Római Birodalom

ókori Róma által létrehozott államalakulat
(Római kor szócikkből átirányítva)

A Római Birodalom (latinul: Imperium Romanum) az ókori Róma által létrehozott államalakulat volt a Földközi-tenger medencéjében. Örökségét közvetlenül a Keletrómai (Bizánci) Birodalom vitte tovább, melynek fővárosa Konstantinápoly volt, de kulturális hatásai a mai napig érezhetőek az európai élet számos területén.

Római Birodalom
Imperium Romanum
i. e. 27. január 16.i. sz. 395. január 17.
Római légió
Római légió

A birodalom legnagyobb kiterjedése idején 117-ben, Traianus uralkodása alatt
A birodalom legnagyobb kiterjedése idején 117-ben, Traianus uralkodása alatt
Általános adatok
FővárosaRóma, Konstantinápoly
Területlegnagyobb kiterjedés, 117: 5 900 000 km²
Népesség56 800 000 fő (i. e. 25[1])
Hivatalos nyelveklatin
Vallásrómai vallás, 380-tól kereszténység
Államvallás
Pénznemsestertius, aureus, solidus
Kormányzat
Államformaprincipatus, majd dominatus
UralkodóAugustus (első) (i. e. 27 - i. sz. 14)
I. Theodosius (utolsó) (i. sz. 379 - i. sz. 395)
Államfőcsászár (Imperator, Augustus)
ElődállamUtódállam
 Római KöztársaságNyugatrómai Birodalom 
Bizánci Birodalom 
A Wikimédia Commons tartalmaz Római Birodalom témájú médiaállományokat.
A mondabeli anyafarkas Romulust és Remust szoptatja

Római Birodalomról kétféle értelemben beszélhetünk. Amennyiben a birodalmiságot önálló államszervezeti jelenségként fogjuk fel, kritériumainak a rómaiak állama az i. e. 3. századra már megfelelt, miután egyesítette Itáliát, és „külföldön” (a Földközi-tengeren, az Ibériai-félszigeten és a Balkán-félszigeten) kezdett hódítani. Amennyiben a birodalmat pusztán a császárság szinonim kifejezésének tekintjük, úgy Római Birodalomról Augustus principatusának kialakításától, szorosan véve i. e. 27-től beszélhetünk. Maguk a rómaiak az általuk meghódított területekre már a köztársasági államforma idején is alkalmazták az Imperium Romanum („római imperium”) kifejezést.

A Római Birodalom legnagyobb kiterjedése idején (Traianus) kb. 5 900 000 km² szárazföldi területre terjedt ki. Ekkor a rómaiak kezében volt Itália, az Alpok, a Duna legalább egyik partvidéke végig a folyam mentén, a mai Franciaország, Nagy-Britannia nagy része (Anglia, Wales és Dél-Skócia), az Ibériai-félsziget, Észak-Afrika a mai Marokkótól egészen Egyiptomig, a Közel-Kelet egészen Mezopotámiáig, Kis-Ázsia, a teljes Balkán-félsziget és a Kárpát-medence nyugati és keleti része, illetve függő területek a Fekete-tenger északi partvidékén. Ezzel a Római Birodalom Nyugat-Eurázsia lakosságának kb. a felét foglalta magában és az ókori közel-keleti, európai, illetve afrikai birodalmak történetében az egyik legnagyobb kiterjedésű volt. Napjainkban a Római Birodalom határainak részletes feltárására és bemutatására az UNESCO Világörökség Bizottsága kezdeményezésére kerül sor. (A magyarországi limesszakaszok összefoglaló megnevezése: Ripa Pannonica.)

A Római Birodalom maradandó hatást gyakorolt a nyugati civilizációra, kultúrára, vallásra, politikai fejlődésre és művészetre. A birodalom egészében elterjedt hivatalos nyelv, a latin köznyelvi változatából (az ún. vulgáris latinból) alakultak ki Európa újlatin nyelvei, amelyek a gyarmatosítások során más kontinenseken is elterjedtek: legfontosabbak közülük (a beszélők száma szerinti sorrendben) a spanyol, a portugál, a francia, az olasz és a román. Európa újlatin nyelvű országait összefoglalva a Romania névvel is illetik. A többi európai nyelv is nagyszámú latin jövevényszót tartalmaz. A római jog képezi a modern európai jog alapjait.

