svg ellenzem Egyetértve Texanerrel (nem szükséges a tisztség bevezetése) illetve Binárissal (ha mégis lesznek, akkor ne a Wikitanács nevezze ki őket). – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2018. szeptember 7., 17:30 (CEST)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés A Bináris által kifogásolt szövegrészt módosítottam. A módosított szöveg szerint a WT általi kinevezés csak a legvégső esetben történne, akkor, ha a közösség egyébként igényli az adatvédelmi biztos funkció betöltését, de a jelöltekre történő szavazáson nem vesz részt a minimálisan szükséges számú szavazó. Még ekkor is egy újabb szavazás döntene arról, hogy a közösség megbízza-e a WT-t a kinevezéssel. Ha a szöveghez további észrevételed lenne, szövegszerű módosítási javaslatot szívesen fogadok. Texaner véleménye nem a szövegjavaslathoz kapcsolódik. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 22:06 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés @Hkoala: Tovább módosítottam a szövegen, és kivettem belőle minden olyan utalást, amely a Wikianács kijelölési lehetőségéről szól. – Dodi123 vita 2018. szeptember 9., 11:27 (CEST)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Olvasgatva a hozzászólásokat, elkeserítőnek tartom ezt az egész vitát, ami megint úgy tűnik, a WT-re lesz egyre inkább kihegyezve. Azért hadd jelentsem ki, hogy ebben a kérdésben a WT sem egységes. Ha az lenne, a WT-tagok felsorakoznának a javaslat mellett, puccskisérlet esetén meg pláne :-). Itt jegyzem meg, ha valakinek problémája van a WT-vel, tessen azt a megfelelő helyen elővezetni, ez nem az az oldal, ahol külsérelmi nyomok nélkül meg lehetne azt vitatni és ahol az általam is sajnálatosnak – sőt szégyenletesnek – tartott Bencemac féle esetet felemlíteni lehessen. Nekem is lenne ott úgy hiszem lényegi hozzászólásom.

Az oldal érdemi részével kapcsolatban egy helyen (félig magánban) már leírtam a véleményemet, szerkesztve idemásolom ami ide tartozik: Szerencsésebb lett volna feltenni szavazásra azt, hogy legyen-e olyan jogosultság a magyar WP-n, mint az angolon például, hogy bizonyos információkat egy erre kijelölt valaki úgy letakarhasson ,hogy azt még az adminok se láthassák? Mindezt mindenféle előfeltevéstől és példálózásoktól mentesen, eldöntendő kérdésként. Értem én Dodi igyekezetét, hogy először hozzuk létre a „jogi” alapokat, hogy legyen miről beszélni, aztán szavazzunk, hogy a huwikin bevezessük-e ezt, csak úgy látszik, ez így nem működik.

Sajnálatos, hogy azt a lehetőséget, hogy a WT jelöljön ki adatvédelmi biztosokat vagy akárhogy is nevezzük őket, már a WT hatalomnövelésének eszközeként tudjátok be, bár azt hiszem egy korábbi alkalommal a közösség elvetette azt, hogy a WT-nek bármi köze is legyen a ehhez a feladathoz. Ha a szövegben az a mondat zavar valakit, hogy a WT jelölhet nem megfelelő számú szavazat esetén, hát ki kell azt venni, végül is ez egy szövegjavaslat, és mondjuk helyettesíteni valami olyannal, hogy „ha a szavazók száma nem éri el a szavazási irányelv szerint szükséges számot (legalább 25 szavazót) akkor a szavazás érvénytelen, nem kerül sor a funkció betöltésére. ” (eddig se volt és nem haltunk bele, kétévente lehet próbálkozni). Az a mondat meg tényleg könnyen orvosolható, hogy „Az adatvédelmi biztos végrehajtja a Wikitanács azon döntéseit, amelyekhez az adatvédelmi biztos jogosultságai szükségesek.” Eredetileg valószínűleg ugyanaz lett volna az értelme, mint annak, ami a WT irányelvben már benne van, azaz „Amennyiben a Wikitanács döntése adminisztrátori beavatkozást igényel, akkor ezt az adminisztrátorok beállítják”. Ez is simán módosítható.

Tehát javasolnám, hogy tegyük fel rendes, formális szavazásra a kérdést, szükség van-e ilyen poszta a magyar Wikipédián vagy nincs? Ha a közösség úgy dönt, hogy van, tovább lehet lépni a globális útmutatók értelmezésével, kiegészítésével, ha meg nincs, majd esetleg pár év múlva adott példák ismeretében elő lehet ezt az egészet újból venni. Ogodej vitalap 2018. szeptember 7., 19:53 (CEST)

Symbol oppose vote.svg ellenzem -- Ez az egész szavazósdi egy állatorvosi ló. Csigabi már az elnevezések közötti választást érintő szavazásnál figyelmeztetett, hogy a névválasztás ezen módja kifogásolható.

Ehhez hozzáteszem a magam részéről a következőket:

 1. Az elevezések közötti választás még nem jelentette azt, hogy az új tisztséget be kellene vezetni. Csupán azt jelentette, hogy valamely elnevezés iránt kedvező hozzáállás alakult ki.
 1. Először Texaner vetette fel világosan, hogy kétséges, vajon a magyar Wikipédián szükség van-e ennek az új tisztségnek tisztségnek a bevezetésére. Ha ugyanis ezt nem tisztázzuk idejében, akkor félő, csak a többség jogainak korlátozására alkalmas az új tisztség. Ogodejjel is egyetértek abban, hogy a diskurzus érdekében pontosabb előterjesztésre lenne szükség.--Linkoman vita 2018. szeptember 7., 20:08 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés Az előterjesztésben szerepel, hogy egy előzetes véleménykérés során a vitában véleményüket voksolás formájában is kifejező szerkesztők 12–1 arányban arra szavaztak, hogy szükségesnek tartják az adatvédelmi biztosi funkció bevezetését, és hogy a személyeket a közösség válassza meg. Mivel abban a vitában többen kifogásolták, hogy nem tudni pontosan mit takar a funkció, milyen jogosítványai lesznek, és milyen módon történik a megválasztásuk, ezért készítettem el ezt a szövegjavaslatot. Ezt követően majd – ezúttal immár formálisan, a szavazásra szolgáló lapon (mert kifogásolták, hogy nem azon történt a korábbi véleménykérés – felteszem majd ismét szavazásra, hogy akarja-e a közösség ennek a funkciónak a bevezetését.
Sem az irányelvben, sem a mostani szövegjavaslatban nem látok olyan passzust, amely bárkinek a jogait korlátozná Kérlek, ezt fejtsd ki világosabban, hogy mit értesz alatta. Azt is kérem, hogy mely pontoknál látod a pontosítások szükségességét, mert így ezzel nem tudok mit kezdeni, akárhogy is szeretném javítani az előterjesztést. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 22:14 (CEST)

Symbol oppose vote.svg ellenzem nincs rá szükség, így szavazni se kell róla, a rendelkezésre álló oversighterek meg tudják oldani a 11 évente egy feladatot. – Burumbátor Súgd ide! 2018. szeptember 8., 13:23 (CEST)

