Wikipédia:Kocsmafal (javaslatok)/Archív37

Commons és species a tacoboxokban

Remélem jó helyen járok. Szeretném kérni, hogy valaki botmaster egy bottal javíttassa ki az ilyen jellegű hibákat. A hiba forrása: a taxobox2-nek van wikicommons és wikispecies paramétere, ebbe kéne átrakni a species és commons linkeket, mert ha sablonnal vannak odarakva, akkor - mint a linken látható - vastaggal szedi az egész cikket.

Drhlajos vita 2008. november 7., 10:26 (CET)[]

A sablonban van a hiba, csak nem a wikicommons- és species linkkel van a baj, hanem a binomial értéke körül kell kiszedni a két ''-t. Dani (vita) 2008. november 7., 10:52 (CET)[]
Ha simán van a sablon, a commons és species alsablonok nélkül, akkor minden OK, ha paraméterként adom meg, akkor is jó, de ha a kis sablonokat linkelet, akkor vág tönkre minden– Drhlajos vita 2008. november 7., 13:22 (CET)[]
Hidd el, hogy az a két '' miatt lett félkövér a szöveg :-). A commons- és species sablonok önmagukban vagy nem csinálnak semmit, vagy 100% szélességűvé teszik a táblázatot, félkövér szöveget viszont nem eredményeznek. Dani (vita) 2008. november 7., 15:05 (CET)[]

Kék szúnyogkapó

Sziasztok!

Gondolom véletlenül a Sármányfélék/Sporophila caerulescens-re lett belinkelve a Kék szúnyogkapó adatlapja.

Gyuri

Tett valaki hozzáértő ez ügyben valamit?
WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. november 11., 20:19 (CET)[]

Javaslat a magyar származású szócikkek tárgyában

 • Az alábbi sorokat az Elie Wiesel nevű romániai magyar-zsidó, Nobel díjas író kapcsán vetettem le, amely jó példa, afféle "állatorvosi ló" az ügy megértéséhez:

magyar - nem magyar kérdés. 1990 előtti lexikonszerkesztés egyik kulcskérdése volt, a magyar származású, avagy magyarnak titulált személyek besorolási "jogviszonya". Amerikában Elie Wiesel, mint magyar-zsidőt emlegetik sokan. Magyar iskolában tanult, igaz, magyar-zsidó iskolában. Máramarosszigeten, ahol akkoriban a többség magyarul kommunikált, piacokon, és a közéletben, a kevés számú magyar-többségű települési környezetben. Máramarossziget Temesvárhoz, Nagyváradhoz, vagy délvidéki Nagybecskerekhez hasonlóan afféle multikulturájú közeg volt, magyarokkal, örményekkel, zsidókkal, románokkal, svábokkal, bolgárokkal akik egy helyen laktak, éltek, kereskedtek. Tiszteletben tartották egymást, és egymás szokásait, annak ellenére is, hogy logikusan inkább mindenki a sajátjukkal töltötte szabadidejét. De az Örmény kávéházban mindenkit szívesen láttak, akárcsak a bolgár zöldségesnél, vagy a sváb borbélynál, vagy a zsidó boltosnál...stb. Wiesel karriert külföldön csinált, idegen nyelveken.

Amerikában többen csodálkoznak, hogy a "magyaroknak, mi a bajuk Wiesel-lel, miért nem kell Nekik?" Lengyelországban, akik ott született, vagy identitása szerint oda tartozó, az lengyel. Tudom és értem a a bizonytalanság okát, de nem kellene elgondolkodni egy alapvetően 1990 előtti politikai identitású, és indíttatású felfogás átgondolásán? Hiszen a politikai közélet is hemzseg a magyar-nem magyar kérdéskörtől. Még magyarabb, legmagyarabb. Elég "vicces" egy kis nemzettől persze... Vannak akik, itthon csináltak karriert, vannak akik külföldön értek el sikereket. Ha külföldön élt, át kellett gondolnia, milyen néven teszi ezt, mert sokak neve kiejthetetlen idegen közegben. Külhonban bevett szokás, hogy közéleti személyek, ismert emberek nem saját anyakönyvezett néven, hanem felvett művésznéven, afféle stage-name-ként üzemeletett néven váltak ismertté. De ezek egyike sem magyarságuk megtagadása, hanem a szükség hozta valami, amivel éltek egyesek. Sok millió (!) magyar vándorolt ki az USA-ba, Canadába, Dél-Amerikába stb. megélhetési, vagy éppen politikai ellehetetlenülés okán. Idegen országban kell, kellett helytállniuk, onnan felőlük nézve pedig "disszidálásuk után" leírják rendre őket, csak magyar származású jelzőt kaphatnak jobb esetben, vagy mint jelen esetben még azt sem. Mert egy jellegzetesen kelet-európai szituációt néhány lexikonszerkesztő - a helyzet bonyolultsága okán nehezen - lát át.

Az identitás kérdésében pedig felül kéne emelkedni, a korábbi tendenciákon - közös megegyezéssel - ha lehetséges ez - hogy aki, magyarnak tartja magát, itt született, vagy rokoni kapcsolatai révén kötődik az anyaországhoz, az mondódjék ki, tartozzon ide, vagy ide is, mint jelen esetben Wiesel-nél. Pl.: XY olyan romániai magyar-zsidó család leszármazottja, aki... "A Kárpátok ölén születtem, csodáltam tanáraimat, félénkem imádtam Istenemet..." stb. olyan Wiesel sorok, amelyeket magyarul vetett papírra, az akit a magyar Wiki nem sorolt a az emigráns magyarokhoz. Úgy érzem központi kérdéskör, amelyet feszegetek, túl nagy jelentősége nincs is idehaza nekünk, de akik kint élnek, számukra egy fontos dolog ez, az összetartozás jelzésértékű melegsége, hogy a haza gondol ránk, gondol nagyjainkra. Sok egyszerű, hétköznapi életet élő emigráns számára egyfajta példaértékű világítótorony, az, hogy voltak közöttünk ügyesebbek, talpraesettebbek, akik sokra vitték, és voltak, akik "csak" a dolgukat végezték egy ditroiti autógyár szerelőcsarnokában. Szívszorító, ahogy elengedjük itthonról ezeket a cérnavékony szálakat, amelyeknek pusztán elvi, és egységes állásfoglalást igénylő jelentőségük van. Anyagiakban nincs kihatása, de ha sok honfitársunk közül, akik kint élnek azt látják, hogy idehaza számont tartjuk másutt élő fiainkat, megbecsüljük őket... akkor annak jó értelembe véve beláthatatlan hatásai volnának. Egyébiránt Wieselt úgy soroljuk itt a magyar Wikiben, ahogy a lektorok jónak tartják, pusztán egy kulcskérdésre kívántam felhívni a figyelmet, ami megoldatlan maradt 1990 után is. Szerény véleményem szerint pedig újra kellene gondolni a kérdést.– Taki 2008. november 9., 08:11 (CET)

Javaslatot teszek az egységes és korszerűbb szemlélet kialakítására:

A korábbi 1990 előtti időszakból gyökerező, de korábban is meglévő felfogás szerint, a Magyarország, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia területén született, de onnét eltávozott, külföldön sikereket elérő személyek esetében, a korábban használatos "magyar származású" rosszkicsengésű, leválasztó jelző használata helyett, inkább a külföldön is megszokott, sokkalta egyértelműbb jelző használatát javaslom: pl.: amerikai-magyar író, költő, szobrász, színész...stb. Ahol a sorrend jelölné a működésének zömét kitevő országot. Ha Amerikában működött első sorban akkor az amerikai jelző kerülne előre, ha másodlagosan, akkor fordított sorrendben. Lenne tehát amerikai-magyar, vagy magyar-amerikai a példánál maradva.

Azon esetben, akik már amerikában születtek, magyar szülők/ szülő által, akkor az "első-genereációs amerikai-magyar" jelző használata elég pontosan kijelöli adott esetben az illető identitását. Ha a nagyszülők magyarok, vagy a nagyszülők is már amerikai állampolgárok voltak, magyarként, akkor másod/harmad-generációs jelző használata válna lehetségessé. A "magyar származású" jelző ezen esetekben is kerülendő lenne, bár bevett dolog a használata, hiszen lehet ezer ellenpéldát is hozni jól tudom. Schöpflin Aladár már az 1930-as lexikonjaiban használta ezt a jelző a kint születettekre, vagy akik kint csináltak karriert, azokra, sőt az 1960-as években akik elhagyták az országot, vagyis "disszidensek" voltak, azokkal szemben automatizmussal a "szocialista haza megtagadása" volt a vád, nekik is ezért inkább a magyar származású jelzőhasználat volt illdomos.

Sokan megütközéssel vehetik azt, hogy miért eme felvetés? De higyjétek el, hogy kintről nézve (idehaza élek!) ennek egészen más hatása van. Afféle idetartozás érzetet kelt, és ugyanakkor minden a "helyén van kezelve" jó magyartalan kifjezéssel élve. Egy ilyesfajta - tudom sok bonyodalmat okoz visszafelé az átírása - szemlélet mód megerősödése, egyfajta és jó értelmbe vett nemzeti egység kialakulását is megcélozó elvi elképzelés, a tudomány, a lexikonszerkesztés szintjén helyére teszi azt, amit a különböző korok politikusai elég rendesen szétziláltak. Valahol ilyen helyen elindult egységes szemlélet tudna szép lassan visszahatni a társadalom széles réteigeire, és a kor mindenkori politikusaira egyaránt. Rossz hasonmlattal élve, az egykori varrósdoboz ezerfelé szétguruló tagjai ismét egyhelyre tartoznának, a varrósdobozba, ahova valók is egyébként.

A kérdés sokkalta élőbb, mint sem azt gondolnánk, hiszen napjainkban is sok tízezer honfitárunk választja a nagyvilág országait ideiglenes/vagy állandó honának, és itthonról névze őket folyvást leválasztjuk a hazai kultúrkör törzséről. Pedig attól még magyarok, magyarul számolnak, írnak naplóikba, telefonálnak barátaikkal, még ha idegen nyelven is írnak esszét, tudományos értekezést, csinálnak filmet...stb. Egyszerűen felül kellene emelkedni a korábbi személetmódokon, és egy kicsit korszerűbb XXI. századi megközelítésben szemlélni a dolgok folyását. Ti mit gondoltok erről? Rossz ez a felvetés, avagy követendő? ...Vagy hagyjuk a bevált régit? Üdv: – Taki 2008. november 9., 09:18 (CET)

Jó a kérdés, de kérlek, tagold jobban, amit írsz, mert így nehéz elolvasni. Szalakóta vita 2008. november 9., 20:03 (CET)[]
Találkoztam egy magyar származású finnel itt a Wikipédiában. Először azt hittem, hogy magyar, aztán kiderült, hogy csak az egyik szülője volt az. Támogatom a dolgot, már csak a megtévesztés elkerülése végett. Szalakóta vita 2008. november 9., 20:03 (CET)[]
A "ki a magyar" kérdése sokakat foglalkoztatott már, határokon innen és focimeccseken túl.
A téma szerelmesei szerint "kozmopoliták" stb. azok, akik számára nem az a meghatározó, hogy apu-anyu magyar volt-e vagy sem.
Van egy egyszerű megközelítés, emberi jogi alapon: akkor magyar, ha annak vallja magát.
Az "amerikai-magyar" meg hasonló nyelvi lelemények semmivel sem jobbak annál, mintha megadnánk: születi milyen származásúak és ő milyen állampolgár.
Egy lexikonban nem olyan mélyenszántó elemzésekre van szükség, mint Takié, aki szerint erről is azok tehetnek (ez a divat még egy darabig tart, de vesd össze: Brian élete, Mit adtak nekünk a rómaiak?)
A XXI. századi modernitás pedig nem egyenlő az 1920-1944. november 15-ig tartó korszak másolásával.--Linkoman vita 2008. november 9., 20:12 (CET)[]

Linkomannal alapjában egyetértve:

 • magyar az, aki magyarnak tartja magát. Zsidó az, aki annak tartja magát. Magyar zsidó az, aki annak tartja magát (azért jó a wieseles példa, mert rámutat az elfogadandó kettős identitás lehetőségére).
 • amerikai magyar az, aki Amerikában él, és magyarnak tartja magát. Izraeli magyar zsidó az, aki Izraelben él, és magyar zsidónak tartja magát.
 • magyar származású amerikai az, ki amerikainak tartja magát, de viszonylag közeli felmenői között volt(ak) magyar(ok) — megállapodás kérdése, hogy milyen arányt fogadunk el.
 • magyar származású amerikai az is, akinek ennél a megállapított aránynál kevesebb magyar felmenője volt, de ő maga számon tartja őket (magyar származásúnak tartja magát).

Ennek a megközelítésnek két nagy előnye van:

 • kevéssé szubjektív;
 • egyszerű rendszerezést tesz lehetővé.