Történelme

szerkesztés

Előtörténete

szerkesztés

Az ókori Itália népei

szerkesztés

Az ókori Itália területét Róma felemelkedése előtt számos különböző nép lakta. Az indoeurópai bevándorlás előtt honos népekhez tartoztak északon a ligurok, valamint Szardínia (szárdok), Korzika és Szicília őslakói. A vaskor kezdetén (i. e. 2. évezred1. évezred fordulója) megjelentek az indoeurópai nyelvet beszélő italikus törzsek. A latinok és a velük rokon népcsoportok a Tiberistől délre (Róma, Alba Longa, Praeneste stb.) telepedtek le, az oscus-umber népek pedig Közép- és Dél-Itáliát foglalták el. Ugyanebben az időszakban települtek meg az Itáliai-félsziget északi részén a szintén indoeurópai illírek és venétek. A legjelentősebb itáliai civilizációt azonban az ismeretlen eredetű etruszkok és a gyarmatosító görögök hozták létre. Az etruszkok keleti és görög jegyeket egyaránt mutató városállamokban éltek Itália középső és északi területein, a görög gyarmatosítás pedig Dél-Itália és Kelet-Szicília területére terjedt ki (Neapolis, Tarentum, Szürakuszai stb.).

A római királyság

szerkesztés

A monda szerint Róma városát Romulus és Remus, Mars hadisten és Rhea Silvia ikergyermekei alapították. Romulus és Remus madárjóslással döntöttek, s Romulus lett Róma első királya. A város alapítását a hagyomány i. e. 753-ra tette. A mondai hagyomány szerint Rómának hét királya volt. A királyság kora két szakaszra tagolódik: a latin–szabin parasztkirályok korára és az etruszk eredetű Tarquinius-dinasztia uralkodóira. Ebben a korban jelentős gazdasági–társadalmi változások mentek végbe, Róma etruszk típusú városállammá fejlődött. Róma területi hódításait az ötödik király, az i. e. 6. század elején uralkodó Lucius Tarquinius Priscus római király kezdte meg a szomszédos etruszk városok leigázásával. A királyság egészen Lucius Tarquinius Superbus római király uralkodásáig tartott. A király elűzésével szűnt meg a római királyság i. e. 510 körül.

Róma felemelkedése

szerkesztés

Itália meghódítása

szerkesztés
 
S. P. Q. R., azaz a szenátus és a római nép
 
Róma városa a Tabula Peutingeriana térképen, ami egy itinerarium, azaz útvonalleírás a Római Birodalom nyilvános úthálózatáról, a cursus publicusról

A királyságot i. e. 509-ben a köztársasági államforma váltotta fel. A fiatal Római Köztársaság elismerte Karthágó, az észak-afrikai pun állam kereskedelmi monopóliumát a Földközi-tengeren, cserébe az szavatolta Róma és szövetségesei sérthetetlenségét. Az i. e. 5. században Róma csak kemény harcokkal biztosíthatta fennmaradását a támadó latin törzsek és a királyság visszaállítására irányuló etruszk törekvések ellen. Miután a latin városokkal szövetségre léptek, az etruszkok és a vetélytárs dél-itáliai népek ellen összpontosították erőiket. A 4. század elején Fidenae és Veii (i. e. 396) városok legyőzésével Róma megkezdte az etruszkok központi területeinek meghódítását. Ugyanebben az időben kelta (gall) törzsek keltek át az Alpokon és telepedtek le Észak-Itáliában, a folyó vidékén. A kelták itáliai hadjáratuk során hatalmas vereséget mértek a rómaiakra, és a Capitolium kivételével elfoglalták és felgyújtották a várost.

Rómának az i. e. 4. évszázad közepére sikerült ismét elég erőt gyűjtenie a hódítások folytatásához. Északon visszaverték az újabb kelta betöréseket, délen pedig a volszkokat szorították vissza. Karthágó és Róma újabb szerződésben biztosította alattvalói védelmét. Az i. e. 3. század elején a rómaiak legyőzték déli szomszédaikat, a laza törzsszövetségben élő szamniszokat. Ezzel a római uralom biztosítottá vált Közép-Itáliában. A római köztársaság területe ekkor mintegy 20 000 km² volt, lakossága pedig legalább 1 millió fő. A szamnisz területek megszerzésével Róma közvetlenül szomszédos lett a tengerparti görög városállamokkal. Megkezdődött a hadiflotta-építés és a tengeri hódítások kora. A pürrhoszi háborúban a rómaiak karthágói segítséggel legyőzték Tarentumot, a dél-itáliai görögök legfőbb városát, amely római fennhatóság alá került. Ezután a többi görög város is szövetségre lépett Rómával, és a rómaiak megszilárdították hatalmukat Dél-Itáliában is.

Az első pun háború hadakozásai a rómaiak számára a Szürakuszai városa és egész Szicília feletti uralom megszerzésével fejeződtek be. Szicília lett az első római provincia, majd rövidesen követte Szardínia és Korzika is. Teuta illír királyné kalózkodó népének i. e. 228-as legyőzésével az Adriai-tenger „Mare nostrum” („a mi tengerünk”) lett a rómaiak számára. I. e. 224-ben pedig a Pó-medence gall területeit is sikerült elfoglalni, és Róma így egész Itália felett megszerezte az ellenőrzést.