Jellemző a kiíró felkészületlenségére, hogy útmutató kiírásával kíván megszavaztatni egy irányelvi döntést igénylő kérdést. Egy olyan új tisztviselői tisztség bevezetése, amely eddig nem létezik, ezután viszont a laptörténet általa kiválasztott oldalainak teljes láthatatlanná tételével jár, mindenképpen irányelvet igényel. – Burumbátor Súgd ide! 2018. szeptember 8., 13:26 (CEST)
 • @Slemi, Balint36, Jávori István: Kérlek, hogy a jelenleg működő WT tagjaiként fontoljátok meg, amit itt fentebb írtam: ehhez a döntéshez új irányelvet kellene alkotni, nem pedig útmutatóval (alacsonyabb követelményű szavazási eredménnyel) elmaszatolni az ügyet. – Burumbátor Súgd ide! 2018. szeptember 8., 13:29 (CEST)
@Burumbátor: Az indoklásodhoz mindössze annyit fűzök hozzá, hogy csak idén legalább 4 ilyen eset lett dokumentálva. A második megjegyzésed pedig visszautasítom, mert vagy nem követted a vitát, vagy szándékosan próbálsz felkészületlenséggel vádolni és lejáratni. Számtalanszor hangsúlyoztam, és ennek a szövegjavaslatnak a felvezető szövegében is szerepel, hogy az adott témára globális irányelv van érvényben. Ez a magyar Wikipédiára is érvényes. Vélhetően az adatvédelmi biztos feladatait sem olvastad el figyelmesen, mert nem rejthet el tetszés szerinti oldalakat, csak amelyekre az irányelv feljogosítja. Ráadásul ezeket is csak a többi adatvédelmi biztos kontrollja alatt teheti. Kérlek, hogy félrevezető információkkal ne próbálj befolyásolni egyetlen másik szerkesztőt se!– Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 13:37 (CEST)
Azért csak megkérdezem: elképzelhető hogy egy oversighter heti hét nap napi 24 órában figyel je a wikipédiát, hogy előbb észrevegye az általad állandóan felemlegetett eseteket mint 29 adminisztrátor ???? Texaner vita 2018. szeptember 8., 14:07 (CEST)
Kedves @Texaner: Gondolkodj el kérlek azon, hogy mit írtál le. Mondjam azt, hogy butaságot? Először is: egy oversighter nem lehet (benne van az irányelvben, hogy minimum kettőnek kell lennie, mint ahogyan IP-ellenőrnek is). Másodszor: az adatvédelmi biztosnak nem kötelessége a nap 24 órájában a bejegyzések figyelése. Feladata akkor kezdődik, ha egy kérés (kérelem, beadvány, vagy aminek nevezzük) érkezik hozzá. Az más kérdés, hogy léphet olyan esetben is, amit ő vesz észre. A munkája viszont kontrollálva van a másik (vagy többi) adatvédelmi biztos által (ahogyan ez az IP-ellenőröknél is). A megjegyzésed arra utal, hogy nem olvastad el figyelmesen az irányelvet és az útmutatót, és úgy szólsz hozzá. Ezt nem tartom korrektnek. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 22:22 (CEST)
Még egy kivételt teszek, bár igen csak teli van a hócipőm ezzel az értelmetlen felesleges és a hasznos tevékenységtől időt rabló marhasággal (szerkeszteni szeretnék--> lásd szerkesztéseimet!). Felesleges és értelmet javaslatnak tartom, hogy miért már többször leírtam! Akár egy, akár kettő overshigter tevékenykedne a magyar Wikipédián akkor sem lenne megoldható a heti hét napon és napi 24 órán keresztüli folyamatos figyelése az adatkezelési hibáknak, amikből egyébként szerinted is az elmúlt évben maximum négy eset volt. Marhaság! 11 évig megbirkóztak a problémával az adminok, gondolom ezután is meg fognak! Azt azért megjegyzem, hogy én meglehetősen kritikusan tekintek az adminok tevékenységére, egy páran közülük utálnak is eléggé, de ezt nyugodt szívvel bízom rájuk! Ezt az oldal ezennel törölöm a figyelőlistámról! Texaner vita 2018. szeptember 8., 22:43 (CEST)

Nézd, Barátom! Amíg Te ilyen szövegeket írsz le, mint itt fentebb, vagyis hivatkozva az érvényben lévő globális irányelvre, kvázi elfogadhatónak, tehát felkészült reakciónak tartod azt egy útmutatóval "átültetni" a magyar Wikipédiába, addig veled nekem nincs tovább miről beszélnem. Kérlek, ne pingelj többet, hanem szállj magadba, és gondolkodj el azon, hogy vajon miért van ennyi ellenző szavazat ezen a lapon. – Burumbátor Súgd ide! 2018. szeptember 8., 13:40 (CEST)

Kedves Burumbátor (pingelés nélkül): Tájékoztatlak, ha ez elkerülte volna a figyelmed, hogy nem az irányelvet ültetem át, hanem az irányelvhez kapcsolódó útmutatót. Ha ilyen felületesen állsz hozzá a kérdéshez, akkor nem is bánom, hogy nem kívánsz kommunikálni a témáról. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 13:46 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés Burumbátor ellenzést indokló kifogásaira előző válaszaimban reagáltam. Azok nem érintik a szövegjavaslatot, és megalapozatlanok. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 22:34 (CEST)
@Burumbátor: Igazán nem értem, hogy az adminisztrátorok egy része miért fél egy (máshol már létező) új tisztség bevezetésétől. Az adatvédelmi biztosok - feltételezem - nem ellenük dolgoznának; hanem velük együttműködnének: a Magyar Wikipédia jobbá, biztonságosabbá tétele lenne az ő feladatuk is. Ezt a tisztséget (akár) adminisztrátor is vállalhatná. A kifogásolt szövegrészletek kikerültek vagy átfogalmazásra kerültek az útmutatóból. Köszönöm Dodi123 munkáját, kitartását! – Jávori István Itt a vita 2018. szeptember 8., 14:52 (CEST)
@Jávori István: Én például (eltekintve attól, hogy ezer sebből vérzik az egész) adminként azért (nem félek, hanem taszít), mert implicite benne van, hogy az adminokban (akiknek min. 25-en, több mint 80%-kal bizalmat szavaztak, kivétel nélkül) nem lehet megbízni. Azokban meg, ugye, akiket esetleg nem választanak meg, de majd a WT kinevezi őket, meg lehet bízni, mert titoktartási fogadalmat tesznek. Én meg ezek után őbennük nem bízom meg. Tökéletesen logikus az oversighter szükségessége egy olyan wikin, ahol adminok százai vagy éppen ezrei vannak, többnyire senki nem ismer senkit. De itt, a 10 aktív és összvissz 29 adminnal? Hát ezért. Szerkesztőként pedig az egész procedúra felháborít az erőszakosságával, folyamatos angolnaakrobatikájával. – Pagony foxhole 2018. szeptember 8., 15:43 (CEST)
@Pagony: Ha 29 adminisztrátorból csak 10 aktív, akkor valóban nagy a baj. Akkor több adminisztrátorra lenne szükség. Én nem érzem erőszakosnak az új tisztség kezdeményezését, ha a Wikipédia közössége nem tartja (még) szükségesnek, hogy legyenek adatvédelmi biztosok, akkor nem lesznek. – Jávori István Itt a vita 2018. szeptember 8., 16:13 (CEST)
Jávori István: Jó lenne ha befejeznéd ezt az adminozást, adminokra mutogatást! Nem méltó dolog. Ráadásul sem Texaner, sem Hkoala nem adminisztrátor, és azok akik adminisztrátori bittel rendelkeznek sem adminisztrátorként, hanem szerkesztőként szóltak hozzá a témához. Jó lenne, ha nem szítanád feleslegesen az indulatokat felesleges hangulatemeléssel az adminisztrátorokról. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2018. szeptember 8., 15:28 (CEST)
@Hungarikusz Firkász: Az adminisztrátorok egy részével kapcsolatban írtam, Texenerre és Hkoalára nem utaltam a hozzászólásomban. Ha egy adminisztrátor szól hozzá egy felvetett témához, akkor jelzi, hogy ő most „csak” szerkesztőként szól hozzá? A csúsztatás és a személyes támadás nem méltó dolog. – Jávori István Itt a vita 2018. szeptember 8., 16:13 (CEST)
Így van István, a csúsztatás és a személyes támadás nem méltó. Kérlek, ne csináld tovább! Az adminisztrátorok a szerkesztőközösség tagjai, ha hozzászólnak egy vitához, azt szerkesztőként teszik. Mint ahogy én sem (és más sem) utalgatok arra, hogy a WT egy része erőlteti ezt a dolgot. Pedig lehetne így fogalmazni, hiszen jó páran a WT tagok közül húzza ezt a dolgot és/vagy támogatja (főleg ha megnézzük, hogy eddig csak WT-tagok hagyták jóvá a kiírást). Ti sem jeleztétek, hogy itt és most csak szerkesztőként szóltok hozzá és nem WT-tagként, a különbség csak az, hogy felétek nem mutogatnak ilyen fajta minősítéssel. Kicsit gondolkodj el ezen! Mert most úgy tűnik, mintha úgy akarnátok beállítani a dolgot, hogy ezt néhány adminisztrátor az adminisztrátorok elleni akciónak tekintené, és ez bizony a csúsztatás. És ezt abba kéne hagyni. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2018. szeptember 8., 16:40 (CEST)
Az ezt megelőző hozzászólásodban Te estél nekem, pedig én Burumbátor „megkeresésére” írtam le a véleményemet. Valóban kevesen támogatják (eddig) a felvetést, de sajnos más szavazásnál, véleménykérésnél is igen szűkkörű az aktivitás a Wikipédián. Ha én hozzászólok, engem nem zavar, ha nem csak szerkesztőnek, hanem WT-tagnak is tekintenek. Egy cáfolat a végére: „Mint ahogy én sem (és más sem) utalgatok arra, hogy a WT egy része erőlteti ezt a dolgot.” (HuFi) – „..jelenleg nem a WT hatalmát kell növelni, hanem a működésének az alapjait tisztázni, és arról beszélni, hogy a meglévő feladatait képes-e ellátni.” „Jó lenne, ha mindenki észrevenné, hogy itt most épp egy puccskísérlet zajlik.” (Bináris) [...] Most itt ezzel abbahagyom. – Jávori István Itt a vita 2018. szeptember 8., 18:08 (CEST)
Jobb is, ha abbahagyod, mert egyre mélyebbre ásod magad. A Bináristól idézett részben nincs utalás sem arra, hogy a hozzászólok WT-tagi minőségben szólnak/szóltak volna hozzá. Egy kicsit kevésbé arrogánsan kéne hozzáállnod/állnotok ehhez a kérdéshez, és elgondolkodni, mielőtt valamit leírtok (ti.: felesleges adminmitoszmélyítés). Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2018. szeptember 8., 18:33 (CEST)
Fogalmam sincs, hogy kerül ide ez az idézet, és mi dolga itt. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 9., 19:05 (CEST)

