Magyar nyelvű irodalomtörténetek listája

Az alábbi lista megpróbálja összegyűjteni a jelenleg magyar nyelven létező összefoglaló irodalomtörténeti műveket. Irodalomtörténet alatt a szócikk elsősorban – és főként az újkortól – a szépirodalmat érti. Az egyéb (tudományos, filozófiai, teológiai) irodalomról általános kézikönyv nincs magyar nyelven. A magyar egyéb irodalomról a 17. századig a nagyobb általános irodalomtörténetek, a 18. században Kosáry Domokos Művelődés a XVIII. századi Magyarországon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980), a 19. században Márki József Szak- és betürendes kalauz az összes magyar irodalom története- s könyvészetében (Pest, 1878), a 20. században a Magyarország a XX. században I-V. (Babits Kiadó, Szekszárd, 2000) című művekben lehet tájékozódni az általános bibliográfiai összeállításokon kívül (utóbbit ld. a megjelölt szócikk végén).

Általános irodalomtörténetekSzerkesztés

 
Babits Mihály: Az európai irodalom története (reprint kiadás)

Magyar nyelven viszonylag kevés nagyobb általános irodalomtörténet létezik:

 • Erdélyi János: Egyetemes irodalomtörténet I–II., Ráth Mór kiadása, Budapest, 1868, 192 p
 • Scherr János: A világirodalom története I–III., Benkő Gyula Kiadása, Budapest, 1885 (I.) és 1891 (II., III.)
 • (szerk.) Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet I–IV., Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1903–1911 (mindmáig a legrészletesebb általános irodalomtörténeti mű)
 • Paul Wiegler: A világirodalom története I–II., Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., Budapest, é. n. [1921], 576 p
 • Babits Mihály: Az európai irodalom története, Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt., Budapest, é. n. [1934 és 1935], 728 p (később több kiadásban újra kiadva; reprint kiadása: Auktor Könyvkiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-7780-23-8)
 • Szerb Antal: A világirodalom története I–III., Révai Irodalmi Intézet, Budapest, 1947 (később több kiadásban újra kiadva)
 • I. M. Tronszkij: Az antik irodalom története. Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1953
 • Antal LászlóMiklós PálHajdú Péter: A kultúra világa: Világirodalom – Filozófia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964, 914 p
 • Kristó Nagy István: A világirodalom története I–II., WorldWide Reklámügynökség Kft., ISBN 963-873-005-6, é. n.. [1993]
 • Pál József: Világirodalom, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, ISBN 9789630585965, 1018 p

SorozatokSzerkesztés

Athenaeum Kézikönyvtára-sorozatSzerkesztés

 • A. BartoliJ. A. Symonds: Az olasz nép és irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1892, 156 p
 • R. C. Jebb: A görög irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1894, 170 p
 • Kardos Albert: A magyar szépirodalom története – A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1892, 203 p
 • Saintsbury G.: A franczia irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1897, 111 p
 • James Sime: A német irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1900, 88 p
 • Wilkins A. S.: A római irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1896, 103 p

Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár-sorozatSzerkesztés

 
Hamvas József: Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése I.
 • Hamvas József: Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése I–III., Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1899–1900
 • Albrecht János: A német irodalom rövid vázlata – A legrégibb időktől a jelen korig, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1908, 79 p
 • Márton Jenő: A görög irodalom története, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1900, 85 p
 • Márton Jenő: A római nemzeti irodalom története, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1899, 72 p
 • Gaál Mózes: A magyar irodalom története főbb vonásokban, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1905, 76 p

Szent István könyvek-sorozatSzerkesztés

 • Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1926, 160 p
 • Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története I. – A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig, Szent István Társulat, Budapest, 1929, 228 p
 • Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története II. – Kisfaludy Károlytól napjainkig, Szent István Társulat, Budapest, 1930, 311 p
 • Birkás Géza: A francia irodalom története – A legrégibb időktől napjainkig, Szent István Társulat, Budapest, 1927, 314 p
 • Kőrösi Albin: A spanyol irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1930, 452 p
 • Motz Aladár: A német irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1925, 290 p
 • Nagysolymosi József: A lengyel irodalom, Szent István Társulat, Budapest, 1934, 120 p
 • Szémán István: Az újabb orosz irodalom – A régibb irodalom történetének vázlatával, Szent István Társulat, Budapest, 1926, 211 p

Kultúra világa-sorozatSzerkesztés

 • Benedek Marcell: A modern világirodalom 1800–1920, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1920, 328 p
 • Reményi József: Amerikai írók, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, é. n. [1920-as évek], 191 p
 • G. L. Strachey: A francia irodalom főirányai (ford. Schöpflin Aladár), Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1914, 168 p
 • Voinovich Géza: Az angol irodalom története, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, é. n. [1926], 244 p

Magyar Szemle kincsestára-sorozatSzerkesztés

 • Győry János: A francia irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1938, 80 p
 • Fábián István: A magyar irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1941, 80 p
 • Pukánszky Béla: A német irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1930, 79 p
 • Szerb Antal: Az angol irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1929, 78 p (reprint kiadás: Bibliotéka Könyvkiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-779-502-2)
 • Várady Imre: Az olasz irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1931, 80 p

Magyar irodalomtörténetekSzerkesztés

Általános magyar irodalomtörténetekSzerkesztés

 
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet (1959-es kiadás)

Egyes korszakok magyar irodalomtörténeteSzerkesztés

 • Szinnyei József: Irodalmunk története 1711–1772-ig, Budapest, 1876
 • Gyulai Pál: A magyar irodalom története 1830–1848-ig, Gyulai Pál egyetemi előadásai után jegyzi Közményi Ferenc, Budapest, 1879
 • Gyulai Pál: A XVIII. század magyar prózaírói, Gyulai Pál egyetemi előadásai nyomán kiad. Nagy Sándor, Budapest, 1880
 • Gyulai Pál: A magyar irodalom története 1807-től 1848-ig; Gyulai Pál előadásai után, Budapest, 1881
 • Horváth Cirill József: A régi magyar irodalom története, Budapest, 1899
 • Bartha József: A magyar nemzeti irodalom története; írta és olvasókönyvvel ellátta Bartha József, Szent István Társulat, Budapest, 1899
 • Gyulai Pál: A XVII. század magyar epikusai, Gyulai Pál előadásai alapján kiadta Lehr Andor; Blum kőny., Budapest, 1899
 • Gyulai Pál: A magyar irodalom története 1526-ig és 1526–1606-ig, I–II., Gyulai Pál előadása után jegyezte Boromisza Jenő, Budapest, 1901
 • Riedl Frigyes: A régi magyar irodalom története, Budapest, 1906
 • Riedl Frigyes: A magyar irodalom története a XVI. században, Budapest, 1907
 • Riedl Frigyes: A magyar irodalom története a XVII. században, Budapest, 1907
 • Riedl Frigyes: A magyar irodalom története Zrínyi halálától Bessenyey felléptéig, Budapest, 1908
 • Pintér Jenő: A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig, I–II. kötet, Budapest, Rényi Károly kiadása, 1909
 • Prónai Antal: A magyar irodalom története I–II., Budapest, 1910–1911
 • Pintér Jenő: A magyar irodalom története: Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferenc haláláig 1772–1831, I–II. kötet, Budapest, A szerző kiadása, 1913
 • Benedek Marcell: A modern magyar irodalom, Béta Irodalmi Részvénytársaság, Budapest, é. n. [1920-as évek]
 • Király György: A magyar ősköltészet, Budapest, 1921
 • Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma, Budapest, Szent István Társulat, 1923
 • Bartha József: Két nemzedék irodalma 1875–1925, Budapest, 1926
 • Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig, Budapest, 1931, 1944 (reprint kiadás: 1988)
 • Horváth János: A magyar irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus, Budapest, 1935, 1944 (reprint kiadás: 1988)
 • Alszeghy Zsolt: A tizenhetedik század, Budapest, Szent István Társulat, 1935
 • Alszeghy Zsolt: A XVII. század magyar lírai költészete, Budapest, 1935
 • Féja Géza: A régi magyarság. A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig, Tátra, Bratislava-Pozsony, 1937
 • Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században, Budapest, 1937
 • Galamb Sándor: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig I–II., Budapest, 1937–1944
 • Bartha József: Az új magyar irodalom kistükre 1896–1936, Budapest, 1938
 • Brisits Frigyes: A 19. század első fele, Budapest, 1939
 • Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet: A magyar irodalom keletkezése. Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1941
 • Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom, Danubia Könyvkiadó, Pécs, é. n. [1940-es évek]
 • Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom 1880–1940, Szukits Kiadás, Budapest, 1942
 • Féja Géza: A felvilágosodástól a sötétedésig. A magyar irodalom története 1772-től 1867-ig, Magyar Élet, Budapest, 1942
 • Féja Géza: Nagy vállalkozások kora magyar irodalom története 1867-től napjainkig, Magyar Élet, Budapest, 1943
 • Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története – Magyar líra és epika a 20. században, Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony, 2010, ISBN 978-80-8101-319-5

Egyes irodalmi ágak magyar irodalomtörténeteSzerkesztés

 • Toldy Ferenc: A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a jelenkorig, vagyis az utóbbi negyedfél század kitünőbb költői életrajzokban és jellemző mutatványokban feltüntetve I–V., Budapest, 1876
 • Szinnyei József: A magyar irodalomtörténet-írás ismertetése, Budapest, 1877
 • Bayer József: A magyar drámairodalom története 1867-ig, Budapest, 1897
 • Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma, Budapest, 1913
 • Riedl Frigyes: A magyar dráma története I–II., Budapest, 1939–1940
 • Császár Elemér: A magyar regény története, Budapest, 1922
 • Császár Elemér: A magyar irodalmi kritika története a szabadságharcig, Budapest, 1925
 • Riedl Frigyes: Riedl Frigyes középiskolai tanítása a magyar regény történetéről, Budapest, 1928
 • Császár Elemér: A XIX. század nagy magyar költői, Budapest, 1929
 • Császár Elemér: A magyar dráma története Kisfaludy Károlytól a szabadságharcig, Budapest, 1929
 • Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig I–II., Budapest, 1925–1926
 • Mitrovics Gyula: A magyar esztétikai irodalom története, Debrecen – Budapest, 1928
 • Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején, Budapest, 1929
 • Szondy György: A magyar ifjúsági irodalom gyermekkora, Kecskemét, 1933
 • Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban, Budapest, 1939
 • Szász Károly: A magyar dráma története, Budapest, 1939
 • Illés György: A magyar ifjúsági irodalom kézikönyve, Dekameron Kiadó, Budapest, 2014, ISBN 9786155072109, 226 p

Egyes irodalomtörténetekSzerkesztés

Az alábbi lista az egyes népek irodalomtörténeteit gyűjti össze. (A fentebbi sorozatokban megjelent művek is szerepelnek benne.)

Európai népek irodalomtörténeteiSzerkesztés

Görög irodalomSzerkesztés
 
Csányi Ferenc: A görög irodalom története (1866)
 
Márton Jenő: A görög irodalom története (1907)

Ókori görög irodalom

Ókeresztény görög irodalom

Középkori- és újkori görög irodalom

Latin irodalomSzerkesztés

Ókori latin irodalom

 • Szerelemhegyi Tivadar: A római nemzeti irodalom története – A gymnasiumok felsőbb osztályai számára Teuffel és Bender nyomán, Budapest, 1886
 • Wilkins A. S.: A római irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1896, 103 p
 • (szerk.) Wagner József: Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata – A tanuló ifjuság használatára, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) R.T. Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1898, 209 p
 • Márton Jenő: A római nemzeti irodalom története, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1899, 72 p
 • Occioni Onorato: A latin irodalom története (ford. Dr. Kiss Ernő), Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1899, 412 p
 • Sebestyén Károly: A római irodalom története, Lampel Róbert, 1902, 193 p
 • Leffler Sámuel: Római irodalomtörténet – A középiskolák felsőbb osztályai számára és a művelt közönség használatára, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. könyvkereskedése (Budapest) , 1903, 232 p
 • Falus Róbert: A római irodalom története, Gondolat Kiadó, 1970, 506 p
 • Pierre Grimal: A latin irodalom története, Akadémiai Kiadó, 1992, ISBN 9630563312, 100 p
 • Michael von Albrecht: A római irodalom története I.–II. (ford. Tar Ibolya). Budapest: Balassi Kiadó. 2003–2004. ISBN 963 506 523 X   és ISBN 9635065744
 • Adamik Tamás: Római irodalom: A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig. Budapest: Pesti Kalligram Kft. 2009. ISBN 9788081012266  

Ókeresztény latin irodalom

Középkori latin irodalom

Újlatin irodalmakSzerkesztés

Olasz irodalom

 • A. BartoliJ. A. Symonds: Az olasz nép és irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1892, 156 p
 • Fenini Caesar: Az olasz irodalom rövid története, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1894, 171 p
 • Radó Antal: Az olasz irodalom története I–II., Magyar Tudományos Akadémia kiadása, Budapest, 1896
 • Várady Imre: Az olasz irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1931, 80 p
 • Villani Lajos: Olasz irodalom, Dr. Vajna És Bokor kiadása, Budapest, 1942, 182 p
 • Madarász Imre: Az olasz irodalom története, Attraktor Kft., Máriabesnyő-Gödöllő, 2003, ISBN 9789632106304, 357 p

Spanyol irodalom

Portugál irodalom

 • Pál Ferenc: Arcképek a portugál irodalomból – Dénes királytól Saramago-ig, Kráter irodalmi és művészeti műhely kiadása, h. n., 2015, ISBN 9789632981734, 196 p

Francia irodalom

 • Nisard D.: A franczia irodalom története I–IV. (ford. Szász Károly), Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest, 1878–1880 (elektronikus elérés: http://real-eod.mtak.hu/3040/)
 • Saintsbury G.: A franczia irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1897, 111 p
 • Hegedűs Árpád: A francia irodalom története, Wellisch Béla kiadása, Szentgotthárd, é. n. [1910 körül], 96 p
 • G. L. Strachey: A francia irodalom főirányai (ford. Schöpflin Aladár), Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1914, 168 p
 • Benedek Marcell: A francia irodalom, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest, é n. [1920-as évek], 363 p
 • Birkás Géza: A francia irodalom története – A legrégibb időktől napjainkig, Szent István Társulat, Budapest, 1927, 314 p
 • Győry János: A francia irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1938, 80 p
 • Dobossy László: A francia irodalom története I–II., Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1963, 721 p
 • Maár Judit (szerk.): A francia irodalom története, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789633120446, 944 p

Belgiumi vallon (francia nyelvű) irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Román irodalom

 • Pálffy Endre: A román irodalom története, Gondolat Kiadó, Budapest, 1961, 454 p
Kelta irodalmakSzerkesztés
 • nincs magyar nyelvű összefoglaló a kelta népek (skótok, walesiek, írek, bretonok) irodalmáról
Germán irodalmakSzerkesztés
 
Voinovich Géza: Az angol irodalom története
 
Szerb Antal: Az angol irodalom kis tükre (reprint kiadás)
 
Albrecht János: A német irodalom rövid vázlata – A legrégibb időktől a jelen korig
 
James Sime: A német irodalom története

Angol irodalom

Német irodalom

 • Riedl Szende: A német irodalom és nyelv kézikönyve, Franklin-Társulat, Budapest, 1870, 468 p
 • Heinrich Gusztáv: A német irodalom története I–II., Magyar Tudományos Akadémia, Leipzig, 1886–1889 (elektronikus elérés: http://real-eod.mtak.hu/3171/)
 • James Sime: A német irodalom története, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest, 1900, 88 p
 • Albrecht János: A német irodalom rövid vázlata – A legrégibb időktől a jelen korig, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1908, 79 p
 • Motz Aladár: A német irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1925, 290 p
 • Pukánszky Béla: A német irodalom kis tükre, Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1930, 79 p
 • Bitter Illés: Német irodalomtörténet, Szent István-Társulat, Budapest, 1931, 119 p
 • Lukács György: Az újabb német irodalom rövid története, Athenaeum, Budapest, 1946, 152 p
 • Halász Előd: A német irodalom története I–II., Gondolat Kiadó, Budapest, 1971, 466 + 627 p
 • Némedi Lajos: A német irodalom története a 16., 17. és 18. században (kézirat – egységes jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1972, 281 p
 • Győrffy Miklós: A német irodalom rövid története, Corvina Kiadó, 1995, 236 p
 • Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története – a legrégibb időktől 1848-ig, Attraktor, 2002, 527 p