A világbirodalom kialakulása

szerkesztés
 
A második pun háború térképe

Az i. e. 3. század legvégén, a második pun háborúval Karthágó dőlt ki a versenytársak közül. A Földközi-tenger nyugati medencéjében ezzel Róma lett az úr, keleten azonban a görög világ virágzó hellenisztikus államai tartották hatalmukban a térséget. Amikor a makedónok hódító törekvései miatt Pergamon és Rhodosz Rómához fordultak, i. e. 200-ban kitört a második római–makedón háború (az első i. e. 214–205 között zajlott), mely római győzelemmel végződött. Bár Quinctius Flaminius római hadvezér kihirdette a görög államok szabadságát, valójában ettől kezdve a római hadsereg tartotta megszállása alatt Görögországot és Kis-Ázsia nyugati partvidékének városállamait.

Az i. e. 2. század elején zajlott le Róma és a Szeleukida Birodalom uralkodójának III. Antiokhosznak a háborúja, amely szintén a rómaiak győzelmével zárult, és melynek eredményeképpen Róma a Földközi-tenger keleti medencéjében is megszerezte a hatalmat. A harmadik pun háború hamarosan Karthágó végleges elpusztításával zárult: a várost lerombolták és az állam területét Africa néven provinciává tették. A hellenisztikus államok és Karthágó legyőzésével az i. e. 2. század közepére Róma az egész Földközi-tenger medencéjének ura lett.

A köztársaság bukása

szerkesztés
 
S. P. Q. R. Senatus Populus Que Romanus (’a szenátus és a római nép’)
 
Caius Iulius Caesar

Az itáliai rabszolgalázadások korszaka, majd a köztársaság válsága és a Sulla-féle polgárháborúk időszaka után i. e. 6048 között létrejött az első triumvirátus, amely három államférfi, Julius Caesar, Pompeius és Crassus hatalmi szövetsége volt. A galliai háborúban, i. e. 5851 között Caesar megszerezte Galliát Rómának, és teljesen új provinciapolitikát valósított meg. Crassus halálát követően Pompeius és Caesar között háború tört ki (Caesar-féle polgárháború), amelyben Caesar győzött. Caesart több győzelme után örökös dictatorrá választották. Dictatori ténykedése során többek között átalakította az államszervezetet, átrendezte a provinciák adózását, szabályozta az itáliai városok rendjét, földet osztott, nagyszabású építkezésekbe kezdett, kijavíttatta a római naptárat. I. e. 44 március idusán a Senatusban meggyilkolták.

A Caesar által képviselt diktatórikus politikai irányvonalat utódai pontosan követték, mivel a korábbi korrupt köztársaság nem volt képes hatékonyan irányítani a hatalma alá tartozó óriási területeket. A második triumvirátus során, i. e. 40-ben Antonius, Octavianus és Lepidus osztották fel egymás között a Római Köztársaság alá tartozó országokat. Lepidus i. e. 36-ban visszavonult, és megkezdődött Antonius és Octavianus harca az egyeduralomért. A véres polgárháború sok szenvedést okozott Itália és a Róma által uralt területek népének. I. e. 30-ban Octavianus legyőzte Antonius és az egyiptomi királynő, Kleopátra hajóhadát, majd amikor elfoglalta Alexandriát is, Antonius és Kleopátra öngyilkosságot követett el. Egyiptom nem provincia lett, hanem Octavianus személyes birtoka, melyet megbízottaival igazgatott. Az egyiptomi gabona nagy hatalmat adott a kezébe: Róma élelmezését.

I. e. 29-ben hazatérve évről évre consullá választották, ő volt az első a senatorok névjegyzékében, a princeps senatus. I. e. 27-ben névlegesen lemondott teljhatalmáról, és bejelentette a „köztársasági rend visszaállítását”, a valóságban azonban minden hatalom az ő kezében összpontosult. A Senatus az Augustus („fényes”) nevet adományozta neki, és a neve így Imperator Caesar Augustus, divi filius, azaz „az isten fia” lett.

A császárság kora

szerkesztés
 
Augustus római császár szobra a Vatikáni Múzeumban

A császárkor (részletesen lásd az egyes császárok nevénél) két nagyobb szakaszra tagolódik: a principatus (i. e. 27–i. sz. 284) és a dominatus (284476) korára. A principatus korában a köztársasági intézmények, noha sokáig még léteztek, teljesen kiüresedtek és jóformán minden jelentőségüket elvesztették. Diocletianus (284305) átszervezte a birodalom közigazgatását, a polgárokból alattvalók (subiecti) lettek, s a birodalom dominatusszá, abszolút monarchiává vált.

