Főmenü megnyitása

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Tekintve, hogy a véleménykérés tárgyával kapcsolatban beadvány készült a Wikitanácshoz, ezt a vitát itt lezárom.

A véleménykérés vegyes eredménnyel zárul. A pozitívumok között említendőek a következők:

 • A kérdésről a szerkesztők széles köre véleményt nyilvánított.
 • Egyetértés volt abban, hogy bár Lamarit cikkei érdekes témákról szólnak, minőségük messze elmarad a Wikipédia elvárásaitól.
 • Több konstruktív megoldásjavaslat is született.
 • Számos szerkesztő részt vállalt Lamarit cikkeinek javításában.

Sajnos a negatívumok listája is jelentős:

 • Lamarit nem vett részt érdemben a probléma megvitatásában, és a megoldási javaslatoktól is elzárkózott.
 • Lamarit ismét megengedhetetlen hangnemben minősítette a problémára rámutató szerkesztőtársakat, amiért még blokkolni is kellett.
 • Továbbra sem csökkenő ütemben keletkeznek a súlyos fordítási, helyesírási-nyelvhelyességi és tartalmi hibáktól hemzsegő cikkek.
 • Ez utóbbi tény aláássa a javítási munkában részt vevő szerkesztőtársak lelkesedését, ami érthető is: amíg háromszáz cikk egyesült erővel történő átnézése szép közösségi feladat, ahhoz senkinek sincs kedve, hogy korlátlan ideig javítgassa egy színvonaltalan munkát végző szerkesztő nap nap után születő cikkeit.

Innentől a megoldás lehetősége a Wikitanács kezébe került.

--Malatinszky vita 2013. május 25., 17:52 (CEST)

Lamarit (vita | szerkesztései)Szerkesztés

A véleménykérési folyamat megindításához legalább két, a kiírótól független embernek kell tanúsítania, hogy megpróbáltak beszélni a szerkesztővel, de nem jutottak eredményre. A két próbálkozásnak egyazon vitán belül kell lennie, vagy egyazon kifogáson kell alapulnia. A tanúskodóknak bizonyítékot kell szolgáltatniuk az erőfeszítéseikről, és alá kell írniuk ezt az oldalt. Ha ez ezen lap létrehozásától számított 48 órán belül nem következik be, a lap törlésre kerül. (A lap létrehozásának időpontja: 2013. április 8., 02:49 (CEST), a jelenlegi idő: 2019. december 7., 22:05 (UTC).


A vita összefoglalójaSzerkesztés

Ezt az összegzést azok írták, akik vitatják a szerkesztő viselkedését. Akik más szekcióban aláírnak, ne szerkesszék ezt a szekciót.

A vita tárgya az, hogy Lamarit szerkesztőtársunk, aki gyakran fordít cikkeket az angol Wikipédiáról, sajnos hasonlóan gyakran követ el durva, értelemzavaró, esetenként a cikk tényállításait megváltoztató fordítási hibákat. Ezáltal romlik a Wikipédia megbízhatósága és potenciálisan a hírneve is. Sajnos Lamarit nem reagált konstruktívan a hibáira rámutató Csigabi (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) illetve Winston (vita | szerk. | törölt szerk. | log | blokk log | jogok | blokk | statisztika | CentralAuth) figyelmeztetéseire, és bár a szerkesztőtársak által felmutatatott és kijavított hibákat nem vitatta, a figyelmeztetéseket személyes támadásként kezelte. --Malatinszky vita 2013. április 8., 02:49 (CEST)


A véleménykérés remélt céljaSzerkesztés

A véleménykérés remélt célja többes:

 • Szeretném, ha Lamarit érzékelné, hogy a probléma nem pusztán két szerkesztő – esetleg elfogult – véleménye szerint létezik, hanem többünk egybehangzó álláspontja szerint is valós. Ugyanakkor jó volna, ha Lamarit mindezt nem személyes támadásként, hanem a projektet általában és őt személy szerint segítő próbálkozásként élné meg. Mindenképp örülnék, ha a hozzászóló szerkesztők megerősítenék, hogy a Lamarit által végzett munka fontos és hasznos, és a vita tárgyát képező nyelvi hibák elhárultával a szóban forgó cikkek jobbítani fogják a Wikipédiát.
 • Szeretném, ha a véleménykérés eredményeként konstruktív javaslatok születnének a probléma megoldására. Néhány lehetséges kimenetel például az, hogy
  • Lamarit felhagy a fordítással, és az angol cikkeket esetleg inkább vezérfonalként használva, alapvetően magyar források alapján ír cikkeket, elkerülve így a fordítások során keletkező nyelvi hibákat.
  • Lamarit megállapodik néhány angolul nála jobban tudó szerkesztővel, hogy azok nézzék át Lamarit fordításait mielőtt (vagy közvetlenül azután, hogy) azok a cikknévtérbe kerülnek.

--Malatinszky vita 2013. április 8., 02:49 (CEST)

Bizonyítékok a vitatott viselkedésreSzerkesztés

Problémás viselkedés típusa + kapcsolódó irányelvekSzerkesztés

A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány példát a Lamarit által elkövetett félrefordításokra:

 • Iliamna-tó. Itt az Alaska Department of Fish and Game (Alaszkai Hal- és Vadgazdálkodási Hatóság) kifejezést Lamarit „Alaszkai Hal- és Játék Felügyeleti Hatóság” néven fordítja.
 • Unimak-sziget. Itt Lamarit fordítása szerint „A sziget nyugati részén vörös róka él.” Az angol eredeti szerint „West of Unimak, the largest native mammal in the Aleutians is the red fox,” azaz Unimaktól nyugatra (tehát az Aleut-szigetlánc Unimaktól nyugatra eső szigetein) a vörös róka a legnagyobb testű emlős. Ennek az állításnak a jelentőségét az angol eredeti meg is magyarázza, de ez, úgy látszik, elkerülte Lamarit figyelmét.
 • Bristol-öböl. Itt Lamarit szerint „A pleisztocén idején (...) a Bristol-öböl száraz kietlen vidék volt.” Az angol eredeti ezzel szemben úgy fogalmaz, hogy „(...) much of Bristol Bay was dry and arable” azaz a Bristol-öböl nagyrészt termékeny szárazföld volt.
 • Erdős–Kac-tétel. Itt a cikk eredeti, Lamarit fordításában elkészült változatában a táblázat fejlécében egyetlen kifejezés sem helyes. Szórás helyett a „normális eloszlás” szerepel, két másik kifejezésnek („n száma” ill. „átlagos prímszám”) pedig egyáltalán nincs értelme.
 • Pavlof-hegy. A cikk angol eredetije arról számol be, hogy a hegyet elsőként 1928. június 27-én mászták meg. Lamarit ezt úgy fordítja, hogy „A Pavlof-hegy első kitöréséről 1928-ban van feljegyzés.”
 • Az Euler-féle szám irracionalitásának bizonyítása. Itt (de sajnos máshol is) Lamarit az angol integer (egész szám) szót a magyar számítástechnikai használatban némileg meghonosodott integer szónak felelteti meg. A két fogalom között van némi rokonság, de a magyar használatban az integer egy adattípust jelent, míg az egész szám jelentése egész más.