Ezen az alapon Eli Wiesel magyar származású amerikai zsidó.

 • P/c vita 2008. november 9., 22:05 (CET)[]

szerk.ütk.után.(Ki tudja, hova lett az első verzióm). Mint idegenbe szakadt hazánkfia, Takival mélyen egyetértek. (Idetévedtem egy percre, de megérte; felfedeztem, hogy vannak még akik őszintén szimpatizálnak a külföldön élő magyarokkal.) Linkomannak igaza van, ez egy érzelmi kérdés, aminek egy lexikon céljához/funkciójához sok köze nincs. Taki értekezése inkább azokat a Wikiszerkesztőket kellene hogy elgondolkoztassa, akik ellenszenvvel fogadják külföldi honfitársaik közreműködését, "hogy mernek ezek beleszólni a mi dolgainkba" felkiáltással. Saját tapasztalatból beszélek. Különböző megfogalmazásban ezt kétszer is megkaptam a magyar Wiki berkeiben. Mindenkinek a legjobbakat, Vándormadár vita 2008. november 9., 23:24 (CET)[]

Itt Taki! Szóval igazatok van, túlkomplikáltam a dolgot... de egy biztos, nem az 1920-1944 közti időszak elveivel felvértezve, hanem pusztán csak jóakaratból. Bocs mindenkitől.– Taki 2008. november 10., 08:42 (CET)

Kedves Taki, semmi okod bocsánatot kérni, sőt, le a kalappal, hogy egyáltalán törődsz a témával. Manapság ilyen emberekre van szüksége a világnak, ami nemcsak számítógépekből és technológiából és lexikonokból áll. Üdvözlettel, Vándormadár vita 2008. november 10., 18:06 (CET)[]


Kategóriák

Még egy kérdés felvetődik ezzel kapcsolatban: kategorizálhatjuk-e magyar-amerikainak, aki a KuK akkor magyar fennhatóságú (ma román fennhatóságú) területén született és német nemzetiségűnek vallotta magát?
Nekem egyébként a fő problémám magával a kategorizálás kényszerrel van. Szerintem a legjobb lenne, ha a ritkán egyszerű körülményeket a cikkekben leírnánk, és a kategorizálástól eltekintenénk.
WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. november 10., 10:22 (CET)
[]

Szerintem a kategóriáktól nem kellene eltekinteni, éppen ellenkezőleg: bátrabban kellene őket használni. A kategóriákat nem szigorúan hierarchikus családfaként kellene kezelni, hanem címkeként, mindenre annyit téve, amennyi rá való. Miért ne lehetne simán amerikai és magyar író valaki egyszerre? Vagy amerikai és külföldön élő magyar. Vagy akármi. – Peyerk vita 2008. november 10., 10:43 (CET)[]

Kedves Karmela!

Ha németnek vallotta magát, akkor ő egy Magyarországról/ErdélybőlFelvidékről/Kárpátaljáról/Vajdaságból/kitudjahonnan elszármazott amerikai német. Az ilyen esetekben kiváltképp tudnék örülni annak, ha származási helyét csak akkor neveznénk Magyarországnak, ha az jelenlegi államhatárainkon belül esik — az egyéb országrészek fenti példákkal illusztrált megnevezései sokkal pontosabban adják vissza a körülményeket. – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Pásztörperc (vitalap | szerkesztései)

Egy ilyen témájú vita éppen folyamatban van: Vita:Johnny Weissmüller#Neve és nemzetisége. A angol wikipédiából kiderül, hogy a csecsemő Weissmüllert a magukat (a hajóbejegyzéssel dokumentáltan) német nemzetiségű magyar állampolgárnak valló szülei vitték Amerikába, az is, hogy egyes források szerint a mai Románia, más források szerint a mai Szerbia területén született. Saját maga pedig igyekezett eltusolni, hogy nem Amerikai születésű. Nálunk minderről egy szó sincs, csak a kategória áll ott csupaszon: magyar-amerikai.

Prokrusztész-ágyként működnek a kategóriáink.

WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. november 11., 18:43 (CET)
[]

Wikimuzeológiai lapok

A fent említett link alatt található néhány - szerintem - törölhető lap. A közönség/közösség segítségét kérem. Mit tegyünk velük?
Üdvözlettel - Dorgan labor 2008. november 9., 20:45 (CET)[]

Szerintem elfér a wikin: ellenőrizni kell, hogy mindegyiken legyen inaktív címke. Némelyik egy szociológus kutatónak jól jöhet még. – Rodrigó 2008. november 9., 21:20 (CET)[]

Szvsz 1, "az elfér" nem indok (ilyen erővel nagyon sok minden elférne még), 2, pl. a ref sablon minek egy szociológusnak??? Ne vicceljünk már, komolyan! – OrsolyaVirágExtracted pink rose.pngHardCandy 2008. november 9., 21:29 (CET)[]
Az a baj, hogy pl. a {{refvége}}(?), {{törlés-régi}}(?) sablonok, valamint pl. a Wikipédia:Upload log nem sok mindent mond egy szociológus számára. Én már korábban is javasoltam ezek törlését (a sablonokét, meg a logokat stb.). Ez nem az „elfér-e a wikin” kérdése. Dani (vita) 2008. november 9., 21:26 (CET)[]
Szerintem igenis maradjanak: amíg megvannak, addig ki lehet őket vonni a kutatásokból, ha már nem lesznek akkor még akkor se lehetne bevonni őket, ha valaki fontosnak tartaná őket. – Dami vita 2008. november 9., 21:31 (CET)[]
Másrészt, nem csak a szociológusokra kell gondolni amikor a wiki kutatására gondolunk. – Dami vita 2008. november 9., 21:34 (CET)[]
A {{refvége}}(?) nyomai ott vannak minden referálás allapon. Substolva. Dani (vita) 2008. november 9., 21:45 (CET)[]

Kérdés: van-e velük gond? Okoz-e problémát az, hogy léteznek? Ha nem, akkor nem látok okot a törlésre, egészen addíg amíg világosan jelezve van az, hogy már nem használjuk. Hozzám hasonló 2006-os generáció például innen tudja meg, hogy mi is volt az a porta, és lehet hogy a most regisztráltak már a referálásról sem tudják, hogy mi az. Miért tagadnánk meg tőlük a lehetőséget, hogy lássák a múlt darabjait - legalább vitrinben? – Burrows vita 2008. november 9., 21:35 (CET)[]

Pár hónapja még azon tanakodtunk, hogy a wp tárhely-e avagy sem, mennyi allap legyen, mit tartalmazzon, stb ... Ezzel a hozzáállással szerintem egy lapot sem kéne törölnünk, hiszen: ... Miért tagadnánk meg tőlük a lehetőséget, hogy lássák a múlt darabjait - legalább vitrinben? ... :) - Dorgan labor 2008. november 9., 21:47 (CET)[]
Megint más egy önjelölt rockzenkar, egy kitalált ország, a kakaókedvő szerkesztők kategóriája és a nemlétező színész, mint a wiki életéhez szervesen kötődő, egykor fontos szerepet betöltő közösségi sablon/lap. – Burrows vita 2008. november 9., 21:51 (CET)[]
A porta nincs a listán, mint ahogy a referálás oldal sem, csak sablon! :) Ez a "maradjon, elfér" csak arra jó, hogy még nagyobb legyen a káosz a wiki névtérben! – OrsolyaVirágExtracted pink rose.pngHardCandy 2008. november 9., 21:40 (CET)[]
Szted nem tudom, hogy nincs a listán? :-) Megnéztem mielőtt ideírtam. Valakit ez érdekelne a wiki múltjából, mást Szajd azonnalija meg grin jabbere, megint mást a refvégére, stb. – Burrows vita 2008. november 9., 21:42 (CET)[]
Bennón kívül kit érdekelne a {{refvége}}(?)? Jelentkezőket! Vigyor Dani (vita) 2008. november 9., 21:45 (CET)[]
Valamint Orsi+1: növelik a meglévő chaost, ami uralkodik a nem szócikknévtérbeli lapok kategorizálása terén. Dani (vita) 2008. november 9., 21:47 (CET)[]
Burrows: nem hiszem hogy van még olyan wiki ahol azon tanakodunk hogy Burum és Godson közt elhangzott 2 éves 2 soros poént ugyan törölhetünk-e, mert rajta van a az archív sablon... Ne má'! Ettől falra mászom! Grin jabbere ott van most is userén! Ne növeljük a káoszt, könyörgöm! – OrsolyaVirágExtracted pink rose.pngHardCandy 2008. november 9., 21:53 (CET)[]
Jaj, nehogy már az Elavult lapok kategórián belüli káosz miatt aggódjunk! Bocs, – Dami vita 2008. november 9., 21:50 (CET)[]
Dami: miért ne? - Dorgan labor 2008. november 9., 21:54 (CET)[]

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Amíg nem szóltatok, nem is tudtam, hogy van ilyen. Átlagos halandó hogyan bukkanhat rá spontán módon az Elavult lapokra? Szóval engem nem zavar, hogy ezek a lapok valahol ott vannak a hátsó sufniban VigyorHkoala Pesce(Simbolo).jpg 2008. november 9., 21:55 (CET)[]

Egyre leleményesebb vagy, Hkoala, Wikisufni, mi? a Commons meg legyen Wikispájz Vigyor Pasztilla 2008. november 9., 22:19 (CET)[]
érdekes, én ezekbe állandóan belebotlok! – OrsolyaVirágExtracted pink rose.pngHardCandy 2008. november 9., 21:59 (CET)[]

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Most komolyan, nem érv a {{refvége}}(?) sablon és pl. a Wikipédia:Upload log lap megtartására a Wikimuzeológiai szempont (persze ez nem feltétlenül mondható el mindegyik lapról, de ezeknél biztosan). Vagy valaki elmagyarázná, miért az? Dani (vita) 2008. november 9., 22:02 (CET)[]

A feltöltési napló nem hiányozna, de a refvége az igen, van értelme, egykoron szimbolizált valamit, használtuk, jellegzetes része a wikimúltnak, etc. – Burrows vita 2008. november 9., 22:04 (CET)[]
Megjegyzem, az első valszeg csak azért nem hiányozna nekem, mert nics hozzá közöm, használatban soha életemben nem láttam. De egynéhány őskövületnek nagy öregnek lehet könnyeket csal a szemébe. :-)Burrows vita 2008. november 9., 22:06 (CET)[]
Ez megint nem érv, mert a refvége sablon direkt ott van mindegyik lezárt referálás-allapon, substolva. Dani (vita) 2008. november 9., 22:08 (CET)[]
Na pont ezaz, hogy aki nézi a besubstolt refvégét, és utánna akar járni, hogy mi a halál ez, hogy néz ki önmagában hát nem fog találni semmit, csak tátongó nihilt, amit a törlés gomb okozott. – Burrows vita 2008. november 9., 22:10 (CET)[]
Aki megnézi ezt, az látja, hogy ott egy szép táblázat, ami jelzi a lezárt ref elejét, végét. Ez volt a refvége és a refvége2 lényege. Más nem. Ezt kapja most is. Dani (vita) 2008. november 9., 22:12 (CET)[]
Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Továbbá, az upload log egyetlen tartalma megtalálható a Kép:Wikipedia_logo.png Fájltörténet fejezetében. Dani (vita) 2008. november 9., 22:12 (CET)[]
Mást mondok: az új magyar település infobox készítése, és a régiek lecserélése után törölve lett asszem mindhárom (de lehet, hogy több volt) régi infoboxsablon. És ez így volt jó. Azért, mert valakinek húzódik hozzá a szíve, azért nem kell meghagyni egy sablont. Pl. én is sokat dolgoztam a {{Csillagkapu epizód}} sablonon, meg még most is tetszik, de amint lesz időm, lecserélem az összes előfordulását az {{Sorozatepizód infobox}}(?) sablonra, törölni fogom a régit – mert nincs értelme meghagyni, csak azért, mert nekem tetszik. Dani (vita) 2008. november 9., 22:17 (CET)[]

A sablonok törlésével lehetetlenné teszed a lapok korábbi állapotának rekonstruálását, rombolod a történetüket. Nem tudom, mennyivel lett jobb a helyzet, hogy substolva lett a refvége sablon, csakhogy elmondhassuk róla, hogy nincs többet használva... Ami a logó képet illeti, honnan tudja valaki, hogy hol keresse vagy egyáltalán mit keressen (és ez igaz az eredeti blokkolási naplóra is), ha a lapot törlöd. A törléssel kitörlöd az akkori viselkedésformát is: lehet hogy bizonyos jelenleg használt megoldásokat teljesen el fogunk felejteni a szoftver fejlődésével, és nem lesz egyértelmű, hogy egykoron a beszélgetéseket kézzel kellett lezárni, vagy hogy egy bot nem archiválta automatikusan a megbeszéléseket, stb. Minden ilyen lap mögött egy történet van.– Dami vita 2008. november 9., 22:24 (CET)[]