A birodalom válsága

szerkesztés
 • A Kr. u 3. század elejétől egyre több nép támadta a Római Birodalom határait. A nagyobb támadások elhárítására hatalmas hadsereget kellett fenntartani. Ennek ellátását csak az adók növelésével tudták biztosítani. Az is előfordult, hogy a szomszédos népek egyszerre három oldalról támadták a birodalmat.
 • A császár nem lehetett ott mindenütt. Ilyenkor hadvezéreit küldte a veszélyeztetett helyekre, akiket a győzelmek után katonáik gyakran császárrá kiáltottak ki. Ez súlyos belső harcokhoz vezetett, a császári hatalom meggyengült.
 • A nagy hódító háborúk lezárultak, így a rabszolga-utánpótlás is akadozott, gyakran nem volt, aki megművelje a földet. Ezt a gondot enyhítette az a mindinkább terjedő megoldás, hogy a nagybirtokosok szegény szabadokat is alkalmaztak bérlőként.
 • A birodalom békéjét és egységét erősítette meg Constantinus császár, amikor megszüntette a keresztényüldözést. Új császári fővárost építtetett, mely alapítója nyomán Konstantinápoly néven vált ismertté.

Időrendi tábla

szerkesztés

Az alábbi időrendi tábla a Birodalom történetének jelentősebb eseményeit tartalmazza.[2]

Század Év Esemény Államforma Jellemzés
Kr. e. 8. század Kr. e. 753 Róma alapítása
K
I
R
Á
L
Y
S
Á
G
Az állammá alakulás
korszaka
Kr. e. 8. század Kr. e. 753716 Romulus uralkodása
Kr. e. 7. század Kr. e. 715674 Numa Pompilius uralkodása
Kr. e. 7. század Kr. e. 673642 Tullus Hostilius uralkodása
Kr. e. 7. század Kr. e. 642617 Ancus Martius uralkodása
Kr. e. 6. század Kr. e. 616579 Lucius Tarquinius Priscus uralkodása
Kr. e. 6. század Kr. e. 578535 Servius Tullius uralkodása
Kr. e. 6. század Kr. e. 534509 Lucius Tarquinius Superbus uralkodása
Kr. e. 6. század Kr. e. 509 A királyok elűzése, a köztársaság megalakulása
K
Ö
Z
T
Á
R
S
A
S
Á
G
Itália meghódításának
korszaka
Kr. e. 5. század Kr. e. 494 A plebeiusok kivonulása a Mons Sacerra
Kr. e. 5. század Kr. e. 451450 Tizenkét táblás törvények
Kr. e. 4. század Kr. e. 406393 Háború Veii ellen
Kr. e. 4. század Kr. e. 343290 Háború a szamniszok ellen
Kr. e. 3. század Kr. e. 280272 Pürrhoszi háború
Kr. e. 3. század Kr. e. 272 Tarentum elfoglalása
Kr. e. 3. század Kr. e. 265 Itália végleges meghódítása
Kr. e. 3. század Kr. e. 264241 Első pun háború
A pun, illír és makedón
háborúk
korszaka
Kr. e. 3. század Kr. e. 229228 Első római–illír háború, az első római protektorátus létrehozása a Balkán-félszigeten
Kr. e. 3. század Kr. e. 219 Második római–illír háború
Kr. e. 3. század Kr. e. 218201 Második pun háború
Kr. e. 3. század Kr. e. 218 Hannibál átkelése az Alpokon
Kr. e. 3. század Kr. e. 217 Trasimenus-tavi csata
Kr. e. 3. század Kr. e. 216 Cannaei csata
Kr. e. 3. század Kr. e. 202 Zamai csata
Kr. e. 2. század Kr. e. 200197 Második római–makedón háború
Kr. e. 2. század Kr. e. 168 Harmadik római–illír háború, Dél-Illíria bekebelezése
Kr. e. 2. század Kr. e. 149146 Harmadik pun háború
Kr. e. 2. század Kr. e. 148 Makedónia bekebelezése
Kr. e. 2. század Kr. e. 146 Hellász meghódítása
Kr. e. 2. század Kr. e. 133 Tiberius Gracchus fellépése
A köztársaság válságának
korszaka
Kr. e. 2. század Kr. e. 122 Gaius Gracchus fellépése
Kr. e. 2. század Kr. e. 111105 A Iugurtha elleni háború
Kr. e. 1. század Kr. e. 9088 Az ún. szövetséges háború
Kr. e. 1. század Kr. e. 8782 Marius uralma
Kr. e. 1. század Kr. e. 8279 Sulla diktatúrája
Kr. e. 1. század Kr. e. 7471 Spartacus felkelése
Kr. e. 1. század Kr. e. 63 A Szeleukida Birodalom elfoglalása
Kr. e. 1. század Kr. e. 6362 Catilia összeesküvése
Kr. e. 1. század Kr. e. 60 Első triumvirátus (Caesar, Pompeius, Crassus)
Kr. e. 1. század Kr. e. 4945 Polgárháború
Kr. e. 1. század Kr. e. 44 Caesar meggyilkolása
Kr. e. 1. század Kr. e. 43 Második triumvirátus (Octavianus, Lepidus, Marcus Antonius)
Kr. e. 1. század Kr. e. 31 Actiumi csata
Kr. e. 1. század Kr. e. 30 Egyiptom elfoglalása
Kr. e. 1. század Kr. e. 27 A principatus megszervezése, Augustus uralmának kezdete
C
S
Á
S
Z
Á
R
S
Á
G
A principatus
korszaka
Kr. u. 1. század Kr. e. 27Kr. u. 68 A Iulius–Claudius-dinasztia uralma
1. század 30 körül Palesztinában Jézus működése
1. század 6996 A Flavius-dinasztia uralma
1. század 70 Jeruzsálem pusztulása
1. század 79 A Vezúv kitörése
2. század 96192 Az Antoninus-dinasztia uralma
3. század 193235 A Severus-dinasztia uralma
3. század 235268 A katonacsászárok kora
3. század 268284 Az illír császárok kora
3. század 284305 Diocletianus uralma
A dominatus
korszaka
4. század 305363 A Constantinus-dinasztia uralma
4. század 313 Mediolanumi ediktum
4. század 330 Konstantinápoly lesz az új főváros
4. század 364455 A Valentinianus- és Theodosius-dinasztia uralma
4. század 378 Hadrianopolisi csata
4. század 380 380. február 28. – Nagy Theodosius "Cunctos Populos" kezdetű ediktumával államvallássá teszi a kereszténységet.[3] 391-ben betiltja a pogány vallásgyakorlást.
4. század 395 A birodalom kettészakadása
5. század 410 Róma feldúlása a vizigótoktól
5. század 451 Catalaunumi csata
5. század 455 Róma feldúlása a vandáloktól
5. század 476 A Nyugatrómai Birodalom bukása
...
9. század 800 Nyugaton megalakul az új császárság
15. század 1453 A Keletrómai Birodalom bukása

