Szerkesztő:Szaszicska/Könyvek/Szerves kémia

Ez egy elmentett könyv.

[ Letöltés PDF-ként ] [ Megnyitás a könyvszerkesztőben ] [ Nyomtatott könyv megrendelése (és előnézete) ]

Szerves kémiaSzerkesztés

Bevezető
Szerves kémia
Vis vitalis
A szerves vegyületek kötésrendszere
Kovalens kötés
Szigma-kötés
Pi-kötés
Kettős kötés
Hármas kötés
Vegyértékkötés-elmélet
Hibridizáció
Izoméria
Tautoméria
Optikai izoméria
Axiális kiralitás
A szerves vegyületek osztályozása
Funkciós csoport
Reakciótípusok
Szerves reakciók
Szubsztitúció
Addíció
Elimináció (kémia)
Szénhidrogének
Szénhidrogének
Homológ sor
Alkánok
Metán
Cikloalkánok
Ciklohexán
Alkének
Etilén
Propilén
Cikloalkének
Ciklohexén
Diének
Butadién
Izoprén
Allének
Propadién
Alkinek
Acetilén
Cikloalkinek
Aromás szénhidrogének
Benzol
Toluol
Policiklusos aromás szénhidrogének
Fenantrén
Halogénezett szénhidrogének
Halogénezett szénhidrogének
Diklórmetán
Jódetán
Halon
Halogénezett aromás szénhidrogének
Klórbenzol
DDT
Hidroxivegyületek
Alkoholok
Metanol
Etanol
Propanol
Izopropil-alkohol
Etilénglikol
Glicerin
Enol
Enolát anion
Fenolok
Fenol
Krezol
Pirokatechin
Rezorcin
Hidrokinon
Naftol
Éterek
Éterek
Dimetil-éter
Dietil-éter
Etil-tercier-butil-éter
Tetrahidrofurán
Koronaéter
Oxovegyületek
Karbonilcsoport
Aldehidek
Formaldehid
Acetaldehid
Benzaldehid
Akrolein
Glioxál
Furfurol
Ketonok
Aceton
Acetofenon
Enonok
Karbonsavak
Hangyasav
Ecetsav
Propionsav
Vajsav
Zsírsav
Benzoesav
Oxálsav
Borostyánkősav
Fumársav
Ftálsav
Tereftálsav
Tejsav
Észterek
Karbonsavészter
Etil-acetát
Butil-acetát
Etil-butirát
Zsírok
Savanhidridek
Ecetsav-anhidrid
Ftálsav-anhidrid
Savhalogenidek
Acetil-klorid
Oxalil-klorid
Egyéb oxigéntartalmú vegyületek
Szerves peroxidok
Nitrogéntartalmú vegyületek
Aminok
Enaminok
Aromás aminok
Anilin
Amidok
Acetanilid
Karbamid
Nitrilek
Acetonitril
Benzonitril
Nitrovegyületek
Nitrometán
Nitrobenzol
Trinitrotoluol
Imid
Ftálimid
Aldiminek
Kéntartalmú vegyületek
Tiolok
Tioéterek
Dimetil-szulfid
Szulfoxidok
Szulfonsavak
Heterociklusos vegyületek
Heterociklusos vegyületek
Tetrahidrofurán
Tiofén
Piridin
Pirrol
Természetes szerves vegyületek
Izoprenoidok
Szénhidrátok
Monoszacharid
Poliszacharid
Glikozidok
Flavonoidok
Alkaloidok
Aminosavak
Peptidek
Fehérjék
Nukleinsavak