Kifogásolható még az is, ahogy Lamarit Winston és Csigabi szerkesztőtársakkal kommunikál a vitalapján, például az alábbi szakaszokban:

Az alapprobléma (Lamarit fordításainak minősége) nem kapcsolható irányelvhez. Az viszont, ahogy a kritikákra reagál, ellentétes az alábbi irányelvek betűjével és szellemével:

Bizonyítékok vitarendezési kísérletreSzerkesztés

A véleménykérés megalapozottságát tanúsítókSzerkesztés

Ha egyetértesz a fenti összefoglalóval, de te magad nem próbáltad meg megbeszélni a vitatott viselkedésű szerkesztővel az ügyet, ne itt, hanem a következő szekcióban írj alá.
 1. Tanúsítom, hogy a vitalapján felhívtam Lamarit figyelmét az általa elkövetett fordítási hibákra, és felszólítottam, hogy ügyeljen a többi szerkesztővel szembeni hangnemére. – Winston vita 2013. április 8., 11:19 (CEST)
 2. Tanúsítom, hogy Lamarit szerkesztőnek több alkalommal is próbáltam felhívni a figyelmét a pontosabb munkára. Körülbelül fél évvel ezelőtt formai kéréseimmel fordultam hozzá, véleményem szerint udvarias hangnemben, amire ő akkor személyeskedéssel válaszolt. Bár azóta is figyeltem munkásságát és észrevettem melléfordításait, egy ideje alig írtam a vitalapjára (csak duplikátumokkal és átnevezésekkel kapcsolatban tájékoztattam), de az Alaszkai Hal- és Játék Felügyeleti Hatóság elnevezés már olyan leiterjakab volt, ami miatt – véleményem szerint ismét udvariasan – fel kellett hívnom a figyelmét a súlyos hibára. Sajnos Lamarit ezt is személyes támadásként értékelte, és a vitalapján is olvasható hangnemben válaszolt. Meg kell jegyeznem, hogy a Lamarit által létrehozott egyes szócikkek kifejezetten hiánypótlók, mivel mások által nem szerkesztett témákról szólnak. Ugyanakkor pont az ilyen – matematikai, statisztikai – szócikkekben nem (sem) szabadna értelemzavaró hibának maradnia. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2013. április 8., 11:46 (CEST)

Akik egyetértenek az ügy fenti összefoglalójávalSzerkesztés

Itt írj alá, ha egyetértesz a fenti összefoglalóval, de te magad nem próbáltad meg megbeszélni a vitatott viselkedésű szerkesztővel az ügyet.
 1. misibacsi*üzenet 2013. április 8., 18:26 (CEST)
 2. Teemeah KPop.png Üzenő 2013. április 8., 19:48 (CEST)
 3. --Pagonyfoxhole 2013. április 8., 20:25 (CEST)
 4. Aros Nuclear energy icon.jpg Távírda 2013. április 9., 08:46 (CEST)
 5. Ezek tényleg erős félrefordítások. - RepliCarter Nuvola weather sunny.svg Hagyj üzenetet 2013. április 11. 10:23 (CEST)
 6. --Szilas vitalapom 2013. április 18., 07:59 (CEST)

Akik nem értenek egyet a kiírással, vagy az összefoglalóvalSzerkesztés

Ezt az összegzést azok a szerkesztők írták, akik szerint a vita igazságtalan, és a fenti összefoglaló elfogult vagy hiányos.

Az érintett szerkesztő válaszaSzerkesztés

Symbol opinion vote.svg megjegyzés Nem tudom, Lamarit végül fog-e ezen az oldalon válaszolni. Mindenesetre a saját vitalapján viszonylag széles terjedelemben reagált: Szerkesztővita:Lamarit#Véleményadás. --Malatinszky vita 2013. április 15., 12:45 (CEST)

Ezt az összegzést az a szerkesztő írta, akinek a viselkedéséről vita folyik, vagy más szerkesztők, akik szerint a vita igazságtalan, és a fenti összefoglaló elfogult vagy hiányos.
Ide írd az összefoglalót, de csak a lenti listában írj alá!

Lamarit az összefoglalóját a saját vitalapjára írta, és mivel nem szándékszik itt reagálni („Szóval beszélgessetek csak egymással”), a teljesség kedvéért idemásolom. --Karmela posta 2013. április 15., 15:44 (CEST)

„ Üdvözöllek Malatinszky szerkesztőtárs!

Nagy örömmel vettem szíves értesítésedet, hogy megbeszélés indult.Tudtam, hogy valami hiányzik...


Jó dolgok a megbeszélések, ha értelmes , jószándékú emberek vesznek részt benne.

Nem jók azok a megbeszélések, ahol rossz szándékú, irigy alakok vesznek részt, sőt mi több, ők generálják a "problémát".

Bizony van köztetek, rossz szándékú irigy alak, nevezetesen Cs. és a hozzá csapodó, ahogy a természetben is működik a farkasfalka.

Azt már megtapasztaltam, hogy erőtlenek vagytok a durva, rossz szándékú társaitok fellépésével szemben.(vagy más szóval tehetetlenek)... vagy gyengék vagytok, vagy féltek, vagy nincs kommunikációs képességetek, vagy csupán a sehova sem vezető "mundért" véditek.(majd eldöntitek magatok, amikor egyedül vagytok szemben egy tükörrel).

Tudod, kedves Malatinszky, ha köztetek lennék, már rég elintézném, hogy Cs-t zárjátok ki a jogosítvánnyal rendelkezők közül, mert:

NEM IDE VALÓ!!!!!

Ezt a vak is látja (meg a cikkeket olvasók), csupán ti nem látjátok, vagy féltek Cs-től, ahogy egy általában egy civilizált normális társaságban , ha megjelenik egy aggresszív alak.

Amúgy a "szakmára " térve: a magyar wikipédia jelentős mértékben el van maradva az angolszász/német stb. Wikipédiáktól cikk számban..és itt nem csak a mennyiség az érdekes, hanem az, hogy, számos érdekes, világra rányíló ismeretterjesztő cikk nincs meg magyar nyelven.

Jómagamat ez nem túlzottan érdekelne, mivel értek pár nyelven.

De valamiért megszállt az "angyal" és idönként magyar nyelvre is lefordítok érdekes cikkeket, hisz jól tudjuk: a magyar lakosság a legelmaradottabb - Európa civilizált részén - nyelvtudásban (is).


Mindamellett számos cikket irtam és irok, melyek NEM fordítások. Se köszönetet, se hálát ne várok és nem kérek senkitől se tőletek, se mástól sem.(persze jól esik, ha valaki jó szót ejt, mint egyedül a Tünde, de nyilván ezért őt ki fogják gólyozni, a hangadó a Cs*-féle alakok nálatok).

Szóval beszélgessetek csak egymással..az jó dolog, ha nincs köztetek a társaságot mérgező alak - ..mer' egyébként semmire se fogtok jutni, ha hagyjátok magatok megmérgezni a Cs-féle alakoktól.


Ps (vagyis Ui:-): egyébként felettébb perverz dolog ez az egész "megbeszélés" , inkább örülni kéne, hogy akad valaki, aki magyar nyelvre plántál néhány érdekes cikket! (csak nézzétek meg, hogy szinte minden angol nyelvű cikknek megvan a német megfelelője, de alig hiszem, hogy Németországban ezért aggályoskodna bárki is...megyünk a semmi felé...) Üdvözelettel: Lamarit vita 2013. április 9., 09:27 (CEST) ”

Szerkesztővita:Lamarit#Véleményadás

A valós helyzetSzerkesztés

Meg kell állapítani, hogy ez az egész hecckampány nevetséges és szánalmas és alaptalan!

Jól tudjuk, ki találta ki, ti is tudjátok! Minősíthetetlen stílust engedett meg magának, és ehhez talál magának 4-5 embert.(ez mindig így működik!) Nevetséges, hogy 300 cikkben talál valaki néhány elírást és ez alapján gyalázkodik, és "műsort" csinál.(van bőven, aki gyalázkodás nélkül képes egy esetleges hibát korrigálni).