A birodalom provinciái

szerkesztés


Fő városai

szerkesztés

A birodalom legnagyobb városai 100 körül:

A birodalom népessége

szerkesztés

Kyle Harper történész 60 millióra becsüli a birodalom népességét Augustus idején, ami a 2. század közepén eléri a 75 milliót.[11]

A kultúrája

szerkesztés

A városi élet

szerkesztés

A Római Birodalmat, ami egy városi településből nőtte ki magát, méltán nevezhetjük a városok birodalmának, minthogy a császárkor derekán kb. 2000, egy késő római forrás szerint 5627 várost számlált.

A birodalmi közigazgatás legalsó egységét a városi önkormányzat jelentette. A rómaiak uralmuk biztosítására és a római életforma legfontosabb feltételeinek megteremtésére a városok alapítását szorgalmazták. Ebben a kérdésben a meghódított területek lakosságánál is egyetértésre találtak, hiszen a helyi arisztokraták számára az említett önkormányzat jobban biztosította a hatalmat, mint a korábbi függetlenség. Ráadásul minden római városban a polgárok azokat a civilizációs vívmányokat élvezhették, mint Rómában, ami nagyban elősegítette a meghódított népek romanizációját.

 
Savariába tartó római vízvezeték Bucsunál, a 89-es főút melletti közlekedési emlékhelyen

Szinte a császárok mindegyike törekedett tehát arra, hogy uralmuk idején újabb városokat alapítsanak, régieket bővítsenek, ellátásukat újabb kikötők, gabonatárolók, piacok, vízvezetékek építésével biztosítsák. A provinciák városi településeinek kialakulásában a katonaság fontos szerepet játszott, hiszen a táborokhoz tartozó külső territóriumokon telepedtek le a katonák családtagjai, gyakran a veteránok is, valamint a hadsereget kiszolgáló kereskedők, iparosok. Ezekből a településekből alakultak ki a szintén önkormányzattal rendelkező katonavárosok, melyeket canabaenak, vagy auxiliaris vicusnak neveztek. A római polgárjoggal rendelkező kiszolgált katonák tömeges letelepítése, a deductio volt a feltétele a polgárvárosok egyik típusának, a Rómával azonos jogokat élvező colonia alapításának. Amennyiben a város nem ezen a módon jött létre, Hadrianus korától municipium lett és csak később kaphatott colonia rangot.

