Magyarország uralkodóinak listája

(Magyar uralkodók listája szócikkből átirányítva)

Ezen a lapon Magyarország uralkodóinak listája látható, mely a törzsfőket, a Magyar Fejedelemség fejedelmeit és a Magyar Királyság királyait tartalmazza uralkodóházanként beosztva. A 800 körül uralkodó Ügyek törzsfőtől 1918. november 13-áig, az utolsó magyar király, IV. Károly jogainak felfüggesztéséig tartalmazza a magyarok uralkodóit, uralkodásuk idejét, koronázásuk idejét és helyszínét, valamint egyéb kiegészítő információkat. Az ellenkirályok, régensek és trónkövetelők színessel vannak jelölve. A lista végén megtalálhatók a Magyar Királyság kormányzói egyaránt.

Törzsfők és törzsszövetségi vezetők (895 előtt)Szerkesztés

Név Kép Uralkodás kezdete/
Uralkodás vége
Születés/
Halálozás
Megjegyzés
Ügyek
 
8. század vége
818 után
8. század közepe
818 után
Magyar nemzetségfő. A monda szerint apja Ed, Csaba királyfi fia, felesége Emese volt. Nevének ismertek Ugyel, Ugek, Ugeg, Vger, Vgec alakváltozatai is.
Levedi
 
818 után
9. század közepe
8. század vége
9. század közepe
A magyar törzsszövetség szakrális vezére. Egyes feltételezések szerint személye megegyezik Előd vezérrel. A magyarok vándorlásának egyik legfontosabb állomása, Levédia róla kaphatta nevét. Bíborbanszületett Kónsztantinosz szerint a címe vajda.
Álmos
 
9. század közepe
895 vége
819
895 vége
Erdély
A törzsszövetség választott vezére, a magyarok nagyfejedelme. Apja Ügyek vagy Előd (Levedi?), anyja Emese volt, aki csodás álmot látott születése előtt. A hagyomány szerint alattvalói „Erdőelve országában” szakrális királygyilkosságot követtek el, mielőtt elfoglalták volna a Kárpát-medencét. Anonymus szerint a hét vezér egyike.

Magyar Fejedelemség (895–1000/1001)Szerkesztés

Árpád-házSzerkesztés

Név Kép Uralkodás kezdete/
Uralkodás vége
Születés/
Halálozás
Megjegyzés
Árpád
 
895 vége
907. július eleje
845
907. július eleje
A magyarok fejedelme a honfoglalás idején. Apja Álmos vezér, anyja Enéh. Egyes vélemények alapján valódi méltósága gyula volt. Kézai Simon szerint a hét vezér egyike.
Zolta
 
907. július eleje
947
896
947
Fejedelem. Apja Árpád volt. Nevének ismertek Zsolt, Zoltán és Solt alakváltozatai is.
Falicsi
 
947
955. augusztus 10.
10. század eleje
955. augusztus 10.
Augsburg
Fejedelem. Apja Jutocsa, Árpád fia volt. Nevének másik alakváltozata Fajsz.
Taksony
 
955. augusztus 10.
972
931
972
Fejedelem. Apja Zolta fejedelem, felesége Tonuzoba besenyő fejedelem leánya volt. Az augsburgi csata után vette át a hatalmat.
Géza
 
972
997. február 1.
945
997. február 1.
Esztergom
Fejedelem. Apja Taksony, anyja Tonuzoba besenyő fejedelem leánya, felesége Sarolt volt. Ő indította el azt a folyamatot, melynek során a Magyar Fejedelemség nyugati típusú királysággá szerveződött át. A keresztségben az István nevet vette föl. Valódi neve Gyevi, Gyeü, Győ vagy Gyű lehetett.
István
Szent István
 
997. február 1.
1000. december 25./
1001. január 1.
969980 között
Esztergom/Székesfehérvár
1038. augusztus 15.
Esztergom/Székesfehérvár
Az utolsó magyar fejedelem. Apja Géza, anyja Sarolt, felesége Liudolf Gizella volt. 1000 karácsonyán vagy 1001. január 1-én királlyá koronáztatta magát. Nagyrészt az ő tevékenységének végeredménye, hogy a Magyar Fejedelemség egységes és szuverén királysággá tudott átalakulni. Vajk néven született, az István nevet a keresztségben kapta. 1083. augusztus 20-án szentté avatták.

