Pázmáneum

bécsi papnevelő intézet
(Pázmány-intézet szócikkből átirányítva)

A Pázmáneum (Collegium Pazmanianum) a Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek által 1623-ban Bécsben alapított papnevelő intézet neve. Az intézet a külföldi magyar papság részére az elitképzés színhelye volt, amelyet az alapító Pázmány Péter jelölt meg alapító levelében. Az első alapító okmányt 1619. január 1-jén állította ki Pázmány Péter. Az esztergomi káptalannak adta az 1618-ban vásárolt házat Bécsben. A növendékek nem csak magyarok lehettek, hanem szlávok, németek és horvátok is. 1623. szeptember 20-án született meg egy újabb alapítólevél, ebben Pázmány bíboros a bécsi jezsuitákra bízta a szemináriumot.

Pázmáneum

Wien 09 Collegium Pazmanianum a.jpg
Alapítva 1623
Alapító Pázmány Péter
Hely Ausztria, Bécs
Típus egyetem
Cím Boltzmanngasse 14
Elhelyezkedése
Pázmáneum (Ausztria)
Pázmáneum
Pázmáneum
Pozíció Ausztria térképén
é. sz. 48° 13′ 21″, k. h. 16° 21′ 24″Koordináták: é. sz. 48° 13′ 21″, k. h. 16° 21′ 24″
A Wikimédia Commons tartalmaz Pázmáneum témájú médiaállományokat.

FekvéseSzerkesztés

Bécsben, a 9. kerületi Boltzmanngassén álló palota, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége mellett.

AlapításaSzerkesztés

 
A Pázmáneum épülete Bécsben 1900 körül, az alapító és a kápolna rokokó főoltára[1] képeslapon 1930 körül

Nem sokkal azután, hogy Pázmány Péter 1619-ben Nagyszombatban az ifjúság számára nevelőintézetet és papnevelőt alapított, Bécsben is létrehozott egy ilyen intézményt, közel 200 000 forintnyi költséggel. II. József 1784-ben az épületet süketnémák intézetévé alakíttatta és a papnövendékeket átköltöztette a pozsonyi várba. Az épületet I. Ferenc király 1803-ban visszaadta eredeti rendeltetésének.

ÉpületeSzerkesztés

Az ősi kollégiumi épület eladásának gondolata már 1882-ben felmerült. A Postgasse 11. szám alatti kollégium főépületét 1900-ban eladták. A Waissenhausgassén lévő telken Czigler Győző budapesti építész terve alapján 1899 nyarán kezdődött el az új, négyemeletes klasszicista stílusú egyetemi épület építkezése és 1900. október 1-jén nyílhatott meg az új kollégium. Bécs város magisztrátusa 1913-ban új utcanevet adott, így a Waissenhausgasse helyett Boltzmanngasséra változott a házszám érintetlenül hagyása mellett. A kápolna restaurálását 1979-ben kezdték el. A falfestményeket kenyérrel tisztították meg, és ahol szükséges volt, kifestették.

Mindszenty József menedékeSzerkesztés

 
Mindszenty József bíboros 1974-ben

Miután 1971-ben Mindszenty József elhagyta az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének épületét, Bécsbe ment, ahol október 23-ától a Pázmáneumban lelt menedékre. A kápolna az épület III. emeltén helyezkedik el. Az intézmény kápolnájában Mindszenty József bíboros gyermekeket is keresztelt és egy alkalommal 1973-ban esküvőt is tartott. A bíboros 1975. május 6-án hunyt el, habár Bécsben szándékozott sírjának a helyét megjelölni, az utolsó napon mégis Mariazellt választotta. A rendszerváltáskor rehabilitálták Magyarországon. Végakaratában így rendelkezett: „Amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába”. 1991. május 4-én végakarata szerint, az esztergomi bazilika altemplomában temették el.