Visszaállítasz minden sablont? :-) - Dorgan labor 2008. november 9., 22:26 (CET)[]
Haha, a személyes vonal tényleg hozzátesz ehhez a hitvitához. – Dami vita 2008. november 9., 22:37 (CET)[]

lehet hogy bizonyos jelenleg használt megoldásokat teljesen el fogunk felejteni a szoftver fejlődésével, és nem lesz egyértelmű, hogy egykoron a beszélgetéseket kézzel kellett lezárni, vagy hogy egy bot nem archiválta automatikusan a megbeszéléseket, stb.” – ilyenről szó sincs. Viszont aki a laptörténetben turkál, és egy régi lapot néz, az, hogy ha érdekli az infobox tartalma (nem valószínű), meg fogja nézni szerkesztés módban. De mit csinálsz olyankor, mikor a sablont átalakítják, paraméterezését kicserélik, viszont a neve ugyanaz marad? Akkor sem lesz használható a régi változat. Ilyet se csináljak? Pedig ugyanarról van szó. Ne vicceljünk már… Egyébként is, a korral haladni kell. Ami meg fontos, azt írjuk meg wikitörténelem néven. A refvége nem tartozik szerintem ezek közé, sem egy településsablon, sem a szinte semmi tartalmú upload log. Dani (vita) 2008. november 9., 22:34 (CET)[]

Nem értünk egyet, és ha nem törlöd a sablont, akkor még lehet bízni olyan technológia megoldásban, ami végre lesz elég intelligens, hogy a laptörténetben való visszalépéskor az összes csatolmány laptörténetében is visszalépjen (és ha kell megváltoztassa a wikiszöveg értelmezésére használt algoritmusokat, a történelmi hűség érdekében). – Dami vita 2008. november 9., 22:37 (CET)[]
Ezt kizártnak tartom, ha csak nem írod újra a MediaWikit, még az olyan sokkal-sokkal egyszerűbb dolgokkal, mint a FlaggedRevs-szel is problémák vannak, plusz egy csomó triviális javítás is késik. Egyébként is, nem érné meg, egy ilyenhez túl sok adatbázislekérés kellene. Dani (vita) 2008. november 9., 22:44 (CET)[]
Az embereknek sok szabadidejük van, lásd pl. mennyi idő ment el már most arra a kérdésre, hogy töröljünk-e valamit, ami évek óta senkit nem zavar, semmi kárt nem okoz, és egyesek szerint még információt is hordoz. – Dami vita 2008. november 9., 22:50 (CET)[]
Sajnos nem úgy tűnik. A névtérátnevezési problémánk is csak hosszú-hosszú idő után oldódott meg, miután többször kértük, pedig csak egy 2 perces munka. De ez tényleg nem szabadidő kérdése. Egy egyszerű stringfunctionst sem vezettek be, mert túl erőforrásigényes… Dani (Mire jó a refvége?) 2008. november 9., 22:53 (CET)[]
Nem a WMF fizetett alkalmazottaira gondoltam, akik nem érnek rá, hanem az unatkozó akadémikusokra és programozókra.– Dami vita 2008. november 9., 23:02 (CET)[]
Az már egy más kérdés,hogy sosem fogják bevezetni a WMF-nél, amíg adományokból tartják fenn magukat (nem ismétlem meg harmadjára, hogy miért). De egyébként is, a Wikipédia, mint wiki szempontjából nem az a lényeg, hogy a régi lapváltozatokban az összes sablon úgy csillogjon, villogjon, ahogy a lap mentésének idején tette… Dani (Mire jó a refvége?) 2008. november 9., 23:05 (CET)[]

Sablonokra, az azonnali üzenetes vacakra, stb. szerintem sincs szükség. Viszont a régi deletion log már túlélt egy törlési szavazást, mert vicces :))) külön tetszett, hogy Grin beleírta, melyik igen komoly cég alkalmazottai mennyire igen komolyak (Grin deleted "Július 20" (az eltávolítás előtti tartalom: 'Picsába már!'; szerző:145.236.100.14, Magyar Államkincstár Államadósság Kezelõ Központ) de az is jó érzés, hogy volt, aki már három évvel előre érezte, hogy lesz Tudakozónk (Grin deleted "Latin kifejezések jegyzéke" (az eltávolítás előtti tartalom: 'Dum spiro spero - Mit jelenthet ez a mondat? tud vki segíteni? köszi! Kufmi') ~ Alensha Fiore 01.svg hö? 2008. november 9., 22:42 (CET)[]

WP:RV? Dani (vita) 2008. november 9., 22:45 (CET)[]

Óh, te szentséges és egyedülálló Egyetemes Emberi Tudás! Megint milyen kórságot zúdítottál e jámbor népekre, amikor az eltúlzott történelemhűséget és az nagy átláthatóság utáni gyarló vágyakozást oltottál e nemes, bár vétkező testekbe? De Nagyságod bizonyosan tisztában vala eme következményekkel, bár átláthatatlanok céljaid. Esetleg most akarod véres hitharcot megvívatni jámbor követőiddel vagy szimplán bensőjük bűnös belső mozgásait levezettetni? Egy esendő krónikás mit kezdjen eme borzalommal, hogy tudá ő ezt sine ira et studio leírni? Jóslatba nem bocsátkozom, az nagy Egyetemes Emberi Tudásnak szubsztanciája nem engedé betekintést mély titkaiba, de az nagy wikitapasztalat elárulá egy ősi jelszót: „Az lelki szegénység nem gátja vagy ellenkezője az nagy Egyetemes Emberi Tudás általi alkotmánynak.” Scriptor Melitensis Cross Hospitelier.svg Sine ira et studio 2008. november 9., 23:00 (CET)[]

Magyarországi településnevek változatai

Előzmények:

Javasolom, hogy így járjunk el a településnevek esetleges változatainál:

 1. Történeti rész:
  A történeti részben, vagy ha a lista ennek kereteit feszegetné, akkor egy külön szakaszban soroljuk fel az összes fellelhető névváltozatot: a jelenlegi és korábbi hivatalos és nem hivatalos neveket, a kisebbségek által valamikor is használatosat, a latin nevet, a egyéb érdekesebbnek ítélt idegen nyelvű névválttozatokat, a beceneveket és a gúnyneveket, lehetőleg etimológiai, kiejtési és történeti megjegyzésekkel ellátva. A bevezetőben szereplő nevekre vonatkozó etimológiai, kiejtési és történeti megjegyzésének is itt legyen a helye.
 2. Bevezető:
  A településen élő/valaha élt összes nemzetiségtől szerepeljen egy névváltozat a bevezetőben, mégpedig a legutolsó használatban levő. Más név csak akkor szerepeljen a bevezetőben, ha az különösen ismert.
 3. Első hely:
  A bevezetőbeli felsorolásban az első helyen a mai hivatalos név álljon.
 4. Infobox:
  A {{Magyar település infobox}}(?)-ban kizárólag a mai hivatalos név szerepeljen, vegyük ki onnan a becenevet.
 5. Átirányítások:
  A cikkben előforduló valamennyi névváltozatról készítsünk egy átirányítást a cikkre.
 6. Kötelező forrás:
  A jövőben csak akkor vegyünk fel egy új névváltozatot, ha mellette ott áll a < r e f >-ek közé helyezett komolyan vehető forrás.
 7. Régi forrásnélküliek:
  Ha valakinek kételyei vannak egy régebbi forrásmegadás nélküli névváltozat valódiságáról, akkor vegye ki a nevet cikkből, de a vitalapra írjon erről egy megjegyzést.
 8. Interwiki:
  Ha vannak idegennyelvű cikkek is a településről, akkor azokra természetesen rámutatunk az interwikikkel.

Vélemények (kérlek, hogy lentebb hivatkozz az egyes pontok számára, ne írjál bele fent a javaslatba):

 • JAJ, ezt senki sem vitatta, az volt a gond az AÜ-s üggyel, hogy olyan településekhez írta be az anon a szlovák neveket, amikhez a szlovákoknak semmi köze sincs, soha nem is volt és adja ég hogy soha ne is legyen. (pl Szombathely) Pilgab Lóhere.PNG üzenet Mail-forward.svg 2008. november 12., 13:53 (CET)[]
  Ez csak egy javaslat volt anno, nem szavaztuk meg. Másként már lenne hivatkozási alapunk. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. november 12., 14:04 (CET)[]


Ide kapcsolódik: most szaladtam bele a Magyar Földrajzinév Program weboldalán a Kisebbségi településnevek Magyarországon c. Excel táblázatba, ami pont azt tartalmazza, amit a neve sugall, vagyis magyarországi településnevek kisebbségi nyelveken. Ezeket szerintem érdemes lenne átnézni és összevetni a szócikkeinkkel, mert találomra belenézve is láttam 1-2 hiányosságot (pl. Tótkomlós = Slovenský Komlóš). Ha elfogadjuk ezeket, akkor szerintem redirektet is lehetne csinálni, egy párról már van is (Schaumar). Mit gondoltok? – Totya 2008. november 14., 17:57 (CET)[]

Helyes, helyes! WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. november 15., 18:42 (CET)[]

Templomsablon

Csináltam egy infoboxot a templomok, dómok, kegyhelyek, ... szócikkek számára itt. Valaki a vallás portálról, vagy aki még mélyebben benne van a témában, vetne rá egy pillantást, hogy milyen fontos pont hiányzik belőle vagy mi nem kéne bele, vagy kell-e nekünk egyáltalán ilyen stb?
Petrobolos vita 2008. november 16., 07:17 (CET)[]

Wikimedia Commons

Most, hogy sikerült az Alapítványnál elérni, hogy a Wikimédia kifejezést használjuk a magyar egyesület nevében, érdemes lenne elgondolkodni a Wikimedia Commons magyar megfelelőjén. Ennek a fordítási/közérthetőségi célon kívül technikai okai is lennének. Tehát ötletbörze indul! Samat üzenetrögzítő 2008. november 7., 18:57 (CET)[]

 • Lehetne játszani a commons szóval; valahol szerepel is a Wikimédia Közvagyon megnevezése (ami szerintem félrevezető és randa)
 • Lehetne játszani a common szóval; a közös kifejezné a lényegét, csak hogy lesz ebből elnevezés: Wikimédia Közös?
 • Lehetne használni a valódi lényegét, márpedig hogy egy médiatár, és a média szavakkal lehet játszani is valahogy: Wikimédia Médiatár, Wiki Médiatár, Wikimédia Tár…

Samat üzenetrögzítő 2008. november 7., 18:57 (CET)[]

Nem feltétlen tetszenek nekem ezek az erőltetett fordítások. Maradhatna Commons? – Beyond silence Üz 2008. november 7., 19:19 (CET)[]
Gondolom te a Wikiszótárt is Wiktionarynak, a Wikidézetet is Wikiquote-nak stb. mondod… Nem azt mondtam, hogy ezek közül kell választani, hanem hogy jó lenne egy magyar nevet találni neki. Mondjál olyat, ami találó és nem erőltetett. Samat üzenetrögzítő 2008. november 7., 21:01 (CET)[]
Rosszul gondolod a Wikiszótárral és a Wikidézetettel egyetértek. Azt írtam hogy itt nem hiszem hogy lenne megfelelő. – Beyond silence Üz 2008. november 8., 03:17 (CET)[]
A „közkincs” a megfelelő fordítás... – Gregorius P. vita 2008. november 7., 19:26 (CET)[]
Az a baj a közkincs elnevezéssel, hogy az egy jogi fogalom, és a Commons tartalmának nagy része nem közkincs. Mondjuk ettől még tényleg jó és tetszik az ötlet. Samat üzenetrögzítő 2008. november 7., 21:01 (CET)[]
Hű, ebben a közkincs szócikkben több a karbantartási sablon mint a szöveg maga... Akkor lehetne Wikincs :-D persze csak vicc :-)Gregorius P. vita 2008. november 7., 21:16 (CET)[]

Közwik(i)tár? a közraktár és közlegelő analógiájára. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2008. november 7., 21:05 (CET)[]

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) Samat, szerintem nem feltétlenül kellene fordításban gondolkodni (nem is jönnek ki jól magyarul a commons tükörfordításai), hanem mint annyi Wikipédia-névtéri lap esetében (pl. Kocsmafal), lehetne nevet is adni neki, a magyar nyelvből kalászolva. Bizonyára van sok nagyon szép szavunk ’a nagy közös’ jelentésben, bár nekem perpill feszt csak a Wikimédia Közraktár jut eszembe, és annak se örülne senki a fradistákon kívül :) Persze nem tudom, megéri-e ezen törni a fejünket, ha a végén nagy sansszal úgyis elbukik bármely változat. (Wikimédia Kincstár?) Pasztilla 2008. november 7., 21:08 (CET)[]