A kárpát-medencei alakulásához

Az alapított városok városképe általában Rómát idézte, az alapításkor a nap állásához igazodva kimérték a K-Ny-i tengelyt, erre merőlegesen az É-D-it. Ezekből alakult ki a két főutca a decumanus és a cardo, metszéspontjukban szabad teret hagytak a forum részére, majd a velük párhuzamosan létrehozott újabb utcák alkották a jellegzetes négyzethálós utcarendszert közöttük a szigetszerű háznegyedekkel (insula), ahol többemeletes épületek magasodtak. Az egyes településeket masszív, sok helyen még ma is jó állapotban, sőt használatban lévő, szárazföldi utak kötötték össze egymással.

A kora császárkori városok, illetve azok lakóinak jogállása tehát eltért egymástól; a római jog kiterjesztése után azonban egységessé vált, amit a városi települések civitas elnevezése is bizonyít. Bizonyos ranglétra azonban még a 4. században is megfigyelhető a városi települések között. Róma és Constantinopolis, mint fővárosok álltak legfölül, majd ezt követték a provincia-székhelyek, az egyéb császári székhelyek (Treviri, Sirmium, Nicomedea, Ravenna stb.), a valami miatt nevezetes városok, végül a többi.

A nagymértékű városiasodás ellenére meglepő módon a Birodalom lakosságának egészen kis része lakott a városokban, a többség vidéki településeken élt. Az egy-, illetve másfélmillió lakosú Rómán kívül kevés igazi nagyváros létezett a Birodalomban. A 4. században például Alexandriának 250 000, Antiochiának 150-200 000, Lugdunumnak, Ostiának körülbelül 50 000 lakosa volt. Hasonlóan nagyobb lélekszámú települések közé tartozott pl. Treviri, Aquleia, Sirmium. Ezzel szemben Pompeii a 20 000 lakosával, vagy Aquincum a 10-12 000 fővel közepes méretű városnak számított, számos településnek csupán 2-3000 lakója lehetett.

A városoknak hasonló funkcióik voltak, mint manapság; itt épültek ki a kereskedelem, ipar, kulturális és vallási élet, a képzés, művészet központjai, a 4. századig itt laktak az előkelőek, még akkor is, ha vagyonuk a vidéki birtokaikon koncentrálódott. A fallal körülvett településeknek katonai, védelmi szerepük is jelentős volt. Különösen a 3-4. század folyamán figyelhető meg, hogy a külső barbár támadások gyakorisága miatt szinte minden város védőfalát megerősítették, vagy újat emeltek.

A városi építkezések részben császári, részben magánadományokból, valamint közösségek segítségével folytak. A városokról közvetlenül a városi tanács tagjai, akiket a 3. századtól gyakran curialis-oknak neveztek, gondoskodtak. A feladatukhoz tartozott, hogy az államnak fizetendő adót beszedjék, valamint a közmunka kötelezettséget elosszák a városiak között. Ez utóbbi kötelezettségük biztosította a városlakók zavartalan együttélését, mert ide tartoztak az építési-szállítási munkák, a település tisztántartása, gondoskodás a város rendjéről, a vízellátásról, a fürdőkről, az egészségügyi ellátásról, az élelmiszerekről. Az élelmiszerárak folyamatos ellenőrzését is nekik kellett megoldaniuk. Ugyancsak ők gondoskodtak az oktatásról, a művészetekről, ünnepek megtartásáról, végül, de nem utolsósorban a lakosok szórakozásáról. A városi ellátásban bekövetkezett fennakadás a köznép haragját vívta ki. Elégnek bizonyult egy rosszul fűtött fürdő, vagy egy kedvelt kocsihajtó bebörtönzése, hogy a városlakók fellázadjanak.

A városi életnek minden előnye ellenére, ahogy manapság szintén, voltak árnyoldalai is: a zaj, a zsúfoltság és egyéb civilizációs ártalmak, miként erről az antik szerzők beszámolnak. Mégis mindenki Rómáról, római lakásról álmodott. Ezért írja le az igazgatási szempontból már csekély jelentőségű városról 380-ban Ausonius költő ezeket a szavakat: “Prima urbes inter, divum domus, aurea Roma” Első a városok között, az istenek lakhelye, az arany Róma. Ausonius XI.1.[15]

A latin nyelvű irodalom a korai szakasz után három szakaszra bontható. Az első az úgynevezett „aranykor”, ami nagyjából az i. e. 1. századtól az i. sz. 1. század közepéig tartott, és a római irodalom csúcsának tartják. Ezt követte az „ezüstkor”, ami az ókor végéig tartott. Ami ezután következett, azt rendszerint késői latin irodalomnak tartják, és pár kivételtől eltekintve leginkább nem irodalmi értékei, hanem a latin nyelv fejlődése szempontjából tanulmányozzák.