Symbol oppose vote.svg ellenzem abszurd az egész. – KoBeAt FlaggedRevs-2-1.svg üzenet 2018. szeptember 8., 14:43 (CEST)

Bocsánat, de kifejtenéd, hogy mit tartasz abszurdnak a szövegjavaslatban? Erre így nem tudok reagálni semmilyen formában. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 15:12 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés @Kobeat: Az előbb elfelejtettelek pingelni. Kérlek fejtsd ki mi a kifogásod a szövegjavaslattal kapcsolatban, hogy érdemi javítást tudjak végezni. Köszönöm. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 22:38 (CEST)
Igazából az, ami sokaknak fentebb: az adatvédelmi biztosok munkája összetűzésbe kerül a Wikitanáccsal. Én még mindig látok ilyet, hogy „az adatvédelmi biztosokat a Wikitanács is kinevezheti, hacsak a helyi közösség nem részesíti előnyben inkább a független, nyilvános választásokat”. Az előzetes szavazásnál nem-e úgy beszéltük meg, hogy az oversightereket a közösség választja meg? Úgy tudom, hogy ott egyhangúlag a 2B) szerint akartuk. Szerintem nem kell ennyire túlbonyolítani az egészet, egyszerűen a WT-t nem kell bevonni ezekbe az ügyekbe. – KoBeAt FlaggedRevs-2-1.svg üzenet 2018. szeptember 9., 07:10 (CEST)
Symbol opinion vote.svg megjegyzés @Kobeat: Egyetértek a felvetéseddel, ezért módosítottam a szövegjavaslatot, és kivettem belőle minden olyan utalást, amely a Wikitanács kijelölési lehetőségéről szól. – Dodi123 vita 2018. szeptember 9., 11:30 (CEST)

@Hungarikusz Firkász: Az arrogancia nem Jávori István hozzászólásában érhető tetten, hanem a tiédben. Ezzel a stílussal, ahogy egy véleményre válaszolsz, igazából régen találkoztam már itt a wikin és mélységesen elkeserít, sőt felháborít. Nem az első eset, és egyre durvább amit csinálsz. Az ám a helyzet, hogy nem elég ám keménynek látszani, hanem annak is kell lenni. Ha a WT-vel problémáid vannak, tedd meg a szükséges lépéseket, ha a WT-ben levő személyekkel vannak problémáid szintén adott a lehetőség, a WT feloszlatható, bárki visszahívható, a WT-s irányelv módosítható. Az igazából a méltatlan, hogy elszabadult hajóágyúként ütsz vágsz mindenkit, aki veled ellentétes véleménnyel van, ez a viselkedés valójában nem méltó nem egy adminhoz (hogy én is adminozzak egy kicsit) hanem egyetlen szerkesztőhöz sem. @Pagony: Mint írtam, szövegmódosítás lehetséges, én is ellenzem, hogy a WT bárkit kinevezzen, lásd fentebb. Speciel 100%-ban megbízom az adminok többségében de inkább idézem Jávori Istvánt: „ha a Wikipédia közössége nem tartja (még) szükségesnek, hogy legyenek adatvédelmi biztosok, akkor nem lesznek”. Ezt ilyen egyszerűnek gondolom. Ogodej vitalap 2018. szeptember 8., 21:32 (CEST)

@Ogodej: Igen, csak az a baj, hogy az előterjesztő nem így gondolja. – Pagony foxhole 2018. szeptember 8., 21:34 (CEST)
Ogodej, kérlek higgadj le, és fejezd be a személyeskedést! Ez tőled merőben szokatlan, és engem az keserít el és felháborít, hogy nem veszed észre, mi történik. Attól, hogy támadod a személyemet, nem fogsz meggyőzni a véleményem helytelenségéről. És nem hinném, hogy "hogy elszabadult hajóágyúként ütnék vágnék mindenkit, aki velem ellentétes véleménnyel van". Szóvá tettem, hogy egy adminozó ok nélkül adminozik, ezt a szituációnak megfelelő módon, amire arrogáns módon érkezett válasz. A WT-ben lévő személyekkel szemben meg a WT-választáskor megtettem, amit lehetett, amikor leadtam a szavazataimat. Én nem akartam, és nem akarok odáig menni, hogy WT-tagozzak. Nem tudom, te miért akarod személyeskedő irányba terelni a dolgot, de remélem, meggondolod magadat, mielőtt nagyon ebbe az irányba megy el a dolog. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2018. szeptember 8., 21:43 (CEST)
Ez nem személyeskedés, hanem személyes megszólítás, ami merőben más, ugyanis ezt pontosan neked szól és nem egyfajta példálózás. Attól, hogy Jávori István úgy látja, az adminok egyfajta félelme tükröződik jelen szavazáson, akkor arról kell beszélni, nem pedig arról, hogy Jávori István adminozik. Kár, hogy nem látod a különbséget. Igen, látom, mi történik, van itt egy szövegjavaslat, aminek alternatíváját fent leírtam, semmi reagálás, ezzel szemben ráugrasz valakire, akinek a szájából elhangzik egy „admin” kifejezés. Majd azzal jössz, hogy a „Mint ahogy én sem (és más sem) utalgatok arra, hogy a WT egy része erőlteti ezt a dolgot” ami implicite pont az, hogy igen. Másfelől, ha úgy gondolod, megtettél mindent a WT szavazáson, akkor egyszer és mindenkorra felejtsd el az ilyen és hasonló utalásokat a WT-vel kapcsolatban, és arról a felvetésről beszélj, ami itt Jávori Istvántól elhangzott. Nincs min elgondolkodnom, bármikor hajlandó vagyok beleszállni egy blokkba, ha az közelebb visz ahhoz, hogy visszafogd magad (itt egy szmájli jött volna, de a dolog annál komolyabb, hogy elvicceljem). Ogodej vitalap 2018. szeptember 8., 22:01 (CEST)
Szánalmas! Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2018. szeptember 8., 22:07 (CEST)
Hát az. :-( Ogodej vitalap 2018. szeptember 8., 22:10 (CEST)
@Hungarikusz Firkász: A fentieket nem személyeskedésnek szántam, hanem egy stílus kritikájának. Ha személyeskedésnek tűnik, elnézésedet kérem, nem tudom másként megfogalmazni. Ogodej vitalap 2018. szeptember 9., 17:20 (CEST)
@Pagony: A szövegjavaslat átfogalmazásával mindent megteszek annak érdekében, hogy a közösség véleményét tükrözze. Lásd a módosításokat. Ha így sem tetszik benne valami, nyitott vagyok a szövegszerű módosítási javaslatokra. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 21:37 (CEST)
No, itt kellene abbahagyni egy kicsit a vitát. Hadd ülepedjenek le a vélemények egy kicsit.

A vita módja, amely itt folyik-folyt, tökéletesen alkalmatlan az alternatívák tárgyszerű feltárására, csak arra jók, hogy X és Y jól összebalhézzanak.

Pihenni kellene néhány napot az "anyázás" folytatása helyett.