Magyar Királyság (1000/1001–1918; 1920–1946)Szerkesztés

Árpád-házSzerkesztés

Lásd még: Árpád-kor
Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
I. István
Szent István
1000. december 25./
1001. január 1.

1038. augusztus 15.
 
 
969–980 között
Esztergom/Székesfehérvár

Géza magyar fejedelem és Sarolt fejedelemasszony fia
 
1000. december 25./
1001. január 1.
Esztergom/Székesfehérvár
Liudolf Gizella
996
Scheyern
1038. augusztus 15.
Esztergom/Székesfehérvár
kb. 69 évesen
1.

Orseolo-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
Péter
Velencei Péter
1038. augusztus 15.

1041. szeptember
 
 
1011
Velence

Orseolo Ottó velencei dózse és Árpád-házi Ilona (?) magyar királyi hercegnő fia
 
1038
Székesfehérvár
Schweinfurti Judit (?)
1046 után
1046/1059. augusztus 30.
Székesfehérvár
35 vagy 48 éves kora körül
2.

Aba-nemzetségSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
Sámuel

1041. szeptember

1044. július 5.
 
 
990 körül

Származása és felmenői ismeretlenek, valószínűleg nem volt az Árpád-ház sarja
 
1044. április 22.
Csanád/Székesfehérvár
Ismeretlen
1044. július 5.
Tisza vidéke
50 éves kora körül
3.

Orseolo-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
Péter
Velencei Péter
1044. július 5.

1046. szeptember
 
 
1011
Velence

Orseolo Ottó velencei dózse és Árpád-házi Ilona (?) magyar királyi hercegnő fia
másodszor nem
koronázták meg
Schweinfurti Judit (?)
1046 után
1046/1059. augusztus 30.
Székesfehérvár
35 vagy 48 éves kora körül
4.

Árpád-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
I. András
Fehér András
1046. szeptember

1060. december
 
 
1015 körül

Árpád-házi Vazul magyar királyi herceg és ismeretlen nevű feleségének fia
 
1046. szeptember
Székesfehérvár
Rurik Anasztázia
1037–39 között
1060 december
Zirc
45 éves kora körül
5.
I. Béla
Bajnok Béla
1060. december 6.

1063. szeptember 11.
 
 
1016 körül
Dévény

Árpád-házi Vazul magyar királyi herceg és ismeretlen nevű feleségének fia
 
1060. december 6.
Székesfehérvár
Piast Richeza
1033 körül
1063. szeptember 11.
Dömös
47 éves kora körül
6.
Salamon

1063. szeptember 11.

1074. március 14.
 
 
1053

I. András magyar király és Rurik Anasztázia kijevi fejedelmi hercegnő fia
 
1063. szeptember
Székesfehérvár
Száli Judit
1063
1087 március (?)
Póla (?)
34 éves kora körül
7.
I. Géza
Magnus Géza
1074. március 14.

1077. április 25.
 
 
1044 (?)

I. Béla magyar király és Piast Richeza lengyel fejedelmi hercegnő fia
 
1075 (?)
Székesfehérvár
Loozi Zsófia
1065 körül
Szünadéné N.
1072. augusztus 2.
1077. április 25.
Vác
33 éves kora körül
8.
I. László
Szent László
1077. április 24.

1095. július 29.
 
 
1046. június 27.

I. Béla magyar király és Piast Richeza lengyel fejedelmi hercegnő fia
 
1081 (?)
Székesfehérvár
Rajnai Adelhaid
1078 körül
1095. július 29.
Nyitra
49 évesen
9.
Kálmán
Könyves Kálmán
1095. július 29.

1116. február 3.
 
 
1074 körül
Székesfehérvár
I. Géza magyar király és Loozi Zsófia belga-limburgi hercegnő fia
 
1095
Székesfehérvár
Hautevillei Felícia
1097 május
Rurik Eufémia
1112
1116. február 3.
Székesfehérvár
42 éves kora körül
10.
II. István

1116. február 3.

