2011 a jogalkotásban

2011-ben az alábbi fontosabb jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (211)Szerkesztés

 • 2011. évi I. törvény a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról
 • 2011. évi II. törvény az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről
 • 2011. évi III. törvény a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi IV. törvény az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi V. törvény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi VI. törvény Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
 • 2011. évi VII. törvény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi VIII. törvény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló Keretmegállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 2011. évi IX. törvény az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
 • 2011. évi X. törvény az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
 • 2011. évi XI. törvény az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
 • 2011. évi XII. törvény az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt módosítások kihirdetéséről
 • 2011. évi XIII. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról
 • 2011. évi XIV. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
 • 2011. évi XV. törvény az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről.
 • 2011. évi XVI. törvény a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról
 • 2011. évi XVII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi XVIII. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
 • 2011. évi XIX. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
 • 2011. évi XX. törvény az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosításáról
 • 2011. évi XXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
 • 2011. évi XXII. törvény egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról
 • 2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról
 • 2011. évi XXIV. törvény az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról
 • 2011. évi XXV. törvény a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi XXVI. törvény az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 2011. évi XXVII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi XXVIII. törvény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi XXX. törvény Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi XXXI. törvényAz államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
 • 2011. évi XXXII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
 • 2011. évi XXXIII. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
 • 2011. évi XXXIV. törvény a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről
 • 2011. évi XXXV. törvény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
 • 2011. évi XXXVI. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről
 • 2011. évi XXXVII. törvény A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
 • 2011. évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról
 • 2011. évi XXXIX. törvény A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi XL. törvény A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
 • 2011. évi XLI. törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalma-zásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
 • 2011. évi XLII. törvény Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
 • 2011. évi XLIII. törvény A szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi XLIV. törvény A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt hatodik módosításának kihirdetéséről
 • 2011. évi XLV. törvény A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 2011. évi XLVI. törvény Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
 • 2011. évi XLVII. törvény A {közpénz}ekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról
 • 2011. évi XLVIII. törvény Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről
 • 2011. évi XLIX. törvény Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény módosításáról
 • 2011. évi L. törvény A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi LI. törvény Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
 • 2011. évi LIII. törvény A településiönkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról
 • 2011. évi LIV. törvény A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
 • 2011. évi LV. törvény Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosításáról
 • 2011. évi LXI. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról
 • 2011. évi LXII. törvény Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
 • 2011. évi LXXV. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
 • 2011. évi LXXVI. törvény A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
 • 2011. évi LXXVII. törvény A világörökségről
 • 2011. évi LXXXI. törvény Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi LXXXIII. törvény A Magyar Köztársaság és a Dán Királyság között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. április 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2011. évi LXXXIV. törvény A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2011. évi LXXXV. törvény A környezetvédelmi termékdíjról
 • 2011. évi LXXXVI. törvény Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
 • 2011. évi LXXXVII. törvény Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
 • 2011. évi LXXXVIII. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról
 • 2011. évi LXXXIX. törvény az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi XC. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi XCI. törvény az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi XCII. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról
 • 2011. évi XCIII. törvény a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
 • 2011. évi XCIV. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosításáról
 • 2011. évi XCV. törvény egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi XCVII. törvény az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi XCVIII. törvény egyes választási törvények módosításáról
 • 2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi C. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
 • 2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról
 • 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
 • 2011. évi CIV. törvény a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CV. törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi CVII. törvény egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2011. évi CIX. törvény a Magyar Művészeti Akadémiáról
 • 2011. évi CX. törvény a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról
 • 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
 • 2011. évi CXIV. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
 • 2011. évi CXV. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggő törvénymódosításokról
 • 2011. évi CXVI. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról [1]
 • 2011. évi CXVII. törvény a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 2011. évi CXVIIII. törvény a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről
 • 2011. évi CXIX. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi CXX. törvény az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi CXXI. törvény az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről
 • 2011. évi CXXIII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól
 • 2011. évi CXXIV. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
 • 2011. évi CXXV. törvény Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról
 • 2011. évi CXXVI. törvény a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
 • 2011. évi CXXVII. törvény az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
 • 2011. évi CXXX. törvény az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról
 • 2011. évi CXXXI. törvény a bírósági eljárások észszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól
 • 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
 • 2011. évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 2011. évi CXXXIV. törvény az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CXXXV. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
 • 2011. évi CXXXVI. törvény „Civitas Invicta” - Szigetvár, a leghősiesebb városról
 • 2011. évi CXXXVII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi CXXXVIII. törvény az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság alapításáról szóló Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről
 • 2011. évi CXXXIX. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről
 • 2011. évi CXL. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
 • 2011. évi CXLI. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 • 2011. évi CXLII. törvény az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint jogutódja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 2011. évi CXLIII. törvény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről
 • 2011. évi CXLIV. törvénya Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2011. évi CXLV. törvény a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Mexikóvárosban, 2011. június 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2011. évi CXLVI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
 • 2011. évi CXLVII. törvény az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CXLVIII. törvény a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi CXLIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
 • 2011. évi CL. törvény az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról
 • 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról
 • 2011. évi CLII. törvény a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás kihirdetéséről
 • 2011. évi CLIII. törvény a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
 • 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi CLVII. törvény az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai Orosz Föderáció viszonylatában való részleges felfüggesztéséről
 • 2011. évi CLVIII. törvényaz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
 • 2011. évi CLIX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
 • 2011. évi CLX. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
 • 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
 • 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
 • 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről
 • 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
 • 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
 • 2011. évi CLXVI. törvény Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
 • 2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről
 • 2011. évi CLXIX. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
 • 2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról
 • 2011. évi CLXXI. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
 • 2011. évi CLXXII. törvény a [sport]ról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
 • 2011. évi CLXXIII. törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXIV. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXVII. törvény az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről
 • 2011. évi CLXXVIII. törvény a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 • 2011. évi CLXXX. törvény a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
 • 2011. évi CLXXXII. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetéséről
 • 2011. évi CLXXXIV. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXXXV. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
 • 2011. évi CLXXXVI. törvény Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CXCII. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról
 • 2011. évi CXCIII. törvény A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról
 • 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
 • 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról
 • 2011. évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CXCVII. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CXCVIII. törvény A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CXCIX. törvény A közszolgálati tisztviselőkről
 • 2011. évi CXCX. törvény A nemzeti mobil fizetési rendszerrő
 • 2011. évi CCI. törvény Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
 • 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
 • 2011. évi CCIII. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról
 • 2011. évi CCIV. törvény A nemzeti felsőoktatásról
 • 2011. évi CCV. törvény Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról
 • MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI (2011. december 31.) A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRŐL
 • 2011. évi CCVI. törvény A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
 • 2011. évi CCVII. törvény Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról
 • 2011. évi CCVIII. törvény A Magyar Nemzeti Bankról
 • 2011. évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról
 • 2011. évi CCX. törvény Az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről
 • 2011. évi CCXI. törvény A családok védelméről

Országgyűlési határozatok (98)Szerkesztés

 • 1/2011. (II. 18.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 2/2011. (II. 18.) OGY határozat Arnóth Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 3/2011. (II. 18.) OGY határozat dr. György István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 4/2011. (II. 18.) OGY határozat Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 5/2011. (II. 23.) OGY határozat az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 6/2011. (II. 23.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 7/2011. (III. 2.) OGY határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1242/2010. (XI. 17.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
 • 8/2011. (III. 2.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 9/2011. (III. 9.) OGY határozat az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről
 • 10/2011. (III. 9.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
 • 11/2011. (III. 9.) OGY határozat a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról
 • 12/2011. (III. 9.) OGY határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
 • 13/2011. (III. 9.) OGY határozat a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
 • 14/2011. (III. 9.) OGY határozat az Országos Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. október 3-án megtartott választásáról szóló jelentése elfogadásáról
 • 15/2011. (III. 9.) OGY határozat a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-án megtartott választása megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló jelentése elfogadásáról
 • 16/2011. (III. 9.) OGY határozat az Országos Választási Bizottságnak a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9-én megtartott választásáról szóló jelentése elfogadásáról
 • 17/2011. (III. 9.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 18/2011. (III. 9.) OGY határozat Borbély Lénárd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 19/2011. (III. 9.) OGY határozat dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 20/2011. (III. 9.) OGY határozat Kiss Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 21/2011. (III. 9.) OGY határozat Tamás Barnabás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 22/2011. (III. 22.) OGY határozat a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
 • 23/2011. (IV. 12.) OGY határozat a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott országgyűlési vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 116/2010. (XI. 25.) OGY határozat módosításáról
 • 24/2011. (IV. 28.) OGY határozat Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 25/2011. (IV. 28.) OGY határozat dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 26/2011. (V. 6.) OGY határozat az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1078/2011. (III. 30.) Korm. határozatban foglalt döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
 • 27/2011. (V. 12.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 28/2011. (V. 26.) OGY határozat népi kezdeményezésről
 • 29/2011. (V. 26.) OGY határozat dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 30/2011. (V. 26.) OGY határozat Gelencsér Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 31/2011. (V. 26.) OGY határozat Káli Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 32/2011. (V. 26.) OGY határozat Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 33/2011. (V. 26.) OGY határozat szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről
 • 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról
 • 35/2011. (VI. 7.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 36/2011. (VI. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
 • 37/2011. (VI. 15.) OGY határozat az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. (VII. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 38/2011. (VI. 15.) OGY határozat az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 53/2010. (VII. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 39/2011. (VI. 24.) OGY határozat az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
 • 40/2011. (VI. 24.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről
 • 41/2011. (VI. 24.) OGY határozat a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról
 • 42/2011. (VI. 24.) OGY határozat a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
 • 43/2011. (VI. 29.) OGY határozat az Alkotmánybíróság öt tagjának megválasztásáról
 • 44/2011. (VI. 29.) OGY határozat Bencsik János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 45/2011. (VI. 29.) OGY határozat Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 46/2011. (VI. 29.) OGY határozat Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 47/2011. (VI. 29.) OGY határozat Németh Szilárd István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 48/2011. (VI. 29.) OGY határozat Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 49/2011. (VI. 29.) OGY határozat Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 50/2011. (VI. 29.) OGY határozat Schmidt Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 51/2011. (VI. 29.) OGY határozat Seszták Oszkár országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 52/2011. (VI. 29.) OGY határozat Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 53/2011. (VI. 29.) OGY határozat az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról
 • 54/2011. (VI. 29.) OGY határozat a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról
 • 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról
 • 56/2011. (VI. 29.) OGY határozat a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról
 • 57/2011. (VII. 7.) OGY határozat az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról
 • 58/2011. (VII. 7.) OGY határozat a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről
 • 59/2011. (VII. 7.) OGY határozat a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
 • 60/2011. (VII. 13.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztség-viselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 61/2011. (VII. 13.) OGY határozat a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról
 • 62/2011. (IX. 14.) OGY határozat Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról [2]
 • 63/2011. (IX. 14.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 64/2011. (IX. 14.) OGY határozat Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 65/2011. (IX. 14.) OGY határozat Káli Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében [3]
 • 66/2011. (IX. 29.) OGY határozat a magyar nyelv napjáról
 • 67/2011. (IX. 29.) OGY határozat A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról
 • 68/2011. (?. ?.) OGY határozat dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 69/2011. (X. 5.) OGY határozat Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 70/2011. (X. 5.) OGY határozat Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 71/2011. (X. 5.) OGY határozat Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 72/2011. (X. 5.) OGY határozat egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról
 • 73/2011. (X. 14.) OGY határozat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. évi jelentésének elfogadásáról
 • 74/2011. (X. 14.) OGY határozat A genetikailag módosított szervezetektől mentes Alpok–Adria kezdeményezéshez való csatlakozásról
 • 75/2011. (X. 14.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 76/2011. (X. 14.) OGY határozat Az „Innovációs és fejlesztési eseti bizottság” létrehozásáról
 • 77/2011. (X. 14.) OGY határozat A Nemzeti Energiastratégaiáról
 • 78/2011. (X. 19.) OGY határozat a Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról
 • 79/2011. (X. 28.) OGY határozat a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2009. február-2011. február) szóló beszámoló elfogadásáról
 • 80/2011. (X. 28.) OGY határozat az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
 • 81/2011. (X. 28.) OGY határozat az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
 • 82/2011. (X. 28.) OGY határozat dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 83/2011. (X. 28.) OGY határozat Németh Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 84/2011. (X. 28.) OGY határozat dr. Répássy Róbert országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 85/2011. (X. 28.) OGY határozat Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 86/2011. (XI. 3.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 87/2011. (XI. 14.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 88/2011. (XI. 17.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 89/2011. (XI. 24.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 90/2011. (XI. 24.) OGY határozat az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról
 • 91/2011. (XII. 14.) OGY határozat a Kúria elnökének megválasztásáról
 • 92/2011. (XII. 14.) OGY határozat az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról
 • 93/2011. (XII. 14.) OGY határozat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben előírt egyes tartalékok felhasználásáról
 • 94/2011. (XII. 29.) OGY határozat Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 95/2011. (XII. 29.) OGY határozat Juhász Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 96/2011. (XII. 29.) OGY határozat Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 97/2011. (XII. 31.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
 • 98/2011. (XII. 31.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

