Szerkesztővita:Akela/Archív 2011

Aktív megbeszélések

2011.év archívumaSzerkesztés


f/cSzerkesztés

Mint Karinthy írta a "Visszakérem az iskolapénz" c. örökbecsűjében: "- Hogy hívják Arad megye hasonnevű fővárosát? - A kérdésben benne van a válasz: Hason", (az idézet nem pontos, fejből ennyire emlékszem) De félre a tréfával: A Szárnyprofil szócikkben megtalálható: relatív íveltség. (De miért vagyok én tanár úr????) Üdv:Kaboldy vita 2011. január 14., 06:07 (CET)[]

1. Én nem tudok franciául.
2. A francia Profil (aéronautique) szócikkben van egy ábra, amelyik megmutatja, mit nevez corde-nak. Pontosan azt a legnagyobb húrhosszat, amit a magyar "húr"-nak nevez és "h"-val jelöl. Tehát az előbbi megállapításom látszik igaznak. A baj az, hogy a francia Wiki szócikkeit is többen összebarkácsolják és nincsenek tekintettel arra, hogy egy másik szerkesztő ugyanannak aszócikknek aegy mások helyén hogy nevezett egy fogalmat vagy hogyan jelölte. De ha már így felcsigáztad az érdeklődésemet, hogy jött ez elő? Mintha korábban nem ilyen témákkal foglalkoztál volna.Kaboldy vita 2011. január 14., 11:21 (CET)[]

Boldog vagyok, hogy segíthettem!Kaboldy vita 2011. január 14., 16:31 (CET)[]

PáncélvonatSzerkesztés

Üdv. A páncélvonat cikknél feltett kérdéseddel kapcsolatban: azért vettem ki azt, hogy honvédő háború, mert igencsak megoszlik a vélekedés azt illetően, hogy a Magyarországi Tanácsköztársaság háborúja a csehek és románok ellen honvédő háborúnak minősül-e. A kommunista történetírás egyértelműen annak vette, ám én több olyan értelmezést is olvastam, hogy ez inkább számított intervenciós háborúnak, hiszen ha megnézed, a visszaszerzett felvidéki területeken nem a magyar közigazgatást állították vissza, hanem kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot, tehát egy teljesen új államot kreáltak. Ezért írtam azt, hogy maradjunk inkább a háború megnevezés mellett, mert nem annyira egyértelmű annak honvédő jellege. Ráadásul Kun Béláék az egész szerzeményt feladták egy homályos ígéret miatt, hogy talán a románok is kivonulnak a Tiszántúlról, és ami még fontosabb, hogy meghívják őket a béketárgyalásokra, ami egyértelműen azt jelentette, hogy elismerik őket, mint legitim kormányzat. A Nemzeti Hadsereget pedig nem tudom hogy sikerült idekeverned, az szerintem teljesen irreleváns azzal kapcsolatban, hogy minek aposztrofáljuk Kunék harcát az oláh és cseh hódítók ellen. Mert harcolni harcoltak ellenük, az már más kérdés, hogy milyen szándékkal (segítek: nem a honvédelem, hanem a világforradalom motiválta őket, Kunék szempontjából nem is lehet igazából honvédelemről beszélni, hiszen nekik egy hazájuk volt, az egész világ, amelyet egy hatalmas, testvéri kommunista állammá akartak tenni.) – Laci.d   vita 2011. január 15., 19:00 (CET)[]

Ha "megoszlik a vélekedés", akkor talán előbb tedd fel ezt az érvelést, mint vitaindítót valamelyik vitalapra. Nem (csak) velem kell vitatkoznod. Akela vita 2011. január 15., 20:08 (CET)[]

Én eddig úgy tudtam, hogy a Wikipédia egy enciklopédia, amelynek nem kell döntenie vitás kérdésekben. Azzal, hogy háborúja, nem foglalunk állást egyik vélekedés mellett sem, azzal, hogy intervenció/honvédő háborúja, azonban igen. Ehhez miért kell kocsmafali megbeszélés, ezt nem értem. – Laci.d   vita 2011. január 15., 20:40 (CET)[]

Vagy akkor írjuk át arra, hogy „az 1919-es magyar–román háborúban” és akkor meg is kerülhetjük a kérdést. Bár azért még egy kis adalék a témában: Ormos Mária, Magyarország története, 17. könyv, 91. oldal, Kun Béla május 2-ai beszéde: „Arról van szó, elvtársaim, hogy odaadjuk-e Budapestet, vagy pedig küzdünk Budapestért, küzdjön a budapesti proletariátus azért, hogy a diktatúra Budapesten megmaradjon?” Akárhogy is nézem, én itt nem látom a honvédő szándékot. – Laci.d   vita 2011. január 15., 20:51 (CET)[]

Ezzel a logikával természetesen a Szovjet Vöröshadsereg is csupán a sztálini diktatúra fenntartásáért harcolt a szabadságot ígérő német támadás ellen. Jóska bácsi is először a munkásállam, a proletárdiktatúra fenntartásáért küldte harcba a katonákat. Az ő propagandája is csak sokkal később, 41 végén, a növekvő harctéri nehézségek láttán változott, akkor vették elő a sutba dobott "Oroszország Anyácskát." Itthon a kártevő Károlyi Mihály nem kevésbé kártevő utódja nyilván akkor járt volna el helyesen (e megítélés szerint), ha nem tanúsít ellenállást a szabadságot hozó román és cseh intervenciósokkal szemben, hanem felelősen lemond, és jó hazafi módjára semmit sem tesz az oláhokat és a csehek ellen, jöjjenek, ameddig csak akarnak. Akkor ma a román határ a Tisza folyó lenne, és a Nyugat-Dunántúlon, valahol Sopron-Vas megyék határán lenne a cseh-jugoszláv határ. De ez sem lenne nagy ár, ha cserébe ma büszkén elmondhatnánk, hogy nem, nem, soha, mi nem harcoltunk a vörös diktatúrért egy percet sem. Az összes visszaemlékezés szerint a "vörös" frontcsapatokat vezető tisztek (nem, nem a Garami és Szamuely-féle Lenin-fiúk, azok a hátországban sunnyogtak és gyilkoltak, nem ám azok), hanem a volt cs.és kir. tisztek mind azt mondták a katonáiknak: "mindegy, milyen zászló leng Budapesten, mindegy, milyen jelvény van a sapkán, a magyar földért harcolunk a románok ellen, és majd ha a románokat (cseheket) rendbe tettük, majd gondoskodunk Budapestről is." Minden állam hadserege, amikor külső ellenség ellen harcol, akkor egyben a saját aktuális kormányáért is harcol, mert háború idején ezt nem lehet szétválasztani. Na, ennyi eszmefuttatást megért a dolog. Rendben, ne legyen "honvédő", csak "háború." 1919-es magyar–román háború, az jó, politically very correct, 100%-ig wikikonform. Üdv. Akela vita 2011. január 15., 23:16 (CET)[]

Rendben, akkor megegyeztünk ebben. Annyit fűznék még hozzá a dologhoz, hogy más kérdés az, hogy miért harcolnak az egyszerű katonák és tisztek, és más az, hogy mi volt a felső vezetés terve. Mert az egyszerű katonák valóban a honvédelemért harcoltak, ám Kun Bélák úgymond hátba szúrták őket, amikor először kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot (a tisztelt cs. és kir. tisztek gondolom nem a független szlovák államért indultak harcba), majd az egész győzelmet feladva visszavonultak a vérrel megszerzett területekről a leendő diplomáciai elismertség miatt. Ezt én a legnagyobb jóindulattal sem nevezném honvédelmi tevékenységnek. És bizony a Tanácsköztársaság bukása után a románok megszállták Budapestet, az ország területe egy Dunántúlnyi méretűre csökkent. Ennyi erővel most ott is állhatna a határ, és mondjuk Esztergom lehetne a magyar főváros. Egyáltalán nem Kun Béláék érdeme az, hogy a magyar határ nem a Tiszánál áll és Benesék nem kapták meg a szláv korridort (amelyet még az amúgy kritikátlanul elfogadó antant vezetők is abszurdnak bélyegeztek). Sőt, mondok jobbat: a Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltásáig az antantvezetők hajlandóak lettek volna határkiigazításra, ám ezt az eperjesi esemény után elvetették és garantálták a csehszlovákok számára az eddigi szerzeményeiket. Kárpátalját sem akarták Benesnek adni (autonóm terület lett, és egészen Kunék dicsőséges regnálásáig az is maradt, senki sem tartott rá igényt), de hát láttak, hogy ez a terület az, ahol a legkönnyebben csatlakozhatnak szovjet elvtársaikhoz, így hát azt is hozzácsapták Benes műállamához.

Azt felejted még el a fenti eszmefuttatásban, hogy bár ereje nem volt az ellenük való harcra, mégis Horthy volt az, aki legalább a Csonkaországot visszaszerezte a magyarság számára. Az ő csapatai vonultak be a románok és szerbek által megszállt és országrészbe és az ő csendőrei adtak fegyvert a Rongyos Gárdának, hogy harcoljon az osztrákok ellen és kiírják azt a bizonyos soproni népszavazást. Míg Kun Béla az első ígéret hatására önként kivonult az egész Felvidékről, pedig a cseh hadsereg már verve volt. Ismét mondom: Kun Béla maximum az állampolgárságában volt magyar, egyébként világpolgár volt, a kommunista eszmény magas fokú megtestesítője, aki még az 1920-as évek elején is a világforradalom kirobbantásán dolgozott. Ő nem konkrétan a magyar hazát védte, hanem a kommunizmust, hogy szétterjedhessen majd az egész világban. Maximum az érdekei rövid időszakokra egybeestek a magyar nemzet érdekeivel, de ha azok elváltak, azonnal azt kívánta követni (lásd felvidéki kivonulás a győztes hadjárat után).