Megjegyzem: a vita mutatja, hogy mind az adminok szerepköre, mint a WT hatásköre vitatható. Át kellene gondolni ismét. --Linkoman vita 2018. szeptember 8., 21:40 (CEST)

Dodi, ígértem még egy választ, csak egészségügyi okból több részletben írok, mert szeretném kordában tartani a vérnyomásomat. Nézzük a csúsztatásaid következő epizódját:

„Ismételten emlékeztetlek titeket, hogy már volt egy szavazás arról, hogy 1) Legyenek-e magyar adatvédelmi biztosok? 2A) ha igen, akkor őket a Wikitanács 2B) vagy a közösség válassza-e meg. A szavazáson 12 szerkesztő szavazott az 1) és a 2B) pontokra, és csak 1 ellenszavazat érkezett. A szavazási irányelv alapján ilyen kérdésben 10 szerkesztő támogató szavazata esetén ezt kell elfogadni a közösség véleményének. Másmilyen akár formális, akár nemformális szavazásról nincs tudomásom, amely ezzel ellentétes lenne.”

Erről a „szavazásról” a kocsmafalon már elmondtam a véleményemet. Ha jól emlékszem, zsebszavazásnak neveztem. Ott te közölted, hogy azt a vitát lezárod, és nyitsz egy másikat, ami másról szól, és aki ide merészeli hozni azt a vitát, annak a hozzászólását te mint cenzor bedobozolod, most pedig te magad hoztad ide azt a vitát, amit szerinted nem szabad, és amit ott lezártnak nyilvánítottál. Ennyit a következetességedről. De legalább bizonyítottad, hogy képes vagy belátásra, mert nem dobozoltad be a saját hozzászólásodat. És külön köszönöm, hogy ennek a 10 támogatásos szavazásnak a kiemelésével felnyitottad a szememet egy igen lényeges dologra, amit magamtól kellett volna észrevennem.

Annak az ún. „szavazásnak” először is volt egy súlyos módszertani hibája, hogy először gyorsan és lelkesen besablonozták egy csomóan, amíg azt sem lehetett tudni, hogy miről van szó, majd utána kezdődött a tényleges vita és információáramlás, aminek alapján értelmesen dönteni lehetett volna. Tehát módszertani szempontból ez rossz volt. Ez a kisebbik probléma. Másrészt viszont, ahogy te is kiemeled, a „szavazásban” választásról volt szó. Na most a Wikipédia nem rendelkezik hatvankötetes jogszabálygyűjteménnyel, ami az élet minden helyzetére egzakt választ ad, mert mindig a szabályok szellemét tartottuk fontosnak (lásd WP:5P), és nem definiálja belekötésmentesen, hogy mi az irányelv, és mi az útmutató. De az elég nyilvánvaló, hogy a szavazások irányelvi szintű megállapodást igényelnek, már csak azért is, mert a szavazási irányelv tárgykörébe tartoznak. Önmagában az, hogy legyen-e ilyen tisztség, szintén elég komoly dolog, hogy józan ésszel irányelvre utaljuk, de a szavazások esetén ehhez kétség sem férhet. Tehát ilyen szavazást nem lehet 10 szavazóval érvényesen lebonyolítani, hanem csak az irányelvekre vonatkozó szabályok szerint. Ugyanez vonatkozik a jelen tervezetre is, amelyben szintén választásról esik szó. (Attól függetlenül még az elsősorban közvetlent is javítani kell közvetlenre.) Vagyis érvényes szavazás nem történt. Amikor puccskísérletről beszéltem, az elég súlyos ítélet volt a részemről, ahogy írtam, 12 év alatt az első, és már meg is indokoltam. De most itt az indoklásom másik része: 10 szavazásos, nem irányelvszerűen, szavazási javaslattal megtartott, nem kellő ideig és módon előkészített kocsmafali villámszavazásba elrejteni irányelvi kérdéseket, majd arra érvényes szavazásként hivatkozni bizony puccskísérlet.

Helyesebb lenne, ha a jövőben így emlékeznél meg erről a megható eseményről: Emlékeztetlek titeket, hogy egyszer már volt egy hevenyészett véleménynyilvánítás erről a kérdésről. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 9., 19:31 (CEST)

Kedves @Bináris: (de @Puskás Zolinak is szól ez a válaszom) Nem szeretném, ha a vérnyomásod miatt agyvérzést kapnál, ezt semmilyen vita nem éri meg. Ennél fontosabb vagy a Wikipédia közössége számára (és ezt komolyan mondom). De ha tiszteletben tartom azt a véleményed, hogy az általad "hevenyészett véleménynyilvánításnak" nevezett szavazás nem mérvadó, akkor nincs semmilyen jogalapja annak, hogy kizárólag csak közösségi szavazással lehetnének megválaszthatók az adatvédelmi biztosok. Pedig én éppen ez utóbbit szeretném elérni, ezért is töröltem a szövegjavaslatból a Wikitanácsnak ezt a lehetőségét. A szavazási irányelv jelen formájában sajnos nem alkalmazható az adatvédelmi biztosok megválasztása esetén, mert nem említi őket. Nevesítve említi a bürokrata, az adminisztrátor, a WT-tag és az IP-ellenőr választásának szabályait, de nincs benne az adatvédelmi biztos, és más kitétel sem utal arra, hogy más személyi kérdésekben hogyan kell eljárni (erre vonatkozó közösségi döntést máshol sem találtam, és más sem mutatta meg, hol található). Ez alapján a "Szavazás bármi egyébről" sor vonatkozna rá, amely szerint 10 támogató szavazat és többségi vélemény elég lenne. Nem hiszem, hogy ezt akarnátok. Én sem! Vagy a szavazási irányelvet kell kiegészíteni, vagy el kell fogadni, hogy az adatvédelmi biztosok választására a globális irányelvben szereplő szavazási módszer és eljárás a mérvadó. Ez egyébként majdnem azonos a szavazási irányelvben a többi tisztségviselő megválasztására vonatkozó szabállyal, azzal az eltéréssel, hogy a globális irányelv nem tartalmaz időtartamot a szavazásra, és a fix 80% helyett 70-80%-os támogatottságot ír elő. Vagy eszerint kell majd kiírni egy esetleges választást (ha valamikor lesz), vagy ki kell egészíteni a szavazási irányelvet. Én ez utóbbit támogatnám.
Itt, ebben az útmutatóban én az érvényes globális irányelvből emeltem át a szavazásra vonatkozó részeket. Mindezt annak érdekében, hogy egységesen, egyértelműen érthetőek legyenek a szabályok. Szívesen kitörlöm azokat a mondatokat, amelyek a szavazásra vonatkoznak. Valóban feleslegesek itt, mert csak ismétlések. Mindezt azért, hogy ne legyen irányelvszintű az útmutató. Erre minden további nélkül hajlandó vagyok. – Dodi123 vita 2018. szeptember 10., 10:35 (CEST)


Symbol oppose vote.svg ellenzem Jelenlegi formájában nem vihető szavazásra.

 • A jogosultság (és nem a funkció!) használatának feltételeit leíró négy pont közül az első értelmezhetetlen. Tudom én, hogy a gugli fordítója sokat segít, de nem kéne ennyire vakon megbízni benne.
 • A szavazási irányelv hatáskörébe tartozó kérdést (a tisztségviselők megválasztása márpedig ilyen), nem lehet útmutatóban szabályozni.

Symbol opinion vote.svg megjegyzés A szövegjavaslat alatt szükséges lenne az utolsó módosítás időpontjának feltüntetése, hogy láthassuk, hogy az általunk utoljára olvasott verzió az aktuális-e, illetve láthatóvá tegye, hogy a jóváhagyások azt megelőzően vagy utána érkeztek-e. – Puskás Zoli vita 2018. szeptember 9., 23:56 (CEST)