De az az igazán szomorú, hogy ez a hu-wikipédia egyik jogosultsággal rendelkező adminisztrátora. Ez egy látlelet a hu-wikiről. Az viszont pozitív, hogy vannak, akik próbálják leállítani. De az ilyen embert nem könnyű....

Meg kell említeni, hogy nem egy adminisztrátor józanságáról tesz tanuságot, de mint tudjuk, általában a negatív alakok viszik a hangot!!

A "fesztivál"-mesternek és kevés követőinek azt kívánom, hogy inkább készítsenek érdekes cikkeket, és ha nem tudják legyőzni génjeikben és/vagy neveltetésükből adódó rosszindulatukat, akkor legalább próbáljanak dolgozni és írjanak cikkeket és reméljék, hogy nem fognak rájuk támadni olyan alakok, mint ők maguk itt....

További jó cikk írást mindenkinek, és próbáljatok józanul, civilizált módon viselkedni, nem attól "nagy " valaki, ha minél durvább, és igaztalan dolgokkal vádaskodik..! (Van bőven kivétel, rájuk ez nem érvényes, mert ők már maguktól civilizáltak, jószándékúak, ő nekik ezúton is gratulálok, hogy nem hagyják magukat a lejtőre vinni..) Üdv.Lamarit vita 2013. április 27., 19:27 (CEST)


Ui. Neveket nem említettem és nem említek, ...az is nyilvánvaló, hogy ezt a 'kampánymester' provokációnak szánta, hogy személyeskedjek, aztán kéjjel blokkolhat.

Nincs személyeskedés!....a neveket be lehet helyettesíteni (még jelentősge sincs) ...akinek ez a kedve.

Az a valóság, hogy egy közösségben mindig akad(nak) rosszszándékú emberek, de ha a közösségben többségben vannak a józanok és a jószándékúak, akkor ezeknek nem terem sok babér...

Ezzel befejeztem, senkinek semmit sem irok ezzel kapcsolatban, csupán érdekes cikkeket az esetleges érdeklődők számára!

Ezt az írást cikknek is le lehetne közölni, mint a tömegpszichológia működésének egy jellemző esete...:-))

Akik egyetértenek ezzel az összefoglalóval:

Nem érintett szerkesztők véleményeSzerkesztés

Ezt az összegzést olyan szerkesztők írták, akik nem vettek részt a vitában, de szeretnék kívülállóként jelezni a véleményüket.

Szaszicska összefoglalójaSzerkesztés

A magam részéről úgy gondolom, hogy sok fontos és jó cikket fordított le Lamarit, nem kis részüket olyan témakörből, melyben sajnálatosan kevés szerkesztő aktív. Mindemellett magam is találkoztam olyan szócikkel, melyet összevetettem az eredetivel, mivel szokatlan/furcsa fogalmazásra vagy információra lettem figyelmes. Ezt egy óvatos vitalapi hozzászólásban jeleztem is Lamaritnak, amire ő készségesen válaszolt is. Néhány más, az érdeklődési körömbe eső szócikkét is olvastam. Ezekben is helyenként javítottam kisebb-nagyobb hibákat, de sokszor nem tudtam eldönteni, hogy ezek figyelmetlenség következményei, vagy a témában nem jártas fordító megértési nehézségeinek jelei, vagy valami más miatt keletkeztek. Én úgy gondolom, hogy kicsit több odafigyeléssel, és adott esetben kis utánanézéssel (pl. műszaki szótárban) ezeknek a nagy része elkerülhető.

Akik egyetértenek ezzel az összefoglalóval:

 1. Szaszicska vita 2013. április 9., 01:34 (CEST)
 2. --Texaner vita 2013. április 13., 21:03 (CEST)
 3. - Kondormari vita 2013. április 27., 13:01 (CEST)

Karmela összefoglalójaSzerkesztés

 • Két problémára kell megoldást keresnünk: az egyik a félrefordítások kérdése. Ha van az angolt jó színvonalon értők között néhány olyan, aki úgy ítéli meg, hogy érdemesebb Lamarit fordításait ellenőrizni és javítani mint a cikket újra lefordítani, és vállalja is olykor egy-egy cikk lektorálását, akkor megoldás lehet, ha Lamarit allapra írja a fordítást, de a fő névtérbe való áthelyezést nem ő végzi, hanem a lektorok valamelyike, de csak a javítások elvégzése után.
Ha ebben állapodunk meg, akkor Lamaritra hárulna a feladat, hogy esetenként egy lektort felkérjen a kontrollolvasásra és a javításra.
@Szaszicska, amit fentebb írtál, azt úgy értelmezem, hogy szerinted kisebb munka az általa fordítottak lektorálása mint az újrafordítása. Ennek fényében te például vállalnád-e hogy Lamarit egy-egy fordítását időnként lektorálod? Vannak-e más jelentkezők?
A másik gond Lamarit reakciója a kritikára. A mai termés, ahogy „rossz szándékú irigy alak”-nak, „társaságot mérgező alak” titulálta Csigabit. Masszív személyeskedés. Remélhetőleg nem így fog a lektorjaival bánni, mert akkor hamar elfogynak akik a félrefordításait kijavíthatnák. Nincs ötletem ennek megoldására.
--Karmela posta 2013. április 9., 14:45 (CEST)
Köszönöm Rodrigónak, hogy felajánlotta a segítségét Lamaritnak Lamarit vitalapján. --Karmela posta 2013. április 15., 15:49 (CEST)

Pagony összefoglalójaSzerkesztés

Malatinszky összefoglalójával teljes mértékben egyetértve (és példák még a fentieken kívül is bőven volnának!) azt javaslom, Lamarit ne fordítson angol nyelvű cikkeket. Nem tud elég jól angolul, ráadásul figyelmetlen is, a logikai buktatókat sem veszi észre a fordításaiban. Az allapon való javítgatást a szerkesztő "vitastílusát" ismerve (lásd a vitalapját) reménytelennek tartom. --Pagonyfoxhole 2013. április 11., 10:55 (CEST)

VitaSzerkesztés

Minden olyan hozzászólást, ami nem kötődik szorosabban a tárgyalt ügyhöz, az oldal vitalapjára írj.

Csak kérdezek! Biztos ismét el kell két aktív szerkesztőt (itt is) tanácsolni a szerkesztéstől,hogy jobb legyen a magyar nyelvű Wikipédia? --Texaner vita 2013. április 13., 21:27 (CEST)

Vitatom a kérdésed premisszáját: Sem Lamaritot sem Tambót nem tanácsolja el senki a szerkesztéstől. --Malatinszky vita 2013. április 14., 02:52 (CEST)
Kérdésemnek, nem premisszája, hanem az eljárásnak a konzekvenciája, hogy a meghurcolt szerkesztő büszkén távozik körünkből!