Tudom, hogy kicsit hosszúra sikerült, de ez a téma felettébb érdekel engem, több könyvet is olvastam már, több nézőpontból (pl. Eytan Bentsur könyve kifejezetten pozitív figuraként mutatja be Kunt, aminek bizonyos aspektusaival egyet is értek). Tehát csak egy kis rövid összegzés: nem azt vonom kétségbe, hogy a Vörös Hadseregbe bevonultak többsége a hazáját akarta védeni, de ezt Kunék tökéletesen kihasználták, és igyekeztek a saját pecsenyéjüket sütögetni, és azzal kufárkodtak, amiért sok ember a vérét adta. Még egy apróság az oroszországi támadással kapcsolatban: sok százezer de akár millió orosz, ukrán és kozák kollaborált a németekkel, indult partizánvadász akciókra, segítette a németek munkáját. Én nem nevezném azt sem honvédő háborúnak, ahol gépfegyverrel kell kényszeríteni a saját katonáinkat, hogy harcoljanak az ellenség ellen. – Laci.d   vita 2011. január 16., 00:11 (CET)[]

Wikipédia:Keresztény-műhelySzerkesztés

Szeretném ha tag lennél a műhelyben, kérlek nézd meg. – – Boldog születésnapot Wiki! Konstant vita 2011. január 16., 09:17 (CET)[]

SchmalkaldenSzerkesztés

Szia! Nem vagyok abban biztos, hogy a Német-római Birodalom történelmét célszerű a Kategória:Németország történelme kategóriába tenni. Németország történelme legkorábban 1815-től, a bécsi kongresszustól számítható (német szövetség). Szerintem ez a kategória félrevezető. De meggyőzhető vagyok, ha jó érved van rá. LA pankuš→ 2011. február 12., 23:41 (CET)[]

Szia. A dolog tényleg vitatható. Kétféle logika, mindkettő jó lehet: (1) Egy kategória a Német-római Birodalom (mondjuk 1806-ig), egy másik (azonos szintű) kategória Németország (mondjuk 1814 után). Ami közte van, arra valamit ki kell találni. (2) Egy fő kategória Németország, amely magában foglalhatná (alkategóriájában) a területén korábban létezett NR-Birodalmat is. Ez érvényes lehetne mind a "történelme", mind "háborúi" kategóriákra is. Én ez utóbbit (2)-t érzem logikusabbnak, mert Németország történetének része a NR-Birodalom történelme is. Lehet, hogy érdemes volna másokat is megkérdezni, hogy ne legyen vihar, csak az ilyen témákra nem tudom, hol a jó fórum? (A harmadik logika az, hogy követjük Szent Enwikit, bármi is van ott.)
Más: Kicsit hasonló ellentmondásba ütköztem imént az Ausztria/Habsburg Birodalom viszonylatban is, "történelme, háborúi, csatái" kategóriák nem egységesek. A kettőt valahogyan össze kell fűzni, bár ott talán egyszerűbb lenne, Ausztria történelmén (ÉS Csehország és Magyarország...stb) történelmén belül lehetne a Habsburg Birodalom története, "háborúk és csaták" pedig ezen belül csak Habsburg B. lenne, Ausztria nem. Akela vita 2011. február 13., 00:28 (CET)[]

Nem akarok ezzel vihart kavarni, és talán tényleg célszerű lenne a kategóriajavaslatok falán megtárgyalni. Én mindenesetre nem érezném jogosnak Németország történelménél tárgyalni a Német-római Birodalmat. Már csak azért sem, mert a NRB területileg kissé tágasabb, mint Németország. Analógiával élve az Avar Kaganátus sem Magyarország történelme, hanem legfeljebb a Kárpát-medencéé. Ausztria esete pedig kissé másnak tűnik, hiszen Ausztria a keleti őrgrófság létrehozásától létezik a Habsburgoktól függetlenül is. A Habsburg Birodalom Ausztria története részének tűnik első blikkre. LA pankuš→ 2011. február 13., 00:56 (CET)[]

Uralkodósablon, fix dinasztiávalSzerkesztés

Jogos a felvetés. Egy kis türelmet kérek, azt hiszem, csak holnap lesz időm részletesen foglalkozni vele. --BáthoryPéter vita 2011. február 23., 19:17 (CET)[]

Iraki elnökök nevei (1:1-ben idemásolva Mathae vitalapjáról)Szerkesztés

Szia, most csinálom az iraki elnökök listáját. A neveket legjobb tudásom szerint (és a WP-n erről dúló vitákat elolvasva) írtam be. Kérlek, nézz rá alkalomadtán. Ha jól érzékelem, bizonyos kompromisszumot sikerült találni a magyar sajtónyelv és a tudományosan pontos arab átírás követelményei között. (Valamelyik arab személy HuWIki lapján láttam egy kis infoboxot, benne a tudományos átírással. Nem tudom már, melyik lapon volt, nekem tetszik ez a megoldás. Gondolom, Te készítetted. Esetleg tegyél fel egy ilyent a Szaddám Huszein oldalra is. Kösz. Akela vita 2011. február 28., 14:17 (CET). * * * Köszönöm! Akela vita 2011. február 28., 17:30 (CET)[]

Még e nevek írásmódjára adj támpontot, légy szíves: Abd al-Karim Qaszim/Kászim en:Abd al-Karim Qasim, korabeli magyar újságokban Abdel Karim Kasszem tábornok, iraki miniszterelnök 1958-63 között). Nuri asz-Szaid en:Nuri as-Said, az utolsó királyi miniszterelnök, (1958-ban Kasszem ölette meg, II. Fejszál királlyal együtt) és a Bász / Baasz párt en:Ba'ath Party magyar írású neve. (Választ kérlek, írd ide, vagy az én vitalapomra, ahogy neked egyszerűbb. Köszönöm. Akela vita 2011. március 1., 16:19 (CET)[]

IrakiakSzerkesztés

Szia! Nem kell bemutatni a jóembereket, épp belőlük szakdolgozom.   A Kasszem ugyanakkora baromság mint a Nasszer, Abd al-Karím Kászim (népiesen Kászem) lenne. A politikus Núri asz-Szaíd, a párt meg Baasz. Itt nem a hosszú mgh-ra utal a két a, hanem a második egy torokhang helyén áll közelítő ejtés jelölése céljából. – Mathae Fórum 2011. március 1., 18:39 (CET)[]

Köszönöm. (Al-Bakr szócikket akarok írni, ehhez tudakozódom). 1971-ben azt mesélték a régi bagdadi kiküldöttek, hogy 63-ban a Kaszim levágott fejét közszemlére tették a bagdadi TV-ben. (Nem tudom persze, 63-ban volt-e már tv Irakban... Bár lehet, hogy azon rétegnek, akiknek szól a látvány, azoknak volt...) Mindenki mesélte, hogy az 1968-as puccs előtt keményen irtották a kommunistákat. Al-Bakr viszont a SZU-val barátkozott (bár a kommunistákat ő is börtönbe rakta). A 70-es években Irak a varsói Szerződés nagy fegyverbarátja volt, jöttek-mentek a drúzsba-delegációk), nagyon sok KGST-s tanár, mérnök, katona, hídépítő, olajos dogozott Irakban. A 70-es évek elején (72-73) Szaddám, mint szürke eminenciás kezdte irtani ellenfeleit (nagy riadalom volt az al-Manszúr negyedben, az ottani Rózsadombon, a gazdag irakiak elleni éjszakai baltás családirtások miatt, de a magyar diplomaták, követségiek, akik szintén ott laktak, hamar kaptak fülest, hogy nem kell félni, ezek „csak” poitikai gyilkosságok, a hatalmi elit egyik csoportja (Szaddám) számol le a konkurens törzsbéliekkel és pártbéli, hadseregbéli ellenlábasaival. (Réges-régen írtam erről egy mérges levelet valakinek a Vita:Szaddám Huszein lapon). A 73-as izrali háborúban kiújult az irak-szíriai ellentét, a szírek nem szóltak az irakiaknak a támadásról, Irak mégis küldött nagy páncélos hadsereget a sivatagon keresztül (700-800 km). Az érkező iraki tankok mentették meg Damaszkuszt az izraeli elözönléstől. Indították volna az ellentámadást, de a szírek suttyomban megegyeztek Izraellel a tűzszünetben. Az iraki kötelék parancsnoka fejbelőtte a szíriai frontparancsnokot árulásért, aztán hazajöttek. Sose volt jóban a két ország vezetése (más törzs), mindketten maguk akartak az arab világ vezető hatalma lenni. Ezek a régi bagdadi mesék. Akela vita 2011. március 1., 19:48 (CET)[]

Moszkvával 1958-tól mindenki jóban volt, kezdve elsősorban Kászimmal (annak ellenére, hogy utálta az EAK-ot és valóban csúnyán bánt az őt kezdettől fogva támogató IKP-val). Mondjuk igaz, a Baasz hatalomátvételéig elsősorban gazdasági jellegűek voltak a kapcsolatok, de már akkor is sok szakember érkezett a keleti blokkból. A komcsikat pedig a Baasz éveiben (1963, 1968 után) irtották a legjobban. A 70-es években ugyan a szovjet kapcsolatoknak is hála eljátszottak egy népfrontosdit, ahol az IKP gyakorlatilag feladta önmagát a brutális nyomás hatására (1973-ban) és néhány kormányposzttal is megkínálták. Aztán 1979-re valahogy a legtöbb IKP-s börtönbe és száműzetésbe került... lemorzsolódtak...
Szaddámot még a hatvanas években nyomta be a Forradalmi Parancsnokságba (a Kászim elleni 1959-es merényletben szerzett érdemeire hivatkozva) a NAAAGY pártalapító, Misel Aflak. Ő pedig, mint a rák, 1968 után elburjánzott a pártban. Tehetséges volt, ezt meg kell hagyni. Kanan Makiya történész a Republic of Fear c. monográfiája szerint Bakr alatt gyakorlatilag Szaddám szerezte meg a párt irányítását, amiből kiszorította az ellenfeleit (Bakr lemond[at]ásáig 9 FP-tagot és 6 tábornokot száműztek/börtönöztek be/tettek diplomatává/öltek meg, 1979-ben pedig még 8 FP-tagot és kb. 500 pártvezetőt végeztek ki). Szaddám elhatalmasodása egyébként állítólag az ikonográfiában is tükröződött: a hetvenes évek elején mindenhol Bakr díszelgett. Az évtized közepén már kitettek mellé egy-egy Szaddám-képet is. Az 1979-ben elkezdték leszedegetni Bakr képeit, amik 1982-ben tűntek el végleg...
Makiya egyébként Szaddám döntő megerősödését az 1973-hoz köti, amikor Nadhim Kzar (hogy ez magyarosan hogy lenne, rejtély), az Állami Belbiztonság vezetője puccsot kísérelt meg. Meg akarta ölni Bakrot, de csak a bel- és hadügyminisztert tudta elfogni, akiket aztán Irán felé menekülve meggyilkolt. Bár a hírhedt szadista Kzar az ő embere volt, Szaddám személyesen számolta fel a mozgalmat a Kzart nem követő állambiztonságiakkal, halálra ítéltette a párt harmadik emberét, az ideológus Abd al-Hálik asz-Számarráit (Bakr kegyelme miatt csak börtönbe került, ahol 79-ben ölték meg), és újjászervezte a titkosrendőrséget. Ettől kezdve tkp. ő irányította a Baaszt, Bakr pedig csak a tekintélyt és népszerűséget adta hozzá... Szaddám nagy projektje egyébként a hadseregből jött baaszisták kigyomlálása volt, aminek a befejező aktusát jelentette Bakr 1979-es távozása.
A szíriai lövöldözés valószínűleg mese... tény, hogy Damaszkusz és Bagdad utálta egymást, de a "törzsi" magyarázat elég gyengécske. Főleg, hogy Szaddám a tikrítieket sem kímélte sosem (ld. pl. Hardán at-Tikríti sorsát). Sokkal inkább szólhatott az ellenszenv annak, hogy Szíriában a Baasz katonai vonala került hatalomra, míg Irakban a radikális, seregen kívüliekre támaszkodó irányzat. De itt még nem tartok az irodalmaim feldolgozásában :) – Mathae Fórum 2011. március 1., 20:44 (CET)[]