1131. március 1.
 
 
1101
Székesfehérvár (?)

Kálmán magyar király és Hautevillei Felícia szicíliai normann hercegnő fia
 
1116
Székesfehérvár
Ismeretlen
1131. március 1.
Székesfehérvár
30 évesen
11.
II. Béla
Vak Béla
1131. március 1.

1141. február 13.
 
 
1108 körül
Tolna vármegye
Árpád-házi Álmos magyar királyi herceg és Rurik Predszláva kijevi fejedelmi hercegnő fia
 
1131. április 28.
Székesfehérvár
Vukanović Ilona
1127. augusztus 28.
1141. február 13.
Székesfehérvár
33 éves kora körül
12.
II. Géza

1141. február 13.

1162. május 31.
 
 
1130
Tolna

II. Béla magyar király és Vukanović Ilona szerb hercegnő fia
 
1141. február 16.
Székesfehérvár
Rurik Eufrozina
1146
1162. május 31.
Székesfehérvár
32 évesen
13.
III. István
1162. május 31.

1172. március 4.
 
 
1147

II. Géza magyar király és Rurik Eufrozina kijevi fejedelmi hercegnő fia
 
1162 június
Székesfehérvár
Babenbergi Ágnes
1166
Bécs
1172. március 4.
Esztergom
25 évesen
14.
II. László
ellenkirály
1162. július

1163. január 14.
 
 
1131
Székesfehérvár

II. Béla magyar király és Vukanović Ilona szerb hercegnő fia
 
1162 július
Székesfehérvár
Piast Judit
1140-es években
1163. január 14.
32 évesen
15.
IV. István
ellenkirály
1163. január 27.

1165. április 11.
 
 
1133 (?)
Székesfehérvár

II. Béla magyar király és Vukanović Ilona szerb hercegnő fia
 
1163
Székesfehérvár
Komnénosz Mária
1156/57 körül
1165. április 11.
Zimony
32 évesen
16.
III. Béla
Nagy Béla
1172. március 4.

1196. április 23.
 
 
1148 körül
Esztergom

II. Géza magyar király és Rurik Eufrozina kijevi fejedelmi hercegnő fia
 
1173. január 13.
Székesfehérvár
Châtillon Anna
1170 körül
Capet Margit
1186
1196. április 23.
Székesfehérvár
kb. 47 évesen
17.
Imre

1196. április 23.

1204. november 30.
 
 
1174
Székesfehérvár
III. Béla magyar király és Châtillon Anna antiókhiai hercegnő fia
 
1194
Székesfehérvár
Aragóniai Konstancia
1198
1204. november 30.
Esztergom
29 éves kora körül
18.
III. László

1204. november 30.

1205. május 7.
 
 
1200 körül

Imre magyar király és Barcelonai Konstancia aragóniai királyi hercegnő fia
 
1204. augusztus 26.
Székesfehérvár
nem házasodott meg
1205. május 7.
Bécs
5 éves kora körül
19.
II. András
Jeruzsálemi András
1205. május 7.

1235. szeptember 21.
 
 
1176/77

III. Béla magyar király és Châtillon Anna antiókhiai hercegnő fia
 
1205. május 29.
Székesfehérvár
Meráni Gertrúd
1203 előtt
Courtenay Jolán
1215. február
Estei Beatrix
1234. május 14.
1235. szeptember 21.
59 éves kora körül
20.
IV. Béla
a második honalapító
1235. szeptember 21.

1270. május 3.
 
 
1206. november 29.

II. András magyar király és Andechs Gertrúd meráni hercegnő fia
 
1235. szeptember 25.
Székesfehérvár
Laszkarisz Mária
1220
1270. május 3.
Buda
63 évesen
21.
V. István

1270. május 3.

1272. augusztus 6.
 
 
1239. október 18.

IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária nikaiai császári hercegnő fia
 
1270. május 13.
Székesfehérvár
Kun Erzsébet
1253
1272. augusztus 6.
Csepel-sziget
32 évesen
22.
IV. László
Kun László
1272. augusztus 6.