@Puskás Zoli: Én most többször is újraolvastam az angol és a magyar szöveget is, és világosnak és egyértelműnek, tartalmát illetően azonosan értelmezhetőnek találtam azt az első pontot is. Lehetne talán szebben fordítani azt, hogy "akik nem tettek közzé személyes adatokat" helyett "akik (a nevükön kívül) nem hozták nyilvánosságra más személyes adatukat" vagy hasonló, de ez csak stílus kérdése, a mondanivaló tartalma ugyanaz. Persze lehet, hogy bennem van a hiba, valamit nem látok, ezért kérlek áruld el, mi a problémád vele. Esetleg ha egy jobb szövegjavaslatot adsz, azt szívesen veszem. De az is lehet, hogy esetleg nekem van igazam, és akkor meg tudom magyarázni hogyan kell értelmezni.
Az irányelvvel kapcsolatos válaszomat fentebb olvashatod, nem akartam kétszer leírni nálad is és Binárisnál is ugyanazt. Az utolsó módosítás dátumát a következő módosításnál odaírom. Ez jogos felvetés. – Dodi123 vita 2018. szeptember 10., 20:45 (CEST)
Az angol mondat egy értelmes, kerek, egész mondat. Van eleje, vége, alany, állítmány, tárgy, határozó, és ezek között megvannak a szükséges összefüggések. A magyarban a felsoroltak egyike sincs meg, értelmetlen szóhalmaz. – Puskás Zoli vita 2018. szeptember 10., 20:53 (CEST)
Ne haragudj, de szerintem ebben is megvan minden. Ezt most csak kötözködésnek érzem. Biztosan lehetne szebben is fogalmazni, de ez nem irodalmi alkotás. A lényeget 100 emberből 99 biztosan megérti. Segítségképpen: Ha úgy olvasod, hogy a mondat az első sorral kezdődik, és a felsorolás szerintiekkel tetszés szerint, vagy az egyikkel vagy a másikkal folytatható, akkor talán érthetőbb lesz. – Dodi123 vita 2018. szeptember 10., 21:09 (CEST)
Nem kívánok részt venni ebben a kutyakomédiában, de ne haragudj, ha kimondom, ezek szerint nemcsak az angollal állsz hadilábon, de még a magyar nyelvben is van mit tanulni. Ha egy mondatot úgy kezdesz, hogy Olyan […], akkor azt a mondatot tessék rendesen befejezni. Vagy hagyd el az olyan szót, és ne nevezd kötözködésnek a jobbítás szándékát. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2018. szeptember 10., 21:36 (CEST)
Ja, és az otthoni cím helyett írj bátran lakcímet. Magyarul így szoktuk mondani. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2018. szeptember 10., 21:47 (CEST)
@Csigabi: Köszönöm az észrevételt. Most, hogy töröltem azokat a részeket, amelyek a globális irányelvben már szerepelnek, megszabadultunk ettől a mondattól is. Az irányelvben egyébként máshogy van fogalmazva, és nincs benne az „olyan” szó. Ugyanott már lakcím szerepel az otthoni cím helyett. – Dodi123 vita 2018. szeptember 11., 00:08 (CEST)
Persze, hogy nincsenek ott a globális útmutatóban ezek a hibák, mert időközben már javítottam azokat. – Puskás Zoli vita 2018. szeptember 11., 00:29 (CEST)

További probléma, hogy nem világos, hogy mi lesz a szövegtervezet sorsa az elfogadása esetén. Jelenleg van egy útmutató (információs oldal) a Metán, aminek van már egy magyar nyelvű változata is, ugyanazzal a fordítási hibával, mint amit az előbb a javaslatban találtam. Az, hogy ott a piros keretben az a szöveg olvasható, hogy „Figyelem! Ennek a szakasznak a tartalma (az e-mail cím) változni fog, ha magyar adatvédelmi biztosok is megválasztásra kerülnek.” arra utal, hogy ennek a helyébe lépne a megszavazott szöveg. Ennek viszont ellentmond az a tény, hogy egyetlen másik nyelvi változatnál sem találtam más e-mail címet, mint az angol verzióban, de még csak lehetséges változásra utaló mondatot sem. Ezek szerint egyetlen másik Wikipédián sincsenek helyi oversighterek? Vagy nekik mégis ugyanazon az e-mail-címen kell írni? Vagy ez az oldal csak a globális oversighterek elérésére vonatkozik, és minden nyelven egységes szöveget kéne tartalmaznia? A mi útmutatónk pedig akkor a mi Wikipédia névterünkbe kerülne? Ebben az esetben viszont mi értelme van annak, hogy leírjuk benne ugyanazt szó szerint, mint ami le van írva a globális szabályokban? Hogyan fogjuk ebben az esetben biztosítani annak a párhuzamos szabályozások esetén jelentkező alapvető hibalehetőségnek az elkerülését, hogy egy idő után a két szabályozás külön életet kezd élni, és lesz két hasonló, de nem azonos tartalmú szabályunk? – Puskás Zoli vita 2018. szeptember 10., 00:53 (CEST)

@Puskás Zoli: Igen. A metán levő változat kerülne lecserélésre ezzel a változattal, és a mi névterünkbe kerül. Ez a változat tartalmában semmiben nem mond ellent a metán levővel, viszont kiegészíti olyan információkkal, amelyeket az eddigi viták során felmerült kérdések miatt szükségesnek éreztem. Az a gondolatod a helyes, hogy a piros keretben levő e-mail cím azok számára azonos, ahol nincsenek helyi oversighterek. Jelenleg a mi számunkra is. Azt viszont rosszul látod, talán nem vetted észre, hogy minden egyes nyelvi wiki oversighterei rendelkeznek saját e-mail címmel, amelyeknek a felépítése megegyezik azzal, ami majd nálunk is elérhető lesz (pontosabban lehetne). A "Kérés küldése az adatvédelmi biztosoknak" szakaszban minden egyes nyelvi wiki oversightereinek felsorolásánál az elején ott szerepel a "mailing list".
Abban igazad van, hogy felesleges megismételni ugyanazokat szó szerint, ami a globális irányelvben van (bár néha a logikai lánc és az érthetőség miatt szükség van rá). Abban semmi különleges nincs, hogy amennyiben egy irányelv módosul, akkor (ha szükséges) hozzá kell igazítani a kapcsolódó útmutatót. Nem élhetnek önálló életet. De ha mégis ez fordulna elő, akkor mindig a "magasabb szintű"", jelen esetben az irányelv az irányadó. – Dodi123 vita 2018. szeptember 10., 20:59 (CEST)

Nagyon jó lenne, ha megtartanánk az időbeli sorrendet, mert ezekkel a lóugrásokkal teljesen követhetetlen a vita, már fél óráig kell keresgélni, ki mikor mit írt a közepére. Mivel szavazásiról van szó benne, ezért nyilvánvalóan a szavazási irányelvet érinti a javaslat, hiszen abba kell beleírni. Ez az egész ügy annyira össze van kavarva, és annyiszor változott már a javaslat szerepe, jellege, célja és tárgya, hogy egy módon lehet rendet csinálni: ha elölről kezdjük, tiszta lappal. Kérek egy kis időt, mert dolgozom, és le fogom írni a tisztességes megoldást, ami valóban érthető az emberek számára, és nem csak azt állítja róla valaki. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 10., 11:00 (CEST)

 • Symbol oppose vote.svg ellenzem Szükségtelen tisztségre vonatkozó, konzisztens formában nem létező javaslat. – Winston vita 2018. szeptember 10., 12:05 (CEST)
 • Symbol oppose vote.svg ellenzem Azon túl, hogy – a számos előttem szólóhoz hasonlóan – nem látom a funkció létrehozásának szükségszerűségét, illetve létrehozása esetén károsan könnyűnek látom azt, hogy sérüljön a Wikipédia teljes átláthatósága és teljes időbeli visszakereshetősége azt sem látom, hogy kik azok, akik szerint ez a funkció és irányelv egyáltalán szükséges. Hol találom azokat, akik egyetértenek az irányelv létrehozásával, a funkció létrehozásával? Így sokadik ránézésre is ennek a javaslatnak közel nulla a támogatottsága (ami persze nem zárja ki a szavazásra bocsájthatóságot, de igen jelentős mértékben befolyásolja azt, hogy ezt mennyire látom hasznosnak). – grin 2018. szeptember 12., 10:13 (CEST)
 • Symbol oppose vote.svg ellenzem Ha még eddig nem derült volna ki, én is ellenzem ennek az átgondolatlanul (vagy éppen nagyon is átgondoltan?) létrehozott, bármiféle logikai egymásra épülést nélkülöző, gombhoz a kabátot típusú, magyar és angol nyelvi hibákkal tarkított javaslatnak a szavazásra tűzését. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2018. szeptember 12., 12:48 (CEST)
 • Symbol oppose vote.svg ellenzem Természetesen én is, bár a furcsa irányelv csak a négy támogatást írja elő, az ellenzések értékeléséről nem beszél. – Pagony foxhole 2018. szeptember 12., 13:05 (CEST)

A tárgyhoz kapcsolódó háttérinformációkSzerkesztés

Tulajdonképpen köszönettel tartozom Binárisnak azért, mert rám bízta annak az információnak a megtalálását, amelyben a szerkesztői közösség eleve kizárta volna a Wikitanácsnak azon feladatát, hogy bármely tisztség kinevezésében szerepe legyen. Átnéztem minden szavazási eljárás és annak javaslati lapjának vitáját, minden vonatkozó, vagy kapcsolódó irányelvet és vitalapot (Wikitanács, IP-ellenőr, Szavazás), valamint a Kocsmafalak közül a Javaslatok, az Egyéb és a Jogi oldalak archivált oldalain nemcsak a Wikitanács, IP-ellenőr és adatvédelmi biztos kifejezésekre kerestem rá, hanem az Arbitrációs Bizottság, Arbcom, valamint a checkuser és az oversight szavakra is.