--Texaner vita 2013. április 14., 13:42 (CEST)

Kíváncsi lennék az alternatív javaslatodra. Lamaritnál maradva (mert itt jobban képben vagyok), te hogy közelítenéd meg a problémát? Vagy te úgy látod, hogy nincs probléma? --Malatinszky vita 2013. április 14., 14:38 (CEST)
Nálam sokkal precízebben (mert én lusta lennék ennyit írni) leírta Rodrigó lentebb az általam is követendőnek tartott eljárást. --Texaner vita 2013. április 14., 16:20 (CEST)

1. Megoldási javaslat: MentorálásSzerkesztés

Lamarit még nem ismerkedett meg a Wikipédia irányelveivel, emiatt nem tudja mire vélni a szerkesztőtársak minőséggel kapcsolatos megjegyzéseit. Mivel aktív szerkesztőről van szó természetes hogy sok hibát is gyárt, amíg a szerkesztési normáinkat meg nem ismeri. A mentorálás is segíti Lamarit beilleszkedését. --Rodrigó 2013. április 14., 12:17 (CEST)

A mentorálás csak akkor járható út, ha Lamarit saját maga kéri a mentorálást. De nem is kezdőről van szó, akit a Wikipédiában tett első lépéseiben kéne elkísérni, Lamaritnak ez az inkarnációja is 2011 novemberében regisztrált. Aligha lehet feltételezni, hogy még nem ismerkedett meg a Wikipédia irányelveivel. --Karmela posta 2013. április 15., 00:26 (CEST)

Nem a szerkesztési normákkal meg a minőségi normákkal van itt a gond vagy hogy nem ismeri a formai útmutatót vagy a WP:FORRÁSt. A szerkesztő nem tud rendesen angolul. Ezen a tényen semmilyen mentorálás nem fog segíteni, ugyanis nem a Wikipédia felületén kell megtanulni egy idegen nyelvet. Teemeah KPop.png Üzenő 2013. április 18., 11:45 (CEST)

Magyarul sem ismeri a helyesírás alapjait, bár sokszor csak figyelmetlenségnek tűnik, amiket elkövet. Nekem úgy tűnik, a mennyiséget helyezi a minőség elé, semmit nem olvas át, sőt a vitában ezt meg is erősítette, hogy ő a régi dolgaival nem foglalkozik. Amikor figyelmeztetik a helyesírás szabályaira, rendszeresen arra hivatkozik, hogy "ezt mások is összevissza írják". Átnéztem 5 földrajzi témájú cikkét: mindegyikben hemzsegtek a helyesírási hibák, félre- vagy nem megfelelő fordítások (mint pl. Flight 857-es járat (sic!)). A központozás nem megy, az angolból fordított cikkeknél ez az első, ami leleplezi a fordítást, a helytelen (az angolból szolgaian átvett) vesszőhasználat. "Zseniális" félrefordításai vannak: egy "Eve" című szobrot "Este"-nek fordított, ahelyett, hogy a gugliban rákeresett volna. A másik: egy hitelintézet, amely CD-ket ad ki. Ráadásul itt abszolút slendrián volt, mert az illető "CD" az angol cikkben hiperlinkelve van és csak rá kellett volna kattintani. Ezt mindenféle személyeskedés nélkül, ismeretlenül írom mint sok évtizedes angol fordító. Amúgy meg alapvető problémám, hogy itt egyes szerkesztők (gyakorlottak és kevésbé azok) az általuk létrehozott cikkeket a "sajátjuk"-nak tartják és halálosan megsértődnek, ha abba valaki belejavít. A szóban forgó szerkesztő (a vitákban adott válaszai alapján) ezt viszi ad absurdum-ig, hogy viccesen fogalmazzak. Mégis sajnálatos, ha elriasztjuk a Wikipédia szerkesztésétől, mert tényleg sok hasznos dolgot is csinált a sok selejt mellett. --hhgygy óhaj, sóhaj, panasz? 2013. május 6., 15:56 (CEST)

2. Megoldási javaslat: Következetes ellenőrzés - botok fejlesztéseSzerkesztés

A Wikipédia:Jelölt lapváltozatok eszköz következetes használata megoldaná a rosszul fogalmazott szócikkek problémáját, hisz más szerkesztők megerősítésével válhatnának aktívvá az oldalak. Ez sokszor nem működik a magyar Wikipédiában, mert például a Szerkesztő:B.Zsoltbot nem figyel arra, hogy egy szócikk eredetileg ellenőrzött volt-e, és emberi közreműködés nélkül "ellenőrzött" státuszba tette a Vörös zaj cikket, aminek címe súlyos félrefordítás. Ahogy láttam több bot is mérlegelés nélkül ellenőrzöttnek jelöli a cikkeket - a Botgazdáknak szólni kell hogy módosítsák a scriptet. --Rodrigó 2013. április 14., 12:17 (CEST)

Mivel a lapváltozat megjelölésének csak annyi az előfeltétele, hogy a szerkesztés ne legyen nyilvánvaló vandalizmus, de az nem, hogy a szöveg össze legyen vetve az eredetijével és kontrollálva a fordítás, ezen a módon csak a nagyon durva hibák kiszűrésével lehet számolni.
--Karmela posta 2013. április 15., 00:31 (CEST)

Bocsánat, nekem most nincs időm itt lenni, de nagyon kérlek, vidd ki ezt a témát a kocsmafalra külön szakaszba. A bot automatikusan ellenőrzött szerkesztést végez, ha az a lap ellenőrzött volt. Minden ettől eltérő eljárás csak közösségi jóváhagyással lehetséges, amire volt már példa Melancholiebot esetében kétszer is, de világosan megfogalmazott kritériumok alapján (vagyis hogy a lapot csak megerősített szerkesztők szerkesztették -- egyszer a jelölt lapváltozatok bevezetésekor, egyszer egy rendszerhiba után). Ha egy bot nem ellenőrzött lapokat ellenőrzötté tesz közösségi felhatalmazás nélkül, akkor azonnal szólni kell a gazdájának, hogy ezt hagyja abba, és utána, ha kell, blokkolni a botot. Nem akarom elhinni, hogy tényleg ilyen bottevékenység folyik a Wikipédián, de ha igen, akkor ez nagyon súlyos, és nem erre a lapra tartozik. Bináris ideWikidata Kelt: Wikipédia,  2013. április 15., 06:39 (CEST)

Bár jobban belegondolva nem is értem, ehhez szerintem járőrjoggal kéne rendelkeznie a botnak. Bináris ideWikidata Kelt: Wikipédia,  2013. április 15., 06:44 (CEST)

Rodrigó, megnéztem a jelzett cikket, és a laptörténet világosan mutatja, hogy Trevor ellenőrizte, a bot csak a saját szerkesztését jelölte automatikusan ellenőrzöttnek. Gyanús volt, hogy ez így nem lehetséges. Bináris ideWikidata Kelt: Wikipédia,  2013. április 15., 07:13 (CEST)

3. Megoldási javaslat: Irányelvek és útmutatók idézéseSzerkesztés

Lamaritra sokszor "rápirítottak", ellenben sehol sem látom hogy a Wikipédia:Segítség/Irányelvek és útmutatók bármely lapjára hivatkozést, ami szerintem súlyos hiba a szerkesztőtársak/adminok részéről. Az irányelvek alapos megfogalmazása és elhelyezkedése egyértelművé teszi, hogy közösségi szabályokról van szó, amíg a vitalapon lévő hozzászólások tekintélyelvű szemléletről tanúskodnak, ahol az "evidenciákat" nem említik. A WP:FORRÁS alapelvünket kérem alkalmazzák a szerkesztési tanácsadás során is! --Rodrigó 2013. április 14., 12:17 (CEST)

Egy régi szerkesztőről van szó, Lamaritnak még ez az inkarnációja is 2011. november 4-én regisztrált. Elvárható, hogy ismerje már az útmutatókat. De nem is útmutatók kérdése, nem azok által evidencia, hogy ha valaki több munkát csinál a fordításával, mint amennyit használ és a félrefordításokat halmozza, akkor nem kéne a fordításokat erőltetnie. --Karmela posta 2013. április 15., 00:37 (CEST)