1290. július 10.
 
 
1262. augusztus 5.

V. István magyar király és Erzsébet kun fejedelmi hercegnő fia
 
1272. szeptember 3.
Székesfehérvár
Anjou Izabella
1272. szeptember 5.
1290. július 10.
Körösszeg
27 évesen
23.
III. András
Velencei András
1290. július 10.

1301. január 14.
 
 
1265 körül
Velence

Árpád-házi István magyar királyi herceg és Morosini Tomasina velencei nemes hölgy fia
 
1290. július 23.
Székesfehérvár
Piast Fennena
1290
Habsburg Ágnes
1296. február 13.
1301. január 14.
Buda
36 éves kora körül
24.

Přemysl-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
Vencel
László
Cseh Vencel
1301. május

1305. október 9.
 
 
1289. október 6.
Prága

II. Vencel cseh és lengyel király és Habsburg Juta osztrák hercegnő fia
 
1301. augusztus 27.
Székesfehérvár
Piast Viola Erzsébet
1305. október 5.
Prága
1306. augusztus 4.
Alamóc
16 évesen
25.

Wittelsbach-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
Ottó
V. Béla
Bajor Ottó
1305. október 9.

1307. május
 
 
1261. február 11.
Burghausen

XIII. Henrik bajor herceg és Árpád-házi Erzsébet magyar királyi hercegnő fia
 
1305. december 5.
Székesfehérvár
Habsburg Katalin
1279 körül
Piast Ágnes
1309. május 18.
1312. szeptember 9.
Landshut
51 évesen
26.

Anjou-házSzerkesztés

Lásd még: Anjou-kor
Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
I. Károly
Károly Róbert
1308. november 17.

1342. július 16.
 
 
1288
Nápoly

Anjou Martell Károly calabriai herceg és magyar trónkövetelő és Habsburg Klemencia német királyi hercegnő fia
 
1301 tavasza
Esztergom
1309. június 15.
Buda
1310. augusztus 27.
Székesfehérvár
Halicsi Mária
1306 júniusa előtt
Piast Mária
1311 körül
Luxemburgi Beatrix
1318. szeptember
Piast Erzsébet
1320. július 6.
1342. július 16.
Visegrád
54 évesen
27.
I. Lajos
Nagy Lajos
1342. július 16.

1382. szeptember 10.
 
 
1326. március 5.
Visegrád

I. Károly Róbert magyar király és Piast Erzsébet lengyel királyi hercegnő fia
 
1342. július 21.
Székesfehérvár
Luxemburgi Margit
1347 május
Visegrád
Kotromanić Erzsébet
1353. június 20.
Buda
1382. szeptember 10.
Nagyszombat
56 évesen
28.
I. Mária

1382. szeptember 10.

1385. december. 31.
 
 
1371. április 14.
Buda

I. „Nagy” Lajos magyar és lengyel király és Kotromanić Erzsébet bosnyák hercegnő leánya
 
1382. szeptember 17.
Székesfehérvár
Valois Lajos
1385 tavasza

Luxemburgi Zsigmond
1385. november 1.
Buda
1395. május 17.
Buda
24 évesen
29.
II. Károly
Kis Károly
1385. december 31.

1386. február 24.
 
 
1345
Nápoly

Anjou Lajos durazzói herceg és Margit sanseverinói grófnő fia
 
1385. december 31.
Székesfehérvár
Durazzói Margit
1369. január 24.
Nápoly
1386. február 24.
Visegrád
41 évesen
30.
Anjou László
ellenkirály
1386. február 24.

1414. augusztus 6.
 
 
1377. február 15.
Nápoly

III. Károly nápolyi, magyar, albán és jeruzsálemi király és akháj fejedelem és Anjou Margit durazzói hercegnő fia
 
1403. augusztus 5.
Zára
Chiaromontei Konstancia
1390. augusztus 15.
Lusignan Mária
1403. február 12.
Enghieni Mária
1407. április 23.
1414. augusztus 6.
Nápoly
37 évesen
I. Mária

1387. március 31-től Zsigmonddal
1386. február 24.

1395. május 17.