A kérdéses közösségi döntést, vagy arra való utalást ezeken a helyeken nem találtam. Előfordulhat, hogy valamely más vitalapon található, mert főleg a kezdeti időszakban (2004-2007-ben) sok vita folyt a szerkesztők allapjainak vitalapján is. A mostani téma szempontjából érdekesebb "leletek":

 • Csak az IP-ellenőrök és az adatvédelmi biztosok választása esetén szerepel a rájuk vonatkozó érvényes irányelvben az, hogy a Wikitanács szerepet játszhat a kiválasztásukban. Az adatvédelmi biztosok irányelve 2015. március óta globális irányelv.
 • Miután 2016-ban eltörlésre került az IP-ellenőrzésre vonatkozó magyar irányelv, nálunk is az angol az érvényes, amelyben szerepel a Wikitanácsnak ez a jogosultsága. Amikor a magyar irányelv eltörlésre került, akkor került először a magyar Wikipédia elfogadott irányelvei közé az, hogy a Wikitanács is kijelölhet IP-ellenőrt. Ha úgy tetszik, a 2016-os magyar IP-ellenőri irányelv eltörlésekor történt meg „a Wikitanács jogkörének fű alatti, suttyomban történő bővítése” (by @Bináris), és az irányelvnek ez a pontja most is érvényben van. Ennyit arról, hogy itt most a Wikitanács jogkörének bővítésére irányuló puccskisérlet folyna.
 • Az adatvédelem kérdésében Bináris már 2007-ben úgy érezte, hogy szélmalomharcot folytat. Én most érzem ezt. Ő akkor kijelentette: „El vagyok tökélve, hogy az adatvédelem szempontjait mindenhol maximálisan érvényesítsem a Wikipédiában.” Sajnos úgy látszik, ez az eltökéltség azóta már elkopott nála a mostani, szintén adatvédelmet érintő kérdésben.
 • Az IP-ellenőrök (akkor még checkuserek) első megválasztására 2005-2006-ban került sor.Akkor még nem létezett Wikitanács, ezért egyértelmű volt, hogy közösségi szavazás útján kerülnek megválasztásra. Később a szavazás már bevált, természetes eljárásnak számított, valószínűleg ezért fel sem merült, hogy a Wikitanács maga is jelölhetne.
 • A 2005-2007-es vitákat olvasva megnyugodtam, mert az IP-ellenőri (checkuser) tisztség bevezetése sem volt vitamentes, a Wikitanács bevezetéséről folyó vitát nem is említve. Úgy látszik, minden új tisztség bevezetése nagy vitákat generál. Ha már a (nemadmin) Texaner más által ki lett emelve (akiről én sehol nem állítottam, hogy admin), érdekességként megemlítem, hogy egy véleménykérés során 23 szerkesztővel szemben egyedül ő szavazott az ellen, hogy szükség van-e a Wikipédiának Wikitanácsra (akkor még Arbitrációs Bizottság néven). Az ő ellenzése egy új tisztség bevezetésével szemben tehát nem tekinthető újdonságnak.
 • Az oversight magyar elnevezéséről az első vita 2007-ben zajlott. Akkor 9-10 komolyabb javaslat érkezett a névre, végül Bennó döntött az adatvédelmi biztos elnevezésről. A most nemrég lezajlott szavazás során az akkor javasolt nevektől eltérő nevek merültek fel, de most is maradt az adatvédelmi biztos elnevezés.
 • Az adatvédelmi biztos (oversight) tisztség betöltése 2007-ben azért nem volt aktuális, mert egy admin (Dami) szerint: amíg az adminok köre ilyen kicsi a huwikin (és a felhasználók nem látják a törölt lapok laptörténetét), meg lehet bennünk annyira bízni, hogy ne kelljen előlünk is elrejteni dolgokat, illetve nagyon kivételes esetben a Metán keresztül meg lehet erre kérni egy steward-ot. Azóta (2007. márciusa óta) az adminok száma jelentősen nőtt. Nem beszélve a szerkesztők számának növekedéséről, valamint az adatvédelmi kérdéseknek az elmúlt időszakban előtérbe kerüléséről. – Dodi123 vita 2018. szeptember 8., 18:15 (CEST)

Szerencsésebb lenne elkerülni a csúsztatásokat. Idézet az általad linkelt irányelvből: „Azokon a wikiken, ahol nincs a fenti kritériumnak megfelelő Wikitanács, illetve ha a közösség inkább közvetlen választást kíván, a helyi IP-ellenőröket (ide nem értve a helytartókat) konszenzusos alapon választják meg.” Márpedig a Szavazás irányelvet se nem töröltük el, se nem módosítottuk, és abban változatlanul benne van az IP-ellenőrök közvetlen választása. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 9., 19:13 (CEST)

Nem kívántam csúsztatni. Az első IP-ellenőr megválasztására 2006. február 19-én került sor (nyenyec), amikor még nem volt Wikitanács. Egyértelmű, hogy szavazásra került sor, fel sem merült a Wikitanács általi kinevezés. A szavazási irányelv 2006. augusztus 2-án lett elfogadva, amikor még mindig nem volt Wikitanács. (Például ezért nincs benne az irányelvben a Wikitanács választása sem.) Az első magyar Wikitanács megalakulása után a rá vonatkozó irányelv, illetve a Wikitanácsnak valamilyen jogosultságot biztosító más irányelv lépett érvénybe nálunk is. A Wikitanácsnak az érvényben levő (angol) IP-ellenőri irányelv ugyanúgy felhatalmazást ad az esetleges kijelölésre, mint az adatvédelmi biztosok globális irányelve. Ez a jelenlegi helyzet. Nem kívánom, hogy alkalmazva legyen sem az IP-ellenőrök, sem az adatvédelmi biztosok esetében. Csak felhívtam rá a figyelmet. – Dodi123 vita 2018. szeptember 11., 00:05 (CEST)

Nem kívánom azt a bizonyost tovább paszírozni, mivel az IP-ellenőrők választása nem ennek a megbeszélésnek a tárgya, de egy dologra én is felhívom a figyelmet. A magyar WT-nak az érvényben levő angol nyelvű IP-ellenőri irányelv nem ad felhatalmazást a kijelölésre. Bináris már korábban leírta, de mivel elegánsan elsiklottál a vélenye felett inkább szájba rágom. Az angol nyelvű változat szerint: On a wiki without an Arbitration Committee that meets the criterion above, or in a project where there is a preference for independent elections, the community may approve local CheckUsers […] per consensus. Vagyis: Azokon a wikiken, ahol nincs a fenti kritériumnak megfelelő Wikitanács, illetve ha a közösség inkább közvetlen választást kíván a helyi IP-ellenőröket […] konszenzusos alapon választják meg. Mivel a magyar Wikipédia szavazásról szóló irányelve változatlanul érvényes, továbbá egyértelműen fogalmaz az IP-ellenőr választásáról, életbe lép a fenti mondat második fordulata (illetve ha a közösség inkább közvetlen választást kíván), emiatt a WT-nak nem áll jogában IP-ellenőr kinevezése. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2018. szeptember 11., 14:37 (CEST)

@Csigabi: Ezzel én teljes mértékben egyetértek. Az IP-ellenőrök szavazás útján történő választása benne szerepel a szavazási irányelvben. Azt vezettem le, hogy azért került bele 2006-ban, mert akkor még nem létezett Wikitanácsa a magyar Wikipédiának. Nem feltétlenül azért, mert a közösség a két lehetőség közül a közvetlen választást részesítette előnyben, hanem azért, mert Wikitanács hiányában akkor más lehetőség erre nem is volt. Az analógiát arra hoztam, hogy az adatvédelmi biztosok esetében viszont egészen addig megvan a lehetősége a Wikitanács általi kijelölésnek, amíg az adatvédelmi biztosokra vonatkozó megválasztási szabályok nem kerülnek bele a szavazási irányelvbe, vagy amíg erről külön szavazáson a közösség nem dönt. – Dodi123 vita 2018. szeptember 11., 15:20 (CEST)
Akkor kettőnk közül valaki nem tud olvasni. Ugyanis te ezt írtad: A Wikitanácsnak az érvényben levő (angol) IP-ellenőri irányelv ugyanúgy felhatalmazást ad az esetleges kijelölésre, mint az adatvédelmi biztosok globális irányelve. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2018. szeptember 11., 15:23 (CEST)
Én inkább azt mondanám, hogy félreértjük egymást, illetve én nem fogalmaztam teljesen pontosan. Az angol irányelv ugyanúgy felhatalmazást ad mindkét esetben. Ez ténykérdés. A magyar Wikipédiában azonban az IP-ellenőrökre vonatkozóan van egy szavazási irányelv, ami szerint őket választjuk, míg az adatvédelmi biztosok esetében ilyen nincs; sőt egyelőre (mivel a korábbi erre irányuló, általam kezdeményezett "szavazás" szavazásjellegét többen vitatják) még közösségi döntés sincs. – Dodi123 vita 2018. szeptember 11., 15:34 (CEST)

Végrehajtott módosításokSzerkesztés

A 2018. szeptember 9. 11-16-kor publikált változások

Az alábbi lényegi módosítások lettek a szövegjavaslaton átvezetve, amelyek után jelen pillanatban a szövegjavaslatot ellenzők észrevételeinek mindegyike figyelembe lett véve.