Hkoala, nahát! :) És a közlegelő tök jó! :-) Erről jut eszembe: Wikimédia Kaszáló :-DDD Jó lesz, ha megint tartunk egy kis lazulást. :-) Pasztilla 2008. november 7., 21:09 (CET)[]

Egyébként nincs minden nyelvben lefordítva minden wikiprojekt, még nagyobb nyelveknél sem. Kérdés, hogy van-e olyan wikiközösség, amely a Commonst mint nevet lefordította? (Németül, franciául, spanyolul és olaszul az ottani kezdőlapon Wikimedia Commons szerepel.) Cassandro George Cross Malta.svg Ħelyőrség 2008. november 7., 21:10 (CET)[]

Nem lehetne egyszerűen csak Wikimédiatár? A legtöbb Wmédia projekt neve amúgy is egyszavas. A Diadalmas Gubb 2008. november 7., 21:13 (CET)[]

A Wikiquote és a Wikidézet két külön wiki, Commonsból meg csak egy van, úgyhogy nem egészen értem, hogyan képzelitek a dolgot... – TgrvitaIRCWPPR 2008. november 7., 23:37 (CET)[]

Ebben igazad van. De a magyar (és más nemzeti) projektekből a szabad médiaállományokat előbb-utóbb átmozgatjuk a Wikime(é?)dia Commonsba. A felületét (nem csak a kezdőlapot és a feltöltőlapot, hanem az útmutatókat és egyéb tudnivalókat) előbb-utóbb magyarra is lefordítjuk, ha már átkényszerítjük oda a magyar nyelvű felhasználókat. A Commons tehát nem egy (angol) nyelvi változat, hanem egy nemzetközi projekt. A kérdés kicsit arra emlékeztet, hogy a Wikipedia helyett a Wikipédiát használjuk, nem csak akkor, amikor a magyar változatról beszélünk, hanem amikor az egészről, vagy annak részeiről (angol nyelvű Wikipédia, német nyelvű Wikipédia stb.). És akkor még a Wikimédia Alapítvány (gyk. Wikimedia Foundation, Inc.) kérdésköréig még nem is mennék el (mert az utóbbi hetekben véres vita zajlott a kocsmafalon a bejegyzett cégnevek használatáról). Tehát legyen okos, aki tud. Samat üzenetrögzítő 2008. november 8., 15:05 (CET)[]
Egyébként a Wikifajok is egyetlen projekt, mégis használjuk a magyar nevet a Wikispecies helyett. Samat üzenetrögzítő 2008. november 8., 16:05 (CET)[]
Hát akkor előre a Gyorssajtó Köztulajdonért! Mindjárt mennyivel közérthetőbb :-) – TgrvitaIRCWPPR 2008. november 8., 16:34 (CET)[]

Nekem a Wikimédiatár jön be legjobban. Egyszerű, lényegre törő, megjegyezhető. SyP 2008. november 8., 11:37 (CET)[]

Úgy tűnik, eddig a Wikimédiatár vezet. Én is Symbol support vote.svg támogatomGregorius P. vita 2008. november 9., 13:21 (CET)[]

 • Symbol oppose vote.svg ellenzem Szerintem ennyire szabad fordítást nem kéne vállalni, félre vezető. A Commons név feltételezem továbbra is megmaradna valahol, és aki nincs nagyon otthon hogy mi van az csak pislogna ha másik nevét használja valaki...– Beyond silence Üz 2008. november 9., 17:42 (CET)[]

A litvánok a "Wikiteka" megnevezést használnak. A 'Commons' nem magyarul van, aki „nincs nagyon otthon” az inkább ért szerintem egy leíró jellegű magyar névből, aki meg otthon van, az előbb-utóbb észreveszi, hogy az angolok másként hívják... SyP 2008. november 9., 18:16 (CET)[]

 • Symbol support vote.svg támogatom a Wikimédiatár elnevezést. Eddig ez a legjobb. Samat üzenetrögzítő 2008. november 9., 20:45 (CET)[]

A Wikimédiatár amellett, hogy hülyén hangzik, köszönő viszonyban sincs az eredeti névvel, amiben a Wikimedia egyszerűen arra utal, hogy a Wikimedia Alapítvány projektjéről van szó; a hangsúlyos elem a Commons, ami ugye kb. köztulajdont jelent. (A Creative Commons magyarításakor volt egyébként vita arról, hogy lefordítsák-e kreatív közvalamire, de aztán megvétózták, mert részben magyarul se érthetőbb, részben egy brandet nem illik felismerhetetlenné torzítani.) – TgrvitaIRCWPPR 2008. november 9., 23:07 (CET)[]

Akkor most mi lesz?Gregorius P. vita 2008. november 14., 16:58 (CET)[]

KeFe véleménye

Szerintem, magyarosítani ajánlott...!

Elfogadható variációk
- Wikimédia Közraktár,
- Wikimédia Kincstár,
- Wikimédia Képtár,
- Wikimédiatár,
- Wikimédia Téka,
Még jobb
- Média Közraktár,
- Média Képtár,
- Média Raktár,
- Médiatár,

Lehet még biztosan variálni, bár a média sem igazán magyar szó, de benne van a köztudatban úgy gondolom. Mi a véleményetek, van-e még más ötlet? - Üdv. » KeFe « vitalapom 2008. november 8., 06:27 (CET)[]

 • Kezdjük ott hogy nem csak képeket tartalmaz, szóval azok alapból nem jók. – Beyond silence Üz 2008. november 8., 16:55 (CET)[]

A Wikimédiatár nekem tetszik. Képtár nem lehet mert más is van benne. A raktár hülyén hangzik, a kincstár is. A tékáról nekem a kölcsönző jut eszembe, ahol pénzért kölcsönveszel valamit, a Commons nem ilyen :) – Timish Evil Eye.svg levélboksz 2008. november 9., 11:48 (CET)[]

Még ötletek

 • Wikitéka
 • Wiki album
 • Wikigaléria
 • WikiművekGregorius P. vita 2008. november 8., 10:15 (CET)[]
  • Wikitéka rulez. A litvánokkal mélyen egyetértve nem tükörfordítani kell, hanem a megfelelő (kijező és egyúttal wikis-blikkfangos) magyar nevet kell megtalálni. A tükörfordított nevek nem magyarul, hanem tükörangolul vannak: azokat a (szenvedélyes) tükörfordítókon kívül a kutya se érti.
  • P/c vita 2008. november 9., 21:52 (CET)[]

?Média?

ha jól emlékszem 9.-es tanulmányaimra (huh, de régen volt :D), a média szó azokat a fórumokat tartalmazza, amelyek közlik a képeket, híreket, stb. ilyenek az újságok, tv csatornák, tv műsorok, stb. (ha tévedek, javítsatok ki) nem leszólni akarom az ilyen ötleteket, de sztem hüyleség használni (ennyiből pl a Médiatár ötlet azt jelentheti, hogy a képi, írásos dolgok közlésére szolgáló fórumok gyújteménye, holott az a képek, file-ok gyűjteménye) szerintem hagyjuk el ezt a média szót. nem magyar, a magyar jelentése más, angolul a commons tartalmát is jelenti. ezért vagy találjunk egy magyar megfelelőt erre, vagy hagyjuk el az egészet. volt pár média nélküli tök jó javaslat is, azokból lehetne választani. ki mit gondol erről? – Mdonci vita 2008. november 8., 15:28 (CET)[]

Létezik magyar szó a képek, ábrák, hang- és mozgóképfelvételek és animációk összességére, mely nem foglalja magában a pusztán írásos műveket? – Gregorius P. vita 2008. november 8., 16:27 (CET)[]
Hogyne: mindközönségesen kép- és hangtárnak hívják (és ebbe az álló- és mozgóképek egyaránt beleférnek). Csak hát a téka SZVSZ jobb:
P/c vita 2008. november 9., 23:09 (CET)[]
A média médiaanyagokra utal itt, szerintem használható, ha angol is használja. Alapja pl. a multimédia szó ami "Többféle megjelenítési mód (szöveg, hang, kép, rajz) együttesen", nem pedig több újság, tv stb. – Beyond silence Üz 2008. november 8., 16:53 (CET)[]

Szavazzunk!

Tehát eddig az alábbi változatok merültek fel több mint egyszer a Wikimedia Commons magyar neveként. Aki támogatja valamelyiket, jelezze a szó alatt! – Gregorius P. vita 2008. november 16., 13:11 (CET)[]

 • Wikimedia Commons
 • Wikimédiatár
 • Wikitéka
  • egyelőre ezt Symbol support vote.svg támogatomGregorius P. vita 2008. november 16., 13:11 (CET)[]

De ne itt szavazzunk, írjunk ki rendes szavazást, akár kondorcet meg minden. SyP 2008. november 16., 19:56 (CET)[]

Én nem tudom, hogy kell "rendes szavazást" indítani, valaki kiírná? – Gregorius P. vita 2008. november 17., 16:13 (CET)[]

"Ehhez a lap tetején levő „+” feliratú fülre kell kattintani."

Javaslom a plusz-jel kicserélését valami normális feliratra (pl. "új hozzászólás", "hozzászólok").

Indokok:

 • Az összes fül között ennek az egynek van jele, a többinél szöveg van.
 • Kezdő szerkesztők nem találják, nem tudják, mire jó.
 • Egyértelműsítés.
 • Mindenkinek magyarázni kell.

Ellenindok:

 • Magyarul nem beszélők nem ismerik fel.

Erre az lehet a megoldás, hogy automatikusan a böngészőben beállított nyelv szerinti szövegeket kellene mutatni neki. (Nem tudom, hogy ez megoldható-e - jelenleg a "Beállításaim"-nál kell azt beállítani, ha valaki a saját nyelvén akarja látni ezeket a feliratokat). misibacsi*üzenet 2008. november 16., 11:30 (CET)[]

Symbol support vote.svg támogatom az ötletet, de inkább ilyesmi néven, hogy „új téma” vagy „téma felvetése” mert valójában erről van szó, nem pedig hozzászólásról egy meglévő problémához. A magyarul nem beszélők azt sem ismerik fel, hogy vitalap, szerkesztés, laptörténet stb. – Gregorius P. vita 2008. november 16., 11:44 (CET)[]
Szuper ötlet. Az "új téma" jó névnek tűnne... – Burumbátor hintsed csak, mint bolom'pék a lisztet... 2008. november 16., 11:51 (CET)[]
Esetleg "új fejezet"? Funatic vita 2008. november 16., 11:53 (CET)[]
"+ új szakasz"? – CsGábormegbeszélés 2008. november 16., 13:28 (CET)[]
Ha változtatunk, akkor is jól tesszük, ha felirat részeként megtartjuk a „+” jelet is, mint például CsGábor javaslatában van. Ez biztosítja a folyamatosságot, és az idegenajkúak is elboldogulnak vele. Nekem azonban tetszik a „+” rövidsége, nem látom szükségét a változtatásnak. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. november 16., 21:57 (CET)[]
Szerintem használhatósági szempontból jobb az egyértelműbb felirat. – Dami vita 2008. november 16., 22:00 (CET)[]
Symbol support vote.svg támogatom ezt az ötletet. pl ha visszaemlékszem az első pár napra/hétre, amit itt a Wikin töltöttem, nem is tudtam, hogy más vitalapján ott lehet új témát indítani. mindenképpen érdemes lenne átírni vmi másik változatra. – Mdonci vita 2008. november 17., 15:43 (CET)[]

Legutóbbi sablon

Nem tudom, hogy ez már a stabil változat bétatesztje-e, de nem lehetne úgy berakni a lapok tetejére, hogy ne tolja el az egész tükröt, szövegestül-képestül-infoboxostul balra? Köszi. Pasztilla 2008. november 17., 19:59 (CET)[]

Láttam, hogy valami történt, és köszönöm, de hol lehet erről az egészről bővebben olvasni, hogy mi is történik? Csak azt látom, hogy a figyelőlistám különféle lila színekben pompázik, és a szerkesztéseim parkolópályára vannak téve. Pasztilla 2008. november 18., 00:03 (CET)[]

A jelölt változatok használatáról a WP:JEL lapon gyűlnek az információk, a megbeszélés pedig szokás szerint ötféle kocsmafalon szétszórva folyik :-) – TgrvitaIRCWPPR 2008. november 18., 00:22 (CET)[]

Lásd: Wikipédia:Kocsmafal (egyéb)#FlaggedRevs - Jelölt lapváltozatok

Kösz, Tgr, elmentem egy lapra, nagy elánnal szavaztam, aztán észrevettem, hogy már három hónapja sem lett volna aktuális, rögtön azután azt is észrevettem, hogy archivált részbe szerkesztettem bele a szavazatommal, úgyhogy megyek aludni :-) Pasztilla 2008. november 18., 00:36 (CET)[]

orbán viktor szócikk javítása

Áttéve a vonatkozó cikk vitalapjára. Cassandro George Cross Malta.svg Ħelyőrség 2008. november 18., 11:05 (CET)[]

Kiemelt cikkek vs. jelölt lapváltozatok

Az egyéb kocsmafalon a kiemeltcsillag körül kialakult vita során felmerült bennem egy-két gondolat, mégpedig arról, hogy a kiemelt cikk és a jelölt lapváltozatok dolog egymással összeférhetetlen, ezért (amennyiben technikailag megoldható) javaslom a kiemelt cikkek kivételét ebből a hatókörből. Főbb indokok:

 • A kiemelt cikkeket a közösség szavazza meg, a jól ismert szigorú és most már sokkal tárgyilagosabb szempontok alapján.
 • A kiemelt cikkek tartalma témájuktól függően vagy viszonylag állandó, vagy folyamatosan bővül új információkkal, pl. élő személyek életrajzi cikkei.
 • A folyamatosan bővülő-frissülő kiemelt cikkek jelölgetésének sok értelme nincs, mivel a kiemeléskori lapváltozaténál csak jobbak lesznek, így kicsit érdekes lenne, ha minden egyes apró változtatás vagy bővítés után kellene jönnie egy járőrnek vagy adminnak, aki visszajelöli a cikket kiemeltté, mivel minden apró szerkesztésnél visszaminősíti a rendszer csak megtekintetté. Ez így hülyeség.
 • Ha a rendszer csak a vandalizmust vagy a megalapozatlan, forrás nélküli szerkesztések figyelemmel kísérését szolgálja, akkor szintén semmi értelme nincs a kiemelt cikkeknél, ugyanis az ilyen szerkesztéseket általában a cikket ápoló-gondozó szerkesztő azonnal visszavonja.

Összefoglalva: nem látom értelmét a kiemeléskori lapváltozat jelölésének, ha abból a jóhiszemű feltételezésből indulunk ki, hogy az egyszer kiemelt státuszt kapott cikkek az akkori állapotuktól minden bizonnyal csak bővebbek, magasabb színvonalúak és megbízhatóbbak lesznek a folyamatos karbantartásnak köszönhetően.

Ez a rendszer valóban nagyon jó és hasznos azoknál a nem kiemelt lapoknál, amelyek meglehetősen vitás témát dolgoznak fel és folyamatos változtatásoknak vannak kitéve az ellenérdekű vagy eltérő nézeteket valló szerkesztők által. – Mex plática 2008. november 21., 22:18 (CET)[]

Mielőtt még egy kocsmafalnyit írsz a témában, olvasd el, amit két napja, a legelső reakciódra írtam: [1], [2]! A két dolog teljesen független egymástól: a cikkeket ezentúl is ugyanúgy jelölni fogja a kiemeltcsillag, az új rendszer segítségével pedig meg lehet tudni, melyik lapváltozatnál történt a közösségi döntés erről. Ez tehát csak egy pluszinformáció. Ha átmenetileg nincs is a kiemelt cikkeken csillag, az azért van, mert nem igazán érek rá pozicionálgatni a csillagocskát. Samat üzenetrögzítő 2008. november 21., 22:42 (CET)[]

Szajci wikitalin felvetett javaslatai

Sziasztok! a wikitalin felvetettem pár dolgot. Sajnos válasz nem érkezett, úgyhogy ideírom inkább :)

1. Műhely

fontosnak tartom a műhelyet, de nagyobb összefogás kellene. Kellene egy-két szerkesztő aki úgymond írányítaná a műhelyet és így gyorsabb lenne a fejlődés. Az új szerkesztők figyelmét fel kéne hívnia műhely létezésére és hogy csatlakozzon. Én azt tartanám ideálisnak, ha mindenki egy műhelynek tagja lenne. (Szajci)

Symbol support vote.svg támogatom Sürgősen műhelygazdára váró műhelyek:

CsGábormegbeszélés 2008. november 22., 18:08 (CET)[]

2. cikkértékelés

Eddig a cikkértékelés felemásan sikerült. Kevesen értékelik a cikket és én így nem látom értelmét. A műhelynek nagyobb gondot kellene erre fordítani. Fontos, hogy a cikkértékelés frissítve legyen.

3. Karbantartás

A Wikipédián sajnos priorítást élvez az új cikkek írása, de rengeteg cikk nem méltó arra, hogy büszkék legyünk rá: csonk, formázatlan, forrástalan. Fontos lenne, hogy minél többen azon lennének, hogy a wikit nem szócikkek számában bővítsük, hanem a cikkek hosszában, tartalmában. Elindítottam még egy fél éve a karbantartóműhelyet, de sajnos megszűnt mert nem volt elég érdeklődő, pedig szerintem a Wikipédia az több mint lexikon, mert több dolgot lehet írni egy adott cikkről.

4. kiemelések

A jelenlegi 10 helyett 15 cikket tennék kiemeltszavazásra. 100 ezer cikk felett van a magyar wiki és szerintem a 15 javasolt cikk lenne a megfelelő. Jó volna ha többen átnéznék a szavazáson lévő cikkeket. Pl. most is kint van két olyan cikk, ami informatikai és alig van érdeklődő, pedig szerintem a Mozilláról sok embernek van fogalma, aki be tudna segíteni. (Szajci)

A kiemelés nem egy egyszerű szavazás, hanem igényes műhelymunka. Ha rájönnénk, hogyan lehetne még több szerkesztőt bevonni ebbe, csak akkor lenne értelme még több cikket egyszerre a munkapadra venni. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. november 21., 13:43 (CET)[]
Igazad van Karmela. Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2008. november 21., 13:52 (CET)[]

Propagandaként: Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre :-) WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. november 21., 13:58 (CET)[]

Nekem is lenne néhány ötletem:
 • egy témakörből legfeljebb két-három cikk legyen a munkapadon
 • a cikkek lehetnek tovább a munkapadon
 • a munkapadon levő cikkek száma lehessen arányos a huwikiben levő cikkek számával. Szalakóta vita 2008. november 21., 19:39 (CET)[]

Az első gondolat nem rossz, de ettől még nem lesz több szerkesztő, aki megnézné. Erre kellene valami megoldást találni. Pl. te is szavazhatnál :-) Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2008. november 21., 19:42 (CET)[]

Oké. Hogy találok oda? Szalakóta vita 2008. november 22., 19:16 (CET)[]

A szócikkekre való szavazásra gondoltam! hát az adott szócikknél! Zastava S. Jugoslavije.png Szajci reci 2008. november 22., 20:48 (CET)[]

Gyere hezzám,…

…ha a tiéd vagyok!

Szakadt Cérna 2008. november 22., 12:45 (CET)[]

Sportműhely?

üdv. a magyar wikin véleményem szerint nagyon el vannak maradva a sport téma szócikkei - kivéve a labdarúgást és F1-et... szerintem lenne értelme indítani egy ilyen műhelyet, amelyik szinte teljes egészében átfogná ezt a témát. szakterületekre lehetne osztani a műhelyben dolgozókat, segítséget kérhetnének egymástól stb. remélem, lesz pár támogatóm ebben a projectben. üdv.– Mdonci vita 2008. november 22., 20:14 (CET)[]

Nyitott kapukat döngetsz: Wikipédia:OlimpiaműhelyCsGábormegbeszélés 2008. november 22., 20:17 (CET)[]

Most látom, hogy te is tagja vagy. Tehát tudsz a létezéséről. Akkor viszont nem értem,... Na mindegy. – CsGábormegbeszélés 2008. november 22., 20:19 (CET)[]
én indítottam. de az inkább csak az olimpiákra specializálódik, így mivel a nagy olimpiai hangulat már lecsengett, alig valaki vesz részt a munkában. ezért gondoltam a sportműhely beindítását. – Mdonci vita 2008. november 22., 22:26 (CET)[]

Ja, értem. Bocsánat a kavarásért. Sok sikert kívánok a műhely beindításához. – CsGábormegbeszélés 2008. november 22., 22:29 (CET)[]

Decemberi képaláírások

Készülnek a decemberi kiemelt képek magyar nyelvű aláírásai, a legtöbbjük megint hernyó és ízeltlábú lesz, de 19-ére lesz például egy lila kombinéban éneklő nénink is. (Ezzel nem a harci kedvet akarom fokozni, csak mint bizarr érdekességet jegyeztem meg.) A kiemelt képek itt vannak képaláírásostul.

Arra szeretném kérni a nagyérdeműt, hogy ha kedve tartja, ragadjon ki egyet az alábbi listából, és csipet sóval üsse össze szócikké. A képaláírások lényegi részét (alanyát és tárgyát) ugyanis belinkeltem, mert az szép, ha egy kiemelt cikk tárgyáról rögtön szócikk is van. Ám jelenleg az alábbiaknak nincs szócikkük a magyar vikipédián, így amikor a kezdőlapra kerülnek, pirosak lesznek. A lista még bővülhet, mert csak december 20-áig vannak készen az aláírások. Köszönettel. Pasztilla 2008. november 23., 01:17 (CET)[]

Stipistopik

Jelöljük itten, ha elkezdünk valamit, ne legyen megint duplikálva valami.


Még érdemes lehet a bordélyházat megírni, és lefordítani ezt a térképet. – Dami vita 2008. november 23., 02:21 (CET)[]

A térképet lefordítottam. - Winston vita 2008. november 23., 18:26 (CET)[]
A karolópók az enyém, stipistop. SyP 2008. november 23., 12:58 (CET)[]
Első olvasatra azt hittem, hogy a „karólopók” :D Samat üzenetrögzítő 2008. november 23., 13:01 (CET)[]
Én mindig annak olvasom először, amikor látom az FV-n, legalább mostmár tudom, hogy nem (csak) bennem van a hiba :)– Dami vita 2008. november 23., 16:13 (CET)[]

Az elforgatás nem rotáció akar lenni? – CsGábormegbeszélés 2008. november 23., 15:55 (CET)[]

Angolul az elforgatás vagy forgatás valóban rotation (azaz a síkbeli egybevágóság, amikor forgatunk egy testet és B pont ugyanabban a távolságba van mindig a forgásközépponttól). A mi rotáció szócikkünk másról szól (az interwikibejegyzés szerint angolul curl), valamiféle vektoranalitikai izé, de rohadtul nem értek hozzá, Szalakótát kellene megkérdezni. Pasztilla 2008. november 23., 16:49 (CET)[]

A rotáció az curl valóban, a rotationt pedig inkább forgatásnak mondják magyarul. – TgrvitaIRCWPPR 2008. november 23., 18:15 (CET)[]

Kérdezzetek csak nyugodtan. A forgatás geometriai transzformáció, a rotáció pedig a vektormező deriváltjának vektorkomponense. Szalakóta vita 2008. november 23., 19:05 (CET)[]
Ezt mindenki tudta, a kérdés csak az, hogy a kép melyikről szól a kettő közül. – CsGábormegbeszélés 2008. november 23., 23:10 (CET)[]
Gábor, akkor azt kell megkérdezni, hogy a képpel kapcsolatban kérdezed, mit ábrázol, nem úgy általában érdekel, hogy a rotáció azonos-e az elforgatással. A kép tipikusan geometriai elforgatást ábrázol, ha jól vettem le, egy sík körül, az angol aláírása is rotation, tehát: elforgatás. Pasztilla 2008. november 23., 23:35 (CET)[]

Hullámtörőszakkör

A hullámtörőt megírtam (és most ott áll kategóriák és kapcsolódások nélkül, egymagában), de amit a képen láthatunk, az SZVSZ nem hullámtörő, hanem hullámtörés.

P/c vita 2008. november 23., 18:17 (CET)[]

Basszus, én is elkezdtem :-) A felvetést nem igazán értem, a hullámtörő tavak, tengerek partvonalán vagy annak közelében elhelyezkedő természetes képződmény vagy mesterséges építmény (ez utóbbi esetben a neve hullámtörő gát). Pasztilla 2008. november 23., 18:40 (CET)[]
Arról meg szegény hullámtörő nem tehet, hogy egymagában áll, ez a Wikipédia szégyene 110 ezer szócikk mellett. A minap írtam meg az oppidum szócikket, és elhűlve láttam, hogy összvissz három szócikk mutat rá... Pasztilla 2008. november 23., 18:50 (CET)[]
Nagyon nem vagyok vizuális, de ami ott a képen van, az nekem egyáltalán nem gátszerű, és egyáltalán nem a part előtt helyezkedik el, hanem merőlegesen nyúlik be a vízbe.
Ezek a hullámok iszonyatosan sok mindenen megtörhetnek, de ebből a nagyon sok mindenből csak a szócikk definíciójában szereplő izéket hívjuk hullámtörőnek: amennyire a képről ki tudom venni, az ott például egy sziklataréj (vagy miszösz). – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Pásztörperc (vitalap | szerkesztései)
Azt láttam én is, hogy a Pallas csak a kikötőket védő mesterséges gátakat hívja hullámtörőnek, de mint mondtam, én is elkezdtem írni a szócikket, és azt korai kutakodásaim alapján is bizton állíthatom, hogy sem a magyar nyelv hullámtörője, sem az angol breakwaterje nem korlátozódik e mesterséges építményekre. Hullámtörő a partot a bezúdúló hullámoktól védő sziklaalakulat és betonmagasítás, meg sok más is, tehát ez egyszerre mérnöki-vízépítési és geomorfológiai fogalom. De egy műszaki ember nyilván előbb megmondja (pl. Samat?). Pasztilla 2008. november 23., 19:31 (CET)[]
Samat nem lehet most itt, így csak igen röviden közli, hogy korlátozott ismeretei miatt nem szeretne állást foglalni a kérdésben. Itt nem az a kérdés, hogy a mérnöki építményt hullámtörőnek hívjuk-e, hanem az, hogy a természetesen kialakult ilyenre is használatos-e ez az elnevezés. Azt használja a magyar nyelv, hogy megtörik a hullám, de ez akár ellenhullámzástól is kialakulhat, nem kell hozzá még szikla sem. Ilyenkor meg csak nem mondjuk azt a hullámzásra, hogy hullámtörő… Az értelmező kéziszótár ezt hozzá rá: „A partot, kül. a kikötőt hullámveréstől védő (gát).” Közben azon gondolkodom, hogy pl. jégtörésre is használatosak mérnöki építmények. Meg van jégtörő hajó is. Ezeket erre a célra építették. De ha egy szikla összetöri a jeget (mert pont ott van a vízben szegény), azt hívjuk-e ettől jégtörő sziklának? Samat üzenetrögzítő 2008. november 23., 19:48 (CET)[]
Ó, hát egyáltalán nem véletlenül toldottam én be a természetes kikötő fogalmát a Pallasba… mindenesetre a hullámtörő vmilyen kikötőt véd, van neki a parttal párhuzamos része, meg ilyesmi.

Szerk. ütk. után: nem, azt nem hívjuk jégtörő sziklának…

P/c vita 2008. november 23., 19:51 (CET)[]
Na mindegy, nem tudom magam egyszerűbben kifejezni, úgylátszik, szájbarágáshoz kell folyamodnom. :-) Nem attól hullámtörő egy sziklaképződmény, mert töri a hullámot, hanem egészen egyszerűen attól, hogy a part védelmét szolgálja a hullámok pusztítása ellen, ami ilyen, az mind hullámtörő. A parton kialakult/létesített bármely természetes/mesterséges alakulatok, szikla-, cölöpsorok, rézsűk stb., sőt a parttól távolabb lévő szigetek és zátonyok is hullámtörők, amennyiben a fenti funkciót betöltik. A vízben úszó hajó is töri a hullámot, sőt én is, de ezzel nem oldom meg a part védelmét, tehát nem vagyok hullámtörő. Elég volna egyébként a Gugliban is körbenézni (sőt, akár specifikusan a hullámtörő sziklákra rákeresni), hogy bizony ez így van, vagy a hatkötetes értelmezőt elővenni, de még olyan publikációt is találtam, amely a parti növényzetet is idesorolja (Fóris Gyula: Természetes hullámtörő: a parti növényzet). Samat segítségét csak a mérnöki vonatkozásban kértem, hogy nyugtázza, a szócikk első változatával szemben hullámtörő védmű építhető a partra is, nemcsak a kikötő elé, bele a nagy vízbe. Azt nem lőcsöltem Samatra, hogy a hullámtörőnek geomorfológiai értelmezéstartományáról is értekezzen. Pasztilla 2008. november 23., 20:27 (CET)[]

Festő pipitér az enyém:

P/c vita 2008. november 23., 19:56 (CET)[]

Harmat

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaHiányzik az aláírás!

A harmat cikket át kellene nevezni harmat (egyértelműsítő lap)-ra. Nemde? A harmat (csapadék) a fő jelentés. (Mindezidáig azt hittem, hogy az egyetlen jelentés. Mindig tanul az ember.) – CsGábormegbeszélés 2008. november 24., 10:47 (CET)[]

Ez egy felesleges egyértelműsítő, mivel a fő jelentés a csapadék, annak kellene harmatnak lennie, és arról mutatni egy {{egyértX}}-nek a keresztnévre. Winston vita 2008. november 24., 12:58 (CET)[]

Ezt mondtam én is. :-)CsGábormegbeszélés 2008. november 24., 13:03 (CET)[]

Vagy használni az {{egyért-redir}}(?)-t, ha már van. Harmat lesz egyért-redir, és elvisz a harmat (csapadék)ra, aminek a tetején ott díszeleg az egyért2. Pasztilla 2008. november 24., 13:07 (CET)[]

Írtam egy gyors csonkot a harmatról, töröltem az egyértelműsítést. – Winston vita 2008. november 24., 13:50 (CET)[]

Tehát ha jól értem, újabban az van, hogy ha egy szónak pontosan két jelentése van, akkor nem készül egyértelműsítő lap? Az egyértelműsítő lap szerepét a fő jelentés első sora veszi át? (Ez eddig mintha nem így lett volna. Lemaradtam valamiről?) – CsGábormegbeszélés 2008. november 24., 17:07 (CET)[]

Ez irányelv szerint így van (3. pont), ha mást látsz, javítani kell. – Winston vita 2008. november 24., 18:13 (CET)[]

művészetek, sablon és kategória

Zavar, hogy nem tudom rendesen kategorizálni az illetékes cikkeket és kategóriákat, mert olyan kategóriákat tartalmaznak, amik a fentebbi kategóriába nem tartoznak bele. Nem tetszik, ugyenebből az indokból az a sablon, ami összegyűjti pl. Magyarország művészete, magyar irodalom, Magyarország építészete, szobrászata, festészete, filmművészet, népművészet, fotó stb stb cikkeket. Javaslom az Új Magyar Lexikon felosztásának bevezetését, ami így néz ki:

 • Magyarország címszó
  • Történelem
  • Gazdaság stb
  • Művészet
  • Film
  • Színház
  • Irodalom

stb

Ez művészet alatt csak az építészet-szobrászat-festészetet tárgyalja, nem zsúfolja be alá az irodalmat. Szeretném ezt meghonosítani, mert így egyszerűbb lenne kategorizálni, ha már egyszer kategorizálunk. SLüzzenet 2008. november 19., 14:50 (CET)[]

Teljes érdektelenség? Ennyi kommentért kár is bejelentkeznem. SL

Természetesen mindannyiunkat nagyon érdekel a téma, csak nem tudom, hogy mondjam meg neked minél fájdalommentesebben, hogy az irodalom is művészet :) Sőt, a színház is és a film is (már amelyik). A szobrászat, festészet együtt az a képzőművészet. Ha arra átnevezed, akkor nem fogok visítani, amiért az irodalmat kiveszed alóla, egyébként igen. (És igen, tudom, pofátlan vagyok, hogy egy művészettörténésszel állok le vitázni művészetről, de az írói becsület nem engedi, hogy lenemművészezzenek.) ~ Alensha Fiore 01.svg hö? 2008. november 24., 23:37 (CET)[]

Természetesen, hogy az irodalom is művészet, de természetében különbözik. Nem véletlenül választotta külön az említett lexikon. Nem azt mondtam, hogy nem művészet, de a kategorázció így jobban működne. Más a hermeneutikájuk. SLüzzenet 2008. november 26., 21:45 (CET)[]

Na és hova tartozik a zene és a tánc? – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2008. november 26., 21:52 (CET)[]

Különben pontosítanék: Kultúra alá menjenek az egymás mellé rendelt kategóriák. Köztük a művészet - képzőművészet értelemben. (ugyanis köztudomású, hogy művészet alatt csaknem kizárólag képzőművészetet értenek).

Vagyis: A mostani művészet sablon legyen átnevezve Kultúra sablonra. Úgy már egymás mellé fér minden.

Bocs, Hkoala, csak ezután vettem észre a gondolatod. Szerkütk éppen hogy nem volt. SLüzzenet 2008. november 26., 21:58 (CET)[]

Hogyhogy köztudomású? Ez maximum egyfajta gyakorlat a művészettörténetben, kényelmi szempont, de azért mi csak legyünk pontosak, és használjuk a kifejezéseket szabatos szótári jelentésük szerint. A művészet első körben társadalompszichológiai és esztétikai fogalom, és mint ilyen, magában foglal minden esztétikai célú tudatos alkotótevékenységet, ezeknek része a képzőművészet. Pasztilla 2008. november 26., 22:04 (CET)[]

Lajtabánság zászlaja és címere

Kedves Szerkesztők! Az interneten ráakadtam arra, hogy a Lajtabánságnak volt zászlaja és címere is. A szócikkben pillanatnyilag a magyar trikolór látható, mely csupán azt akarja kifejezni, hogy magyar államról van szó. Javaslom, hogy fel kellene rakni a wikipédiára is, de a kérdés, hogy hogyan? [törölt kép] DoncseczTöj njaš spor. 2008. november 29., 16:39 (CET)[]

Külső hivatkozások mellé link az archívált változatra

Sziasztok! Észrevettétek, hogy a franciáknak elegük lett a külső hivatkozások állandó ellenőrzéséről, a halott linkek lecseréléséről illetve törléséről, ezért JavaScripttel megoldották, hogy minden egyes link mellé beraknak még egyet [archív] felirattal, amely az oldal egy - tapasztalataim szerint a Wikiwix.com által - gyorsítotárazott változatára mutat? Szerintem érdemes lehet megfontolni a bevezetést nálunk is, ha találunk egy oldalt, amely nagyjából az összes olyan oldald gyorsítótárazza, amelyre linkelünk (talán a Wikiwix pont ezt csinálja). – Dami vita 2008. november 29., 19:28 (CET)[]

 • Symbol support vote.svg támogatom sztem zseniális ötlet. A linkek a leggyorsabban avuló alkatrészünk. | Nagy Gömböc hamm! 2008. november 29., 20:38 (CET)[]

Szerintem működő linknél nincs sok értelme, de egy robot megtehetné, hogy megnézi, melyik link ad 404-et (ilyen talán már van is), és ott cserél archív linkre. A működő linkeket meg felvetethetné archive.org-ra (a Wikiwix-et nem ismerem, de azért az Internet Archive megbízhatóbb). – TgrvitaIRCWPPR 2008. november 29., 21:59 (CET)[]

A jelek szerint a Wikiwix csak a francia Wikipédiával működik, de meg lehetne beszélni szerintem a dolgot; ugyanaz a cég fejleszti, akik kiadták az angol Wikipédiát DVD-n. – Dami vita 2008. november 29., 22:06 (CET)[]

Forrás (átmásolva a Vita:K.u.k. lapról)

A fordítás az fordítás, a forrás az pedig forrás. A fordítás során egy szövegnek más nyelvű megfelelőjét alkotjuk meg. Ha a fordítás eredetije megjelölésre kerül, akkor az így létrehozott szöveggel kapcsolatban a visszakereshetőség kritériuma annyiban kerül kielégítésre, hogy tudni lehet, miből fordították. Mivel azonban a Wikipédia nem forrás, ezért az idegen nyelvű Wikipédiából fordított szövegnek sincs megfelelő forrása.

A lefordított szöveg alapjául szolgáló forrásokat meg lehet jelölni a lefordított szöveg forrásaként – de csak abban az esetben, ha a fordító felhasználta azokat, tehát ha meggyőződött róla, hogy a szövegben foglalt állítások valóban levezethetők azokból a forrásokból. Ez sajnos majdnem akkora munkát igényel, mint „eredeti” cikket írni belőlük.

Peyerk vita 2008. november 29., 20:46 (CET)[]

Vess egy pillantást erre: [3]Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2008. november 29., 21:24 (CET)[]

Vetettem. Mire kellene következtetnem belőle? – Peyerk vita 2008. november 29., 21:39 (CET)[]

Több lehetséges következtetés is van. Az egyik az, hogy a véleményed nem örvend konszenzusnak a szerkesztők között. A másik az, hogy ezeket a cikkeket is kezdheted jelölni forrás nélkülinek. Én pont arra lettem volna kiváncsi, hogy te milyen következtetésre jutsz, magadtól :-)Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2008. november 29., 21:41 (CET)[]

Értem. Azt hittem emlékszel a nem oly rég erről lefolyt vitára. (Nem tudom hol volt, ha nincs meg, kérdezd a gurukat.) Abban a vitában nagyjából mindenki részt vett, akitől releváns véleményre számítok, úgy emlékeztem, te is. Amit itt leírtam, az annak a következtetése.
Ezzel nem a fent leírtakat akarom alátámaszani (azok ugyanis a Wikipédia alapelveiből egyenesen levezethetők), hanem a túlzott tömörségemet.
A személyes következtetésem meg annyi, hogy ez pokémon-teszt volt: a Wikipédia tele van következetlenséggel, még a saját szabályait is rendesen semmibe veszi. :-)
Peyerk vita 2008. november 29., 21:58 (CET)[]

Itt van a nemrég lefolyt vita linkje: Wikipédia:Kocsmafal (javaslatok)/Archív31#Wikipédia szócikk mint forrás. Ha végigolvasod, láthatod, hogy nem zárult semmilyen eredménnyel, semmilyen konszenzussal. Ehhez képest te itt irányelvként hirdeted a saját véleményedet (meg lehet jelölni a lefordított szöveg forrásaként – de csak abban az esetben, ha a fordító felhasználta azokat) - többek között ebben sem volt egyetértés. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2008. november 30., 12:02 (CET)[]

Három dologról beszélünk. Az első, hogy a Wikipédia lehet-e forrás. Erre egyértelmű nem a válasz. A második, hogy ez milyen módon értelmezendő a fordításoknál. Erre is egyértelmű a válasz: a Wikipédia akkor sem forrás, ha más nyelvű. Ezekhez nem kell egyetértés.
A harmadik kérdés az, ami nem tisztázott: hogyan jelöljük az ezzel kapcsolatos információkat a cikkekben. E tekintetben a megbeszélés nem jutott (remélem csak még) nyugvópontra. Az irányelvekből tehát az következik, hogy alapértelmezésben egy (akár más nyelvű) Wikipédia-cikk nem jelölhető meg forrásként. A fordítás eredetijének megjelölésre van egy sablonunk, azt nyilván használni kell, de ebből egyáltalán nem következik, hogy szabad volna forrásnak jelölni. Annak, hogy a megbeszélés nem jutott nyugvópontra nem lehet olyan következménye, hogy az irányelvekkel ellentétes gyakorlatot kell követni, sőt.
A fent idézett szövegrészem szintén az irányelveken nyugszik: ha a fordító ténylegesen felhasználta azokat a forrásokat a cikk írásához, akkor nyilván megjelölheti azokat forrásként. Ehhez sem kell semmilyen egyetértés.
Egyébként ez az egész csak látszólag nyelvi kérdés. Ha egy lexikon alapján írok cikket, ami a saját forrásait megjelöli, akkor én forrásként csakis a lexikont jelölhetem meg, a lexikonban jelölt forrásokat nem, illetve csak akkor, ha ténylegesen felhasználtam azokat. Ez a példa annyiban különbözik a fordítás esetétől, hogy míg a lexikon valóban forrás, addig a Wikipédia nem az. De a közvetett forrás tekintetében az analógia tökéletes.
Peyerk vita 2008. november 30., 17:08 (CET)[]

Cselekmény-sablon

Felvetettem egy kérdést itt. – Winston vita 2008. december 2., 12:51 (CET)[]

Mikulás

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaLily15-nek almaszirom, kesudió és mogyoróscsoki – CsGábormegbeszélés 2008. december 5., 23:23 (CET)[]

Gondolom nem szeretnétek, hogy idén minden wikipédistának virgácsot hozzon a Mikulás bácsi, úgyhogy gyorsan tessék megírni a Mikulás cikket. (Bezzeg Télapó cikkünk már van, onnan egy csomó nem odavaló dolgot át lehetne emelni.) – CsGábormegbeszélés 2008. december 1., 13:57 (CET)[]

Két cikkre nincs szükség, csak azt kell eldönteni, melyik a fő(bb) elnevezés, és melyik legyen átirányítás. A cikk szövege alapján én a Mikulást javaslom fő szócikknek. – Winston vita 2008. december 1., 14:04 (CET)[]
Ja, és: SMirC-devil.svg! - Winston vita 2008. december 1., 14:06 (CET)[]

Álljon meg a menet! A Mikulás és a Télapó két különböző dolog. Ne mossuk össze a kettőt. – CsGábormegbeszélés 2008. december 1., 14:07 (CET)[]

Winstonnak dupla virgácsot megszavaznék. – CsGábormegbeszélés 2008. december 1., 14:08 (CET)[]

Értelemszerűen szétszedtem a szócikket kétfelé. Csizmácskámba almaszirmot (natúr), kesudiót (natúr) és mogyoróscsokit kérek szépen elhelyezni. Szaloncukrot NEEEE!!! – Lily15Cross Alcantara.svg üzenet 2008. december 1., 14:19 (CET)[]

Meglátom, mit tehetek az érdekedben. – CsGábormegbeszélés 2008. december 1., 14:22 (CET)[]

Unciklopedia linkek országoknál

Szerintetek nem kéne inkább kerülni az unciklopedia linkek országoknál? Szerintem sértő lehet. Pl. Szlovákianál volt "Tótország" linkje... Van keresni valója egy enciklopédiában az unciklopediának??– Beyond silence Üz 2008. december 2., 17:40 (CET)[]

Nincs. Az Unciklopédia lehet egy cikk tárgya, de nem olyasmi, amire hivakozni kéne. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. december 2., 17:44 (CET)[]

Szerintem is hülyeség ilyen linkeket behelyezni, a linkek inkább információforrásként kell, hogy szolgáljanak, az unciklopédia pedig nem valós, hanem valótlan, humoros dolgokat tartalmaznak. [törölt kép] DoncseczTöj njaš spor. 2008. december 2., 18:16 (CET)[]

Én sem értettem, amikor múltkor megláttam, minek kitenni? A vitalapon elférne, de a szócikkben inkább... vandalizmus :) – Gregorius P. vita 2008. december 3., 22:57 (CET)[]
Anno volt az a kisebbfajta ramazuri a humoros, parodisztikus akármilyen blogbejegyzésekkel kapcsolatban, amiknek a linkjeit a készítője rakta be a megfelelő cikkekhez külhiv. Mi azokat - teljesen jogosan és ésszerűen - leszedtük. Az Unciklopédia, attól hogy esetlen közelebb áll a szívünkhöz semmivel sem hasznosabb, és egy fikarcnyi relevanciája sincs a szócikkekbe. Ugyanarra a sorsra kell juttatni az uncis dobozkákat, mint a blogos külhiveket. – Burrows vita 2008. december 5., 23:07 (CET)[]

Sablondokumentáció

Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaCsGábormegbeszélés 2008. december 6., 01:27 (CET)[]

Miért tűnt el a sablondokumentáció kerete és háttérszíne? – CsGábormegbeszélés 2008. december 3., 19:29 (CET)[]

Ugyanerről folyik a szó itt: Wikipédia:Kocsmafal (egyéb)#panaszkodás. BennóPffffft-kalpagos.giffogadó 2008. december 3., 20:23 (CET)[]

Irányelv kellene elhunyt vagy élő személyek korábbi jellemzőinek a fejrszében való említéséről

A Halálozások 2008-ban listán ismét felfigyeltem arra, amit főleg sportolóknál tapasztalok: az aktív pályafutását már befejezett személy "volt úszó", a most meghalt személy az MTA "volt főtitkára", más "volt miniszter" stb. Felesleges így hangsúlyozni, hogy valaki már nem csinál valamit, kivéve, ha ma egészen más minőségében ismerjük az illetőt (pl. kormányzó, egykori filmszínész). De XY nem lesz "volt" labdarúgó attól, mert abbahgyja játékosként a pályafutását. Ha mindenáron hangsúlyozni akarjuk, hogy az illető különböző életszakaszaiban különböző jellemzői voltak, - tól -iggel érdemes jelezni, pl. Az MTA elnöke xxxx és xxxy között.
Az angol Wikin nem használják így nyakra-főre a "former" vagy "ex-" jelzéseket akkor, ha az illetőt az adott jellemző már nem jellemzi.
Az életrajzi szócikkek fejrészéből ezért általános érvénnyel ki kellene hagyni a "volt játékvezető" stb. kifejezésekből a "volt" jelzőt.
Elhalálozott személyeknél különösen furcsa, hogy egyes szócikkeknél szerepel a "volt", másoknál pedig nem.
Reménykedem abban, hogy ezt más is belátja.
Irányelv (vagy meglevő kiegészítése) pedig azért lenne szükséges, mert egységes álláspontot kellene kialakítani ebben a kérdésben, és nem percenként másokkal vitatkozni ezen.--Linkoman vita 2008. november 26., 13:52 (CET)[]
 • Elhalálozott személyeknél ez teljesen nyilvánvaló, az "Évfodulók"-ban pl. sehol nem szerepel a "volt". Életrajzi szócikk fejrészében is furcsa lenne, pl. "Tolsztoj volt író...". Ha ennek ellenére többen így írják, akkor ezen szvsz egy irányelv aligha fog változtatni. Vadaro vita 2008. november 26., 17:42 (CET)[]
Ha másnak nem is, hivatkozási alapnak jó lenne, hogy soha senkivel ne kelljen emiatt vitatkozni. Ha lesz szavazás, Symbol support vote.svg támogatom. - mondotta Stewe007 Spinning wheel throbber.gif Feedback 2008. november 26., 17:54 (CET)[]

A dolog onnan eredhet, hogy ha meghal egy hivatalban lévő miniszterelnök, meg egy korábbi miniszterelnök, akkor ezek között különbséget tudunk tenni. A volt miniszterelnök egyébként szerintem nem szép megfogalmazás, a korábbi miniszterelnök vagy az egykori miniszterelnök szebb. Szerintem. Funatic vita 2008. november 27., 10:18 (CET)[]

Funatic +1. Cassandro George Cross Malta.svg Ħelyőrség 2008. november 27., 15:23 (CET)[]
re Vadaro - nézd meg a Halálozások 2008-ban oldalt, légy szíves.
Re Funatic - nem értem, miért kellene különbséget tenni a fejrészben egy élő és egy már nem élő, egy hivatalban levő és egy hivatlban nem levő miniszterelnök között? A fejrészből eleve kiderül él-e, azt pedig, hogy javítgassuk, hogy X politikus ma miniszter, holnap korábbi miniszter, holnapután megint miniszter, gondolom, senki sem akarja komolyan.
A fejrész nem infobox. Az infoboxban kell frissülnie az adatoknak és nem egyes adatokat, teljesen következetlenül, "korábbi", "eddigi" stb. jelzővel ellátni.
Egy normális lexikon nemcsak a mának, a holnapnak is készül, szemben a napilapokkal vagy hetilapokkal. Más szavakkal: a "ma" holnap már tegnap lesz. --Linkoman vita 2008. november 27., 15:40 (CET)[]
Megnéztem a Halálozások 2008-ban oldalt. - Vadaro vita 2008. november 27., 17:09 (CET)[]
Értem.--Linkoman vita 2008. november 27., 17:20 (CET)[]

Fura, de fentebb minthogyha a Halálozások 2008-ban listáról írtál volna, ott meg csak egyszer kell beírni mindenkit, mert csak egyszer hal meg, szerintem. Funatic vita 2008. november 28., 12:20 (CET)[]

Kár félremagyarázni, amit állítottam. Annyit sikerült elérnem, hogy a "volt" helyett most ott díszeleg a "korábbi". Tehát nem hiába szóltam.--Linkoman vita 2008. november 28., 14:27 (CET)[]

Hihi, azt nem te szóltad, hanem én, ennyi zoknid még neked sincs :) (Gy.k. te azt mondtad, ezt el kéne felejteni, én meg azt, hogy át kéne írni; nem fordítva mondtuk.) Funatic vita 2008. november 28., 14:33 (CET)[]

A "szóltam" annyit jelent, hogy a témát én vetettem fel.
Mivel többen nem úgy gondoljátok, mint én, belenyugszom, hogy az ellentétes álláspont azt a hallatlanul fontos információt akarja közölni, hogy valakit országgyűlési képviselőként ér a halál, mert akkor ugye nevetséges a "volt országgyűlési képviselő" kitétel. Ha valaki nem volt országgyűlési képviselő a halála pillanatában, akkor nyilvánvalóan "korábbi országgyűlési képviselő". Persze. És a festőművész, aki élete utolsó szakaszában már nem alkot "korábbi festőművész". És Rimbaud, aki 32 éves korában abbahagyta az írást, "korábban író/költő"). Ez egyeseknek így logikus.--Linkoman vita 2008. november 28., 14:40 (CET)[]
„Früher Dichter”, ahogy egy Petőfi ellen kiadott osztrák körözvény fogalmazott. Petőfi ezt sérelmezte a legjobban az egészben. :-) Bináris ide 2008. december 5., 10:34 (CET)[]

Szerintem a festő és az országgyűlési képviselő között van különbség. Az országgyűlési képviselő, külügyminiszter, főtitkár mind olyan betöltött tisztség, ami egy idő után véget ér. A festő meg egy foglalkozás, még ha fel is hagy vele az illető. Tehát pl. azt nem írnám, hogy volt politikus, de azt igen, hogy volt országgyűlési képviselő (ha a halálakor már nem volt az). Ez a megfogalmazás szerintem információt hordoz, hogy pl. az aktuális miniszterelnök halt meg, vagy valaki, aki korábban az volt. – Gondnok vita 2008. november 28., 15:00 (CET)[]

Hands-on.png (Szerkesztési ütközés után) - hasonlót akartam én is írni, kis különbséggel:

Én nagyrészt egyetértek veled (Linkomannal), de különbséget tennék a miniszter/képviselő és az író/úszó csoportok között. Képviselőnek lenni tisztség, beosztás, ami "elvehető" valakitől azáltal, hogy pl. lemondatják, míg egy írót nem lehet lemondatni, ő a haláláig író marad. Lehet valaki nem aktív író/úszó, de nem lehet nem aktív miniszter (hisz akkor már nem miniszter). Nézzünk két konkrét példát (olyat kerestem akiről van szócikk):
- Illovszky Rudolf, labdarúgó, edző, korábbi szövetségi kapitány.
- Puja Frigyes politikus, korábbi külügyminiszter.
Mindkettejüknél áll, hogy először említjük a „hivatásukat” (nem tudok jobb szót), majd a tisztségüket, ami mindkettőnél a korábbi jelzővel ellátott. Ha tehát Rimbaud a Francia Írószövetség főtitkára is lett volna, akkor én azt írnám hozzá, hogy „író, a Francia Írószövetség korábbi főtitkára”. Úgy gondolom, hogy ez akkor is így lehetne, ha az illető akkor halt meg, amikor épp betöltötte a tisztséget, pl: Antall József, tanár, politikus, egykori/korábbi miniszterelnök. Szerintem. – Totya 2008. november 28., 15:39 (CET)[]

Mi a szokásos a nyomtatott lexikonokban? WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. december 11., 14:22 (CET)[]

Kocsmafal (képgondok)

Kocsmafal (képgondok) :: Legyen-e?

