A Debreceni Református Kollégium nevezetes diákjainak és tanárainak listája

A Debreceni Református Kollégium Magyarország egyik legnevezetesebb, leggazdagabb múltú oktatási intézménye.
Az alábbi listában szerepelnek a Kollégium nevezetes diákjai és tanárai.

Nevezetes diákjaiSzerkesztés

 
Ady Endre
 
Arany János
 
Bay Zoltán
 
Csokonai Vitéz Mihály
 
Irinyi János
 
Kölcsey Ferenc
 
Latabár Endre
 
Móricz Zsigmond
 
Szabolcska Mihály
 
Szőnyi Pál
 
szegedi és borosjenői gróf Tisza István (dr., Dr.)
 
borosjenői és szegedi Tisza Kálmán
 
borosjenői és szegedi gróf Tisza Lajos
 
Veres Győző

Nevezetes tanáraiSzerkesztés

 
Budai Ézsaiás
 
Hatvani István
 
Maróthi György
 
id. Révész Imre
 • Aranyi István (1795–1864) református lelkész, hittudós
 • Balogh Ferenc (1836–1913) egyháztörténet professzora
 • Bethlendy Endre (1850–1888) református lelkész, hittudós
 • Budai Ézsaiás (1766–1841) bölcselet- és hittudós, író, történész, református püspök
 • Csikesz Sándor (1886–1940) a Theologiai Szemle alapítója, az Országos Református Kiállítás főszervezője, a Kollégium fennállásának 400. évfordulójára (1938) rendezett ünnepségek szervezője, gyakorlati teológia tanár
 • Csiky Lajos (1852–1925) református lelkész, hittudós
 • Dállyai Vas János (?–1716) református lelkész, hittudós
 • Dicsőfi József (1859–1920) református lelkész, hittudós
 • Dóczi Imre (1849–1930) a Tanárképző Intézet egyik megszervezője, az ORTE alapítója, görög–latin szakos tanár
 • Erdélyi József (1795–1863) református lelkész, hittudós
 • Erdős József (1856–1946) református lelkész, hittudós
 • Erőss Lajos (1857–1911) református lelkész, hittudós, püspök
 • Gáborjáni Szabó Kálmán (1897–1955) festő, grafikus, rajz- és művésztanár
 • Hatvani István (1718–1786) orvosdoktor, mértan és bölcsészettan tanár
 • Imre Sándor (1820–1900) irodalomtörténész, nyelvész, magyar nyelv és irodalom tanár
 • Karmaci Vári Mihály (?–1723) református lelkész, hittudós
 • Kerekes Ferenc (1784–1850) matematikus
 • Kiss Ferenc (1862–1948) református lelkész, hittudós
 • Kocsi Csergő János (1647–1711) református lelkész, hittudós
 • Kocsi Sebestyén István (1761–1841) református lelkész, hittudós
 • Komáromi Csipkés György (1628–1678) a magyar barokk teológiai irodalom képviselője, a teológia doktora
 • Komáromi H. Mihály (?–1748) református lelkész, hittudós
 • Kovács János (1816–1906) Afrika-kutató, görög-latin nyelv- és természetrajz tanár
 • Lencz Géza (1870–1932) református lelkész, hittudós
 • Lisznyai Kovács Pál (1630–1695) református lelkész, hittudós
 • Lugossy József (1812–1884) nyelvész, orientalista, az MTA tagja, magyar irodalom tanár és a kollégium könyvtárosa
 • Makkai Sándor (1890–1951) író, református püspök, gyakorlati teológia tanár
 • Maróthi György (1715–1744) matematikus, a magyar zeneelmélet úttörője, a Kántus alapítója, a história és ékesszólás professzora
 • Martonfalvi Tóth György (1635–1681) református teológiai doktor, tanár, a latin nyelvű puritán teológiai irodalom képviselője; a hit, a logika és a mértan tanára, a kollégium rektora
 • Menyhárt János (1823–1900) református lelkész, hittudós
 • Nagy Sándor (1886–1965) református lelkész, levéltáros, író, az Andaházy-Szilágyi Intézet igazgatója (1928–1949), vallástanár
 • Ormós András (?–1792) református lelkész, hittudós
 • Péczely József (1789–1849) történész, költő, történelem és a görög-latin tanszékek tanára, kollégium rektora és könyvtárosa
 • Piskárkosi Szilágyi Gábor (?–1807) református lelkész, hittudós
 • Piskárkosi Szilágyi Márton (?–1747) református lelkész, hittudós
 • Piskárkosi Szilágyi Sámuel (1719–1785) református lelkész, hittudós, püspök
 • Révész Bálint (1816–1891) református püspök
 • Révész Imre, id. (1826–1881) református lelkész, egyházjogi és egyháztörténeti kutató és író, levéltáros, az MTA tagja; egyháztörténelem tanár
 • Révész Imre, ifj. (1889–1967) egyház-, művelődés- és társadalomtörténész; az MTA tagja, református püspök; gimnáziumi tanár
 • S. Szabó József (1862–1944) irodalomtörténész, költő, vallástanár
 • Sárközi Kecskeméti György (?–1718) református lelkész, hittudós
 • Sárvári Pál (1765–1846) az első magyar nyelvű rajzkönyv írója, filozófia professzora
 • Sass Béla (1865–1928) református lelkész, hittudós
 • Sinai Miklós (1730–1808) történet és klasszikus irodalmak tanára, református püspök
 • Szathmári Paksi István (1719–1791) református lelkész, hittudós, püspök
 • Szilágyi Sámuel (1719–1785) műfordító, református püspök, a korai felvilágosodás első debreceni képviselője; görög nyelv, történelem-, filozófia- és matematikatanár; a Kollégium első fizikai előadótermének építtetője
 • Szilágyi Tönkő Márton (1642–1700) a bibliai nyelvek, a filozófia és a dogmatika tanára, református püspök
 • Szűcs István (1811–1891) köz- és váltójogi ügyvéd, királyi törvényszéki bíró, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 • Tabajdi Sáska János (?–1751) református lelkész, hittudós
 • Tóth Mihály (1807–1879) református lelkész, hittudós
 • Tóth Sámuel (1838–1899) református lelkész, hittudós
 • Török József (1813–1894) orvos, természettudós, az MTA tagja, vegytan és természetrajz tanár
 • Varga István (1776–1831) református lelkész, hittudós
 • Varga Zsigmond (1886–1956) teológus, szumirológus, bölcsészprofesszor
 • Varjas János (1721–1786) református lelkész, hittudós
 • Zsigmond Ferenc (1883–1949) irodalomtörténész, az MTA rendes tagja; magyar-latin szakos gimnáziumi tanár