KormányrendeletekSzerkesztés

2011-ben a Kormány 379 rendeletet alkotott:

Január (1-4)Szerkesztés

Február (5 - 18)Szerkesztés

 • 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról
 • 6/2011. (II. 11.) Korm. rendelet az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 7/2011. (II. 11.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
 • 10/2011. (II. 22.) Korm. rendelet Az egyes szabálysértésekkel, a közigazgatási bírsággal, a hivatásos állomány szolgálati viszonyával, a védett személyekkel, a kifogástalan életvitel ellenőrzésével, valamint az „Életmentő Emlékérem” adományozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól
 • 12/2011. (II. 22.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről
 • 14/2011. (II. 22.) Korm. rendelet Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításáról szóló 49/2010. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 15/2011. (II. 24.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intéz-kedésekről
 • 16/2011. (II.24.) Korm. rendelet az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 17/2011. (II.24.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 18/2011. (II.28.) Korm. rendelet a légiközlekedési tevékenységből származó üvegházhatású gázok kibocsátásáról

Március (19 - 53)Szerkesztés

 • 19/2011. (III. 2.) Korm. rendelet a 2011. évi igazgatási szünetről
 • 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet a Szervezetátalakítási alapjogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól
 • 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerződéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjéről
 • 22/2011. (III. 3.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 • 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról
 • 25/2011. (III. 10.) Korm. rendelet a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
 • 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő egyes kormány-rendeletek módosításáról
 • 27/2011. (III. 10.) Korm. rendelet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
 • 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 30/2011. (III. 17.) Korm. rendelet a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről
 • 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról
 • 32/2011. (III. 17.) Korm. rendelet az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2011. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról
 • 33/2011. (III. 17.) Korm. rendelet a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló
 • 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről
 • 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól
 • 36/2011. (III. 21.) Korm. rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
 • 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
 • 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 40/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 41/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 42/2011. (III. 23.) Korm. rendelet az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény módosításának kihirdetéséről
 • 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól
 • 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről
 • 45/2011. (III. 23.) Korm. rendelet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
 • 47/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a Borsóhalmi és a Jászteleki árvízi tározók igénybevételével kapcsolatos kártalanításról
 • 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
 • 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról
 • 50/2011. (III. 30.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 51/2011. (III. 30.) Korm. rendelet a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról
 • 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Április (54 - 73)Szerkesztés

 • 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
 • 56/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 57/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott gördülőállomány-finanszírozás esetében az állam által vállalt kezesség szabályairól
 • 58/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről
 • 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 61/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény kihirdetéséről
 • 63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről
 • 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Honvédség nemzetközi tevékenységéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség-értékelésének általános feltételeiről
 • 66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 67/2011. (IV. 22.) Korm. rendelet Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet A Széchenyi Programirodákról
 • 69/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet Összefogás az Államadósság Ellen Alapról
 • 70/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 71/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 72/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Május (74 - 88)Szerkesztés

 • 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelet A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet Egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
 • 77/2011. (V. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodást módosító megállapodás kihirdetéséről
 • 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról
 • 79/2011. (V. 12.) Korm. rendelet Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 80/2011. (V. 12.) Korm. rendelet Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 81/2011. (V. 13.) Korm. rendelet Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve 13. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartási pont kijelöléséről
 • 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 83/2011. (V. 20.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
 • 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról
 • 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelet A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet Az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról
 • 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról
 • 88/2011. (V. 31.) Korm. rendelet A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Június (89 - 108)Szerkesztés

 • 89/2011. (VI. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 90/2011. (VI. 14.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 91/2011. (VI. 14.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 92/2011. (VI.15.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 93/2011. (VI. 21.) Korm. rendelet A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet Egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról
 • 95/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 96/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet Az európai közösségi jelentőségű természet-védelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáró
 • 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 101/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
 • 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról
 • 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 105/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet A repülőtér létesítésének, fejlesztésnek és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabá-lyairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról
 • 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
 • 108/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Július (109 - 146)Szerkesztés

 • 109/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 110/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
 • 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságra vonatkozó szabályok változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda átalakulásával összefüggő módosításáról
 • 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 115/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 116/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 117/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
 • 119/2011. (VII. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti-országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár-Migléc (Milhost')-Kassa (Kosice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglal-koztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól
 • 123/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 124/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
 • 125/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 127/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 128/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
 • 129/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a költségvetési bevételek és kiadások 2012-2013. évi tervezett összegéről, valamint a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2012-2014. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátairól
 • 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól
 • 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembe-vételével történő alkalmazásáról
 • 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 134/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged-Makó-Csanádpalota (H) és Nádlac-Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 135/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szolnok-Nagykereki (H) és Santaul Mare (Nagyszántó)-Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 136/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 276/A. §-a szerinti távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló 371/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 137/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról
 • 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormány-rendeletek módosításáról
 • 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről
 • 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet a Pesti Vigadó épületének rekon-strukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról
 • 145/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról

Augusztus (147 - 176)Szerkesztés

 • 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról
 • 150/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól
 • 151/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről
 • 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 153/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről
 • 155/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 157/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet a Honvédelmi Minisztérium egyes hatósági és szakhatósági hatásköreit kijelölő kormányrendeletek módosításáról
 • 159/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, továbbá a közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítő és kisegítő tevékenységéből származó bevételek, valamint a terven felüli közhatalmi bevételek felhasználásáról szóló 2/2010. (I. 26.) HM rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról
 • 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalappal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 162/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet és a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről
 • 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról
 • 165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 166/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól, valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról
 • 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról
 • 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
 • 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
 • 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról
 • 175/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

Szeptember (177 - 197)Szerkesztés

 • 177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 178/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 • 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 183/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 184/2011. (IX. 6.) Korm. rendelet A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról [4]
 • 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormány-rendeletek módosításáról [5]
 • 186/2011. (IX. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról [6]
 • 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről [7]
 • 188/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról [8]
 • 189/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
 • 191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, stb. áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről
 • 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról
 • 194/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet Egyes felnőttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 197/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Október (198 - 229)Szerkesztés

 • 198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet A nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről
 • 199/2011. (X. 5.) Korm. rendelet Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 200/2011. (X. 7.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 201/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 202/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
 • 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
 • 204/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A gépjármű utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
 • 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
 • 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről
 • 207/2011. (X. 12.)Korm. rendelet Az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
 • 209/2011. (X. 12.) Korm. rendelet A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 210/2011. (X. 12.) Korm. rendeletA vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet és a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 211/2011. (X. 12.) Korm. rendelet A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 212/2011. (X. 14.) Korm. rendelet A fővárosi ésmegyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végre-hajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 214/2011. (X. 14.) Korm. rendelet Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet Az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról
 • 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról
 • 217/2011. (X. 19.) Korm. rendelet A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzet-biztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól
 • 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 • 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról
 • 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 222/2011. (X. 21.) Korm. rendelet A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről szóló 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 223/2011. (X. 21.) Korm. rendelet A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól
 • 225/2011. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzsi Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 227/2011. (X.28.) Korm. rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 228/2011. (X.28.) Korm. rendelet A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról
 • 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

November (230 - 247)Szerkesztés

 • 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet A magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 231/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 232/2011. (XI. 8.) Korm. rendeletA Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
 • 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet Egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről
 • 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendeletA Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről
 • 237/2011. (XI. 15.) Korm. rendeletA kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 238/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzá-járulásra vonatkozó szabályokról
 • 240/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 241/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 242/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 243/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adat-gyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 244/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet A vasúti pályahálózat működtetésének az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitelre és annak ügyleti kamataira történő állami kezesség-vállalás szabályairól
 • 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet A nukleáris létesítmény és a radioaktív-hulladék-tároló biztonsági övezetéről
 • 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről

December (248 - 379)Szerkesztés

 • 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról
 • 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendeletAz ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 251/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet Egyes bányászati tevékenységgel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 253/2011. (XII. 5.) Korm. rendelet Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 254/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 255/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet A lakásépítési támogatásról
 • 257/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűz-védelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
 • 260/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
 • 262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak eseti kereset-kiegészítéséről
 • 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 264/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló egyes kormány-rendeletek módosításáról
 • 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet A bajba jutott légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő szolgálat szervezetéről, működésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról
 • 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 269/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 271/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 272/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Egyes iparjogvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról
 • 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendeletA tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 275/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő kormányrendeletek módosításáról
 • 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről
 • 279/2011. (XII. 20.) Korm. rendeletA Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról
 • 281/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történő módosításáról
 • 283/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
 • 284/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
 • 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről
 • 286/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról*288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
 • 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A dohánytermékek jelöléséről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
 • 292/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 293/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról
 • 295/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Az ipari parkokról
 • 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 • 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről
 • 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletA nemzeti emlékhelyek használati rendjéről
 • 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A történelmi emlékhelyekrő
 • 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról
 • 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárások szabályairól
 • 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
 • 307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról
 • 308/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról
 • 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
 • 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabály-talanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
 • 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
 • 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálat idokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről
 • 316/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és fel-használásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
 • 322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra történő változásából eredő, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
 • 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrende-letek módosításáról
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közle-kedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcso-latos eljárási szabályokról
 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletA szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermek-védelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról
 • 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáró
 • 332/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcso-lódó kormányrendeletek módosításáról
 • 334/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos módosításáról
 • 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről
 • 336/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak eseti kereset-kiegészítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A Nemzeti Jogszabálytárról
 • 339/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 340/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Az otthonteremtési kamattámogatásról
 • 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
 • 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
 • 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, össze-férhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről
 • 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól
 • 346/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 347/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A minősített adatok, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 348/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 349/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáró
 • 350/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
 • 351/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról
 • 352/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggő módosításáról
 • 353/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 40741
 • 354/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 355/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról
 • 356/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 357/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról
 • 358/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről
 • 359/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól
 • 360/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 361/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Az oktatási igazolványokról
 • 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendel-kezéseinek végrehajtásáról
 • 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 365/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról
 • 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról
 • 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól
 • 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
 • 374/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5. ) Korm. rendelet, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
 • 376/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A katasztrófa-egészségügyi ellátásról
 • 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet A villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhő-szolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