 • Az útmutató szövegjavaslatából ki lett törölve minden arra vonatkozó utalás, hogy a Wikitanács jelölheti ki az adatvédelmi biztosokat.
 • Módosítva lett, és az irányelvekkel összhangba lett hozva a Wikitancs és az adatvédelmi biztosok kapcsolata
 • Javítva lett a hibás fordításból eredő szöveg a kinevezési folyamatban a jogosultságok beállításának kérésénél. – Dodi123 vita 2018. szeptember 9., 11:16 (CEST)
2018. szeptember 10-én 23-30-kor publikált változások
 • A változatból eltávolítottam azokat a szövegrészeket, amelyek a globális irányelvből szó szerint lettek átvéve. Azok megismétlése itt szükségtelen, elég csak a linkkel való utalás.
 • Az áttekinthetőség érdekében néhány kiemelést és alszakasz címet helyeztem el.
 • A jobb áttekinthetőség érdekében a szövegből kivettem a korábbi változatoktól való eltérést jelző korrektúrajelzéseket (áthúzás, vastagítás).
 • A változat publikálásának idejét a szöveg elején elhelyezett időpecsét jelzi. – Dodi123 vita 2018. szeptember 10., 23:49 (CEST)

Annak demonstrálása, hogy ez egy irányelvjavaslat, akárminek is van álcázvaSzerkesztés

Ez az oldal címében úgy néz ki, mint egy útmutató. De nem az. Ugyanis a globális útmutató tartalmába szépen bele vannak keverve a választási kérdések. Habár a Wikitanácsot már sikerült kivenni belőle, tehát a WT irányelve mégsem módosul, még mindig érintve van a Wikipédia:Szavazás (irányelv).

A globális irányelv pedig a jelenlegi fordításban így fogalmaz:

„Azoknál a nyelvi wikiknél, ahol legalább 25-30 szerkesztő támogatásával megválasztott Wikitanács működik, az adatvédelmi biztosokat a Wikitanács is kinevezheti, hacsak a helyi közösség nem részesíti előnyben inkább a független, nyilvános választásokat.”

Vagyis a tisztség bevezetése előtt a közösségnek döntenie kell, mit részesít előnyben, ez pedig súlyosan irányelvi kérdés, nem zsebszavazás.

Ennek megfelelően a Wikipédia:Szavazás (irányelv)#Szavazás irányelvekről szakaszban írtak szerint, azaz legalább kétheti előkészítés után, valamint a táblázat szerint kétharmados többséggel lehet. (És akkor harmadik részben is indokolom a puccskísérlet' szavamat: választási szabályokat útmutatónak álcázni és mezei szavazáson átnyomni megint csak puccskísérlet.) Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 9., 20:23 (CEST)

A fentebbi hozzászólásodnál megválaszoltam, miért nem alkalmazható az adatvédelmi biztosok megválasztásánál a szavazási irányelv jelenlegi formája. Azt is megírtam, hogy törlöm ebből a szövegjavaslatból a szavazásra vonatkozó részeket, mint a globális irányelvben már leírtak felesleges ismétléseit. Remélhetőleg, ezek után már visszavonod a puccskísérlet vádadat. (Amelynek eddig sem volt semmi alapja.) – Dodi123 vita 2018. szeptember 10., 10:52 (CEST)

Persze, hogy nem alkalmazható a jelenlegi formája, én is ezt mondom, hogy azt kell módosítani, vagyis itt egy útmutatónak álcázott irányelvmódosítást látunk. Ahogy írtam az előző szakaszban, javaslatot fogok tenni egy valóban tiszta helyzet kialakítására. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2018. szeptember 10., 11:03 (CEST)

Puskás Zoli aggályaiSzerkesztés

Nekiálltam ellenőrizni a Metán található útmutató (information page) fordítását. Nem ismerem a Meta működését, összefüggését a helyi Wikipédiákkal, így csak józan paraszti ésszel próbálok gondolkozni. Szerkesztés (Edit vagy hasonló) feliratú gombot nem találtam, ellenben van Translate, azaz Fordítás. Ha erre kattintok, akkor bekezdésenként bontva tudom szerkeszteni a szöveget, mutatja az angol változatot, és én írhatom mellé a magyart. Nekem ebből az következik, hogy nem írhatok oda akármit, nem egészíthetem ki az ott leírtakat, csupán lefordíthatom angolról magyarra. Nem állítom, hogy az angol nyelvtudásom feljogosít erre, biztosan lehet még sokat javítani rajta, de meggyőződésem, hogy a szöveg lényegesen közelebb került jelentésében az eredetihez a korábbinál.

Én a fentiek szellemében dolgoztam, és tüntettem el a Wikitanácsot a jogosultság használati lehetőségeinek 2. és 3. pontjából, és tettem be a helyére a Wikimédia Alapítvány jog tanácsadóját. Azt örömmel vettem, amikor utólag visszajöttem ide összehasonlítani az én fordításomat a javaslattal, hogy ez a hiba legalább nem jött át arról az oldalról ide is. Átjött viszont két másik. az 1. pontban egyetlen szó sem esik regisztrált szerkesztőkről, kizárólag személyekről van szó, akik éppúgy lehetnek szerkesztők, mint cikkalanyok, illetve a 4. pontban a blatant attack name fordítása elfogadhatatlan azonosító volt, ami nagyon messze áll az eredetitől. Rengeteg olyan elfogadhatatlan azonosítót töröltünk az elmúlt években, ami nem volt durva támadás, és az angol változat csak ez utóbbiak eltávolítására jogosítja fel az oversightereket, míg a magyar ezt a kört jóval tágabbra venné.

Az aggályaim ezek után röviden:

 • bármilyen szöveget is fogadunk el, az nem kerülhet a Metán olvasható szöveg helyére, hacsak nem a lehető legpontosabb fordítása az angol eredetinek, ebben az esetben viszont nem kell róla szavaznunk, mivel az angol eredeti az elfogadott változat, arról – feltételezem – volt szavazás (vagy más módon vált hatályossá), a nyelvi fordítások semmiképp nem írják azt felül;
 • máris elkezdett külön életet élni a hatályos szabály és a szövegtervezet, hiszen az oversighterek jogosultságait hol szűkebbre (személy → szerkesztő), hol bővebbre (durva támadást megvalósító azonosító → elfogadhatatlan azonosító) veszi az eredeti szövegnél. – Puskás Zoli vita 2018. szeptember 10., 23:14 (CEST)

Visz a lendület. A Metán olvasható bevezető szövege:

„Users with access to the oversight tool (called oversighters) are highly trusted administrators that can permanently remove entries in page histories and logs so its content is no longer available to users and regular administrators.”

Ezt én így fordítottam le:

„Az oversightnak nevezett felügyeleti eszköz használatára jogosult felhasználók (akiket adatvédelmi biztosoknak nevezünk) rendkívül megbízható adminisztrátorok, akik véglegesen eltávolíthatnak bejegyzéseket a laptörténetekből és a rendszernaplókból oly módon, hogy ezek tartalma a továbbiakban már nem érhető el a felhasználók és a normál (többlet jogosultsággal nem rendelkező) adminisztrátorok számára sem.”

