Festetics család

A tolnai gróf, illetve herceg Festetics család szláv eredetű régi magyar nemesi család. Egyes okiratokban Festetich alakban szerepel, de a Ferstecsics formával is találkozhatunk.

A Festetics család címere
Gróf tolnai Festetics György (17551819)
Gróf Széchényi Ferencné tolnai Festetics Julianna (17531824) grófnő
Herceg tolnai Festetics Tasziló (18501933)

Története

szerkesztés

Horvátországi, mégpedig turopoljei származású család. Első ismeret őse Festetics János a 16. század végéről. A köznemesi származású család II. Mátyástól kapott nemesi címerlevelet. Magyarországon először Festetics Pál, a 17. század közepén, aki 1634-től haláláig, 1640-ig gróf németújvári Batthyány Ádám németújvári tiszttartója volt. Előnevét a Tolna vármegyei Tolnáról vette, mégpedig úgy, hogy feleségül vette tolnai Bornemissza Erzsébetet, s vele kapta a tolnai birtokot is. Az ő fia kisunyomi Bornemissza Erzsébettől, Festetics Pál (16401720)[1] dunáninneni főkapitány volt, aki 1689. december 29-én pallosjogot kapott I. Lipót magyar királytól.[2] Az uralkodó szintén adományozott Pálnak 1698. május 6-án adó- és vámmentességet, valamint nemes telket.[3] Családnevét Fersteticsként (esetleg Ferszetics, Firstatics) írták le. Első neje, Toldy Anna (†1684) 6 gyermeket adott neki, azonban korán elhunyt.[1]

Festetics Pál és második felesége, Fitter Erzsébet (†1711)[1] fia Festetics Kristóf (16961768) a helytartótanács tanácsosa volt. Kristóf 1738. január 27-én birtokadományban részesült. III. Károly magyar király neki adományozta a Vas vármegyei Oszko, Pály és Kispály, a Zala vármegyei Petendi, valamint a Somogy vármegyei Rád földbirtokokat, amelyek felesége mezőszegedi Szegedy Judit családja révén jutottak a kezébe magszakadás miatt.[4] Röviddel ezután, 1739. június 9-én Festetics Kristóf Somogy vármegyei alispánja és testvére Festetics József új adományt szereztek. A Somogy vármegyei balatonkeresztúri, csoltai, oszlár-koszlári, alapafőlde-erdőallai földbirtokok lettek részei a családi vagyonnak.[5] Azonban a legnagyobb birtokszerzés 1741. szeptember 25-én következett be, amikor Mária Terézia magyar királynő adományozott egy 32 Zala vármegyei (köztük Keszthelyen is) földbirtokból álló és 18 földbirtokból álló Vas vármegyei földbirtokcsoportot, magszakadás miatt.[6] A királynő 1741. október 16-án kegyúri jogot is adományozott Festetics Pálnak.[7] Az úrbérrendezés korában, Festetics Kristófnak 47 úrbéri földbirtoka volt, összesen 23 478 úrbéri holdja, 1269 jobbágya, 449 zsellére és 192 házatlana.[8] Az ő fia, Festetics Pál, már önálló igen hatalmas földbirtokosként, 30 úrbéri birtokkal rendelkezett, összesen 11 976 úrbéri holddal, 753 jobbággyal, 646 zsellérrel és 158 házatlannal.[9]

Mária Terézia 1772. február 24-én adományozott grófi címet Festetics Pálnak és gyermekeinek. Festetics Pál feleségül vette nagybossányi Bossányi Juliannát (17341805), nagybossányi Bossányi Imre (17061781) alországbíró és Korláthköy Éva (17111798) lányát. Az igen tehetős nagybossányi Bossányi Imre szintén felemelkedett Mária Terézia korában, és ő maga 1774. december 12-én grófi rangot kapott.[10] Pál és Bossányi Julianna gyermekei között: gróf Széchényi Ferencné gróf tolnai Festetics Julianna (17531824), gróf Széchenyi István édesanyja, és gróf tolnai Festetics György (17551819), a keszthelyi Georgikon alapítója.

Festetics György felesége jakabházi Sallér Judit (17661829),[11] jakabházi Sallér István (17261789) nádori ítélőmester[12] és felsőmotesici és kesselőkői Motesiczky Judit (1737–1796)[13] lánya volt.[14][15] Sallér Judit nagyanyja jakabházi Sallér Istvánné nemes Nádasdy Klára (1685–1765) révén a Festetics család újabb birtokadományban részesült magszakadás miatt.[16]

Festetics György és jakabházi Sallér Judit fia gróf tolnai Festetics László (17851846) várkapitány, földbirtokos, aranykulcsos, császári és királyi kamarás volt. Az ő neje Hohenzollern-Hechingeni Josefine hercegnő (17901856) volt. Egyik gyermekük gróf tolnai Festetics György (1815–1883) Vas és Zala vármegyeispánja, a király személye körüli miniszter, belső titkos tanácsos, koronaőr, királyi főudvarmester. Festetics György feleségül vette monyorókeréki és monoszlói gróf Erdődy Eugéniát (18261894), akitől származott gróf (majd herceg) tolnai Festetics Tasziló. 1911. június 21-én[17] magyar hercegi rangot kapott főméltóságú címmel. A családnak két főága és több alága létezik. Jelenleg Ausztriában élnek.

Festetics XI. Pál (*1968) a Festetics család legifjabb ágának jelenlegi feje. Édesapja Festetics Antal, édesanyja Gertrud Steindl, két leánytestvére van. Idős édesapja után jelenleg ő vezeti a család ügyeit. Bécsben él.

A dégi ág képviselői

szerkesztés

Az eddig ismert családfa

szerkesztés

Ferstecsics Lukács, (†1637. október 10. előtt); neje: Szakmárdy Katalin

Jelentősebb családtagok

szerkesztés

Híres birtokaik

szerkesztés
 1. a b c http://genealogy.euweb.cz/hung/festet1.html#PK
 2. A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 20. kötet – 245–246. oldal
 3. A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 24. kötet – 545–547. oldal
 4. A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 38. kötet – 25–26. oldal
 5. A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 38. kötet – 234–235. oldal
 6. A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 39. kötet – 283–294. oldal
 7. A 57 – Magyar Kancelláriai Levéltár – Libri regii – 39. kötet – 333–334. oldal
 8. Fónagy Zoltán (2013): A Nemesi Birtokviszonyok az Úrbérendezés Korában. Adattár II. MTA. Budapest (944–945. o.)
 9. Fónagy Zoltán (2013): A Nemesi Birtokviszonyok az Úrbérendezés Korában. Adattár II. MTA. Budapest (945. o.)
 10. http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLsegedl_07/?query=SZO%3D%28boss%C3%A1nyi%20imre%29&pg=112&layout=s
 11. https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VCH7-CPQ
 12. http://library.hungaricana.hu/hu/view/PRGYK_ActaP_2013/?query=SZO%3D(sall%C3%A9r%20judit)&pg=190&layout=s
 13. 396. Motesiczky Judit gyászbeszéde. Kugi blogja. (Hozzáférés: 2016. február 13.)
 14. Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II. kötet, Heraldika kiadó (443. o.)
 15. http://library.hungaricana.hu/hu/view/Balatonvidek_1900_2/?query=SZO%3D(sall%C3%A9r%20judit)&pg=202&layout=s
 16. Archivált másolat. [2016. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 29.)
 17. K 19 – Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Királyi könyvek – 72. kötet – 653–655. oldal
 18. http://genealogy.euweb.cz/hung/festet1.html
 19. Archivált másolat. [2008. április 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. november 23.)
 20. Budapest, 13. kerület Halotti anyakönyv, 231/1946. folyószám. Familysearch.org