Rodrigó, megint csak, nem azzal van a legnagyobb gond, hogy ilyen-olyan irányelvet nem ismer, hanem hogy rosszul fordít. Erre mágis mi a megoldási javaslatod? :) Tanítsuk meg angolról fordítani? Teemeah KPop.png Üzenő 2013. április 18., 11:46 (CEST)

4. Megoldási javaslat: véleményegyeztetési módszertanSzerkesztés

A Magyar wikipédia is sok útmutatót tartalmaz a haladó szerkesztők számára, mely a szerkesztők közötti súrlódásokra nyújt támogatást. Javaslom az érintetteket, hogy (ha még nem tették) olvassák át a következő oldalakat:

--Rodrigó 2013. április 14., 12:17 (CEST)

A felsorolt útmutatók közül a Wikipédia:Feltételezz jóindulatot! az érintettek közül különösen Lamaritnak ajánlom a figyelmébe, hiszen konstruktív hozzászólásokra reagál elképesztő ingerültséggel és masszív személyeskedéssel. A Wikipédia:Le ne harapd a kezdők fejét! útmutató az adott esetben nem releváns, itt csupa régi szerkesztőről van szó, mindkét oldalról.
A véleményegyeztetés egyik lehetséges fóruma éppen ez itt, és a véleményegyeztetéshez mindkét oldalra szükség van. Nem látom Lamaritot a laptörténetben. Érdekelne, hogy ő hogyan látja a fentieket.
--Karmela posta 2013. április 15., 08:48 (CEST)

Egy lezárási kísérletSzerkesztés

Javasolom, hogy ezen a ponton hagyjuk abba. Rodrigo felajánlotta a segítségét Lamaritnak, és ő elfogadta azt. Több szerkesztőben is tudatosult, hogy Lamarit fordításait össze kell vetni az eredetivel, mert gyakoriak az félreértelmezések, és nyomait látom annak, hogy ez most visszamenőlegesen meg is kezdődött.

Remélem, hogy Lamarit visszautasító tartalmú reakciói ellenére is megértette, hogy káros az a gyakorlat, hogy szaklektorálás nélkül teszi ki a szövegeit a cikkek közé, hogy ezzel rendszeresen félreinformálja az olvasókat, és remélem, hogy ezután allapon fog dolgozni, és mielőtt kiteszi az elkészült anyagot a cikkek közé, megkér valaki arra alkalmasat és hajlandót, hogy vesse össze az allapot az eredetivel.

Lamarit vitalapi megjegyzéseiből az derült ki, hogy szívesebben veszi ha egyenesen belejavítanak a szövegébe, mintha felhívják a figyelmét a hibára, hogy maga javítsa ki. Javasolom, hogy a már régebben meglevő cikkeknél ezt így csinálják a lektorok, és az allapokon történő javításoknál is. Viszont ha olyan szövegben találnának szarvashibát, amit Lamarit ezután közvetlenül egy cikkbe ír bele, akkor a durvább esetekről szóljanak neki is, és feljegyzést is vezessenek ezekről. Ugyanis ha még ezután is előfordulna hogy közvetlenül a cikkekbe kerül a félrefordítás, az azt mutatná, hogy a WT bevonására is szükség lenne.

A személyeskedéseivel kapcsolatban úgy látom, hogy Lamaritnál ezek mindig reakcióként jönnek a hozzá való szólásra, és hogy nehezen tudja felismerni mi mögött van egy segítő szándék, mi a tényszerű és minden provokációt nélkülöző információ valamilyen tévedésről, és hajlamos mindezeket személyes támadásnak felfogni. Ezért a többieknek azt a pragmatikus tanácsot adnám, hogy ha nem kifejezetten muszáj, ne is írjanak neki. Ez persze nem egy valódi megoldás, Lamarittól sem fogadható el a szerkesztőtársainak olyan minősítgetése és olyan letámadása amit megenged magának, de azért jobb minél kevesebb alkalmat adni neki ezekre azáltal, hogy szóltak hozzá.

@Lamarit sokat dolgozol, odaadóan, szorgalmasan és jóakarattal. A minőséggel azonban baj van, szépen kérlek, hogy allapra fordíts és keress mindig egy szaklektort, mielőtt kiteszed a cikkek névterébe, hogy ne félretájékoztatásba torkolljon a jóakarat. Még jobb lenne az a megoldás, ha egyáltalán nem fordításokat csinálsz, hanem magyar nyelvű forrásokból állítsz össze cikkeket, ahogy ezt Malatinszky is javasolta.

Ami pedig az eddigi fordításokat illeti: mit szóltok ehhez?

 • Nyissunk egy új szakaszt, és gyűjtsük oda azokat a cikkeket, amiket Lamarit eddig hozott létre és írja alá aki valaki valamit lektorált már, és jelezzük mi az, ami még lektorálásra vár. Megjegyzéseket is lehetne írni oda: „hibamentes állapotot találtam”, „szarvashiba: mégpedig konkrétan ezésez”, „apró félreértések, elírások”, hasonlók. Ha valamelyik cikkről tudható, hogy ha nem is ő hozta létre, de komoly kiegészítései vannak benne, akkor azt is bele lehetne venni a munkatervbe.

--Karmela posta 2013. április 18., 10:42 (CEST)

@Lamarit: Egy kiegészítő gondolat még: Nem tudom, hogy azokon a pontokon, ahol a félrefordítások történtek, voltak-e kétséged. Ha nem, arra az esetre nincs ötletem, de ha igen, akkor jó ha tudod, hogy létezik a Wikipédia:Kocsmafal (fordítási segítség). Nem tudom, hogy használtad-e eddig a WP:FORD-ot, de érdemes.
--Karmela posta 2013. április 19., 10:23 (CEST)
 • Támogatom --Rodrigó 2013. április 18., 16:20 (CEST)

Ellenőrzésre és javításra váró cikkekSzerkesztés

Véleményem szerint ezt a szekciót egy külön allapon kéne kezelni és innen kiemelni, valamint a Lamaritról szóló véleménykérést le kéne zárni, hogy ne legyen ilyen sokáig kiplakátolva a Hasznos hivatkozásokban. Főleg, hogy már a megoldás felé tart a helyzet. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2013. április 21., 23:10 (CEST)

Az allapos kezeléssel egyetértek, de a lezárást korainak tartom. Mivel az ilyeneknek nincs meghatározott időtartama, akkor szoktuk lezárni, ha egy véleménykérés úgy lecsengett, hogy két-három hete nem érkezik hozzászólás.

Megcsináltam az allapot: Wikipédia:Szerkesztők véleményezése/Lamarit/Ellenőrzésre és javításra váró cikkek. Mivel az allapot átnevezéssel hoztam létre, aki eddig a Wikipédia:Szerkesztők véleményezése/Lamarit lapot figyelőlistával figyelte, annak azt oda újra fel kellene vennie, mert most lekerült róla.

--Karmela posta 2013. április 22., 07:49 (CEST)

BlokkolásSzerkesztés

Hungarikusz Firkász 2013. április 18., 08:40 (CEST) kor jelezte, hogy 3 napra blokkolta Lamarit-ot. "Több szerkesztővel szemben elkövetett ismételt és egyre súlyosabb személyeskedésért".

Lamarit blokkolásáról egy másik lapon (is) folyik megbeszélés.

Lamarit blokkolásáról egy másik lapon (is) folyt megbeszélés.