 
 
1371. április 14.
Buda

I. „Nagy” Lajos magyar és lengyel király és Kotromanić Erzsébet bosnyák hercegnő leánya
másodjára nem
koronázták meg
Luxemburgi Zsigmond
1385. november 1.
Buda
1395. május 17.
Buda
24 évesen
31.

Luxemburgi-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
Zsigmond
1395. május 17-ig
I. Máriával

1387. március 31.

1437. december 9.
 
 
1361. február 11.
Burghausen

IV. Károly német-római császár és cseh király és Erzsébet pomerániai hercegnő fia
 
1387. március 31.
Székesfehérvár
Anjou Mária
1385. november 1.
Buda
Cillei Borbála
1405. december 6.
Székesfehérvár
1437. december 9.
Znojmo
69 évesen
31.

Habsburg-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
Albert

1437. december 18.

1439. október 27.
 
 
1397. augusztus 16.
Bécs

IV. Albert osztrák herceg és Wittelsbach Johanna Zsófia bajor–straubingi hercegnő fia
 
1438. január 1.
Székesfehérvár
Luxemburgi Erzsébet
1421. szeptember 28.
Pozsony
1439. október 27.
Neszmély
42 évesen
32.
Luxemburgi Erzsébet
régens
1439. október 27.

1442. december 19.
 
 
1409. október 7.
Visegrád

Luxemburgi Zsigmond magyar király és Cillei Borbála horvát-szlavón grófnő leánya
 
1438. január 1.
Székesfehérvár
Habsburg Albert magyar király
1421. szeptember 28.
Pozsony
1442. december 19.
Győr
33 évesen

Jagelló-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
I. Ulászló
Várnai Ulászló
1440. május 15.

1444. november 10.
 
 
1424. október 31.
Krakkó

II. Ulászló lengyel király és litván nagyfejedelem és Zsófia holszański hercegnő fia
 
1440. július 17.
Székesfehérvár
nem házasodott meg,
jegyese Habsburg Anna
1444. november 10.
Várna
20 évesen
33.

Habsburg-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
V. László
Utószülött László
1444. november 10.

1457. november 23.
 
 
1440. február 22.
Komárom

Albert német, magyar és cseh király és Luxemburgi Erzsébet német, magyar és cseh királyi hercegnő fia
 
1440. május 15.
Székesfehérvár
nem házasodott meg,
jegyese Valois Magdolna
1457. november 23.
Prága
17 évesen
34.

Hunyadi-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
I. Mátyás
Igazságos Mátyás
1458. január 24.

1490. április 6.
 
 
1443. február 23.
Kolozsvár

Hunyadi János magyar kormányzó és Szilágyi Erzsébet magyar nemes hölgy fia
 
1464. március 29.
Székesfehérvár
Podjebrád Katalin
1463. május 1.
Buda
Aragóniai Beatrix
1476. december 22.
Székesfehérvár
1490. április 6.
Bécs
47 évesen
35.

Jagelló-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
II. Ulászló
Dobzse László
1490. július 15.

1516. március 13.
 
 
1456. március 1.
Krakkó

IV. Kázmér lengyel király és litván nagyfejedelem és Habsburg Erzsébet osztrák hercegnő, német, magyar és cseh királyi hercegnő fia
 
1490. szeptember 18.
Székesfehérvár
Brandenburgi Borbála
1476. augusztus 20.
Odera-Frankfurt
Aragóniai Beatrix
1490. október 4.
Esztergom
Foix–Candale-i Anna
1502. szeptember 29.
Székesfehérvár
1516. március 13.
Buda
60 évesen
36.
II. Lajos

1516. március 13.

1526. augusztus 29.
 
 
1506. július 1.
Buda

II. Ulászló magyar és cseh király és Foix Anna candalei grófnő fia
 
1508. június 4.
Székesfehérvár
Habsburg Mária
1522. január 13.
Székesfehérvár
1526. augusztus 29.
Mohács
20 évesen
37.

Szapolyai-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
I. János

1526. november 10.

1540. július 17/21.
 
 
1487
Szepesvár

Szapolyai István nádor és Piast Hedvig tescheni hercegnő fia
 
1526. november 11.
Székesfehérvár
Jagelló Izabella
1539. március 2.
Székesfehérvár
1540. július 17/21.
Szászsebes
53 évesen
38.
II. János
János Zsigmond
1540. szeptember 13.

1571. március 10.
 
 
1540. július 7.
Buda

I. János magyar király és erdélyi vajda és Jagelló Izabella lengyel királyi hercegnő fia
nem koronázták meg
nem házasodott meg,
jegyese Wittelsbach Mária Anna
1571. március 14.
Gyulafehérvár
30 évesen
39.

Habsburg-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
I. Ferdinánd

1526. december 17.

1564. július 25.
 
 
1503. március 10.
Alcalá de Henares

I. „Szép” Fülöp kasztíliai király és II. „Őrült” Johanna kasztíliai királynő fia
 
1527. november 3.
Székesfehérvár
Jagelló Anna
1521. május 26.
Linz
1564. július 25.
Bécs
61 évesen
38.
Miksa

1564. július 26.

1576. október 12.
 
 
1527. július 31.
Bécs

I. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király és Jagelló Anna magyar és cseh királyi hercegnő fia
 
1563. szeptember 8.
Pozsony
Habsburg Mária
1548. szeptember 13.
Valladolid
1576. október 12.
Regensburg
49 évesen
39.
Rudolf

1576. október 12.

1608. június 25.
 
 
1552. július 18.
Bécs

I. Miksa német-római császár, magyar és cseh király és Habsburg Mária spanyol infánsnő fia
 
1572. szeptember 22.
Pozsony
nem házasodott meg
1612. január 20.
Prága
59 évesen
40.
II. Mátyás

1608. június 25.

1618. július 1.
 
 
1557. február 24.
Bécs

I. Miksa német-római császár, magyar és cseh király és Habsburg Mária spanyol infánsnő fia
 
1608. november 19.
Pozsony
Habsburg–Tiroli Anna
1611. december 4.
Bécs
1619. március 20.
Bécs
62 évesen
41.
II. Ferdinánd

1618. július 1.

1637. február 15.
 
 
1578. július 9.
Graz

II. Károly osztrák főherceg és Wittelsbach Mária Anna bajor hercegnő fia
 
1618. július 1.
Pozsony
Wittelsbach Mária Anna
1600. április 23.
Graz
Gonzaga Eleonóra
1622. február 4.
Innsbruck
1637. február 15.
Bécs
58 évesen
42.
III. Ferdinánd

1637. február 15.

1647. április 2.
 
 
1608. július 13.
Graz

II. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király és Wittelsbach Mária Anna bajor hercegnő fia
 
1625. december 8.
Sopron
Habsburg Mária Anna
1631. február 20.
Bécs
Habsburg Mária Leopoldina
1648. július 2.
Linz
Gonzaga Eleonóra
1651. április 30.
Bécsújhely
1657. április 2.
Bécs
48 évesen
43.
IV. Ferdinánd

1647. június 16.

1654. július 9.
 
 
1633. szeptember 8.
Bécs

III. Ferdinánd német-római császár, német, magyar és cseh király és Habsburg Mária Anna spanyol infánsnő fia
 
1647. június 16.
Pozsony
nem házasodott meg
1654. július 9.
Bécs
20 évesen
44.
I. Lipót

1657. április 2.

1705. május 5.
 
 
1640. június 9.
Bécs

III. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király és Habsburg Mária Anna spanyol és portugál infánső fia
 
1655. június 27.
Pozsony
Habsburg Margit Terézia
1666. december 12.
Bécs
Habsburg Klaudia Felicitász
1673. október 15.
Graz
Pfalz–Neuburgi Eleonóra
1676. december 14.
Passau
1705. május 5.
Bécs
64 évesen
45.
I. József

1705. május 5.

1711. április 17.
 
 
1678. július 26.
Bécs

I. Lipót német-római császár, magyar és cseh király és Wittelsbach Eleonóra pfalz–neuburgi hercegnő fia
 
1687. december 9.
Pozsony
Hannoveri Vilma Amália
1699. február 24.
Bécs
1711. április 17.
Bécs
32 évesen
46.
III. Károly

1711. április 17.