Ismert tanáraiSzerkesztés

 • Berchtholdt Ferenc (1730-1793) besztercebányai püspök.
 • Bossányi András (1673-1730) bölcsész, jezsuita tanár.
 • Dankó József Károly (1829-1895) címzetes püspök, egyháztörténész.
 • Dobner István (1694-1746) filozófiai és jogi doktor, jezsuita pap, gyorsíró.
 • Durguth József (1790-1872) bölcseleti és teológiai doktor, esztergomi kanonok.
 • Gianone Egon (1910-1999) római katolikus pap, a Pázmáneum rektora.
 • Jaszlinszky András (1715-1783) Jézus-társasági áldozópap, rozsnyói kanonok.
 • Koller József (1703-1766) jezsuita szerzetes, apostoli gyóntat
 • Kondé Miklós (1730-1802) nagyváradi római katolikus püspök.
 • Lepold Antal (1880-1971) művészettörténész, prelátus, éneklőkanonok, a MTA tagja.
 • Lollok József (1824-1890 után) esztergomi prépost-kanonok, majd lazarista szerzetes.
 • Lollok Lénárd (1848-1923) protonotárius kanonok, pápai prelátus, barsi főesperes, tipissai prépost.
 • Magyary Gyula (1901-1988) pap, egyházjogász, egyetemi tanár, a Máltai Lovagrend tagja.
 • Mészáros Imre esztergomi kanonok, egyháztörténész.
 • Németi Ferenc (1693-1748) bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár.
 • Palsovics Antal pozsonyi kanonok.
 • Salbeck Ferenc (1703-1770) Jézus-társasági áldozópap, tanár.
 • Szegedi János (1699-1770) bölcseleti és teológiai doktor, jezsuita áldozópap és tanár, egyetemi jogtanár.
 • Szentiványi Márton (1633-1705) jezsuita hittudós, polihisztor, egyetemi tanár, író.
 • Széchényi Miklós (1868-1923) kánonjogi doktor, győri és nagyváradi püspök, valóságos belső titkos tanácsos.
 • Szörény Sándor (1664-1719) bölcseleti és teológiai doktor, jezsuita pap és tanár.
 • Tattay István (1622-1676) Jézus-társasági áldozópap és tanár.
 • Tolvay Imre (1694-1775) bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár.
 • Ürményi Péter (1768-1839) fölszentelt püspök.
 • Váncsay János (1743 körül – 1806) bölcseleti magister, püspök, esztergomi prépost-kanonok.