 • Nem értek egyet hogy egyre súlyosabban személyeskedik, szerintem az vita elejéhez képest egyre objektívebben igyekszik a helyzetet értékelni.
 • Nem fair ha csak Lamarit lett szankcionálva, hisz a szerkesztőtársak is személyeskedtek( példa : gányolod a szarvashibáktól hemzsegő cikkeket --Malatinszky vita 2013. április 18., 01:00 (CEST) )
 • Az "átkozódás" vádat is számomra meglepően higgadtan kezelte, amely eset szintén személyes támadásnak minősül.

A Wikipédia:Kerüld a személyes támadásokat!#Egy tévhit: Addig rúgd, amíg a földön van-ot figyelembe véve kérek mindenkit a sokkal visszafogottabb, és kultúráltabb viselkedésre! --Rodrigó 2013. április 18., 16:18 (CEST)

Kedves Rodrigo,

nagyon örülök, hogy vállaltad Lamarit mentorálását. Nagyon remélem, hogy sikeres lesz a munkád és Lamarit hasznos szerkesztővé válik.

Ami a Lamarit által elszenvedett személyes támadásokat illeti, abban viszont nem értünk egyet. Malatinszky megjegyzése a szarvashibákról szvsz tényszerű volt, és a gányolás szó is a munkájára, nem pedig a személyére vonatkozott. Ezzel szemben Lamarit már jó ideje az ő hibái kimutatására reagálva a bírálók elmebeli képességeit vonta sorozatosan kétségbe, mintegy másfél éve, időnként csupa nagybetűvel. Ezt neveztem a magam részéről átkozódásnak.--Szilas vitalapom 2013. április 18., 17:16 (CEST)

Talán nem meglepő, hogy maximálisan egyetértek Szilas véleményével. Lamarit most már hosszú ideje sorozatban gyártja a súlyos fordítási, szakmai és magyar nyelvhelyességi hibákat halmozó cikkeket, és eközben súlyos sértésekkel illeti (konkrétan gonosznak és elmebetegnek bélyegzi) azokat a segítő szándékú szerkesztőket, akik erre őt figyelmeztetik. Lamarit tüntetőleg figyelmen kívül hagyja azokat a figyelmeztetéseket is, amiket ezekért a sértésekért kapott. A leghatározottaban visszautasítom azt, hogy bárki is egyenlőségjelet tegyen Lamarit magatartása és a Szilastól meg tőlem jött -- kétségtelenül határozott hangvételű, de messzemenően tényszerű -- megállapítások közé. Malatinszky vita 2013. április 18., 17:31 (CEST)

Én is elspekuláltam azon, hogy személyeskedés volt-e Malatinszky megjegyzése. Megjegyzem Lamarit megjegyzésein nem kellett elspekulálni, hiszen azok kétségkívül a hozzája szólók személyét ért mélyütések voltak.
Tartalmát tekintve nem volt személyeskedés: nem a személyéről szólt hanem a produktumról, mégpedig a tényeknek megfelelően.
Ugyanakkor a megjegyzés hangvétele valóban bántó volt, valóban nem kéne ezt így még akkor sem, ha a tényeket semmibe vevő reakciói és masszív személyeskedései váltják ki az egyre erősebb jelzéseket Lamarit felé.
A két oldaltól elhangzottak azonban nagyságrendileg nem összemérhetők.
--Karmela posta 2013. április 18., 17:56 (CEST)

Valóban Lamarit nem egyre súlyosabban személyeskedik, hanem egyformán, kitartóan és minden alkalommal, ha bárki felhívja a figyelmét bármely hibájára. OsvátA Palackposta 2013. április 18., 18:30 (CEST)

TakarításSzerkesztés

Minden újabb cikkében ugyanazokat a durva helyesírási, nyelvhelyességi, fordítási hibákat követi el. Ha rászólnak, személyeskedik, érdemben nem reagál a felvetett problémákra. Ez így reménytelen. Én már csak a hibákat jelölöm, nem vagyok hajlandó takarítani utána. --hhgygy óhaj, sóhaj, panasz? 2013. május 11., 20:26 (CEST)

A választható utakSzerkesztés

Lamarit nyilvánvalóan ignorálja a figyelmeztetéseket, ugyanolyan jellegű hibákkal írja az újabb és újabb cikkeket, mint eddig. Aligha várható, hogy a továbbiakban változtat ezen. Én három lehetséges utat látok, a második és a harmadik olyan természetű, hogy vagy egy szavazás, vagy pedig WT határozat kell hozzá:

 • Az első lehetséges út: sablonozás
Mások cikkeiben is vannak nyelvi hibák, érthetetlen vagy rossz megfogalmazások, félreértelmezett fordítások. Van egy sablonkészlet, amivel meg szoktuk jelölni az ilyen cikkeket. Mondjuk ki esetleg, hogy hadd gyártsa őket így továbbra is, és miután minden esetben ellenőriztük, hogy a témájáról nincs már egy másik néven is cikk, lássuk el őket eleve a nyelvtani, tartalmi és fordítási hibákra figyelmeztető sablonokkal, és aztán bízzuk a sorsukra őket a cikkek névterében, bízva benne, hogy előbb-utóbb majd csak megszánja és helyrekalapálja őket valaki? Ha ezt az utat választjuk, akkor a szaporodnak ugyan az érdekes témájú cikkek, de gyakran félrevezető tartalommal és silány megfogalmazással, és a járőröknek is folyamatosan figyelnie kell rá, hogy az újabb termést a leírt kezelésben részesítsék.
 • A második lehetséges út: karantén
Amennyiben a szerkesztőség úgy ítéli meg, hogy Lamarit cikkei még felsablonozva sem vállalhatóak a Wikipédia-cikkek sorában, de azért van annyi érték a témák megválasztásban és a szövegekben, hogy érdemes kiindulópontként megtartani őket, akkor esetleg egy járható út a következő:
Megkeressük annak a technikai vagy szervezési lehetőségét, hogy Lamarit cikkei egyenesen egy karanténszerűségben landoljanak, eleve tudva, hogy az ő együttműködésére ebben nem számíthatunk. A karantén a Wikipédia névtérben lehetne, akár ennek a jelenlegi lapnak az allapjaiként. A karanténból aztán Lamariton kívül bármelyik régebbi szerkesztő a saját felelősségére átmozgathat lapokat a cikkek névterébe, miután ellenőrizte és kijavította.
Ha ezt az utat választjuk, akkor azt is el kell döntenünk, hogy a karanténban bármilyen hosszan bennmaradhatnak-e a lapok, vagy pedig egy bizonyos idő, mondjuk egy év lejártával minden további nélkül ki lehet törölni őket.
 • A harmadik lehetséges út: tiltás
Ha a szerkesztőség úgy ítéli meg, hogy Lamarit több munkát generál, mint amennyit használ, egyszerűen megtilthatja a selejtes cikkek létrehozását, a tiltás megszegését emelkedő blokkokkal szankcionálhatja, ami várhatóan Lamarit tartós kitiltásához vezetne.
Symbol question.svg kérdés A sablonozást, a karantént, vagy pedig a tiltást pártolnátok? Láttok-e még más lehetséges utakat is?
--Karmela posta 2013. május 12., 18:46 (CEST)
 • Symbol opinion vote.svg megjegyzés Talán látható, hogy én, és Hhgygy lihegünk az utóbbi napokban Lamarit nyakában, ahogy feljön egy új cikk, már ugrom is javítani. A legcsekélyebb javulás nem tapasztalható. A nyelvtudás egy dolog, a másik az, hogy mintha alapvetően nem is érdekelné amit ír, hiszen ha csak az alapul vett angol wiki wikihivatkozásaira, vagy forrásaira rákattintana, akkor egy csomó minden egyértelmű lenne, ahogyan azt neki leírtam itt. Nagyon nehéz kérdés, mert egyrészt a wiki arról szól, hogy mindenki azt ír, amit gondol, azért van a közösség, hogy együtt hozzunk létre valamit. A cikkek témái sem rosszak, én már vakon eltalálok San Josétól Alaszkáig, annyit foglalkoztam velük.
De ez így vállalhatatlanul sok. Lehet sablonozni, lehet allapozni, de meddig? Ha 5 évig így megy, akkor addig? Lesz erre akár csak pár hónap múlva energia? Amikor felraktátok az eddigi cikkeket, javításra, hát hányan jelentkeztek, sehányan. Én javítgatok, de a témák specialitása miatt egy pár soros kis cikk is komoly meló, és a legváratlanabb helyen jön elő valami.
A sablonozás oké, nekünk. De nem oké egy matek, vagy biosz házit író nyolcadikosnak. Allapozás, oké, de fog azzal foglalkozni bárki akárcsak idén szeptemberben.
Nem tudom. Lehet, hogy ez a szint már vandalizmus. De lehet, hogy ez az a bizonyos „amit egy demokráciában el kell tűrni" szint. Nem tudom.--Kisregina vita 2013. május 12., 19:20 (CEST)
 • Symbol opinion vote.svg megjegyzés:Első gondolatom most az, hogy nem szerencsés, hogy a földön fekvőbe még rúgunk egy párat (ezt magamra is értem, hiszen tegnap én is kifogásoltam nála valamit), ezért talán abba kellene hagynunk Lamarit vitalapján a hibái felsorolását, egy feltétellel. A feltétel pedig az lenne, hogy Lamarit hajlandó kommunikálni. Természetesen nem a megszokott stílusában, hanem úgy, ahogy kulturált szerkesztők beszélgetnek egymás között. Elegen elmondtuk neki ugyanazt, most neki kell belátnia, hogy ha egy autópályán halad, és sokan jönnek szembe, akkor nem biztos, hogy a szembejövők tévesztették el a felhajtót. Ha hajlandó kommunikálni, és esetleg elfogadja a véleményünket, és nem nevez minket irigynek, gyalázkodónak, hazugnak, akkor beszélhetünk a Karmela által felvázolt második útról. Ha nem, akkor szerintem csak a harmadik út a megoldás. Pillanatnyilag Lamarit szerkesztéseinek több kára van, mint haszna, mivel mások túlságosan sok energiáját foglalja le az utána történő javítás. Erről a pontról csak az ő akaratával és együttműködésével lehet elmozdulni. Bennem is felmerült a vandalizmus gondolata, mert ha ennyi figyelmeztetés, javaslat után ugyanúgy folytatja, akkor tevékenysége kimeríti a vandalizmus fogalmát. Annak viszont megvannak a maga szankciói. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2013. május 12., 19:47 (CEST)

Számomra az előtörténetből (és az hosszú, mert egy másik júzernevén is bő egy évig ugyanezt csinálta) világos, hogy csak a harmadik útnak van realitása. --Pagonyfoxhole 2013. május 12., 19:54 (CEST)

 • Symbol opinion vote.svg megjegyzés Érdemes megfigyelni, hogy még sohasem írt valamelyik cikk vitalapjára vagy egy kocsmafalra, az itteni egyetlen megszólalásán kívül még soha semmit sem írt a Wikipédia-névtérbe, és ugyan írt már a saját vitalapján kívül más szerkesztővitára is, de csak nagyon elvétve akad ilyen megszólalása. Mindez a bezárkózásának, kommunikációs nehézségeinek egy szimptómája. Egyúttal azonban azt is jelenti, hogy többnyire nem nehéz túllépni a kifakadásain, hiszen a legtöbb esetben elég elkerülni a vitalapját, a szerkesztőség életének vizét értetlenséggel és vádaskodással nem sokat zavarja.
--Karmela posta 2013. május 12., 23:56 (CEST)
Csak a hibás és javítandó cikkekkel. Ilyen nagy tömegű javítás rengeteg időt és energiát igényel másoktól, ezért az első két javaslat csak akkor elfogadható, ha lesz rá elég jelentkező, aki vállalja a javítást (vagy erre külön karbantartó-versenyt indítunk?) --Rlevente Műemlék piktogram.jpg üzenet 2013. május 13., 00:06 (CEST)
(Robogós hozzászólása az egyebes kocsmafalról idemásolva):

Gyenge nyelvismeretem miatt gyakran fordítok félre. Szerintem szerencsétlen Lamarit szerkesztőtárs érdes stílusa miatt került a figyelem középpontjába. A probléma, véleményem szerint teljesen általános. Ha a "wiki nem forrás" elv valós akkor a más nyelvű Wikipédiákból csak a forrásokat lenne szabad átvenni, hogy az esetleges forráskezelési hibákat ne tetézzük fordítási és egyéb hibákkal. Igenis olvassuk el az eredeti forrásokat és kövessük el a saját hibáinkat.

A nem megfelelő nyelvismeretből adódó hibák kiszűrésére meg nem tudok jobbat, mint a szigorú lektorálás. A rossz nyelvtudás nem csak itt gond. Akartam letenni szakmai vizsgát (MCP) magyar nyelven, de amikor a birodalom neve fordítást megláttam angolul tettem le...

--Robogos vita 2013. május 13., 12:21 (CEST)

@Robogos, te igyekszel megszívlelni a kritikai megjegyzéseket, nem hozol létre tömegesen cikkeket, és tudtommal még sohasem kellett mérlegre tenni, hogy vajon több munkát generálsz-e másoknak, mint amennyi hasznot hajtasz. Lamarit esetében súlyos, komplex és makacs a probléma, nem pusztán olyasvalakiről van szó, aki itt-ott eltéveszt valamit, nem egy „ teljesen általános” gondról van szó. (Javítsd ki kérlek a hozzászólásodban Lamarit nevét, elírtad.) --Karmela posta 2013. május 13., 13:21 (CEST)
 • A negyedik lehetséges út: fordítás helyett könnyebbet

Talán van még egy 4. út is. Ha a fordítás nem megy neki, de a lelkesedése nagy, akkor keressen magának más, könnyebb feladatot a magyar wikin. Pl az infoboxok paraméterei egyértelműen megfeleltethetők minden nyelvre, így azokat hiba nélkül át tudná emelni, esetleg az infoboxban található adatokból tudna írni pár mondatnyi folyószöveget is! --B.Zsolt vita 2013. május 13., 14:49 (CEST)

 • Symbol opinion vote.svg megjegyzés A második lehetséges út: karantén - az összes cikke kerüljön ide, az ez után létrejövők is, tehát már megírás után ne a fő névtérben legyenek, ne legyenek láthatók az átlagolvasók számára. Max. 1 évig maradjanak ott, majd (egyenként mérve az időt) automatikusan törlődjenek, ha közben nem foglalkozott velük senki. A cikkei félkészek, rengeteg munka van velük, hogy használhatóak legyenek. Ha valaki feljavítja valamelyiket, saját belátása szerint javít rajta, majd átmozgatja a fő névtérbe. Ha 1 év alatt a cikkek mennyisége nem csökken jelentősen, marad a harmadik lehetőség, a kitiltás. Mi volt az előző felhasználói neve? (ha ez nem bizalmas info). Esetleg "hoi"? misibacsi*üzenet 2013. május 13., 18:15 (CEST)
Nem hoi, de nem verjük nagydobra, ki volt ő. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2013. május 13., 18:20 (CEST)
 • Symbol opinion vote.svg megjegyzés Amíg nincs döntés ebben az ügyben, javaslom blokkolni, egyrészt, hogy legyen ideje gondolkozni, másrészt, hogy ne hergelje tovább a többi szerkesztőt, és ezzel picit javítsunk a helyzetén. misibacsi*üzenet 2013. május 15., 18:48 (CEST)

Tiltsátok mán végre örökre ki innen, minek ez a sok fröcsögés, úgyis túl sok a szerkesztő, és rengeteg a cikk!

Vagy hagyjátok békén! Ha van energia javítsátok a cikkeit (vannak páran akik saját cikket nem írnak, csak mások cikkeit szőrözik legalább van elfoglaltságuk), vagy tegyetek rá egy figyelmeztető sablont addig, míg valaki rá nem ér az ellenőrzésre. Ő legalább új cikkeket ír és nem másokat csesztet naphosszat. És az új cikkek ha már megvannak szépen lassan kijavulnak az evolúció hatására, (vagy eltűnnek a süllyesztőben, mert senkit nem érdekelnek akár jók akár nem!)

Mert ez a vita, nem csak értelmetlen, hanem egyre gusztustalanabb is! --Texaner vita 2013. május 14., 10:14 (CEST)

Én részben egyetértek azzal az elvvel, hogy "jobb ha van egy többé-kevésbé rossz cikk magyarul, mintha semmi sincs". Ugyanakkor itt azt látjuk, hogy van egy fejlődésképtelen, infantilis szinten kommunikáló valaki, aki nem hajlandó semminek utánanézni, nem hajlandó alapvető - és nem megtanulhatatlan(!) - magyar helyesírási, központozási szabályokat betartani, ehelyett sztahanovista módon ontja a csonka, hibáktól hemzsegő cikkeket. No, de visszatérve a fenti elvre, ezen az alapon miért ne lehetne Google Translate-tel tömegesen felnyomni a magyar Wikipédia cikkeinek számát egymillióra? Páran nekifekszünk, hetek alatt megvagyunk. Szerinted ez a vita gusztustalan, szerintem meg az, hogy az illető nyitott magáról egy szerkesztői lapot, amelyben már több mint 300 cikket sorol fel a "magáénak", miközben vitalapján is több mint 100 kritikai bejegyzés található, amelyek nagy többségére egyáltalán nem reagált. De gustibus non est disputandum.--hhgygy óhaj, sóhaj, panasz? 2013. május 15., 18:21 (CEST)

@Texaner, ezzel a megállapításoddal „vannak páran akik saját cikket nem írnak, csak mások cikkeit szőrözik legalább van elfoglaltságuk” – a járőrök és botgazdák munkáját értékelted? --Karmela posta 2013. május 16., 06:32 (CEST)

Ez engem is érdekel, mivel ez két dolgot is jelenthet még: azokat a szerkesztőket, akik napokig-hetekig zöldről kékre váltanak szócikkeket és azokat is jelentheti, akik nem járőrként vagy botgazdaként fordítási, helyesírási hibák kijavításával foglalkoznak (mert volt már olyan segítségem is, aki csak javított a szócikkemen, de szócikkírással nem foglalkozott, csak javításokkal és ez engem nem bántott, a hatásvadász szavak, mondatok viszont bántani tudnak). Csak erre amiatt nem reagáltam akkor, mert úgy tekintettem, hogy a békesség kedvéért jobb ha nem értem. Apród vita 2013. május 19., 00:51 (CEST)

Elismeréssel és teljes komolysággal írtam amit írtam, mert sokan vagyunk és sokfélék, lásd: itt --Texaner vita 2013. május 19., 07:34 (CEST)

Álljunk leSzerkesztés

Úgy látom, hogy a véleménykérés folytatásából további ismeretekre vagy valamilyen pozitív hatásra aligha lehet számítani, sőt inkább elmérgesedik a dolog. Akik kitették magukat Lamarit cikkeinek és munkát fektettek a feljavításukba, azok mostanra már mind elmondták a véleményüket, a kibicek véleménye pedig úgysem sokat hoz a konyhára, hiszen mint tudjuk, kibicnek semmi sem drága.
Javasolom, hogy álljunk ezzel itt le. A következő lépés egy esetleges további várakozás arra, hogy van-e mégis hatása ennek a véleményezésnek, de ha valaki ezt reménytelennek látja, akkor akár további várakozás nélkül is kiírhat egy szavazást vagy a WT elé is viheti az ügyet, a feltételei adottak. Szerintem.
--Karmela posta 2013. május 15., 19:52 (CEST)

Azért egy halk megjegyzés. Lamarit legutóbbi cikkei ha nem is voltak tökéletesek - egyikünké sem azok - de láthatóan mások voltak. Itt még látványosan elküldött melegebb éghajlatra azért, mert egy countyt átneveztem megyére, aztán viszont létrehozta ezt a cikket, ahol megye volt a megye. Újabb cikke lényegesen kevesebb problémát vetett fel. Nehéz stílusú, de láthatóan hatottunk rá. És hát ez volt a cél, nem?--Kisregina vita 2013. május 15., 19:56 (CEST)

Úgy van. Ha érezhető egy pozitív hatás, akkor érdemes várni. --Karmela posta 2013. május 15., 20:32 (CEST)
Szerintem csak negatív változás van: Grand Canyon Nemzeti Park / Vita:Grand_Canyon_Nemzeti_Park--hhgygy óhaj, sóhaj, panasz? 2013. május 16., 09:28 (CEST)
Újabb kapitális félrefordítás (a szokásos tömeges helyesírási, nyelvhelyességi hiba mellett) a Tahoe-tó cikkben.--hhgygy óhaj, sóhaj, panasz? 2013. május 17., 12:32 (CEST)
Újabb cikk, amelyben nagyítóval kell keresni a hibátlan magyar fogalmazást: Navajo híd--hhgygy óhaj, sóhaj, panasz? 2013. május 18., 11:17 (CEST)

Semmiféle pozitív változás nem észlelhető. A négymondatos Box Canyon szócikkben két durva fordítási hibát követett el, ezek közül egyik olyan, amire egyszer már felhívtuk a figyelmét (ha egyáltalán elolvasta az üzenetet). Aki a „They were also used as kill sites for wild game” mondatot „Vad játékok helyszínének is használtak ilyen helyeket” alakra fordítja, azt sürgősen el kell tiltani a Wikipédia szerkesztésétől, mielőtt a Wikipédia közröhej tárgya lesz. CsigabiSpiral jel.jpgitt a házam 2013. május 25., 09:57 (CEST)

Egyetértek Csigabival. --Pagonyfoxhole 2013. május 25., 10:55 (CEST)

Csatlakozom. Vagy le kell tiltani vagy minden cikkére kell írni egy személyra szabott sablont, mely szerint: "Ezt a cikket a GoogleTranslate jobban fordítja". Persze csak ha a Google fizet a magyar Wikipédiának. --hhgygy óhaj, sóhaj, panasz? 2013. május 25., 11:53 (CEST)

"Radio City Music Hall has been the site of the NFL Draft since 2006." = "amerikai futball meccseket is játszanak, a célra átalakított arénában." Elfogytak a szavak...--Kisregina vita 2013. május 25., 17:26 (CEST)


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!

Olvasói véleménySzerkesztés

A wikipédia tanács és aggressziv hangadoi nem NORMÁLISak!!

Gátolnak egy szerkesztőt, aki több száz érdekes cikket irt. Korlátlan hatalmukban tombolnak és kárt okoznak.


A hatalom meghülyít!!!!!

– Aláíratlan hozzászólás, szerzője 91.120.135.206 (vitalap | szerkesztései)