1740. október 20.
 
 
1685. október 1.
Bécs

I. Lipót német-római császár, magyar és cseh király és Wittelsbach Eleonóra pfalz–neuburgi hercegnő fia
 
1712. május 20.
Pozsony
Welfi Erzsébet Krisztina
1708. augusztus 1.
Barcelona
1740. október 20.
Bécs
55 évesen
47.
II. Mária
Mária Terézia
1740. október 20.

1780. november 29.
 
 
1717. május 13.
Bécs

VI. Károly német-római császár, magyar és cseh király és Welfi Erzsébet Krisztina braunschweig–wolfenbütteli hercegnő lánya
 
1741. június 25.
Pozsony
Lotaringiai Ferenc István
1736. február 12.
Bécs
1780. november 29.
Bécs
63 évesen
48.

Habsburg–Lotaringiai-házSzerkesztés

Uralkodó
Uralkodási ideje
Portré Címere Született
Felmenői
Koronázása Házastársa Elhunyt
II. József
Kalapos József
1780. november 29.

1790. február 20.
 
 
1741. március 13.
Bécs

I. Ferenc István német-római császár és Mária Terézia osztrák főhercegnő, magyar és cseh királynő fia
nem koronázták meg
Bourbon–parmai Izabella
1760. október 6.
Bécs
Wittelsbach Mária Jozefa
1765. január 23.
Bécs
1790. február 20.
Bécs
48 évesen
49.
II. Lipót

1790. február 20.

1792. március 1.
 
 
1747. május 5.
Bécs

I. Ferenc István német-római császár és Mária Terézia osztrák uralkodó főhercegnő, magyar és cseh királynő fia
 
1790. november 15.
Pozsony
Bourbon Mária Ludovika
1765. augusztus 5.
Innsbruck
1792. március 1.
Bécs
44 évesen
50.
I. Ferenc

1792. március 1.

1835. március 2.
 
 
1768. február 12.
Firenze

II. Lipót német-római császár, magyar és cseh király és Bourbon Mária Ludovika spanyol infánsnő fia
 
1792. június 6.
Buda
Bourbon–Szicíliai Mária Terézia
1790. augusztus 19.
Bécs
Habsburg–Estei Mária Ludovika
1808. január 6.
Bécs
Wittelsbach Karolina Auguszta
1808. január 6.
Bécs
1835. március 2.
Bécs
67 évesen
51.
V. Ferdinánd
Jóságos Ferdinánd
1835. március 2.

1848. december 2.
 
 
1793. április 19.
Bécs

I. Ferenc osztrák császár, magyar és cseh király és Bourbon Mária Terézia nápoly–szicíliai királyi hercegnő fia
 
1830. szeptember 28.
Pozsony
Savoyai Mária Anna
1831. február 27.
Bécs
1875. június 29.
Prága
82 évesen
52.
I. Ferenc József

1848. december 2.

1916. november 21.
 
 
1830. augusztus 18.
Bécs

Habsburg–Lotaringiai Ferenc Károly osztrák főherceg és Wittelsbach Zsófia bajor királyi hercegnő fia
 
1867. június 8.
Buda
Wittelsbach Erzsébet
1854. április 24.
Bécs
1916. november 21.
Bécs
86 évesen
53.
IV. Károly
Boldog Károly
1916. november 21.

1918. november 13.
 
 
1887. augusztus 17.
Persenbeug-Gottsdorf

Habsburg–Lotaringiai Ottó Ferenc osztrák főherceg és Wettin Mária Jozefa szász királyi hercegnő fia
 
1916. december 30.
Budapest
Bourbon–parmai Zita
1911. október 21.
Schwarzau
1922. április 1.
Funchal
34 évesen
54.

1918. november 13-án az eckartsaui nyilatkozatában IV. Károly király lemondott az államügyekben való részvételi jogáról, november 16-án pedig Budapesten kikiáltották az első magyar köztársaságot. Az őszirózsás forradalom és a Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után visszatérő ellenforradalmi[1] rendszer előbb helyreállította a királyságot, amelynek keretében 1920. március 1-jén kormányzóvá választották Horthy Miklóst. Károly többször is kísérletet tett a hatalom visszaszerzésére, ám 1921. november 6-án kimondták – immár végleges érvénnyel – a Habsburg–Lotaringiai-ház trónfosztását.

A Magyar Királyság tehát 1918-ban megszűnt, majd két évvel később újjáalakult. Uralkodó hiányában az államfői posztot sorban Horthy Miklós kormányzó, Szálasi Ferenc nemzetvezető, végül Miklós Béla ideiglenes államfő töltötték be.

A leghosszabb ideig uralkodó magyar királyokSzerkesztés

Uralkodó Uralkodásának Időtartam
Kezdete Vége Nap Év, nap
1. I. Ferenc József 1848. december 2. 1916. november 21. 24 825 67 év, 355 nap
2. Zsigmond 1387. március 31. 1437. december 9. 18 515 50 év, 253 nap
3. I. Lipót 1657. április 2. 1705. május 5. 17 564 48 év, 33 nap
4. I. Ferenc 1792. március 1. 1835. március 2. 15 705 43 év, 1 nap
5. I. Lajos 1342. július 16. 1382. szeptember 10. 14 666 40 év, 56 nap
6. II. Mária 1740. október 20. 1780. november 29. 14 650 40 év, 40 nap
7. I. István 1000. december 25. 1038. augusztus 15. 13 747 37 év, 233 nap
8. I. Ferdinánd 1526. december 17. 1564. július 25. 13 735 37 év, 221 nap
9. IV. Béla 1235. szeptember 21. 1270. május 3. 12 643 34 év, 232 nap
10. I. Károly 1308. november 17. 1342. július 16. 12 294 33 év, 241 nap

A legrövidebb ideig uralkodó magyar királyokSzerkesztés

Uralkodó Uralkodásának Időtartam
Kezdete Vége Nap
1. II. Károly 1385. december 31. 1386. február 24. 55
2. III. László 1204. november 30. 1205. május 7. 158
3. Ottó 1305. október 5. 1307. május kb. 599
4. Albert 1437. december 18. 1439. október 27. 678
5. IV. Károly 1916. november 21. 1918. november 13. 722
6. II. Lipót 1790. február 20. 1792. március 1. 740
7. V. István 1270. május 3. 1272. augusztus 6. 826
8. I. Béla 1060. december 6. 1063. szeptember 11. 1 009
9. Sámuel 1041. szeptember 1044. július 5. kb. 1 029
10. I. Géza 1074. március 14. 1077. április 25. 1 138

KormányzókSzerkesztés

IdőképSzerkesztés

Eckartsaui nyilatkozatKiegyezésPozsareváci békeSpeyeri szerződésMohácsi csataI. IstvánHonfoglalásOszmán szultánok listájaHabsburg–Lotaringiai-házErdélyi fejedelmek listájaHabsburg-házSzapolyai-házHorthy-korszakHabsburg–Lotaringiai-házA vegyesházi királyok koraAnjou-házInterregnumÁrpád-ház 

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. Az ellenforradalmi jelzőt a Horthy-korszak vezető politikusai (is) magukénak vallották, a kormányzótól, Bethlen Istvánon és Teleki Pálon keresztül Gömbös Gyuláig.

ForrásokSzerkesztés

IrodalomSzerkesztés

  • Királyok könyve: Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Szerk. Horváth Jenő. Budapest: Helikon. 2004 – 7., jav. kiad.
  • Korai magyar történeti lexikon : 9–14. század. Főszerk. Kristó Gyula. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1994. ISBN 963 05 6722 9
  • Magyarország uralkodói. Budapest: Pannonica. 2003. = Magyar Századok. ISBN 963-9252-60-3
  • Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott: Uralkodók táblái a világtörténelemhez: Császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Budapest: Magyar Könyvklub. 2003. ISBN 963-547-849-6 – a Magyarországra vonatkozó részt Pálinkás Mihály állította össze.
  • Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Budapest: Pannonica. 2002.
  • Vég Gábor: Magyarország királyai és királynői. Budapest: Maecenas. 1997 – 4. bőv., jav. kiad.