Ismert diákjaiSzerkesztés

 • Almásy József (1898–1944) római katolikus pap.
 • Andrássy István (1802–1890) kanonok.
 • Ádám György (1912–1978) katolikus pap, a nyugaton élő papok főlelkésze, a Burg Kastl-i magyar gimnázium alapítója volt, később pápai prelátus.
 • Jozef Ignác Bajza (1755–1836) kanonok, szlovák író.
 • Bangha Béla (1880–1940) jezsuita szerzetes, teológus, író, Magyarország „sajtóapostola”.
 • Báthy László (1861–1933) kanonok.
 • Beke Antal (1838-1913) római-katolikus pap, Fogarasy Mihály erdélyi püspök titkára, az erdélyi püspöki szentszék jegyzője és ülnöke.
 • Bende Imre (1824–1911) katolikus pap, besztercebányai, majd nyitrai püspök.
 • Berényi Zsigmond (1694–1748) pécsi püspök, Baranya-megyei főispán.
 • Bocsárdi Imre (17. század) diák (egyetlen megjelent munkája: Divinus Prometheus seu Spiritus sanctus. Viennae, 1672.)[2]
 • Boga Alajos (1886–1954) tanár, kanonok.
 • Bogisich Mihály (1839–1919) magyar zenetörténész, főpap, az MTA levelező tagja és a Szent István Akadémia tagja.
 • Boltizár József (1821–1905) magyar római katolikus pap, esztergomi segédpüspök.
 • Bonnaz Sándor (1812–1889) csanádi püspök.
 • Böhm Károly (1853–1932) amerikai magyar katolikus pap, plébános, misszionárius, az "amerikai magyar katolikusok apostola".
 • Bubics Zsigmond (1821–1907) kassai püspök, művészettörténész, történész. Az MTA tagja.
 • Cziriel Antal (1813–1873) teológus, gimnáziumi igazgató.
 • Csáky Imre (1672–1732) bíboros, kalocsai érsek, költő.
 • Császka György (1826–1904) szepesi püspök, kalocsai érsek.
 • Cselka Nándor (1834–1897) pozsonyi, majd esztergomi kanonok, fölszentelt püspök.
 • Csepregi Imre János (1876–1954) pápai kamarás és prelátus, eleki és makói plébános, szentszéki bíró.
 • Daneczi György (1655–1685) jezsuita szerzetes.
 • Daniss Zsigmond (1817–1863) pap, költő.
 • Degen Jenő (1832–1877) plébános, egyházi író.
 • Dolny István László (1637–1707) püspök.
 • Dornis Gáspár György (1818–1873) ciszterci szerzetes, pap és gimnáziumi tanár.
 • Dulánszky Nándor (1829–1896) székesfehérvári, majd pécsi püspök.
 • Esterházy Imre Gábor (1689–1763) megyés püspök.
 • Fellegi Viktor (1840-1904) magyar királyi közigazgatási ítélőbíró, pénzügyminisztériumi osztálytanácsos.
 • Fischer-Colbrie Ágoston (1863–1925) kassai püspök.
 • Gianone Egon (1910–1999) római katolikus pap, a Pázmáneum rektora.
 • Grősz József (1887–1961) pap, szombathelyi püspök, kalocsai érsek.
 • Gubasóczy János (?-1686) főpap.
 • Hamar Ernő (1828-1849) teológushallgató, 48-as főhadnagy.
 • Hamvas Endre (1890–1970) csanádi püspök, kalocsai érsek.
 • Hanuy Ferenc (1867–1953) egyetemi tanár, kanonok.
 • Haskó Jakab (1622–1695) nyitrai püspök.
 • Haugg Leó (1846–1910) plébános.
 • Haulik György (1786–1869) teológus, bíbornok és zágrábi érsek, báni helytartó.
 • Hász István (1884-1973) tábori püspök.
 • Héderváry János (1620–1662) püspök.
 • Hirschler József (1874–1936) katolikus plébános, kanonok, pápai prelátus, művészeti író.
 • Huszár Elemér (1872-1960) pap, egyházi író.
 • Ihász Gábor (1805–1880) magyar ciszterci szerzetes, pap, főgimnáziumi tanár, nyelvész.
 • Illyés András (1639-1712) egyházi író, erdélyi katolikus püspök.
 • Illyés István (1650-1711) nagyprépost, apát, kanonok és címzetes szendrői (szamandriai) püspök.
 • Ipolyi Arnold (1823–1886) besztercebányai, majd nagyváradi püspök, valóságos belső titkos tanácsos, az MTA igazgató tagja, a Kisfaludy Társaság tagja.
 • Jantausch Pál (1870–1947) püspök, nagyszombati apostoli kormányzó.
 • Jehlicska Ferenc (1879–1939) teológiai tanár és szakíró.
 • Jurkovich Emil (1857-1936) tankerületi főigazgató.
 • Kereszty Géza Viktor (1855–1926) tanár, pozsonyi kanonok.
 • Kis János (1821–1894) teológiai tanár, plébános.
 • Samuel Micu Klein (1745–1806) román történész, nyelvész, teológus, filozófus.
 • Kmoskó Mihály (1876–1931) orientalista, klasszika-filológus, vallástörténész, az MTA levelező (1922) tagja.
 • Koron Imre (1762–1800) párkányi plébános.
 • Kovács Ferenc (1837–1899) apát-plébános, pápai prelátus, hittanár, néprajzi író, címzetes apát.
 • Kovács Zsigmond (1820–1887) veszprémi és pécsi püspök, a magyar királyné kancellárja.
 • Kölkedy Mihály (17. század – 18. század) pap, főesperes, egyházi író.
 • König Mór (1822-1886) teológiai doktor és apátkanonok.
 • Kraffszky József (1857-1923) esperes, kisdednevelési író.
 • Kunszt József (1790–1866) kalocsai érsek.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés