Habsburg–Lotaringiai Rudolf osztrák–magyar trónörökös - További nyelvek