A javaslat szövegében jelenleg ez olvasható:

„Az oversightnak nevezett felügyeleti eszköz használatára jogosult rendkívül megbízható felhasználók (adatvédelmi biztosok) véglegesen eltávolíthatnak bizonyos laptörténeteket és naplóbejegyzéseket … olymódon, hogy a tartalom és annak naplóbejegyzése a továbbiakban már nem érhető el a felhasználók és az adminisztrátorok számára.”

Akárhogy is nézem, több ponton is lényegi különbséget látok a két szöveg tartalma között. – Puskás Zoli vita 2018. szeptember 11., 00:14 (CEST)

@Puskás Zoli:A fenti megbeszéléshez eddig nem szóltam hozzá, aminek egyik oka a nagyon gyér angol nyelvtudásom. Most is csak egyetlen dologra térnék ki, és elnézést, hogy beleírok az alfejezetedbe. Szerintem:

A Metán található útmutató a Wikimedia Meta-Wiki information page-je (ill. annak magyarítása), a szövege – és a fordítása is – arra a projektre vonatkozik. (Ezért pl. teljesen félrevezető a magyar fordításának ez a részlete "A jelentkezés és a szavazás a hu:Wikipédia:Javaslat tisztségviselők megválasztására lapon történik." – ugyanis nálunk nem lehet jelentkezni a Meta-Wiki oversighter-pozíciójára.) Az ottani "útmutató" szövege – esetleg – nekünk segítséget, támpontot adhat (és adott is, mint látjuk), de az útmutatónk kialakításához az irányelv, az Oversight policy a kizárólag érvényes szöveg, amelynek magyar fordítása valamiért Az adatvédelmi biztosok irányelve címet kapta.

– Vadaro vita 2018. szeptember 11., 13:40 (CEST)

@Puskás Zoli: Köszönöm a fordításban nyújtott segítségedet. Ez a Meta-Wiki útmutató csak mintaként szolgálhat, ahogy azt Vadaro is írja. Én is úgy tekintettem, bár nagymértékben felhasználtam. A bevezetőben azért kerültem az adminisztrátorok említését, mert az az eredeti globális irányelvben nem szerepel, hogy csak ők lehetnének adatvédelmi biztosok. A globális irányelv alapján bárki lehet adatvédelmi biztos, nemcsak egy adminisztrátor. Ez az angolnyelvű Meta-Wiki útmutató nem globálisan elfogadott, ez az állítás nem is szerepel a fejlécben, míg az irányelvnél ez fel van tüntetve. Ez azt jelenti, hogy az útmutatóról mindenképpen szavaznunk kell(ene) (akármilyen szöveg is kerül elfogadásra, még az angol nyelvű útmutató magyar fordításának esetén is). – Dodi123 vita 2018. szeptember 11., 15:56 (CEST)

@Vadaro: Először is jelzem, hogy nincs miért elnézést kérned. Soha nem azért nyitok egy vitában alfejezetet, mert „monologizálni” akarok, vagy megmondani a tutit, hanem azért, hogy a hosszúra nyúlt viták áttekinthetőségét valamennyire megtartsam. Azt írod, hogy a Metán lévő útmutató szövege csupán támpontot adhat a mi útmutatónk megalkotásakor. Mint fentebb is írtam, nem értem a Meta és a nyelvi wikik egymáshoz való viszonyát, de mielőtt tegnap elkezdtem volna javítani az ottani útmutató fordítását, bevezetőként ez volt olvasható benne:

„Az oversightnak nevezett felügyeleti eszköz használatára jogosult rendkívül megbízható felhasználók (adatvédelmi biztosok) véglegesen eltávolíthatnak bizonyos oldaltörténeteket és naplókat olymódon, hogy a tartalom a továbbiakban már nem érhető el a felhasználók és az adminisztrátorok számára.”

Engedd meg, hogy továbbra is furcsálljam, hogy a javaslattevő egy az egyben átvesz egy hibás fordítást, majd amikor azt valaki kijavítja, és felhívja rá a figyelmét, hogy amit lemásolt, annak köze sincs az eredeti szöveghez, akkor hirtelen már nem fontos, hogy egy az egyben átvegye a szöveget, hanem csupán szamárvezetőnek minősíti azt. – Puskás Zoli vita 2018. szeptember 11., 22:43 (CEST)

Természetesen semmi gondom azzal (sőt!), hogy a hibás vagy inkorrektnek tartott eljárást szóvátedd. A bejegyzésemmel sem kifogásoltam ezt, eszembe sem jutna. – Vadaro vita 2018. szeptember 12., 12:13 (CEST)

@Dodi123: Engedd meg, hogy idézzek tőled erről az oldalról három mondatot!

 • „Az alábbi szövegjavaslat a magyar nyelvű útmutató, amely az angol nyelvű változat kiegészítése.” (2018. szeptember 6., 16:33)
 • „Igen. A metán levő változat kerülne lecserélésre ezzel a változattal, és a mi névterünkbe kerül. Ez a változat tartalmában semmiben nem mond ellent a metán levővel,…” (2018. szeptember 10., 20:59)
 • „Ez a Meta-Wiki útmutató csak mintaként szolgálhat,…” (2018. szeptember 11., 15:56)

Öööööööööööööö… – Puskás Zoli vita 2018. szeptember 11., 22:43 (CEST)

Abban igazad van, hogy a fordítás nem teljesen követte az eredeti szöveget. Azért, mert kezdetben azt terveztem, hogy ott lesz a magyar változat. Aztán mikor már nagyon eltért az általam javasolni kívánt szöveg a Meta-wikin levőtől, akkor már nem tértem vissza az ottani szövegre. Ez valóban az én hibám. A lényeg az, hogy most itt van egy olyan szövegjavaslat, amely a magyar Wikipédia számára készült. A Meta-Wikis változatnak mostmár semmi szerepe nincs, azt el is felejthetjük. Az a magyar wikipédián nem állná ki a kritikusok próbáját, mert útmutató létére irányelvszintűre terjeszti ki az útmutató szövegét, azzal, hogy az adatvédelmi biztosok lehetséges körét az adminisztrátorokra szűkíti le. – Dodi123 vita 2018. szeptember 11., 23:15 (CEST)

Miért nem viszem szavazásra?Szerkesztés

Az adatvédelmi biztosok globális irányelvének a magyar Wikipédia számára készített útmutatóját, azaz a fenti szövegjavaslatomat nem viszem szavazásra. A vonatkozó irányelv szerint megtehetném, mert a szavazásra való továbbvitelhez szükséges négy támogató szavazatot az én támogatásommal együtt megkapta. Az ellenzők többsége nem a szövegjavaslatot, hanem magát az adatvédelmi biztos funkció szükségességét ellenzi. Magával a jelenlegi szövegváltozattal kapcsolatban nem látok nyitott kifogást. A szövegjavaslattal kapcsolatban érkezett konkrét kifogások mindegyikét megvizsgáltam, és igyekeztem orvosolni. Ezek a kifogások a legtöbb esetben hasznosak voltak. Köszönöm azoknak, akik a szöveg korábbi hibáira rámutattak, és ezzel hozzájárultak annak javításához.

Meggyőződésem, hogy a magyar Wikipédia-szerkesztők érdekét szolgálná az, ha magyarul is jelezhetnék azokat a problémákat, amelyek orvoslására az oversight jogosultság lehetőséget biztosít. Annak, hogy mégsem viszem a javaslatot szavazásra, a fő indoka az, hogy magánál a szavazásnál hasonló lenne a helyzet, mint most a szövegjavaslat vitájánál. Pedig egy útmutató létezése önmagában még korántsem jelenti azt, hogy meg kellene választani bárkit is. Lehet, hogy most feleslegesnek tűnik, mert nincs meg annak a támogatottsága, hogy ez a tisztség betöltésre kerüljön, de az útmutató attól még "nem kér enni" (ahogy mondani szokták). Egy, a jövőben bármikor bekövetkezhető esemény esetén, amikor már a többség (és főleg a "hangadók") számára is nyilvánvalóvá válik e tisztség betöltésének szükségessége, akkor már nem kellene az időt és az energiát erre fordítani.

A viták során az én álláspontom is módosult, de mostanra úgy érzem letisztult. Annak ellenére, hogy most ez a szövegjavaslat nem kerül szavazásra, nem érzem hiábavalónak a belé fektetett munkámat. A szövegjavaslat mostani állapotában egyszer talán, valamikor, amikor a kérdés aktualitása erősebben jelentkezik, és fontosságát megérzik a most leghangosabban ellenzők is, hasznos kiindulópont lehet. – Dodi123 vita 2018. szeptember 13., 13:57 (CEST)


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!