Az aranykor költészetének legismertebb alkotói közé tartozik Catullus és Horatius, akik latinra ültették át a görög versformákat, és Vergilius, az Aeneis szerzője, aki eposzát a homéroszi eposzok mintájára írta. Az első aranykori költőnek Titus Lucretius Carus epikureus filozófust tartják, „A dolgok természetéről” című filozofikus tanköltemény szerzőjét.

 
Titus Livius

Az aranykor prózájára példa Caesar A gall háborúja, valamint Cicero beszédei. Fontos műfaj volt a történetírás, melynek egyik kiemelkedő képviselője Titus Livius Ab urbe conditája, melyben Róma történetét írja meg az alapítástól.

Az ezüstkor irodalmát az aranykorénál alacsonyabb rendűnek, értéktelenebbnek tartották, ami nem volt éppen igazságos, hiszen olyan szerzők tartoznak ide, mint az ifjabb Seneca, Tacitus, az ifjabb Plinius és Suetonius. Ebből a korból maradt fenn mindkét ránk maradt latin regény, Apuleiustól Az aranyszamár, és Petroniustól a Satyricon.

Az ezüstkor két további szakaszra bontható. Az elsőt kísérletezőkedv, túlzott ékesszólás, fellengzős stílus, idegenes kifejezések és csiszolt aforizmák túlburjánzása jellemzi. Témaválasztására is a túlzások jellemzők, kedvelt témái közé tartoznak az erőszak, boszorkányság, és a szenvedélyek. Az 1. század végén kezdődött második szakasz a második klasszikus („neoklasszikus”) stílus ideje, ami az előzőhöz képest egy nyugodtabb, letisztultabb stílust hozott magával. Bár az ezüstkor első szakaszának túlzásokba eső jellegzetességeit mind a neoklasszikus rómaiak korában, mind a későbbi korokban sok bírálat érte, az európai reneszánsz idején nagy népszerűségnek örvendtek.

A késői latin irodalom már inkább az Európa lingua francájává előlépett latin nyelv középkori irodalmát jelenti, és így túlnyomó része szorosan véve nem tartozik a római irodalom témakörébe. Róma késői irodalmához tartozik többek között Honorius császár udvari költője, Claudius Claudianus, a történetíró Eutropius vagy a középkorban tankönyvnek használt Cato disztichonjai.

Művészet

szerkesztés

A rómaiak az ókori népek többségéhez hasonlóan történelmük jelentős része során többistenhívők voltak. Vallásuk erőteljes görög hatást mutat, szinte minden jelentős római istennek volt görög megfelelője. Azon történetek közül, melyek nem a görög mitológiából származnak, jelentősek a Róma alapításáról szóló mondák (Romulus és Remus; Aineiasz). Róma annyiban is különbözött a görögöktől, hogy az egyes istenek körül sokkal szervezettebb kultusz és papi rend alakult ki. Szintén jelentős különbség, hogy a császárkortól az uralkodót isteni személyként tisztelték (bár ennek csak hivatalos jelentősége volt), ami nem található meg a görögöknél. A római isteneket, akik nem idegen vallásokból kerültek át a rómaiba, összefoglalóan Di Indigetes néven említették. Ők többnyire csak egy-egy jelenség elvont tulajdonság megszemélyesítései voltak, például Africus a délnyugati szél istene, Felicitas a siker istennője. A legjelentősebb talán Ianus, a kezdet és vég istene, akinek két arca közül az egyik a múlt, a másik a jelen felé fordul, s akinek nevét január hónapnevünk is őrzi.

Mint a más népekkel kapcsolatban lévő (Róma esetében: azokat meghódító) többistenhívő népek általában, Róma is meglehetősen nyitott volt az idegen istenek felé. Főleg a köztársaság válsága és a császárkor időszakában voltak elterjedtek a misztériumvallások. Kiterjedt kultusza volt például az egyiptomi Ízisznek, de Mithrászt is tisztelték.

Kereszténység

szerkesztés

A kereszténység az 1. században jelent meg a római Júdeában, mint zsidó vallási szekta, és fokozatosan elterjedt Jeruzsálemből az egész Birodalomban és azon túl is.

Az üldöztetések szórványosak voltak, a mártíromságok leggyakrabban a helyi hivatalnokok irányítása alatt történtek.

Tacitus beszámol arról, hogy a 64-es római nagy tűzvész után Nero császár megpróbálta magáról a keresztényekre terelni a felelősséget.[16] Jelentősebb keresztényüldözések voltak Domitianus császár idején, 246–251 között Decius alatt, és 303-tól 311-ig Diocletianus alatt.

A keresztény egyházatyákpogánynak” nevezték a Birodalomban gyakorolt különféle vallásokat.[17]

A 4. század elején I. Konstantin lett az első császár, aki áttért a keresztény hitre. 313-ban a kereszténységet engedélyezte milánói edictumában, támogatta az egyházat anyagilag, és törvényeket hozott, amelyek kedveztek neki.

A 4. század végén I. Theodosius rendelkezése nyomán a kereszténység államvallássá lépett elő, s ez nagy hatással volt a vallás későbbi történelemformáló szerepére Európában, és így az egész világon.

 1. Rein Taagepera: Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D. Social Science History, III. évf. 3/4. sz. (1979) 125. o.; John D. Durand: Historical Estimates of World Population: An Evaluation. Population and Development Review, III. évf. 3. sz. (1977) 253. o.
 2. A tábla nagyrészt Urr Géza (szerk.): Róma története (Black & White Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963 9452 21 1) 14. oldala alapján készült.
 3. NAGY THEODOSIUS „CUNCTOS POPULOS”. webcache.googleusercontent.com. (Hozzáférés: 2019. március 9.)
 4. Frank Kolb: Rom. Die Geschichte der Stadt in der Antike, München 1995, S. 453f
 5. Ian Morris: Why the West Rules—For Now. Farrar, Straus and Giroux, New York 2010, ISBN 978-0-374-29002-3.
 6. a b c d e f g h i j k George Modelski: World Cities: -3000 to 2000. Faros, Washington 2003, ISBN 0-9676230-1-4.
 7. Tertius Chandler: Four Thousand Years of Urban Growth. An Historical Census. Lewingston (NY) 1987, ISBN 0-88946-207-0
 8. Manfred Clauss: Alexandria. Schicksale einer antiken Weltstadt. Klett-Cotta, Stuttgart 2003
 9. a b c Jean-Claude Golvin: Metropolen der Antike, Theiss-Verlag, Stuttgart 2005
 10. Frank Kolb: Die Stadt im Altertum, München 2005
 11. a b Harper, Kyle (2017). The Fate of Rome. Princeton: Princeton University Press. 30-31. oldal
 12. A meghatározás magában foglalja Libanon, Izrael és Palesztina régiójának mai területeit, valamint a mai Szíria nyugati felét (azaz a tengerparti Levantot).
 13. a Nílus és deltája mentén fekvő keskeny földsáv, nem pedig Egyiptom hatalmas sivatagai.
 14. A Dunától általában délre eső területekre vonatkozik. Ide tartozik a római Raetia, Noricum, Pannonia Superior, Pannonia Inferior, Illyricum(vagy Dalmácia) és Moesia (Superior and Inferior) tartományok, a mai Svájc egyes részei, Dél-Németország és Ausztria, Nyugat-Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Bosznia, Montenegró, Közép-Szerbia és Észak-Bulgária.
 15. Kiss Magdolna: A városi élet a Római Birodalomban. Interaktív taneszköz (CD-ROM), Alma Mater Bt. Nagykanizsa 1999. https://genianet.com
 16. Tacitus. Annals. p. XV.44 .
 17. Bowersock, Glen Warren; Brown, Peter; Grabar, Oleg (1999). Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World. Harvard University Press. p. 625. ISBN 978-0-674-51173-6.

Szakirodalom

szerkesztés

Magyar kézikönyvek

szerkesztés
 • Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. Budapest, Osiris, 2002
 • T. Cornell – J. Matthews: A római világ atlasza – Helikon K. Bp. – ISBN 963-208-626-0
 • Ferenczy Endre–Maróti Egon–Hahn István: Az ókori Róma. (Egyetemi Tankönyv). Budapest, Tankönyvkiadó, 1992
 • Forisek Péter: A Római Birodalom képes története. Debrecen, TKK, 2008. 128. p.
 • Grüll Tibor: Az utolsó birodalom. Az imperium Romanum természetrajza. Budapest, Typotex, 2007. 328 p.
 • Havas László–Hegyi W. György–Szabó Edit: Római történelem. Szerkesztő: Németh György. Budapest, Osiris Kiadó, 2007
 • Havas László–Németh György–Szabó Edit: Római történeti kézikönyv. Szerkesztő: Németh György. A forrásokat összeállította Forisek Péter. Budapest, Korona Kiadó, 2001
 • Kiss Magdolna: A városi élet a Római Birodalomban. Interaktív taneszköz (CD-ROM), Alma Mater Bt. Nagykanizsa, 1999 https://genianet.com
 • A. M. Liberati – F. Bourbon: Az ókori Róma – Officina, Bp. 2006. – ISBN 963-9705-02-0

További információk

szerkesztés