Amit írsz, számomra azért nagyon érdekes, mert a 70-es években (itthon) erről semmit sem lehetett tudni. Bagdadban sem meséltek sokat (bár 71-ben a követségiek autóból megmutatták, hogy a bagdadi Tahrir téren hol lógtak tucatjával az akasztott emberek, pár hónappal korábban, és a rádió-tv közvetítette a kivégzéseket). Iraki ismerősök a rendőrségtől féltek, a magyar diplomaták meg a magyar állambiztonságtól. Aztán a 70-80-90-es években nemigen törődtem az emlékekkel, csak mostanában, wikizés közben jutott eszembe, hogy amatőr szinten utánajárok egy-egy régi élménynek, emléknek, és gyártok belőle valamit. Európai fejjel bonyolult átlátni a keleti viszonyokat (már ha bulvárszintnél komolyabban ásol le, te nyilván ezt teszed). Ha (mondjuk) egy indiai meg akarja érteni (mondjuk) a magyar történelmet, vissza kell mennie a török idők előttig, mert minimum onnan datálódik a mai folyamatok gyökere. Meg kell ismernie a német-római birodalom, az oszmán, a franci, olasz, rumány, orosz, lengyel történelmet, szellemiségét IS, mert ezek mind döntően belekavartak a miénkbe. Ha Irakkal foglalkozol, akkor nyilván leástál a muzulmán kirobbanás, Bizánc és a keresztesek, Perzsia, mongol hódítás, brit-francia gyarmatosítás, a sziámi ikrek (Izrael-USA), sőt a Szovjetunió történelmébe, politikájába is, kábé ezeknek az eredője a mai Közel-Kelet. Egy hátborzongató, érdekes, de nagyon szövevényes krimi. Köszönettel veszem, ha a produktumaimba szakszerű javításokat teszel. Üdv. Akela vita 2011. március 1., 23:19 (CET)[]

Találó a horroros-krimis hasonlat... Még annyit tennék hozzá a fentebbiekhez, hogy a baltás gyilkosságok közvetlenül a Baasz-államot megrendítő Kzar-puccsot követték, amikor épp elég kaotikus volt a pártállami helyzet. – Mathae Fórum 2011. március 2., 02:17 (CET)[]

Itt egy érdekesnek tűnő elemzés a „puccsbiztos rendszerre” törekvésről, hátha hasznos [1]. Akela vita 2011. március 2., 06:11 (CET)[]

Köszönöm, érdekesnek tűnik. Bakrhoz (pontosabban a korabeli elszaddámosodásról a vezetésben) kérsz anyagot? Mailben tudnék küldeni. – Mathae Fórum 2011. március 3., 18:08 (CET)[]
Köszönöm, szívesen utánaolvasok. Tudod a wikin keresztül, vagy küldjek mailt, és oda küldöd vissza? Délelőtt kiadtam az Ahmed Haszan al-Bakr cikket, ha tudsz, nézz bele. Akela vita 2011. március 3., 18:53 (CET)[]

SUL(Commons)Szerkesztés

  • Hereby I confirm that I am requesting a rename (usurp) on Commons. My current Commons name is user:Akela3. Signed by Akela vita 2011. március 20., 10:18 (CET)[]


iw-page user:AkelaSzerkesztés

[[File:The Two Jungle Books 1895 Akela, the Lone Wolf.jpg|left|150px]] [[File:Budapestnight100.jpg|right|377px]] {{Babel|hu|en-3|de-3|fr-3|ru-1|it-0}} * This is the user page of [[w:hu:user:Akela]] living in Hungary. [[hu:user:Akela]] [[de:user:Akela]] [[en:user:Akela]] [[fr:user:Akela]] [[nl:user:Akela]] [[da:user:Akela]] [[sv:user:Akela]] [[pt:user:Akela]] [[es:user:Akela]] [[uk:user:Akela]] [[zh:user:Akela]] [[ru:user:Akela3]] [[no:user:Akela3]] [[it:user:Akela3]] [[it:user:Akela3]]

Commons + olasz usurp előkészítéseSzerkesztés

Linkek (nehéz ügy lesz, az olasz sokat szerkesztett):

Olasz:


VaskapuSzerkesztés

  Az év szócikke 2010
A 2010-es "Az év szócikke" versenyen Vaskapu-szoros című szócikk a helytörténet, honismeret kategóriában az első helyezést érte el! Ebben Neked is nagy részed van az eredeti anyag gyűjtésével. Gratulálok ehhez Neked is.--Szilas vitalapom 2011. március 3., 07:54 (CET)[]
  • Na, ezt tényleg örömmel látom/hallom. Köszönöm az elismerést. Akela vita 2011. március 3., 09:44 (CET)[]VaskapuSzerkesztés

Szia! Nem kellene töröltetni a Vaskapu-szoros/Szöveggyűjtemény cikket? A Vaskapu-szoros cikk kiemelt, tehát a bővítés már nem valószínű, ez a gyűjtemény pedig szerintem jogsértő. --Hkoala   2011. március 13., 07:51 (CET)[]

Szia, tőlem bármikor nyugodtan törölhető, nekem magamnak semmi igényem nincs rá! (Egyszer régen összegyűjtöttem, de nem csináltam vele semmit. Azért kereszteltem át, hogy ne az én al-lapom egyen, bárki, bármit felhasználhasson belőle). Ha jónak látod, javasold nyugodtan törlésre, a leírt indoklással. Üdv. Akela vita 2011. március 13., 11:11 (CET)[]

Blaskó és a Kossuth-díjSzerkesztés

Válasz nálam. Cassandro   Ħelyi vita 2011. március 16., 01:09 (CET)[]

Reagáltam. Cassandro   Ħelyi vita 2011. március 16., 11:12 (CET)[]

A régensSzerkesztés

Szia! A régenst tényleg Abd al-Iláhnak /abdaliláh/ hívták. Nem egy gyakori név, és nem azonos az Abdalláhhal (aminek a középső magánhangzója sokféle szokott lenni). Az Abdalláh tkp. Abd Alláh (Abd al-Láh), azaz Isten szolgája. Az al-Láh tulajdonnév az al-Iláh (istenség) rövidüléséből jött létre még Mohamed előtt (az apját is Abdalláhnak hívták), de a jelentésük elkülönült: *láh szó nincs névelő nélkül, csak al-Láh van, aki Alláh. Az iláh viszont köznévként megmaradt "istenség" jelentéssel. A régens neve így Abd al-Iláh, azaz "az istenség szolgája". Persze istenség alatt csakis Alláh értendő, de hát miért ne cifrázzák, ha lehet... Az Árif testvérekre majd ránézek, most nincs időm. Bakrral is csak lassan haladok, mint láthattad. (Egy-két dolog viszont meredek benne, de azok biztos nem a Sluglett-könyvből származnak. Angol verziója a kezemben van mostanság, szerintem érdemes inkább arra hagyatkozni, mint a Spiegel-szerű sajtóra.) – Mathae Fórum 2011. március 17., 23:19 (CET)[]

Szia, kösz a választ, vissza-visszanézegetek a cikkekre én is. (Az Árifok gyártásakor sok új adat jött elő a Bakr-hoz is (egy időben zajlottak a párhuzamos életrajzok, kábé ugyanazok a történések). A régenst az angolok (zárójelben, vagylagosan) Abdullah-nak is írják, ami lehet angolosan ejtve Abdalláh, de a leírtak szerint ez valszeg egy gyakran használt, népszerű, de nem helyes (angol) átírás őnáluk, mint minálunk a Kasszem, Nasszer, egyebek. (Abdullah és Abdalláh gondolom ugyanaz). üdv. Akela vita 2011. március 17., 23:31 (CET)[]

Az Abdulláh és az Abdalláh között az a különbség, hogy előbbiben figyelembe vesszük az esetvégződéseket. Az u az alanyesetű végződés; tárgyesetben Abdalláh, birtokosban Abdilláh lenne. De az esetvégződéseket máskor nem veszünk figyelembe. (Ahmadu Haszanun al-Bakru meg Szaddámun Huszejnun elég furcsán hatna...) Ezért én az esetvégződést figyelembe nem vevő Abdalláh ejtést támogatom. (A végén pedig legyen á, ha már mi magyarul tudunk különbséget tenni rövid és hosszú hang között.) – Mathae Fórum 2011. március 18., 01:38 (CET)[]

Fantom hercegnőSzerkesztés

Kedves Akela! Igazán méltányolandó a buzgalmad, amivel I. Szaniszló vitatott lányával kapcsolatban véded a mundért, de csak abban az esetben helyezz be irodalmat, ha az hitelt érdemlően bizonyítja a létezését, tehát olvastad a művet, és idézni tudod azt a részt, amelyik ezt állítja, ha ezt nem tudod hitelt érdemlően igazolni, akkor töröld kérlek, mert csak dísz és kirakat az egész, és te sem asszisztálhatsz egy fantom hercegnő létezése mellett, neked hiteles forrásokat kéne hoznod, nem pedig megtéveszteni az olvasót, mintha az a mű igazolná a létezését, hiszen a mű az apjáról szól, tehát feltételezem, hogy róla egy sor sincs benne, és ha beletetted, akkor feltételezhető, hogy olvastad, de ha nem, vedd ki, mert megengedhetetlen ez az eljárás tőled. Nem hiszem, hogy szükséged van ilyenre, hogy ezzel rontsd a renomédat, annyit nem ér, tehát legyél korrekt, és tedd úriember módjára a kötelességed, és távolítsd el a hamis tartalmat.Peadar vita 2011. március 31., 18:24 (CEST)[]

Köszönöm a minden részletre kiterjedő oktatást. Ha hamisnak ítéled, távolítsd el ezzel az indokkal. Ez egy szabad ország. Akela vita 2011. március 31., 19:02 (CEST)[]

OK, de megnéztem a lengyel wikit is, ott sincs semmi hivatkozás, csak egyszerűen be van helyezve, így akkor törlöm.Peadar vita 2011. március 31., 22:13 (CEST)[]

Móric magyar rokonságaSzerkesztés

Szia! Mint hercegi és fejedelmi családfák nagy ismerője, tudod esetleg kik voltak Móric hesseni tartománygróf (de:Moritz (Hessen-Kassel) magyar rokonai? A Szenczi Molnár Albert cikk tatarozásával kapcsolatban olvastam valahol, hogy a magyar rokonság hatására foglalkozott a magyar nyelvvel, de nem tudok visszaemlékezni, hol. Pótkérdés: magyarul mindenhol hesseni tartománygrófnak olvasom, de most megzavart a német cikkben a Kassel, hogy lenne a helyes? Üdv --Hkoala   2011. április 9., 16:55 (CEST)[]

Szia. Utánanézek, amennyire tudok, bár nem vagyok ám hivatásos történész, max.családi könyvtár és érdeklődő keresgélésből tudok fellelni ezt-azt. Ami az államot illeti, kevés részletet tudok róla:

Köszönöm az utánanézést, akkor javítom a nevét hessen–kasseli tartománygrófra. Közben megtaláltam a magyar rokonságra hivatkozó helyet ebben: "E tudománypártolás híre indította Molnárt arra, hogy zsoltárfordítását Móricz fejedelemnek ajánlja s reményében, hogy azt kedvesen fogadja, nem is csalódott. A fejedelem még mint tizennyolcz éves ifjú, maga is foglalkozott zsoltárfordítással s latinra fordított zsoltárai Schmalkaldenben (1593) meg is jelentek, a melyet mint Molnár a Dictionariumot, ő is bemutatott Rudolf császárnak és az köszönő levelet küldött neki érette. Büszke volt most arra, hogy az első magyar Zsoltár neki ajánlva jelenik meg, annyival is inkább, mert családja is tartotta a magyar rokonságot: ezért tanították neki gyermekkorában a magyar nyelvet. Ha magyarokkal találkozott, azokkal magyarul beszélt, mint azt Tököli Molnárnak elmondta, midőn Heidelbergben egy hétig az ő vendége volt. A Móricz szíve szerint beszélt tehát Molnár, midőn később egyik műve ajánlásában arra hivatkozott, hogy neki magyar vér is foly ereiben, hogy «anyai nemzetében tündöklik és örökké fénlendik jó emlékezeti az istenes Ersébet királné asszonnak, az hatalmas magyarországi második András király leányának, Lajos hesseni és thüringeni tartománygróf nejének». " Ezzel a kérdés részben megoldódott, mert Árpád-házi Szent Erzsébet unokája volt az első hesseni tartománygróf (de:Heinrich I. (Hessen)), de hogy ezt még majd háromszáz év után is annyira számon tartották, hogy emiatt magyarul tanult, azt már nehezen fogom fel   --Hkoala   2011. április 10., 19:59 (CEST)[]

Köszönöm + még egy betűSzerkesztés

Szeretném egyrészt megköszönni a segítségedet, másrészt pedig említem: úgy vettem észre, hogy egy másik betű is hibásan szerepel pár helyen: román nevekben ţ helyett mindenütt ț-nek kéne lennie. Ha esetleg ilyeneket észreveszel és javítasz, azzal is nagy jót teszel.   Egyébként a nagybetűket is lehet cserélni: tehát Ş, Ţ helyett Ș, Ț kerülhet a cikkekbe: innen jutott eszembe. (Persze továbbra is ügyelni kell rá, hogy működő linkek ne romoljanak el, tehát kék linket csak akkor írj át, ha a célpontját átnevezted előbb, és az iw-ket, fájlneveket és Commons-hivatkozásokat érintetlenül kell hagyni – ezeket nyilván Te is tudod jól.) A román ábécé cikkbe egyébként beraktam egy képet, ami jól mutatja a különbséget. Több ilyen betű szerencsére nincs, legalábbis a románban biztos. Ádám 2011. április 22., 20:49 (CEST)[]

Igen, menet közben vettem észre, hogy a vesszős t-vel is zűr van. Kellően le is konyultam, mert az egész addigi előrehaladás megkérdőjeleződött. Négy betűt cserélni sokkal lassabb, mint kettőt. Most már az a kényszerképzetem, hogy sose lesz kész, legfeljebb a helységneveket lehet célba venni. (Egyébként txt fájl (jegyzettömb) segítségével tárolom a munkához a karaktereket, ott az újak mind csak négyszögként jelennek meg. A wikiben (nálam) jól jelenik meg, biztos, hogy jól tesszük, amit teszünk? Akela vita 2011. április 22., 21:12 (CEST)[]

Egyes böngészők nem olyan szépen rajzolják meg ezeket a betűket, de (amint a Vita:Babeș–Bolyai Tudományegyetem oldalon kiderítettük) mindegyik böngésző legújabb verziójában megjelennek a betűk (sőt sokuknál jó pár korábbi verzióban is). Nem tudom, a Jegyzettömbben miért nem látszanak nálad megfelelően; szerintem ez a Windows vagy a kódlap hibája lesz. Nálam a Jegyzettömbben is jól látszanak. Igazából lehet, hogy most csak az átnevezésekre kéne koncentrálnunk, és ha ezzel megvagyunk, a cikkbeli linkeket csak ott kéne átírni, ahol nagyobb eséllyel hozhatnak létre új cikkeket a piros linkre kattintva, a többit pedig egy botra bízhatnánk. (Talán én is meg tudom csinálni, bár ilyen cserét még nem végeztem.) Ádám 2011. április 22., 22:37 (CEST)[]

HúsvétSzerkesztés

 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok! Szeretettel:Kossuthzsuzsa vita 2011. április 23., 19:42 (CEST)[]

wikisítésSzerkesztés

 :D :D :D Alensha 2011. május 4., 16:09 (CEST)[]

Berzeviczy BélaSzerkesztés

Ezer bocs, még szoknom/tanulnom kell a wikit, úgyhogy bemásolom, amit - úgy hiszem rossz helyre - írtam :) ( Persze azóta már a kitüntetéseket is felvittem )The.kobold vita 2011. május 16., 20:26 (CEST)[]

Semmi probléma, sőt, köszönöm, szerkesztésben igen komoly antitalentum vagyok :) The.kobold vita 2011. március 13., 21:20 (CET)[]

Befejeztem mára, pedig tutti van még némi hiba, de nem bííírom tovább agyilag, - öregfáradtmegtörtvénember vagyok - pedig még a kitüntetéseit is össze szerettem volna szedni. Majd legközelebb. The.kobold vita 2011. március 13., 22:31 (CET)[]

TartalomjegyzékSzerkesztés

Szia! Az ilyen bottal generált lapokon hiába javítasz ki valamit, főleg a botgazda értesítése nélkül; egyrészt, mert a bot újragyártja, másrészt, mert ez valaminek a tartalomjegyzéke. Ha ugyanis kijavítod az eredetit is, ahol a hiba történt, akkor előbb-utóbb a bot újragyártja a tartalomjegyzéket, és követni fogja az eredeti változásait maga is; ha pedig az eredeti archívumban ki nem javítod a hibát, akkor előbb-utóbb a bot újragyártja az eredeti hibával, csak addig is hiába kattint rá az olvasó, mert rossz a link. A leghelyesebb lett volna persze, ha már annak idején kijavítja valaki az eredeti címet az élő kocsmafalon, és nem nézik, hogy ott van hibásan az orruk előtt, majd archiválódik. (De legalább tudom, hogy olvassa valaki, amit csináltam.  ) Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2011. május 27., 21:52 (CEST)[]

Értem. Az archívumokban viszont még helyesírási hibát sem szabad (illik) javítani. Elmúlt években, még kezdőként, többször nekibuzdultam, de mindig rám szóltak, ezért archívumhoz nem nyúlok. (Sőt, mások vita-bejegyzéseibe sem illik javítani, itt is le lettem párszor állítva). Hát, ezek a korlátok, úgy tűnik. Üdv, Akela vita 2011. május 27., 23:56 (CEST)[]

A hozzászólásokba tényleg nem illik belejavítani, de a szakaszcím az más. Én az archívumok megváltoztathatatlanságát sem tekintem egy áthághatatlan és kőtáblába vésett szabálynak. A szellemét kell követni. Azt mondja, ne folytasd ott a vitát, ne szólj hozzá. De a használhatóságot akadályozó hibákat ki lehet javítani, ezt én is megtettem néhányszor, pl. ahol évekkel ezelőtt valaki teljesen összehányta a szakaszokat és követhetetlenné tette az egész beszélgetést, és akkor senki nem javította és így archiválták le. Viszont így meg értelmetlen volt az archívum, mert nem lehetett elolvasni. Ugyanúgy pótoltam a tartalomjegyzék kedvéért aláírásokat, dátumokat, és hamarosan a régen archivált törlési szavazások kerülnek sorra, mert azokban egyáltalán nincs kettes szintű cím. Bár ezt már lehet, hogy megkérdezem előbb a kocsmafalon. Szóval a dolgok szellemét kell nézni, ezt mondja a WP:5P is. Az egyik lehetőség, hogy kijavítod a hibát az archívumban, ami növeli a használhatóságot, mert aki így a "sablon" szóra akar keresni a tartalomjegyzékben, az megtalálja, a másik, hogy belenyugszol, hogy ez már egy életre így marad. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2011. május 28., 00:50 (CEST)[]

Párat kijavítottam (hihetetlen, milyen sok egyforma hiba van). Várok egy darabig, ha megint letolnak, nem folytatom. Akela vita 2011. május 28., 01:17 (CEST)[]

Hát, ha csak a szakaszcímeket javítod, nem a hozzászólásokat, azért szerintem nem fognak szólni, de ha mégis, akkor szóljál és jövök támogatni. :-) Lásd még: Wikipédia:Mi nem_való_a_Wikipédiába?#A Wikipédia nem bürokrácia. De persze legegyszerűbb mindig az élő kocsmafalon figyelni az értelmes címekre. Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2011. május 28., 08:28 (CEST)[]

OrionSzerkesztés

Kösz, hogy szólsz, de a lustaságom méltatlanná tesz arra, hogy a szócikkbe akár csak sugallatnyival több beleszólásom legyen, mint bármelyikünknek. Viszont nincs teljesen igazad, a vitalapján leírom. Üdv. - Orion 8 vita 2011. május 30., 23:04 (CEST)[]

:-(Szerkesztés

 

Mindörökké Ámen vita 2011. június 13., 23:21 (CEST)[]

Fehér zászlók köré keret az infoboxbanSzerkesztés

Szia! Csak kósza kíváncsiságból néztem meg, hogy mely szakaszokat archiválta az éjjel Cherybot a műszaki kocsmafalon, ugyanis kértem előtte a műszakiakat, hogy függőtlenítsék a már nem aktuális régebbi szakaszokat. Ekkor találkoztam az általad felvetett problémával, amire senki se írt megoldást. Pedig pofonegyszerű, én is tudom, pedig nem vagyok sablonguru: infoboxban, mint bármely más sablonban is, a | jel helyett a {{!}} segédsablont kell alkalmazni, hogy a | funkcióját betöltse. Lásd a szerkesztést Puglia cikkében. Üdv: -- Joey   üzenj nekem 2011. június 18., 11:23 (CEST)[]

Szia, köszönöm az ötletet, ezt nem ismertem. Infoboxban valóban működik, megnéztem a Puglia lapon, de galériában sajnos nem működik (kipróbáltam az Olasz régiók zászlóinál, pl. Emilia-Romagna köré kellene keret, de nem megy, keret nem lesz, de „border” megjelenik a képaláírásban. Akela vita 2011. június 18., 22:06 (CEST)[]

A galéria valóban nem támogatja a keretesítést, de ezt már Dani is írta Neked a kérdéses kocsmafali szakaszban. -- Joey   üzenj nekem 2011. június 18., 22:18 (CEST)[]
Nekem tulajdonképpen ez volt az igazi nagy szívfájdalmam, nem is annyira az infobox. De legalább az egyikre van megoldás. Egyébként egy hozzáértő ember nem tudná a galéria-sablont ezzel kiegészíteni? Akár minden kép kaphatna bordert, a színeseknél legfeljebb nem látszik. Akela vita 2011. június 18., 22:27 (CEST)[]
Hát passz. Ezt már tényleg legfeljebb egy sablonguru tudná megmondani... -- Joey   üzenj nekem 2011. június 18., 22:36 (CEST)[]
Van ezeknek a guruknak valahol egy fórumuk? Mert a műszaki kocsmafalon nem reagáltak. Felvetném valahol. Akela vita 2011. június 18., 22:38 (CEST)[]
Wikipédia-vita:Sablonműhely -- Joey   üzenj nekem 2011. június 18., 22:57 (CEST)[]
Köszönöm! Üdv. Akela vita 2011. június 18., 22:58 (CEST)[]

DefsortSzerkesztés

Szia! A személyneveken kívül a defsortban minden szót egybe kell írni, hogy szoros betűrendet kapjunk. Itt például a színháznak tapadnia kell a jelzőjéhez. Üdv, Vungadu Lőjetek! Ide lőjetek! 2011. július 3., 14:15 (CEST)[]

Szia. Biztos, hogy az ilyenek, mint pl. a "Pálos kolostor (Pécs)"-nél a "pecs" nem külön (vesszővel) jön "paloskolostor" után? Ahogy a keresztnév a vezetékné után? (Most arról nem is beszélek, hogy a templomok (és más intézmények)egy része "Pécsi templom", más része "Templom (Pécs)", harmadik része "Szent Pál-templom, Pécs" formájú, ami (átnevezés nélkül) amúgy is illuzórikussá teszi a következetes defsort-rendet. A problémásokhoz inkább hozzá sem nyúlok, mert csak vihart kavarnék). Akela vita 2011. július 3., 14:44 (CEST)[]

azonnaliSzerkesztés

  1. (eltér | történet) . . Fájl:Wiki Google 20110516.gif‎; 14:00 . . (+257) . . Akela (vitalap | szerkesztései) (azonnali)
  2. (eltér | történet) . . Fájl:Wiki Alcímek Aránya 002.gif‎; 13:59 . . (+257) . . Akela (vitalap | szerkesztései) (azonnali)
  3. (eltér | történet) . . Fájl:Wiki Alcímek Aránya.gif‎; 13:59 . . (+257) . . Akela (vitalap | szerkesztései) (azonnali)
  4. (eltér | történet) . . Fájl:Szerkmezo 001.jpg‎; 13:59 . . (+257) . . Akela (vitalap | szerkesztései) (azonnali)

"A Wikipédia nem ingyen tárhely és nem reklámfelület! Ha magadról, rokonaidról, ismerőseidről, a vállalatodról vagy egy termékedről írsz cikket, könnyen lehet, hogy törölni fogjuk."
ha tárhely-re van szükséged, akkor használj online tárhelyet (pl. http://db.tt/HeuqIqe Dropbox, vagy egyébb részletes lista itt) Dropbox regisztrációs link pl itt: http://db.tt/HeuqIqe – Aláíratlan hozzászólás, szerzője He.henrik (vitalap | szerkesztései) 2011. július 9., 14:29

Öreg, kapjál már a fejedhez: Mielőtt pökhendi módon értemetlen dolgokat írogatsz ide, előbb olvasd el a törlési kérés INDOKLÁSÁT (oda van írva) és a törlendő képek laptörténetét (AZ IS ODA VAN ÍRVA). Ideírom még egyszer: A Kocsmafalon feltett kérdések illusztrálásához használt képekről van szó. A kérdések meg lettek válaszolva, archiválták őket, a képek fölöslegesé váltak. Ennyi. Akela vita 2011. július 9., 14:39 (CEST)[]

Térkép-kép háborúSzerkesztés

Szia!

Köszi az információt. Valakinek akkor fel kéne vetni a műszaki KF-en. Megteszed Te, vagy csináljam meg én? Hungarikusz Firkász   Ide írkássz! 2011. július 10., 01:36 (CEST)[]

Szia. Ősidőkben, 2009-ben valami hasonlót kérdeztem itt: Wikipédia:Kocsmafal (műszaki)/Archív28#Sablonok "letolják" a mellettük lévő szöveget. Nem kaptam (számomra) megérthető választ. Ebben a cikkben: I. Szaniszló lengyel király (és sok másban is) küzdöttem ezzel. A laptörténet egyik régi változatában pl. itt látszik a probléma: [2]. Nem is sikerült megoldanom, csak úgy, hogy kivettem a képeket és galériába tettem át őket, ma is ott vannak. A dolgot bonyolítja, hogy Mozillában letolva, IE6-ban rendesen látszottak a képek. Azóta IE8-asom van, abban viszont ugyanúgy letolva látszanak a képek, mint a Mozillában. Baj az, hogy ennél szakszerűbben nem tudom megfogalmazni a problémát. Az sem biztos, hogy nálad a (régi változat a letolt képekkel) ugyanúgy látszik, mint énnálam. Próbáld valahogy nálam értelmesebben feltenni ezt a kérdsét, köszönöm. Akela vita 2011. július 10., 02:48 (CEST)[]

Hát túlzottan szakszerű nem lett, de megtettem, amit megtehettem. Ha gondolod fűzz hozzá gondolatokat. Hungarikusz Firkász   Ide írkássz! 2011. július 10., 03:04 (CEST)[]

Reviczky ÁdámSzerkesztés

Szia! Rá tudsz nézni a Reviczky Ádám szócikkre? Öt éve virít rajta a lektorsablon és nem tudom, hogy mennyire indokolt. Cassandro   Ħelyi vita 2011. augusztus 21., 12:40 (CEST)[]

Szia. Kiadjusztáltam, sztem így jó lesz. Akela vita 2011. augusztus 21., 15:42 (CEST)[]

Szinte tökéletes, csak egyvalami: 1830-ban vagy 1831-ben lett az MTA igazgatósági tagja? A listánk szerint 1830-ban. Cassandro   Ħelyi vita 2011. augusztus 21., 15:48 (CEST)[]

Legyen 1830. (Az eredeti szövegben volt 1831, annak nem találtam forrását. Az általam talált anyagokban nem szerepelt se 1830, se 1831.) Akela vita 2011. augusztus 21., 15:54 (CEST)[]

Itáliai KirályságSzerkesztés

Szia! Úgy látom, te alkottad meg az Itáliai Királyság (egyértelműsítő lap)ot, ezért a segítségedet szeretném kérni: Mire kellene javítani a hivatkozást a lapon felsorolt alábbi három időszak esetében?

  • 774-888-ig : A Frank Birodalom egyik királysága.
  • 888-962-ig : A Frank Birodalom egyik önálló utódállama, 922–947-ig perszonálunióban a Burgundiai Királysággal.
  • 962-1648-ig : A német-római császárok viselik az Itália királya (majd a rómaiak királya) címet 1648-ig, a vesztfáliai béke szerződésig, amelyben a német-római császár hatáskörét a német nemzetre korlátozzák.

Üdvözlettel --Hkoala   2011. augusztus 26., 21:22 (CEST)[]

Hello. Ez nagy kelepce! Amennyire tudom, ezekben az időkben nem volt ilyen nevű államalakulat, csak királyi cím: Itália királya. Szerintem ezekhez nem nagyon lehet szócikket hozzárendelni. Inkább csak a lista teljessége miatt vannak benne. Hacsak nem "Lásd: Frank Birodalom" (stb) utalással, esetleg. Akela vita 2011. augusztus 26., 23:16 (CEST)[]

Köszönöm, ezt értem, csak az nem világos, hogy ebben az időintervallumban mire kellene javítani az egyértelműsítőre mutató linket. Vagy az a legjobb, ha úgy marad? --Hkoala   2011. augusztus 27., 07:05 (CEST)[]

Szívem szerint így hagynám. A probléma (azt hiszem) onnan ered, hogy lett egy új koncepció (valahol a Kocsmafalon volt róla eszmecsere): az egyértelműsítőkről le kell venni minden más linket, kivéve magát a fő irányító hivatkozást. Én nem lennék ilyen szigorú. Az egyértelműsítő lapot én tulajdonképpen "fogalomgyűjtő" lapnak tartom, ahová beférhetnek ilyen határesetek is (ezekből a sorokból szerintem sohasem lesz önálló szócikk, bár a fogalom megjelenhet ezekben az összefüggésekben is. Tehát ilyen esetekre javasolnám a mostanihoz hasonló megoldást: "Fő hivatkozás" nincs, a magyarázatban legyen egy "lásd itt" típusú elirányítás, pl. Frank Birodalom, ott esetleg szó esik Itália királyáról. (A másik, a szigorúbb változat: ezeket a sorokat kivenni az egyértelműsítőből, mivel valóban nincs "Itáliai Királyság (valami)" típusú cím ahová irányítson). Akela vita 2011. augusztus 27., 10:30 (CEST)[]

Szia ismét! Utólag vettem észre, hogy az olasz interwiki, ami ennek a cikknek a forrása, nem egyértelműsítő lap. Igazából egyik interwiki sem az; sőt, azoknak nem is Itáliai Királyság a címe, hanem Itália uralkodóinak (királyainak) listája. Szívem szerint kivenném az egyértelműsítők közül és az interwikiket is kitörölném belőle. --Hkoala   2011. szeptember 30., 19:14 (CEST)[]

KatrendSzerkesztés

Kösz a gyorssegélyt! :) --eLVe kedvesS(z)avak 2011. szeptember 1., 21:21 (CEST)[]

KépátnevezésSzerkesztés

Szia!

Nem tudom, láttad-e már, ha nem, íme egy kis segítség a képek átnevezéséhez: Wikipédia:Kocsmafal (műszaki)#Képátnevező. Hungarikusz Firkász   Ide írkássz! 2011. szeptember 5., 14:15 (CEST)[]

Szia. A {{rename}}(?) sablont használom mindig (Commons-ban is, még ősrégen ezt tanultam meg), de látom, ez ugyanaz, mint a javasolt {{Átnevezendő kép}}(?), csak átirányítás oda. Jó lesz így? Most is adtam fel párat. (Kézzel szoktam bepötyögni, nálam nincs erre "fül".) Akela vita 2011. szeptember 5., 14:27 (CEST)[]

Ezt a Beállításaidnál, a Segédeszközöknél tudod bekapcsolni. Az a neve, hogy Sablonbeszúró sáv. Nem értem a „Jó lesz így?” kérdésedet. Amit ajánlottam az a munkát könnyíti meg, nem azért írtam, hogy márpedig azt használd  , csak gondoltam, ha sok képet jelölsz átnevezésre, akkor esetleg szeretnél egy könnyebb módszert rá. Hungarikusz Firkász   Ide írkássz! 2011. szeptember 5., 14:35 (CEST)[]

Nem, nem, semmi méltatlankodás nem volt a részemről, csak azt hittem, időközben a szabály vagy sablon megváltozott, és én nem jól csinálom. (Igazából a rename-feladásokkal én másoktól kérek plusz-munkát, és röstellném, ha az én hülyeségem miatt ezeknek a kollégáknak még plusz (fölösleges) munkájuk is keletkezne). De így teljesen OK. Köszönöm az eligazítást: ezt a beállítást még sose használtam, de kipróbálom. Akela vita 2011. szeptember 5., 14:43 (CEST)[]

KépíróSzerkesztés

Perrendtartás a polgári peres eljárásoknál van :)

Ld. PP

Amúgy hatályos, az magában foglalja az érvényességet és az alkalmazhatóságot ;)

--Iurisprudentia vita 2011. szeptember 6., 20:51 (CEST)[]

Büntető eljárásokra is nyilván megvan egy hatályos eljárásrend, csak nem így hívják, ahogy én írtam. Írd be annak a jogforrásnak a szabatos nevét, légy szíves, amelynek értelmében eljárt a bíróság, amikor szabályosan megszüntette az eljárást. Akela vita 2011. szeptember 6., 20:58 (CEST)[]

Anna, Viktória + saját vitalap megjelenés-problémaSzerkesztés

Szia, ezeket nem teljesen értem. --Pagonyfoxhole 2011. szeptember 8., 18:27 (CEST)[]

Szia. Az évszámokkal van a zűr? Azokat én augusztusban rosszul írtam be, de úgy tűnik, idővel kijavították. Anna kirnő uralk 1702–1714, Viktória kirnő uralk. 1837–1901, ezek a jók. (Alkalmasint kijavítgattam más linkeket és államneveket). Vagy más hibákra is gondolsz? Akela vita 2011. szeptember 8., 18:51 (CEST)[]

Az egyiket most javították ki. Elég nehezen szerkeszthető a vitalapod. --Pagonyfoxhole 2011. szeptember 8., 18:52 (CEST)[]

Mi az, hogy „nehezen”? Lassú, vagy nem érhető el, vagy szerk.ütk, vagy hibát ír vissza? Akela vita 2011. szeptember 8., 18:55 (CEST)[]

Ja, látom, egy anon előbb elrontotta a dátumokat, aztán visszajavította. Én vagyok a lassú. Akela vita 2011. szeptember 8., 18:57 (CEST)[]

Valójában volt két asszony megcserélt dátumokkal és az anon két lépésben javította őket. --Burumbátor Speakers’ Corner 2011. szeptember 8., 19:01 (CEST)[]

Teljesen szét van csúszva, talán a fönti barnstarok miatt. A te nézetedben nem? --Pagonyfoxhole 2011. szeptember 8., 19:05 (CEST)[]

IE8-ban a felső rész valóban teljesen lecsúszik. Mozilla FF 6.02-ben (és a korábbi változatban is) viszont teljesen jó. Tök máshogy néz ki a kettő: Akela vita 2011. szeptember 8., 19:20 (CEST)[]

1:125px 2:125px 3:mmm 4:125px

Nálam Mozilla 6.0.2 van, igaz, zoomolva használom, de senki másnál nem csúszik szét a lap, csak nálad. Rejtély. :) --Pagonyfoxhole 2011. szeptember 8., 19:24 (CEST)[]

  (Szerkesztési ütközés után) Ellenőriztem: visszazoomolva tényleg rendben van. De mindenhol máshol miért van rendben anélkül is? --Pagonyfoxhole 2011. szeptember 8., 19:26 (CEST)[]

Nálam is M 6.0.2 van, és szét van húzva a képernyő.   Szajci pošta 2011. szeptember 8., 19:25 (CEST)[]

Én már feladtam az ilyen zűrök okának kutatását. Nem mi programozzuk a gépeket, hanem ők minket. Akela vita 2011. szeptember 8., 19:28 (CEST)[]

Megkövetem az urakat: Ha bezoomolom a képet (sose szoktam egyébként), akkor nálam is összecsúszik, Mozillában is. Szerintem Pagony olyannak láthatja, amilyen a mellékelt (3.) kép. Asszem átteszem a büszkélkedéseket egy másik allapra, hátha akkor itt jobb lesz. Akela vita 2011. szeptember 9., 11:22 (CEST)[]

Safarin is szétcsúszik. Amiivel csak az a baj, h nem lehet olvasni az üzeneteket (alsó gördítősávot nem ad, és érdekes mó nem balra, hanem jobbar húz ki minden). Az eleje meg egymáson van. Gondoltam szólok. És mintha pár napja jobb lett volna. --eLVe kedvesS(z)avak 2011. szeptember 9., 17:41 (CEST)[]
Fordítva: nem jobbra, hanem balra. :) --eLVe kedvesS(z)avak 2011. szeptember 9., 17:43 (CEST)[]
Még nem változott. Nem lehet, h az "Azonnali" címűben lévő tart szét mindent? --eLVe kedvesS(z)avak 2011. szeptember 9., 19:02 (CEST)[]

Kivettem a barnstarokat, de nem változott semmi. Lásd 4. képet. (A barnstarokat 1:1-ben átraktam a Műhely nevű allapomra, ott viszont jól mutatnak, nem csúsznak össze (legalábbis innen nézve nem). A "naptár" nem valószínű, hogy probléma, mert az több allapomon is fent van, és nem okoz zűrt. Megnézem még az "Azonnalit", és gyanús lehet még Mindörökké Ámen júzertől nekem irányzott őszinte kívánság, a döglött madár (a képlinkben utasítással van fejre állítva). Próbálgatok még ezt-azt. Akela vita 2011. szeptember 9., 19:34 (CEST)[]

Jelentem alássan: Úgy tűnik, ElVé jót valószínűsített: Úgy látszik, tényleg az "azonnali" bekezdésben a <pre></pre> utasításpár okozta. Ezeket kivettem. (Itt, ebben a bekezdésben inkább nowikiztem őket, nehogy működésbe lépjenek. Köszönettel vennék kis magyarázatot (ha van ilyen). Ha ez a hibajelenség a közösség számára érdemes tudnivalót tartalmaz, kérem a hozzáértő kollégákat, továbbítsátok a műszakiaknak. Ha kell, a vitalapomat nyugodtan módosítsátok, próbálgassátok. Akela vita 2011. szeptember 9., 19:42 (CEST)[]

Visszatettem a barstarokat - úgy látom, nem romlott el. Kérlek, adjatok visszajelzést, nálatok is helyreállt-e az oldal kinézete? Köszönöm. Akela vita 2011. szeptember 9., 19:46 (CEST)[]

Jelzem, h innentől csodás minden! :) Sztem a pre-ket ki kell szedni és helyette soronként elég egy * is, akkor betördeli és nem küldi ki a ...ba. :) --eLVe kedvesS(z)avak 2011. szeptember 9., 19:58 (CEST)[]
Értem, de normális jelenség ez? A "pre"-nek elvileg van valami rendes funkciója. Valamire (bár én nem tudom, mire) használni lehet, mint pl. a <br/>, <small>, <nowiki>, és hasonlókat. Ennek nem kellene normálisan működnie? Akela vita 2011. szeptember 9., 20:16 (CEST)[]
Normális. A pre egybentartja a sort, akármekkora is, ki a végtelenbe. Ezért kell kilőni. Többet azonban már én sem tudok. :) --eLVe kedvesS(z)avak 2011. szeptember 9., 20:45 (CEST)[]

Nálam is tökéletes most. --Pagonyfoxhole 2011. szeptember 9., 20:21 (CEST)[]

  OK, megint tanultam valamit. Köszönöm. Akela vita 2011. szeptember 9., 20:47 (CEST)[]

Ketegóriák indoklás nélküli visszaállításaSzerkesztés

Szia!

Észleltem, hogy néhány kategória törlésemet, indoklás nélkül (Fischer Iván) töröltél. Tájékoztatlak, hogy ebben a témában vita volt a Kategória javaslatok lapon. Ott megerősítést nyert, hogy minden olyan (jelen esetben származás szerinti) kategóriát törölni kell, amelyet a szócikk forrással nem támaszt alá. Én ennek szellemében jártam el. A csiki-csukinak nem vagyok híve, ezért változatlanul hagyom a módosításodat, remélem utólag meggyőzöl eljárásod indokoltságáról. Üdv.! --Kispados vita 2011. szeptember 9., 17:10 (CEST)[]

Figyelemmel kísértem az ezzel kapcsolatos vitákat. Azt hiszem helyesen jártál el te is, én is. Amíg nem volt hivatkozás, indokoltan törölted a besorolást. Kerestem hivatkozásokat, hogy a kategória helyreállítható legyen. Minden esetben írtam rövid indoklást. Ez nem mindig a legutolsó szerkesztési összefoglalóban van, lehet 1-2-vel korábbiban, ha utóbb még valami mást is beírtam a cikkbe. Ahol még nem találtam forrást, ott nem is nyúltam a szócikkhez. (Az természetesen előfordulhat, hogy a közösség a talált hivatkozásokat elégtelennek találja, vagy forrásértéküket kétségbe vonja, de az már egy másik történet lesz. Akela vita 2011. szeptember 9., 17:30 (CEST)[]

Szia! Köszönöm a választ! Igen lehetne még a polémiázni más dimenziókban is. Engem -lehet, hogy túl empatikus vagyok- foglalkoztat az érintett szócikkek alanyainak illetve hozzátartózóinak reagálása, véleménye is. Ilyen vitát azonban én nem kezdeményeznék. Örülök, hogy végre az kimondatott, hogy a kategóriát is forrással kell alátámasztani. Persze az is jó lenne, ha cikk tartalma is igazolná a kategóriát. További jó szerkesztést kívánok! --Kispados vita 2011. szeptember 9., 23:35 (CEST)[]

SzámokSzerkesztés

Szia! A nagy számokat magyarul nem tagoljuk ponttal, ez számos zavart és kalamajkát okoz. A WP:SZÁM lapon írtam le, hogy miféléket. Mondjuk a kocsmafalon nem lesz belőle nagy probléma, csak rosszul néz ki, de a cikkekben tekintélyes zavarhoz vezethet. Szóközzel vagy nem törhető szóközzel (&nbsp;) vagy a {{szám}}(?) sablonnal tagolhatjuk őket (az utóbbit csak szövegben használjuk, nem a szakaszcímben). Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2011. szeptember 10., 07:38 (CEST)[]

hello. Jogos, kijavítottam. (Általában tartom magam ehhez, de most kapkodtam, hogy gyorsan írjak, mielőtt nagyon megváltozna a szócikklista). Bár asszem fölösleges volt aggódnom, három és fél órája nem volt új szócikk. Akela vita 2011. szeptember 10., 07:55 (CEST)[]

Köszönöm! Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2011. szeptember 10., 07:57 (CEST)[]

Segítsünk Marek Chaleczkinek!Szerkesztés

A Krakkó történelme már magyarítva van és már nem is allap többé. Elég szép hosszúra bővítette a Krakkó című cikkét, így mielőtt törlésre került volna gépi fordítás címén, hát csináltam számára egy allapot. Ez utóbbi a bővített és ez vár magyarításra. Az allap vitalapján lehet követni, hogy ki és melyik részt magyarította már meg. Ha lehet, kérlek segíts be te is. A cikk tényleg fontos és érdekes a magyar olvasóknak és a fordítója egy igen szimpatikus lengyel fiú, aki már nagyon jól, de nem elég jól tud magyarul. Ha nem kapok senkitől sem besegítést, az sem baj, akkor megleszek vele egyszer majd magam is. Mégis jó lenne, ha segítenél. Előre is köszönve. --Klug Csaba Ferenc vita 2011. szeptember 10., 18:52 (CEST)[]

Megnézem. (Már magában a szócikkben is tettem pár javítást, inkább formaiakat). A vitalapon írják a szerkesztők, ki mit csinál. Vagy ne a magát szócikket nézzem? Hol van az allap, ahol javítani kell? Akela vita 2011. szeptember 10., 19:42 (CEST)[]

új szócikkfelépítésSzerkesztés

szia! Kérlek az új cikkszerkezet alapján írd meg a cikkeket ill. javítsd át őket. Wikipédia:Kocsmafal_(egyéb)#.C3.9Aj_cikkszerkezet_.E2.80.93_.C3.81talak.C3.ADt.C3.A1si_tippek Igaz nem kötelező, csak az egység kedvéért jó lenne. üdv :D   Szajci pošta 2011. szeptember 12., 07:56 (CEST)[]

Húúúú, mintha a fogamat húznák. Lassan megtanultam egyfajta szisztémát, most kezdhetem elölről. Persze igyekszem azért. Mondj, kérlek 1-2 olyan (éles) cikket, ahonnan ezt-azt puskázni lehet, valamelyik meglévő régebbi cikket valamikor megpróbálom annak alapján. Kösz. Akela vita 2011. szeptember 12., 08:04 (CEST)[]

OMM :D Most csinálom éppen a cikket. De a fenti linken is a bekezdésben találsz pár cikket. Nem nehéz egyékbént csak végét kell átalakítani az alábbi szakaszokra: jegyzetek, források, további információk, kapcsolódó szócikkek. Igaz a forrásolás is megváltozott kicsit, de ha azt még nem csinálod meg az sem baj. Szép lassan dolgozz, ahogy neked a legjobb. Köszönöm a közreműködésed előre is :D   Szajci pošta 2011. szeptember 12., 08:21 (CEST)[]

WikiszülinapSzerkesztés

Szia! Sok-sok boldog wikiszülinapot kívánok erőben, egészségben. Üdvözlettel Tambo vita 2011. szeptember 20., 08:10 (CEST)[]

Jééé, tényleg: 2005. szept. 20-án buheráltam bele legelőször valakinek a vitalapjába (le is toltak érte). Utána hónapokig a Wiki felé sem néztem.... Ez még az őskorban volt. Köszönöm. Üdv. Akela vita 2011. szeptember 20., 10:07 (CEST)[]

egyértelműsítő lapok - meghívás allapraSzerkesztés

A különböző kocsmafalakon való párhuzamos vita helyett nyitottam a témának egy allapot, ahol összegyűjtöttem az előzményeket, megpróbáltam rendszerezni az eddig felmerült érveket, és ahol reményeim szerint a végére tudunk járni az eldöntendő kérdéseknek. Mivel az egyik kérdésben már jót vitatkoztunk a múltkor, ezennel külön is meghívlak. --Hkoala   2011. szeptember 24., 19:57 (CEST)[]

MagyarihunSzerkesztés

Értesítelek arról, hogy Wikitanácsi indítványt nyújtok be a fent megnevezett szerkesztővel szemben. Amint ez a link bekékül, megtekinthető. LA pankuš→ 2011. szeptember 27., 11:50 (CEST)[]

Már húszmillióSzerkesztés

Tisztelt Szerkesztőtárs!

A Wikipédia:Kocsmafal (egyéb)#HÚSZMILLIÓ FELETT! című fejezetében olvashatsz az újabb mérföldkő eléréséről. Ebben a fejezetben tettem néhány -remélem nem ünneprontó- javaslatot. Ha időd engedi kérlek látogass el a platformra és írd le véleményedet! Üdvözlettel: --Kispados vita 2011. október 25., 13:28 (CEST)[]

Saccorhiza polyschidesSzerkesztés

Szia Akela!

Látom, hogy tettél a Saccorhiza polyschides szócikkhez egy képet. Ha van időd, légy szíves néz rá a szerkesztői lapomra. Lehet, hogy egyes képeken Saccorhiza polyschides van? Legalábbis hasonlítanak, ahhoz, amit te tettél. Üdv. DenesFeri vita 2011. október 27., 17:28 (CEST)[]

Szia: Bocs, szakmailag illetéktelenül avatkoztam be, nem vagyok jártas a komoly biológiában. Áttettem a Commonsból az ugyanolyan nevű képet az ugyanolyan című magyar szócikkbe. Tkp. csak formai kiegészítést tettem. Elnézésedet kérem. Üdv. Akela vita 2011. október 27., 17:36 (CEST)[]

Szia! Nincs miért elnézést kérj, én „szőktem” rád. Köszi a képet. Az a szócikk már régóta képnélkül állt. Üdv. DenesFeri vita 2011. október 28., 12:50 (CEST)[]

DefaultsortSzerkesztés

Szia! Láttam a Kocsmá-n a "Defaultsort két névelőnél" bejegyzésed. Ott Bennó azt válaszolta rá, hogy műcímeknél nem szoktuk levágni a névelőt. A napokban pár cikknél - pl. A falu rossza, A filozófus - éppen hogy levágtad: (Falurossza), stb. Ne érts félre: ha így kell, akkor jól tetted! De nem épp az ellenkezőjét írja Bennó?! Én Defaultsort-ügyben bizonytalan vagyok, mindig rám fér egy kis oktatás. Most így jó, vagy ahogy Bennó írta? Köszi. --Vadaro vita 2011. november 22., 19:44 (CET)[]

Szerintem ez még nincs eldöntve. A sima magyar címeknél mindenütt levágtam az A-t, én is, más is. Volt már erről több vita, meg kell keresnem, ott éppen az volt az eredmény, hogy a magyar "A"-t le kell vágni (ha jól emlékszem). Most tkp csak azért kérdeztem meg, mert a magyar "A" mellett még egy "The" is ott van. (Tkp csak az a kérdés, hogy a The-t IS le kell-e vágni. Megpróbálom megkeresni azt a régebbi vitát az archívumban. Megtaláltam a korábbi eszmecséket, hozzáírtam a kocsmafali kérdéshez. Akela vita 2011. november 23., 00:47 (CET)[]

Köszi, olvastam. A jó hír az, hogy a bizonytalankodásom nem alaptalan. Majd figyelek a Kocsmá-n. --Vadaro vita 2011. november 24., 19:29 (CET)[]

Szerkesztői allap javításaSzerkesztés

Szia! Köszönöm a korrekciót, de ennek ellenére szeretem allapjaim hibáit. Köszönettel: Viloris Üzenj! 2011. november 28., 18:55 (CET)[]

Elnézést, csak próbálom eltakarítani az átirányításokat a „Mi mutat erre” listákból, és ez olyan apró, értelmet nem változtató hiba volt, hogy megkockáztattam. Bocs. Akela vita 2011. november 28., 19:00 (CET)[]

Hoganza vagy Hogaza?Szerkesztés

Szia! Utána néztem mindenütt Hogaza néven szerepel, nekem a hivatalos honlap a mérvadó. Tehát ezek szerint elgépelés vagy elírás történt: a szócikk átnevezendő. Ha megkérlek, akkor ezt megtennéd helyettem. Előre is köszönöm.--Hannababa86 vitalap 2011. december 1., 18:45 (CET)[]

  OK, megcsinálom, kösz. Akela vita 2011. december 1., 19:11 (CET)[]

Hol van Würtemberg?Szerkesztés

Néhány szócikkben találkoztam a nemlétező szócikkre mutató „Würtemberg” szóval – arra gondoltam, hogy kijavítom a helyes Württemberg alakra... De a Württemberg (a Wiki-ben) csak egy, a Baden-Württemberg szócikkre átirányító lap – ezért célszerűbbnek találtam, ha közvetlenül B-W-re javítom... Látom nem tetszett, és visszajavítottad... az egyértelműen hibás formára. --Holdkóros vita 2011. december 1., 23:24 (CET)[]

Pontosabban a hét javításomból hármat Württemberg-re (ha lesz külön Württemberg-szócikk, akkor ez talán hasznos is lehet); négyet viszont Würtemberg-re, ez szerintem semmiképp sem maradhat így. --Holdkóros vita 2011. december 1., 23:37 (CET)[]

Elnézést, nem is néztem a t>>tt betűhibát, csak a dupla névre figyeltem, ez hiba az én részemről! Ahol történelmi hivatkozás van a régi hercegségre, királyságra, stb, ott sima Württemberg gyűjtő-link kellene (idővel talán Württembergi Királyság), a mai városokról, területekről maradjon a Baden–Württemberg. Hasonlók: Rajna-vidék–Pfalz<>Pfalz, Vesztfália<>Észak-Rajna-Vesztfália, Mecklenburg–Elő-Pomeránia, sőt, Baden is. Ha egyszer lesznek szócikkek az egyes rész-jelentésekről, akkor nagy egyértelműsítő válogatásokat kell majd csinálnunk. Akela vita 2011. december 2., 13:45 (CET)[]

Rendben van, akkor azon a négy helyen csak egy-egy plusz t-t szúrok be most. Üdv! --Holdkóros vita 2011. december 2., 22:40 (CET)[]

DefsortSzerkesztés

Szia! Ha már defsortozol, jó lenne, ha a számozott személyeknél a római számot is figyelembe vennéd. Példul II. András esetében II. Andras lett a defsort tartalma. Így az András besorolja az Ih- és az Ij- kezdetű szavak közé. Ezt így kéne: Andras 2. Üdv LA pankuš→ 2011. december 5., 01:11 (CET)[]

Itt bizonytalan vagyok: a rendes kategóriákban (a szócikkekben) valóban így (logikus értelem szerint) defsortoljuk a számozott neveket. De az egyértelműsítő lapokat is ugyanígy kell-e? Érzésem szerint ott inkább az "ékezettelen pagename" lenne a helyes rendező elv. Az egyért lapok listája csak egy formális, műszaki lista. Az egyért lapok 95%-a egyáltalán nincs defsortolva. Ha nincs benne ékezet, vagy spéci karakter, vagy számozás, akkor a formális "pagename" szerint van rendezve. Én csak ott defsortoltam, ahol valami karakter miatt kellett. De pl. a vezetékneveket nem vetettem előre, mint a szócikk-kategóriákban kötelező. Lehet, hogy nem helyesen lárom, de szerintem az egyért lapokat más szempontok szerint lenne érdemes defsortolni, mint a tartalmi kategóriákat. (Van erre külön szabály? Van olyan álláspont, hogy egyért és redir lapokat egyáltalán nem is kellene defsortolni. Érdemes lenne megvitatni, hogy mi legyen a gyakorlat?) Akela vita 2011. december 5., 10:12 (CET)[]

Én nem akarom megszabni a gyakorlatot. De ha a speciális/ékezetes karaktereket ábécérendbe rakjuk, akkor nem tűnik túl konzekvensnek a sorszámok kihagyása. Támogattam anno az egyértlapok defsortozását, de akkor ez a kérdés nem merült fel. Egyelőre nem látom a lényegi különbséget. LA pankuš→ 2011. december 5., 12:30 (CET)[]

kiemeltszavazásSzerkesztés

Szia! Azt szeretném megkérdezni, hogy van esetleg olyan cikked, amit kiemeltszavazásra lehet vinni? Ha nincs, akkor tervezel a közeljövőben írni ilyen cikket? :D   Szajci pošta 2011. december 5., 07:37 (CET)[]

Szia. Jelöltem a Fülöp orléans-i herceg (1674–1723)et, az talán átmegy. Dec.19-től indul róla a vita,. Mást nemigen tudok jelölni. Nézem a megbukott szócikkek listáját, hát bizony az én többi, aránylag jobban kidolgozott szócikkeim is mind elvéreznének. Nem érdemes „kiemeltre gyúrni”. 1-2 évente megpróbálok maximum egy szócikket koncentráltan felfejleszteni, hogy elérje a jelölésre esélyes minőséget. Egyénként aránytalanul sok formális munkát igényel, bizonytalan eredménnyel. Akela vita 2011. december 5., 09:52 (CET)[]

Milyen formális munkára gondolsz? Ha esetleg tudok, szívesen segítek benne.   Szajci pošta 2011. december 5., 10:42 (CET)[]

Normál cikket az ember megír, befejez, kiegészít, mások is belejavítanak, kialakul egy használható, átlagos szócikk. Ilyeneket nem érdemes kiemelésre jelölni. Ha kiemelést remélek, akkor az első betűtől kezdve úgy is kell írni, hogy egyszer majd a szokásosnál keményebb és részletekbe menőbb minőségvizsgálatnak lesz alávetve. A jelölési eljárásban újabb feladatok jönnek, válaszolni kell a felvetésekre, utánajárni a jelzett hiányoknak, forrásoknak, javítani a hibákat. Új adatokkal, forrásokkal kell alátámasztani az addig nem dokumentált állítások. Ettől lesz a szócikk különleges, nem mindennapi, a többinél jobb minőségű, kiemelésre méltó. De ennyi munkát csak nagyritkán tudok befeccölni. Utoljára 2008-ban sikerült egy, most jelöltem még egyet. Többet nem érzek reálisnak. Akela vita 2011. december 5., 13:41 (CET)[]

Nos igaz. Mondjuk én, jelenlegi cikkeket szoktam feljavítani, ill. én csak kiemelt cikket írtam. De igazad van.   Szajci pošta 2011. december 5., 14:29 (CET)[]

KépaláírásokSzerkesztés

Kedves Akela!

Legutóbbi alkalommal olyan kedvesen segítettél a Wiki Loves Monuments nyertes képeinek képaláírásainál, hogy ismét megkereslek, van-e kedved és időd a hazai pályázat nyerteseinél is közreműködni. Előre is (és utólag is) köszönöm a segítséget! Samat üzenetrögzítő 2011. december 5., 16:57 (CET)[]

Kategória:Történelmi államok sablonjaiSzerkesztés

Javasolnám, hogy a rövid nevekhez hasonlóan, inkább paraméter legyen, mert tisztább ügy. --Bean49 vita 2011. december 14., 12:40 (CET)[]

Keresztbe írtuk a levelet. Éppen azt akartam kérni a sablonműhely-vitalapon: Kettőt megcsináltam próbaképpen. Ha ez a módszer nem jó, kérlek, adj megoldást (műszakilag nem vagyok ofé, sablon készítésére vagy javítására nem vállalkozom (saját gyártású sablonjaim csak másolatok). Ha tudnál jó megoldást, kérlek, dolgozd át az egyiket mintának, a többit már utánacsinálom annak alapján. Akela vita 2011. december 14., 12:47 (CET)[]

Kész. --Bean49 vita 2011. december 14., 13:03 (CET)[]

Ha kell rendezés, majd így lehet: Sablon:Új-Skócia. --Bean49 vita 2011. december 14., 13:08 (CET)[]

Nagyon jó! Köszönöm! A nagyja meg is van mindkét műveletnek: a történelmi kategóriába átsorolásnak és a defsortozásnak is. Találtam két duplót (szerintem), feladtam őket a sablonműhely vitalapra. Akela vita 2011. december 14., 14:30 (CET)[]

Wikipédia:Kért cikkek/enSzerkesztés

Szia! Szerintem a vitalapok takarításával nem nagyon érdemes foglalkozni, úgyis visszanőnek. A jó ég tudja, hogy került rájuk a kategória egyáltalán, interwiki meg úgyse lesz rajtuk sose. A program csak szétdobálja névterek szerint a találatokat, de inkább a nem "vita" névterekkel érdemes foglalkozni (amire raksz egy interwikit, az a következő változatban már nem lesz benne, amire meg nem, az úgyis visszajön, amíg a kategóriában van). Bináris ide Kelt: Wikipédia,  2011. december 18., 12:55 (CET)[]

Kösz, akkor nem is foglalkozom tovább velük. (A lista vitalapra írtam kábé ugyanazt kérdést, de szerintem hamarabb válaszoltál itt, látva a vitalapok törléseit). Akkor csak a szócikkeket keresgélem, hátha lehet csökkenteni a listát. Üdv. Akela vita 2011. december 18., 13:00 (CET)[]

K.k.ü.!Szerkesztés

 
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
Kosztolányi Dezső – Karácsony
Kellemes karácsonyi ünnepeket!--Istvánka   posta 2011. december 24., 01:04 (CET)[]

Fülöp orléans-i herceg (1674–1723)Szerkesztés

Szia!

Megnéztem a bővítést, a véleményemet a kiemelési eljáráson olvashatod. Itt csak annyit mondanék, hogy a változtatás megtörténtét a kifogást felvető igazolja a megtörtént sablonnal, nem a kiegészítést végző szerkesztő. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2011. december 27., 19:10 (CET)[]

Nem jól tudtam. Kivettem a sablont. Bocs. Akela vita 2011. december 27., 19:37 (CET)[]

Nem történt semmi. Ugyanezt elkövettem én is a Nürnbergi per kiemelésénél. :-) Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2011. december 27., 19:38 (CET)[]

titoSzerkesztés

köszi a segítséget :D   Szajci pošta 2011. december 29., 06:54 (CET)[]

Éri IstvánSzerkesztés

Szia, épp az imént távolítottam el a Kitüntetett magyarok kategóriát, s utána vettem észre, hogy nemrég tetted bele. Én pár hete kivettem innen 10-15 nevet, mert szerintem ez alapvetően egy gyűjtőkategória, igaz, nincs kinevezve annak. Ha valaki rangos díjban részesült, s még nincs annak megfelelő kategória, létre kell hozni, s oda besorolni. Csip-csup elismerésekért meg ne kerüljön be ide senki. Legalábbis szerintem. Mit gondolsz? --Regasterios vita 2011. december 30., 22:19 (CET)[]

Szia. OK, ebben van bizonyos logika. Amit itt leírtál, annak lényegét esetleg írd bele a Kitüntetett magyarok kategória fejlécébe, mert ez fontos információ. (Azt viszont jómagam nem vállalom, hogy a Magyar Köztársasági (januártól ex-Köztársasági?) Érdemrend és Érdemkereszt (ez egy vagy kettő?) kitüntetéshez, annak mindig változó nevű nevezett osztályaira kategóriákat és alkategóriákat alkossak, azután küzdjek az át- és visszanevezni akarókkal.) Akela vita 2011. december 30., 23:08 (CET)[]

Abban én sem igazodnék el, de van egy ilyen kategória: Állami díjasok. Ebbe belefér ez is. Írtam ide: Wikipédia:Kategóriajavaslatok#Kategória:Kitüntetett magyarok. Regasterios vita 2011. december 31., 02:12 (CET)[]

II. Louis de Bourbon-CondéSzerkesztés

Szia! Bár még csak készül, nekem nagyon tetszik a cikked és jó olyan emberről ilyen sok információt tartalmazó szócikket olvasni, akiről még nem halottam sokat! Ha kiemelt szavazásra megy, én mellette leszek!-  Történelem p Was ist neu? 2012. január 1., 13:23 (CET)[]

Köszönöm az elismerést. Kiemelésre szánt cikkben ennél sokkal több forrást kell, és már az újmódi cikkszerkezetet is kezdik számon kérni, amit már nem fogok megtanulni. Nagyon ritkán szánom rá magam. Utoljára 2008-ban jelöltem (Moltke), most több mint 2 év után fut a második jelöltem). Egyszer talán majd ezt is feltuningolom, és elindítom. Mindenesetre köszönöm a biztatást. Búék. Akela vita 2012. január 1., 13:55 (CET)[]

Visszatérés Akela/Archív 2011 felhasználói lapjához.