JanuárSzerkesztés
 • 1/2011. (I. 7.) MNB rendelet „Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége” emlékérme kibocsátásáról
 • 1/2011. (I. 7.) PSZÁF rendelet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről
 • 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet Az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
 • 2/2011. (I. 11.) MNB rendelet A „Jedlik Ányos” emlékérme kibocsátásáról
 • 1/2011. (I. 11.) NFM rendelet Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a megyei és fővárosi kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról
 • 1/2011. (I. 11.) VM rendelet A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napokban való határidő-számítással összefüggő módosításról
 • 1/2011. (I. 14.) KIM rendelet Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet módosításáról
 • 1/2011. (I. 14.) NGM rendelet Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról
 • 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről
 • 2/2011. (I. 14.) NFM rendelet A földgáz biztonsági készlet mértékéről
 • 3/2011. (I. 14.) NFM rendelet A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
 • 2/2011. (I. 14.) VM rendelet A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
 • 3/2011. (I. 14.) VM rendelet A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
 • 4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 • 5/2011. (I. 14.) VM rendelet Egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról
 • 6/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 • 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról
 • 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet A kincstári szervezet megváltozásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek, valamint a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
 • 7/2011. (I. 28.) VM rendelet A bioüzemanyag-előállítás fenntartható minősítésének igazolásáért, nyilvántartásba vételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
 • 4/2011. (I. 31.) NGM rendelet A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról
 • 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről
 • 8/2011. (I. 31.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról
FebruárSzerkesztés
 • 2/2011. (II. 3.) KIM rendelet A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról
 • 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól
 • 4/2011. (II. 11.) KIM rendelet A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
 • 5/2011. (II. 11.) NGM rendelet Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet, valamint az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről szóló 10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet módosításáról
 • 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról
 • 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjait megillető nyugellátással kapcsolatos egyes eljárási szabályokról
 • 7/2011. (II. 15.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal három hónapnál rövidebb időtartamú külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagjai részére nyújtható napidíj és költségtérítés mértékéről, megállapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjéről
 • 9/2011. (II. 15.) VM rendelet Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
 • 10/2011. (II. 15.) VM rendelet A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet módosításáról
 • 1/2011. (II. 18.) BM rendelet A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet és az egyes miniszteri rendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény végrehajtásához szükséges módosításáról szóló BM rendeletről szóló 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet, valamint a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet módosításáról
 • 11/2011. (II. 18.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosításáról
 • 12/2011. (II. 18.) VM rendelet A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról
 • 13/2011. (II. 18.) VM rendelet A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról
 • 2/2011. (II. 22.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet, az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet és az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet módosításáról
 • 1/2011. (II. 22.) KüM rendelet A 2011. évi magyar EU elnökséggel kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól
 • 4/2011. (II. 23.) MNB rendelet A „Mohácsi busójárás” emlékérme kibocsátásáról
 • 2/2011. (II. 23.) PSZÁF rendelet A kijelölt hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségének módosításáról
 • 3/2011. (II. 23.) BM rendelet Az Országos Építésügyi Fórumról
 • 8/2011. (II. 23.) NGM rendelet Egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelet módosításáról
 • 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet A közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről
 • 14/2011. (II. 24.) VM rendelet A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
 • 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a hitelintézetek által forgalmazott, egyes betéti és megtakarítási termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről
 • 2/2011. (II. 28.) KüM rendelet A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról
 • 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
 • 5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
 • 5/2011. (II. 28.) NFM rendelet A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
 • 15/2011. (II. 28.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
MárciusSzerkesztés
 • 4/2011. (III. 1.) BM rendelet Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról
 • 6/2011. (III. 2.) NFM rendelet A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról
 • 16/2011. (III. 2.) VM rendelet A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
 • 5/2011. (III. 3.) BM rendelet A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
 • 6/2011. (III. 4.) BM rendelet „A Köz Szolgálatáért érdemjel”, a „Szemere Bertalan érdemjel”, a „Szent György érdemjel”, a „Szent László érdemjel”, a „Szent Flórián érdemjel” kitüntető cím alapításáról szóló 6/2001. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról
 • 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról
 • 8/2011. (III. 4.) KIM rendelet A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendelet módosításáról
 • 17/2011. (III. 4.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
 • 1/2011. (III. 8.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
 • 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet Az egyes igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
 • 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet Egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról
 • 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
 • 7/2011. (III. 9.) BM rendelet Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
 • 9/2011. (III. 9.) NGM rendelet A váminformációs rendszerrel kapcsolatos részletszabályokról
 • 18/2011. (III. 9.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről
 • 10/2011. (III. 10.) KIM rendelet Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról
 • 7/2011. (III. 10.) NEFMI rendelet A dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról szóló 14/2009. (IV. 29.) EüM rendelet módosításáról
 • 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet A pénzforgalmi intézmény, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
 • 8/2011. (III. 16.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2011. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről
 • 19/2011. (III. 16.) VM rendelet Az arborétumok jegyzékéről
 • 10/2011. (III. 17.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos kártérítési felelősségéről, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a hivatásos állomány tagjával szembeni kártérítési felelősségéről, valamint a kártérítési eljárás részletes szabályairól
 • 8/2011. (III. 17.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységről
 • 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 3/2011. (III. 21.) KüM rendelet A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról
 • 11/2011. (III. 21.) NGM rendelet Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerű nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség tanúsításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
 • 8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az intézeten kívüli szülésről szóló szabályozással összefüggő módosításáról
 • 9/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
 • 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
 • 9/2011. (III. 23.) BM rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről
 • 13/2011. (III. 25.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselői jogviszony létesítését megelőző pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjéről
 • 14/2011. (III. 25.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervei meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól
 • 20/2011. (III. 25.) VM rendelet A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
 • 21/2011. (III. 25.) VM rendelet A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól
 • 22/2011. (III. 25.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
 • 10/2011. (III. 28.) BM rendelet A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
 • 11/2011. (III. 28.) KIM rendelet A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról
 • 23/2011. (III. 28.) VM rendelet Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 24/2011. (III. 28.) VM rendelet Egyes nemzeti hatáskörben nyújtott állami támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
 • 11/2011. (III. 30.) BM rendelet A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról
 • 12/2011. (III. 30.) BM rendelet Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról
 • 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
 • 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet Egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos módosításáról
 • 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól
 • 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
 • 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet A frekvencialekötés és -használat díjáról
ÁprilisSzerkesztés
 • 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet A „Tóth Árpád” emlékérme kibocsátásáról
 • 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet Az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről
 • 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet A nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról
 • 9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
 • 10/2011. (IV. 7.) NFM rendelet A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról
 • 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról
 • 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról
 • 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról
 • 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
 • 26/2011. (IV. 7.) VM rendelet A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
 • 15/2011. (IV. 12.) NGM rendelet A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
 • 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről
 • 28/2011. (IV. 12.) VM rendelet A „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” előirányzat felhasználásáról
 • 6/2011. (IV. 13.) MNB rendelet A „Duna-Dráva Nemzeti Park” emlékérme kibocsátásáról
 • 16/2011. (IV. 15.) NGM rendelet A megyei munkaügyi központok illetékességéről, valamint az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosításáról
 • 14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról
 • 13/2011. (IV. 19.) BM rendelet A magyar–román határvonal közös ellenőrzésének eredményéről ahatárfolyók szakaszain című jegyzőkönyv jóváhagyásáról
 • 14/2011. (IV. 19.) BM rendelet A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről
 • 17/2011. (IV. 19.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megalakulásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról
 • 18/2011. (IV. 19.) NGM rendelet A vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről
 • 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről
 • 13/2011. (IV. 22.) KIM rendelet A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
 • 14/2011. (IV. 22.) KIM rendelet A Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi tagjai költségtérítése elszámolásának szabályairól
 • 29/2011. (IV. 22.) VM rendelet Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint azállatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
 • 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
 • 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításáról
 • 30/2011. (IV. 27.) VM rendelet vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
 • 31/2011. (IV. 28.) VM rendelet A 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
 • 32/2011. (IV. 28.) VM rendelet A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról
 • 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről
 • 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól
 • 35/2011. (IV. 29.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
MájusSzerkesztés
 • 16/2011. (V. 2.) BM rendelet A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról
 • 15/2011. (V. 2.) KIM rendelet Az európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatásáról
 • 19/2011. (V. 6.) NGM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról
 • 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
 • 18/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosításáról
 • 16/2011. (V. 6.) NFM rendelet A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről szóló 38/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet módosításáról
 • 17/2011. (V. 6.) NFM rendelet A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
 • 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
 • 2/2011. (V. 12.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
 • 3/2011. (V. 12.) HM rendelet A Honvéd Koronaőrség és a Honvéd Palotaőrség létrehozásával kapcsolatban egyes HM rendeletek módosításáról
 • 21/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
 • 22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet A szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról
 • 36/2011. (V. 12.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról
 • 37/2011. (V. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról
 • 23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
 • 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
 • 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
 • 21/2011. (V. 18.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról
 • 38/2011. (V. 18.) VM rendelet A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról
 • 39/2011. (V. 18.) VM rendelet Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról
 • 22/2011. (V. 20.) NFM rendelet A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
 • 23/2011. (V. 20.) NFM rendelet A helyi közösségi közlekedés támogatásáról
 • 17/2011. (V. 23.) BM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának általános rendjéről
 • 24/2011. (V. 23.) NFM rendelet Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről
 • 25/2011. (V. 26.) NFM rendelet A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról
 • 40/2011. (V. 26.) VM rendelet A cukorrépa-termelők 2011. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról
 • 41/2011. (V. 26.) VM rendelet A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
 • 42/2011. (V. 26.) VM rendelet A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
 • 43/2011. (V. 26.) VM rendelet Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről
 • 44/2011. (V. 26.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 26/2011. (V. 27.) NEFMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
 • 27/2011. (V. 31.) NEFMI rendelet Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosításáról
 • 26/2011. (V. 31.) NFM rendelet A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosításáról
 • 27/2011. (V. 31.) NFM rendelet A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról
 • 28/2011. (V. 31.) NFM rendelet A Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről
 • 45/2011. (V. 31.) VM rendelet A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek körébe tartozó Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari terület kihirdetéséről
 • 46/2011. (V. 31.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
 • 47/2011. (V. 31.) VM rendelet Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról
JúniusSzerkesztés
 • 18/2011. (VI. 1.) BM rendelet A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről
 • 17/2011. (VI. 1.) KIM rendelet Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról
 • 28/2011. (VI. 1.) NEFMI rendelet A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi szakmai támogatásáról
 • 48/2011. (VI. 1.) VM rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
 • 7/2011. (VI. 6.) MNB rendelet A „Deák téri evangélikus templom” emlékérme kibocsátásáról
 • 49/2011. (VI. 6.) VM rendelet Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2011. évi finanszírozásának szabályairól
 • 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről
 • 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet Az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról
 • 4/2011. (VI. 7.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
 • 29/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet Az egyes orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
 • 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet A 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról
 • 52/2011. (VI. 7.) VM rendelet A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól
 • 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
 • 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
 • 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről
 • 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
 • 29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet A légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről
 • 7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet A hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
 • 31/2011. (VI. 16.) NEFMI rendelet A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
 • 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 10/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet A befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesítendő, a tőkehelyzet bemutatására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről
 • 56/2011. (VI. 17.) VM rendelet A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet és a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosításáról
 • 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról
 • 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások kifizetési rendjéről szóló miniszteri rendeletek módosításáról
 • 58/2011. (VI. 20.) VM rendelet A zöldség-gyümölcs ágazatban átmeneti időre alkalmazható különleges támogatás egyes végrehajtási szabályairól
 • 19/2011. (VI. 21.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról
 • 22/2011. (VI. 21.) NGM rendelet A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
 • 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelet A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
 • 18/2011. (VI. 24.) KIM rendelet A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet, és a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról
 • 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról
 • 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
 • 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet módosításáról
 • 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról
 • 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
 • 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről
 • 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről
 • 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
 • 5/2011. (VI. 30.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról
 • 23/2011. (VI. 30.) NGM rendelet A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
 • 24/2011. (VI. 30.) NGM rendelet A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról
 • 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól
 • 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet A földgázár-szabályozással kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
 • 33/2011. (VI. 30.) NFM rendelet A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
 • 60/2011. (VI. 30.) VM rendelet A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosításáról
 • 61/2011. (VI. 30.) VM rendelet A Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a vidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról
 • 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
JúliusSzerkesztés
 • 34/2011. (VII. 4.) NFM rendelet A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról
 • 20/2011. (VII. 5.) BM rendelet A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet módosításáról
 • 6/2011. (VII. 5.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
 • 25/2011. (VII. 5.) NGM rendelet A START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról
 • 40/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
 • 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 42/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
 • 43/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosításáról
 • 44/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
 • 45/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról
 • 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet A területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat felhasználásának részletes szabályairól
 • 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól
 • 63/2011. (VII. 11.) VM rendelet Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
 • 64/2011. (VII. 11.) VM rendelet A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet és az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet módosításáról
 • 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről
 • 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelet A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról
 • 36/2011. (VII. 12.) NFM rendelet A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
 • 66/2011. (VII. 12.) VM rendelet Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról
 • 8/2011. (VII. 13.) MNB rendelet A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról
 • 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről
 • 21/2011. (VII. 13.) KIM rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról
 • 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól
 • 68/2011. (VII. 14.) VM rendelet A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet módosításáról
 • 69/2011. (VII. 14.) VM rendelet A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
 • 46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelet A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról
 • 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról
 • 22/2011. (VII. 20.) KIM rendelet A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
 • 38/2011. (VII. 20.) NFM rendelet A XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának rendjéről
 • 23/2011. (VII. 21.) BM rendelet Egyes, a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
 • 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról
 • 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról
 • 70/2011. (VII. 26.) VM rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról
 • 25/2011. (VII. 27.) BM rendelet Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 26/2011. (VII. 27.) BM rendelet A területrendezési feladatok előirányzat 2011. évi felhasználásának szabályairól
 • 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról
 • 39/2011. (VII. 27.) NFM rendelet A területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet módosításáról
 • 71/2011. (VII. 27.) VM rendelet A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet bővítéséről és határainak módosításáról
 • 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelet A „Bibó István” emlékérme kibocsátásáról
 • 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet, valamint a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról
 • 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról
 • 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról
 • 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet A vágópontok működésének részletes szabályairól
 • 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
AugusztusSzerkesztés
 • 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről
 • 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
 • 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól
 • 40/2011. (VIII. 3.) NFM rendelet A közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő egyes feladatok ellátásáról
 • 77/2011. (VIII. 3.) VM rendelet A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
 • 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről
 • 80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendeletA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól
 • 10/2011. (VIII. 9.) MNB rendelet' A „Clark Ádám” emlékérme kibocsátásáról
 • 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról
 • 41/2011. (VIII. 9.) NFM rendelet' A gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól
 • 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
 • 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről
 • 7/2011. (VIII. 18.) HM rendelet A szolgálati viszonnyal kapcsolatos honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
 • 8/2011. (VIII. 18.) HM rendelet A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról
 • 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
 • 51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről
 • 52/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról
 • 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról
 • 26/2011. (VIII. 31.) KIM rendelet A határon átnyúló tartási ügyek intézésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek és az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosításáról
 • 33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
 • 82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet, valamint a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosításáról
 • 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról
SzeptemberSzerkesztés
 • 87/2011. (IX. 2.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról [9]
 • 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról
 • 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról [10]
 • 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet Az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról
 • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 4/2011. (IX. 6.) KüM rendelet Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól [11]
 • 29/2011. (IX. 9.) BM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának általános rendjéről szóló 17/2011. (V. 23.) BM rendelet módosításáról [12]
 • 34/2011. (IX. 9.) NGM rendelet A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végre-hajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról
 • 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról [13]
 • 28/2011. (IX. 14.) KIM rendelet A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet módosításáról
 • 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről
 • 46/2011. (IX. 14.) NFM rendelet Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
 • 47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet A közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról [14]
 • 48/2011. (IX. 19.) NFM rendelet A Széchenyi Programirodák működésének szabályairól [15]


 • 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról
 • 31/2011. (IX. 22.) BM rendelet A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításáról
 • 36/2011. (IX. 22.) NGM rendelet A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról és a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról
 • 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről
 • 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről
 • 9/2011. (IX. 26.) HM rendelet A szolgálati célú belépésről és tartózkodásról szóló értesítés egyes eljárási szabályairól és iratmintájáról
 • 37/2011. (IX. 26.) NGM rendelet A regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet módosításáról
 • 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet A független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet A Kártalanítási Alap kezelője adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól
 • 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet Egyes miniszteri elismerésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
 • 33/2011. (IX. 29.) BM rendelet Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról
 • 10/2011. (IX. 29.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
 • 29/2011. (IX. 29.) KIM rendelet A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet és a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosításáról
 • 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 49/2011. (IX. 29.) NFM rendelet A XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának rendjéről szóló 38/2011. (VII. 20.) NFM rendelet módosításáról
 • 89/2011. (IX. 29.) VM rendelet A vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról
 • 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
 • 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A távhőszolgáltatási támogatásról
OktóberSzerkesztés
 • 13/2011. (X. 3.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez a deviza alapú jelzálogkölcsönök rögzített árfolyamon történő végtörlesztéséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
 • 90/2011. (X. 3.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról
 • 91/2011. (X. 3.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 14/2011. (X. 5.) PSZÁF rendelet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelvekről
 • 11/2011. (X. 5.) HM rendelet A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet, valamint a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV.12.) HM rendelet módosításáról
 • 12/2011. (X. 5.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
 • 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet A gyermekjátékok biztonságáról
 • 92/2011. (X. 5.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról
 • 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól
 • 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
 • 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
 • 7/2011. (X. 6.) NMHH rendelet A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
 • 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet A Kártalanítási Számla kezelője adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 34/2011. (X. 7.) BM rendelet Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról
 • 52/2011. (X. 7.) NFM rendelet Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
 • 17/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet Az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet A biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 93/2011. (X. 12.) VM rendelet Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
 • 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
 • 40/2011. (X. 14.) NGM rendelet Egyes termékek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 41/2011. (X. 14.) NGM rendelet A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
 • 94/2011. (X. 14.) VM rendelet Az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról
 • 95/2011. (X. 14.) VM rendelet Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról
 • 35/2011. (X. 17.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati és kiegészítő igazolványainak rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről
 • 96/2011. (X. 17.) VM rendelet A 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról
 • 15/2011. (X. 19.) MNB rendelet A „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról
 • 16/2011. (X. 19.) MNB rendelet A szélfelirattal ellátott „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról
 • 36/2011. (X. 19.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról
 • 53/2011. (X. 19.) NFM rendelet Az egyetemes postai szolgáltatók és az engedélyes postai szolgáltatók számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására vonatkozó elveiről és részletes szabályairól
 • 54/2011. (X. 19.) NFM rendelet A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről
 • 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet A pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
 • 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet Az egészség-és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
 • 13/2011. (X. 20.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról
 • 30/2011. (X. 20.) KIM rendelet A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet módosításáról
 • 58/2011. (X. 21.) NEFMI rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
 • 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet A területi számjelrendszerről
 • 55/2011. (X. 24.) NFM rendelet Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról
 • 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet A biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről
 • 59/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról
 • 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
 • 37/2011. (X. 28.) BM rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról
 • 14/2011. (X. 28.) HM rendelet A honvéd tisztjelölt jogállással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 97/2011. (X. 28.) VM rendelet Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
 • 98/2011. (X. 28.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
NovemberSzerkesztés
 • 8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelet A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról
 • 38/2011. (XI. 3.) BM rendelet A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet módosításáról
 • 61/2011. (XI. 3.) NEFMI rendelet A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról
 • 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet módosításáról
 • 100/2011. (XI. 5.) VM rendelet A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosításáról
 • 101/2011. (XI. 5.) VM rendelet Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
 • 102/2011. (XI. 5.) VM rendelet Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet módosításáról
 • 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelet Az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet Az ISIN azonosítóról
 • 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről
 • 104/2011. (XI. 10.) VM rendelet A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet módosításáról
 • 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról
 • 106/2011. (XI. 10.) VM rendelet A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról
 • 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról
DecemberSzerkesztés
 • 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 • 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
 • 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról
 • 56/2011. (XII. 22.) BM rendelet A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról
 • 57/2011. (XII. 22.) BM rendelet A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 35/2011. (XII. 22.) KIM rendelet Egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
 • 49/2011. (XII. 22.) NGM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékok emeléséről szóló 2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
 • 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról
 • 78/2011. (XII. 22.) NFM rendelet A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról
 • 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól
 • 132/2011. (XII. 22.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről
 • 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről
 • 134/2011. (XII. 22.) VM rendelet A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról
 • 135/2011. (XII. 22.) VM rendelet A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról
 • 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet' A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
 • 137/2011. (XII. 22.) VM rendelet Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról
 • 138/2011. (XII. 22.) VM rendelet Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról
 • 139/2011. (XII. 22.) VM rendelet A vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
 • 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
 • 80/2011. (XII. 23.) NFM rendelet A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról
 • 81/2011. (XII. 23.) NFM rendelet A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról
 • 82/2011. (XII. 23.) NFM rendelet A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról
 • 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről
 • 142/2011. (XII. 23.) VM rendelet A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
 • 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről
 • 144/2011. (XII. 23.) VM rendelet Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
 • 145/2011. (XII. 23.) VM rendelet A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állat-egészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról
 • 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet A vízrajzi feladatok ellátásáról
 • 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 58/2011. (XII. 23.) BM rendelet A hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról
 • 59/2011. (XII. 23.) BM rendelet A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
 • 60/2011. (XII. 23.) BM rendelet A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról
 • 17/2011. (XII. 23.) HM rendelet A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint a mentesített gépjárművek igazolóeszközzel történő ellátásáról
 • 37/2011. (XII. 23.) KIM rendelet A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról
 • 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról
 • 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről
 • 14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet Az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről
 • 72/2011. (XII. 27.) NEFMI rendelet Az állam tulajdonába és fenntartásába került egészségügyi intézmények tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről
 • 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról
 • 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről
 • 19/2011. (XII. 29.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
 • 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet Egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról
 • 73/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyógyszerhiány megelőzése és kezelése érdekében történő módosításáról
 • 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
 • 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
 • 76/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet Egyes sport tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhő árának meghatározásával, a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok ellátásával összefüggő egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról
 • 85/2011. (XII. 29.) NFM rendelet Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról
 • 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról
 • 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
 • 63/2011. (XII. 29.) BM rendelet A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 38/2011. (XII. 29.) KIM rendelet A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
 • 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról
 • 53/2011. (XII. 29.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról
 • 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet Az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról
 • 87/2011. (XII. 29.) NFM rendelet Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok és a Svájci–Magyar Együttműködési Program keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről
 • 88/2011. (XII. 29.) NFM rendelet A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról
 • 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet Az egyes miniszteri rendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos módosításáról
 • 140/2011. (XII. 22.) VM rendelet Egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről
 • 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
 • 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól
 • 67/2011. (XII. 30.) BM rendelet Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról
 • 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
 • 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről
 • 20/2011. (XII. 30.) HM rendelet A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosításáról
 • 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól
 • 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 41/2011. (XII. 30.) KIM rendelet Az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
 • 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól
 • 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról
 • 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
 • 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról
 • 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet Egyes miniszteri rendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról és egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
 • 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről
 • 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról
 • 95/2011. (XII. 30.) NFM rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
 • 96/2011. (XII. 30.) NFM rendelet Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet módosításáról
 • 97/2011. (XII. 30.) NFM rendelet' A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról
 • 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről
 • 42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belső egyházi jogi személyek nyilvántartásáról
 • 43/2011. (XII. 31.) KIM rendelet A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról
 • 44/2011. (XII. 31.) KIM rendelet A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
 • 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről
 • 149/2011. (XII. 31.) VM rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

KormányhatározatokSzerkesztés

Január (1001–1019)Szerkesztés
 • 1001/2011. (I. 14.) Korm. határozat Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégia magyar programjának előkészítéséről
 • 1002/2011. (I. 14.) Korm. határozat Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervével összefüggő egyes feladatokról
 • 1003/2011. (I. 14.) Korm. határozat a "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram keretösszegének átcsoportosításáról a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramba és a "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz Hitelprogram keretösszegének megemeléséről
 • 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről
 • 1005/2011. (I. 14.) Korm. határozat A FIFA 2012–2013. évi kongresszusa rendezési jogának megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről
 • 1006/2011. (I. 14.) Korm. határozat A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő egyes ingó vagyonelemek segélyként történő térítésmentes tulajdonba adásáról
 • 1007/2011. (I. 14.) Korm. határozat az Új Erkel Színház felépítését célzó pályázat előkészítéséről és lebonyolításáról, és az Operaház rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos kérdésekről szóló 1172/2009. (X. 16.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
 • 1009/2011. (I. 19.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
 • 1010/2011. (I. 19.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
 • 1011/2011. (I. 19.) Korm. határozat A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
 • 1012/2011. (I. 19.) Korm. határozat A Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról
 • 1013/2011. (I. 19.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
 • 1014/2011. (I. 19.) Korm. határozat A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
 • 1015/2011. (I. 19.) Korm. határozat A Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
 • 1016/2011. (I. 24.) Korm. határozat A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról
 • 1017/2011. (I. 28.) Korm. határozat A Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről
 • 1018/2011. (I. 28.) Korm. határozat Az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. és a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részére nyújtandó állami készfizető kezességvállalásról szóló 1016/2009. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról
 • 1019/2011. (I. 28.) Korm. határozat A Magyar Nemzeti Múzeum Mélygarázs PPP-konstrukció keretében történő megvalósításáról szóló 1126/2005. (XII. 20.) Korm. határozat visszavonásáról
Február (1020–1032)Szerkesztés
 • 1020/2011. (II. 3.) Korm. határozat Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégia magyar programjának előkészítéséről szóló 1001/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról
 • 1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat A Nemzeti Vízum- és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos kormányzati feladatokról
 • 1022/2011. (II. 11.) Korm. határozat Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti intézkedés finanszírozási kérdésének megoldásáról
 • 1023/2011. (II. 11.) Korm. határozat A határon átnyúló fejlesztések jogi hátterének rendezésével kapcsolatos feladatokról
 • 1024/2011. (II. 11.) Korm. határozat A magyarországi zsidó közösségi élet megújításával, a zsidó közösségek támogatásával, a zsidó szervezetekkel folytatott rendszeres egyeztetésekkel és az 1997. évi X. törvény végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról
 • 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről
 • 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról
 • 1027/2011. (II. 22.) Korm. határozat Az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1008/2008. (II. 23.) Korm. határozat és az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram átalakításáról szóló 1050/2008. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról
 • 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozat A Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról
 • 1029/2011. (II. 22.) Korm. határozat A Magyar Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ágazati feladatokról
 • 1030/2011. (II. 22.) Korm. határozat A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
 • 1031/2011. (II. 22.) Korm. határozat A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója kapcsán nyújtandó állami támogatásról
 • 1032/2011. (II. 28.) Korm. határozat A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról
Március (1033–1080)Szerkesztés
 • 1033/2011. (III. 2.) Korm. határozat A 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1034/2011. (III. 3.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló megállapodás,a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló megállapodás, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1035/2011. (III. 3.) Korm. határozat A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
 • 1036/2011. (III. 3.) Korm. határozat A Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okiratának módosításáról
 • 1037/2011. (III. 3.) Korm. határozat A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1038/2011. (III. 3.) Korm. határozat A Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1039/2011. (III. 8.) Korm. határozat A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzatból a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére történő forrásbiztosításról
 • 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről
 • 1041/2011. (III. 9.) Korm. határozat Az Audi Motor Hungária Kft. kiemelt jelentőségű nagyberuházáshoz kapcsolódó terület-előkészítő munkák (lőszermentesítés, Natura 2000 kármérséklő, kompenzációs, valamint régészeti feltárás) koordinációjáról
 • 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
 • 1043/2011. (III. 10.) Korm. határozat Életmentő Emlékérem adományozásáról
 • 1044/2011. (III. 16.) Korm. határozatA Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2011. évi adományozásáról
 • 1045/2011. (III. 16.) Korm. határozat A Nitrogénművek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési készfizető kezességvállalásról szóló 1086/2008. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
 • 1046/2011. (III. 16.) Korm. határozat „A budapesti Margit híd rehabilitációja és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1047/2011. (III. 16.) Korm. határozat Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók bevezetéséről
 • 1048/2011. (III. 17.) Korm. határozat A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság elnökének megbízásáról
 • 1049/2011. (III. 17.) Korm. határozat A Nemzetközi Pető András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1050/2011. (III. 17.) Korm. határozat A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1051/2011. (III. 17.) Korm. határozat A Kenyai Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
 • 1052/2011. (III. 22.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jordán Hasimita Királyság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1053/2011. (III. 22.) Korm. határozat A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításról, valamint a nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról
 • 1054/2011. (III. 22.) Korm. határozat A kiemelt jelentőségű beruházásokat kezelő és egyedi kormánydöntéssel támogatható beruházások kormánydöntését előkészítő tárcaközi bizottság létrehozásáról
 • 1055/2011. (III. 22.) Korm. határozat A Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (Szeged, Maty-ér) fejlesztéséről
 • 1056/2011. (III. 22.) Korm. határozat A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1057/2011. (III. 22.) Korm. határozat A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1058/2011. (III. 22.) Korm. határozat A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról
 • 1059/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Nemzet Sportolója cím adományozásáról
 • 1060/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
 • 1061/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról szóló 1279/2010. (XII. 15.) Korm. határozat módosításáról
 • 1062/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Magyar Könyv Alapítvány megszüntetéséről
 • 1063/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Magyar Távoktatási Alapítvány megszüntetéséről
 • 1064/2011. (III. 23.) Korm. határozat Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1065/2011. (III. 23.) Korm. határozat A „Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár–Boba vasútvonal rekonstrukciója, I. szakasz, 1-es ütem” című nagyprojekt támogatásának növeléséről
 • 1066/2011. (III. 23.) Korm. határozat A „Záhony térségében a vasúti infrastruktúra (széles nyomtávú hálózat) fejlesztése” című KÖZOP-ból támogatott nagyprojekt támogatásának növeléséről
 • 1067/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti, a Budapest V. kerület, Zoltán u. 16. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos megállapodáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról
 • 1068/2011. (III. 23.) Korm. határozat A táplálék-kiegészítők sportbeli felhasználásának visszaszorítása érdekében szükséges intézkedésekről
 • 1069/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Magyar Művészeti Akadémia létrehozásának támogatásáról
 • 1070/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1071/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1072/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1073/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1074/2011. (III. 23.) Korm. határozat A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány megszüntetéséről
 • 1075/2011. (III. 25.) Korm. határozat A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges intézkedésekről
 • 1076/2011. (III. 25.) Korm. határozat A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatalos földrajzi nevének megváltoztatásáról
 • 1077/2011. (III. 25.) Korm. határozat A vízügyi ágazat 2010. évi vízkárelhárítási tevékenységével kapcsolatos védekezési és kártalanítási költségeinek biztosításáról
 • 1078/2011. (III. 30.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
 • 1079/2011. (III. 30.) Korm. határozat A XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról
 • 1080/2011. (III. 30.) Korm. határozat A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 2011. évben felhasználható források megosztásáról
Április (1080–1130)Szerkesztés
 • 1081/2011. (IV. 12.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1082/2011. (IV. 12.) Korm. határozat A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1083/2011. (IV. 12.) Korm. határozat A költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről
 • 1084/2011. (IV. 12.) Korm. határozat Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2011. évi egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítő támogatás (top up) forrásáról
 • 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemeléséről
 • 1086/2011. (IV. 12.) Korm. határozat A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint a vízitársulatok 2011. évi közfoglalkoztatási költségei önrészének biztosításáról
 • 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról
 • 1088/2011. (IV. 13.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodást módosító megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1089/2011. (IV. 13.) Korm. határozat A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökségnél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről
 • 1090/2011. (IV. 13.) Korm. határozat Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1092/2011. (IV. 13.) Korm. határozat A Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1093/2011. (IV. 13.) Korm. határozat A Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1094/2011. (IV. 13.) Korm. határozat Egyes fejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
 • 1095/2011. (IV. 15.) Korm. határozat A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagoya Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról
 • 1096/2011. (IV. 15.) Korm. határozat Az egyes termékekre vonatkozó részletes ökotervezési követelményeket meghatározó végrehajtási rendeletek alkalmazásának ellenőrzéséhez szükséges források biztosításáról
 • 1097/2011. (IV. 15.) Korm. határozat Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetéséről
 • 1098/2011. (IV. 15.) Korm. határozat A Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány megszüntetéséről
 • 1099/2011. (IV. 15.) Korm. határozat A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1100/2011. (IV. 15.) Korm. határozat A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1101/2011. (IV. 15.) Korm. határozat A Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról
 • 1103/2011. (IV. 22.) Korm. határozat A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
 • 1104/2011. (IV. 22.) Korm. határozat Összefogás az Államadósság Ellen Alaphoz kapcsolódó törvényalkotási feladatokról
 • 1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozat A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
 • 1106/2011. (IV. 22.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartaléknak a Csernobil Alapba való befizetés érdekében történő felhasználásáról
 • 1107/2011. (IV. 22.) Korm. határozat Magyarország Alkotmányának méltó megünneplése céljából tartandó Nemzeti Gálahangverseny megrendezéséhez és egyéb kommunikációs feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosításáról
 • 1108/2011. (IV. 27.) Korm. határozat Alkotmányozás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról
 • 1109/2011. (IV. 27.) Korm. határozat kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről
 • 1110/2011. (IV. 27.) Korm. határozat Állami kitüntetések előirányzat kiegészítése céljából a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról
 • 1111/2011. (IV. 27.) Korm. határozat Országgyűlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról
 • 1112/2011. (IV. 27.) Korm. határozat magyarországi fogászati turizmus fejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításának érdekében a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról
 • 1113/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagoya–Kuala Lumpur Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapításáról
 • 1114/2011. (IV. 28.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő további feladatokról
 • 1115/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1015/2011. (I. 19.) Korm. határozat módosításáról
 • 1116/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról
 • 1117/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító tevékenységéhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
 • 1118/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1119/2011. (IV. 28.) Korm. határozat „Az építés fejlődéséért” Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1120/2011. (IV. 28.) Korm. határozat Az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1121/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1122/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1123/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1124/2011. (IV. 28.) Korm. határozat Az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány megszüntetéséről
 • 1125/2011. (IV. 28.) Korm. határozat Az Iparfejlesztési Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1126/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A Kármán Alapítvány megszüntetéséről
 • 1127/2011. (IV. 28.) Korm. határozat A Mező Ferenc Sportközalapítvány megszüntetéséről
 • 1128/2011. (IV. 28.) Korm. határozat Magyar küldöttség részvételéről az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén
 • 1129/2011. (IV. 29.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1130/2011. (IV. 29.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
Május (1131–1181)Szerkesztés
 • 1131/2011. (V. 2.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1132/2011. (V. 2.) Korm. határozat Az 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozatban előírt, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokkal kapcsolatos feladatok teljesítéséről
 • 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati programról
 • 1134/2011. (V. 2.) Korm. határozat A Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatásának rendezéséről
 • 1135/2011. (V. 2.) Korm. határozat Az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról
 • 1136/2011. (V. 2.) Korm. határozat Az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekről
 • 1137/2011. (V. 6.) Korm. határozat A szociális konzultációval összefüggő feladatok ellátásáról
 • 1138/2011. (V. 12.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásáról
 • 1139/2011. (V. 12.) Korm. határozat Az észak-afrikai helyzettel kapcsolatos menekültügyi szolidaritási program indításáról
 • 1140/2011. (V. 12.) Korm. határozat A Nemzetközi Pető András Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1141/2011. (V. 12.) Korm. határozat A Magyar Kultúra Alapítvány megszüntetéséről
 • 1142/2011. (V. 12.) Korm. határozat A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1143/2011. (V. 12.) Korm. határozat A Magyar–Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1144/2011. (V. 13.) Korm. határozat A Pro Rekreatione Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1145/2011. (V. 18.) Korm. határozat A 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről
 • 1146/2011. (V. 18.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1147/2011. (V. 18.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália, Kanada, India, Új-Zéland, Dél-Afrika, és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormányai között a Brit Nemzetközösség fegyveres erőinek tagjai Magyar Köztársaság területén található hadisírjainak gondozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1148/2011. (V. 18.) Korm. határozat A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet alapján bevezetésre kerülő elektronikus adatcserével kapcsolatos kormányzati feladatokról
 • 1149/2011. (V. 18.) Korm. határozat A kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
 • 1150/2011. (V. 18.) Korm. határozat A Tudományos és Technológiai Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1151/2011. (V. 18.) Korm. határozat A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1152/2011. (V. 18.) Korm. határozat Az Oktatásért Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1153/2011. (V. 18.) Korm. határozat A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetéséről
 • 1154/2011. (V. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1155/2011. (V. 18.) Korm. határozat A „Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása” című nagyprojekt támogatásának növeléséről
 • 1156/2011. (V. 20.) Korm. határozat A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról
 • 1157/2011. (V. 20.) Korm. határozat Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól
 • 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról
 • 1159/2011. (V. 23.) Korm. határozat A Regionális Operatív Programok 2009–2010. évi akcióterveiben nevesített egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról
 • 1160/2011. (V. 23.) Korm. határozat „Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1161/2011. (V. 23.) Korm. határozat A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről (közútfejlesztés)
 • 1162/2011. (V. 26.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szolnok–Nagykereki (H) és Santaul Mare (Nagyszántó)–Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1163/2011. (V. 26.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged–Makó–Csanádpalota (H) és Nădlac–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1164/2011. (V. 26.) Korm. határozat A diplomáciai kapcsolatok felvételéről Szamoával, Kiribatival, Palauval, Nauruval, Vanuatuval, Tuvaluval, Tongával, a Marshall-szigetekkel, a Salamon-szigetekkel, Mikronéziával és Pápua Új-Guineával
 • 1165/2011. (V. 26.) Korm. határozat A Magyar Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének rendjéről
 • 1166/2011. (V. 26.) Korm. határozat A Kormány hivatalos tájékoztatási honlapjáról
 • 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
 • 1168/2011. (V. 26.) Korm. határozat Az Egyenlő Bánásmód Hatóság siket sportolók és a felkészítésükben közreműködött sportszakemberek jutalmazására kötelező döntéseiből származó költségvetési kiadások fedezetéhez szükséges intézkedésekről
 • 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1170/2011. (V. 26.) Korm. határozat Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1171/2011. (V. 26.) Korm. határozat A büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyi fejlesztésének előkészítéséről, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat módosításáról
 • 1172/2011. (V. 26.) Korm. határozat A 2011. január–február havi vízkárelhárítási védekezések költségeinek biztosításáról
 • 1173/2011. (V. 26.) Korm. határozat A Magyar Állam tulajdonában lévő 1016 Budapest, Bérc u. 13–15. szám alatti ingatlanrésznek a Magyar Atlanti Tanács részére történő bérbeadásáról
 • 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat A 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról
 • 1175/2011. (V. 31.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1176/2011. (V. 31.) Korm. határozat A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény fakultatív jegyzőkönyvéhez való csatlakozás előkészítéséhez szükséges jogalkotási feladatok ütemezéséről
 • 1177/2011. (V. 31.) Korm. határozat A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
 • 1178/2011. (V. 31.) Korm. határozat A Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központjának (Budapest, Hajós Alfréd, Széchy Tamás és Császár-Komjádi Uszoda) fejlesztéséről
 • 1179/2011. (V. 31.) Korm. határozat A Fórum Film Alapítvány állami alapítói jogainak átadásáról
 • 1180/2011. (V. 31.) Korm. határozat A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1181/2011. (V. 31.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
Június (1182–1226)Szerkesztés
 • 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról
 • 1183/2011. (VI. 6.) Korm. határozat A Magyarországon létesítendő új atomerőműre, illetve atomerőművi blokkra vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények meghatározásáról
 • 1184/2011. (VI. 6.) Korm. határozat A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Rendőrtiszti Főiskola közötti a vám- és pénzügyőr szakos nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatók pénzbeli juttatásának biztosításához kapcsolódó költségvetési fedezet átadás-átvételéről szóló megállapodás miatti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról
 • 1186/2011. (VI. 7.) Korm. határozat A Közép-Magyarországi Operatív Program 2007–2008. évekre vonatkozó akciótervében korábban nevesített „Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése – látogató és turisztikai központ létrehozása” című kiemelt projekt nevesítésének visszavonásáról
 • 1187/2011. (VI. 7.) Korm. határozat Az egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok jóváhagyásáról (rekultiváció)
 • 1188/2011. (VI. 7.) Korm. határozat Az Emlékpont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ támogatásáról
 • 1189/2011. (VI. 9.) Korm. határozat A Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt.-ben a Magyar Állam tulajdonosi jogát megtestesítő részvénycsomagra vonatkozó eladási opciós jog gyakorlásáról
 • 1190/2011. (VI. 9.) Korm. határozat A 2011. évi egyházi kiegészítő támogatás forráshiányának megoldásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
 • 1191/2011. (VI. 14.) Korm. határozat A devizahitelesek helyzetének megerősítéséről
 • 1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozat A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a kormányzati feladatok átalakításáról
 • 1193/2011. (VI. 15.) Korm. határozat Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének elfogadásáról és a 2009–2010. évi akcióterv módosításáról
 • 1194/2011. (VI. 15.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulásért Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervben megnevezett kedvezményezettjét érintő változásokról
 • 1195/2011. (VI. 15.) Korm. határozat Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról
 • 1196/2011. (VI. 15.) Korm. határozat A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlása érdekében szükséges intézkedésekről
 • 1197/2011. (VI. 16.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozat A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására vonatkozó koncepcióról
 • 1199/2011. (VI. 17.) Korm. határozat A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1200/2011. (VI. 21.) Korm. határozat A Szervátültetettek 2011. évi Világjátékain és a Speciális Olimpia 2011. évi Nyári Világjátékain elért sporteredmények állami elismeréséről
 • 1201/2011. (VI. 21.) Korm. határozat A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról
 • 1202/2011. (VI. 21.) Korm. határozat A Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat A magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról
 • 1204/2011. (VI. 24.) Korm. határozat A Regionális Képző Központok átalakításáról
 • 1205/2011. (VI. 28.) Korm. határozat Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás, valamint az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland, és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1206/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Brazil Szövetségi Köztársaság, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A közszolgálati életpályák összehangolásáról
 • 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről
 • 1209/2011. (VI. 28.) Korm. határozat Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és feladatokról
 • 1210/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2011. június 1–17. között Genfben sorra kerülő 100. ülésszakán való részvételről, valamint a háztartási alkalmazottak foglalkoztatásáról szóló nemzetközi egyezmény és ajánlás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Nemzeti Eszközkezelő felállításáról
 • 1212/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó egyes feladatokról
 • 1213/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előkészítéséről és az Állami Számvevőszékhez történő benyújtásáról
 • 1214/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban rögzített feladatok forrásának biztosításáról
 • 1215/2011. (VI. 28.) Korm. határozat Egyes, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet közötti jogutódlással kapcsolatos feladatokról
 • 1216/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A központi költségvetési szervek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról
 • 1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozat Az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1219/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló 1142/2011. (V. 12.) Korm. határozat módosításáról
 • 1220/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1221/2011. (VI. 28.) Korm. határozat A 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről szóló 1145/2011. (V. 18.) Korm. határozat visszavonásáról
 • 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről
 • 1223/2011. (VI. 29.) Korm. határozat A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
 • 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat Az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról
 • 1225/2011. (VI. 29.) Korm. határozat A közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a szociális földprogram tekintetében a Gyöngyösi kistérség egyes településeinek kiemelt településsé nyilvánításáról
 • 1226/2011. (VI. 30.) Korm. határozat A Széll Kálmán Terv gyógyszer-támogatási rendszer átalakítását érintő kiemelt céljainak megvalósítása érdekében a 2012–2013. évekre kidolgozott további jogalkotási programról
JúliusSzerkesztés
 • 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról
 • 1228/2011. (VII. 5.) Korm. határozat A gyógyszeripari kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmény 2012. évtől hatályos új rendszerének kidolgozásáról
 • 1229/2011. (VII. 5.) Korm. határozat A 2011. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1311/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
 • 1230/2011. (VII. 5.) Korm. határozat A TÁMOP 1.2.1. kiemelt projektben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedvezményezettként történő bevonásáról és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007–2008. és 2009–2010. évekre vonatkozó akciótervének módosításáról
 • 1231/2011. (VII. 7.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia (Grúzia) Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1232/2011. (VII. 7.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1233/2011. (VII. 7.) Korm. határozat Az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról, valamint az 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 1234/2011. (VII. 7.) Korm. határozat A Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
 • 1235/2011. (VII. 7.) Korm. határozat A Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány megszüntetéséről
 • 1236/2011. (VII. 7.) Korm. határozat A Kormány 2011. II. félévi munkatervéről
 • 1237/2011. (VII. 11.) Korm. határozat A Szervezetátalakítási alap előirányzatból a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére történő forrásbiztosításról
 • 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítő támogatásáról
 • 1239/2011. (VII. 14.) Korm. határozat A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényhez kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
 • 1240/2011. (VII. 15.) Korm. határozat A Svájci–Magyar Együttműködési Program 8. prioritási területén belül projekt beazonosításáról
 • 1241/2011. (VII. 15.) Korm. határozat A Svájci–Magyar Együttműködési Program 9. prioritási területén belül projekt beazonosításáról
 • 1242/2011. (VII. 15.) Korm. határozat Az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásáról és a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciójának szükségességéről
 • 1243/2011. (VII. 18.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között, a jövedelem- és a tőkenyereség-adók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1244/2011. (VII. 18.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium X. Fejezet, 15. cím 3. alcím 14. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport felhasználásának lehetővé tételéről
 • 1245/2011. (VII. 18.) Korm. határozat A Nemzeti Eszközkezelő felállításához és működésének megkezdéséhez szükséges forrásokról
 • 1246/2011. (VII. 18.) Korm. határozat „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című TÁMOP 1.1.2. kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozat Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról
 • 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről
 • 1249/2011. (VII. 18.) Korm. határozat A Nemzeti Egységes Kártyarendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1309/2010. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt egyes határidők módosításáról
 • 1250/2011. (VII. 18.) Korm. határozat A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Állam felügyelete alá vonása során a Magyar Állam nevében eljáró kormánybiztos felmentéséről
 • 1251/2011. (VII. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről
 • 1253/2011. (VII. 21.) Korm. határozat A minősített információk kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések létrehozásáról szóló 2327/2004. (XII. 21.) Korm. határozat visszavonásáról
 • 1254/2011. (VII. 21.) Korm. határozat A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról
 • 1255/2011. (VII. 21.) Korm. határozat A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról
 • 1256/2011. (VII. 21.) Korm. határozat A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány megszüntetéséről
 • 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
 • 1258/2011. (VII. 26.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról
 • 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat a Fogyasztóvédelmi Tanácsról
 • 1260/2011. (VII. 27.) Korm. határozat Az állami vagyon gyarapításáról
 • 1261/2011. (VII. 27.) Korm. határozat Az élelmiszeripari vállalkozások tartós forgóeszköz hiteleihez biztosítandó MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programról szóló 1073/2009. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról
Augusztus (1262 - 1297)Szerkesztés
 • 1262/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat Az egyes egyházakkal kötendő megállapodásokkal kapcsolatos, a 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti időszakra szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó kormányzati feladatokról
 • 1263/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat Az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban való részvételhez történő hozzájárulásról
 • 1264/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott kormánytisztviselők feladatainak és foglalkoztatási feltételeinek felülvizsgálatáról
 • 1265/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat A szociális konzultáció pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatos kormányzati feladatokról
 • 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat A 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
 • 1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat A Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról
 • 1268/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat A Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1269/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat Az egyes közösségi közlekedési vállalatok adóssága átvállalásának és a PPP-projektek felülvizsgálatának elveiről
 • 1270/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet Közlekedésfejlesztési Zrt. felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének a nemzetgazdasági miniszter felügyelete alatt álló szervezet útján történő gyakorlásáról
 • 1271/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Nemzeti Eszközkezelő felállításáról szóló 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról
 • 1272/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia keretében első ütemben indítandó magyar projektekről
 • 1273/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1274/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Smithsonian Folklife Festival-on (Washington, DC, 2013 nyár) való magyar részvételről
 • 1275/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Svájci–Magyar Együttműködési Program 9. prioritási területén belül projektek beazonosításáról
 • 1276/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
 • 1277/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
 • 1278/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Nemzeti Diverzifikációs Program forráskeretét meghaladó kötelezettségvállalás tudomásul vételéről
 • 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A Szociális Családiház-építési Programról
 • 11280/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat Életmentő Emlékérem adományozásáról
 • 1281/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat' Dél-Szudán Állam elismeréséről és a diplomáciai kapcsolatok felvételéről
 • 1282/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat Egyes kormányhatározatok módosításáról
 • 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról
 • 1284/2011. (VIII. 11.) Korm. határozat Az Európai Bizottság és a Tanács (Ecofin) részére benyújtandó, a túlzott hiány megszüntetésére vonatkozó tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló 2011. évi első jelentésről
 • 1285/2011. (VIII. 18.) Korm. határozat A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges további intézkedésekről
 • 1286/2011. (VIII. 18.) Korm. határozat A Magyarországi Református Egyház és a Magyar Katolikus Egyház számára 2011-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
 • 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról [16]
 • 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
 • 44/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet A Médiatanács szakhatósági eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről
 • 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet A folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól
 • 1297/2011. (VIII. 31.) Korm. határozat géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása forrásának biztosításáról [17]
Szeptember (1298 - 1326 )Szerkesztés
 • 1298/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoportról
 • 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a járások kialakításáról
 • 1302/2011. (IX. 2.) Korm. határozat Az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén Magyarország vonatkozásában tett, megfontolást igénylő 29 ajánlás elfogadásáról [18]
 • 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat A Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervről
 • 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról
 • 1305/2011. (IX. 2.) Korm. határozat A lakásfenntartási támogatás 2011 szeptemberi bővítéséhez szükséges előirányzat átcsoportosításáról
 • 1306/2011. (IX. 2.) Korm. határozat A magyar küldöttség részvételéről az ENSZ Közgyűlés 66. ülésszakán
 • 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozat A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiáról [19]
 • 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat A Nemzetbiztonsági Kabinetről
 • 1309/2011. (IX. 6.) Korm. határozat Az 1237/2011. (VII. 11.) Korm. határozat visszavonásáról és a Szervezetátalakítási alap előirányzatból a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére történő forrásbiztosításról
 • 1310/2011. (IX. 6.) Korm. határozat a 2013. évi Evezős Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
 • 1311/2011. (IX. 12.) Korm. határozat Magyarország Alaptörvénye névre szóló díszkiadásával összefüggő feladatok ellátásáról [20]
 • 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról
 • 1313/2011. (IX. 12.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési Operatív Program módosításának kezdeményezéséről
 • 1314/2011. (IX. 12.) Korm. határozat A Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról [21]
 • 1315/2011. (IX. 14.) Korm. határozat Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról [22]
 • 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről [23]
 • 1317/2011. (IX. 19.) Korm. határozat A vendéglátás helyzetét javító intézkedésekről
 • 1318/2011. (IX. 19.) Korm. határozat Egyes kormányhatározatok módosításáról [24]
 • 1319/2011. (IX. 20.) Korm. határozat A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság X. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról [25]
 • 1320/2011. (IX. 20.) Korm. határozat Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról
 • 1321/2011. (IX. 20.) Korm. határozat Az „Orosháza város csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról [26]
 • 1322/2011. (IX. 22.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1323/2011. (IX. 22.) Korm. határozat A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti negyedik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről
 • 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról
 • 1325/2011. (IX. 29.) Korm. határozat Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról
 • 1326/2011. (IX. 29.) Korm. határozat Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
Október (1327 - 1358)Szerkesztés
 • 1327/2011. (X. 5.) Korm. határozat Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról
 • 1328/2011. (X. 7.) Korm. határozat A Magyar–Amerikai Fulbright Közhasznú Alapítvány Oktatási-kulturális Csereprogramok Megvalósítására Alapító Okiratának módosításáról
 • 1329/2011. (X. 7.) Korm. határozat A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat A kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról
 • 1331/2011. (X. 12.) Korm. határozat Az Otthonteremtési Program elindításához szükséges intézkedésekről
 • 1332/2011. (X. 12.) Korm. határozat Az „M35 gyorsforgalmi út Debrecen–Berettyóújfalu közötti szakaszának előkészítése” című, a Debreceni Nemzetközi Repülőteret az M35 autópályába bekötő út terveinek elkészítését is magában foglaló, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
 • 1333/2011. (X. 12.) Korm. határozat A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1334/2011. (X. 13.) Korm. határozat A 2012. évi hiánycél tartását biztosító intézkedésekről
 • 1335/2011. (X. 13.) Korm. határozat A megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről
 • 1336/2011. (X. 14.) Korm. határozat A Kormányzati Személyzeti Stratégiáról
 • 1337/2011. (X. 14.) Korm. határozat A Pesti Vigadó nagyrekonstrukciójának részbeni folytatásához szükséges előirányzat-maradványok átcsoportosításról
 • 1338/2011. (X. 14.) Korm. határozat A Kormány és az ORÖ között kötött keretmegállapodásban foglalt számszerűsíthető célkitűzések elérése érdekében kidolgozott részletes intézkedési tervről
 • 1339/2011. (X. 14.) Korm. határozat Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működésének megkezdéséhez szükséges előirányzat-maradványok átcsoportosításról
 • 1340/2011. (X. 14.) Korm. határozat A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1341/2011. (X. 14.) Korm. határozat A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 • 1342/2011. (X. 14.) Korm. határozat A „Beregi Komplex Árapasztási – Ártér-revitalizációs fejlesztés” című KEOP nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról
 • 1343/2011. (X. 14.) Korm. határozat A KEOP keretében megvalósuló „Komplex Tisza-tó projekt” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
 • 1344/2011. (X. 14.) Korm. határozat A KEOP keretében megvalósuló „Peremarton-gyártelep északi bányaterület kármentesítése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
 • 1345/2011. (X. 14.) Korm. határozat A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről
 • 1346/2011. (X. 14.) Korm. határozat A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról [M43 gyorsforgalmi út Makó–Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közti szakaszának kivitelezése]
 • 1347/2011. (X. 19.) Korm. határozat A Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről (szociális célú városrehabilitáció)
 • 1348/2011. (X. 20.) Korm. határozat A Finnugor Népek VI. Világkongresszusáról
 • 1349/2011. (X. 20.) Korm. határozat A FIFA 2012–2013. évi kongresszusa rendezési jogának megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1005/2011. (I. 14.) Korm. határozattal összefüggő további feladatokról
 • 1350/2011. (X. 20.) Korm. határozat Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről
 • 1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
 • 1352/2011. (X. 20.) Korm. határozat Az Országgyűlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához és az Országház homlokzatai felújítása további ütemének elindításához kapcsolódóan
 • 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekről
 • 1354/2011. (X. 20.) Korm. határozat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy kijelöléséről
 • 1355/2011. (X. 21.) Korm. határozat Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények működéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
 • 1356/2011. (X. 21.) Korm. határozat A korkedvezményes nyugdíjat kiváltó ellátások és intézkedések kidolgozásáról
 • 1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat Az építésügyi szabályozás észszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról
 • 1358/2011. (X. 28.) Korm. határozat Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról
November (1359 - 1407)Szerkesztés
 • 1359/2011. (XI. 5.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1360/2011. (XI. 5.) Korm. határozat Költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről
 • 1361/2011. (XI. 8.) Korm. határozat Az új típusú megye koncepciójáról
 • 1362/2011. (XI. 8.) Korm. határozat Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
 • 1363/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítő támogatásáról szóló 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról
 • 1364/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról
 • 1365/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A 2012. évi költségvetési hiánycél tartását biztosító további feladatokról
 • 1366/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A KEOP keretében megvalósuló „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
 • 1367/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A KEOP keretében megvalósuló „Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
 • 1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozat Az Egészségbiztosítási Alap egyes jogcímcsoportjai tekintetében szükséges intézkedésekről
 • 1369/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1370/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1371/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A miniszteri szolgálati gépjárművek vagyonkezelői jogának átruházása, valamint az érintett gépjárművezetők áthelyezése kapcsán szükségessé vált előirányzat-átcsoportosításról
 • 1372/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
 • 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról
 • 1374/2011. (XI. 8.) Korm. határozat Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra
 • 1375/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A Várbazár rekonstrukciójáról és a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztéséről, valamint a budavári királyi kertek revitalizációjáról, a Budai Várnegyed és környékének közlekedési problémáinak rendezéséről
 • 1376/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatása és a Miniszterelnökség közötti, a Nemzeti, EU-NATO Nyilvántartó létrehozásához kapcsolódó feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költség-vetési előirányzatok átcsoportosításáról
 • 1377/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti, a kormányzati célú hálózatok üzemeltetési, működtetési tevékenység feltételeinek biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
 • 1378/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A 2012-es Raoul Wallenberg Évről az embermentő diplomata születésének 100. évfordulója alkalmából és a Raoul Wallenberg Emlékbizottság
 • 1379/2011. (XI. 8.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat Egyes kormányhatározatok deregulációs célú felülvizsgálatáról
 • 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról
 • 1382/2011. (XI. 10.) Korm. határozat Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításának 2011. évi költségei fedezetének biztosításáról
 • 1383/2011. (XI. 10.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1384/2011. (XI. 15.) Korm. határozat A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról (2011–2020) és a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról
 • 1385/2011. (XI. 15.) Korm. határozat A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználásáról
 • 1386/2011. (XI. 17.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1387/2011. (XI. 17.) Korm. határozat Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) szemben fennálló egyes tagállami kötelezettségek teljesítéséről
 • 1388/2011. (XI. 17.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1389/2011. (XI. 18.) Korm. határozat Egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról
 • 1390/2011. (XI. 18.) Korm. határozat A MÁV vasúti dolgozóinak pénzügyi ösztönzéséről
 • 1391/2011. (XI. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1392/2011. (XI. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1393/2011. (XI. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1394/2011. (XI. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1395/2011. (XI. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1396/2011. (XI. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1397/2011. (XI. 18.) Korm. határozat A 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat átcsoportosításáról
 • 1398/2011. (XI. 18.) Korm. határozat A Magyar Fejlesztési Bank tőkehelyzetének rendezéséről
 • 1399/2011. (XI. 22.) Korm. határozat A kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről szóló 1109/2011. (IV. 27.) Korm. határozat módosításáról
 • 1400/2011. (XI. 22.) Korm. határozat Egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt rekultivációs projektjavaslatok jóváhagyásáról
 • 1401/2011. (XI. 24.) Korm. határozat A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozat A KEOP keretében megvalósuló „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról
 • 1403/2011. (XI. 25.) Korm. határozat A fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működtetéséhez szükséges intézkedésekről
 • 1404/2011. (XI. 25.) Korm. határozat A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
 • 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról
 • 1406/2011. (XI. 29.) Korm. határozat A Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
 • 1407/2011. (XI. 30.) Korm. határozat Az állambiztonsági szolgálatoknál keletkezett iratokkal összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1283/2010. (XII. 15.) Korm. határozat visszavonásáról
December (1408- ?)Szerkesztés
 • 1408/2011. (XII. 1.) Korm. határozat A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
 • 1409/2011. (XII. 1.) Korm. határozat A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II.) megvalósításához szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport felállításáról
 • 1410/2011. (XII. 1.) Korm. határozat A gazdaságbiztonsági rendszer létrehozásának feladatairól
 • 1411/2011. (XII. 1.) Korm. határozat A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához kapcsolódó feladatok és forrás átadásáról
 • 1412/2011. (XII. 1.) Korm. határozat A hatvani Grassalkovich-kastély (Hatvan, 2713/4 hrsz. alatti) ingatlannak az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásával és a hatvani Grassalkovich-kastély turisztikai célú hasznosításával összefüggő versenyeztetés mellőzésével történő használatba, vagyonkezelésbe adásáról a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére
 • 1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozat A foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról
 • 1414/2011. (XII. 1.) Korm. határozat A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről
 • 1415/2011. (XII. 1.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1416/2011. (XII. 6.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1417/2011. (XII. 6.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1418/2011. (XII. 6.) Korm. határozat Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények működéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1355/2011. (X. 21.) Korm. határozat módosításáról
 • 1419/2011. (XII. 6.) Korm. határozat A Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2011-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
 • 1420/2011. (XII. 6.) Korm. határozat A Magyar Állam tulajdonában lévő Kecskemét, hrsz. 810, természetben az Erkel Ferenc u. 17. szám alatt található ingatlannak a Kecskeméti Református Egyházközség részére versenyeztetés mellőzésével történő vagyonkezelésbe adásáról
 • 1421/2011. (XII. 6.) Korm. határozat Az egyes 2007–2013. évekre szóló operatív programok módosításáról
 • 1422/2011. (XII. 6.) Korm. határozat A Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. finanszírozási programjai árazásának átalakításáról
 • 1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozat A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési forrásai kifizetésének gyorsításához szükséges feladatokról
 • 1424/2011. (XII. 6.) Korm. határozat Az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program bevezetéséről, az önkormányzati hitelprogramok átalakításáról
 • 1425/2011. (XII. 6.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról és a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról
 • 1426/2011. (XII. 6.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1427/2011. (XII. 6.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1428/2011. (XII. 7.) Korm. határozat A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának és egyéb költségvetési szerveinek átalakításáról
 • 1429/2011. (XII. 7.) Korm. határozat A Kormány 2012. I. félévi munkatervéről
 • 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről
 • 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat A Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezéséről, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növeléséről
 • 1432/2011. (XII. 13.) Korm. határozat Az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatásához szükséges intézkedésről
 • 1433/2011. (XII. 13.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1434/2011. (XII. 13.) Korm. határozat A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat módosításáról
 • 1435/2011. (XII. 13.) Korm. határozat Meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt, 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználásáról
 • 1436/2011. (XII. 13.) Korm. határozat Az Országos Rendőr-főkapitányság gazdálkodását érintő egyes kérdésekről
 • 1437/2011. (XII. 13.) Korm. határozat A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs Hivatal esetében meg nem valósult technikai együttműködés előirányzatának visszarendezése céljából történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1438/2011. (XII. 13.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1439/2011. (XII. 13.) Korm. határozat A kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak 2011. év végi finanszírozásához szükséges lépésekről
 • 1440/2011. (XII. 20.) Korm. határozat Az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítő európai alap, az Európai Visszatérési Alap és a Külső Határok Alap felelős hatóságainak és hitelesítő hatóságainak kijelöléséről, valamint a Külső Határok Alap intézményi rendszeréről
 • 1441/2011. (XII. 20.) Korm. határozat Beruházási és beruházás tervezési költségek fedezetének biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról
 • 1442/2011. (XII. 20.) Korm. határozat A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
 • 1443/2011. (XII. 20.) Korm. határozat Felsőszentiván Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról
 • 1444/2011. (XII. 20.) Korm. határozat Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatai által joghátránnyal sújtott jogalanyok panaszbenyújtási eljárásrendjének meghatározásáról
 • 1445/2011. (XII. 20.) Korm. határozat A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának elszámolásáról
 • 1446/2011. (XII. 20.) Korm. határozat A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat módosításáról
 • 1447/2011. (XII. ?) Korm. határozat ?
 • 1448/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A pénzügyi stabilitási gondokkal küzdő tagállamok megsegítését szolgáló, az uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó segítségnyújtás igénybevételéről
 • 1449/2011. (XII. 22.) Korm. határozat Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
 • 1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti átcsoportosításról
 • 1451/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A MÁV Zrt. adósságának részbeni átvállalásáról
 • 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról
 • 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótevének módosításáról
 • 1454/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott kiemelt projektek költségnövekményeinek jóváhagyásáról
 • 1455/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A „Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” című nagyprojekt támogatásának növeléséről
 • 1456/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A GMO Munkacsoport létrehozásáról szóló 1289/2011. (VII. 22.) Korm. határozat módosításáról
 • 1457/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány megszüntetéséről
 • 1458/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1459/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról és az 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat visszavonásáról
 • 1460/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat fel nem használt részének más jogcímekre történő átcsoportosításáról
 • 1462/2011. (XII. 22.) Korm. határozat Az egyes fejezetek közötti feladatok átadás-átvételével összefüggő létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról
 • 1463/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezése kapcsán szükségessé vált előirányzat-átcsoportosításról
 • 1464/2011. (XII. 22.) Korm. határozat Az Ipari Park Tanácsról
 • 1465/2011. (XII. 22.) Korm. határozat A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről szóló 1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
 • 1466/2011. (XII. 23.) Korm. határozat Az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos egyes kérdésekről
 • 1467/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A Duna Makro-regionális Stratégiához kapcsolódó kormányzati szervezeti felépítésről és feladatokról
 • 1468/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A „Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról” szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban nevesített beruházás többlet-forrásigényéről
 • 1469/2011. (XII. 23.) Korm. határozat Az Informatikai Felhasználói Munkacsoport létrehozásáról
 • 1470/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A 2012. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
 • 1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről
 • 1472/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Lovarda Magyar Lovassport Szövetség részére történő vagyonkezelésbe adásáról
 • 1473/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladatainak ellátásához szükséges intézkedésekről
 • 1474/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A Karrier Híd Programra forrás biztosítása a központi költségvetési szervek 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából
 • 1475/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1476/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1477/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1478/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A Belügyminisztérium, a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról
 • 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozat Az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról
 • 1480/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
 • 1481/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
 • 1482/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
 • 1483/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról
 • 1484/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról
 • 1485/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1486/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1487/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1488/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1489/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1490/2011. (XII. 23.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1491/2011. (XII. 23.) Korm. határozat Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
 • 1492/2011. (XII. 27.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) között Magyarországnak az ECMWF Egyezményhez való csatlakozásáról és az azzal kapcsolatos feltételekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1493/2011. (XII. 27.) Korm. határozat A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat és más kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
 • 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat Az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról
 • 1495/2011. (XII. 27.) Korm. határozat A KEOP keretében megvalósuló „Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
 • 1496/2011. (XII. 27.) Korm. határozat A Roma Kulturális Központ létesítésével kapcsolatos feladatokról
 • 1497/2011. (XII. 27.) Korm. határozat A 2011. március 1. és október 31. közötti vízkárelhárítási költségekről
 • 1498/2011. (XII. 27.) Korm. határozat A közösségi agrár- és bormarketinggel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról
 • 1499/2011. (XII. 27.) Korm. határozat Az Ásotthalom és Bački Vinogradi (Királyhalom) között tervezett határátkelőhely megvalósításáról
 • 1500/2011. (XII. 27.) Korm. határozat A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságra és a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó egyes feladatokról
 • 1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
 • 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A rehabilitációs hatóság létrehozásáról
 • 1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról
 • 1504/2011. (XII. 29.) Korm. határozat Az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatásához szükséges, többletforrást biztosító intézkedésről
 • 1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A központi költségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásállományának csökkentéséről, valamint a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaival kapcsolatos lépésekről
 • 1506/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. helyzetének rendezéséről
 • 1507/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A közfoglalkoztatás középtávú (2012–2014) koncepciójának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
 • 1508/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat módosításáról
 • 1509/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A Magyar Államkincstár új számlavezető rendszeréről
 • 1510/2011. (XII. 29.) Korm. határozat „A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója 2011–2020” program építtetőjének személyéről, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek közötti, a Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosításáról
 • 1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A különféle kifizetések előirányzat terhére történő átcsoportosításról
 • 1512/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program egyes kiemelt projektjei támogatásának növeléséről a Dél-dunántúli Operatív Program keretét érintően
 • 1513/2011. (XII. 29.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
 • 1515/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról
 • 1516/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról (2011–2020) és a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1384/2011. (XI. 15.) Korm. határozat módosításáról
 • 1517/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A 2011. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról
 • 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A civil szervezetek költségvetési támogatásainak áttekintéséről
 • 1519/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
 • 1520/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakításhoz kapcsolódó, a Semmelweis Egyetem részére a Korányi projekt megvalósítása érdekében a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által átadandó forrásról
 • 1521/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A Magyar Állam kulturális javainak gyarapítását szolgáló források felhasználásáról
 • 1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozat A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Miniszterelnöki rendeletekSzerkesztés

 • 1/2011. (IX. 12.) ME rendelet A kormányszóvivői teendők ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos irányítási jogköréről

Európai UnióSzerkesztés

A Tanács végrehajtási rendeleteiSzerkesztés

 • A Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 15.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról

A Bizottság rendeleteiSzerkesztés

 • A Bizottság 65/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
 • A Bizottság 187/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
 • A Bizottság 364/2011/EU rendelete (2011. április 13.) a 798/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének módosításáról, az 1291/2008/EK bizottsági rendeletnek egyes baromfi és tojás esetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint végrehajtott horvátországi szalmonella-ellenőrzési program tekintetében történő módosításáról, valamint a 925/2010/EU és 955/2010/EU bizottsági rendeletek helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
 • A Bizottság 433/2011/EU rendelete (2011. május 4.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság végrehajtási rendeleteiSzerkesztés

 • A Bizottság 543/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 7.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról
 • A Bizottság 1026/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 14.) a gabonaágazatban a 2011. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 • A Bizottság 1062/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 20.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről
 • A Bizottság 1111/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 3.) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként való engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
 • A Bizottság 1274/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 7.) a 2012., 2013. és 2014. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról (EGT-vonatkozású szöveg)

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Magyar Közlöny 2011. évi 107. szám
 2. Magyar Közlöny 2011. évi 106. szám
 3. Magyar Közlöny 2011. évi 106. szám
 4. Magyar Közlöny 2011. évi 103. szám
 5. Magyar Közlöny 2011. évi 104. szám
 6. Magyar Közlöny 2011. évi 105. szám
 7. Magyar Közlöny 2011. évi 106. szám
 8. Magyar közlöny 2011. évi 107. szám
 9. Magyar Közlöny 2011. évi 102. szám
 10. Magyar Közlöny 2011. évi 103. szám
 11. Magyar Közlöny 2011. évi 103. szám
 12. Magyar Közlöny 2011. évi 103. szám
 13. Magyar Közlöny 2011. évi 106. szám
 14. Magyar Közlöny 2011. évi 106. szám
 15. Magyar Közlöny 2011. évi 107. szám
 16. Magyar Közlöny 2011. évi 99. szám
 17. Magyar Közlöny 2011. évi 100. szám
 18. Magyar Közlöny 2011. évi 102. szám
 19. Magyar Közlöny 2011. évi 103. szám
 20. Magyar Közlöny 2011. évi 105. szám
 21. Magyar Közlöny 2011. évi 105. szám
 22. Magyar Közlöny 2011. évi 106. szám
 23. Magyar Közlöny 2011. évi 107. szám
 24. Magyar Közlöny 2011. évi 107. szám
 25. Magyar Közlöny 2011. évi 108. szám
 26. Magyar Közlöny 2011. évi 108. szám
2010 a jogalkotásban 2011 a jogalkotásban
 
2012 a jogalkotásban