Mit szólnátok ahhoz, ha csinálnánk egy kocsmafalat a képfeltöltőknek és -használóknak?

Azok fordulhatnának ide interaktiv segítségért, akiknek beletört a bicskájuk a képek feltöltésébe, akár ide, akár a Commonsba; vagy azért, mert a licenszek értelmezésével és a kérdőívek kitöltésével nem boldogulnak, vagy azért, mert nem tudnak angolul.

A kifejezetten jogi gondok továbbra is a WP:KF-J-ra maradhatnának, ez inkább a képfelvitel mikéntjében és hogyanjában lenne gyorssegély.

Azok is itt kérhetnének segítséget, akik a képek szócikkbeli megjelenítésével kínlódnak.

Jelenleg x különböző helyen futnak be az ilyen kérdések, akkor egyenesen ideirányíthatnánk őket, vagy ha jól propagáljuk, akkor maguktól is idetalálnának.

A jelenlegi magyarnyelvű Commons:Kocsmafal képekre vonatkozó problémáit is integrálhatnánk ide, úgyis alig tud arról a Kocsmafalról valaki.

Ráadásul így arra is tudnánk szervezkedni, hogy egy-egy magyar kép is bekerüljön a Nap képei közé.

 • Symbol support vote.svg támogatom WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. november 21., 14:30 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom-- erre jó lenne külön fal, mert nmcsak szerzői jogi gondok lehetnek.--Linkoman vita 2008. november 21., 14:32 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom Magam is lusta voltam előkeresni/végigolvasni a tudnivalókat, és hiányos ismereteimből gondok adódnak — P/c vita 2008. november 21., 17:50 (CET)[]
 • Symbol opinion vote.svg megjegyzés kiegészíteném médiafájlok kezelésével kapcsolatos gondokra, és akkor nagyon is támogatandó asszem. | Nagy Gömböc hamm! 2008. november 21., 22:22 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom Nagyon jó ötlet! Sokszor kerestem ilyen információt a közös oldalakon vagy kocsmafalon, de szétszóródtak, ill. nem voltak. Remek lenne!!!– • TerosesHeart-beat.gifvárom válaszodat 2008. november 22., 20:31 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom Jó ötlet, a commonsra én is írtam néhányszor, de hogy válasz nem jött, az is biztos... – Burrows vita 2008. november 23., 19:29 (CET)[]
 • Symbol support vote.svg támogatom Jó ötlet, nem lennének (vagy kevesebb lenne) a közkincs licenszű kép, amely egy netről leszedett tájképet ábrázol. Ide lehetne írni a kezdőknek a képek elhelyezéséről is, mert a 3000 pixel széles képek nem mutatnak jól a cikkekben... – Hunyadym Vita 2008. december 3., 20:36 (CET)[]

Nekem teljesen feleslegesnek tűnik. Mi az, amit a jogi, a műszaki és a kezdőknek szóló kocsmafal nem fed le? – TgrvitaIRCWPPR 2008. december 3., 22:38 (CET)[]

No és mi az, amit az "egyéb" nem fed le? ;) (A megfejtőnek egy zacskó túrórudit ajánlok fel.) Komolyabbra: a kérdés általában nem csak az, hogy mit nem fed le a többi KF, hanem főleg az, hogy túlterheli-e valamelyiket egy részprobléma, ami lassan megérdemelne önálló KF-et, hogy áttekinthetőbb és kezelhetőbb legyen. Ugyanezért született a helyesírási is pl., és ugyanezért születhetik a jövőben bárhány. És nem azért, mert az "egyéb" nem fedi le az egyebeket. ;) Én nem figyelem annyira a műszakit és a kezdőknek szólót, hogy meg tudjam mondani, mennyire öntik el e kettőt a képgondok. A jogi nem szokott túlterhelve lenni. | Nagy Gömböc hamm! 2008. december 3., 22:51 (CET)[]

Én figyelem, és nem öntik el. Karmela szerint az a probléma, hogy "x különböző helyen futnak be az ilyen kérdések" - ezen segíthet egy x+1-edik hely létrehozása, de az is előfordulhat, hogy nem :) Ha minden olyan témának külön kocsmafalat csinálnánk, ami sok különböző helyen felmerül, abból mindenesetre elég nagy káosz lenne. – TgrvitaIRCWPPR 2008. december 3., 23:04 (CET)[]

ezen segíthet egy x+1-edik hely létrehozása, de az is előfordulhat, hogy nem – tekintve, hogy a nevében egyik se viseli a képeket. Ha azért fut be n+1 helyre a sok kérdés, mert a t. kérdező a műszaki/kezdőknek/jogi lehetőségeket látva hol így, hol úgy dönt, azon tud segíteni, ha egy KF már a nevében is viseli a képeket. Feladvány: tegyük fel, hogy a választék a következő: (A) műszaki/jogi/kezdőknek, (B) műszaki/jogi/képeknek/kezdőknek. Szerinted vajon B esetben vajon nem lenne-e valószínűbb, hogy a képekkel kapcsolatos kérdések egy(ebb) helyre futnak be? ;) | Nagy Gömböc hamm! 2008. december 3., 23:08 (CET)[]

Symbol question.svg kérdés: ha létrejönne ez a kocsmafal, akkor a képekkel kapcsolatos jogi kérdéseket melyik kocsmafalra szeretnénk irányítani? Jelenleg a jogi kocsmafal nem kis része erről szól, a képekkel kapcsolatos kérdések nagy része pedig jogi jellegű. Samat üzenetrögzítő 2008. december 5., 09:20 (CET)[]

Úgy gondoltam, hogy elsősorban „hogyan” formában megfogalmazható problémák tartoznának ide, mint amilyen a kérdőívek helyes kitöltése is.
Várható azonban, hogy a jogi kérdések is gyakran itt futnak majd be, hiszen ha egy még naiv képfeltöltő helyébe képzelem magam, akkor valószínűbb, hogy a képes kocsmafalon tenném fel a kérdésemet.
Az ilyenek egy részét a rutinosabb képfeltöltők kapásból meg tudják válaszolni. A fogósabb kérdésekhez pedig meg lehet hívni a jogi kocsmafal publikumát is.
Ha pedig a kérdező eleve a jogi kocsmafalhoz fordult, mert érezte, hogy tisztán jogi problémáról van szó, az is rendben van. Ha mégis „hogyan” jellegű lenne a kérdés, még mindig meg lehet mutatni neki, hogy hol van a képes kocsmafal.
Mit sertepertélsz te itten a Wikipédiában? Mostanság máshol lenne a helyed!
WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. december 5., 10:27 (CET)[]

Kocsmafal (képgondok) :: Létrehozó

Kinek van kedve kezébe venni a malteroskanalat, és a Kocsmafal (képgondok)at felhúzni?

Na ez aztán nem probléma, le kell koppintani a fejlécet, kiegészíteni speciálisan idevonatkozó infókkal, aztán a megfelelő helyeken frissíteni a KF-ek számát és a rájuk mutató linkeket. Ez kábé öt perc. | Nagy Gömböc hamm! 2008. december 3., 22:55 (CET)[]

Kocsmafal (képgondok) :: Elnevezés

Mi lenne egy jó elnevezés? Többmindent is lehet támogatni. Írjátok ide, ha van más ötletetek, azt is! WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. december 2., 14:14 (CET)[]

Kocsmafal (képek)

 1. Symbol support vote.svg támogatom WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. december 2., 14:14 (CET)[]
 2. Symbol support vote.svg támogatomHunyadym Vita 2008. december 3., 20:36 (CET)[]
 3. Symbol support vote.svg támogatommisibacsi*üzenet 2008. december 4., 20:13 (CET)[]
 4. Symbol support vote.svg támogatom – • TerosesHeart-beat.gifvárom válaszodat 2008. december 4., 22:21 (CET)[]
 5. Symbol support vote.svg támogatomCsGábormegbeszélés 2008. december 4., 22:36 (CET)[]
 6. Symbol support vote.svg támogatom - Peti610 Coat of arms of the Austro-Hungarian Navy.png vita 2008. december 5., 10:34 (CET)[]
 7. Symbol support vote.svg támogatomBurrows vita 2008. december 5., 23:11 (CET)[]
 8. Symbol support vote.svg támogatomXnull vita 2008. december 7., 16:21 (CET)[]

Kocsmafal (képgondok)

 1. Symbol oppose vote.svg ellenzem, l.m. Kocsmafal (jogi gondok), Kocsmafal (helyesírási gondok), Kocsmafal (egyéb gondok) stb. – Winston vita 2008. december 2., 15:10 (CET)[]
 2. Symbol oppose vote.svg ellenzem, mint Winston – Hunyadym Vita 2008. december 3., 20:36 (CET)[]

Kocsmafal (média)

 1. Symbol support vote.svg támogatom Pilgab Lóhere.PNG üzenet Mail-forward.svg 2008. december 3., 22:01 (CET)[]
 2. Symbol support vote.svg támogatomIstvánka Crystal Clear app package toys.png posta 2008. december 6., 14:07 (CET)[]

Kocsmafal (kép- és médiaügyek)

 1. Symbol support vote.svg támogatom És javaslom címnek. – • TerosesHeart-beat.gifvárom válaszodat 2008. december 4., 09:02 (CET)[]
  • Symbol opinion vote.svg megjegyzés Ez szerintem túl hosszúra sikeredett. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. december 4., 23:40 (CET)[]
 1. Symbol oppose vote.svg ellenzem, l.m. Kocsmafal (jogi ügyek), Kocsmafal (helyesírási ügyek), Kocsmafal (egyéb ügyek) stb. – Winston vita 2008. december 5., 08:30 (CET)[]

Kocsmafal (képek, média)

 1. Symbol support vote.svg támogatom WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. december 2., 14:14 (CET)[]
 2. Symbol support vote.svg támogatomJulisska vita 2008. december 4., 20:23 (CET)[]
 3. Symbol support vote.svg támogatom - nem csak képet lehet feltölteni, sokaknak okoz gondot pl. a zenemű vagy videó feltöltése is. – Timish Evil Eye.svg levélboksz 2008. december 7., 16:31 (CET)[]

Kocsmafal (képek) – összegzés

Megmutatkozott, hogy az ötlet népszerű. A hozzászólok közül a legtöbbeknek a Wikipédia:Kocsmafal (képek) elnevezés tetszik, bár egyéb médiára vonatkozó kérdéseket is odatartozónak fogunk tekinteni. Ünnepélyesen megkérem Bennó Urat, hogy teljesítse a nép akaratát. WikiThanks.pngKarmelaüzenőlap 2008. december 11., 13:38 (CET)[]

Most el kell tűnnöm egy időre, még ma teljesítem a népakaratot. ;) Ezek szerint a képek kiemelése és hasonlók is reklámozható ottan, egyáltalán mindenféle foglalatosság a képekkel és médiaállományokkal? BennóPffffft-kalpagos.giffogadó 2008. december 11., 13:42 (CET)[]

Jelentem: megörtént. Most már csak ki kell egészíteni a Wikipédia:Kocsmafal (képek)/fejrész lapot a speciálisan ide jó tudnivalókkal (képes témák lapjai, navsablon, feltöltési link, akármi?) BennóPffffft-kalpagos.giffogadó 2008. december 11., 18:52 (CET)[]