Holland irodalom

 • Nagy Zsigmond: A németalföldi irodalom története (Különlenyomat az Egyetemes Irodalomtörténet III. kötetéből, az 1907-es budapesti kiadás reprint változata), Uitgeverij Forum, Amsterdam, 1987, 52 p
 • (egy korszak áttekintése: Holland irodalom a 19. században, ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest, 1995, 292 p)
 • (egy korszak áttekintése: Gera Judit: Németalföldi irodalom a középkorban, ELTE, Germanisztikai Intézet,1984)
 • (egy korszak áttekintése: Jaap GoedegebuureAnne Marie Musschoot: Kortárs holland és flamand prózaírók Fordította:Gera Judit. ISBN 9075862326 A flamand-holland Stichting Ons Erfdeel vzw Alapítvány kiadása. Online elérés).

Belgiumi flamand (holland nyelvű) irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Svéd irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Dán irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Norvég irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló
Szláv irodalmakSzerkesztés
 
Szalatnay Rezső: A cseh irodalom története

Orosz irodalom

 • Bonkáló Sándor: Az orosz irodalom története I–II., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest, é. n. [1920-as évek], 413 p
 • Szémán István: Az újabb orosz irodalom – A régibb irodalom történetének vázlatával, Szent István Társulat, Budapest, 1926, 211 p
 • (szerk.) N. L. Brodszkij: Az orosz irodalom története – Puskin halálától Gorkij fellépéséig, Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, 1951
 • (szerk.) Zöldhelyi Zsuzsa: Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, ISBN 963-18-8392-2, 346 p
 • (szerk.) Hetényi Zsuzsa: Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-19-2420-3, 417 p
 • (egy korszak áttekintése: ZercsanyinovD. Ja. RajhinV. I. Sztrazsev: Puskin halálától Gorkij fellépéséig [ford.: Mihók Béla], Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, 1951, 566 p)

Ukrán irodalom

Cseh irodalom

 • Domček István: A csehszlovák irodalom története – Bratislavai tanitói nostr. tanfolyamon tartott előadásai nyomán, "Academia" Könyvkiadó, Bratislava, é. n. [1920-as évek?], 126 p
 • Szalatnai Rezső: A cseh irodalom története, Gondolat Kiadó, Budapest, 1964, 364 p
 • Hankó B. L.Heé Veronika: A cseh irodalom története – A kezdetektől napjainkig, Magyarországi Eszperantó Szövetség, Budapest, 2003, ISBN 9635714688, 968 p

Lengyel irodalom

Szlovák irodalom

Szlovén irodalom

Ószláv irodalom

 • nincs magyar nyelvű összefoglaló

Bolgár irodalom

Horvát irodalom

Szerb irodalom

 • Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963 , 556 p
 • Milosevits Péter: A szerb irodalom története, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, ISBN 9631884538, 540 p
 • (egy korszak feldolgozása: Stepanovic Predrag: A régi szerb irodalom története (Opera Slavica Budapestinensia – Litterae Slavicae sorozat), ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéke, Budapest, 2005, ISBN 963-463-822-8, 198 p)
Egyéb európai irodalmakSzerkesztés
 • Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története, Szent István Társulat, Budapest, 1926, 160 p

Egyéb népek irodalomtörténeteiSzerkesztés

Közel-keleti irodalmakSzerkesztés
 
Germanus Gyula: Az arab irodalom története
Távol-keleti irodalmakSzerkesztés
Indiai irodalomSzerkesztés
Egyéb ázsiai irodalmakSzerkesztés
 • Thúry József: A közép-ázsiai török irodalom, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1904, 77 p
Afrikai irodalmakSzerkesztés
 • Keszthelyi Tibor: Az afrikai irodalom kialakulása és fejlődése napjainkig, Akadémiai Kiadó, Bp., 1971
Amerikai irodalmakSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Az[halott link] ún. "spenót" (papírborítójának jellegzetes színére utalva).
 2. A mű csak az Amerikai Egyesült Államok irodalmával foglalkozik.

ForrásokSzerkesztés

 • gazdag magyar irodalomtörténeti bibliográfiával rendelkezik: Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténete – képes kiadás, I–II. kötet, Budapest, Franklin-Társulat kiadása, 1928

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés